cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Naše škola připravuje v teoretickém i praktickém vyučování své studenty a učně pro budoucí výkon povolání. Mým cílem je, aby ze školy odcházeli všestranně připravení mladí lidé, kteří se vždy dobře uplatní na trhu práce. Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život. Zvu Vás k osobní návštěvě školy. Prosím neváhejte a domluvte si termín prohlídky. Rád zodpovím všechny Vaše dotazy a školou Vás osobně provedu. Vstřícně Vás přijmou i moji zástupci a všichni členové pedagogického sboru. Těšíme se na Vás.

ředitel školy

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

Tyto vzdělávací obory jsou určeny především pro absolventy základních škol.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

 • 64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání 2 roky; denní forma vzdělávání
 • 64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání 3 roky; dálková forma vzdělávání
 • 65-41-L/51 Gastronomie; délka vzdělávání: 2 roky; denní forma vzdělávání

Tyto vzdělávací obory jsou určeny pro absolventy, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání; viz nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.

Střední vzdělání s výučním listem:

 • 65-51-H/01 Kuchař – číšník; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání
 • 66-51-H/01 Prodavač; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání
 • 66-52-H/01 Aranžér; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání

Tyto vzdělávací obory jsou určeny především pro absolventy základních škol.

Nabídka Cateringu

Aktuality

25.04.2018,
Vážení žáci, vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji dne 30. 4. 2018 z organizačních a technických důvodů volný den. Volný den se nevztahuje na žáky, kteří jsou na odborném výcviku mimo budovu školy, ředitel školy.Pokračování

23.04.2018,
Výsledky přijímacího řízení obor Aranžér zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Kuchař zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Prodavač zde.

další dokumenty ke stažení:
Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení zde.
Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu zde.
Vzor evidenční karty zde. Pokračování

22.04.2018,
Žáci maturitních ročníků skládali v tomto týdnu další část maturitní zkoušky, tentokrát to byla praktická maturitní zkouška z odborných předmětů. Na maturantech, kteří přicházeli slavnostně oblečeni, byly vidět obavy, nervozita, ale i velké odhodlání zkoušku úspěšně zvládnout, Věříme, že všichni dobře obstojí. Foto naleznete zde. Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz