logo Kladno

Starší aktuality

foto k aktualitě

Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení

26.04.2018

Informace se týkají uchazečů, kteří se hlásí do čtyřletých maturitních oborů. Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Volný den

25.04.2018

Vážení žáci, vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji dne 30. 4. 2018 z organizačních a technických důvodů volný den. Volný den se nevztahuje na žáky, kteří jsou na odborném výcviku mimo budovu školy, ředitel školy.foto k aktualitě

Výsledky přijímacího řízení pro tříleté učební obory

23.04.2018

Výsledky přijímacího řízení obor Aranžér zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Kuchař zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Prodavač zde.

další dokumenty ke stažení:
Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení zde.
Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu zde.
Vzor evidenční karty zde.foto k aktualitě

Týden ve znamení praktických maturit

22.04.2018

Žáci maturitních ročníků skládali v tomto týdnu další část maturitní zkoušky, tentokrát to byla praktická maturitní zkouška z odborných předmětů. Na maturantech, kteří přicházeli slavnostně oblečeni, byly vidět obavy, nervozita, ale i velké odhodlání zkoušku úspěšně zvládnout, Věříme, že všichni dobře obstojí. Prohlédněte si fotografie.foto k aktualitě

Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení

20.04.2018

Informace se týkají uchazečů, kteří se hlásí do tříletých učebních oborů. Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Olympiáda v angličtině

19.04.2018

V tomto týdnu se uskutečnilo olympijské klání v anglickém jazyce pro tříleté učební obory. Zúčastnilo se celkem 17 žáků oborů Kuchař-číšník a Prodavač. Nejlepší byl David Baroch ze třídy K2, druhý se umístil Marek Benda (K3), o třetí příčku se podělili Jan Suchan (K3) a Štěpán Kubín (K1). Vítězům blahopřejeme, všem účastníkům děkujeme za to, že se aktivně zapojili a Mgr. Fichtnerové za organizaci olympiády.

Na přijetí vítězů v ředitelně se můžete podívat zde.foto k aktualitě

Úspěšné gymnastky

18.04.2018

V úterý 17. 4. 2018 se v Sokolovně Kladno konal okresní přebor ve sportovní gymnastice dívek a chlapců. Naší školu reprezentovaly žákyně třídy A2 Anežka Pokorná, Veronika Šlajsová, Alena Vorbachová a Karolína Wlachová z V1. Dívky vybojovaly skvělé třetí místo. Před nimi se umístila jen děvčata z Gymnázia Kladno a Sportovního gymnázia Kladno.

Našim žákyním blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci, Mgr. Soukupové za organizaci této akce. Fotografie ze soutěže a předání cen v ředitelně školy najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování ve velkém

17.04.2018

V pondělí 16. 4. 2018 probíhala další část přijímacího řízení, což byl ideální čas na exkurzní vyučování. Žáci prvních, druhých a třetích ročníků měli tematicky zaměřený den dle svých oborů. Žáci oboru Logistické a finanční služby podnikli exkurzi do Jindřišské ulice v Praze, kde sídlí pošta pro Prahu 1. Seznámili se velmi podrobně s jejím chodem, prohlédli si i krásné prostory této novorenezanční budovy. Žáci studijního oboru Veřejná správa zamířili do Senátu ČR. I jim se zde dostalo podrobného výkladu a prohlédli si reprezentativní prostory této instituce. Děvčata a chlapci ze „sociálek“ zamířili do střediska pomoci ohroženým dětem ROSA a ZAHRADY, která je největším poskytovatelem sociálních služeb v Kladně. V roce, kdy si připomínáme 100 let české státnosti, byla jedním z cílů národní kulturní památka Budeč. I tato prohlídka s průvodcem se setkala s velkým zájmem. Některé aktivity hodně komplikovalo počasí, ale stanovený program byl splněn.

Vedení školy děkuje všem doprovázejícím učitelům za dobře odvedenou práci. Foto aktivit najdete zde.foto k aktualitě

Přijímací řízení

16.04.2018

Vážení uchazeči, vážení rodiče, 16. 4. 2018 proběhnou v naší škole jednotné přijímací zkoušky ve druhém termínu. Zkoušky jsou složeny z didaktického testu z Matematiky a Českého jazyka a literatury. Zahájení zkoušky bude v 8:30 hodin. Dostavte se do školy mezi 8:00 a 8:10 hodin.

Po ukončení jednotné přijímací zkoušky cca od 12:30 hodin bude následovat školní kolo přijímacího řízení, a to MOTIVAČNÍ POHOVOR.

Seznamy žáků na jednotlivé zkoušky i motivační pohovor budou vyvěšeny souhrnně na vstupních dveřích a dále pak i na jednotlivých učebnách v přízemí a omezeně i prvním patře budovy.

Povolené pomůcky k jednotlivým zkouškám jsou uvedeny na pozvánce ke konání jednotných testů, kterou jste si vyzvedli osobně nebo Vám byla doručena prostřednictvím České pošty.

Po celou dobu zkoušek Vám bude k dispozici školní bufet v přízemí a internetová kavárna/čajovna v suterénu budovy.

Přejeme Vám mnoho úspěchů, vedení školy.foto k aktualitě

Školní parlament

15.04.2018

V pátek 13. 4. 2018 se sešel školní parlament. Zástupci jednotlivých tříd byli seznámeni s aktuálním programem dubnových a květnových akcí, ředitel školy hovořil o zavádění programu moodle do výuky, parkování kol v areálu školy, budování školní kuchyně i dalších novinkách. Prostor byl i pro dotazy a připomínky žáků. Fotografie z parlamentu najdete zde.foto k aktualitě

Aktivity mimo školní lavice

14.04.2018

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 probíhaly v celé republice přijímací zkoušky. Naše škola nebyla výjimkou. Do lavic zasedli uchazeči o studium v naší škole a současní žáci měli program mimo školu. Každá třída si zvolila aktivitu, která jí je blízká. Vzdálenějšími cíli byly Strahovský klášter, Jump Arena, Laser Game a ZOO v Praze. V Kladně převládaly sportovní aktivity. Největší atrakcí byl paintball, kde po mnoha přeletech policejní helikoptéry slaňovali mezi účastníky příslušníci Policie ČR. Zážitek to byl maximální, vše se následně probíralo při opékání špekáčků a grilování sýrů. Velká skupina žáků hrála v Oáze bowling, turističtí nadšenci si vyšlápli na Kožovu horu a obdivovatelé umění se vydali do Sládečkova muzea na výstavu fotografií a dobových plakátů.

Vedení školy děkuje všem doprovázejícím učitelům za dobře odvedenou práci. Foto ze skvělého dne najdete zde.foto k aktualitě

Další promítání filmového klubu Beneš

13.04.2018

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se uskuteční setkání filmových fandů u snímku Graffiti. Začátek je v 15 hodin. Více informací naleznete zde.foto k aktualitě

Soutěž Šikula 2018

12.04.2018

V úterý 10. 4. 2018 v prostorách cvičné prodejny proběhla soutěž Šikula 2018. Tohoto klání se kromě prodavačů 1. a 2. ročníku zúčastnili také žáci POD1. Soutěž byla koncipována jako trojboj – poznávání vzorků, odhad hmotnosti a zabalení zboží. Ve velké konkurenci zvítězil Martin Nováček z POD1, 2. až 3. místo se stejným počtem bodů obsadili naši borci ostřílení z celorepublikových soutěží Michala Štechová z PK1 a Lukáš Salay z PK2. Všem zúčastněným děkujeme za účast a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Vedení školy děkuje Mgr. Schöderové za organizaci této soutěže. Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Přijímací řízení

11.04.2018

Vážení uchazeči, vážení rodiče, 12. 4. 2018 proběhnou v naší škole jednotné přijímací zkoušky v prvním termínu. Zkoušky jsou složeny z didaktického testu z Matematiky a Českého jazyka a literatury. Zahájení zkoušky bude v 8:30 hodin. Dostavte se do školy mezi 8:00 a 8:10 hodin.

Po ukončení jednotné přijímací zkoušky cca od 12:30 hodin bude následovat školní kolo přijímacího řízení a to MOTIVAČNÍ POHOVOR.

Seznamy žáků na jednotlivé zkoušky i motivační pohovor budou vyvěšeny souhrnně na vstupních dveřích a dále pak i na jednotlivých učebnách v přízemí a omezeně i prvním patře budovy.

Povolené pomůcky k jednotlivým zkouškám jsou uvedeny na pozvánce ke konání jednotných testů, kterou jste si vyzvedli osobně nebo Vám byla doručena prostřednictvím České pošty.

Po celou dobu zkoušek Vám bude k dispozici školní bufet v přízemí a internetová kavárna/čajovna v suterénu budovy.

Přejeme Vám mnoho úspěchů, vedení školy.foto k aktualitě

Floristický kurz

10.04.2018

V úterý 10. 4. 2018 se dívky a chlapci oboru Aranžér měli možnost účastnit floristického kurzu. Zájem byl veliký a úspěch kurzu ještě větší. Lektorka paní Dagmar Volná přijela vybavena tulipány, fréziemi, chryzantémami a mnoha dalšími nádhernými květinami. Účastníci se naučili vytvářet vypichované kytice, biedermeier, korzáž i jednoduché svatební kytice. V příjemné a tvůrčí atmosféře se podařilo vyrobit mnoho hezkých a vkusných květinových vazeb.

Vedení školy děkuje učitelkám ODV paní Procházkové a Valerové za organizaci tohoto přínosného kurzu. Fotografie z workshopu najdete zde.foto k aktualitě

Pokračování projektu pro kuchaře

09.04.2018

Tento týden je pro žáky druhého ročníku učebního oboru Kuchař-číšník ve znamení pokračování projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii IREAS. Pondělní část byla věnována zdravému životnímu stylu.

Žáci se teoreticky i prakticky zabývali potravinami, kuchyňskými úpravami i stravovacími návyky, které k zdravému životnímu stylu patří. V pátek bude následovat část věnovaná dietám. Na žáky čekají nejen informace, ale i kvízy a výroba jogurtů s přísadami mrazem sušeného ovoce. Kurz se již tradičně setkává s velkým zájmem žáků.

Vedení školy děkuje Mgr. Smitalovi za zajištění projektu. Více o projektu najdete zde. Fotografie z workshopu najdete zde.foto k aktualitě

Výpadek systému Bakaláři

09.04.2018

Vážení, v současné době řešíme s poskytovatelem služeb systému výpadek. V nejbližší době bude systém plně funkční. Děkujeme Vám za trpělivost.foto k aktualitě

Zkrácené vyučování

06.04.2018

V pátek 6. 4. 2018 bude z personálních důvodů pro všechny žáky zkrácené vyučování. Výuka bude končit mimořádně v 11:30 hodin.

Úřední hodiny studijního oddělení budou od 6:30 do 10:00 hodin.foto k aktualitě

Návštěva věznice

06.04.2018

V úterý 3. 4. 2018 se třída POD2 účastnila exkurze do věznice Všehrdy. Žáci si prohlédli prostory věznice, měli možnost nahlédnout i do cely předběžného zadržení. Velmi zajímavý pro ně byl i rozhovor s dvěma odsouzenými mladými muži, kteří si odpykávají tresty za drogy a výtržnictví při fotbalovém zápase. V průběhu celé exkurze se žákům velmi ochotně věnovala tisková mluvčí paní Bronislava Vetešníková. Dívkám i chlapcům se exkurze mimořádně líbila.

Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové za organizaci této zajímavé akce. Fotografie najdete zde.foto k aktualitě

Celorepubliková soutěž Prodavač 2018

06.04.2018

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se v Ústí nad Labem uskutečnila celorepubliková soutěž Prodavač 2018. Žáci soutěžili v disciplínách, které úzce souvisí s jejich budoucí profesí. Museli zvládnou vědomostní testy, zkoušelo se zbožíznalství, obchodní provoz i angličtina. V konkurenci 20 středních škol obsadila krásné druhé místo Michaela Štechová z PK1, dobře si vedl i Lukáš Salay, taktéž z PK1.

Žákům blahopřejeme a Mgr. Schröderové děkujeme za organizaci. Fotogalerii najdete zde.foto k aktualitě

Protidrogová prevence trochu jinak

05.04.2018

Ve středu 4. 4. 2018 měli žáci tříd S1, S2 a S3 velmi zajímavé setkání. V rámci protidrogové prevence je navštívila herečka paní Simona Babčáková. Tuto akci organizuje sociální odbor Magistrátu města Kladna zastoupený protidrogovou koordinátorkou Lucií Svobodovou. Paní Babčáková není jen herečka, ale je to člověk, který si sám prošel těžkým obdobím spojeným s užíváním drog. Hovořila o konkrétních prožitcích, emocích i reakcích okolí. Pro žáky, kteří studují obor sociální činnost, bylo její vystoupení obrovskou lekcí z reálného života. Paní Babčáková, děkujeme.

Foto z akce (pořízeno s laskavým svolením přednášející) najdete zde.foto k aktualitě

Nové vybavení pro žáky a Den učitelů

05.04.2018

Ve středu 28. 3. 2018 proběhly ve škole dvě akce. V průběhu týdne bylo dokončeno vybavení tří běžných učeben novými počítači. Budou sloužit k tomu, aby je mohli žáci používat v průběhu výuky, především pro ověřování znalostí prostřednictvím moodlu. Slavnostního otevření se spolu s žáky a zaměstnanci účastnil i zastupující vedoucí odboru školství Bc. Jan Chuchler.

V odpolední části jeho programu v naší škole byla účast na setkání s pracovníky školy při příležitosti Dne učitelů. Více ve fotogalerii. Videoreportáž najdete zde.foto k aktualitě

Uspěli jsme v národním finále ve florbalu

04.04.2018

Před velikonočními prázdninami 28. 3. 2018 naše žákyně bojovaly v Národním finále KB FLORBAL CHALLENGE o nejlepší umístění v České republice. Turnaj sehrály ve složení Veronika Jarešová V2, Lucie Řezáčová L2, Gabriela Krézlová S2, Aneta Dušková VS3, Tereza Švejcarová a Veronika Jůzová V1, Denisa Klainová S1,Tereza Holubová L1 a Nikola Rosenbaumová A1. Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny. Naše děvčata se probojovala až do semifinále, kde podlehla hráčkám z Litvínova a skončila na krásné čtvrté příčce. A mezi All-Star Team turnaje byla vybrána naše Lucie Řezáčová.

Děvčatům blahopřejeme a Mgr. Kyrych děkujeme za organizaci. Fotodokumentaci si prohlédněte zde.foto k aktualitě

Třídní schůzky, zkrácené vyučování

03.04.2018

Vážení, třídní schůzky za 3. čtvrtletí tohoto školního roku se uskuteční ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 15:30 do 17:00 hodin. Rozpis vyučujících včetně učeben najdete u vstupu do budovy. V případě, že se nemůžete schůzek zúčastnit, kontaktujte prosím třídního učitele. Těšíme se na Vás.

V pátek 6. 4. 2018 bude z personálních důvodů pro všechny žáky zkrácené vyučování. Výuka bude končit mimořádně v 11:30 hodin.foto k aktualitě

Hezké Velikonoce!

29.03.2018

Vážení žáci, vážení zaměstnanci, začíná jaro, proto si dovoluji Vám všem popřát, aby bylo slunečné a pohodové. Pevné zdraví, hezké a veselé Velikonoce, ředitel školy.

Přání ke stažení zde.foto k aktualitě

Protidrogová prevence v praxi

27.03.2018

V pondělí 26. 3. 2018 se třída K2 účastnila atraktivní akce z oblasti protidrogové prevence. Mezi žáky přišel příslušník kriminální Policie ČR z pražského zásahového útvaru. V úvodu setkání hovořil o výskytu a druzích drog v ČR, jejich negativních účinků na člověka, zmapoval i situaci mezi uživateli a distributory drog. Žáci si mohli udělat představu o tom, jak probíhají protidrogové zásahy. Pro dokreslení výstroje policistů při těchto akcích s sebou přednášející přinesl i oblek pro těžkooděnce. Žákům třídy K2 se tato přednáška velmi líbila.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za organizační zajištění. Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Soutěž ve cvičné kuchyni

26.03.2018

V úterý 27. 3. 2018 se uskuteční kuchařská soutěž. Zájemci se mohou přihlásit u Mgr. Parmové. Další info zde.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

26.03.2018

Všem maturantům, kteří se přihlásili k jarnímu termínu 2018, byla odeslána na jejich e-mail pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.foto k aktualitě

Další úspěch našich žáků

25.03.2018

Celostátní soutěž odborných dovedností pro obor Logistické a finanční služby proběhla 21. – 22. 3. 2018 v Opavě. Naši zástupci z L3 čelili těžkým soupeřům, ale svou vytrvalostí, výbornými komunikačními schopnostmi a kreativitou zaujali porotu. Adéla Stralczynská, Míra Linek a Pavel Kohout v letošním ročníku posunuli naši školu zase o stupínek výše a dosáhli na pátou příčku v republice. Rok od roku tak výkony našich žáků ve srovnání s ostatními školami rostou.

Žákům děkujeme za pěkné výkony a Ing. Nobilisové za organizační zajištění této akce. Fotografie ze soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Setkání s poezií

23.03.2018

Ve čtvrtek 22. března 2018 proběhlo další z řady zavedených pásem o poezii. Tentokrát byli v roli diváků žáci tříd S1, V1 a L1. Program velmi pěkně zpestřila krátká dramatizace, kterou nacvičily a předvedly dívky ze třídy S3. Koncept propojení ročníků se ukázal jako nosný, přirozené působení žáků na žáky všechny přítomné příjemně aktivizovalo. Světový den poezie budiž oslaven!

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové a Mgr. Fellerovi za realizece této skvělé akce. Fotografie z pásma najdete zde.foto k aktualitě

Nejsme lhostejní

20.03.2018

Z iniciativy Mgr. Parmové a Mgr. Sudové je ve škole vyhlášena sbírka na úhradu léčení pejska Ronnyho, který byl brutálně zmlácen svým majitelem. Schránku, do které můžete přispívat, najdete u Mgr. Parmové v místnosti č. 120. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastní.

Celková částka 1 567,- Kč, kterou se podařilo vybrat, byla poukázána na účet 19–921402389/0800 – Pro Ronnyho a týraná zvířata. Vedení školy děkuje všem, kteří přispěli.foto k aktualitě

Týden ve znamení matematiky – výsledky

19.03.2018

V týdnu od 12. 3. 2018 proběhly v naší škole dvě matematické soutěže. První z nich bylo školní kolo Celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ a SOU. V pátek se matematičtí nadšenci účastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která vznikla v roce 1991 v Paříži. V loňském roce se jí účastnilo více než 6 milionů řešitelů z 60 zemí světa.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků. Soutěže se zúčastnilo téměř 30 žáků školy. Výsledky z matematické soutěže najdete zde. Fotografie z průběhu soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty v jarním období 2018

15.03.2018

Podle vyhlášky č. 177/2009, §6, odst. 3 žák odevzdá řediteli školy vlastní seznam literárních děl podle kritérií uvedených v příkazu ředitele č. 7/2017 Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si, u ústní zkoušky z českého jazyka, z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Seznam literatury odevzdávejte prostřednictvím podatelny školy, tj. u pracovnic studijního oddělení. Poslední termín je ve 13 hodin dne 29. 3. 2018.foto k aktualitě

Křížem krážem staletími

15.03.2018

Ve středu 14. 3. 2018 se uskutečnil další ročník již tradiční soutěže Křížem krážem staletími. Své dějepisné znalosti si přišlo poměřit 24 účastníků. Otázky zahrnovaly široký historický tematický okruh, pro účastníky nebyly jednoduché. Nejlépe si s nimi poradil Adam Kühnel z V2, druhé místo obsadil žák L2 Martin Paul a třetí skončila Nadine Čermáková z VS3. Vedení školy chválí všechny účastníky za aktivní přístup, vítězům blahopřeje a Mgr. Vočkové děkuje za přípravu a organizaci soutěže.

Fotografie z vyhlášení soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Vodácký kurz

14.03.2018

Vážení žáci, v termínu od 24. do 26. června naše škola pořádá vodácký kurz, který proběhne pod vedením instruktorů na řece Berounce. Počet účastníků je omezen. Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Systém Bakaláři

13.03.2018

Vážení rodiče a žáci, v návaznosti na nové zabezpečení systému Bakaláři se v současné době nepřihlásíte do systému. Pro zdárné přihlášení postupujte následovně. Postup ke stažení zde. Pro mobilní aplikaci najdete postup přihlášení zde.foto k aktualitě

Týden ve znamení matematiky

12.03.2018

V týdnu od 12. 3. 2018 proběhnou v naší škole dvě matematické soutěže. První z nich je školní kolo Celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ a SOU. V pátek se matematičtí nadšenci budou účastnit mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která vznikla v roce 1991 v Paříži. V loňském roce se jí účastnilo více než 6 milionů řešitelů z 60 zemí světa.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků. Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů.foto k aktualitě

Nesnídáte doma? Máme řešení.

09.03.2018

Školní bufet se snaží našim žákům svoji širokou nabídkou zajistit zdravé jídlo po celý den. Stravovací návyky některých našich žáků však nejsou ideální. Mnozí z nich doma ráno nesnídají a do školy přicházejí hladoví jako vlci. Speciálně pro ně je v internetové čajovně a kavárně nově připraveno snídaňové menu.

Nabídku si prohlédněte zde. Těšíme se na Vás a přejeme dobrou chuť.foto k aktualitě

Mezinárodní den žen

08.03.2018

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se nejen v naší škole hovořilo o svátku žen. Dříve narození pamatují MDŽ jako svátek zprofanovaný komunistickým režimem, žáci mají blíže k informacím z hodin dějepisu, že prvopočátek tohoto svátku sahá do předminulého století. Boj za lepší pracovní podmínky a volební právo žen prosazovaly na jednom ze svých protestních shromáždění i statečné ženy 8. března 1908 v New Yorku. A právě v tento den, jen o 110 let později, dostaly všechny zaměstnankyně školy od pana ředitele primulku a přání. Tak vypadal Mezinárodní den žen v naší škole.foto k aktualitě

Video z lyžařského výcviku

07.03.2018

Součástí školního vzdělávacího plánu je i v naší škole lyžařský a snowboardový výcvikový kurz. Prioritně je určen žákům prvních ročníků, ale již tradičně se připojili i nadšení lyžaři z vyšších ročníků. Letošní LVVZ se konal v termínu od 18. do 24. 2. 2018 v horském městě Boží Dar.

Vedení školy děkuje všem žákům za skvělou atmosféru a bezproblémový průběh kurzu. Video z LVVZ najdete zde.foto k aktualitě

Stále se zde něco děje

06.03.2018

V naší škole jsou dny prázdnin pravidelně využívány k řemeslnickým aktivitám. Nejinak tomu bylo i v minulém týdnu. Do čtyř učeben byly instalovány počítače, které budou žáci využívat při běžné výuce. Tím bylo dokončeno vybavení školy PC technikou špičkové úrovně. Probíhaly i stavební úpravy, především bylo zahájeno budování keramické dílny, malovalo se a opravovaly se některé učebny.

Vedení školy děkuje všem zaměstnancům, kteří o jarních prázdninách odvedli velký kus práce. Foto najdete zde.foto k aktualitě

Úspěšní soutěžící z prvních ročníků

27.02.2018

Ve čtvrtek 22. 2. 2018 se v Integrované škole Na Karmeli v Mladé Boleslavi konaly Cukrářské slavnosti. Sešli se zde žáci středních škol, aby předvedli svoji šikovnost a zúročili to, čemu se ve škole učí. Soutěžili cukráři, pekaři, barmani, prodavači a aranžéři. Naše škola byla v soutěži prodavačů zastoupena Michalou Štechovou z PK1. Vytvořila dárkový koš, který v silné konkurenci získal první místo. V soutěži aranžérů bylo zadání vytvořit postavu technikou kašírování (vrstvení novin pomocí tapetového lepidla). Aranžéři 1. ročníku vytvořili postavu Charlieho Chaplina. A byli první.

Vedení školy vítězům blahopřeje, z těchto úspěchů máme velkou radost. Mgr. Schröderové děkujeme za organizaci. Více najdete ve fotogalerii zde. Fotografie z celé soutěže najdete zde (rajče).foto k aktualitě

Úřední hodiny o jarních prázdninách

23.02.2018

Vážení, v době jarních prázdnin bude podatelna školy otevřena každý den od 7:00 do 15:00 hodin, ve čtvrtek budou úřední hodiny od 7:00 do 17:00 hodin.foto k aktualitě

Čaj a káva o třetí

22.02.2018

V úterý 20. 2. 2018 proběhla v naší škole velmi hezká akce. Ředitel školy pozval zaměstnance na šálek čaje či kávy (pozvánka zde) za účasti bývalé ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Valachové, Ph.D. Před patnáctou hodinou si zaměstnanci vyslechli úvodní přání paní Valachové, aby káva nebyla od Maryši a příjemné setkání začalo. Hovořilo se o aktuální situaci ve školství, o současných problémech i vizích do budoucna. Bylo to přínosné, pozitivní a poučné.

Vedení školy děkuje všem účastníkům. Fotografie ze setkání najdete zde.foto k aktualitě

Lyžařský výcvik

19.02.2018

Součástí školního vzdělávacího plánu je i v naší škole lyžařský a snowboardový výcvikový kurz. Prioritně je určen žákům prvních ročníků, ale již tradičně se připojí i nadšení lyžaři z vyšších ročníků. Letošní LVVZ začal v neděli 18. 2. 2018 odjezdem od školy v 9 hodin. Cílem je chata Slovanka na Božím daru. Přejeme všem účastníkům výborné sněhové podmínky, krásné zážitky a žádné úrazy. Těšíme se na průběžné zprávy ze svahů.

Fotografie z výcviku najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování – veletrh Holiday World

19.02.2018

V pátek 16. 2. 2018 se žáci třídy logistů L3 zúčastnili mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Je to nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. Veletrh probíhal společně s gastronomickým veletrhem Top Gastro & Hotel. Cílem této akce je poukázat na vzájemné souvislosti mezi světy cestování a stravování a představit je odborníkům i laikům. Žáci se zaměřili především na prezentaci ČR, v rámci seminární práce na téma Lázně v ČR si vyhledávali informace a materiály k lázeňským městům. Zároveň se v rámci předmětu Logistika cestovního ruchu seznámili s prezentacemi jiných států.
Návštěva veletrhu předčila očekávání žáků a jistě povede k prohloubení znalostí a odborných kompetencí. Vedení školy děkuje Ing. Grundové za organizaci této akce.foto k aktualitě

V Kladenské veverce jsme byli opět úspěšní

14.02.2018

Žáci naší školy se každoročně účastní soutěže Kladenská veverka, což je mezinárodní výtvarná, fotografická a literární soutěž. Letos bylo porotě zasláno 4 850 prací, naši žáci se prezentovali celkem 21 pracemi. Vyhlášení již 29. ročníku proběhlo v pátek 9. 2. 2018 v kině Hutník. Byli jsme úspěšní. Žákyně VS3 Kateřina Drábková se ve své věková kategorii umístila na prvním místě v žánru kresba, žákyně Nadine Čermáková a Lucie Živná z VS3 zvítězily v kategorii Kolektivní práce svými krmítky pro ptáky.

Vedení školy dívkám blahopřeje a Ing. Kautznerové děkuje za organizaci této akce. Fotografie výrobků a z vyhlášení soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Statečné dárkyně krve

14.02.2018

Žáci a pedagogové naší školy se každoročně zapojují do dárcovství krve. V únoru se do této velmi významné aktivity zapojila děvčata z VS3. Krev darovala: Anna Kindlová, Lucie Živná, Anna Kovaříková a Bára Chvojsíková. Lucie Živná byla dokonce letošní první dárkyní narozenou v roce 2000! Dívky byly statečné a celá akce proběhla bez problémů i zásluhou milého a vstřícného personálu Hematologicko - transfuzního oddělení nemocnice Kladno.

Vedení školy velmi děkuje dívkám i Mgr. Jelínkové, která je také aktivní dárkyní. Fotografie najdete zde.foto k aktualitě

Filmový klub Beneš

13.02.2018

Členové filmového klubu Beneš si Vás dovolují pozvat na další promítání filmu Duhový šampionát. Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Jsme v národním finále

09.02.2018

V pátek 9. 2. 2018 vybojovala naše děvčata ve florbalovém turnaji FLORBAL CHALLENGE postup do národního finále. Postup si děvčata zajistila z 1. místa v krajském kole, kdy porazila OA Čáslav 3:2, GaSOŠE Sedlčany 2:0, Gymnázium Čáslav 3:1, Gymnázium Nymburk 3:1.

Vítězná sestava naší školy: Jarešová Veronika (V2), Řezáčová Lucie (L2), Krézlová Gabriela (S2), Dušková Aneta (VS3), Švejcarová Tereza (V1), Klainová Denisa (S1), Kyselá Veronika (V1), Houdová Kateřina (S1), Jůzová Veronika (V1), Hrabětová Adéla (V1). Nejlepší brankářkou turnaje byla vyhlášena Veronika Jarešová a nejlepší hráčkou turnaje byla žákyně Lucie Řezáčová.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za organizaci a vedení, celému týmu děvčat za skvělou reprezentaci školy. Držíme Vám palce v národním finále. Fotografie z turnaje najdete zde.foto k aktualitě

Volný den

08.02.2018

Vážení rodiče a žáci,

v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuje ředitel školy pro žáky dne 9. 2. 2018 z personálních a organizačních důvodů volný den.foto k aktualitě

!!!POZOR, ZMĚNA!!!

07.02.2018

Ve čtvrtek, 8. 2. 2018, budou z důvodu nemoci upraveny úřední hodiny studijního oddělení a podatelny školy a to od 7:00 do 15:00 hodin. V případě potřeby je možné nás kontaktovat na telefonním čísle 312 278 043 nebo 725 802 214. Děkujeme za pochopení.foto k aktualitě

Modernizace školy pokračuje

06.02.2018

Pololetní prázdniny byly prázdninami pro žáky, nikoli však pro zaměstnance školy. Probíhala školení pedagogů a renovace učeben a kabinetů. Vybavení cvičebny se rozšířilo o profi posilovací stroje, do čtyř učeben byly přidány stoly, na které bude instalováno vždy po 8 počítačích, které budou využívány při běžné výuce, dvě učebny se podařilo vybavit novým nábytkem. Bylo pamatováno i na učitele. Ve třech kabinetech se kompletně rekonstruovalo. Vymalovalo se, položilo se lino a byl instalován nový nábytek. Všemi těmito novinkami si naše škola zvedla laťku technické vybavenosti a estetické úrovně zase o poznání výše.

Vedení školy děkuje všem provozním zaměstnancům za práci. Fotografie z renovace prostor najdete zde.foto k aktualitě

Úspěšná florbalistka

06.02.2018

Rádi zveřejňujeme úspěchy našich žáků. Na počátku února se v Polsku (Nowy Tomyšl, Rakoniewice Zbaszyn) konal Mezinárodní turnaj florbalistek do 19 let Polish Cup 2018. V řadách české reprezentace nastoupila i naše žákyně třídy L2 Lucie Řezáčková. Dívky bojovaly velmi úspěšně, ale na zlatý kov nedosáhly, ve finále podlehly Švýcarkám. Vedení školy Lucii k druhému místu blahopřeje, máme z jejího úspěchu radost a do dalších zápasů přejeme hodně štěstí.

Fotografie najdete zde.foto k aktualitě

Když se maturitní ples vydaří

05.02.2018

Sobotní večer 3. 2. 2018 patřil maturitnímu plesu naší školy. V Domě kultury na Sítné se sešli maturanti tříd V4, LS4, POD2 a PODD3 se svými pedagogy, rodiči, příbuznými a přáteli. Slavnostní atmosféru vytvářelo nejen radostné očekávání pečlivě připraveného programu, ale i přenádherné plesové róby přítomných dívek a dam i tmavé obleky pánské části účastníků. Průvodcem večera byl moderátor Jakub Kotek, kterému se spolu se skupinou Globus Band dařilo do posledního místečka vyprodaný DK držet v radostném a pohodovém rytmu celý večer. Projevy žáků, ředitele školy, šerpování, přípitek, zlatý déšť, sóla pro pedagogy, rodiče, foto na mnoho způsobů, půlnoční překvapení - opravdu nic letošnímu plesu nechybělo.

Vedení školy děkuje Ing. Grundové za bezchybnou organizaci, třídním učitelkám a maturantům za krásný průběh celého večera. Fotogalerii připravujemefoto k aktualitě

Otevřeli jsme dveře veřejnosti

02.02.2018

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se uskutečnil poslední Den otevřených dveří v letošním školním roce. Pro návštěvníky byly již tradičně připraveny podrobné informace o studijních i učebních oborech, které příchozím podávali nejen pedagogové, ale i žáci školy. V učebních oborech si bylo možné vyzkoušet různé techniky v aranžérské dílně i míchání koktejlů ve školní internetové kavárně. Potěšilo nás, že zájem o studium na naší škole je trvale velký, tento Den otevřených dveří navštívilo více než 80 uchazečů v doprovodu svých rodičů.

Více uvidíte zde.foto k aktualitě

Den otevřených dveří

29.01.2018

Vážení rodiče a uchazeči o studium, zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ a SOU Kladno, který se koná ve čtvrtek 1. 2. 2018 od 12:30 do 18:00 hodin.

Přijďte se do naší školy podívat, seznámit se detailně s náplní jednotlivých oborů, setkat se s našimi pedagogy a prohlédnout si prostory školy. Rádi se s Vámi setkáme a pomůžeme Vám s výběrem oboru.

Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Změna rozvrhu hodin

28.01.2018

Z organizačních a personálních důvodů bude od čtvrtka 1. 2. 2018 platit nový rozvrh hodin. Aktualizovaný rozvrh hodin najdete zde.foto k aktualitě

Projekt kuchařů

28.01.2018

V pondělí 29. 1. 2018 se žáci třídy K2 účastnili další části projektu IREAS – Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii. Ve čtyřhodinovém bloku se pod vedením zkušeného lektora věnovali nejdříve teoreticky, posléze i prakticky, otázkám spojeným s finanční gramotností. Cílem projektu je připravit žáky nejen pro jejich profesní dráhu, ale vést je i k úspěšnému zvládání občanských kompetencí. Žáci i lektor byli s průběhem další projektové aktivity spokojeni.foto k aktualitě

Allegro Praha 2018 a naše škola

28.01.2018

Spolupráce SOŠ a SOU s Hudební akademií Praha začala již na podzim 2017, kdy jsme se stali spolupořadateli muzikálu v anglickém jazyce v kladenském divadle. Nyní se realizovala další etapa. Hudební akademie pořádala ve dnech 27. – 28. 1. 2018 v překrásném prostředí Kaiserštejnského paláce uměleckou soutěž Allegro 2018. Pro soutěžící v rozličných kategoriích byly vedle diplomů připraveny i věcné ceny. Jejich výrobou se v minulých týdnech zabývaly aranžérky. Dle vlastních návrhů vytvořily ceny, které se dle informací z dekorování vítězů moc líbily. Máme z toho upřímnou radost, děkujeme aranžérům i učitelkám ODV paní Procházkové a paní Valerové.

Ceny si můžete prohlédnout zde. Více informací o HAP najdete zde.foto k aktualitě

Logisté soutěžili

27.01.2018

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo Soutěže odborných dovedností pro 3. ročník oboru Logistické a finanční služby. Poměřovaly se poštovní znalosti a dovednosti, otázky byly i z oblasti zeměpisu a komunikace s klienty. Nejvyššího počtu bodů dosáhli shodně Pavel Kohout, Karolina Kašparová a Miroslav Linek. Do širšího výběru pro celostátní kolo, které se koná 19. – 22. března 2018 v Opavě, se ještě kvalifikovali Adéla Stralczynská, Anna Rakúsová a Ondřej Junek. Blahopřejeme vítězům a děkujeme čtvrťákům V. Hulešové, T. Skolilovi a D. Švandrlíkovi, kteří soutěž pod vedením Ing. Nobilisové připravili.foto k aktualitě

První úkoly k závěrečným zkouškám rozdány

25.01.2018

Ve středu 24. 1. 2018 odstartovala příprava na závěrečné zkoušky učebního oboru Kuchař-číšník losováním témat samostatné odborné práce. Na regulérnost losování dohlížela Mgr. Parmová a učitelka odborného výcviku paní Mösnerová. Celostátně vyhlášená témata byla čtyři: Vinná turistika napříč Evropou, Hudba v našich srdcích, Pod olympijskými kruhy a Srdečný pozdrav z hájovny. Někteří žáci byli z témat nadšeni, jiní trochu zaskočeni. Termín odevzdání práce je 26. 3. 2018. Přejeme všem žákům hodně zdaru.foto k aktualitě

Lyžařský výcvik

24.01.2018

Lyžařský výcvik žáků se uskuteční v termínu od 18. do 24. 2. 2018 tradičně v horském městečku Boží Dar. Více informací o výcviku Vám poskytne vedoucí kurzu Mgr. Kyrych. Leták ke stažení zde.

Přihlašte se včas zbývá posledních 7 míst!foto k aktualitě

Filmový klub Beneš úspěšně zahájil

23.01.2018

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 proběhlo v naší škole první promítání Filmového klubu Beneš. David Lébl z V4 to glosuje takto: Žáci se sešli v učebně č. 119, aby zhlédli film 1989: Z Deníku Ivany A, mapující rok 89 z pohledu maturantky. Akce proběhla pod záštitou Člověka v tísni. Atmosféra celého odpoledne se nesla v přátelském duchu a po závěrečných titulcích zůstal ve většině z nás silný pocit ze zhlédnutého filmu, měl zajímavou vypovídací hodnotu o Sametové revoluci i měsících před ní. Po projekci následovala krátká diskuze, kde jsme společně zhodnotili film a jednohlasně se shodli, že jsme rádi, že v té době nežijeme. Hodnocení filmu: 70% Děkuji všem zúčastněným a těším se na další promítání, které proběhne zhruba za 14 dní. Bližší informace bude možné nalézt na stránkách školy či facebookových stránkách Filmový klub Beneš.

Fotografie z promítání si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Školní kolo olympiády v ANJ

22.01.2018

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 proběhlo školní kolo olympiády ANJ v kategorii I. - III. ročníků. Soutěže se zúčastnilo 17 studentů, nejlepší z nich byli Michaela Šímová (V1), Josef Kináč (S2), Karel Prach (L2). Děkujeme všem žákům, kteří se olympiády zúčastnili. Vítězům blahopřejeme a Ing. Sladké vedení školy děkuje za organizaci.

Fotografie z vyhlášení výsledků v ředitelně školy najdete zde.foto k aktualitě

Výukový pořad Planeta Země

22.01.2018

V pátek 19. 1. 2018 se zúčastnili žáci třídy V2 v kině Hutník geografického pořadu Planeta Země, v letošním roce s názvem "Brazílie-vášnivé srdce Jižní Ameriky". Pořad byl poučný a všem se moc líbil. Cestovatel Adam Lelek navštívil známá brazilská velkoměsta, ale zásadním tématem byl Amazonský prales, Indiáni, kteří se s lidmi z civilizace vidí jen zřídka. Žákům se dostalo názorného vysvětlení co je fotosyntéza, jak důležité jsou pro nás pralesy a co nám hrozí při jejich neustálém kácení. Jako vždy motivoval pan Lelek žáky k lásce k přírodě a touze po poznání. Jako bonus si všichni účastníci odnesli časopis o cestování Koktejl. Vedení školy děkuje Mgr. Soukupové za organizaci této akce.

Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Účastník zahraničních misí v naší škole

18.01.2018

Výuku vždy velmi obohatí vyprávění očitého svědka. Žáci se mohli v rámci témat mezinárodní charitativní činnost a politický extremismus dozvědět, jakým způsobem realizuje Armáda ČR zahraniční mise. Profesionální voják se s nimi podělil o zážitky z mírových i bojových misí, přiblížil jim formy konkrétní pomoci. Pro padesát účastníků besedy to byly velmi zajímavě prožité dvě hodiny.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za organizaci a realizaci této přínosné akce.foto k aktualitě

Maturitní zkoušky

18.01.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2018.

Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Filmový klub Beneš

17.01.2018

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 zahajuje v naší škole činnost filmový klub Beneš. Srdečně zveme všechny zájemce na promítání filmu Z deníku Ivany A. Další informace čtěte zde.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové za organizaci této akce.foto k aktualitě

Ples Hospodářské komory Kladno

16.01.2018

Hospodářská komora Kladno a vedení školy srdečně své zaměstnance a žáky na ples. Žáci mají vstup zdarma, zaměstnanci zvýhodněné vstupné za 150 Kč. V případě zájmu neprodleně informujte pí Panenkovou.

Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Olympiáda v anglickém jazyce

15.01.2018

Ve čtvrtek 11.1.2018 proběhlo školní kolo olympiády z AJ pro 4.ročníky a nástavby. Zúčastnilo se 7 studentů, nejlepší z nich byli Dušan Švandrlík, Martin Sýkora - oba z LS4 a Roman Kinský z POD2. Vítězům blahopřejeme, Mgr. Froňkové děkuje vedení školy za organizaci.

Fotografie z vyhlášení výsledků najdete zde.foto k aktualitě

Futsalové klání

15.01.2018

V pátek 12.1.2018 se naši chlapci utkali ve třetím kole futsalové středoškolské ligy o postup do kraje. Odehráli tři vzájemné zápasy proti OA Slaný, Sportovnímu gymnáziu Kladno a SPŠ a VOŠ Kladno. Bohužel se nám nepodařilo přes veškerou snahu našich hráčů postoupit do dalšího kola. Vedení školy děkuje hráčům i organizátorce Mgr. Kyrych. Příště to dáte!

Fotografie z utkání najdete zde.foto k aktualitě

Školní parlament

12.01.2018

V pátek 12. 1. 2018 se od 9:40 hodin uskutečnil v internetové kavárně školní parlament. Žáci debatovali s vedením školy a školním metodikem prevence o důležitých termínech a zájmových činnostech školy. Fotografie z prvního parlamentu v roce 2018 najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování v České národní bance

10.01.2018

V úterý 9. 1. 2018 navštívili žáci třídy L3 Českou národní banku v Praze. Nejdříve všichni prošli přísnou bezpečnostní prohlídkou a už bez svých mobilů pokračovali do trezoru banky. Seznámili se s historií banky a peněz, viděli mnoho zajímavých exponátů, vyzkoušeli si i obchodování na burze. Velmi dobře si vedli při vědomostním kvízu a na závěr si mohli potěžkat zlatou cihlu. Exkurzní vyučování v ČNB patří každoročně k obohacení výuky našich žáků. V následujícím týdnu se ho budou účastnit třídy POD1, V2 a V4. Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za organizaci této přínosné a zajímavé exkurze.foto k aktualitě

Školní parlament

08.01.2018

Vážení žáci, v pátek 12. 1. 2018 se od 9:40 hodin uskuteční v internetové kavárně školní parlament. Prosíme dva zástupce z každé třídy, aby se jednání zúčastnili. Těšíme se na vás, vedení školy.foto k aktualitě

Světluška děkuje našim žákům

05.01.2018

Nadační fond Českého rozhlasu, který na podzim pořádal 15. ročník sbírkových dní pro Světlušku, bilancoval výsledky. Naši žáci se aktivně zapojují již několik let. Jsme potěšeni, že v září 2017 se jim podařilo nasbírat krásných 5 470 Kč. Na ocenění se můžete podívat zde.