logo Kladno

Otevřená, efektivní, fungující
a moderní škola

SOŠ a SOU Kladno má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Máme výborné a šikovné mistrové, učí nás moderní techniky aranžérské práce, rozvíjejí naší kreativitu. Vyrábíme krásné a zajímavé věci.
V této škole jsem se vyučil. Je fajn, že je možné si tady udělat i nástavbu. Jsem spokojený s přístupem učitelů, hodně nás naučí.
Líbí se mi přístup učitelů. Ve škole jsem si udělal barmanský kurz. Odborný výcvik mám ve skvělé restauraci, hodně jsem se toho tam naučil, jsem fakt spokojenej.
Máme skvělou třídní učitelku, škola nás baví, máme zajímavé exkurze do firem. Pracovat budeme po škole určitě v bance nebo logistice.
Škola mu nabízí výuku v moderně vybavené škole s kvalitním pedagogickým sborem a praxi na atraktivních pracovištích.
Ve škole oceňujeme především skvělé zázemí a pedagogický sbor. Učitelé nás soustavně připravují na maturitu a vytvářejí výborné studijní podmínky.
Chodíme sem rádi. Máme příjemného pana ředitele, kterému záleží na tom, abychom měli ve škole dobré podmínky k učení. Učitelé nám pomáhají, oceňujeme jejich individuální přístup k žákům.
Jsme moc spokojení s učiteli a jejich výukou, máme rádi i odbornou praxi, kterou máme ve druháku a třeťáku.
Na škole oceňujeme férový přístup ke studentům. Na veřejce jsme spokojeni, dostáváme se k informacím, které se nám budou v praxi hodit.

Aktuality ze školy

Přijímací řízení

Přijímací řízení

20. 03. 2019

Vážení budoucí žáci, vážení rodiče,

jsem velmi rád, že jste si ke svému dalšímu vzdělávání vybrali právě naší školu, je to dobrá volba. Vím, že většina z Vás prožívá období plné napětí, zda budete přijati. V současné době jsme již zpracovali všechny doručené přihlášky a v minulém týdnu jsme odeslali informační dopis, ve kterém najdete registrační číslo uchazeče a další propozice. Dále jsme na kontaktní e-mailovou adresu odeslali pozvánku k motivačním pohovorům, pokud jste zprávu neobdrželi, je možné si ji vyžádat na e-mailu panenkova@sosasoukladno.cz.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz ohledně přijímacího řízení, neváhejte kontaktovat pracovnice studijního oddělení školy (tel. 312 278 041). Od 29. 3. 2019 máte také možnost se informovat o průběžném pořadí Vaší přihlášky.

Věříme, že přijímacím řízením projdete úspěšně a v září Vás přivítáme jako žáky naší školy. Přeji Vám hodně zdaru a těšíme se na setkání s Vámi, ředitel školy.

Paridův soud v maturitních ročnících

Paridův soud v maturitních ročnících

19. 03. 2019

Během dvou únorových čtvrtků se žáci maturitních ročníků zúčastnili zajímavého literárního projektu. V úvodním setkání se zaměřili na hlubší zažití základních literárních druhů a žánrů. V další části projektu pak aktivně spoluutvářeli téma funkčních stylů, slohových postupů a vybraných slohových útvarů. Výchozím bodem a zároveň červenou nití projektu byl známý obraz Vojtěcha Hynaise Paridův soud. Věříme, že akce našim studentům v rámci přípravy na maturitní zkoušku pomohla.

Za vynikající přípravu a realizaci projektu děkuje vedení školy Mgr. Richterové a Mgr. Fellerovi.

Žáci se orientují ve světě financí

Žáci se orientují ve světě financí

19. 03. 2019

Pro žáky třídy L3 začal v březnu zajímavý cyklus přednášek z oblasti finanční gramotnosti. V prvním bloku si pod vedením zkušených lektorů osvojovali základní pojmy z této oblasti a získávali praktické návody jak se ve světě financí orientovat. Následovala simulační hra a případová studie, kde nabyté znalosti použily k řešení zadání. Tato zajímavá činnost žáky naprosto pohltila a nadchla, bylo to dokonalé propojení teorie a praxe. Nově získané vědomosti jistě žáci zúročí i v reálném životě. Fotografie z přednášky najdete zde.

Setkání s Policií ČR

Setkání s Policií ČR

19. 03. 2019

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se uskutečnila beseda tříd L4, VS4 a POD2 se zástupci Policie ČR. Přednáška měla dvě části. Úvod byl věnován prevenci kriminality, bezpečnosti na sociálních sítích a patologickým jevům. Následně se posluchači seznámili s možnostmi studovat a pracovat v řadách Policie ČR. Tato akce se setkala s velmi kladným ohlasem, žáci ocenili především konkrétní a aktuální informace, které jim byly poskytnuty. Některé žáky zaujaly natolik, že po maturitě možná řady Policie ČR rozšíří.

Fotografie ze setkání najdete zde.

Dobročinný bazárek se vydařil

Dobročinný bazárek se vydařil

14. 03. 2019

Žáci 3. ročníku oboru Prodavač uspořádali charitativní akci za účelem získání peněz pro dobrou věc. Zorganizovali Dobročinný bazárek, aby ze získaných peněz přispěli na pořízení rehabilitační pomůcky pro žáka naší školy Pavla Beňáka. V uplynulém měsíci měli žáci a zaměstnanci za úkol přinést do školy oblečení, knihy, šperky, keramiku a různé jiné předměty, které už jim aktivně neslouží, ale mohly by udělat radost někomu jinému. Ve středu 13. 3. 2019 se všechny tyto donesené věci prodávaly v učebně odborného výcviku prodavačů v rámci Dobročinného bazárku. Příjemným překvapením byl velký zájem žáků i zaměstnanců. Za ceny vskutku symbolické se nakupovalo celý den. Výtěžek je velmi potěšující. Pavlovi přispějeme částkou 5 000 Kč.

Vedení školy děkuje žákům třídy PA3 a Mgr. Schröderové za organizaci této skvělé akce a všem, kteří přispěli finančně. Na foto z akce se podívejte zde.

Odkazy