cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola


AKTUALITY

foto k aktualitě

Volný den

25.04.2018 l

Vážení žáci, vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji dne 30. 4. 2018 z organizačních a technických důvodů volný den. Volný den se nevztahuje na žáky, kteří jsou na odborném výcviku mimo budovu školy, ředitel školy.foto k aktualitě

Výsledky přijímacího řízení pro tříleté učební obory

23.04.2018 l

Výsledky přijímacího řízení obor Aranžér zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Kuchař zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Prodavač zde.

další dokumenty ke stažení:
Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení zde.
Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu zde.
Vzor evidenční karty zde.foto k aktualitě

Týden ve znamení praktických maturit

22.04.2018 l

Žáci maturitních ročníků skládali v tomto týdnu další část maturitní zkoušky, tentokrát to byla praktická maturitní zkouška z odborných předmětů. Na maturantech, kteří přicházeli slavnostně oblečeni, byly vidět obavy, nervozita, ale i velké odhodlání zkoušku úspěšně zvládnout, Věříme, že všichni dobře obstojí. Foto naleznete zde.foto k aktualitě

Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení

20.04.2018 l

Informace se týkají uchazečů, kteří se hlásí do tříletých učebních oborů. Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Olympiáda v angličtině

19.04.2018 l

V tomto týdnu se uskutečnilo olympijské klání v anglickém jazyce pro tříleté učební obory. Zúčastnilo se celkem 17 žáků oborů Kuchař-číšník a Prodavač. Nejlepší byl David Baroch ze třídy K2, druhý se umístil Marek Benda (K3), o třetí příčku se podělili Jan Suchan (K3) a Štěpán Kubín (K1). Vítězům blahopřejeme, všem účastníkům děkujeme za to, že se aktivně zapojili a Mgr. Fichtnerové za organizaci olympiády.

Na přijetí vítězů v ředitelně se můžete podívat zde.foto k aktualitě

Úspěšné gymnastky

18.04.2018 l

V úterý 17. 4. 2018 se v Sokolovně Kladno konal okresní přebor ve sportovní gymnastice dívek a chlapců. Naší školu reprezentovaly žákyně třídy A2 Anežka Pokorná, Veronika Šlajsová, Alena Vorbachová a Karolína Wlachová z V1. Dívky vybojovaly skvělé třetí místo. Před nimi se umístila jen děvčata z Gymnázia Kladno a Sportovního gymnázia Kladno.

Našim žákyním blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci, Mgr. Soukupové za organizaci této akce. Fotografie ze soutěže a předání cen v ředitelně školy najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování ve velkém

17.04.2018 l

V pondělí 16. 4. 2018 probíhala další část přijímacího řízení, což byl ideální čas na exkurzní vyučování. Žáci prvních, druhých a třetích ročníků měli tematicky zaměřený den dle svých oborů. Žáci oboru Logistické a finanční služby podnikli exkurzi do Jindřišské ulice v Praze, kde sídlí pošta pro Prahu 1. Seznámili se velmi podrobně s jejím chodem, prohlédli si i krásné prostory této novorenezanční budovy. Žáci studijního oboru Veřejná správa zamířili do Senátu ČR. I jim se zde dostalo podrobného výkladu a prohlédli si reprezentativní prostory této instituce. Děvčata a chlapci ze „sociálek“ zamířili do střediska pomoci ohroženým dětem ROSA a ZAHRADY, která je největším poskytovatelem sociálních služeb v Kladně. V roce, kdy si připomínáme 100 let české státnosti, byla jedním z cílů národní kulturní památka Budeč. I tato prohlídka s průvodcem se setkala s velkým zájmem. Některé aktivity hodně komplikovalo počasí, ale stanovený program byl splněn.

Vedení školy děkuje všem doprovázejícím učitelům za dobře odvedenou práci. Foto aktivit najdete zde.foto k aktualitě

Přijímací řízení

16.04.2018 l

Vážení uchazeči, vážení rodiče, 16. 4. 2018 proběhnou v naší škole jednotné přijímací zkoušky ve druhém termínu. Zkoušky jsou složeny z didaktického testu z Matematiky a Českého jazyka a literatury. Zahájení zkoušky bude v 8:30 hodin. Dostavte se do školy mezi 8:00 a 8:10 hodin.

Po ukončení jednotné přijímací zkoušky cca od 12:30 hodin bude následovat školní kolo přijímacího řízení, a to MOTIVAČNÍ POHOVOR.

Seznamy žáků na jednotlivé zkoušky i motivační pohovor budou vyvěšeny souhrnně na vstupních dveřích a dále pak i na jednotlivých učebnách v přízemí a omezeně i prvním patře budovy.

Povolené pomůcky k jednotlivým zkouškám jsou uvedeny na pozvánce ke konání jednotných testů, kterou jste si vyzvedli osobně nebo Vám byla doručena prostřednictvím České pošty.

Po celou dobu zkoušek Vám bude k dispozici školní bufet v přízemí a internetová kavárna/čajovna v suterénu budovy.

Přejeme Vám mnoho úspěchů, vedení školy.foto k aktualitě

Školní parlament

15.04.2018 l

V pátek 13. 4. 2018 se sešel školní parlament. Zástupci jednotlivých tříd byli seznámeni s aktuálním programem dubnových a květnových akcí, ředitel školy hovořil o zavádění programu moodle do výuky, parkování kol v areálu školy, budování školní kuchyně i dalších novinkách. Prostor byl i pro dotazy a připomínky žáků. Fotografie z parlamentu najdete zde.foto k aktualitě

Aktivity mimo školní lavice

14.04.2018 l

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 probíhaly v celé republice přijímací zkoušky. Naše škola nebyla výjimkou. Do lavic zasedli uchazeči o studium v naší škole a současní žáci měli program mimo školu. Každá třída si zvolila aktivitu, která jí je blízká. Vzdálenějšími cíli byly Strahovský klášter, Jump Arena, Laser Game a ZOO v Praze. V Kladně převládaly sportovní aktivity. Největší atrakcí byl paintball, kde po mnoha přeletech policejní helikoptéry slaňovali mezi účastníky příslušníci Policie ČR. Zážitek to byl maximální, vše se následně probíralo při opékání špekáčků a grilování sýrů. Velká skupina žáků hrála v Oáze bowling, turističtí nadšenci si vyšlápli na Kožovu horu a obdivovatelé umění se vydali do Sládečkova muzea na výstavu fotografií a dobových plakátů.

Vedení školy děkuje všem doprovázejícím učitelům za dobře odvedenou práci. Foto ze skvělého dne najdete zde.foto k aktualitě

Další promítání filmového klubu Beneš

13.04.2018 l

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se uskuteční setkání filmových fandů u snímku Graffiti. Začátek je v 15 hodin. Více informací naleznete zde.foto k aktualitě

Soutěž Šikula 2018

12.04.2018 l

V úterý 10. 4. 2018 v prostorách cvičné prodejny proběhla soutěž Šikula 2018. Tohoto klání se kromě prodavačů 1. a 2. ročníku zúčastnili také žáci POD1. Soutěž byla koncipována jako trojboj – poznávání vzorků, odhad hmotnosti a zabalení zboží. Ve velké konkurenci zvítězil Martin Nováček z POD1, 2. až 3. místo se stejným počtem bodů obsadili naši borci ostřílení z celorepublikových soutěží Michala Štechová z PK1 a Lukáš Salay z PK2. Všem zúčastněným děkujeme za účast a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Vedení školy děkuje Mgr. Schöderové za organizaci této soutěže. Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Přijímací řízení

11.04.2018 l

Vážení uchazeči, vážení rodiče, 12. 4. 2018 proběhnou v naší škole jednotné přijímací zkoušky v prvním termínu. Zkoušky jsou složeny z didaktického testu z Matematiky a Českého jazyka a literatury. Zahájení zkoušky bude v 8:30 hodin. Dostavte se do školy mezi 8:00 a 8:10 hodin.

Po ukončení jednotné přijímací zkoušky cca od 12:30 hodin bude následovat školní kolo přijímacího řízení a to MOTIVAČNÍ POHOVOR.

Seznamy žáků na jednotlivé zkoušky i motivační pohovor budou vyvěšeny souhrnně na vstupních dveřích a dále pak i na jednotlivých učebnách v přízemí a omezeně i prvním patře budovy.

Povolené pomůcky k jednotlivým zkouškám jsou uvedeny na pozvánce ke konání jednotných testů, kterou jste si vyzvedli osobně nebo Vám byla doručena prostřednictvím České pošty.

Po celou dobu zkoušek Vám bude k dispozici školní bufet v přízemí a internetová kavárna/čajovna v suterénu budovy.

Přejeme Vám mnoho úspěchů, vedení školy.foto k aktualitě

Floristický kurz

10.04.2018 l

V úterý 10. 4. 2018 se dívky a chlapci oboru Aranžér měli možnost účastnit floristického kurzu. Zájem byl veliký a úspěch kurzu ještě větší. Lektorka paní Dagmar Volná přijela vybavena tulipány, fréziemi, chryzantémami a mnoha dalšími nádhernými květinami. Účastníci se naučili vytvářet vypichované kytice, biedermeier, korzáž i jednoduché svatební kytice. V příjemné a tvůrčí atmosféře se podařilo vyrobit mnoho hezkých a vkusných květinových vazeb.

Vedení školy děkuje učitelkám ODV paní Procházkové a Valerové za organizaci tohoto přínosného kurzu. Fotografie z workshopu najdete zde.foto k aktualitě

Pokračování projektu pro kuchaře

09.04.2018 l

Tento týden je pro žáky druhého ročníku učebního oboru Kuchař-číšník ve znamení pokračování projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii IREAS. Pondělní část byla věnována zdravému životnímu stylu.

Žáci se teoreticky i prakticky zabývali potravinami, kuchyňskými úpravami i stravovacími návyky, které k zdravému životnímu stylu patří. V pátek bude následovat část věnovaná dietám. Na žáky čekají nejen informace, ale i kvízy a výroba jogurtů s přísadami mrazem sušeného ovoce. Kurz se již tradičně setkává s velkým zájmem žáků.

Vedení školy děkuje Mgr. Smitalovi za zajištění projektu. Více o projektu najdete zde. Fotografie z workshopu najdete zde.foto k aktualitě

Výpadek systému Bakaláři

09.04.2018 l

Vážení, v současné době řešíme s poskytovatelem služeb systému výpadek. V nejbližší době bude systém plně funkční. Děkujeme Vám za trpělivost.foto k aktualitě

Zkrácené vyučování

06.04.2018 l

V pátek 6. 4. 2018 bude z personálních důvodů pro všechny žáky zkrácené vyučování. Výuka bude končit mimořádně v 11:30 hodin.

Úřední hodiny studijního oddělení budou od 6:30 do 10:00 hodin.foto k aktualitě

Návštěva věznice

06.04.2018 l

V úterý 3. 4. 2018 se třída POD2 účastnila exkurze do věznice Všehrdy. Žáci si prohlédli prostory věznice, měli možnost nahlédnout i do cely předběžného zadržení. Velmi zajímavý pro ně byl i rozhovor s dvěma odsouzenými mladými muži, kteří si odpykávají tresty za drogy a výtržnictví při fotbalovém zápase. V průběhu celé exkurze se žákům velmi ochotně věnovala tisková mluvčí paní Bronislava Vetešníková. Dívkám i chlapcům se exkurze mimořádně líbila.

Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové za organizaci této zajímavé akce. Fotografie najdete zde.foto k aktualitě

Celorepubliková soutěž Prodavač 2018

06.04.2018 l

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se v Ústí nad Labem uskutečnila celorepubliková soutěž Prodavač 2018. Žáci soutěžili v disciplínách, které úzce souvisí s jejich budoucí profesí. Museli zvládnou vědomostní testy, zkoušelo se zbožíznalství, obchodní provoz i angličtina. V konkurenci 20 středních škol obsadila krásné druhé místo Michaela Štechová z PK1, dobře si vedl i Lukáš Salay, taktéž z PK1.

Žákům blahopřejeme a Mgr. Schröderové děkujeme za organizaci. Fotogalerii najdete zde.foto k aktualitě

Protidrogová prevence trochu jinak

05.04.2018 l

Ve středu 4. 4. 2018 měli žáci tříd S1, S2 a S3 velmi zajímavé setkání. V rámci protidrogové prevence je navštívila herečka paní Simona Babčáková. Tuto akci organizuje sociální odbor Magistrátu města Kladna zastoupený protidrogovou koordinátorkou Lucií Svobodovou. Paní Babčáková není jen herečka, ale je to člověk, který si sám prošel těžkým obdobím spojeným s užíváním drog. Hovořila o konkrétních prožitcích, emocích i reakcích okolí. Pro žáky, kteří studují obor sociální činnost, bylo její vystoupení obrovskou lekcí z reálného života. Paní Babčáková, děkujeme.

Foto z akce (pořízeno s laskavým svolením přednášející) najdete zde.foto k aktualitě

Nové vybavení pro žáky a Den učitelů

05.04.2018 l

Ve středu 28. 3. 2018 proběhly ve škole dvě akce. V průběhu týdne bylo dokončeno vybavení tří běžných učeben novými počítači. Budou sloužit k tomu, aby je mohli žáci používat v průběhu výuky, především pro ověřování znalostí prostřednictvím moodlu. Slavnostního otevření se spolu s žáky a zaměstnanci účastnil i zastupující vedoucí odboru školství Bc. Jan Chuchler.

V odpolední části jeho programu v naší škole byla účast na setkání s pracovníky školy při příležitosti Dne učitelů. Více ve fotogalerii. Videoreportáž najdete zde.foto k aktualitě

Uspěli jsme v národním finále ve florbalu

04.04.2018 l

Před velikonočními prázdninami 28. 3. 2018 naše žákyně bojovaly v Národním finále KB FLORBAL CHALLENGE o nejlepší umístění v České republice. Turnaj sehrály ve složení Veronika Jarešová V2, Lucie Řezáčová L2, Gabriela Krézlová S2, Aneta Dušková VS3, Tereza Švejcarová a Veronika Jůzová V1, Denisa Klainová S1,Tereza Holubová L1 a Nikola Rosenbaumová A1. Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny. Naše děvčata se probojovala až do semifinále, kde podlehla hráčkám z Litvínova a skončila na krásné čtvrté příčce. A mezi All-Star Team turnaje byla vybrána naše Lucie Řezáčová.

Děvčatům blahopřejeme a Mgr. Kyrych děkujeme za organizaci. Fotodokumentaci si prohlédněte zde.foto k aktualitě

Třídní schůzky, zkrácené vyučování

03.04.2018 l

Vážení, třídní schůzky za 3. čtvrtletí tohoto školního roku se uskuteční ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 15:30 do 17:00 hodin. Rozpis vyučujících včetně učeben najdete u vstupu do budovy. V případě, že se nemůžete schůzek zúčastnit, kontaktujte prosím třídního učitele. Těšíme se na Vás.

V pátek 6. 4. 2018 bude z personálních důvodů pro všechny žáky zkrácené vyučování. Výuka bude končit mimořádně v 11:30 hodin.foto k aktualitě

Hezké Velikonoce!

29.03.2018 l

Vážení žáci, vážení zaměstnanci, začíná jaro, proto si dovoluji Vám všem popřát, aby bylo slunečné a pohodové. Pevné zdraví, hezké a veselé Velikonoce, ředitel školy.

Přání ke stažení zde.foto k aktualitě

Protidrogová prevence v praxi

27.03.2018 l

V pondělí 26. 3. 2018 se třída K2 účastnila atraktivní akce z oblasti protidrogové prevence. Mezi žáky přišel příslušník kriminální Policie ČR z pražského zásahového útvaru. V úvodu setkání hovořil o výskytu a druzích drog v ČR, jejich negativních účinků na člověka, zmapoval i situaci mezi uživateli a distributory drog. Žáci si mohli udělat představu o tom, jak probíhají protidrogové zásahy. Pro dokreslení výstroje policistů při těchto akcích s sebou přednášející přinesl i oblek pro těžkooděnce. Žákům třídy K2 se tato přednáška velmi líbila.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za organizační zajištění. Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Soutěž ve cvičné kuchyni

26.03.2018 l

V úterý 27. 3. 2018 se uskuteční kuchařská soutěž. Zájemci se mohou přihlásit u Mgr. Parmové. Další info zde.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

26.03.2018 l

Všem maturantům, kteří se přihlásili k jarnímu termínu 2018, byla odeslána na jejich e-mail pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.foto k aktualitě

Další úspěch našich žáků

25.03.2018 l

Celostátní soutěž odborných dovedností pro obor Logistické a finanční služby proběhla 21. – 22. 3. 2018 v Opavě. Naši zástupci z L3 čelili těžkým soupeřům, ale svou vytrvalostí, výbornými komunikačními schopnostmi a kreativitou zaujali porotu. Adéla Stralczynská, Míra Linek a Pavel Kohout v letošním ročníku posunuli naši školu zase o stupínek výše a dosáhli na pátou příčku v republice. Rok od roku tak výkony našich žáků ve srovnání s ostatními školami rostou.

Žákům děkujeme za pěkné výkony a Ing. Nobilisové za organizační zajištění této akce. Fotografie ze soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Setkání s poezií

23.03.2018 l

Ve čtvrtek 22. března 2018 proběhlo další z řady zavedených pásem o poezii. Tentokrát byli v roli diváků žáci tříd S1, V1 a L1. Program velmi pěkně zpestřila krátká dramatizace, kterou nacvičily a předvedly dívky ze třídy S3. Koncept propojení ročníků se ukázal jako nosný, přirozené působení žáků na žáky všechny přítomné příjemně aktivizovalo. Světový den poezie budiž oslaven!

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové a Mgr. Fellerovi za realizece této skvělé akce. Fotografie z pásma najdete zde.foto k aktualitě

Nejsme lhostejní

20.03.2018 l

Z iniciativy Mgr. Parmové a Mgr. Sudové je ve škole vyhlášena sbírka na úhradu léčení pejska Ronnyho, který byl brutálně zmlácen svým majitelem. Schránku, do které můžete přispívat, najdete u Mgr. Parmové v místnosti č. 120. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastní.

Zobrazit všechny aktuality


Nabídka Cateringu

Aktuality

25.04.2018,
Vážení žáci, vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji dne 30. 4. 2018 z organizačních a technických důvodů volný den. Volný den se nevztahuje na žáky, kteří jsou na odborném výcviku mimo budovu školy, ředitel školy.Pokračování

23.04.2018,
Výsledky přijímacího řízení obor Aranžér zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Kuchař zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Prodavač zde.

další dokumenty ke stažení:
Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení zde.
Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu zde.
Vzor evidenční karty zde. Pokračování

22.04.2018,
Žáci maturitních ročníků skládali v tomto týdnu další část maturitní zkoušky, tentokrát to byla praktická maturitní zkouška z odborných předmětů. Na maturantech, kteří přicházeli slavnostně oblečeni, byly vidět obavy, nervozita, ale i velké odhodlání zkoušku úspěšně zvládnout, Věříme, že všichni dobře obstojí. Foto naleznete zde. Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz