logo Kladno

OP VVV

OP VVV

Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Šablony pro SOŠ a SOU Kladno

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004989

Projekt má za cíl podpořit kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech ICT a nových výukových metod. Jako další aktivity jsou zařazeny personální šablony, jež posílily pedagogický sbor o odborníky v oblastech školního kariérového poradenství, speciálního pedagoga a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.

Hlavním cílem této podpory je omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Všechny aktivity v naší škole směřují ke zkvalitnění výuky se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti žáků a to i v kontextu zahraničních zkušeností.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.