cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

AKTUALITY

foto k aktualitě

Hokejbalem proti drogám

30.04.2018 l

V pátek 28. 4. 2018 se v Kladně hrál turnaj středních škol v hokejbale, jehož motto odkazuje na význam sportu v protidrogové prevenci. Naše mužstvo ve složení Hudec Matěj, Důraz Štěpán, Bejbl Jan – všichni KA3, Šmatlák Patrik K3, Čermák Matěj a Filip Matyáš K2, Kučera Dominik L2 a Kolek Dominik K1 vybojovalo 3. místo.

Chlapcům děkujeme za reprezentaci školy, Mgr. Kyrych za organizaci akce. Fotodokumentaci z turnaje najdete zde.foto k aktualitě

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní obory

28.04.2018 l

Výsledky přijímacího řízení obor Veřejnosprávní činnost zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Sociální činnost zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Logistické a finanční služby zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Podnikání zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Podnikání - dálkové zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Gastronomie zde.

další dokumenty ke stažení:
Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení zde.
Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu zde.
Vzor evidenční karty zde.foto k aktualitě

Volný den

27.04.2018 l

Vážení žáci, vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji dne 30. 4. 2018 z organizačních a technických důvodů volný den. Volný den se nevztahuje na žáky, kteří jsou na odborném výcviku mimo budovu školy, ředitel školy.foto k aktualitě

Výsledky přijímacího řízení pro tříleté učební obory

26.04.2018 l

Výsledky přijímacího řízení obor Aranžér zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Kuchař zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Prodavač zde.

další dokumenty ke stažení:
Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení zde.
Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu zde.
Vzor evidenční karty zde.foto k aktualitě

Poslední zvonění

25.04.2018 l

V pátek 27. 4. 2018 byl v naší škole ve znamení „posledního zvonění". Toto tradiční rozloučení se školou se neslo v rozverném a veselém duchu. Nápadité kostýmy pobavily zaměstnance i spolužáky, uznání sklidila vtipná básnička třídy POD2 či žáků z třídy LS4, ale zajisté nejvíc maturanty potěšil zvuk mincí, které dopadaly do improvizovaných pokladniček. Následovalo pasování třeťáků na budoucí maturanty. Neměli to jednoduché, úkoly byly zapeklité. Více uvidíte zde.foto k aktualitě

Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení

24.04.2018 l

Informace se týkají uchazečů, kteří se hlásí do čtyřletých maturitních oborů. Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Týden ve znamení praktických maturit

22.04.2018 l

Žáci maturitních ročníků skládali v tomto týdnu další část maturitní zkoušky, tentokrát to byla praktická maturitní zkouška z odborných předmětů. Na maturantech, kteří přicházeli slavnostně oblečeni, byly vidět obavy, nervozita, ale i velké odhodlání zkoušku úspěšně zvládnout, Věříme, že všichni dobře obstojí. Foto naleznete zde.foto k aktualitě

Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení

20.04.2018 l

Informace se týkají uchazečů, kteří se hlásí do tříletých učebních oborů. Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Olympiáda v angličtině

19.04.2018 l

V tomto týdnu se uskutečnilo olympijské klání v anglickém jazyce pro tříleté učební obory. Zúčastnilo se celkem 17 žáků oborů Kuchař-číšník a Prodavač. Nejlepší byl David Baroch ze třídy K2, druhý se umístil Marek Benda (K3), o třetí příčku se podělili Jan Suchan (K3) a Štěpán Kubín (K1). Vítězům blahopřejeme, všem účastníkům děkujeme za to, že se aktivně zapojili a Mgr. Fichtnerové za organizaci olympiády.

Na přijetí vítězů v ředitelně se můžete podívat zde.foto k aktualitě

Úspěšné gymnastky

18.04.2018 l

V úterý 17. 4. 2018 se v Sokolovně Kladno konal okresní přebor ve sportovní gymnastice dívek a chlapců. Naší školu reprezentovaly žákyně třídy A2 Anežka Pokorná, Veronika Šlajsová, Alena Vorbachová a Karolína Wlachová z V1. Dívky vybojovaly skvělé třetí místo. Před nimi se umístila jen děvčata z Gymnázia Kladno a Sportovního gymnázia Kladno.

Našim žákyním blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci, Mgr. Soukupové za organizaci této akce. Fotografie ze soutěže a předání cen v ředitelně školy najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování ve velkém

17.04.2018 l

V pondělí 16. 4. 2018 probíhala další část přijímacího řízení, což byl ideální čas na exkurzní vyučování. Žáci prvních, druhých a třetích ročníků měli tematicky zaměřený den dle svých oborů. Žáci oboru Logistické a finanční služby podnikli exkurzi do Jindřišské ulice v Praze, kde sídlí pošta pro Prahu 1. Seznámili se velmi podrobně s jejím chodem, prohlédli si i krásné prostory této novorenezanční budovy. Žáci studijního oboru Veřejná správa zamířili do Senátu ČR. I jim se zde dostalo podrobného výkladu a prohlédli si reprezentativní prostory této instituce. Děvčata a chlapci ze „sociálek“ zamířili do střediska pomoci ohroženým dětem ROSA a ZAHRADY, která je největším poskytovatelem sociálních služeb v Kladně. V roce, kdy si připomínáme 100 let české státnosti, byla jedním z cílů národní kulturní památka Budeč. I tato prohlídka s průvodcem se setkala s velkým zájmem. Některé aktivity hodně komplikovalo počasí, ale stanovený program byl splněn.

Vedení školy děkuje všem doprovázejícím učitelům za dobře odvedenou práci. Foto aktivit najdete zde.foto k aktualitě

Přijímací řízení

16.04.2018 l

Vážení uchazeči, vážení rodiče, 16. 4. 2018 proběhnou v naší škole jednotné přijímací zkoušky ve druhém termínu. Zkoušky jsou složeny z didaktického testu z Matematiky a Českého jazyka a literatury. Zahájení zkoušky bude v 8:30 hodin. Dostavte se do školy mezi 8:00 a 8:10 hodin.

Po ukončení jednotné přijímací zkoušky cca od 12:30 hodin bude následovat školní kolo přijímacího řízení, a to MOTIVAČNÍ POHOVOR.

Seznamy žáků na jednotlivé zkoušky i motivační pohovor budou vyvěšeny souhrnně na vstupních dveřích a dále pak i na jednotlivých učebnách v přízemí a omezeně i prvním patře budovy.

Povolené pomůcky k jednotlivým zkouškám jsou uvedeny na pozvánce ke konání jednotných testů, kterou jste si vyzvedli osobně nebo Vám byla doručena prostřednictvím České pošty.

Po celou dobu zkoušek Vám bude k dispozici školní bufet v přízemí a internetová kavárna/čajovna v suterénu budovy.

Přejeme Vám mnoho úspěchů, vedení školy.foto k aktualitě

Školní parlament

15.04.2018 l

V pátek 13. 4. 2018 se sešel školní parlament. Zástupci jednotlivých tříd byli seznámeni s aktuálním programem dubnových a květnových akcí, ředitel školy hovořil o zavádění programu moodle do výuky, parkování kol v areálu školy, budování školní kuchyně i dalších novinkách. Prostor byl i pro dotazy a připomínky žáků. Fotografie z parlamentu najdete zde.foto k aktualitě

Aktivity mimo školní lavice

14.04.2018 l

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 probíhaly v celé republice přijímací zkoušky. Naše škola nebyla výjimkou. Do lavic zasedli uchazeči o studium v naší škole a současní žáci měli program mimo školu. Každá třída si zvolila aktivitu, která jí je blízká. Vzdálenějšími cíli byly Strahovský klášter, Jump Arena, Laser Game a ZOO v Praze. V Kladně převládaly sportovní aktivity. Největší atrakcí byl paintball, kde po mnoha přeletech policejní helikoptéry slaňovali mezi účastníky příslušníci Policie ČR. Zážitek to byl maximální, vše se následně probíralo při opékání špekáčků a grilování sýrů. Velká skupina žáků hrála v Oáze bowling, turističtí nadšenci si vyšlápli na Kožovu horu a obdivovatelé umění se vydali do Sládečkova muzea na výstavu fotografií a dobových plakátů.

Vedení školy děkuje všem doprovázejícím učitelům za dobře odvedenou práci. Foto ze skvělého dne najdete zde.foto k aktualitě

Další promítání filmového klubu Beneš

13.04.2018 l

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se uskuteční setkání filmových fandů u snímku Graffiti. Začátek je v 15 hodin. Více informací naleznete zde.foto k aktualitě

Soutěž Šikula 2018

12.04.2018 l

V úterý 10. 4. 2018 v prostorách cvičné prodejny proběhla soutěž Šikula 2018. Tohoto klání se kromě prodavačů 1. a 2. ročníku zúčastnili také žáci POD1. Soutěž byla koncipována jako trojboj – poznávání vzorků, odhad hmotnosti a zabalení zboží. Ve velké konkurenci zvítězil Martin Nováček z POD1, 2. až 3. místo se stejným počtem bodů obsadili naši borci ostřílení z celorepublikových soutěží Michala Štechová z PK1 a Lukáš Salay z PK2. Všem zúčastněným děkujeme za účast a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Vedení školy děkuje Mgr. Schöderové za organizaci této soutěže. Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Přijímací řízení

11.04.2018 l

Vážení uchazeči, vážení rodiče, 12. 4. 2018 proběhnou v naší škole jednotné přijímací zkoušky v prvním termínu. Zkoušky jsou složeny z didaktického testu z Matematiky a Českého jazyka a literatury. Zahájení zkoušky bude v 8:30 hodin. Dostavte se do školy mezi 8:00 a 8:10 hodin.

Po ukončení jednotné přijímací zkoušky cca od 12:30 hodin bude následovat školní kolo přijímacího řízení a to MOTIVAČNÍ POHOVOR.

Seznamy žáků na jednotlivé zkoušky i motivační pohovor budou vyvěšeny souhrnně na vstupních dveřích a dále pak i na jednotlivých učebnách v přízemí a omezeně i prvním patře budovy.

Povolené pomůcky k jednotlivým zkouškám jsou uvedeny na pozvánce ke konání jednotných testů, kterou jste si vyzvedli osobně nebo Vám byla doručena prostřednictvím České pošty.

Po celou dobu zkoušek Vám bude k dispozici školní bufet v přízemí a internetová kavárna/čajovna v suterénu budovy.

Přejeme Vám mnoho úspěchů, vedení školy.foto k aktualitě

Floristický kurz

10.04.2018 l

V úterý 10. 4. 2018 se dívky a chlapci oboru Aranžér měli možnost účastnit floristického kurzu. Zájem byl veliký a úspěch kurzu ještě větší. Lektorka paní Dagmar Volná přijela vybavena tulipány, fréziemi, chryzantémami a mnoha dalšími nádhernými květinami. Účastníci se naučili vytvářet vypichované kytice, biedermeier, korzáž i jednoduché svatební kytice. V příjemné a tvůrčí atmosféře se podařilo vyrobit mnoho hezkých a vkusných květinových vazeb.

Vedení školy děkuje učitelkám ODV paní Procházkové a Valerové za organizaci tohoto přínosného kurzu. Fotografie z workshopu najdete zde.foto k aktualitě

Pokračování projektu pro kuchaře

09.04.2018 l

Tento týden je pro žáky druhého ročníku učebního oboru Kuchař-číšník ve znamení pokračování projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii IREAS. Pondělní část byla věnována zdravému životnímu stylu.

Žáci se teoreticky i prakticky zabývali potravinami, kuchyňskými úpravami i stravovacími návyky, které k zdravému životnímu stylu patří. V pátek bude následovat část věnovaná dietám. Na žáky čekají nejen informace, ale i kvízy a výroba jogurtů s přísadami mrazem sušeného ovoce. Kurz se již tradičně setkává s velkým zájmem žáků.

Vedení školy děkuje Mgr. Smitalovi za zajištění projektu. Více o projektu najdete zde. Fotografie z workshopu najdete zde.foto k aktualitě

Výpadek systému Bakaláři

09.04.2018 l

Vážení, v současné době řešíme s poskytovatelem služeb systému výpadek. V nejbližší době bude systém plně funkční. Děkujeme Vám za trpělivost.foto k aktualitě

Zkrácené vyučování

06.04.2018 l

V pátek 6. 4. 2018 bude z personálních důvodů pro všechny žáky zkrácené vyučování. Výuka bude končit mimořádně v 11:30 hodin.

Úřední hodiny studijního oddělení budou od 6:30 do 10:00 hodin.foto k aktualitě

Návštěva věznice

06.04.2018 l

V úterý 3. 4. 2018 se třída POD2 účastnila exkurze do věznice Všehrdy. Žáci si prohlédli prostory věznice, měli možnost nahlédnout i do cely předběžného zadržení. Velmi zajímavý pro ně byl i rozhovor s dvěma odsouzenými mladými muži, kteří si odpykávají tresty za drogy a výtržnictví při fotbalovém zápase. V průběhu celé exkurze se žákům velmi ochotně věnovala tisková mluvčí paní Bronislava Vetešníková. Dívkám i chlapcům se exkurze mimořádně líbila.

Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové za organizaci této zajímavé akce. Fotografie najdete zde.foto k aktualitě

Celorepubliková soutěž Prodavač 2018

06.04.2018 l

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se v Ústí nad Labem uskutečnila celorepubliková soutěž Prodavač 2018. Žáci soutěžili v disciplínách, které úzce souvisí s jejich budoucí profesí. Museli zvládnou vědomostní testy, zkoušelo se zbožíznalství, obchodní provoz i angličtina. V konkurenci 20 středních škol obsadila krásné druhé místo Michaela Štechová z PK1, dobře si vedl i Lukáš Salay, taktéž z PK1.

Žákům blahopřejeme a Mgr. Schröderové děkujeme za organizaci. Fotogalerii najdete zde.foto k aktualitě

Protidrogová prevence trochu jinak

05.04.2018 l

Ve středu 4. 4. 2018 měli žáci tříd S1, S2 a S3 velmi zajímavé setkání. V rámci protidrogové prevence je navštívila herečka paní Simona Babčáková. Tuto akci organizuje sociální odbor Magistrátu města Kladna zastoupený protidrogovou koordinátorkou Lucií Svobodovou. Paní Babčáková není jen herečka, ale je to člověk, který si sám prošel těžkým obdobím spojeným s užíváním drog. Hovořila o konkrétních prožitcích, emocích i reakcích okolí. Pro žáky, kteří studují obor sociální činnost, bylo její vystoupení obrovskou lekcí z reálného života. Paní Babčáková, děkujeme.

Foto z akce (pořízeno s laskavým svolením přednášející) najdete zde.foto k aktualitě

Nové vybavení pro žáky a Den učitelů

05.04.2018 l

Ve středu 28. 3. 2018 proběhly ve škole dvě akce. V průběhu týdne bylo dokončeno vybavení tří běžných učeben novými počítači. Budou sloužit k tomu, aby je mohli žáci používat v průběhu výuky, především pro ověřování znalostí prostřednictvím moodlu. Slavnostního otevření se spolu s žáky a zaměstnanci účastnil i zastupující vedoucí odboru školství Bc. Jan Chuchler.

V odpolední části jeho programu v naší škole byla účast na setkání s pracovníky školy při příležitosti Dne učitelů. Více ve fotogalerii. Videoreportáž najdete zde.foto k aktualitě

Uspěli jsme v národním finále ve florbalu

04.04.2018 l

Před velikonočními prázdninami 28. 3. 2018 naše žákyně bojovaly v Národním finále KB FLORBAL CHALLENGE o nejlepší umístění v České republice. Turnaj sehrály ve složení Veronika Jarešová V2, Lucie Řezáčová L2, Gabriela Krézlová S2, Aneta Dušková VS3, Tereza Švejcarová a Veronika Jůzová V1, Denisa Klainová S1,Tereza Holubová L1 a Nikola Rosenbaumová A1. Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny. Naše děvčata se probojovala až do semifinále, kde podlehla hráčkám z Litvínova a skončila na krásné čtvrté příčce. A mezi All-Star Team turnaje byla vybrána naše Lucie Řezáčová.

Děvčatům blahopřejeme a Mgr. Kyrych děkujeme za organizaci. Fotodokumentaci si prohlédněte zde.foto k aktualitě

Třídní schůzky, zkrácené vyučování

03.04.2018 l

Vážení, třídní schůzky za 3. čtvrtletí tohoto školního roku se uskuteční ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 15:30 do 17:00 hodin. Rozpis vyučujících včetně učeben najdete u vstupu do budovy. V případě, že se nemůžete schůzek zúčastnit, kontaktujte prosím třídního učitele. Těšíme se na Vás.

V pátek 6. 4. 2018 bude z personálních důvodů pro všechny žáky zkrácené vyučování. Výuka bude končit mimořádně v 11:30 hodin.foto k aktualitě

Hezké Velikonoce!

29.03.2018 l

Vážení žáci, vážení zaměstnanci, začíná jaro, proto si dovoluji Vám všem popřát, aby bylo slunečné a pohodové. Pevné zdraví, hezké a veselé Velikonoce, ředitel školy.

Přání ke stažení zde.foto k aktualitě

Protidrogová prevence v praxi

27.03.2018 l

V pondělí 26. 3. 2018 se třída K2 účastnila atraktivní akce z oblasti protidrogové prevence. Mezi žáky přišel příslušník kriminální Policie ČR z pražského zásahového útvaru. V úvodu setkání hovořil o výskytu a druzích drog v ČR, jejich negativních účinků na člověka, zmapoval i situaci mezi uživateli a distributory drog. Žáci si mohli udělat představu o tom, jak probíhají protidrogové zásahy. Pro dokreslení výstroje policistů při těchto akcích s sebou přednášející přinesl i oblek pro těžkooděnce. Žákům třídy K2 se tato přednáška velmi líbila.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za organizační zajištění. Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Soutěž ve cvičné kuchyni

26.03.2018 l

V úterý 27. 3. 2018 se uskuteční kuchařská soutěž. Zájemci se mohou přihlásit u Mgr. Parmové. Další info zde.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

26.03.2018 l

Všem maturantům, kteří se přihlásili k jarnímu termínu 2018, byla odeslána na jejich e-mail pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.foto k aktualitě

Další úspěch našich žáků

25.03.2018 l

Celostátní soutěž odborných dovedností pro obor Logistické a finanční služby proběhla 21. – 22. 3. 2018 v Opavě. Naši zástupci z L3 čelili těžkým soupeřům, ale svou vytrvalostí, výbornými komunikačními schopnostmi a kreativitou zaujali porotu. Adéla Stralczynská, Míra Linek a Pavel Kohout v letošním ročníku posunuli naši školu zase o stupínek výše a dosáhli na pátou příčku v republice. Rok od roku tak výkony našich žáků ve srovnání s ostatními školami rostou.

Žákům děkujeme za pěkné výkony a Ing. Nobilisové za organizační zajištění této akce. Fotografie ze soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Setkání s poezií

23.03.2018 l

Ve čtvrtek 22. března 2018 proběhlo další z řady zavedených pásem o poezii. Tentokrát byli v roli diváků žáci tříd S1, V1 a L1. Program velmi pěkně zpestřila krátká dramatizace, kterou nacvičily a předvedly dívky ze třídy S3. Koncept propojení ročníků se ukázal jako nosný, přirozené působení žáků na žáky všechny přítomné příjemně aktivizovalo. Světový den poezie budiž oslaven!

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové a Mgr. Fellerovi za realizece této skvělé akce. Fotografie z pásma najdete zde.foto k aktualitě

Nejsme lhostejní

20.03.2018 l

Z iniciativy Mgr. Parmové a Mgr. Sudové je ve škole vyhlášena sbírka na úhradu léčení pejska Ronnyho, který byl brutálně zmlácen svým majitelem. Schránku, do které můžete přispívat, najdete u Mgr. Parmové v místnosti č. 120. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastní.foto k aktualitě

Týden ve znamení matematiky – výsledky

19.03.2018 l

V týdnu od 12. 3. 2018 proběhly v naší škole dvě matematické soutěže. První z nich bylo školní kolo Celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ a SOU. V pátek se matematičtí nadšenci účastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která vznikla v roce 1991 v Paříži. V loňském roce se jí účastnilo více než 6 milionů řešitelů z 60 zemí světa.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků. Soutěže se zúčastnilo téměř 30 žáků školy. Výsledky z matematické soutěže najdete zde. Fotografie z průběhu soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty v jarním období 2018

15.03.2018 l

Podle vyhlášky č. 177/2009, §6, odst. 3 žák odevzdá řediteli školy vlastní seznam literárních děl podle kritérií uvedených v příkazu ředitele č. 7/2017 Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si, u ústní zkoušky z českého jazyka, z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Seznam literatury odevzdávejte prostřednictvím podatelny školy, tj. u pracovnic studijního oddělení. Poslední termín je ve 13 hodin dne 29. 3. 2018.foto k aktualitě

Křížem krážem staletími

15.03.2018 l

Ve středu 14. 3. 2018 se uskutečnil další ročník již tradiční soutěže Křížem krážem staletími. Své dějepisné znalosti si přišlo poměřit 24 účastníků. Otázky zahrnovaly široký historický tematický okruh, pro účastníky nebyly jednoduché. Nejlépe si s nimi poradil Adam Kühnel z V2, druhé místo obsadil žák L2 Martin Paul a třetí skončila Nadine Čermáková z VS3. Vedení školy chválí všechny účastníky za aktivní přístup, vítězům blahopřeje a Mgr. Vočkové děkuje za přípravu a organizaci soutěže.

Fotografie z vyhlášení soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Vodácký kurz

14.03.2018 l

Vážení žáci, v termínu od 24. do 26. června naše škola pořádá vodácký kurz, který proběhne pod vedením instruktorů na řece Berounce. Počet účastníků je omezen. Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Systém Bakaláři

13.03.2018 l

Vážení rodiče a žáci, v návaznosti na nové zabezpečení systému Bakaláři se v současné době nepřihlásíte do systému. Pro zdárné přihlášení postupujte následovně. Postup ke stažení zde. Pro mobilní aplikaci najdete postup přihlášení zde.foto k aktualitě

Týden ve znamení matematiky

12.03.2018 l

V týdnu od 12. 3. 2018 proběhnou v naší škole dvě matematické soutěže. První z nich je školní kolo Celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ a SOU. V pátek se matematičtí nadšenci budou účastnit mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která vznikla v roce 1991 v Paříži. V loňském roce se jí účastnilo více než 6 milionů řešitelů z 60 zemí světa.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků. Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů.foto k aktualitě

Nesnídáte doma? Máme řešení.

09.03.2018 l

Školní bufet se snaží našim žákům svoji širokou nabídkou zajistit zdravé jídlo po celý den. Stravovací návyky některých našich žáků však nejsou ideální. Mnozí z nich doma ráno nesnídají a do školy přicházejí hladoví jako vlci. Speciálně pro ně je v internetové čajovně a kavárně nově připraveno snídaňové menu.

Nabídku si prohlédněte zde. Těšíme se na Vás a přejeme dobrou chuť.foto k aktualitě

Mezinárodní den žen

08.03.2018 l

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se nejen v naší škole hovořilo o svátku žen. Dříve narození pamatují MDŽ jako svátek zprofanovaný komunistickým režimem, žáci mají blíže k informacím z hodin dějepisu, že prvopočátek tohoto svátku sahá do předminulého století. Boj za lepší pracovní podmínky a volební právo žen prosazovaly na jednom ze svých protestních shromáždění i statečné ženy 8. března 1908 v New Yorku. A právě v tento den, jen o 110 let později, dostaly všechny zaměstnankyně školy od pana ředitele primulku a přání. Tak vypadal Mezinárodní den žen v naší škole.foto k aktualitě

Video z lyžařského výcviku

07.03.2018 l

Součástí školního vzdělávacího plánu je i v naší škole lyžařský a snowboardový výcvikový kurz. Prioritně je určen žákům prvních ročníků, ale již tradičně se připojili i nadšení lyžaři z vyšších ročníků. Letošní LVVZ se konal v termínu od 18. do 24. 2. 2018 v horském městě Boží Dar.

Vedení školy děkuje všem žákům za skvělou atmosféru a bezproblémový průběh kurzu. Video z LVVZ najdete zde.foto k aktualitě

Stále se zde něco děje

06.03.2018 l

V naší škole jsou dny prázdnin pravidelně využívány k řemeslnickým aktivitám. Nejinak tomu bylo i v minulém týdnu. Do čtyř učeben byly instalovány počítače, které budou žáci využívat při běžné výuce. Tím bylo dokončeno vybavení školy PC technikou špičkové úrovně. Probíhaly i stavební úpravy, především bylo zahájeno budování keramické dílny, malovalo se a opravovaly se některé učebny.

Vedení školy děkuje všem zaměstnancům, kteří o jarních prázdninách odvedli velký kus práce. Foto najdete zde.foto k aktualitě

Úspěšní soutěžící z prvních ročníků

27.02.2018 l

Ve čtvrtek 22. 2. 2018 se v Integrované škole Na Karmeli v Mladé Boleslavi konaly Cukrářské slavnosti. Sešli se zde žáci středních škol, aby předvedli svoji šikovnost a zúročili to, čemu se ve škole učí. Soutěžili cukráři, pekaři, barmani, prodavači a aranžéři. Naše škola byla v soutěži prodavačů zastoupena Michalou Štechovou z PK1. Vytvořila dárkový koš, který v silné konkurenci získal první místo. V soutěži aranžérů bylo zadání vytvořit postavu technikou kašírování (vrstvení novin pomocí tapetového lepidla). Aranžéři 1. ročníku vytvořili postavu Charlieho Chaplina. A byli první.

Vedení školy vítězům blahopřeje, z těchto úspěchů máme velkou radost. Mgr. Schröderové děkujeme za organizaci. Více najdete ve fotogalerii zde. Fotografie z celé soutěže najdete zde (rajče).foto k aktualitě

Úřední hodiny o jarních prázdninách

23.02.2018 l

Vážení, v době jarních prázdnin bude podatelna školy otevřena každý den od 7:00 do 15:00 hodin, ve čtvrtek budou úřední hodiny od 7:00 do 17:00 hodin.foto k aktualitě

Čaj a káva o třetí

22.02.2018 l

V úterý 20. 2. 2018 proběhla v naší škole velmi hezká akce. Ředitel školy pozval zaměstnance na šálek čaje či kávy (pozvánka zde) za účasti bývalé ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Valachové, Ph.D. Před patnáctou hodinou si zaměstnanci vyslechli úvodní přání paní Valachové, aby káva nebyla od Maryši a příjemné setkání začalo. Hovořilo se o aktuální situaci ve školství, o současných problémech i vizích do budoucna. Bylo to přínosné, pozitivní a poučné.

Vedení školy děkuje všem účastníkům. Fotografie ze setkání najdete zde.foto k aktualitě

Lyžařský výcvik

19.02.2018 l

Součástí školního vzdělávacího plánu je i v naší škole lyžařský a snowboardový výcvikový kurz. Prioritně je určen žákům prvních ročníků, ale již tradičně se připojí i nadšení lyžaři z vyšších ročníků. Letošní LVVZ začal v neděli 18. 2. 2018 odjezdem od školy v 9 hodin. Cílem je chata Slovanka na Božím daru. Přejeme všem účastníkům výborné sněhové podmínky, krásné zážitky a žádné úrazy. Těšíme se na průběžné zprávy ze svahů.

Fotografie z výcviku najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování – veletrh Holiday World

19.02.2018 l

V pátek 16. 2. 2018 se žáci třídy logistů L3 zúčastnili mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Je to nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. Veletrh probíhal společně s gastronomickým veletrhem Top Gastro & Hotel. Cílem této akce je poukázat na vzájemné souvislosti mezi světy cestování a stravování a představit je odborníkům i laikům. Žáci se zaměřili především na prezentaci ČR, v rámci seminární práce na téma Lázně v ČR si vyhledávali informace a materiály k lázeňským městům. Zároveň se v rámci předmětu Logistika cestovního ruchu seznámili s prezentacemi jiných států.
Návštěva veletrhu předčila očekávání žáků a jistě povede k prohloubení znalostí a odborných kompetencí. Vedení školy děkuje Ing. Grundové za organizaci této akce.foto k aktualitě

V Kladenské veverce jsme byli opět úspěšní

14.02.2018 l

Žáci naší školy se každoročně účastní soutěže Kladenská veverka, což je mezinárodní výtvarná, fotografická a literární soutěž. Letos bylo porotě zasláno 4 850 prací, naši žáci se prezentovali celkem 21 pracemi. Vyhlášení již 29. ročníku proběhlo v pátek 9. 2. 2018 v kině Hutník. Byli jsme úspěšní. Žákyně VS3 Kateřina Drábková se ve své věková kategorii umístila na prvním místě v žánru kresba, žákyně Nadine Čermáková a Lucie Živná z VS3 zvítězily v kategorii Kolektivní práce svými krmítky pro ptáky.

Vedení školy dívkám blahopřeje a Ing. Kautznerové děkuje za organizaci této akce. Fotografie výrobků a z vyhlášení soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Statečné dárkyně krve

14.02.2018 l

Žáci a pedagogové naší školy se každoročně zapojují do dárcovství krve. V únoru se do této velmi významné aktivity zapojila děvčata z VS3. Krev darovala: Anna Kindlová, Lucie Živná, Anna Kovaříková a Bára Chvojsíková. Lucie Živná byla dokonce letošní první dárkyní narozenou v roce 2000! Dívky byly statečné a celá akce proběhla bez problémů i zásluhou milého a vstřícného personálu Hematologicko - transfuzního oddělení nemocnice Kladno.

Vedení školy velmi děkuje dívkám i Mgr. Jelínkové, která je také aktivní dárkyní. Fotografie najdete zde.foto k aktualitě

Filmový klub Beneše

13.02.2018 l

Členové filmového klubu Beneš si Vás dovolují pozvat na další promítání filmu Duhový šampionát. Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Jsme v národním finále

09.02.2018 l

V pátek 9. 2. 2018 vybojovala naše děvčata ve florbalovém turnaji FLORBAL CHALLENGE postup do národního finále. Postup si děvčata zajistila z 1. místa v krajském kole, kdy porazila OA Čáslav 3:2, GaSOŠE Sedlčany 2:0, Gymnázium Čáslav 3:1, Gymnázium Nymburk 3:1.

Vítězná sestava naší školy: Jarešová Veronika (V2), Řezáčová Lucie (L2), Krézlová Gabriela (S2), Dušková Aneta (VS3), Švejcarová Tereza (V1), Klainová Denisa (S1), Kyselá Veronika (V1), Houdová Kateřina (S1), Jůzová Veronika (V1), Hrabětová Adéla (V1). Nejlepší brankářkou turnaje byla vyhlášena Veronika Jarešová a nejlepší hráčkou turnaje byla žákyně Lucie Řezáčová.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za organizaci a vedení, celému týmu děvčat za skvělou reprezentaci školy. Držíme Vám palce v národním finále. Fotografie z turnaje najdete zde.foto k aktualitě

Volný den

08.02.2018 l

Vážení rodiče a žáci,

v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuje ředitel školy pro žáky dne 9. 2. 2018 z personálních a organizačních důvodů volný den.foto k aktualitě

!!!POZOR, ZMĚNA!!!

07.02.2018 l

Ve čtvrtek, 8. 2. 2018, budou z důvodu nemoci upraveny úřední hodiny studijního oddělení a podatelny školy a to od 7:00 do 15:00 hodin. V případě potřeby je možné nás kontaktovat na telefonním čísle 312 278 043 nebo 725 802 214. Děkujeme za pochopení.foto k aktualitě

Modernizace školy pokračuje

06.02.2018 l

Pololetní prázdniny byly prázdninami pro žáky, nikoli však pro zaměstnance školy. Probíhala školení pedagogů a renovace učeben a kabinetů. Vybavení cvičebny se rozšířilo o profi posilovací stroje, do čtyř učeben byly přidány stoly, na které bude instalováno vždy po 8 počítačích, které budou využívány při běžné výuce, dvě učebny se podařilo vybavit novým nábytkem. Bylo pamatováno i na učitele. Ve třech kabinetech se kompletně rekonstruovalo. Vymalovalo se, položilo se lino a byl instalován nový nábytek. Všemi těmito novinkami si naše škola zvedla laťku technické vybavenosti a estetické úrovně zase o poznání výše.

Vedení školy děkuje všem provozním zaměstnancům za práci. Fotografie z renovace prostor najdete zde.foto k aktualitě

Úspěšná florbalistka

06.02.2018 l

Rádi zveřejňujeme úspěchy našich žáků. Na počátku února se v Polsku (Nowy Tomyšl, Rakoniewice Zbaszyn) konal Mezinárodní turnaj florbalistek do 19 let Polish Cup 2018. V řadách české reprezentace nastoupila i naše žákyně třídy L2 Lucie Řezáčková. Dívky bojovaly velmi úspěšně, ale na zlatý kov nedosáhly, ve finále podlehly Švýcarkám. Vedení školy Lucii k druhému místu blahopřeje, máme z jejího úspěchu radost a do dalších zápasů přejeme hodně štěstí.

Fotografie najdete zde.foto k aktualitě

Když se maturitní ples vydaří

05.02.2018 l

Sobotní večer 3. 2. 2018 patřil maturitnímu plesu naší školy. V Domě kultury na Sítné se sešli maturanti tříd V4, LS4, POD2 a PODD3 se svými pedagogy, rodiči, příbuznými a přáteli. Slavnostní atmosféru vytvářelo nejen radostné očekávání pečlivě připraveného programu, ale i přenádherné plesové róby přítomných dívek a dam i tmavé obleky pánské části účastníků. Průvodcem večera byl moderátor Jakub Kotek, kterému se spolu se skupinou Globus Band dařilo do posledního místečka vyprodaný DK držet v radostném a pohodovém rytmu celý večer. Projevy žáků, ředitele školy, šerpování, přípitek, zlatý déšť, sóla pro pedagogy, rodiče, foto na mnoho způsobů, půlnoční překvapení - opravdu nic letošnímu plesu nechybělo.

Vedení školy děkuje Ing. Grundové za bezchybnou organizaci, třídním učitelkám a maturantům za krásný průběh celého večera. Fotogalerii připravujemefoto k aktualitě

Otevřeli jsme dveře veřejnosti

02.02.2018 l

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se uskutečnil poslední Den otevřených dveří v letošním školním roce. Pro návštěvníky byly již tradičně připraveny podrobné informace o studijních i učebních oborech, které příchozím podávali nejen pedagogové, ale i žáci školy. V učebních oborech si bylo možné vyzkoušet různé techniky v aranžérské dílně i míchání koktejlů ve školní internetové kavárně. Potěšilo nás, že zájem o studium na naší škole je trvale velký, tento Den otevřených dveří navštívilo více než 80 uchazečů v doprovodu svých rodičů.

Více uvidíte zde.foto k aktualitě

Den otevřených dveří

29.01.2018 l

Vážení rodiče a uchazeči o studium, zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ a SOU Kladno, který se koná ve čtvrtek 1. 2. 2018 od 12:30 do 18:00 hodin.

Přijďte se do naší školy podívat, seznámit se detailně s náplní jednotlivých oborů, setkat se s našimi pedagogy a prohlédnout si prostory školy. Rádi se s Vámi setkáme a pomůžeme Vám s výběrem oboru.

Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Změna rozvrhu hodin

28.01.2018 l

Z organizačních a personálních důvodů bude od čtvrtka 1. 2. 2018 platit nový rozvrh hodin. Aktualizovaný rozvrh hodin najdete zde.foto k aktualitě

Projekt kuchařů

28.01.2018 l

V pondělí 29. 1. 2018 se žáci třídy K2 účastnili další části projektu IREAS – Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii. Ve čtyřhodinovém bloku se pod vedením zkušeného lektora věnovali nejdříve teoreticky, posléze i prakticky, otázkám spojeným s finanční gramotností. Cílem projektu je připravit žáky nejen pro jejich profesní dráhu, ale vést je i k úspěšnému zvládání občanských kompetencí. Žáci i lektor byli s průběhem další projektové aktivity spokojeni.foto k aktualitě

Allegro Praha 2018 a naše škola

28.01.2018 l

Spolupráce SOŠ a SOU s Hudební akademií Praha začala již na podzim 2017, kdy jsme se stali spolupořadateli muzikálu v anglickém jazyce v kladenském divadle. Nyní se realizovala další etapa. Hudební akademie pořádala ve dnech 27. – 28. 1. 2018 v překrásném prostředí Kaiserštejnského paláce uměleckou soutěž Allegro 2018. Pro soutěžící v rozličných kategoriích byly vedle diplomů připraveny i věcné ceny. Jejich výrobou se v minulých týdnech zabývaly aranžérky. Dle vlastních návrhů vytvořily ceny, které se dle informací z dekorování vítězů moc líbily. Máme z toho upřímnou radost, děkujeme aranžérům i učitelkám ODV paní Procházkové a paní Valerové.

Ceny si můžete prohlédnout zde. Více informací o HAP najdete zde.foto k aktualitě

Logisté soutěžili

27.01.2018 l

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo Soutěže odborných dovedností pro 3. ročník oboru Logistické a finanční služby. Poměřovaly se poštovní znalosti a dovednosti, otázky byly i z oblasti zeměpisu a komunikace s klienty. Nejvyššího počtu bodů dosáhli shodně Pavel Kohout, Karolina Kašparová a Miroslav Linek. Do širšího výběru pro celostátní kolo, které se koná 19. – 22. března 2018 v Opavě, se ještě kvalifikovali Adéla Stralczynská, Anna Rakúsová a Ondřej Junek. Blahopřejeme vítězům a děkujeme čtvrťákům V. Hulešové, T. Skolilovi a D. Švandrlíkovi, kteří soutěž pod vedením Ing. Nobilisové připravili.foto k aktualitě

První úkoly k závěrečným zkouškám rozdány

25.01.2018 l

Ve středu 24. 1. 2018 odstartovala příprava na závěrečné zkoušky učebního oboru Kuchař-číšník losováním témat samostatné odborné práce. Na regulérnost losování dohlížela Mgr. Parmová a učitelka odborného výcviku paní Mösnerová. Celostátně vyhlášená témata byla čtyři: Vinná turistika napříč Evropou, Hudba v našich srdcích, Pod olympijskými kruhy a Srdečný pozdrav z hájovny. Někteří žáci byli z témat nadšeni, jiní trochu zaskočeni. Termín odevzdání práce je 26. 3. 2018. Přejeme všem žákům hodně zdaru.foto k aktualitě

Lyžařský výcvik

24.01.2018 l

Lyžařský výcvik žáků se uskuteční v termínu od 18. do 24. 2. 2018 tradičně v horském městečku Boží Dar. Více informací o výcviku Vám poskytne vedoucí kurzu Mgr. Kyrych. Leták ke stažení zde.

Přihlašte se včas zbývá posledních 7 míst!foto k aktualitě

Filmový klub Beneš úspěšně zahájil

23.01.2018 l

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 proběhlo v naší škole první promítání Filmového klubu Beneš. David Lébl z V4 to glosuje takto: Žáci se sešli v učebně č. 119, aby zhlédli film 1989: Z Deníku Ivany A, mapující rok 89 z pohledu maturantky. Akce proběhla pod záštitou Člověka v tísni. Atmosféra celého odpoledne se nesla v přátelském duchu a po závěrečných titulcích zůstal ve většině z nás silný pocit ze zhlédnutého filmu, měl zajímavou vypovídací hodnotu o Sametové revoluci i měsících před ní. Po projekci následovala krátká diskuze, kde jsme společně zhodnotili film a jednohlasně se shodli, že jsme rádi, že v té době nežijeme. Hodnocení filmu: 70% Děkuji všem zúčastněným a těším se na další promítání, které proběhne zhruba za 14 dní. Bližší informace bude možné nalézt na stránkách školy či facebookových stránkách Filmový klub Beneš.

Fotografie z promítání si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Školní kolo olympiády v ANJ

22.01.2018 l

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 proběhlo školní kolo olympiády ANJ v kategorii I. - III. ročníků. Soutěže se zúčastnilo 17 studentů, nejlepší z nich byli Michaela Šímová (V1), Josef Kináč (S2), Karel Prach (L2). Děkujeme všem žákům, kteří se olympiády zúčastnili. Vítězům blahopřejeme a Ing. Sladké vedení školy děkuje za organizaci.

Fotografie z vyhlášení výsledků v ředitelně školy najdete zde.foto k aktualitě

Výukový pořad Planeta Země

22.01.2018 l

V pátek 19. 1. 2018 se zúčastnili žáci třídy V2 v kině Hutník geografického pořadu Planeta Země, v letošním roce s názvem "Brazílie-vášnivé srdce Jižní Ameriky". Pořad byl poučný a všem se moc líbil. Cestovatel Adam Lelek navštívil známá brazilská velkoměsta, ale zásadním tématem byl Amazonský prales, Indiáni, kteří se s lidmi z civilizace vidí jen zřídka. Žákům se dostalo názorného vysvětlení co je fotosyntéza, jak důležité jsou pro nás pralesy a co nám hrozí při jejich neustálém kácení. Jako vždy motivoval pan Lelek žáky k lásce k přírodě a touze po poznání. Jako bonus si všichni účastníci odnesli časopis o cestování Koktejl. Vedení školy děkuje Mgr. Soukupové za organizaci této akce.

Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Účastník zahraničních misí v naší škole

18.01.2018 l

Výuku vždy velmi obohatí vyprávění očitého svědka. Žáci se mohli v rámci témat mezinárodní charitativní činnost a politický extremismus dozvědět, jakým způsobem realizuje Armáda ČR zahraniční mise. Profesionální voják se s nimi podělil o zážitky z mírových i bojových misí, přiblížil jim formy konkrétní pomoci. Pro padesát účastníků besedy to byly velmi zajímavě prožité dvě hodiny.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za organizaci a realizaci této přínosné akce.foto k aktualitě

Maturitní zkoušky

18.01.2018 l

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2018.

Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Filmový klub Beneš

17.01.2018 l

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 zahajuje v naší škole činnost filmový klub Beneš. Srdečně zveme všechny zájemce na promítání filmu Z deníku Ivany A. Další informace čtěte zde.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové za organizaci této akce.foto k aktualitě

Ples Hospodářské komory Kladno

16.01.2018 l

Hospodářská komora Kladno a vedení školy srdečně své zaměstnance a žáky na ples. Žáci mají vstup zdarma, zaměstnanci zvýhodněné vstupné za 150 Kč. V případě zájmu neprodleně informujte pí Panenkovou.

Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Olympiáda v anglickém jazyce

15.01.2018 l

Ve čtvrtek 11.1.2018 proběhlo školní kolo olympiády z AJ pro 4.ročníky a nástavby. Zúčastnilo se 7 studentů, nejlepší z nich byli Dušan Švandrlík, Martin Sýkora - oba z LS4 a Roman Kinský z POD2. Vítězům blahopřejeme, Mgr. Froňkové děkuje vedení školy za organizaci.

Fotografie z vyhlášení výsledků najdete zde.foto k aktualitě

Futsalové klání

15.01.2018 l

V pátek 12.1.2018 se naši chlapci utkali ve třetím kole futsalové středoškolské ligy o postup do kraje. Odehráli tři vzájemné zápasy proti OA Slaný, Sportovnímu gymnáziu Kladno a SPŠ a VOŠ Kladno. Bohužel se nám nepodařilo přes veškerou snahu našich hráčů postoupit do dalšího kola. Vedení školy děkuje hráčům i organizátorce Mgr. Kyrych. Příště to dáte!

Fotografie z utkání najdete zde.foto k aktualitě

Školní parlament

12.01.2018 l

V pátek 12. 1. 2018 se od 9:40 hodin uskutečnil v internetové kavárně školní parlament. Žáci debatovali s vedením školy a školním metodikem prevence o důležitých termínech a zájmových činnostech školy. Fotografie z prvního parlamentu v roce 2018 najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování v České národní bance

10.01.2018 l

V úterý 9. 1. 2018 navštívili žáci třídy L3 Českou národní banku v Praze. Nejdříve všichni prošli přísnou bezpečnostní prohlídkou a už bez svých mobilů pokračovali do trezoru banky. Seznámili se s historií banky a peněz, viděli mnoho zajímavých exponátů, vyzkoušeli si i obchodování na burze. Velmi dobře si vedli při vědomostním kvízu a na závěr si mohli potěžkat zlatou cihlu. Exkurzní vyučování v ČNB patří každoročně k obohacení výuky našich žáků. V následujícím týdnu se ho budou účastnit třídy POD1, V2 a V4. Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za organizaci této přínosné a zajímavé exkurze.foto k aktualitě

Školní parlament

08.01.2018 l

Vážení žáci, v pátek 12. 1. 2018 se od 9:40 hodin uskuteční v internetové kavárně školní parlament. Prosíme dva zástupce z každé třídy, aby se jednání zúčastnili. Těšíme se na vás, vedení školy.foto k aktualitě

Světluška děkuje našim žákům

05.01.2018 l

Nadační fond Českého rozhlasu, který na podzim pořádal 15. ročník sbírkových dní pro Světlušku, bilancoval výsledky. Naši žáci se aktivně zapojují již několik let. Jsme potěšeni, že v září 2017 se jim podařilo nasbírat krásných 5 470 Kč. Na ocenění se můžete podívat zde.foto k aktualitě

PF 2018

03.01.2018 l

Vážení žáci, zaměstnanci a přátelé školy, do nového roku 2018 Vám přeji pevné zdraví, pracovní a studijní úspěchy, štěstí a pohodu v osobním životě. Děkuji všem za spolupráci a těším se na Vás v roce 2018, ředitel školy. PF 2018 je ke stažení zde.foto k aktualitě

Reportáž z vánočního zpívání

02.01.2018 l

Videoreportáž z tradičního vánočního zpívání najdete zde.
foto k aktualitě

Exkurzní výuka KA3

01.01.2018 l

V rámci odborných předmětů navštívila třída KA3 adventní Prahu. Během dne proběhla v historickém pražském hotelu Grand Hotel Bohemia exkurzní výuka pro žáky oboru Kuchař - číšník spojena s ubytovacími a odbytovými středisky, vánoční gastronomií. Průvodcem byl pan Froněk, Food and Beverage manažer a jeho asistent, kteří žáky seznámili s historií a současností hotelu. Dále jsme navštívili restauraci, bar, překrásný sál Boccaccio v novobarokním stylu. Sál v dobách první republiky sloužil jako luxusní kabaret pro pražskou smetánku. Viděli jsme pokoje Executive, s překrásným výhledem ze soukromé terasy na střechy domů Starého Města a Superior Double pro porovnání. Žáci měli možnost nahlédnout do všech typů jídelních a nápojových lístků, seznámit se s etážovou službou a dalšími informacemi týkajících se ubytování. Následná část pro aranžérky byla zaměřena na dějiny umění, propagaci a výzdobu obchodních domů a vánočních výloh. Inspirace pro blížící se závěrečné zkoušky byla veliká.

Vedení školy děkuje Mgr. Pavlíčkové za organizaci exkurze.foto k aktualitě

Naposledy ve škole v roce 2017

22.12.2017 l

Pátek 22. prosince se v naší škole nevyučovalo. Na lavicích se místo sešitů objevilo cukroví, byl čas na hry, povídání i návštěvu vánoční divadelní hry v provedení našich žákyň. Tradičním vyvrcholením programu bylo vánoční zpívání. Žáci vybavení texty 15 koled a teplým punčem zaplnili chodbu v přízemí i přilehlá schodiště. Mgr. Fichtnerová a její svěřenkyně na úvod nádherně zazpívaly vánoční písně z různých částí Evropy a poté již usedl k pianu Mgr. Feller. Téměř 300 členný sbor žáků a zaměstnanců zvládl všechny koledy i nesmrtelný hit Vánoce, vánoce přicházejí.

Vedení školy děkuje žákům i zaměstnancům za hezký průběh posledního školního dne. Těšíme se na viděnou v roce 2018. Fotografie z posledního dne školy v roce 2017 najdete zde.foto k aktualitě

Prosincové aktivity

21.12.2017 l

Předprázdninový týden byl v naší škole nejen ve znamení výuky, ale i mnoha akcí. Žáci z V2 navštívili ve Staroměstské radnici prestižní výstavu Czech Press Photo 2017, kde viděli snímky zachycující reálné události tohoto roku. Třída V1 si jako cíl exkurzního vyučování zvolila malostranské sídlo Parlamentu ČR, žáci L1 navštívili pražské Poštovní muzeum a za vánoční atmosférou vyjeli do Prahy i žáci S1. Pro bruslení škola rezervovala ledovou plochu na náměstí Starosty Pavla. Příznivci filmů si přišli na své v kině Hutník, promítala se Vražda v Orient expresu. Nejdále se vydali žáci L3, kteří navštívili Drážďany. Všechny aktivity byly hodnoceny velmi pozitivně žáky i pedagogy.

Fotodokumentaci naleznete zde.foto k aktualitě

Ředitelna plná olympioniků

20.12.2017 l

V prosinci v naší škole proběhla základní kola olympiád. Olympiády v německém jazyce se zúčastnilo 17 žáků. Soutěžní úlohy obsahovaly poslech, porozumění čtenému textu a jazykovou kompetenci. První místo obsadily Dominika Opltová a Dominika Semrádová, obě z VS3, druzí se umístili Karolína Wlachová z V1, Ester Brožíková z S2 a Pavel Kohout z L3, třetí příčka patří Marku Novému z L1.

Olympiády v českém jazyce se účastnilo 27 žáků, do okresního kola postupují Vanesa Hejčová z V4, David Lébl z V4 a jako náhradnice Eliška Rambová z V1.

Vedení školy blahopřeje všem vítězům, ostatním žákům děkuje za účast, Mgr. Svobodové a Mgr. Vočkové za organizaci těchto školních kol. Do dalších kol držíme palce. Foto z předání cen najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování na kladenské matrice

19.12.2017 l

K prosincovému vyučování patří již tradičně řada exkurzí. Žáci třetího ročníku maturitního oboru Veřejnosprávní činnost navštívili odbor matriky na Magistrátu města Kladna. Matrikářka paní Jaroslava Vrňáková si pro třídu připravila velice zajímavou přednášku o matričním úřadu a matričních knihách. Obohatila ji o vlastní zkušenosti a příběhy, se kterými se za svého působení na matrice setkala. Přednáška se všem žákům velmi líbila. Vedení školy děkuje Bc. Neumannové, DiS. za organizační zajištění.

Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Soutěž Účetní tým 2017

19.12.2017 l

Dne 18. 12. 2017 se žákyně nástavbového studia třídy POD2 Anička Bečvářová, Denisa Černá a Lucka Zahrádková zúčastnily celostátní soutěže Účetní tým 2017. V tomto klání se pravidelně setkávají obchodní akademie a lycea z celé ČR. Základní kolo zahrnovalo účtování a ekonomické výpočty v šesti vybraných agendách. Ačkoliv děvčata již dále nepostoupila, vedla si opravdu dobře. Velmi je chválíme, protože poměrně velkou část učiva si musela nastudovat ve svém volném čase. Jsou příkladem toho, že i vyučení žáci mohou v nástavbovém studiu získat velmi dobré vzdělání a dovednosti a se ctí obstát u maturitní zkoušky.

Děvčatům děkujeme za účast, Ing. Grundové za jejich přípravu na soutěž a organizaci této akce. Fotografie ze soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Píše se o nás v Kladenských listech

19.12.2017 l

Článek z prosincového dne otevřených dveří včetně fotodokumentace je ke stažení zde. Další den otevřených dveří se uskuteční 1. 2. 2018, těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Kuchaři navštívili hotel Alcron

15.12.2017 l

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se žáci třídy K3 zúčastnili exkurzního vyučování v hotelu Alcron v Praze. Hned po příchodu se jich ujala personální manažerka hotelu paní Naďa Polreichová. Nejdříve velmi poutavě hovořila o historii hotelu, jeho současném chodu a poté následovala prohlídka. Žáci viděli největší hotelové apartmá, prohlédli si michelinskou restauraci, její zázemí a kuchyň. Bohužel nedošlo k setkání s prvním držitelem michelinské hvězdy u nás s panem Paulusem. V době návštěvy hotelu probíhal v jeho prostorách dobročinný bazar, kterého se naši žáci účastnili a přispěli nemalou částkou, za což od paní manažerky sklidili velké poděkování. Exkurze byla vedením hotelu hodnocena velmi pozitivně a končila pozváním pro další žáky naší školy.

Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové a Mgr. Parmové za organizaci této akce.foto k aktualitě

Den otevřených dveří se vydařil

14.12.2017 l

Naposledy v tomto kalendářním roce jsme otevřeli dveře veřejnosti, aby zájemci o studium v naší škole získali konkrétní představy o studijních i učebních oborech, které nabízíme. Pedagogický sbor i pomocníci z řad studentů podávali informace a zapojovali příchozí do tvůrčích dílen. K vidění byla vánoční hra v podání studentek oboru Sociální činnost. Již tradičně jsme pamatovali na pomoc druhým. Probíhala sbírka přikrývek a oblečení pro lidi bez domova, pokračovala i sbírka hrnečků a plyšáků.

Vedení školy děkuje všem, kteří se do Dne otevřených dveří aktivně zapojili. Fotografie ze dne najdete zde.foto k aktualitě

Spolupráce s Farní charitou Beroun

14.12.2017 l

Ve středu 13. 12. 2017 uskutečnila Farní charita Beroun přednášku pro žáky oboru Sociální činnost ze třídy S1 a S2. Tématem byla pomoc osobám bez domova. Pracovníci Farní charity Beroun studentům podrobně popsali, jaký je hlavní úkol a cíl jejich práce. Studenti během přednášky kladli otázky, jakým způsobem je možné těmto osobám pomáhat, jak se tito lidé začleňují do běžného života a mnoho jiných dotazů. Během dne se ve škole uskutečnila pro Farní charitu Beroun sbírka dek a oblečení. Děkujeme všem, kteří přispěli a Mgr. Jelínkové za organizaci přednášky i charitativní sbírky.

Fotografie z přednášky najdete zde.foto k aktualitě

Detektor lži zaútočil na naše bránice

14.12.2017 l

V pondělí 11.12.2017 zahájil školní Klub mladého diváka letošní divadelní sezónu návštěvou pražského Divadla V Celetné. Zhlédli jsme hru mladého ruského dramatika Vasilije Sigareva Detektor lži. Svým výkonem si všichni tři herci - Adrian Jastraban, Matouš Ruml a Eva Elsnerová - obecenstvo naprosto podmanili. Veselá hra o vážných věcech získala nečekaný rozměr díky spontánním hereckým improvizacím a nebývale vstřícně naladěnému publiku. Odvezli jsme si skvělý kulturní zážitek a těšíme se na další!foto k aktualitě

Den otevřených dveří, charitativní činnost školy

12.12.2017 l

Naše škola pořádá pro žáky základních škol i širokou veřejnost den otevřených dveří s bohatým programem. K vidění budou ukázky maturitních a studijních oborů i vánoční divadelní hra. Připravena je ochutnávka gastronomických specialit.

V rámci charity proběhne sbírka přikrývek a hrnečků pro lidi bez domova. Akce se uskuteční ve středu 13. prosince od 12:00 do 18:00 hodin. Na setkání s Vámi se těší celý pedagogický sbor.

Pozvánka je ke stažení zde.foto k aktualitě

Challange florbal

11.12.2017 l

V pátek 8. 12. 2017 se družstvo naší školy účastnilo 1. kola florbalového klání v kategorii chlapců - Challange florbal. Tento turnaj se odehrál v Kladně, naši žáci vybojovali 4. místo, které bohužel není postupové. Děkujeme za reprezentaci.

Fotografie z turnaje najdete zde.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

10.12.2017 l

V minulém týdnu byl všem maturantům poslán na jejich e-mailovou adresu výpis z přihlášky k maturitě.Přihlášku pozorně přečtěte a dostavte se do školy na studijní oddělení k podpisu protokolu o předání výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Pokud se nemůžete dostavit do školy a zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu cespiva@sosasoukladno.cz či telefonního čísla 312278041, a to nejpozději dne 15.12.2017.

Pokud se nemůžete dostavit do školy k podpisu protokolu o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, zašlete poštou vytištěný a podepsaný protokol o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na adresu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, a to nejpozději dne 20.12.2017.foto k aktualitě

Držíme palce do Španělska

07.12.2017 l

Náš žák a fotbalový talent Jan Bejbl ze třídy KA3 září na mistrovství Evropy v sálovém fotbale hráčů do 21 let, které probíhá ve Španělsku. Český tým si zajistil postup do finále, kde se utká s reprezentanty Ruska. Hrát se bude dnes 8. 12. 2017. Jsme moc rádi, že jeden z našich žáků je takhle úspěšným sportovcem.

Děkujeme všem, kteří drželi palce. Vyšlo to. Náš žák Jan Bejbl je členem českého futsalového týmu, který vybojoval zlato na mistrovství Evropy v sálové kopané hráčů do 21 let.foto k aktualitě

Andělská výzdoba, čertovské řádění

06.12.2017 l

Naše škola má velmi šikovné žáky oboru Aranžér. Ti pod vedením učitelek odborného výcviku rozmístili po celé škole adventní výzdobu. Vedle klasických vánočních stromků byly instalovány i krásné netradiční vazby laděné do andělské atmosféry. V úterý 5. 12. 2017 se ve škole andělé i objevili. Doprovázeli rozverné čerty a Mikuláše při jejich putování školou. Chválíme třídu V1, která celý program zorganizovala. Na výzdobu školy i mikulášskou nadílku se podívejte zde.foto k aktualitě

Úspěšné florbalistky

06.12.2017 l

Ve středu 6. 12. 2017 odehrály v Berouně naše žákyně okresní kolo florbalového turnaje - Florbal challenge 2017/2018. Dívky ve složení: Lucie Řezáčová L2, Veronika Jarešová V2, Aneta Dušková VS3, Gabriela Krézlová a Natálie Borková S2, Tereza Švejcarová V1, Nikola Rosenbaumová A1, Denisa Klainová a Kateřina Stádníková S1, Veronika Jůzová a Adéla Hrabětová V1 jednoznačně vyhrály všechna utkání a postupují do krajského kola z prvního místa. Celkem střelily 28 branek a pouze jednu branku dostaly. Nejlepší hráčkou byla Lucie Řezáčová. Výborný výkon, děkujeme.

Fotografie z okresního kola najdete zde.foto k aktualitě

Vyhlášení výsledků soutěže Angličtinář roku

06.12.2017 l

Poslední listopadový den patřil v celostátním měřítku soutěži Angličtinář roku. V počítačové učebně usedli se sluchátky na uších i zástupci našich žáků. Po 90 minutách soustředěné práce byly výsledky vyhodnoceny. Na prvním místě se umístil Dušan Švandrlík (L4, 81 b), druhý skončil Jan Suchan (K2, 75,5 b) a třetí příčku obsadil Roman Kinský (POD2, 71 b).

Blahopřejeme vítězům, děkujeme ostatním žákům za účast a Mgr. Chovanové za organizační zajištění akce. Fotografie z vyhlášení výsledků najdete zde.foto k aktualitě

Atraktivní pokračování projektu pro kuchaře

05.12.2017 l

Dne 4.12.2017 se naši žáci třídy K2 společně se žáky SOU Písek zúčastnili v rámci projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii workshopu - Úprava ryb a mořských plodů pod vedením šéfkuchaře Pavla Bortníka.

Ve školní kuchyni bylo celý den živo. Šéfkuchař předváděl tepelné úpravy ryb a mořských plodů, žáci si vyzkoušeli přípravu tataráku z lososa, zpracování chobotnice i dalších mořských plodů. Seznámili se například s metodou Sous vide, s mnoha ingrediencemi, postupy a vše si sami vyzkoušeli.

Vedení školy děkuje Mgr. Smitalovi za zajištění projektu. Fotografie z workshopu najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování v Evropském domě v Praze

05.12.2017 l

Dne 30. 11. 2017 navštívili žáci třídy logistů L2 Evropský dům v Praze. Exkurze se vztahovala k tématu EU vyplývajícího ze ŠVP. Během přednášky se žáci seznámili s historií vzniku EU, jejími orgány, politiky, cíli. Žáci se zapojili do diskuze nad některými tématy jako bezpečnost Evropy, terorismus, migrace, životní prostředí a klima, ekonomika EU. Dozvěděli se, jak mohou v zemích EU studovat, pracovat a zapojit se do dobrovolnické činnosti.

Žáci se stali zástupci vybraných zemí a vyzkoušeli si, jak by řešili problémy této konkrétní země v Radě EU. Na závěr setkání žáci obdrželi celou řadu studijních materiálů.

Lektorům Evropského domu děkujeme za profesionalitu a perfektní přístup k žákům. Vedení školy děkuje Ing. Grundové za zajištění a organizaci exkurze. Fotografie z exkurzního vyučovaní najdete zde.foto k aktualitě

Středoškolská futsalová liga je v plném proudu

04.12.2017 l

V pátek 1.12.2017 se vydalo do Slaného na 2. kolo středoškolské futsalové ligy mužstvo naší školy ve složení: Jan Joukl PK1, Jakub Kala, Ondřej Mandík, Simon Beránek - POD1, Martin Kindl, Michal Huja - L2, Pavel Mezei - K2, Josef Hrubeš, Pavel Kohout – L3, Josef Pospíšil - VS3 a Jaroslav Kafka - LS4. A byli dobří. Z prvního místa postupují do 3. kola SFL 2017/2018. Gratulujeme a přejeme vítězství i v dalších kolech.

Fotografie z turnaje najdete zde.foto k aktualitě

Soutěž Angličtinář roku

01.12.2017 l

Poslední listopadový den patřil v celostátním měřítku soutěži Angličtinář roku. V počítačové učebně usedli se sluchátky na uších i zástupci našich žáků. Po 90 minutách soustředěné práce byly výsledky vyhodnoceny. Na prvním místě se umístil Dušan Švandrlík (L4, 81 b), druhý skončil Jan Suchan (K2, 75,5 b) a třetí příčku obsadil Roman Kinský (POD2, 71 b).

Blahopřejeme vítězům, děkujeme ostatním žákům za účast a Mgr. Chovanové za organizační zajištění akce. Fotografie ze soutěže uvidíte zde.foto k aktualitě

Úspěšný projekt o poezii pokračuje

01.12.2017 l

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 se žáci tříd VS3 a L3 zúčastnili literárního pásma s výstižným názvem „Co je poezie?“, kterým se jim snažíme přiblížit možná trochu opomíjený, ale překrásný literární druh. Zazněly tiché verše Skácelovy, hluboký Holan i Fryntova slůvka, čestným hostem pak byl německý tvůrce hravé nonsensové poezie, Christian Morgenstern.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové a Mgr. Fellerovi za organizaci projektu. Fotografie z literárního pásma najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní výuka Choco Story

30.11.2017 l

Ve středu 29. 11. 2017 se žáci tříd K1 a PK1 vydali do Choco Story muzea v Praze. Po procházce v historické části Prahy se v muzeu zapojili do velmi bohatého programu. S velkým nadšením tvořili čokoládu dle vlastní fantazie, shlédli výrobu pralinek s výkladem chocolatiera. Odborný film jim přiblížil vznik čokoládových dropsů od sklizně, zpracování bobů až po výrobu dropsů. V rámci volné prohlídky v muzeu se seznámili nejen s odrůdami kakaovníku, výrobou kakaa a čokolády, inventářem na podávání čokolády, ale i ostatními zajímavostmi. Při odchodu si žáci převzali vychlazené čokoládové výrobky, se kterými se mohou doma pochlubit. Získané vědomosti a dovednosti žáci určitě využijí ve výuce odborných předmětů a v odborném výcviku.

Vedení školy chválí žáky za aktivní zapojení do projektového vyučování, Ing. Rokůskové a Mgr. Pavlíčkové za organizaci. Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Článek v Kladenském deníku

30.11.2017 l

O charitativní činnosti školy si můžete přečíst zde.foto k aktualitě

Přednáška na téma gin

29.11.2017 l

I v letošním školním roce nás navštívila slečna Kateřina Kluchová z Beefeater Ambassador Czech Republic. Žákům třetího ročníku představila gin, jeho historii a druhy. Součástí přednášky si žáci vyzkoušeli namíchat několik míchaných drinků na bázi ginu. V závěru prezentace žáci nové vědomosti zúročili v soutěži o ceny, které jim slečna Kluchová přivezla.

Vedení školy děkuje Mgr. Parmové za zajištění přednášky. Fotodokumentaci z přednášky uvidíte zde.foto k aktualitě

Otevřeli jsme dveře pro veřejnost

23.11.2017 l

Ve středu 22. 11. 2017 žila naše škola Dnem otevřených dveří. Pro návštěvníky byly připraveny ukázky učebních i maturitních oborů a podrobné informace o průběhu studia. Dveře se otevřely především pro žáky devátých tříd, kteří v současné době vybírají školu pro své další vzdělávání. U nás měli ideální příležitost získat maximum informací a prohlédnout si prostory školy s její přátelskou atmosférou. Dne otevřených dveří využilo téměř 200 návštěvníků.

Foto z této vydařené akce najdete zde.foto k aktualitě

Charitativní aktivity žáků školy

23.11.2017 l

Ve středu 22. 11. 2017 proběhly v SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně hned dvě charitativní akce. Škola již několik let spolupracuje s kladenským Azylovým domem pro matky s dětmi. V předvánočním čase žákyně oboru Sociální činnost navštěvují klientky a jejich děti s vánoční hrou. Osvědčila se ale především materiální pomoc. V rámci školy byla zahájena sbírka hrnečků. V průběhu Dne otevřených dveří přicházejí žáci ze základních škol i široká veřejnost, proto se podařilo množství hrnečků ještě navýšit. Stejně tomu je i s dalším projektem, kdy žákyně navštíví domov důchodců, aby potěšili seniory nejen předvánočním kulturním vystoupením, ale i aktuální sbírkou plyšáků. Často se setkáváme s názory, že mladá generace nemá sociální cítění. Žáci naší školy svými aktivitami dokazují pravý opak. Jejich charitativní aktivity jsou chvályhodné.

Hrnečky a plyšáky můžete stále nosit do relaxační zóny. Vedení školy děkuje všem zaměstnancům a žákům, kteří se aktivit zúčastnili. Fotodokumentace je k vidění zde.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

22.11.2017 l

Řádně vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce musíte odevzdat na studijním oddělení do pátku 1. 12. 2017, kde bude zaevidovaná a bude jí přiděleno číslo jednací. Při vyplňování postupujte dle pokynů, které jste obdrželi při předávání přihlášek.foto k aktualitě

Den otevřených dveří

21.11.2017 l

Vážení rodiče a žáci, zveme Vás na Den otevřených dveří SOŠ a SOU Kladno, který se koná 22. 11. 2017 od 12:00 do 18:00 hodin. Těšíme se na Vás.

Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Druhý ročník volejbalového turnaje se opravu vydařil

20.11.2017 l

Čtvrtek 16 11. 2017 byl pro žáky i pedagogy naší školy dnem, kdy jsme navázali na letitou tradici volejbalových turnajů. Ten letošní byl v pořadí druhým v novodobé historii. Celoškolní volejbalový turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii začal slavnostním nástupem třídních družstev. Spolu s diváky si hráči vyslechli úvodní slovo ředitele školy, zástupkyni žáků i studentskou hymnu. Poté byl turnaj rozehrán. Na třech volejbalových hřištích se bojovalo jako o život. Diváci povzbuzovali, rozhodčí spravedlivě rozhodovali, všichni v hale to opravdu prožívali. Vítězem celoškolního klání se stala třída LS4. Vyvrcholením turnaje byl souboj tohoto družstva s týmem pedagogů. Nikdo nešetřil nikoho, boj byl nesmlouvavý a lítý. Nakonec čtvrťáci podlehli.

Vedení školy děkuje všem žákům za jejich aktivní účast, ať už v roli hráčů či fanoušků, pedagogům za entuziasmus a organizaci. Bylo to prima.Všichni myslíme na Mgr. Irenu Kottovou, která v zápalu boje utrpěla zranění. Přejeme brzké uzdravení.

Fotodokumentaci si můžete prohlédnout zde a videoreporáž je pak ke shlédnutí zde.foto k aktualitě

Mezinárodní den studentstva jako téma projektového dne

17.11.2017 l

Ve středu 15. 11. 2017 probíhala ve škole velmi zajímavá akce. Zástupci tříd V2 a VS3 si pod vedením učitelek ČJL připravili komponované pásmo o událostech 17. listopadu. Slovem i obrazem, především pomocí autentických záběrů, provedli své spolužáky listopadovými událostmi. Jejich poutavému vystoupení přihlíželo během dopoledne 160 žáků. Pásmo se setkalo s velmi kladným přijetím.

Vedení školy děkuje účinkujícím žákům i Mgr. Vočkové a Mgr. Richterové, které celý projekt připravily. Fotodokumentaci z projektového dne můžete vidět zde.foto k aktualitě

Naše žákyně darovaly krev

16.11.2017 l

Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat krev. Krevní banka, kde se zásoby krve shromažďují, potřebuje stálý přísun krve od dobrovolných dárců. Ve dnech 7. a 11. 11. 2017 přišly do transfuzní stanice v Kladně darovat krev studentky naší školy. Byly to Tereza Bartoňová ze třídy POD2, Veronika Hulešová z L4, Lenka Vlasáková z L3, Kristýny Veselá a Holušová ze třídy POD1. Vedení školy dívkám moc děkuje, vážíme si jejich zodpovědného přístupu.

Poděkování za organizaci této skvělé akce patří i Mgr. Jelínkové, která je dobrovolnou dárkyní krve již mnoho let. Fotografie ke stažení zde.foto k aktualitě

Okresní kolo ve volejbale

15.11.2017 l

V úterý 14. 11. 2017 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola ve volejbale ve Stochově. Žáci se ve veliké konkurenci umístili na sedmém místě. Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za organizaci a všem žákům, kteří se turnaje zúčastnili: Josef Pospíšil VS3, Josef Hrubeš VS3, Pavel Kohout L3, Ondřej Junek L3, Jakub Kala POD1, Roman Holeček L1 a velká posila týmu Tina Helisová S1.

Fotografie z turnaje najdete zde.foto k aktualitě

Školní parlament

14.11.2017 l

Vážení žáci, v úterý 14. 11. 2017 od 12 hodin se uskuteční ve třídě č. 119 školní parlament. Prosím dva zástupce z každé třídy, aby se jednání zúčastnili. Těšíme se na Vás, vedení školy.foto k aktualitě

Celoškolní volejbalový turnaj

13.11.2017 l

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se uskuteční 2. ročník celoškolního volejbalového turnaje ke Dni boje za svobodu a demokracii. Více informací ohledně organizace Vám poskytnou třídní učitelé či koordinátoři dne Mgr. Kyrych a Mgr. Soukupová.

Informace ke stažení zde.foto k aktualitě

Třídní schůzky

09.11.2017 l

Vážení rodiče a žáci, třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 15:30 do 17:00 hodin. Rozmístění tříd a jednotlivých učitelů bude zveřejněno u hlavního vchodu. Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

V2 a Alenka v kraji zázraků

08.11.2017 l

V pondělí dne 6. 11. 2017 se naše třída V2 účastnila krásného rodinného muzikálu Alenka v kraji zázraků. Konal se v divadle Hybernia v Praze. Byl pro nás přínosem do českého jazyka a krásným společným zážitkem. Muzikál je inspirovaný příběhy Alenčina dobrodružství v říši divů, režíroval ho pan Matěj Balcar. Klobouk dolů před ním i ostatními tvůrci a herci. Krásně ztvárněné postavy zaujaly všechny v sále. Pondělní počasí bylo sice nevlídné a sychravé, ale náš výlet za kulturou se vydařil na jedničku. Za třídu V2 Natálie Šlégrová.

Fotodokumentaci z muzikálu najdete zde.foto k aktualitě

Spolupráce s organizací Člověk v tísni

08.11.2017 l

Dne 7. 11. 2017 proběhla zajímavá přednáška zástupců charitativní organizace Člověk v tísni ve třídách S3 a S4 oboru Sociální činnost . Tato nevládní nezisková organizace slaví již 25 let svého působení. Přednášející studentům představili všechny aktivity této organizace, zodpověděli na jejich zvídavé dotazy a nabídli možnost odborné praxe nebo doučování dětí v rámci dobrovolnické práce.

Fotografie z přednášky zde.foto k aktualitě

Futsalisté postoupili

03.11.2017 l

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 se naše škola účastnila prvního kola Středoškolské futsalové ligy - Střední Čechy - Divize B. Reprezentovali nás Josef Pospíšil VS3, Jan Bejbl KA3, Radek Hulinský K3, Pavel Kohout L3, Jaroslav Kafka LS4, Daniel Sekanina K3, Martin Kindl L2, Michal Huja L2, Ondřej Muller K3, Pavel Mezei K2, Petr Ondráček POD1, Jakub Kala POD1 a Josef Hrubeš VS3. Žákům se dařilo a výsledkem je náš postup z druhého místa do 2. kola SFL. Hoši, děkujeme! Vedení školy děkuje i Mgr. Kyrych a do dalšího kola držíme palce.

Fotografie z turnaje uvidíte zde.foto k aktualitě

Mnoho dýní v aranžovně

03.11.2017 l

Během odborného výcviku aranžérů z druhého ročníku se na jejich stolech objevily dýně. Inspirovali se svátkem Halloween a věnovali se výrobě dekorací pro školu, někteří i pro sebe domů.

Na fotodokumentaci se můžete podívat zde.foto k aktualitě

Pomáháme klientům z Letohrádku Vendula

03.11.2017 l

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 jsme navázali na loňskou spolupráci s Letohrádkem Vendula. Do Horního Bezděkova odjeli žáci učebního oboru Aranžér-A2, aby pomohli při realizaci vánočních objednávek. Žáci pekli a zdobili perníčky, balili cukroví a vše aranžovali do dárkových krabiček. Akce se velice vydařila, na počátku prosince ji budeme opakovat.

Vedení školy děkuje učitelkám ODV pí Procházkové a pí Valerové a žákům za realizaci této spolupráce. Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2018

02.11.2017 l

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období roku 2018 musí všichni žáci závěrečných ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a ti, kteří chtějí v jarním zkušebním období konat zkoušku v opravném či náhradním termínu, odevzdat nejpozději do 1. prosince 2017 řediteli své školy.

Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol buď prázdný nebo předvyplněný (po 15. listopadu 2017). Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu.

Celý text aktuality naleznete zde.foto k aktualitě

Maturitní zpravodaj

02.11.2017 l

Maturitní zpravodaj je ke stažení zde.foto k aktualitě

Členská schůze spolku Beneška

01.11.2017 l

Vážení rodiče, vážení plnoletí žáci,

ve čtvrtek 9. 11. 2017 Vás předsedkyně spolku, Ing. Stanislava Grundová, srdečně zve na členskou schůzi spolku Beneška, která proběhne jako součást třídních schůzek. K nahlédnutí budou i veškeré podklady k hospodaření spolku, a to v kanceláři č. 115 u pí Panenkové – ekonoma, pokladní, organizačního pracovníka a zapisovatelky spolku.foto k aktualitě

Výroční zpráva 2016/2017

30.10.2017 l

Výroční zpráva o činnosti školy za minulý školní rok včetně fotodokumentace je ke stažení zde.foto k aktualitě

Úspěšná závodnice chodí do třídy S1

30.10.2017 l

V dnech 16. 10.- 20. 10. 2017 se naše žákyně Kateřina Stádníková účastnila v holandském městě Leidenu mistrovství světa v aerobiku. Katka soutěžila v kategorii step petite, kde se svým týmem uspěla ve velké konkurenci ruských a českých týmů. Dívky vybojovaly bronzové medaile.

Vedení školy gratuluje. Jsme rádi, že máme takhle šikovnou žákyni. Fotografii z mistrovství světa najdete zde.foto k aktualitě

Podzimní prázdniny, změna rozvrhu

26.10.2017 l

Od 26. do 27. 10. 2017 mají žáci školy podzimní prázdniny. Studijní a ekonomické oddělení je otevřeno dle úředních hodin.

Od 30. 10. 2017 dochází z personálních a organizačních důvodů ke změně rozvrhu hodin. Platný rozvrh hodin bude do konce tohoto týdne aktualizovaný v systému Bakaláři a na webu školy. Žáci či zákonní zástupci, kteří nemají vzdálený přístup, je k dispozici aktualizovaný rozvrh hodin na veřejně přístupném místě ve škole.

Rozvrh hodin ke stažení zde.foto k aktualitě

Exkurze do historie

26.10.2017 l

Dne 24.10.2017 se žáci tříd L1 a S1 zúčastnili exkurzního vyučování v rámci občanské nauky. Cílem byla historická Budeč. Svatováclavské legendy uvádějí, že právě sem poslal Vratislav svého syna Václava, budoucího svatého a patrona české země, aby se zde učil latinsky. Skvělým průvodcem byl žákům Mgr. Lukáš Krinke ze Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, který je seznámil s historií a provedl je rotundou svatého Petra a Pavla. Žákům se exkurze líbila, učitelé je chválí za jejich přístup i chování. Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové, Mgr. Kyrych a Bc. Havelkové za organizaci a zajištění akce.

Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Návštěva kladenského soudu

24.10.2017 l

V pátek 20. 10. 2017 se žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurzního vyučování. V rámci předmětu právo navštívili Okresní soud v Kladně. Tento soud provádí řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a ve věcech opatrovnictví. Předsedové senátu ochotně zodpověděli všechny dotazy žáků. Jako neplánovaný bonus byli žáci svědky zásahu Vězeňské služby v soudní síni při soudním jednání proti obžalovanému, který se nechoval podle jednacího řádu. Návštěva kladenského soudu ověřila v praxi znalosti a vědomosti žáků.

Vedení školy děkuje Bc. Neumannové, DiS. a Mgr. Mudruňkovi za organizaci tohoto exkurzního vyučování. Fotografii z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Jsme opět přihlášeni do Kladenské veverky.

24.10.2017 l

V letošním školním roce se uskuteční již 29. ročník výtvarné, fotografické a literární soutěže Kladenská veverka, kterou vyhlašuje středočeský kraj, město Kladno a další spolupořadatelé. Hlavním tématem je ochrana přírody a životního prostředí. Z naší školy se zapojilo 14 žáků s 21 pracemi v kategoriích výtvarné techniky a fotografie. Nejaktivnější třídou je VS3 a POD1.

Držíme všem palce a doufáme v pěkné umístění. Foto přihlášených najdete zde.foto k aktualitě

Muzikál v anglickém jazyce

18.10.2017 l

V úterý 17. 10. 2017 pořádala naše škola ve spolupráci s Hudební Akademií Praha v kladenském divadle muzikál v anglickém jazyce. Téměř 50 účinkujících zpívalo a tančilo v muzikálu britských autorů Tima Rice a Andrewa Lloyda Webbera Joseph a úžasný pestrobarevný plášť, který vypráví starozákonní příběh o Jákobovi, jeho nejmilejším synu Josefovi a proradných bratrech.

V hledišti usedli ve dvou představeních žáci základních škol, s kterými již tradičně spolupracujeme, ale i žáci naší školy. Všichni odcházeli nadšeni, protože mezery v anglickém jazyce nevadily, nádherné melodie, nápaditá choreografie a strhující nasazení účinkujících byly skvělé.

Více fotografií z představení najdete ve fotogalerii. Reportáž z KL najdete zde.foto k aktualitě

Veletrh vzdělávání v Kladně

18.10.2017 l

Již tradičně se naše škola účastnila ve dnech od 17. do 18. října 2017 v Domě kultury na Sítné Veletrhu vzdělávání, který byl letos již dvacátý v pořadí. Mezi 55 zúčastněnými školami jsme obstáli velmi dobře. Zájemci z řad žáků základních škol dostali v našem stánku spolu s propagačními materiály i podrobné informace o studijních i učebních oborech. Podle návštěvnosti a zájmu návštěvníků usuzujeme, že trend vzrůstajícího počtu žáků naší školy bychom mohli udržet i v příštím školním roce.

Fotografie z veletrhu si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Spolupráce s hotelem Hilton pokračuje

17.10.2017 l

V loňském školním roce se žáci oboru kuchař- číšník účastnili kariérních dnů v hotelu Hilton Prague. Ve středu 18. 10. 2017 navštívili naši školu pan Daniel Diessner a Michal Hradilík, kteří v červnu tento projekt organizovali. Ve svém téměř tříhodinovém setkání s třídou K3 představili společnost Hilton Worldwide, prezentovali prostředí moderní společnosti působící ve službách, představili nové trendy v odděleních zaměřených na F & B (jídlo a nápoje). Seznámili žáky s nabídkou pracovních příležitostí, stáží i praxe. Všem žákům se tato prezentace moc líbila. Těšíme se na další spolupráci naší školy s touto společností.

Video z návštěvy hotelu najdete zde.foto k aktualitě

Lyžařský výcvik

13.10.2017 l

Lyžařský výcvik žáků se uskuteční v termínu od 18. do 24. 2. 2018 tradičně v horském městečku Boží Dar. Více informací o výcviku Vám poskytne vedoucí kurzu Mgr. Kyrych. Leták ke stažení zde.foto k aktualitě

Divadelní představení Memento!

11.10.2017 l

V pondělí 9. října 2017 zažili žáci tříd V2, VS3, LS4 a POD2 neobyčejné představení. Monodrama zpracovávající známý román Radka Johna bylo velmi zdařilou kombinací divadla, literatury a protidrogové prevence. Příběh Michala Otavy, kluka z normální rodiny, který se v 16 letech nechá partou stáhnout k užívání drog a nastoupí tak na cestu, ze které není návratu, našimi žáky hluboce otřásl.

Ukázka z žákovské recenze, kterou napsala Sabina Moravcová z VS3 mluví za vše: „Dnešní divadelní představení mě příjemně překvapilo. První dojmy byly spíše smíšené, protože mi přišlo, že představitel této hry velmi projevoval své city a velmi to prožíval. Jenže právě díky tomu si získal pozornost nás všech a opravdu každý vnímal vše, co se zde odehrávalo. Mě osobně to zasáhlo a poučilo víc než např. jakákoli přednáška…“

Vedení školy děkuje Mgr. Sudové a Mgr. Richterové za organizaci této akce. Fotografie z představení najdete zde.foto k aktualitě

Gastrofestival v Lysé nad Labem

10.10.2017 l

Ve dnech 6. a 7. října 2017 se konal na výstavišti v Lysé nad Labem GASTROFESTIVAL STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2017. Akce se konala pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje paní Jaroslavy Pokorné Jermanové a náměstka hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče pana Daniela Marka. O profesionální kuchařskou show se spolu s dalšími známými osobnostmi postaral Emanuele Ridi.

Kulinářskými dovednostmi se tradičně pochlubili i žáci naší školy, kteří prezentovali nejrůznější pochoutky. Fotografie z festivalu najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování v Parlamentu ČR

10.10.2017 l

Žáci oboru Veřejnosprávní činnost navštívili 9. 10. 2017 Parlament ČR a Horní komoru Senátu ČR. Senát sídlí na Malé Straně v Praze, ve Valdštejnském, Kolovratském a Malém Fürstenberském paláci. Celou prohlídkou je zajímavým výkladem provázel senátor Mgr. Jiří Dienstbier. Žáci měli na pana senátora mnoho dotazů, které se týkaly legislativního procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv a evropské legislativy. Všechny dotazy byly k jejich spokojenosti zodpovězeny. Na závěr exkurzního vyučování si žáci prohlédli Valdštejnskou zahradu, kde se konají kulturní a společenské akce.

Vedení školy děkuje Bc. Neumannové za organizaci této zdařilé akce. Fotodokumentaci z návštěvy PČR najdete zde.foto k aktualitě

Nominujte svého učitele

06.10.2017 l

Jubilejní 25. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos bude odstartován v předvečer Světového dne učitelů a vyvrcholí tradičně koncem března, kdy svůj Den učitelů slaví čeští pedagogové. Žáci základních a středních škol tak od čtvrtka 5. října mohou navrhovat své kandidáty na titul Zlatý Ámos.

Více informací o anketě najdete zde.foto k aktualitě

Výsledky soutěže Miss panenka

04.10.2017 l

Naše škola se letos v květnu zapojila do projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě, který na podporu očkovacích programů v nejchudších zemích světa rozvíjí od roku 2002 český UNICEF. Panenky se tvoří podle jednotného střihu, každá má svůj rodný list, cena jedné panenky je 600 Kč, což odpovídá nákladům na očkování pro jedno dítě. Do letošní soutěže se přihlásilo 24 škol a institucí, které zaslaly 79 originálních panenek. V průběhu léta proběhlo hlasování o tu nejhezčí. Naše škola nevyhrála, ale pomohla dobré věci.

Vedení školy děkuje všem, kteří se na této akci podíleli. Fotografie z vyhlášení soutěže najdete zde. Článek v Kladenském deníku najdete zde.foto k aktualitě

Wifi kavárna, čajovna

02.10.2017 l

V suterénu budovy byla vybudována internetová kavárna a čajovna. Žáci i zaměstnanci si mohou vychutnat šálek čaje, kávy či čokolády, občerstvit se výrobky ze školní kuchyně a využít wifi připojení k internetu.

Nápojový a jídelní lístek najdete zde.foto k aktualitě

Video z adaptačního kurzu

29.09.2017 l

Video si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Přespolní běh

29.09.2017 l

V úterý 26. 9. se konalo okresní kolo středních škol v přespolním běhu. Již tradičně byly v kladenském Laparku připraveny tratě 3 000 metrů pro dívky a 5 000 metrů pro chlapce. Ve dvou věkových kategoriích soutěžila dvou až čtyřčlenná družstva. Ve velmi kvalitní konkurenci kladenských středních škol vybojovaly mladší žákyně druhé a starší žákyně třetí místo. Chlapci skončili šestí. Vedení školy děkuje všem žákům, kteří naši školu reprezentovali. Byli to J.Černý, R.Holeček, A.Mikuš (L1), P.Jung (KA3), K.Stádníková, V.Hrubešová, D.Klainová (S1), A.Pokorná (A2), N.Borková, G.Krézlová (S2), M.Pokorná, K.Frézlová (KA3), M.Vřešťálová (POD2) .Poděkování patří i Mgr. Monice Soukupové, která žáky doprovázela.

Fotodokumentaci z přespolního běhu najdete zde.foto k aktualitě

Projektový pobyt kuchařů – číšníků

29.09.2017 l

V letošním školním roce pokračuje projekt IREAS, do kterého je naše škola zapojena. Pět žáků se účastní praktického týdne, který probíhá v krásném prostředí zámku ve Štěkeni. Spolu s žáky ze středních škol ze Sokolova a Havlíčkova Brodu absolvují náročný, ale především velmi zajímavý program. Po seznamovacím bloku se zástupci Asociace kuchařů a cukrářů ČR věnovali tématům proč být kuchařem, možnosti uplatnění i dalším praktickým informacím. Poté už následovaly workshopy – byliny (v poznávání byl nejlepší náš žák Honza Suchan), maso a koření, příprava teplého menu, finger food (ke konzumaci nepotřebujeme příbor), příprava rautu, grilování. Pro žáky je tento pobyt obrovským přínosem, nejen po odborné stránce, ale i v porovnání zkušeností a učení se týmové práci. Týden je zakončen předáváním diplomů a certifikátů.

Vedení školy děkuje žákům za výbornou reprezentaci školy a Mgr. Aleně Pavlíčkové za bezchybné zajištění celé akce. Fotodokumentaci můžete vidět zde.foto k aktualitě

Vyhlášení volného dne

22.09.2017 l

V souladu s ustanovením § 24, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuje ředitel školy dne 29. 9. 2017 z technických důvodů, dokončení malování a úpravy suterénu budovy, pro žáky volný den.foto k aktualitě

Literární projektové dny

21.09.2017 l

Pondělí 18. a úterý 19. září 2017 realizovali učitelé českého jazyka a literatury se svými žáky velmi zajímavý projekt. Na čtyřech stanovištích byly pro žáky připraveny rozličné informace a soutěžní úkoly. Žákyně z třídy S3 v rámci dramatické výchovy předvedly úsměvnou scénku s recitací, na dalších stanovištích byla připravena literatura pro děti s ukázkami kreslených filmů, přehled vývoje písma, technika psaní brkem i jazykové hříčky. V multimediální učebně měli žáci za úkol poznat, z kterého literárního díla je filmová ukázka či do kterého románu patří konkrétní postava. Oba projektové dny, do kterých se zapojili všichni žáci školy, se opravdu vydařily. Vedení školy děkuje Mgr. Vočkové, Mgr. Richterové, Mgr. Parnahajové a Mgr. Fellerovi za výbornou a smysluplnou přípravu a realizaci tohoto literárního projektu.

Fotodokumentaci z projektového dne najdete zde.foto k aktualitě

Závěrečné zkoušky

21.09.2017 l

Fotodokumentaci ze závěrečných zkoušek najdete zde.foto k aktualitě

Výsledky podzimních závěrečných zkoušek

20.09.2017 l

V sekci závěrečné zkoušky byly zveřejněny výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky - podzim 2017.foto k aktualitě

Adaptační kurz

19.09.2017 l

V termínu od 18. - 21. 9. 2017 probíhá pro žáky prvního ročníku adaptační kurz v RS Želivka u Humpolce.

Přechod na novou školu se obecně pojí s problémem adaptace, která značí dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám. Se změnou školy se mění množství požadavků, které jsou na žáka kladeny, ale především sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více než jak jim školní třída nabízí. Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému.

Cílem kurzu je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Fotografie z kurzu najdete zde.foto k aktualitě

Reportáž v Kladenských listech

18.09.2017 l

Videoreportáž ze slavnostního otevření nových prostor můžete vidět zde.foto k aktualitě

Otevření nových prostor ve škole

15.09.2017 l

Prázdninové měsíce jsou pro školy ideálním časem pro přestavbu a modernizaci. Velmi intenzivně se v létě pracovalo i v SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně. Kompletní rekonstrukcí prošla cvičná kuchyň. Po stavebních úpravách byly nové prostory vybaveny novými lednicemi, mrazáky, pracovními pulty se zabudovanými chladničkami, profesionálním kuchyňským robotem a dalšími přístroji. V suterénu školy vzniklo nové pracoviště pro žáky učebního oboru kuchař – číšník. Byla zde vybudována internetová kavárna a čajovna, která bude sloužit všem žákům školy. Ti si zde mohou vychutnat šálek čaje, kávy či čokolády, občerstvit se výrobky ze školní kuchyně a využít wifi připojení k internetu. Velmi příjemné překvapení čekalo na žáky v jedné ze tří počítačových učeben. Nová podlaha, ergonomický nábytek a špičkové počítače budou sloužit nejen v hodinách ICT a počítačové grafiky, ale i při výuce ostatních předmětů.

Slavnostní otevření těchto prostor se uskutečnilo ve čtvrtek 14. 9. 2017 za přítomnosti radního pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje Ing. Skopečka. Popřál žákům, aby jim tato modernizace zpříjemnila pobyt ve škole a především napomohla jejich kvalitnímu vzdělávání. Ocenil vedení školy, které systematicky zlepšuje materiální podmínky pro výuku. Škola má v dlouhodobém záměru další plány modernizace, je proto zřejmé, že toto slavnostní přestřižení pásky nebylo poslední.

Fotografie ze slavnostního otevření a rekonstrukce najdete zde.foto k aktualitě

Sbírka pro Světlušku

13.09.2017 l

Ve středu 14. 9. 2017 se žáci z oboru Sociální činnost zapojili do dobročinné akce Světluška. Jedná se o dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu znovu a znovu se učit životu ve tmě bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

Vedení školy děkuje Mgr. Sudové a všem žákům ze třídy S2, kteří se dobročinné akce zúčastnili. Fotografie z akce najdete zde.

Článek v Kladenském deníku najdete zde.foto k aktualitě

Maturitní zkoušky - podzim

08.09.2017 l

Opětovně připomínáme všem žákům, že od 11. do 12. 9. 2017 probíhají v budově školy ústní maturitní zkoušky. Harmonogram ústních zkoušek je zveřejněný na maturitní nástěnce v 1. patře.

Fotografie z ústní části maturitních zkoušek najdete zde.foto k aktualitě

Školní parlament

07.09.2017 l

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 se uskutečnil v multimediální učebně školní parlament. Jednání se za přítomnosti vedení školy zúčastnili zástupci tříd. Fotografie z jednání najdete zde.foto k aktualitě

Žáci zajišťovali občerstvení

06.09.2017 l

Dne 6.9.2017 připravovali žáci naší školy společně s učitelkami ODV pohoštění pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně u příležitosti 120. výročí. Obsluhu zajistili žáci třídy K3 společně s učitelkou ODV pí Mösnerovou.

Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Rozvrh hodin

04.09.2017 l

Připomínáme všem žákům, že v úterý 5. 9. 2017 se vyučuje dle rozvrhu. Žáci dálkového studia začínají v úterý 5. 9. 2017 od 13:40 hodin. Platný rozvrh hodin najdete zde.foto k aktualitě

Slavnostní zahájení školního roku

04.09.2017 l

Fotografie ze slavnostního zahájení školního roku 2017/2018 najdete zde.foto k aktualitě

Zahájení školního roku 2017/2018

30.08.2017 l

Více informací o zahájení nového školního roku najdete zde.foto k aktualitě

Začátek školního roku

24.08.2017 l

V týdnu od 28. 8. do 1. 9. 2017 probíhají v budově školy zkoušky v prodlouženém klasifikačním období a následně i opravné zkoušky. Časový harmonogram a rozmístění zkušebních komisí je vyvěšen v přízemí školy.

Školní rok začíná pro všechny žáky školy v pondělí 4. září 2017 od 8:00 hodin. Žáci dálkového studia začínají v úterý 5. 9. 2017 od 13:40 hodin. Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Potvrzení o studiu

22.08.2017 l

Vážení rodiče,
potvrzení o studiu pro žáky, kteří nastupují do prvního ročníku, si bude možné vyzvednout již v pátek 1. 9. 2017 od 7:00 - 14:30 hodin.

Zároveň upozorňujeme na integraci Kladenska do Pražské integrované dopravy, více informací zde.foto k aktualitě

Maturitní zkoušky - podzim

21.08.2017 l

Žákům, kteří se přihlásili ke konání písemné maturitní zkoušky v podzimním termínu 2017, byla odeslána emailem "Pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky".

Nezapomeňte si nechat zkontrolovat na spádové škole (SZŠ a VOŠZ Kladno, Havířská 1141) povolené pomůcky (kalkulačky, slovníky). Kontrola pomůcek k proběhne ve škole v termínu 31. 8. - 1. 9. 2017 od 8.00 do 12.00 hodin.foto k aktualitě

Hezké prázdniny

01.07.2017 l

Přeji všem žákům a zaměstnancům naší školy krásné a pohodové prázdniny. Užívejte si léto, odpočívejte a nabírejte síly pro školní rok 2017/2018. Těším se na Vás v září, ředitel školy.

Opravné a doplňující zkoušky se konají od 28. 8. do 1. 9. 2017. Harmonogram zkoušek včetně jmenování členů zkušební komise je zveřejněný v přízemí budovy školy na hlavní nástěnce. Školní rok začíná 4. 9. 2017 v 8:00 hodin.

Úřední hodiny v době letních prázdnin najdete zde.

Přání je ke stažení zde.foto k aktualitě

Praha slunečná

30.06.2017 l

Třída POD1 se rozhodla, že si zpříjemní konec školního roku výletem do Prahy. Cesta přes Hrad a Strahovský klášter na Petřín byla příjemná, z petřínské rozhledny se jim otevřel krásný pohled na Prahu. Užili si návštěvu bludiště, na zpáteční cestě se zastavili ve Valdštejnské zahradě. Žáci byli spokojeni, výlet se vydařil.

Fotodokumentaci z výletu si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Naši žáci zachránili lidský život

28.06.2017 l

O vodáckém putování po Berounce jste si již mohli přečíst. Nyní přinášíme informace o posledním večeru v kempu ve Zbečně. Do deváté hodiny už moc nechybělo, když naši žáci zaregistrovali volání, které se ozývalo odkudsi z řeky pod tábořištěm. Po zmapování situace žáci zjistili, že v řece se topí vodák, který před tím opouštěl kemp evidentně pod vlivem alkoholu. S pomocí pedagogů se podařilo vyčerpaného a podchlazeného muže vytáhnout na břeh.

Vedení školy děkuje všem účastníkům vodáckého kurzu, zvláště pak Martinu Strnadovi, Janu Gerikovi a Dušanu Kokšteynovi, kteří svým rychlým jednáním zachránili lidský život.foto k aktualitě

Vodácké putování po Berounce

27.06.2017 l

V neděli 25. 6. 2017 odjeli žáci naší školy na turisticko-vodácký pobyt. Jejich cílem je řeka Berounka. V neděli se utábořili ve Zvíkovci a začali výcvikem plavby na raftech. Ukázalo se, že po zdolání začátečnických chyb si s rafty poradí a dobrodružství na řece může začít. Fotodokumentaci z celé akce najdete zde.foto k aktualitě

Školní výlet s plavbou po Vltavě

27.06.2017 l

Dne 26. 6. 2017 vyrazily třídy logistů L1 a L2 do Prahy. Jako cíl cesty si žáci vybrali návštěvu Muzea Karlova mostu. Zde se seznámili s historií vzniku Karlova mostu a Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, v jehož klášteře muzeum sídlí. Dále si prohlédli prostory věnované Anežce Přemyslovně, která je jedinou ženskou zakladatelkou mužského rytířského řádu. Součástí této expozice je plavba lodí po Vltavě tzv. Pražskými Benátkami vedená kormidelníkem – průvodcem. Během plavby se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí o pražských mlýnem, jezech, povodních a budovách na pravém i levém břehu Vltavy. Prohlédli si jediný dochovaný mostní oblouk původního Juditina mostu.

Počasí bylo krásné, výlet se velmi vydařil. Fotodokumentaci z výletu si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Slavnostní předání výučních listů

26.06.2017 l

V pátek 23. 6. 2017 se v budově školy uskutečnilo slavností předání výučních listů.

Fotodokumentaci z předání si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování na Úřadu práce v Kladně

26.06.2017 l

V rámci výuky předmětu sociální politika se žáci třídy S1 vydali v doprovodu učitelky odborných předmětů Mgr. Jelínkové na Úřad práce v Kladně. Hlavním cílem bylo ověření teoretických informací v praxi. Žáků se ujala pracovnice úřadu paní Bc. Eva Šíchová a velmi erudovaně a profesionálně je podrobně seznámila s činností úřadů práce v souvislosti se sociální politikou státu, s velkým zájmem se setkalo představení konkrétních příkladů. Exkurzní vyučování bylo smysluplné a žákům se velmi líbilo.

Fotodokumentaci z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Naše žákyně se bude účastnit mistrovství světa

23.06.2017 l

Vždy nás těší, když se našim žákům daří i mimo školu. V úterý 20. 6. 2017 blahopřál ředitel školy žákyni 1. ročníku Lucii Malcové k velkému úspěchu. Lucie je členkou mažoretek TJ Sokol Kladno a účastnila se mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu, které se konalo v Chorvatsku. Jejich vystoupení bylo skvělé a Lucie Malcová spolu se svými kolegyněmi postupuje na srpnové mistrovství světa v Praze. Vedení školy srdečně blahopřeje a přeje úspěchy i na MS.

Fotodokumentaci z mistrovství Evropy si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Nejlepší sporťáci

22.06.2017 l

Ve středu 21. 6. 2017 ocenil ředitel školy vítěze celoroční školní sportovní soutěže Zdatná mládež. V průběhu celého školního roku žáci v hodinách tělesné výchovy absolvují několik disciplín, výkony jsou zaznamenávány a nyní byly údaje vyhodnoceny. Známe vítěze. Ve školním roce 2016–2017 zvítězil v kategorii chlapců Jan Dvořák z L1, druhý se umístil Martin Kindl taktéž z L1 a na třetí příčce stanul Pavel Kohout z L2. V kategorii dívek byla nejúspěšnější Karolína Kašparová z L2, druhá skončila Anežka Pokorná z A1 a třetí příčku obsadily Veronika Jarešová z V1 a Veronika Šlaisová z A1. Vedení školy blahopřeje všem vítězům, ale i dalším žákům, kteří dosáhli také velmi dobrých výsledků.

Mgr. Soukupové a Mgr. Kyrych děkujeme za organizaci této rozsáhlé a náročné akce. S podrobnými výsledky se můžete seznámit na sportovní nástěnce ve škole. Fotografie z předání diplomů v ředitelně školy si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Video z projektového dne

20.06.2017 l

Jak to u nás vypadalo o projektovém dnu 15. 6. 2017, můžete vidět zde.
foto k aktualitě

Závěrečné zkoušky

19.06.2017 l

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 začala první část závěrečných zkoušek, tj. písemná část. V příštích dnech budou žáci z třídy K3 a A3 skládat praktickou zkoušku. Ústní část závěrečných zkoušek je 20. a 21. 6. 2017. Všem žákům držíme palce.

Slavnostní předání výučních listů proběhne v pátek 23. 6. 2017 od 10:00 hodin v učebně č. 119. Fotodokumentaci ze ZZK najdete zde.foto k aktualitě

Zájezd do Anglie

19.06.2017 l

Ve dnech 16. – 20. 6. 2017 se v doprovodu Mgr. Aleny Chovanové účastní skupina žáků naší školy poznávacího pobytu v Anglii. Na programu je návštěva Londýna a jeho pamětihodností, dále účastníci pojedou do Stratfordu, Oxfordu, Bathu a prohlédnou si i Windsor. Svoje jazykové znalosti budou žáci rozšiřovat při ubytování v rodinách. O tom, že se jim na výletě líbí, se přesvědčte zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování v Evropském domě v Praze

19.06.2017 l

Dne 19. 6. 2017 navštívili žáci tříd logistů L2 a L3 Evropský dům v Praze. Během přednášky se žáci seznámili s historií vzniku EU, jejími orgány, politiky, cíli. Žáci se zapojili do diskuze nad některými tématy jako bezpečnost Evropy, terorismus, migrace, životní prostředí a klima, ekonomika EU. Dozvěděli se, jak mohou v zemích EU studovat, pracovat a zapojit se do dobrovolnické činnosti.

Stali se zástupci vybraných zemí a vyzkoušeli si, jak by řešili problémy této konkrétní země v Radě EU. Obdrželi celou řadu studijních materiálů.

Lektorům Evropského domu děkujeme za profesionalitu a perfektní přístup k žákům, Mgr. Grundové a Bc. Neumannové za organizaci této akce.

Fotodokumentaci z exkurze si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování v Národním divadle v Praze

19.06.2017 l

Dne 19. 6. 2017 se zúčastnily třídy S3, V3 a VS2 spolu s třídními učitelkami exkurze do Národního divadla. Žáci měli možnost seznámit se s historií i současností divadla a porovnat si vědomosti získané v hodinách s informacemi získanými na prohlídce. Prošli si celou budovu od suterénu (s pamětními kameny na stavbu divadla) až po střechu. Viděli Hynaisovu oponu, portréty známých umělců. Z terasy jsme pak měli nádhernou vyhlídku na Petřín a Pražský hrad. Mnohé žáky budova divadla tak zaujala, že se chtějí do ní vrátit jako diváci.

Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Projektový den se vydařil

16.06.2017 l

Čtvrtek 15. 6. 2017 patřil v naší škole projektovému dni Představíme školu osmákům. Prioritně byl určen pro žáky ze základních škol, ale pracovali a bavili se i naši žáci. Příchozí ze základních škol se na školní zahradě zábavnou formou seznámili s učebními i maturitními obory. Na stanovištích se zapojili do rozličných činností. Měli možnost pracovat v tvůrčí aranžérské dílně, řešit literární i matematické úkoly a sportovat. Tradičně největší zájem byl o dobré jídlo a pití. Žáci oboru kuchař-číšník grilovali kuřecí křidélka, připravovali míchané nápoje a sushi. Žáci SOŠ a SOU, kteří nepomáhali na stanovištích, zvládli testy z angličtiny, matematiky i literatury. Celému programu dával ten správný spád moderátor rádia Relax Honza Lukavský.

Vedení školy děkuje všem, kteří ke zdárnému průběhu akce přispěli. Fotodokumentaci z akce si můžete prohlédnout zde.
Více o projektovém dni si můžete přečíst v Kladenských listech.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

15.06.2017 l

Přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2017 podává žák do 25. 6. 2017, seznam literatury do 30. 6. 2017.

Žáci letošních maturitních tříd, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v jarním termínu (doplňovali si klasifikaci), jsou povinni se ke zkoušce přihlásit v podzimním termínu. Opravné zkoušky je možné vykonat do 5 let od ukončení vzdělávání.

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 byl odeslán emailem všem maturantům, kteří absolvovali alespoň jednu zkoušku "Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka". Protokol si můžete v papírové podobě vyzvednout ve škole.foto k aktualitě

Exkurze – Štefánikova hvězdárna

15.06.2017 l

Dne 12. 6. 2017 se v rámci výuky fyziky zúčastnili žáci tříd L1, S1 a V1 exkurze na Štefánikovu hvězdárnu v Praze. Žáci vyšli z vlakové stanice Praha-Dejvice po trase U Brusnice – Jelení – Kellerova – Pohořelec – Strahovská a po zhruba tříkilometrové volné procházce dorazili k Petřínské rozhledně. Zde je čekalo příjemné zpestření v podobě natáčení České televize za účasti řady známých herců. V hvězdárně shlédli zajímavý pořad o blízkém i vzdáleném vesmíru, diskutovali s pracovníkem hvězdárny o možnostech pozorování vesmíru a zpracování dat, ale také o gluonech, kvarcích, gravitačních vlnách a dalších zajímavostech z tohoto prostým okem neviditelného divnosvěta částic a antičástic.

Následovala prohlídka hlavní kopule hvězdárny, zájemci mohli pozorovat Slunce. Volná prohlídka výstavy v prostorách hvězdárny exkurzi zakončila, zpáteční cesta na vlakové nádraží pak byla zpestřena trasou kolem Lorety a ulicí Nový svět. Exkurze byla zajímavým zpestřením výuky moderní fyziky a astrofyziky.

Vedení školy děkuje Mgr. Michalskému za organizaci tohoto exkurzního vyučování. Fotodokumentaci z akce najdete zde.foto k aktualitě

Logisté v automobilce

15.06.2017 l

Středa 7. 6. 2017 byla dalším dnem exkurzního vyučování pro obor logistika. Třídy L2 a L3 se vypravily do TPCA v Kolíně. Automobilka je společným podnikem japonské Toyoty a francouzského PSA Groupe. Městské vozy Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1 se u Kolína začaly montovat v únoru 2005. Výstavba závodu TPCA stála celkem dvacet miliard korun, což byla do té doby největší zahraniční investice na zelené louce ve střední Evropě. V současné době se na výrobě vozů, vyznačujících se spolehlivostí a nízkou spotřebou, podílí 3 000 zaměstnanců. Během výrobního procesu, i ve vyráběných automobilech, používají nejekologičtější technologie. Ochrana přírody je velkou prioritou. Tato filozofie začíná u každého zaměstnance a prostupuje celou továrnou.

Žáci viděli výrobní linku, kde je vysoká míra podílu robotických pracovišť. Logistickou technologií, kterou firma používá, je Just in Time a Kanban. Každou minutu sjíždí z linky jeden nový vůz. Exkurze ve firmě se opravdu vydařila. Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za organizaci této akce.foto k aktualitě

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky

13.06.2017 l

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky pro učební obor Aranžér - jaro 2017, ke stažení zde.

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky pro učební obor Kuchař - číšník - jaro 2017, ke stažení zde.foto k aktualitě

Informativní schůzka rodičů

12.06.2017 l

Vážení rodiče,dovolujeme si Vás pozvat na informační třídní schůzku budoucích prvních ročníků, která se bude konat dne 14. 6. 2017 od 15:00 hodin v budově školy. Rozpis tříd rozdělených dle jednotlivých učebních a maturitních oborů bude zveřejněný u vchodu do budovy. Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Běh pro AVES

09.06.2017 l

Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Projektový den – práce s kamerou

07.06.2017 l

Dne 6. 6. 2017 se žáci tříd L3, S3 a V3 v rámci výuky předmětu Informační a komunikační technologie zúčastnili projektového vyučování (workshopu) „Práce s kamerou“. Nejprve žáci absolvovali rámcovou přednášku o základech filmování, jednotlivých formátech obrazu a následném zpracování natočeného materiálu, poté si během dalších tří hodin v terénu (školní zahrada i interiér školy) vyzkoušeli práci kameramana, moderátora i režiséra. To vše pod vedením zkušeného kameramana České televize Martina Horyny a dalšího, neméně zkušeného kameramana a režiséra Oldřicha Pokorného. Pro práci byly k dispozici tři profesionální Full HD kamery, zpestřením byla ukázka natáčení pomocí dronu. Počasí bylo výborné a tak se celý workshop velmi podařil, bylo natočeno několik hodin materiálu, který bude příležitostně sestříhán na výsledný dokument o celém projektu.
Vedení školy děkuje Mgr. Michalskému za organizaci této akce. Fotografie z projektového dne si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

06.06.2017 l

V úterý 2. 6. 2017 se třída V3 vydala do Prahy do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Oborem studia těchto žáků je veřejnosprávní činnost, proto jejich návštěva mířila právě sem. V úvodu žáci shlédli dokument o vývoji zastupitelského sboru na území České republiky od 13. století do současnosti. Poté si prohlédli Thunovský palác, který se po vzniku České republiky v roce 1993 stal sídlem Poslanecké sněmovny. Exkurzní vyučování se všem moc líbilo.

Fotodokumentaci z návštěvy si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky

05.06.2017 l

Více informací zde.
foto k aktualitě

Okamžik, kdy se stanete bývalým žákem

02.06.2017 l

Čtvrtek 1. 6. 2017 byl dnem, na který se těšilo mnoho žáků naší školy. Důvod byl zásadní – předání maturitního vysvědčení. Výjimečný okamžik si žádá výjimečné prostředí. Úderem 13. hodiny nastoupili za zvuků studentské hymny do obřadní síně kladenského magistrátu ti, kteří úspěšně zvládli maturitní zkoušku. Důstojnou kulisu jim vytvořili jejich rodiče, příbuzní, kamarádi i pedagogové. K absolventům promluvil nejdříve ředitel školy Mgr. Petr Paták. Zrekapituloval působení žáků ve škole během celého studia, popřál jim úspěšný a šťastný profesní i osobní život, poděkoval rodičům, kteří svojí podporou umožnili svým dětem studovat. Díky patřily i pedagogickému sboru, který žáky dobře připravil na úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky. Po panu řediteli se ujal slova pan Vojtěch Volf, zastupitel města Kladna a člen školské rady. V krásné neformální řeči zdůraznil význam středoškolského vzdělání jako odrazového můstku pro zaměstnání či další studium. Připomněl i paralelu významných mezníků lidského života, které jako oddávající úředník velmi vnímá. Program vyvrcholil, když se svých rolí ujaly třídní učitelky, které maturitní vysvědčení předávaly. Úspěch jejich svěřenců byl i jejich úspěchem. Bylo to radostné, optimistické a velmi milé.

Vedení školy děkuje všem zaměstnancům, kteří se na dnešní akci podíleli. Po celou dobu studia o žáky pečovala na studijním oddělení paní Magdalena Koryntová. Jak to přes objektiv svého fotoaparátu viděla, uvidíte zde.

Článek v Kladenských listech si můžete přečíst zde.foto k aktualitě

Logisté na exkurzi v Chrášťanech

31.05.2017 l

Ve středu 31. 5. 2017 se třída L3 vydala se svou třídní učitelkou do logistické firmy TNT Express Worldwide. Firmu založil v roce 1946 Ken Tomas v Austrálii. Celou historií až do dnešní podoby, kdy probíhá fúze s FedExem, viděli žáci v hodinovém filmu. Poté následovala prohlídka firmy, která nemá klasické jednotlivé kanceláře, ale tzv. open office, kde pracuje 20-30 zaměstnanců. Mají velmi přísně nastavená pravidla procesů a pracovních postupů, BOZP, ale také mnoho benefitů pro zaměstnance. Žáci mohli tuto špičkovou firemní kulturu velmi dobře srovnávat, neboť to byla již čtvrtá logistická firma, kterou v rámci exkurzního vyučování navštívili. Další část dopoledne strávili v Depu, kde viděli třídění a skenování zásilek, dopravníkové pásy a válečkové tratě. Dostali jsme se i na celní oddělení, do VIP zóny a k rentgenům. Celosvětově má firma 58 000 zaměstnanců v 61 zemích, desítky tisíc aut a flotilu 51 vlastních letadel. Na závěr byl čas na zodpovězení velkého množství dotazů a žáci dostali nabídku na letní brigádu.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za zorganizování této přínosné exkurze. Fotodokumentaci z exkurze si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Návštěva Národního zemědělského muzea v Praze

29.05.2017 l

Ve středu 24. 5. 2017 se žáci třídy KA2 vydali na exkurzi do Národního zemědělského muzea v Praze. Zde je soustředěna rozsáhlá sbírka hmotných dokladů vývoje zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví i zpracování zemědělských produktů. Dívky a chlapci navštívili i expozici Laboratoř ticha, Příběhy lesních světů „recykLes“ či výstavu o historii, budoucnosti a recyklaci obalů. Toto exkurzní vyučování vhodně doplnilo probírané učivo kuchařů i aranžérek. Vedení školy děkuje Mgr. Smitalovi, který žáky doprovázel.

Fotodokumentaci z akce najdete zde.foto k aktualitě

Ústní maturitní zkoušky

26.05.2017 l

V úterý 16. 5. 2017 začala maturantům poslední část maturitní zkoušky. Slavnostní předání maturitního vysvědčení proběhne v pátek 1. 6. 2017 od 13:00 hodin v obřadní síni Magistrátu města Kladno.

Fotografie z ústní maturitní zkoušky můžete vidět zde.foto k aktualitě

Zakončení projektu pro kuchaře

25.05.2017 l

Týden od 22. 5. 2017 tráví někteří žáci třídy K2 v Jincích. Účastní se tam závěrečné části projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii. Absolvují velmi bohatý program, který začal seznamováním týmů z jednotlivých škol prostřednictvím komunikačních her, následovat budou profesní, poznávací i sportovní aktivity.

Více najdete ve fotogalerii, kterou průběžně doplňujeme. Více o projektu najdete zde.foto k aktualitě

Divadelní představení v angličtině

24.05.2017 l

V úterý 23. 5. 2017 se vybraní žáci naší školy účastnili divadelního představení v angličtině Peter Black v DK na Sítné. Inscenace vyprávěla příběh o dědictví a starostmi s ním spojených. Žáci si mohli ověřit svoje schopnosti porozumět anglickému textu a rozšířit si slovní zásobu. Pro všechny to byl velmi příjemný umělecký zážitek.foto k aktualitě

2. kolo přijímacího řízení

23.05.2017 l

Více informací o přijímacím řízení najdete zde.foto k aktualitě

Sbírali jsme víčka pro dobrou věc

23.05.2017 l

Žáci naší školy často spolupracují s Beneficí při GSKÚ pro radost nemocným dětem a lidem kolem nich - Úsměv anděla. Jednou z forem naší pomoci je také sbírka víček z PET obalů. Tentokrát jsme se po domluvě s Úsměvem anděla rozhodli nasbíraná víčka věnovat nemocným holčičkám, dvojčátkům - Rozárce a Karolínce ze Stehelčevse, čímž jim přispějeme na neurorehabelitační pobyt, který je finančně velmi náročný.

Vedení školy děkuje všem žákům, kteří e do sběru zapojili. Fotodokumentaci můžete vidět zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování v hotelu Hilton

18.05.2017 l

Ve čtvrtek 16. 5. 2017 žáci třídy K2 navštívili pražský hotel Hilton. V rámci karierních dnů pro ně byl připraven velmi atraktivní program. Průvodci byli personální manažerka a manažer náboru. Žáci se seznámili s chodem hotelu a jednotlivých oddělení, prohlédli si i prezidentské apartmá.

Nejzajímavější pro žáky bylo přivítání ve Sky baru, kde každý dostal nealkoholický drink. Po besedě s šéfbarmanem si všichni namíchali svůj nápoj. Dále se žáci setkali s italským šéfkuchařem. Hovořilo se anglicky, přítomna byla i překladatelka. Naši žáci příjemně překvapili, když s mistrem Francem konverzovali v angličtině bez její pomoci. Šéfkuchař je nakonec odměnil potleskem. Pobyt v Hiltonu žáci zakončili workshopem, kdy si každý mohl připravit a nazdobit svůj cupcake. Během exkurze se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací, odjížděli s pocitem příjemně stráveného dne. Nejdůležitější jsou ale kontakty, které mnozí využijí při prázdninové brigádě.

Vedení školy děkuje Mgr. Schöderové, která žáky doprovázela.

Fotodokumentaci z exkurze si můžete prohlédnout zde.
Video z návštěvy hotelu můžete vidět zde.foto k aktualitě

Memoriál Jana Lewinského

18.05.2017 l

Ve čtvrtek 18. 5. 2017 se v Kladně uskutečnila soutěž Studentský železný hasič Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Jan Lewinský byl hasič SŢDC a student ČVUT, který v roce 2014 tragicky zahynul při plnění služebních povinností.

Naší školu reprezentoval Ondřej Junek ze třídy L2, který absolvoval velmi náročnou trať v kompletním zásahovém oděvu, přilbě a s dýchacím přístrojem na zádech. Během trati musel bez přestávek zvládnout tyto disciplíny: napojení půlspojek na CAS a následné roztažení hadicového vedení 2x 2B (40m), sbalení hadic 2ks „B“, přemístění pneumatiky na určenou vzdálenost (80kg), transport kanystrů (40kg), transport figuríny (80kg), přeskok bariéry (2m) a výstup do výškové budovy do 7. patra. A Ondřej to dal! Jsme velmi rádi, že ve škole máme takto mimořádně zdatného žáka, jsme na něj pyšní. Gratulujeme. Stejnou trať absolvovala jako jediná z přítomných pedagogů i naše učitelka TV Mgr. Michaela Kyrych. Úžasné.

Vedení školy děkuje za vzornou reprezentaci a blahopřeje oběma zdatným sportovcům. Fotodokumentaci z akce si můžete prohlédnout zde.
Video ke stažení zde.foto k aktualitě

Celostátní matematická soutěž 2017

16.05.2017 l

V Kladně proběhlo závěrečné kolo Celostátní matematické soutěže pro střední odborné školy a střední odborná učiliště. Závěrečné klání se konalo současně ve spádových městech v celé ČR. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola žáci 1. - 3. ročníků tříletých i čtyřletých oborů. Soutěžilo se v několika kategoriích podle ročníku a oboru studia, v každé kategorii se utkalo cca 100 žáků z celé ČR. Úspěšnými řešiteli se stal Tomáš Lacina z K1, který skončil na 12. místě a Marek Benda z K2, který se umístil na 19. místě. Oběma skvělým počtářům gratulujeme a všem žákům děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy.

Fotodokumentaci z vyhlášení výsledků můžete vidět zde.foto k aktualitě

Žákyně sociálních služeb ve věznici

15.05.2017 l

V úterý 16. 5. 2017 se žákyně třídy S1 měly možnost zúčastnit se mimořádně zajímavé exkurze do věznice ve Všehrdech u Chomutova. Po příjezdu se dívek ujala tisková mluvčí věznice, která nejdříve hovořila o historii, o původní ženské věznici a následných přestavbách. V současnosti jsou zde umístěni odsouzení za nejrůznější delikty, z hlediska věku převažují mladiství. Našich žákyň se poté ujal sociální pracovník, který vysvětlil rozdělení odsouzených, jejich práva a povinnosti a pohovořil i o tom, jaké vzdělání musí mít zaměstnanci věznice. Dále následovala prohlídka věznice. Oddělení s volnějším režimem se nezdála nikterak děsivá, ale návštěva strohé cely s malým okénkem byla velmi nepříjemná. Odsouzení mají možnost se v tomto zařízení i vyučit truhlářem, kuchařem či elektrikářem. Dívky si prohlédly prostory školy a odborného výcviku. K nejzajímavějšímu setkání došlo ve chvíli, kdy si dívky mohly pohovořit s jedním z vězňů. Vyprávěl jim svůj příběh původně úspěšného gymnazisty, posléze vysokoškoláka, který začal kouřením marihuany a přes pervitin skončil jako drogový dealer v této věznici. Bylo to smutné a poučné.

Vedení školy děkuje Mgr. Šárce Jelínkové, která toto nestandardní exkurzní vyučování organizačně skvěle zajistila. Foto z exkurze můžete vidět zde.foto k aktualitě

Sjezd řeky Berounky

14.05.2017 l

Vážení žáci, v termínu od 25. do 28. června naše škola pořádá vodácký kurz, který proběhne pod vedením instruktorů na řece Berounce. Počet účastníků je omezen. Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování v domově pro seniory

12.05.2017 l

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 žákyně třídy S1 v doprovodu třídní učitelky Mgr. Sudové navštívily Domov pro seniory v ulici Františka Kloze v Kladně. Ujala se jich vrchní sestra se svým zástupcem a velmi podrobně seznámili návštěvnice s provozem sociálního zařízení. Exkurze vhodně doplnila teoretické poznatky, které se týkají přímé péče o klienta - např. hygienická péče, soběstačnost, péče o proleženiny a jejich prevence, aktivizace klientů či rehabilitační péče. Bylo možné si prohlédnout a vyzkoušet pomůcky k péči o klienta, seznámit se s ošetřovatelskou dokumentací. Domov pro seniory skutečně připomíná „domov" nejen pouhým okem, ale i pozitivní energií, kterou zde šíří vstřícný a pozitivně naladěný personál. Akce se setkala s velkým zájmem a žákyně se informovaly, jakým způsobem by mohly v době letních prázdnin docházet pomáhat.foto k aktualitě

Školní parlament

10.05.2017 l

Další setkání žáků s vedením školy se uskuteční ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 12:10 hodin v učebně č. 119. Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Výsledky přijímacího řízení

06.05.2017 l

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro maturitní a učební obory najdete zde.foto k aktualitě

Píše se o nás v Kladenských listech

06.05.2017 l

Článek si můžete přečíst zde.foto k aktualitě

Bylinky na školní zahradě

05.05.2017 l

V úterý 2. 5. 2017 psali maturanti didaktické testy a proto byl ostatním žákům upraven rozvrh. Žáci třídy V1 využili několika vyučovacích hodin k tomu, aby zvelebili školní zahradu. Pod vedením třídní učitelky Mgr. Vejrážkové pilně pracovali. Vysadili bazalku, libeček, rebarboru, pažitku, petržel a jiné bylinky pro cvičnou kuchyni, trvalky pro zkrášlení zahrady a vypleli i záhony. Vedení školy děkuje žákům i Mgr. Vejrážkové.

Snažení i dobrou náladu žáků můžete vidět zde.foto k aktualitě

Informativní schůzka k poznávacímu zájezdu do Anglie

05.05.2017 l

Ve středu 10. 5. 2017 se koná krátká informativní schůzka rodičů a žáků, kteří se účastní zájezdu do Anglie pod vedením Mgr. Chovanové. Začátek je v 15:30 hodin v učebně č. 001. Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Klub mladého diváka a Kleopatra

05.05.2017 l

Dne 28. 04. 2017 se vybraní žáci školy zúčastnili spolu s Mgr. Zdeňkou Hlavničkovou a Mgr. Janou Jonákovou posledního divadelního představení v rámci Klubu mladých diváků. Tentokrát navštívili pražské divadlo Brodway a přenesli se v čase do doby, kdy se nejmocnějším mužem Říma stává Caesar. Se svými vojsky vstupuje do Alexandrie, kde se zamiluje do krásné Kleopatry. Obnovená premiéra úspěšného muzikálu je velmi pěkná, představení se všem velmi líbilo a už se těšíme na další divadelní sezónu.foto k aktualitě

Výsledky zeměpisné olympiády

04.05.2017 l

Ve středu 26. 4. 2017 se uskutečnila zeměpisná olympiáda. Skládala se z úvodní prezentace, práce s atlasem, se slepou mapou a bez atlasu. Celkem mohli soutěžící získat 146 bodů. Zvítězila Eliška Kroupová ze třídy V3 (134 bodů), druhé místo obsadila Barbora Maierová taktéž z V3 (125 bodů) a na třetí příčce skončil Marek Kühnel ze třídy K3 (119 bodů). Vedení školy chválí všechny žáky za účast, blahopřeje vítězům a Mgr. Soukupové děkuje za výbornou přípravu a realizaci této zeměpisné soutěže.foto k aktualitě

Poslední zvonění

01.05.2017 l

V pátek 28. 4. 2017 byl v naší škole ve znamení „posledního zvonění". Toto tradiční rozloučení se školou se neslo v rozverném a veselém duchu. Nápadité kostýmy pobavily zaměstnance i spolužáky, uznání sklidila vtipná básnička třídy VS4, ale zajisté nejvíc maturanty potěšil zvuk mincí, které dopadaly do improvizovaných pokladniček. Následovalo pasování třeťáků na budoucí maturanty. Neměli to jednoduché, úkoly byly zapeklité. Více uvidíte zde.foto k aktualitě

Jak se aranžéři vyskákali dosyta

01.05.2017 l

Věřili byste, že skákáním a dováděním přispíváme ke svému zdraví? Účinky dobré nálady, smíchu a pohybu, umí dělat zázraky. Žáci třídy A1 na zázraky nevěří a proto se vydali s třídní učitelkou Mgr. Parnahajovou do Jump Areny na Zličín. Toto trampolínové centrum nabízí příchozím širokou škálu vyžití. Všichni žáci byli nadšení, náramně si to užili a už se těší, že si tuto akci brzy zopakují. A jak se všechny ty skvělé aktivity jmenovaly? Freejump, dodgeball, bigairbag, battle beam a twistladder.

Fotodokumentace z akce zde.foto k aktualitě

Zapojili jsme se do testování škol

30.04.2017 l

V letošním školním roce probíhá plošně v celé ČR výzkumné šetření, jehož cílem je zmapovat rozložení intelektového studijního potenciálu v nematuritních středoškolských oborech. Účastní se ho 50 škol, ke kterým patří i ta naše. Žáci tříd A3 a K3 trávili dopoledne 27. 4. 2017 vyplňováním IQ testů a řešením početních i jiných úkolů. Pod vedením psychologa z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy zvládli téměř tři hodiny soustředěné práce. Výzkum byl anonymní, škola po zpracování prací obdrží hodnocení za celou skupinu. Srovnání s jinými školami nás velmi zajímá, protože věříme, že výsledky budou dobré.foto k aktualitě

Návštěva z Dětského centra v Kladně

29.04.2017 l

Žákyně studijního zaměření na sociální služby tříd S1 a S3 se ve čtvrtek 27. 4. 2017 účastnily pro ně nadmíru zajímavé školní akce. Z Dětského centra v Kladně-Rozdělově jim přišla o fungování této instituce přednášet zástupkyně ředitelky Mgr. Erika Zetová. Hlavní činností této organizace je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem do 3 let věku s cílem navrácení dítěte do původního prostředí nebo umístění do náhradní rodinné péče. Dětem je poskytována komplexní zdravotní, diagnostická, léčebně-rehabilitační a psychologická péče, včetně ubytování, stravování, ošacení i výchovné činnosti. V zařízení je i možnost ubytování pro ženy v průběhu těhotenství, je-li z důvodu nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví. Žákyně se seznámily s tím, jak Dětské centrum funguje prakticky, vyslechly příběhy některých dětí a klientek. Děvčata byla z přednášky opravdu nadšena.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

28.04.2017 l

Obhajoby maturitních prací se konají v pátek 19. 5. 2017 v 8 hodin.foto k aktualitě

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do učebních oborů

26.04.2017 l

Obor: 66-52-H/01 Aranžér - zde
Obor: 65-51-H/01 Kuchař – číšník - zde
Obor: 66-51-H/01 Prodavač - zde

Další informace v sekci přijímací řízení

V pondělí 24. 4. 2017 jsme prodloužili úřední hodiny studijního oddělení. Škola bude otevřena od 7:00 do 17:00 hodin.foto k aktualitě

Maturanti mají napilno

26.04.2017 l

Žáci maturitních oborů vykonávali další část své zkoušky z dospělosti, konkrétně to byla praktická část maturitní zkoušky podle zaměření jednotlivých studijních oborů. Zadání bylo tedy z oblasti podnikání, gastronomie, logistiky, ekonomiky, speciální pedagogiky, sociální politiky i aplikované výpočetní techniky. Výsledky některých žáků byly vynikající, velká část maturantů předvedla velmi solidní výkon, ale někteří jedinci na sebe pyšní nebyli. Pro všechny byly praktické maturity jasným signálem – přípravu k maturitě nelze podceňovat.

Fotodokumentace z PMZK najdete zdefoto k aktualitě

Žáci veřejné správy v Muzeu Policie ČR

25.04.2017 l

Ve středu 19. 4. 2017 třída V3 navštívila Muzeum Policie ČR v Praze na Karlově. O zřízení Muzea Policie České republiky bylo rozhodnuto v roce 1990, expozice byla pro veřejnost otevřena v roce 1991. Žáci si se zájmem prohlédli především rozsáhlou expozici kriminalistiky. Toto muzeum objektivně dokumentuje a prezentuje historii, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území bývalého Československa od doby jeho vzniku po současnost. Pro žáky veřejné správy to byla velmi podnětná exkurze.

Fotodokumentace z akce zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování s dějepisným zaměřením

24.04.2017 l

Ve středu 19. 4. 2017 žáci třídy L2 odjeli do Prahy. Z dejvického nádraží se vydali pěšky kolem pražských hradeb a přes Pohořelec do areálu Strahovského kláštera. Seznámili se s budovami kláštera a shlédli poněkud bizarní výstavu 30 exponátů miniatur (např. okovanou blechu, karavanu velbloudů v uchu jehly, vlak jedoucí po lidském vlase). Cestou zpět se zastavili u pražské Lorety a uličkami Nového světa prokličkovali k Jelenímu příkopu. Z Jeleního příkopu si prohlédli Pražský hrad s dominantou Svatovítského chrámu a věží Daliborkou. Kozí uličkou vystoupali do královských zahrad a posledním cílem byl Letohrádek královny Anny. Cestou byl čas oprášit si znalosti starých pověstí českých a historie. Procházka se líbila a zaujala.

Fotodokumentaci z exkurze uvidíte zde.foto k aktualitě

Pohár Josefa Masopusta

24.04.2017 l

V pátek 21. 4. 2017 pod vedením Mgr. Kyrych vybraní chlapci reprezentovali naši školu na turnaji v kopané. Na stadionu Františka Kloze se konal turnaj o pohár Josefa Masopusta. V silné konkurenci středních škol se našim hráčům podařilo vybojovat druhé místo. Hoši děkujeme!

Fotodokumentace z turnaje zde.foto k aktualitě

Sbíráme plyšové hračky

24.04.2017 l

Naše škola se zapojila do veřejné sbírky plyšáků pro Dálniční oddělení Policie ČR v Nové Vsi. Policisté budou plyšáky dávat dětem při dopravních nehodách nebo jiných krizových situacích, čímž zmírní dopady na dětskou psychiku. Milí žáci, podívejte se doma, zda by některý z vašich plyšáků byl v dobré kondici a mohl posloužit dobré věci. Přineste ho do školy. Děkujeme všem, kteří se zapojí.

Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Vyhlašujeme zeměpisnou soutěž

22.04.2017 l

Pro všechny naše žáky, kteří mají rádi zeměpis ( i když se ho někteří naposledy učili v základní škole), je určena zeměpisná olympiáda. Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Výsledky přijímacího řízení 2017/2018

21.04.2017 l

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku termínů přijímacího řízení do všech oborů vzdělávání. V případě jakéhokoliv dotazu na stav probíhajícího přijímacího řízení nás neváhejte kontaktovat.

studijní oddělení - Koryntová Magdalena, Šmídová Jana - 312 278 041
vedoucí studijního oddělení - Panenková Eva - 312 278 043foto k aktualitě

Jsme Zelená škola

21.04.2017 l

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola. Jeho cílem je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Umožňuje tak žákům a zaměstnancům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění.

Baterie, ale i vysloužilé elektrospotřebiče mohou žáci a zaměstnanci odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Více si o projektu můžete přečíst zde.foto k aktualitě

Přijímací zkoušky podruhé

20.04.2017 l

Ve středu 19. 4. 2017 probíhala v naší škole jednotná přijímací zkouška v druhém termínu. Chlapci, dívky a jejich rodiče prožili dopoledne plné obav, napětí, ale i radosti z dobře zvládnutých testů z matematiky a českého jazyka. Součástí přijímací zkoušky byl i motivační pohovor. Žáci odpovídali na otázky zaměřené ke konkrétnímu oboru, který si zvolili, hovořili i o svých plánech do budoucna. Někteří už o své budoucí profesi mají představy úplně konkrétní, jiní ještě tápou. Příjemné bylo slyšet, že si naši školu nevybrali jen z profesních důvodů přípravy na budoucí povolání, ale také proto, že mají kamarády, kteří k nám chodí rádi, protože škola má pozitivní přátelskou atmosféru.

Fotografie z přijímacího řízení najdete zde.foto k aktualitě

My v kině, špunti na vodě, někdo na irském velvyslanectví

20.04.2017 l

Ve středu 19. 4. 2017 patřila školní budova žákům, kteří vykonávali přijímací zkoušky a maturantům. Ostatní žáci měli alternativní program. Ideální čas pro návštěvu kina či exkurzní vyučování.

Žáci několika tříd se vyrazili kulturně občerstvit do kladenského kina Hutník. Promítala se lákavá novinka - film scénáristy Marcela Bystroně a režiséra Jiřího Chlumského Špunti na vodě. Osvědčenou tematiku (rozdílnost mužských a ženských světů, svéráz tatínkovské péče o děti …) podpořily skvělé výkony herců dospělých (Pavel Liška, Hynek Čermák, Jiří Langmajer, Táňa Wilhelmová, Anna Polívková…) i dětských. Řeka Sázava, na které se většina dobrodružství odehrála, snadno okouzlila všechny diváky. Výsledný dojem? Laskavé, humorné, svěží.

Žáci třídy V1 se vydali do Prahy, aby ve Vratislavském paláci navštívili Velvyslanectví Irska. Prostorami ambasády žáky provázela paní Assumpta Griffin. Je to zástupkyně pana velvyslance, a protože je v ČR velmi krátce, celou dvouhodinovou prohlídku s výkladem vedla v angličtině. Naštěstí Adam Kühnel svým spolužákům velmi skvěle tlumočil vše, čemu ostatní nerozuměli. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí o práci velvyslance, chodu ambasády ale i o životě v Irsku. Během besedy přišel skupinu z naší školy krátce pozdravit i pan velvyslanec Jeho Excelence Charles Sheehan. Svěřil se s tím, že se mu v Čechách líbí a má rád i českou kuchyni. Tato exkurze byla opravdu skvělá.

Foto najdete zde.foto k aktualitě

Chválíme práci našich žáků

19.04.2017 l

Ve středu 12. 4. 2017 připravovali naši žáci pod vedením učitelky odborného výcviku občerstvení na akci Burza práce, kterou pořádala Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Kladno, Úřadem práce Kladno a Středočeským krajem. Firmy nabízely pracovní pozice v technických, logistických, administrativních a dalších oborech. Akce byla určena zájemcům o práci, uchazečům registrovaným na ÚP ČR, absolventům středních škol i široké veřejnosti.

Naše škola se prezentovala velmi pěkným rautem. Vedení školy děkuje všem žákům, kteří se na jeho přípravě podíleli.foto k aktualitě

Beseda s příslušníkem Policie ČR

18.04.2017 l

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se žáci tříd VS4 a V3 účastnili přednášky příslušníka Policie ČR zaměřené na prevenci kriminality mladých lidí. Při velmi zajímavé a poutavé besedě se žáci seznámili s organizací PČR a jejich složek, dostali i konkrétní návody, jak se na ulici bránit před útočníkem. Setkání s policistou se žákům líbilo a těší se na další školní akce.foto k aktualitě

Podrobné informace k přijímacím zkouškám

17.04.2017 l

Jednotné přijímací zkoušky a motivační pohovor se budou konat převážně v přízemí budovy školy. Rozdělení uchazečů do jednotlivých tříd bude vyvěšeno u vstupu do budovy na plastových dveřích.

19. 4. 2017 - Jednotná přijímací zkouška v druhém termínu
od 8:30 do 10:00 hodin - písemný test z matematiky
od 11:45 do 13:05 hodin - písemný test z českého jazyka a literatury
od 13:30 hodin - školní přijímací zkouška - motivační pohovor

Všem uchazečům přejeme hodně zdaru. Pracujte v klidu a v pohodě. Těšíme se na motivační pohovor s Vámi a věříme, že přijímací řízení dopadne úspěšně. V průběhu přijímacího řízení bude otevřen školní bufet.foto k aktualitě

Maturitní zpravodaj

17.04.2017 l

Základní informace ke zkoušce společné části MZ Z matematiky ke stažení zde. Základní informace k dílčím zkouškám Z cizích jazyků najdete zde.foto k aktualitě

Informace pro maturanty

17.04.2017 l

Nezapomeňte si nechat zkontrolovat povolené pomůcky potřebné k písemné maturitní zkoušce do konce dubna tj. do 28. 4. 2017. Kontrolují se slovníky (ANJ - Ing. arch. Sladká, Mgr. Chovanová, NEJ, RUJ - Mgr. Svobodová) a kalkulačka (Mgr. Češpiva).foto k aktualitě

Exkurzní vyučování ve velkém

15.04.2017 l

Středa 12. 4. 2017 byla prvním dnem přijímacích zkoušek na střední školy. Bylo tedy nutné vytvořit uchazečům o studium optimální podmínky pro jejich práci s testy. Vyučování probíhalo pouze pro žáky, kteří v letošním roce maturují či vykonávají závěrečné učňovské zkoušky. Ostatní žáci měli svými pedagogy pečlivě připravený alternativní program ve formě exkurzního vyučování. Zaměření studijních i učebních oborů je různorodé, proto i středeční aktivity byly různorodé.

Kde všude probíhalo exkurzní vyučování a sportovní aktivity? Byly to logistická firma Dachser, pivovar U Fleků, komentovaná prohlídka Letiště Václava Havla, Technické muzeum v Praze, reklamní agentura, turisticko-kynologická výprava na Vinařickou horu, akční paintball i Magistrát města Kladna. Foto si prohlédněte zde.foto k aktualitě

Velikonoční prázdniny

12.04.2017 l

Vedení školy si dovoluje popřát všem zaměstnancům, žákům a rodičům krásné Velikonoce, bohatou pomlázku, klid a pohodu svátečních dní. Přání je ke stažení zde.foto k aktualitě

Maturitní a přijímací zkoušky

12.04.2017 l

Tento týden se v budově SOŠ a SOU na náměstí Edvarda Beneše v Kladně prověřovaly znalosti ve velkém měřítku. V úterý 11. 4. 2017 začala maturantům písemná část maturitní zkoušky, konkrétně psali slohovou práci z českého jazyka. Mírně nervózní dívky a chlapci od 12 hodin velmi soustředěně pracovali, byla snaha podat maximální výkon. Když po skončení práce opouštěli školu, svěřovali se s rozporuplnými pocity. Někteří odcházeli s úsměvem na tváři, jiní pochybovali, měli obavy z neúspěchu. Těm se snad zadaří v didaktickém testu, který na ně čeká v květnu.

Další skupinou, která se v naší škole podrobila testům, tentokrát z matematiky, českého jazyka a literatury, byli uchazeči o studium v naší škole. Ve středu 12. 4. se deváťáci účastnili jednotných přijímacích zkoušek na střední školy tak, jak to nařizuje ministerstvo školství. Spolu s nimi přišli i zájemci o nástavbové studium, pro které platí tato podmínka přijetí také.

V letošním školním roce žáci odevzdávali přihlášky ke studiu již k 1. březnu. Někteří doručili přihlášku až po tomto termínu. Ani oni ale nemusí zoufat. Na květen je v SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše připraveno druhé kolo přijímacího řízení, do kterého se zájemci o studium můžou přihlásit.

Fotodokumentace z příjímacího řízení najdete zde.foto k aktualitě

Podrobné informace k přijímacím zkouškám

07.04.2017 l

Jednotné přijímací zkoušky a motivační pohovor se budou konat převážně v přízemí budovy školy. Rozdělení uchazečů do jednotlivých tříd bude vyvěšeno u vstupu do budovy na plastových dveřích.

12.4.2017 - Jednotná přijímací zkouška v prvním termínu
od 8:30 do 10:00 hodin - písemný test z matematiky
od 11:45 do 13:05 hodin - písemný test z českého jazyka a literatury
od 13:30 hodin - Školní přijímací zkouška - motivační pohovor

19.4.2017 - Jednotná přijímací zkouška v druhém termínu
od 8:30 do 10:00 hodin - písemný test z matematiky
od 11:45 do 13:05 hodin - písemný test z českého jazyka a literatury
od 13:30 hodin - školní přijímací zkouška - motivační pohovor

Všem uchazečům přejeme hodně zdaru. Pracujte v klidu a v pohodě. Těšíme se na motivační pohovor s Vámi a věříme, že přijímací řízení dopadne úspěšně. V průběhu přijímacího řízení bude otevřen školní bufet.foto k aktualitě

Celostátní soutěž PRODAVAČ 2017

06.04.2017 l

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se konal 12. ročník tradiční celostátní soutěže PRODAVAČ 2017 v Ústí nad Labem. Naši školu reprezentoval žák Lukáš Salay z 1. ročníku oboru prodavač.

Lukáš poměřil své síly se žáky patnácti zúčastněných škol z celé republiky. Své vědomosti a dovednosti prokazoval v osmi kategoriích - paměťový test, anglický jazyk, vzorky zboží, balení obchodní počty, zbožíznalství, všeobecný test a obchodní provoz. Lukášovi se podařilo získat nejlepší umístění hned ve dvou disciplínách (obchodní provoz a všeobecný test), v anglickém jazyce se umístil jako druhý.

Ačkoliv se s celkovými výsledky nedostal na pomyslné stupně vítězů, získal v této soutěži cenné zkušenosti a důstojně reprezentoval naši školu v celostátní konkurenci. Za prokázané vědomosti i bojovného ducha náleží Lukášovi velká pochvala.

Vedení školy děkuje Lukášovi za skvělou reprezentaci školy a Mgr. Vokurkové za organizaci. Fotografie ze soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Maturitní zkoušky - kritéria hodnocení

06.04.2017 l

Ke stažení zde.
foto k aktualitě

Maturitní zpravodaj

05.04.2017 l

Zpravodaj je ke stažení zde.foto k aktualitě

Velikonoční perníčkování

04.04.2017 l

Učitelky odborného výcviku oboru Aranžér jsou velmi šikovné a kreativní. Ve středu 29. 3. 2017 pořádaly pro zájemce kurz velikonočního zdobení perníčků. Zájem byl značný, aranžovna byla plná nadšených účastníků, kteří pracovali s velkým nasazením . K dispozici byly již upečené perníčky, které byly určené ke zdobení. Pracovalo se s bílou královskou glazurou a bylo to opravdu úžasné. Pod vedením učitelek odborného výcviku se podařilo vyrobit nádherně ozdobené velikonoční perníky. Kurz se setkal s velmi pozitivním ohlasem.

Fotografie z kurzu najdete zde.foto k aktualitě

Třídní schůzky

03.04.2017 l

Vážení rodiče, ve čtvrtek 6. 4. 2017 od 15:30 do 17:00 hodin se uskuteční třídní schůzky. Přehled jednotlivých tříd a učitelů najdete v přízemí budovy. Účast na třídních schůzkách je nutná. V případě, že se nemůžete schůzek zúčastnit, kontaktujte prosím třídního učitele. Těšíme se na Vás, ředitel školy.foto k aktualitě

Celorepubliková soutěž

03.04.2017 l

Logisté opět v celorepublikovém klání dokázali, že se naše škola nemá zač stydět. Petra Urbánková, Dušan Švandrlík a Tadeáš Skolil z L3 předvedli znalosti z poštovního provozu, zeměpisu a odborného rozhledu. Uplatnili své komunikační dovednosti, umění prezentace a marketingových metod.

Třídenní klání škol v Plzni probíhalo v přátelské atmosféře a návštěva Techmania Science Centra byla příjemným zpestřením jinak náročné soutěže. Blahopřejeme k získání 6. místa a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Fotodokumentaci ze soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Zajištění občerstvení v krajské soutěži

02.04.2017 l

Ve dnech 30.3. a 31.3. zajišťovali žáci naší školy pod dohledem učitelky ODV dvoudenní občerstvení pro účastníky krajského kola soutěže ZUŠ ČR v prostorách ZUŠ Kladno, 5. května 1870. Jednalo se zejména o nabídku teplých a studených nápojů, párků, chlebíčků a sladkého pečiva. Vedení školy děkuje všem za dobře odvedenou práci.foto k aktualitě

Kdo něco ví, rád soutěží - okresní kolo

02.04.2017 l

Téměř 300 našich žáků se účastnilo školních kol celostátních soutěží, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v nejvyšší kategorii „A“. Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech postoupili jako družstvo do okresního kola. A jak se umístili?

V soutěži Finanční gramotnost se umístilo naše družstvo ve složení Veronika Hošková z V3, Filip Kinzl z LO4 a Jan Krejčí z GP2 na 5. místě.

V soutěži SAPERE - vědět, jak žít se umístilo naše družstvo ve složení Tomáš Volf, Barbora Langová a Marie Dědečková, všichni ze třídy V3 na 4. místě.

V soutěži Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem se umístilo naše družstvo ve složení Daniel Král z LO4, Veronika Hošková a Vanesa Hejčová obě z V3 na 2. místě.

I v okresním kole se naši žáci umístili na velmi pěkných místech, gratulujeme jim a děkujeme za účast. Fotografie z předání diplomů najdete zde.foto k aktualitě

Dobročinnost našich žáků

31.03.2017 l

Při příležitosti křestu knihy pro Úsměv anděla v golfovém klubu Snail klub Úholičky byla dne 26. 3. 2017 předána plastová víčka, která sbírají žáci a zaměstnanci naší školy. Sběrem víček se snažíme přispět onkologicky nemocným dětem. Více najdete zde.foto k aktualitě

Hosté z Krajského úřadu Středočeského kraje v naší škole

30.03.2017 l

Každoročně si 28. března připomínáme odkaz Jana Amose Komenského. Letošní Den učitelů byl v naší škole ve znamení mimořádné návštěvy z Krajského úřadu Středočeského kraje. Pedagogy přijeli pozdravit pan Ing. et Ing. Jan Skopeček, radní pro oblast vzdělávání a sportu a vedoucí odboru školství Mgr. Radek Coufal.

Nejdříve se uskutečnilo setkání s pedagogickým sborem, kde se učitelům dostalo poděkování za práci, kterou při vzdělávání žáků odvádějí. Dámskou část sboru potěšily vedle milých slov hostů i krásné růže. Za pedagogický sbor vystoupila Mgr. Jana Jonáková. Sdělila, že naše žáky se snažíme připravit nejen po stránce profesní, ale dbáme na komplexní rozvoj osobnosti. Zaměstnanci pozitivně vnímají zlepšování materiálních i personálních podmínek pro naši pedagogickou činnost, učitelům se pracuje velmi dobře. Velkou nadějí je pro nás převod budovy, ve které škola sídlí, z majetku města Kladna do majetku Středočeského krajského úřadu.

V následující části návštěvy besedoval Ing. Skopeček s žáky maturitního oborů veřejná správa a sociální činnost. Diskuse byla velmi smysluplná, odpovědi na otázky byly zajímavé a konkrétní. Fotodokumentaci ze dne si můžete prohlédnout zde.

Článek, který byl zveřejněn na webu krajského úřadu najdete zde.foto k aktualitě

Osvětim – peklo, které připravili lidé lidem

30.03.2017 l

V pondělí 27. 3. 2017 v 00:05 vyjel od naší školy zájezdový autobus s našimi žáky na palubě. Nad ránem překonal polské hranice a po sedmé hodině ranní dorazil do plánovaného cíle – do Osvětimi, nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora, který byl založen na Himmlerův rozkaz z 27. dubna 1940 a ve kterém podle odhadů zahynulo 1,5 milionu lidských bytostí.

Po dvouhodinové, velmi citlivě a sugestivně komentované prohlídce tábora jsme se přesunuli do tři kilometry vzdáleného, rozsáhlejšího komplexu Osvětim II - Březinka, jenž byl postaven v březnu 1941. I tady se nám více než hodinu věnovala průvodkyně.

Těší nás veliký zájem žáků o tuto kapitolu moderních dějin. Oceňujeme soustředěnou trpělivost, kterou zachovali v místě, kde mrazilo v zádech, ačkoliv bylo zalito sluncem.

Shodneme se, že Osvětim pro nás byla důležitým zážitkem. Vedení školy děkuje Mgr. Richterové a Mgr. Parnahajové za skvělou organizaci akce. Fotografie najdete zde.foto k aktualitě

Účast žáků v krajské soutěži

30.03.2017 l

Vybraná trojice žáků 1. ročníku se dne 28. března 2017 zúčastnila Krajské soutěže v grafických disciplínách v Mladé Boleslavi. V kategorii „Psaní na klávesnici“ naši školu reprezentovali Kristýna Martínková, Daniel Anýž a David Baroch, kteří v soutěži prověřili své dovednosti v psaní na přesnost a rychlost. Jejich soupeři byli převážně žáci 2., 3. a často i 4. ročníků středních škol a tak to vůbec neměli jednoduché, úroveň soutěže je skutečně vysoká. V silné konkurenci naši žáci sice neatakovali „cenné kovy“, ale už sama účast v této soutěži byla úspěchem i odměnou, protože zde všichni tři prokázali svoji odvahu a soutěživého ducha. Po soutěži zbyl čas také na zajímavou prohlídku města Mladá Boleslav.

Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Výstava fotografií v Praze

30.03.2017 l

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 navštívili žáci třídy V1 v prostorách Staroměstské radnice v Praze fotografickou výstavu fotoreportáží k celého světa. Autorem je známý fotograf Jan Šibík, který zde představil nejdůležitější témata ze své práce za posledních 10 let. Měli jsme tak možnost seznámit se autentickými záběry z např. uprchlických táborů v současné Evropě, z událostí na Majdanu na Ukrajině, k vidění byly fotografie z Asie i z oblastí zasažených tajfunem na Filipínách. Odstrašující byly záběry z romských ghett ve slovenských Košicích - Luníkově nebo tragické podmínky života v chudinských slumech v africkém Nairobi. Na závěr měli žáci možnost prodiskutovat své dojmy z výstavy se samotným autorem, který se ochotně podělil o své zážitky. Je příjemné slyšet od žáků, že jsou na takovéto výstavě poprvé v životě, ale moc se jim to líbilo.

Fotografie z výstavy najdete zde.foto k aktualitě

Sportem ke zdraví

27.03.2017 l

Pro všechny žáky, kteří rádi sportují, má vedení školy dobrou zprávu. Na školní zahradu byl instalován další stůl na stolní tenis. Prioritně je určený pro hodiny tělesné výchovy, ale žáci ho budou moci využívat i mimo ně. Příznivci volejbalu určitě uvítají vybudování travnatého hřiště, které tak rozšíří smysluplné využívání školní zahrady.

Fotografie zahrady včetně přírodní učebny najdete zde.foto k aktualitě

Závěrečné zkoušky

25.03.2017 l

Jmenování zkušební komise závěrečných zkoušek učebních oborů ve školním roce 2016/2017 ke stažení zde.foto k aktualitě

Pozvánky k přijímacímu řízení

21.03.2017 l

Pozvánky ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání je možné si vyzvednout v podatelně, studijním oddělení školy od 21. 3. 2017 do 27. 3. 2017 v úředních hodinách, tj. od 6:30 do 16:00 hodin. Ve čtvrtek 23. 3. 2017 jsou úřední hodiny prodlouženy do 17:00 hodin.foto k aktualitě

Projekt pro kuchaře-číšníky pokračuje

21.03.2017 l

V pondělí 20. 3. 2017 začali žáci třídy K2 první hodinu výukou v nové počítačové učebně. Na tom by nebylo nic výjimečného, kdyby probíhala jedna z hodin ICT. Ale nebylo tomu tak. Na programu bylo pokračování projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii. Lektor na dálku prostřednictvím skype hovořil se studenty o internetovém bankovnictví, o jeho přednostech i nebezpečích. Žáci vykonávali aktivity v oblasti osobního rozpočtu, platebních karet i nákupu na internetu. V diskusi se zabývali i finanční svobodou a účastnili se i uměle vytvořené hazardní hry. Tento workshop byl zaměřený především na praktické dovednosti z oblasti finanční gramotnosti, proto se setkal s mimořádným zájmem.

Foto z pokračování projektu najdete zde.foto k aktualitě

Jaro vchází do školy

17.03.2017 l

Začíná jaro a tento fakt nemohl nechat v klidu žáky oboru aranžér. Při odborném výcviku pracovali pod vedením svých učitelek na nové výzdobě školy. Barevné tulipány oživily chodby a vestibul, krásné vazby s velikonočními motivy ozdobily schodiště. Děkujeme žákům i učitelkám odborného výcviku paní Procházkové a Valerové.

Na výsledky jejich práce se můžete podívat zde.foto k aktualitě

Laboratorní cvičení

16.03.2017 l

I v letošním školním roce jsme připravili pro žáky třetího ročníku učebního oboru Kuchař - číšník laboratorní cvičení z technologie. Žáci si opět mohli procvičit přípravu studených předkrmů, hotových jídel a moučníků. Menu si žáci připravili sami. Výsledek cvičení byl výborný.

Fotodokumentaci ze cvičení si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Policie ČR vzdělává naše žáky

16.03.2017 l

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 měli žáci tříd PK1 a L1 velmi zajímavé zpestření výuky. Do školy přišli zástupci Policie ČR, konkrétně specialisté na sociální sítě a drogovou problematiku. Ve velmi zajímavých přednáškách seznámili posluchače s aktuálními problémy, které policie řeší na Kladensku. Žákům se dostalo rad, jakým způsobem se dá předcházet vážným problémům i doporučení, jak bezpečně využívat sociální sítě a chránit si své soukromí. Tím, že žáci slyšeli o konkrétních případech ze svého okolí, byla přednáška velmi účinná a setkala se s pozitivním ohlasem.foto k aktualitě

Spolupráce s Dobrovolnickým centrem v Kladně

16.03.2017 l

Žáci studijního oboru sociální činnost v rámci svého studia absolvují praxi v různých sociálních zařízeních a úřadech. Pravidelně se zapojují do charitativních projektů a aktivit. Ve čtvrtek 16. 3. 2017 přišla mezi žáky Antonie Chrástecká se svou kolegyní, aby představily Dobrovolnické centrum Kladno. Je to nezisková organizace, která prostřednictvím profesionálně vedených dobrovolníků působí v dětských domovech, domovech pro seniory i v nemocnicích. Žákyně se seznámily s programy, které v dobrovolnickém centru probíhají a hovořilo se o tom, jakým způsobem by se mohly zapojit. Vedení školy je velmi potěšeno, že některé žákyně začnou s touto organizací spolupracovatfoto k aktualitě

Vynikající spolupráce s Úřadem práce v Kladně

15.03.2017 l

Naše škola chce své žáky vybavit nejen vědomostmi, ale i praktickými informacemi z oblasti dalšího studia či zaměstnání. Březen patří návštěvám paní Evy Šíchové, DiS. z Úřadu práce v Kladně. Cyklus šesti přednášek je určen maturantům a žákům, kteří končí tříleté učební obory. Všichni mají jedinečnou možnost získat praktické návody na to, kdy a jak se evidovat na úřadu práce i jaké služby tento úřad poskytuje. Žáci jsou seznámeni s tím, jaké kroky je třeba učinit, pokud jim v září skončí status studenta, k nahlédnutí jsou i formuláře, přehledy rekvalifikačních kurzů a informace o práci v zahraničí.

Paní Eva Šíchová, DiS. je ve svém oboru velkou odbornicí. Při přednáškách v naší škole se setkává s velkým zájmem a její informace jsou pro naše žáky opravdu přínosné.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

14.03.2017 l

Podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 6, odst. 3, žák odevzdá ke zkoušce z českého jazyka vlastní seznam literárních děl ze školního seznamu řediteli školy do 31. března. Seznam děl odevzdávejte do podatelny školy (studijní oddělení).foto k aktualitě

Barmanský kurz

13.03.2017 l

Naše škola se snaží vzdělávat žáky i nad rámec učebních plánů. Důkazem toho je i barmanský kurz pro žáky oboru kuchař-číšník. Od pondělí 6. 3. 2017 se frekventanti snaží pod vedením pana Miloše Trettera proniknout do barmanského řemesla. Celý týden se budou učit teorii barmanství a cvičit se v praktických činnostech tak, aby mohli v pátek 10. 3. 2017 úspěšně složit závěrečnou zkoušku. Odměnou jim bude certifikát o absolvování kurzu, který jim zajisté zvýší prestiž při hledání zaměstnání.

Průběžnou fotodokumentaci můžete sledovat zde.foto k aktualitě

Matematici soutěžili

13.03.2017 l

V průběhu měsíce února proběhla tři školní kola matematické soutěže. Zadané úkoly nebyly jednoduché, příklady byly obtížné. Velmi chválíme žáky, kteří se do této soutěže zapojili. Postupující řešitelé se utkají ve své kategorii s ostatními soutěžícími v celostátním kole, které se koná dne 31. 3. 2017 v SOŠ a SOU Dubská Kladno Za naši školu to budou tito žáci: Štrachová Kristina, Šináglová Kristýna, Lacina Tomáš, Důras Štěpán, Benda Marek, Sekanina Daniel, Lomenčík Jiří, Badová Šárka, Snop Tomáš, Dlouhý Jan, Svárovský Petr, Kolaříková Anna, Stralczynská Adéla, Hejčová Vanesa a Langová Barbora. Držíme všem palce. Výsledky školního kola najdete zde.

Byly příklady obtížné? Vyzkoušejte zde.foto k aktualitě

Zajímavá přednáška

13.03.2017 l

V pátek 10. 3. 2017 byla pro žáky připravena velmi zajímavá akce z oblasti protidrogové prevence. Navštívili nás paní Eva Sýkorová-Kubišová a inspektor Policie ČR, který je zároveň i psovodem. Aby sestava byla kompletní, přicestovali s nimi i tři psi, kteří jsou vycvičeni pro vyhledávání mnoha druhů drog. První část setkání proběhla na školním dvoře. Do auta jednoho z pedagogů byla umístěna droga. Žáci měli možnost vidět komentovanou činnost německého ovčáka, který velmi bravurně vzorek našel. Následně se třídy V1, L1 a V3 přesunuly do budovy školy a žáci byli svědky založení drogy do školní lavice. I zde pes tašku s drogou velmi rychle označil. Psovod přivedl i půlročního štěněcího kluka a ukázal, jakým způsobem se tento dorostenec připravuje na svoje služební úkoly. Po velmi pěkné přednášce paní Sýkorové-Kubišové byly zodpovězeny i dotazy. Všichni si mohli prohlédnout i testery, které po přiložení na čelo či olíznutí diagnostikují přítomnost některé ze čtyř v ČR nejčastěji užívaných drog. Tato akce se vydařila a byla velmi poučná.

Foto najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování v České národní bance v Praze

03.03.2017 l

Ve dnech 1. a 2. 3. 2017 vedly kroky 56 žáků tříd L3, LO4 a GP2 do honosné budovy České národní banky v Praze. Nejprve shlédli dva krátké filmy o historii a funkcích centrální banky. Vyslechli poutavé vyprávění o vývoji peněz na našem území a prohlédli si exponáty ve vitrínách. Žáci s chutí využili počítačové vybavení banky k nastavování kurzů různých měn a ke sledování obchodů na burze. Dotykové obrazovky nabídly i kvízové otázky. Ochranné prvky nebo falešné bankovky se zkoušely v další části trezoru. Vyvrcholením celé akce byla soutěž o hodnotné ceny. Na závěr si všichni potěžkali zlatou cihlu a litovali, že si ji nemohou odnést domů. Žáci si všechny aktivity náležitě užili a z ČNB si odnesli alespoň znalosti, které jistě využijí u maturitních zkoušek.

Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Sdělení pro maturanty

03.03.2017 l

Dnes 3. 3. 2017 byly poslány emailem pozvánky k maturitě. Pozvánky si můžete také vyzvednout na studijním oddělení.foto k aktualitě

Floristický kurz se vydařil

02.03.2017 l

V úterý 28. 2. 2017 měly žákyně 1. ročníku oboru aranžér možnost absolvovat floristický kurz. Do školy přijely zkušené lektorky paní Dagmar Volná a paní Kateřina Rumíšková z ateliéru Rosmarino v Praze. Tento kurz byl velice zajímavý a tvořivý. Žákyně se naučily různé druhy vazeb z krásných živých květin. Pracovaly s karafiáty, gerberami, tulipány, hledíky i chryzantémami. Lektorky poskytly přítomným i velké množství informací o aktuálních trendech ve floristice. Tento kurz byl pro děvčata přínosem v oblasti aranžování a moc se líbil.

Foto z akce najdete zde.foto k aktualitě

Náš africký student zahájil studium

02.03.2017 l

O charitativní akci, kdy žáci a zaměstnanci naší školy vybrali finanční prostředky na podporu středoškolského vzdělání pro studenta z Keni, jsme na našich stránkách již informovali. Nyní doputovaly z Afriky aktuální informace. Benjamin Mundi nastoupil do chlapecké školy a poslal nám nejen poděkování, ale hlavně i slib, že se bude pilně učit. To jsou dobré zprávy, držíme mu palce a jsme rádi, že prostřednictvím projektu Afrika Africe můžeme tomuto chlapci pomoci.

Poděkování najdete zde.foto k aktualitě

Prodloužení úředních hodin

28.02.2017 l

Vážení uchazeči, přihlášku ke studiu na naší školu můžete odevzdat nejpozději dne 1. března 2017. Z tohoto důvodu jsme pro Vás prodloužili úřední hodiny podatelny, studijního oddělení.

Nová otevírací doba: PO, ÚT, ST od 7,00 do 17,00 hodinfoto k aktualitě

Počítačová učebna v novém

28.02.2017 l

V průběhu jarních prázdnin se podařilo inovovat dvě počítačové učebny ve škole. Pro žáky to znamená, že s novým nábytkem získají více prostoru pro svoje pracovní místo i komfortnější sezení na ergonomických židlích. Nové prostory si zasloužily slavnostně otevřít. Dnes, v pondělí 27. 2. 2017, se do počítačové učebny v přízemí dostavili zástupci všech tříd, aby byli hlavními aktéry této akce. Mnoho metrů taftové pásky bylo přestřiženo, nezabránily tomu ani hůře stříhající nůžky. Poté k žákům promluvil ředitel školy. Hovořil o stálém zlepšování materiálních podmínek ve výuce, ale především připomněl nutnost aktivního přístupu všech žáků k výuce i blížící se ředitelské písemné práce. V závěru setkání byl prostor na připomínky a dotazy žáků.

Foto z akce najdete zde.foto k aktualitě

Vyhlašujeme dvě zajímavé soutěže pro žáky naší školy

28.02.2017 l

Milí žáci, víme, že mnozí z Vás jsou tvůrčí, šikovní a rádi soutěží. Připravili jsme pro Vás jednu soutěž pro milovníky matematiky, druhou pro zájemce o tvorbu digitálních materiálů v oblasti ICT. Bližší informace najdete také na plakátech ve svých třídách nebo osobně u Mgr. Lechnerové a Mgr. Vejrážkové.foto k aktualitě

Informace k podávání přihlášek

21.02.2017 l

Přijímání přihlášek ke studiu pro školní rok 2017-2018 je v plném proudu. Rodiče a žáky, kteří tyto přihlášky přinášejí, bychom rádi ujistili, že škola bude otevřená i v době jarních prázdnin od 20. 2. do 24. 2. 2017. Úřední hodiny na studijním oddělení jsou denně od 7:00 do 15:00 hodin, ve čtvrtek 23. 2. 2017 od 7:00 do 17:00 hodin. Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Práce ve škole o jarních prázdninách

20.02.2017 l

Vážení rodiče, milí žáci, mám pro Vás několik informací. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem, kteří se účastnili lyžařského kurzu. Proběhl opravdu dobře, účastníci byli nadšeni. Fotografie z LVVZ najdete v sekci fotogalerie.

Žáci si užívají jarních prázdnin, ale ve škole rozhodně nepanuje klid. Probíhá modernizace počítačové učebny, nový nábytek je již instalován, další třídy se vybavují dataprojektory a ozvučením. Čilý stavební ruch panuje v suterénu budovy. Rozšiřuje se cvičná kuchyně, zapojuje se zde i nová profesionální myčka. Dokončují se i zednické práce u nových plastových oken.

Přeji Vám příjemné prázdniny, odpočívejte, ale věnujte trochu času i učení. Mějte na paměti, že v termínu od 16. – 22. 3. 2017 budou probíhat ředitelské písemné práce, které prověří Vaše znalosti. A všichni si přejeme, aby výsledky byly co nejlepší, ředitel školy.

Vedení školy děkuje všem provozním zaměstnancům za vykonanou práci. Fotografie ze školy si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Modernizujeme počítačové učebny

18.02.2017 l

V minulém roce byla počítačová učebna v přízemí školy vybavena novými počítači. Nábytek však vyměněn nebyl. Nyní se podařilo získat finanční prostředky na nákup nových stolů a židlí. Dnes výměna začala, po jarních prázdninách už budou žáci nový nábytek užívat.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování v azylovém domě

17.02.2017 l

V pátek 17. 2. 2017 zamířily žákyně třídy S1 místo do školy do Azylového domu v Kladně. Cílem jejich návštěvy bylo seznámit se s posláním a činností této organizace. Hned na počátku setkání přivítal žákyně ředitel azylového domu pan Ing. Václav Kohlík a vysvětlil, že Azylový dům Kladno o.p.s. je obecně prospěšnou společností, kterou založilo město Kladno v roce 1999 pro matky s dětmi. Ve velmi poutavé přednášce vysvětlil každodenní fungování azylového domu a pro ilustraci seznámil žákyně s několika kazuistikami. Další částí exkurzního vyučování byla prohlídka prostor, které využívají při pobytu klientky. S některými z nich měla děvčata možnost si i pohovořit. Exkurze byla pro žákyně velmi zajímavá.foto k aktualitě

Lyžařský výcvik

13.02.2017 l

Součástí školního vzdělávacího plánu je i v naší škole lyžařský a snowboardový výcvikový kurz. Prioritně je určen žákům prvních ročníků, ale již tradičně se připojí i nadšení lyžaři z vyšších ročníků. Letošní LVVZ začíná v neděli 12. 2. 2017 odjezdem od školy v 9 hodin. Cílem je chata Slovanka na Božím daru. Přejeme všem účastníkům výborné sněhové podmínky, krásné zážitky a žádné úrazy. Těšíme se na průběžné zprávy ze svahů.Fotogalerie z LVVZ najdete zde.foto k aktualitě

Klub mladého diváka

10.02.2017 l

Dne 9.2.2017 se skupina kulturně založených žáků naší školy pod vedením Mgr. Hlavničkové a Mgr.Jonákové zúčastnila divadelního představení Klubu mladého diváka. Tentokrát jsme navštívili Divadlo na Vinohradech. Žáci zhlédli znamenitou situační komedii s napínavou kriminální zápletkou "Bytná na zabití" irského scenáristy Grahama Linehana. Hra je založená na nezdolné vitalitě herečky Libuše Švormové a gagové sehranosti zlodějského kvintetu herců Vydry, Blažka, Zahálky, Řezáče a Příkazského. Námět byl zpracován podle britského filmu Pět lupičů a stará dáma z roku 1955. Divadlo na Vinohradech ji uvádí v české premiéře. Divadelní představení se žákům líbilo a už se těší na další.foto k aktualitě

Olympiáda v českém jazyce

10.02.2017 l

V pondělí 6. 2. 2017 žáci středních škol Kladenska porovnávali své vědomosti a schopnosti v okresním kole olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala Tereza Posová. V konkurenci především žáků z gymnázií si vedla opravdu dobře. Skončila na hezkém šestém místě. Tereze děkujeme za výbornou reprezentaci.foto k aktualitě

Matematici soutěžili

10.02.2017 l

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 se uskutečnilo školní kolo Celostátní matematické soutěže pro SOŠ a SOU. Zapojilo se téměř 30 žáků naší školy. Zadání nebylo jednoduché, ale všichni účastníci projevili bojového ducha a pracovali s velkým nasazením. Výsledky zatím nejsou známy, ale už nyní děkujeme všem za účast a chválíme je za aktivní přístup. Poděkování patří i Mgr. Vejrážkové a Mgr. Lechnerové za organizaci školního kola.foto k aktualitě

Úspěch našeho žáka Petra Patyka

07.02.2017 l

Více najdete zde.
foto k aktualitě

Nový nábytek je tady

06.02.2017 l

Zlepšování materiálního vybavení školy je nekončící příběh. Další etapa výměny oken byla dokončena a nyní je na programu vybavení některých místností novým nábytkem. Moderní a elegantní nábytek se stěhuje především do relaxační zóny. Tento prostor v přízemí slouží žákům především o velkých přestávkách. Mohou si tady v klidu sníst občerstvení z bufetu, v mikrovlnce si ohřát jídlo, které si přinesli z domova, nebo si tady jen tak posedávat a povídat si. Nový nábytek míří do počítačové učebny v přízemí, modernizace se po jarních prázdninách dočká i ta ve druhém patře. Nejvíce ale zajisté potěší všechny žáky pohodlné sedací sestavy, které budou rozmístěny na chodbách a zpříjemní volné hodiny a přestávky. A ještě jeden prostor bude vybaven novým nábytkem. Nelze o něm ale ještě hovořit, bude to pro žáky překvapení. Snad jen naznačíme, že už zanedlouho si budou moci žáci a zaměstnanci v suterénu školy vypít šálek čaje, kávy nebo si dát smoothie. Obsluhovat je budou žáci oboru kuchař-číšník.

Takže i v druhém pololetí školního roku se bude škola dále zvelebovat. Nové vybavení najdete zde.foto k aktualitě

Maturitní ples se vydařil

05.02.2017 l

Páteční večer 27. 1. 2017, patřily všechny prostory Domu kultury v Kladně maturitnímu plesu. Zaplnili je maturanti, jejich rodiny a přátelé, pedagogové, zaměstnanci školy a milí hosté. Svou návštěvou nás velmi potěšili Ing. et Ing. Jan Skopeček - radní pro oblast vzdělávání a sportu KÚ Středočeského kraje. K vidění byly nádherné plesové róby, slavnostní účesy i mladí muži v elegantních oblecích. Žáci tříd LO4, VS4 a GP2 se již od podzimu věnovali přípravě plesu a opravdu se to vyplatilo. Tajemná noc začala nástupem maturantů ukrytých za škraboškami a poté se držela osvědčeného scénáře maturitních plesů – šerpování, přípitek, zlatý déšť a půlnoční překvapení. Vše se velmi vydařilo, všichni účastníci byli spokojeni. Vedení školy děkuje studentům za přípravu a organizaci plesu, třídním učitelkám Ing. Rokůskové, Bc. Neumannové a Mgr. Lechnerové za jejich pomoc, velké poděkování patří hlavní koordinátorce plesu Ing. Grundové i pedagogickému sboru, který se velmi dobře bavil. Maturanti, ples je za námi, pilně se připravujte na maturitu.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Poslední Den otevřených dveří před podáním přihlášek

02.02.2017 l

Ve středu 1. 2. 2017 se v naší škole uskutečnil poslední Den otevřených dveří v letošním školním roce. Žáci devátých tříd už by měli mít jasno, kam si nejpozději do 1. 3. 2017 podají přihlášku. Asi právě z tohoto důvodu jsme neočekávali velkou účast. Opak byl pravdou. Během odpoledne se k nám přišly podívat čtyři desítky deváťáků se svými rodiči. Moc nás to potěšilo a členové pedagogického sboru velmi rádi podávali podrobné informace o studijních a učebních oborech. Věříme, že nabídka kvalitního vzdělání, materiální vybavení školy i přátelská atmosféra, budou pádné důvody podat si přihlášku do naší školy.

Vedení školy děkuje všem zaměstnancům i žákům za zdařilý průběh dnešního dne. Fotografie z průběhu dne najdete zde.foto k aktualitě

Příkaz ředitele č. 2/2017

30.01.2017 l

Kritéria přijímacího řízení do školního roku 2017/2018 jsou ke stažení zde.foto k aktualitě

Ryby a chobotnice v kuchyni naší školy

27.01.2017 l

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 pokračoval projekt Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii. Na programu setkání byla praktická část projektu. Do školy přijel zástupce Asociace kuchařů a cukrářů lektor pan Pavel Bortník, který je zároveň i komisařem na gastronomických soutěžích. Téma jeho setkání s žáky bylo mořské ryby a plody moře. Spolu s žáky naší školy bylo přítomno v rámci projektu i osm žáků SOU z Písku. Ve cvičné školní kuchyni bylo celý den opravdu co sledovat. Lektor předváděl tepelné úpravy mořských ryb, žáci si vyzkoušeli přípravu tataráku z lososa, zpracování chobotnice i dalších mořských potvor. Dostalo se jim velkého množství informací o ingrediencích, které se používají, seznámili se s různými technologickými postupy, ale především si vše mohli vyzkoušet.

Žáci byli z této akce nadšeni, každý z nich obdržel i certifikát. Fotografie z workshopu najdete zde.foto k aktualitě

Vyhlášení fotografické a literární soutěže

26.01.2017 l

V termínu od 23. 1. 2017 do 16. 3. 2017 bude ve škole probíhat fotografická a literární soutěž na téma Zimní čas kolem nás. Je určena pro všechny žáky školy, kteří by chtěli vytvářet fotografie a literární příspěvky na téma Zima ve městě, Zima v přírodě, Zima a já. Podrobné organizační pokyny najdete zde. Víme, že ve škole je mnoho šikovných a talentovaných žáků, proto se těšíme na jejich práce.foto k aktualitě

Podnětná exkurze na veletrh vzdělávání Gaudeamus 2017

26.01.2017 l

Ve středu 25. 1. 2017 se žáci třídy V3 s třídní učitelkou Mgr. Romanou Vočkovou zúčastnili veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017 v Praze-Letňanech. Veletrh nabízí studentům možnost osobně se setkat se zástupci a studenty jednotlivých škol a vyslechnout si přednášky vystavovatelů. Návštěvníci mohli využít testovacího centra a vyzkoušet si své studijní předpoklady, někteří zájemci navštívili i poradenské centrum pro studium v zahraničí. U našich žáků se tato akce setkala s pozitivním ohlasem.foto k aktualitě

Mezinárodní ekologická soutěž Kladenská veverka

24.01.2017 l

V pátek 20. 1. 2017 proběhlo v kině Hutník vyhodnocení 28. ročníku této výtvarné, fotografické a literární soutěže. Celkem bylo přihlášeno 4 160 prací z České republiky a zahraničí. Z naší školy soutěžilo 9 žáků v kategoriích výtvarné techniky a literární práce. A byli jsme neuvěřitelně úspěšní! Žákyně třetího ročníku oboru aranžér Martina Niekurzáková získala v kategorii výtvarné techniky 1. místo, žákyně druhého ročníku oboru kuchař – číšník Tereza Bečková získala také v této kategorii 3. místo.

Dívkám k tomuto neuvěřitelnému úspěchu blahopřejeme. Fotografie výrobků včetně vyhodnocení soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Internetový portál GastroFlek a naši žáci

17.01.2017 l

V úterý 17. 1. 2017 jsme ve škole uvítali obchodní referentku internetového portálu GastroFlek, paní Mgr. Evu Belisovou. Přijela přestavit portál s nabídkou a poptávkou po práci v gastronomii a hotelnictví. Motto tohoto portálu: „Chceme, aby si lidé mohli najít práci, která je bude bavit, ve firmě, která si jich bude vážit.“ Zaměřen je zejména na mladé uchazeče, kterým pomáhá zprostředkovat nejen práci, ale i brigády a stáže. V průběhu zajímavé přednášky paní Belisová poskytla žákům tříd PK1, KA2 a K3,know-how týkající se informací při vstupu do zaměstnání, návody na chování a vystupování u přijímacího pohovoru i další důležité poznatky. U žáků se tato akce setkala s velmi pozitivním ohlasem.

Vedení školy děkuje nejen Mgr. Belisové, ale i Mgr. Pavlíčkové, která cyklus několika těchto setkání organizačně zajišťuje. Fotografie z akce uvidíte zde.foto k aktualitě

Maturitní ples naší školy

16.01.2017 l

V pátek 27. 1. 2017 se bude v Domě kultury na Sítné konat maturitní ples tříd LO4, VS4 a GP2. Srdečně zveme žáky, rodiče i přátele naší školy. Vstupenky na ples si můžete zakoupit u Ing. Grundové, která má kabinet č. 004 v přízemí budovy. Plakát ke stažení zde.foto k aktualitě

Informace pro maturanty

14.01.2017 l

MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2017, které najdete zde.foto k aktualitě

Na školní zahradě máme 23 sněhuláků pro Afriku

13.01.2017 l

Čtvrtek 12. 1. 2017 byl naprosto ideálním dnem pro stavění sněhuláků. Všechno skvěle začalo, ale ještě více skvěle skončilo. Krátce před 13. hodinou vyslechlo 72 nadšenců na školní zahradě zahajovací řeč ředitele školy. Účastníkům poděkoval především za to, že se angažovali pro dobrou věc a popřál jim hodně zdaru. Hlavní organizátorka akce Mgr. Sudová přidala aktuální konkrétní informace a poté už umělci začali tvořit. Sněhový materiál byl přímo ideální, nadšení veliké, invence úžasná.

V průběhu odpoledne se objevilo 23 naprosto originálních a nádherných sněhuláků, z nichž jeden byl i sněhulák-pes. Promrzlí a promáčení stavitelé zapózovali fotografce, potěšila je pochvala pana ředitele a netrpělivě očekávají vyhlášení výsledků sněhuláckého klání, které se chystá na pátek 13. 1. 2017, tentokrát už v příjemném teple školní budovy.

Článek v Kladenských listech najdete zde.

Sněhuláky a prima náladu si prohlédněte zde.foto k aktualitě

Studuje u nás mistryně světa

13.01.2017 l

Velmi rádi informujeme o šikovných a úspěšných žácích naší školy. Dnes je to Kateřina Mutinská ze třídy V1. Účastnila se mistrovství světa v line dance (skupinové pódiové tance) a obsadila se svojí skupinou 1. místo. Vedení školy Katce blahopřeje a chválí její výborné studijní výsledky, kterých dosahuje i přes to, že veškerý svůj volný čas věnuje tanci.

Fotografie z mistrovství světa najdete zde.foto k aktualitě

Kdo něco ví, rád soutěží

11.01.2017 l

Téměř 300 našich žáků se účastnilo školních kol celostátních soutěží, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v nejvyšší kategorii „A“. Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, postupují do okresního kola. Jaké to byly soutěže, čeho se týkaly a kdo se stal vítězem?

Soutěž Finanční gramotnost učí žáky finanční gramotnosti s důrazem na prevenci proti předlužení a sociálnímu vyloučení, dává návody jak finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu a plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život. Na 1. místě se umístila Veronika Hošková z V3, druhý skončil Filip Kinzl z LO4, bronzový byl Jan Krejčí z GP2.

Soutěž SAPERE - vědět, jak žít, má neformálním způsobem vzbudit a rozvíjet zájem žáků o zdravý životní styl a zdravou výživu, slouží jako prevence proti obezitě, poruchám příjmu potravy i nemocem kardiovaskulárního systému. Zvítězil Tomáš Volf, stříbrná byla Barbora Langová, bronz získala Marie Dědečková, všichni ze třídy V3.

Soutěž Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem vzdělává děti, mládež i dospělé za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, civilní obrany a dalších organizací. Je věnována krizovým situacím, zdravotní problematice, systému zdravotnictví, první pomoci či živelným pohromám. Na první příčku vystoupal Daniel Král z LO4, za ním se umístila Veronika Hošková z V3 a jako třetí skončila Vanesa Hejčová z V3.

Moc chválíme žáky, kteří se soutěží zúčastnili, postupujícím do okresního kola gratulujeme a Ing. Grundové děkujeme za koordinaci těchto soutěží.

Fotografie z předání diplomů a cen najdete zde.foto k aktualitě

5. místo v krajském kole

09.01.2017 l

V pondělí 9.1.2017 bojovaly žákyně Kristýna Kubíková, Natálie Borková, Lucie Řezáčová, Gabriela Krézlová, Aneta Dušková a Anna Kolaříková o postup v krajskem kole turnaje Florbal challange ve sportovní hale Tatranu Střesovice v Praze. Děvčata obsadily v krajském kole krásné páté místo, gratulujeme.foto k aktualitě

Žijeme na jedné planetě a osud druhých nám není lhostejný

09.01.2017 l

Projekt Afrika Africe, do kterého se naše škola zapojila již v minulém školním roce, je v plném proudu. Stali jsme se pyšnými adoptivními „rodiči“ patnáctiletého Benjamina Muindiho z Keni. Chlapec žije v dětském domově v Nairobi a naše podpora mu umožní získat to, co je pro jeho další osud klíčové – středoškolské vzdělání.

Začátkem ledna jsme díky zápalu našich žáků i pedagogů mohli do Afriky poslat krásných 4 133 Kč, což je částka, která Benjaminovi umožní celý rok studovat. Zvláštní uznání patří třídě S1, která přispěla částkou 850 Kč. Těšíme se na aktuální zprávy z Afriky.foto k aktualitě

Ve škole se začínají houfovat sněhuláci

06.01.2017 l

Naše motto: Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první informaci nic nezměníme. S tou druhou je v našich silách něco udělat.

Naše škola se díky aktivitám žákyň oboru sociální činnost a Mgr. Renatě Sudové zapojila do charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku. Cílem této akce je podpořit děti v Africe, navazujeme na aktivity Gymnázia v Ostravě - Hrabůvce. Organizace akce je velmi jednoduchá. Žák, či maximálně pětičlenné družstvo,uhradí poplatek 50,- Kč a staví sněhuláka. Tato částka poputuje dětem do Afriky. A tady začíná velmi zábavná část této charitativní akce. Všichni staví sněhuláky. Kreativitě se meze nekladou, vyhastrošíme si je originálně.

V týdnu od 9. do 13. ledna 2017 se budou sněhuláci stavět celostátně. U nás ve škole to dáme dle aktuálního množství sněhu.Jeden náš žák řekl: To je ale úplná blbost. Jeden náš žák řekl: To je super. Můj sněhulák se bude jmenovat Ferda Mravenec a dávám pade.

Pokyny: Vše je dobrovolné. Připravte se na sněhuláky – info u třídních učitelů.foto k aktualitě

Začíná rok 2017

03.01.2017 l

Se začátkem nového roku přejeme všem žákům i zaměstnancům naší školy pevné zdraví, studijní a pracovní úspěchy, pohodu a štěstí v osobním životě. Maturantům a žákům třetích ročníků učebních oborů bezproblémové zvládnutí maturity a závěrečných zkoušek.

Dobrá zpráva pro všechny je, že se podařilo získat finanční prostředky na výměnu oken v další části budovy. Práce začnou 5. 1. 2017 a potrvají do konce ledna 2017. Tato situace bude náročná pro všechny, proto Vás žádáme o trpělivost a vstřícný přístup, ředitel školy.foto k aktualitě

Pochvala našim žákům

29.12.2016 l

Vánoční prázdniny se dají trávit mnoha různými způsoby. Velmi hezký nápad měli žáci z třídy L3. Vydali se do Psího azylu ve Pcherách. Ještě před tím zorganizovali sbírku na nákup granulí, pamlsků i dezinfekčních prostředků, proto mohli předat příspěvek ve výši 1 380,- Kč.

Jsme moc rádi, že aktivity našich žáků jsou zaměřeny i tímto směrem. Potěší nás, když se přidají i další žáci a zaměstnanci. Více informací u Nikol Mareškové ze třídy L3 a na webových stránkách útulku.

Fotografie ze sbírky najdete zde.foto k aktualitě

Poslední školní den v roce 2016

24.12.2016 l

Patří k hezkým zvykům v naší škole poslední den před vánočními prázdninami trávit opravdu vánočně. Nejdříve ve třídách probíhaly třídnické hodiny, následně začal kulturní program. Na žáky ze třídy S3, kteří pod vedením Mgr. Fellera nacvičili vánoční divadelní hru, čekala dvě nejnáročnější vystoupení. Hráli před svými spolužáky a byli moc skvělí. Velké poděkování jim i vynikajícímu režisérovi. Úderem desáté hodiny začalo tradiční zpívání. Žáci i zaměstnanci zaplnili do posledního místečka chodbu v přízemí i přilehlá schodiště, v rukou kelímky s vánočním punčem a texty 12 koled. Na samém začátku všichni ale jen poslouchali. Paní učitelka Fichtnerová a její žákyně zazpívaly anglické koledy a středověké rorate. Poté za doprovodu klavíru zpívali české vánoční písně a koledy všichni přítomní. Tradiční vánoční zpívání bylo moc hezké, velmi se vydařilo.

Fotografie z divadelní hry a vánočního zpívání najdete zde. PF ke stažení zde.foto k aktualitě

Předvánoční program v Kladně

23.12.2016 l

Ve středu 21. prosince 2016 měli žáci školy bohatý kulturní a sportovní program. Navštívili výstavu betlémů, který pořádá Spolek českých betlémářů k 10. výročí svého založení v Galerii Kladenského zámku. K vidění bylo opravdu mnoho zajímavých betlémů z rozličných materiálů i v různém pojetí. Sportovní část dne probíhala na zimním stadionu, kde kroužili naši žáci coby nadšení bruslaři.

Více uvidíte zde.foto k aktualitě

Praha s originálním průvodcem

22.12.2016 l

V úterý 20. 12. 2016 se uskutečnila za doprovodu Mgr. Vejrážkové exkurze třídy V1 do vánoční Prahy. Byla zaměřena na poznávání historie i současnosti Prahy. Z Dejvic šli žáci pěšky na Malou Stranu. Bylo velmi mrazivo a foukal studený vítr, ale stateční výletníci viděli oba břehy Vltavy i Pražský Hrad, prohlédli si sídlo Úřadu vlády ČR, zorientovali se v hlavních památkách a významných budovách viditelných z Mánesova mostu. Poté se v doprovodu průvodce v dobovém kostýmu obecního strážníka z Muzea pražských strašidel a pověstí prošli Malou Stranou a vyslechli si veselé historky i pověsti ze staré Prahy. Po návštěvě Muzea pražských pověstí a strašidel přešli s obecním strážníkem Karlův most a exkurze pokračovala prohlídkou krásné předvánoční Prahy.

Atmosféra byla báječná, žáci se chovali výborně, byli promrzlí, ale nadšení. Dozvěděli se i to, co se běžně ve škole neučí. Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Exkurze - Staroměstská radnice Praha

22.12.2016 l

Žáci třídy L2 v rámci vánoční prohlídky Prahy navštívili pod vedením Ing. Grundové dne 20. 12. 2016 Staroměstskou radnici. Výborná paní průvodkyně seznámila žáky s historií radnice od 14. st. až po současnost. Žáci si prohlédli kapli, která zároveň umožňuje seznámit se zblízka s apoštoly a orlojem.

Následně prošli historické a reprezentační sály a dokonale prozkoumali románsko-gotické podzemí, které je starší než radnice samotná. Prohlídka byla zakončena pěším výstupem (odolali jsme modernímu prosklenému výtahu) na radniční věž. Její ochoz nabízí nejkrásnější výhled na město z ptačí perspektivy. Návštěva Staroměstské radnice představuje zážitek na celý život.

Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Exkurze v Praze

21.12.2016 l

Ve středu 21. 12. 2016 předvánoční Praha přivítala žáky oborů logistické a finanční služby a podnikatelé. I když rozdílné obory, každý si při exkurzi našel to své. Logisti se zaměřili na silniční, železniční, lodní dopravu a finančnictví. Podnikatele zase nejvíce zajímala činnost Jana Husa v Praze. Společně jsme navíc absolvovali krásnou projížďku vyhřívanou lodí po Vltavě, která byla zpestřena malým občerstvením, hezkým výkladem i hudbou B. Smetany. V Muzeu Karlova mostu jsme se zase dozvěděli spoustu nových informací o této stavbě a její historii. Exkurzi jseme zakončili na krásných vánočních trzích na Staroměstském náměstí.

Fotografie z exkurze najdete zde. Reportáž si můžete přečíst zde.foto k aktualitě

Vánoční divadelní představení

20.12.2016 l

V učitelském sboru naší školy je i umělecky zaměřený pedagog Mgr. Miloš Feller. Každoročně s žáky oboru sociální činnost připravuje divadelní představení s vánoční tématikou, ke kterému si sám napíše text i hudbu. Nejinak tomu je i v letošním roce. Žáci navštěvují s touto hrou okolní mateřské a základní školy, představení sehrají i v Letohrádku Vendula a v Azylovém domě pro matky s dětmi v Kladně. Před vánočními prázdninami dvě představení zhlédnou i žáci naší školy.

Těší nás, že ve třídě S3 jsou velmi šikovní žáci a vede je tak skvělý autor a režisér.foto k aktualitě

Projektový den se zaměřením na prevenci AIDS

20.12.2016 l

Dne 20. 12. 2016 se žáci tříd S1 a VS2 zúčastnili projektových aktivit se zaměřením na problematiku HIV / AIDS. Akce trvala celý vyučovací den a setkala se s velkým zájmem. Studenti měli možnost si vyzkoušet metodu brainstormingu, doplněnou filmovým příběhem a také o tématu živě diskutovat. Celou akci završili praktickou tvorbou plakátů a také zajímavou sebereflexí.

Vedení školy chválí žáky za aktivitu a Mgr. Sudovou a Mgr. Richterovou za přípravu a realizaci tohoto zajímavého projektového dne.foto k aktualitě

Pozvánka na vánoční zpívání

19.12.2016 l

Ve čtvrtek 22. 12. 2016 se uskuteční vánoční zpívání. Tato tradice se ve škole udržuje už mnoho let. V přízemí školy zpívají žáci i zaměstnanci školy za klavírního doprovodu české a anglické vánoční koledy. Srdečně zveme naše bývalé žáky a zaměstnance, aby si přišli zazpívat s námi. Začínáme v 10:00 hodin a podáváme i teplý čaj.

Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Olympiáda v RUJ a ANJ

18.12.2016 l

V měsíci listopadu a prosinci proběhlo školní kolo olympiády v ruském a anglickém jazyce. Vedení školy děkuje všem zúčastněným žákům a všem učitelům za organizaci školního kola.

Fotografie z předání diplomů a drobných dárků v ředitelně školy najdete zde.foto k aktualitě

Dárek pro žáky

16.12.2016 l

Ve čtvrtek 15. 12. 2016 se žáci prvních, druhých a třetích ročníků po skončení dopoledního vyučování přesunuli do kina Hutník. Dostali od vedení školy vánoční dárek v podobě bezplatného vstupu na pohádku Anděl Páně 2.

Tato akce se setkala s mimořádně kladným ohlasem a žákům se film opravdu líbil.foto k aktualitě

Pokračujeme v projektu

16.12.2016 l

Ve středu 14. 12. 2016 se uskutečnila ve třídě K2 další část projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii. Lektoři se tentokrát věnovali kompetencím v oblasti chování a interpersonálních dovedností, které jsou důležitou součástí odborné způsobilosti. Velká pozornost byla věnována i řešení krizových situací.

Projekt tedy zdárně pokračuje, více informací najdete zde. Fotografie z druhého workshopu najdete zde.foto k aktualitě

Den otevřených dveří

14.12.2016 l

V úterý 13. 12. 2016 se v naší škole konal v tomto kalendářním roce poslední ze dnů otevřených dveří. Již tradičně představili naši žáci se svými pedagogy jednotlivé učební a maturitní obory, připraveny byly soutěže a kvízy, tvořivé dílny v aranžovně i ochutnávky rozličného občerstvení, kde nadchla především čokoládová fontána. Adventní čas obohatil program o divadelní hru se zpěvy ve velmi zdařilém podání žáků 3. ročníku oboru sociální činnost.

Školou prošlo více než 100 návštěvníků. I tento den otevřených dveří byl charitativně zaměřen. Škola pořádala sbírku přikrývek a oblečení pro lidi bez domova. Zapojili se do ní žáci i zaměstnanci školy. Teplé zimní oblečení, boty i deky budou předány zástupcům Farní charity v Berouně. Jsme rádi, že naší sbírkou pomůžeme přežít zimu lidem, kteří nemají střechu nad hlavou.

Vedení školy děkuje všem zaměstnancům a žákům za skvěle odvedenou práci. Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Úsměv anděla s přispěním našich žáků

14.12.2016 l

Poslední výstava celistvé kolekce obrazů z letošní aukce pro Úsměv anděla se uskutečnila 11. 12. 2016 v klubovně Golf Club Praha v Motole. Ani tentokrát nechybělo občerstvení připravené žáky naší školy. Celý projekt bude ukončen neveřejnou prezentací na oddělení hematoonkologie v Motole dne 18.12.2016. Tam už se naše občerstvení nedostane, ale posíláme všem onkologicky nemocným dětem alespoň přání brzkého uzdravení a do nového roku pevné zdraví a hodně radosti.

Fotografie z akce najdete zde. O Úsměvu anděla více najdete zde.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

13.12.2016 l

Vážení maturanti, do Vaší e-mailové schránky byl zaslán výpis z přihlášky k maturitní zkoušce v jarním termínu ve školním roce 2016/2017. Vaší povinností je na studijním oddělení školy podpisem stvrdit správnost údajů obsažených ve výpisu.foto k aktualitě

Kurz pro žáky - výroba vizovického pečiva

09.12.2016 l

Žákyně učebního oboru aranžér měly ve čtvrtek 8. 12. 2016 nadmíru zajímavý odborný výcvik. Přišla mezi ně paní Miluše Šímová, nositelka titulu Mistr tradiční rukodělné výroby ve Středočeském kraji, lektorka a autorka knihy o technice pečení vizovického pečiva. Připravila si pro dívky kurz pečení tohoto tradičního pečiva. Pohovořila o historii výroby, předvedla techniku práce s těstem a následně se do tvoření pustily i žákyně. Všechny pracovaly s velkým zaujetím a výsledky byly moc hezké.

Fotografie z kurzu najdete zde.foto k aktualitě

Zájezd žáků do Drážďan

09.12.2016 l

Dne 7.12.2016 se uskutečnila pod vedením učitelek Mgr.Hlavničkové a Mgr. Jonákové exkurze žáků do Německa. Navštívili jsme vánoční Drážďany. Žáci měli možnost poznat významné památky tohoto města. Hlavní zájem se ale soustředil na vánoční trhy a nákupy vánočních dárků. V praxi si tak žáci mohli ověřit své jazykové schopnosti. Ke zdárnému průběhu celé akce přispělo dobré počasí, zodpovědný přístup téměř všech zúčastněných i bezpečná jízda pana řidiče. Žáci se již nyní těší na další podobné akce.

Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Dobročinnost v adventu

08.12.2016 l

Adventní čas je viditelný i v naší škole. Žákyně aranžérky se svými učitelkami odborného výcviku nádherně vyzdobily školu, čímž vytvořily nefalšovanou vánoční atmosféru. Žákyně maturitního oboru sociální činnost přemýšlely, zda by bylo možné pomoci v předvánočním čase lidem, kteří nemají střechu nad hlavou. Byla vyhlášena sbírka přikrývek pro lidi bez domova. Pokud se bude chtít kdokoli z Vás zapojit, můžete začít nosit přikrývky do školy. Budeme moc rádi, když se během Dne otevřených dveří do sbírky zapojí i veřejnost a žáci devátých tříd, kteří nás 13. 12. 2016 navštíví.

Vánoční výzdobu ve škole si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Celoškolní soutěž ze všeobecných znalostí zboží

08.12.2016 l

Ve středu 30. 11. 2016 proběhla celoškolní soutěž ze všeobecných znalostí potravinářského i průmyslového zboží. Zúčastnilo se 34 žáků a žákyň ze 13 tříd. Družstva byla dvou či tříčlenná. Test tvořilo 40 otázek a některé z nich byly skutečně tvrdým oříškem. Zvítězilo družstvo třídy LO4 ve složení Nikol Mouchová, Jana Podracká a Tereza Posová. Druhé místo obsadilo družstvo dívek z A2 - Nikol Hovorková, Šárka Trejbalová a Denisa Froňková. Třetí příčku obsadily Eliška Sojková, Barbora Bernášková a Sabina Oličová ze třídy V4. Vítězům blahopřejeme a děkujeme Ing. Rokůskové za výbornou organizaci.

Fotografie z vyhodnocení soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Klub mladého diváka

07.12.2016 l

Dne 6.12.2016 se uskutečnilo 1. představení v rámci Klubu mladého diváka. V Divadle Palace jsme zhlédli představení Raye Cooneyho Rodina je základ státu. Všichni zúčastnění se při komedii odehrávající se v londýnské nemocnici pár dnů před Štědrým dnem dobře bavili a měli možnost obdivovat herecké umění Miroslava Etzlera, Sabiny Laurinové, Vandy Hybnerové, Mariky Procházkové a dalších známých herců. Škoda jen, že nehrál mladý herec Zdeněk Piškula, na kterého se mnozí těšili, ale který byl z důvodu pracovního vytížení alternován jiným hercem. Po představení si žáci ještě prošli vánoční Václavské náměstí. Těšíme se na další představení.foto k aktualitě

Literární pásmo

06.12.2016 l

Co je poezie? Zdánlivě jednoduchou otázkou bylo 1. prosince zahájeno první z řady literárních pásem,jejichž hlavním cílem je probuzení a kultivování zájmu žáků o tento úžasný, inspirující a kreativní literární druh. Třídy S1 a V1 prožily hodinu naplněnou emocemi, verši, povídáním i hudbou. Slovem i hrou na kytaru provázeli Mgr. Richterová a Mgr. Feller.

Těšíme se na další společné setkání. Fotografie literárního pásma najdete zde.foto k aktualitě

Návštěva kladenské matriky

06.12.2016 l

Dne 6. 12. 2016 za doprovodu Bc. Neumannové navštívili žáci z třídy V3 Magistrát města Kladna - odbor matriky. Matrikářka Jaroslava Vrňáková si pro třídu připravila velice zajímavou přednášku o matričním ůřadu a matričních knihách. Svoji přednášku obohatila o vlastní zkušenosti a příběhy z dob její působnosti. Přednáška se všem žákům velmi líbila.

Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Unikátní návštěva ve škole

05.12.2016 l

V pondělí 5. 12. 2016 byla v dopoledních hodinách v mnohých třídách nestandardně narušena výuka. Velká skupina čertů a andělů v čele s Mikulášem zpovídala žáky z jejich hříchů. Tím nejčastějším přestupkem se jevilo používání mobilních telefonů a častá absence. Hříšníci slíbili, že se napraví, do pekla nebyl odnesen nikdo, uhlí i pamlsky byly rozdány.

Vedení školy děkuje třídě V1 a Mgr. Vejrážkové za výbornou organizaci mikulášského zpestření dne. Foto zde.foto k aktualitě

Upozornění pro žáky

02.12.2016 l

Vážení žáci, od pondělí 5. 12. 2016 dochází v některých třídách k úpravě rozvrhu hodin. Změny najdete na webu školy v sekci studium/rozvrh hodin. V systému Bakalář (sekce plán akcí) najdete aktualizovaný plán akcí na měsíc prosinec 2016.

Opětovně připomínám všem žákům, aby se pravidelně připravovali na výuku a maximálně využívali konzultační hodiny učitelů či bezplatné maturitní semináře.

Přeji Vám hezký víkend, ředitel školy.foto k aktualitě

Beseda s Policií ČR

02.12.2016 l

Studenti naší školy využívají jako většina mladých lidí sociální sítě. V pátek 2. 12. 2016 přišli za žáky 1. ročníků příslušníci Policie ČR s přednáškou Bezpečnost na sociálních sítích. Na konkrétních případech z Kladna jim vysvětlili, jak velkému nebezpečí se někteří z nich vystavují a dali jim návody, jak eliminovat možné nebezpečí. Pro svoji názornost se přednáška s následnou besedou setkala s velmi pozitivním ohlasem.

Fotografie z besedy najdete zde.foto k aktualitě

Křížem krážem staletími

01.12.2016 l

Dne 23.11. 2016 se uskutečnilo školní kolo soutěže - Křížem krážem staletími,kterého se zúčastnilo 35 žáků z 1. - 4. ročníku.

Umístění žáků:
1. místo Adam Kühnel V1
2. místo Patrik Dinh L2
3. místo Aneta Dušková VS2

Děkujeme žákům za účast v soutěži.

Fotografie z vyhlášení výsledků soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Škola se zapojila do projektu

30.11.2016 l

Skvělá zpráva pro všechny žáky, kteří v naší škole studují učební obor Kuchař - číšník. Škole se podařilo zapojit se ve spolupráci se společností IREAS do evropského projektu s názvem Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii.

Hlavním cílem projektu je posílení exekutivního a praktického vyučování žáků v oborech SŠ bez maturitní zkoušky na základě zvýšení motivace žáků k vzdělávání a zlepšení praktických dovedností s akcentem na uplatnění žáků v jejich budoucím zaměstnání.

Projekt se skládá ze dvou na sebe navazujících aktivit – „Cyklu workshopů“ a „Exekutivních a praktických týdnů“.

Více o projektu najdete zde. Informace o workshopech jsou ke stažení zde. Fotografie z dnešní netradiční výuky jsou k nahlédnutí zde.foto k aktualitě

Angličtinář roku

30.11.2016 l

Ve středu 30. 11. 2016 proběhla pod vedením Mgr. Chovanové soutěž pro žáky s názvem Angličtinář roku - Best in English. Angličtinář roku je soutěž pro žáky středních škol a gymnázií ve věku 15-19 let. Soutěž proběhla ve stanovený den online po celém světě.

Vedení školy děkuje všem žákům za účast v soutěži. Poděkování patří i učitelům Mgr. Chovanové a Mgr. Smitalovi za bezproblémový průběh v počítačové učebně. Více o soutěži najdete zde.foto k aktualitě

Olympiáda v českém jazyce

29.11.2016 l

Dne 23.11. 2016 se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 25 žáků z 1.-4. ročníku.

Umístění žáků:
1. místo Tereza Posová LO4
2. místo Veronika Břendová POD1
3. místo Kateřina Mutinská V1

Vedení školy gratuluje všem žákům ke skvělým výsledkům a Mgr. Vočkové a Mgr. Jonákové děkuje za organizaci školního kola.

Fotografie z vyhlášení výsledků školního kola najdete zde.foto k aktualitě

Vítězné družstvo v novinách

29.11.2016 l

V Kladenském deníku najdete článek o celoškolním volejbalovým turnaji, který naše škola pořádala ke Dni boje za svobodu a demokracii v pátek 18. 11. 2016. Na fotografii najdete vítězné družstvo s týmem pedagogů.

Celý článek najdete zde.foto k aktualitě

Olympiáda v německém jazyce

28.11.2016 l

Dne 25. 11. 2016 proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce. Účastnilo se ho 37 žáků z 1. - 3. ročníků studijních oborů.

Na 1. místě se umístil žák Kindl Martin ze třídy L1. Druhé místo obsadil žák Puverle Marek ze stejné třídy. Další místa pak se shodným počtem bodů obsadili žáci Kohout Pavel ze třídy L2, Mutinská Kateřina ze třídy V1 a Brožíková Ester ze třídy S1.

Vedení školy děkuje všem zúčastněným žákům a Mgr. Hlavničkové za organizaci školního kola.

Fotografie z předání diplomů a drobných dárků v ředitelně školy najdete zde.foto k aktualitě

Tvořivé dílny

28.11.2016 l

Začala adventní doba, což se projevilo i v naší škole. Učitelky odborného výcviku oboru aranžér uspořádaly dva kurzy vánočního tvoření pro naše žáky, zaměstnance i veřejnost. Účastníci se v jednom kurzu věnovali zdobení perníčků, v dalším tvorbě adventních věnců. V útulném a inspirativním prostředí aranžérské učebny se jim všem velmi dařilo, z výsledků své tvorby byli nadšeni. Úspěch těchto akcí byl tak veliký, že první účastníci kurzu zdobení velikonočních perníčků jsou již zapsáni.

Na foto z tvořivých dílen se podívejte zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování na policejní stanici

27.11.2016 l

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se žáci studijního oboru Obchodník účastnili v rámci předmětu právo exkurze na policejní stanici v Kladně. Blíže se seznámili s chodem obvodního oddělení, dozvěděli se o konkrétních úkolech, které Policie ČR plní, o postupech při práci na místě činu, jak se na místě činu chovat, aby se neznehodnotily stopy. Policisté je informovali o tom, jaké jsou druhy trestných činů, přestupků a jak postupovat, když se jim přihodí nějaká nemilá událost. Žáci si prohlédli recepci, výslechovou místnost, krátkodobou celu předběžného zadržení. Bylo jim prakticky ukázáno, jak se provádí zajišťování stop na místě

činu a dozvěděli se mnoho zajímavostí z práce Policie ČR. Exkurze byla podnětná, zajímavá a pro žáky velkým přínosem.

Exkurze byla podnětná, zajímavá a pro žáky velkým přínosem. Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Exkurze a workshop - Muzeum Choco story

24.11.2016 l

Čtvrteční den, tj. 24. 11. 2016, byl pro žáky třídy PK1 velkým zpestřením. Navštívili jsme společně muzeum čokolády, kde se žáci seznámili s pěstováním kakaových bobů a výrobou čokolády a shlédli výrobu belgických pralinek i s ochutnávkou. Následně si podle vlastní chuti vytvořili čokoládu, se kterou se mohli doma pochlubit. Vše probíhalo v klidné atmosféře. Žáci sklidili od lektora pochvalu za chování a hygienu na pracovišti. Bezvadné chování v průběhu celé exkurze bylo vynikající reprezentací naší školy. Kromě odborné části jsme ještě měli čas na prohlídku historické části Prahy (Obecní dům, dům U Černé madonny a Staroměstské náměstí).

Věříme, že informace získané ze dnešního dne žáci zúročí ve výuce odborných předmětů PAV, TEC. Vedení školy děkuje Mgr. Pavlíčkové za organizaci celé exkurze.

Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Školní kolo Tuta Via Vitae

24.11.2016 l

Žáci 4. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost pod vedením Bc. Neumannové se 24. 11. 2016 účastnili školního kola celostátní soutěže „Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem“, která vzdělává děti, mládež i dospělé za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, civilní obrany a dalších organizací.

Zároveň proběhlo i školní kolo soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" ve znalostech zdravého životního stylu a zdravé výživy jako prevence obezity a nemocí. V obou těchto soutěžích prokázali žáci výborné znalosti. Těšíme se na okresní kolo.foto k aktualitě

Den otevřených dveří

23.11.2016 l

V úterý 22. 11. 2016 se v naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Pokud bychom ho měli hodnotit jednou větou, můžeme říci, že se akce se vydařila, spokojení byli návštěvníci i organizátoři.

V průběhu dne navštívilo školu téměř 250 návštěvníků. Převážnou část tvořili žáci základních škol, v hojném počtu přišli i rodiče s deváťáky. Na 14 stanovištích byly připraveny ukázky maturitních i učebních oborů, které doplnily i charitativní aktivity.

Více uvidíte zde.

Více o projektovém dni najdete v Kladenském deníku zde.foto k aktualitě

Pozvánka na adventní tvoření

22.11.2016 l

Vážení, dovolujeme si Vás pozvat na kurz výroby adventních věnců, který se uskuteční pod vedením učitelů odborného výcviku v pátek 25. 11. 2016 v aranžovně školy. Kurz je určen pro zájemce z řad žáků, pedagogů i veřejnosti. Cena je 110 Kč, obdržíte korpus o průměru 25 cm, 4 bodce, drát a túje. Svíčky, mašle a jiné přízdoby si přineste vlastní. Začátek je ve 14:30 hodin.

Zájemci se můžou přihlašovat telefonicky u asistentky ředitele pí Panenkové (tel. 312 278 043). Těšíme se na Vás.

Pozvánka ke stažení zde.foto k aktualitě

Spolupráce s Letohrádkem Vendula

21.11.2016 l

V listopadu začala naše škola spolupracovat s Letohrádkem Vendula v Horním Bezděkově, který zajišťuje péči o hendikepované osoby. Návštěvy žáků oboru aranžér jsou zaměřené na pomoc zdravotně a mentálně postiženým jedincům.

Žáci společně s klienty pekli cukroví, batikovali šátky a zdobili balíčky různými dekoracemi. Klienti s našimi žáky velmi dobře komunikovali a měli z jejich přítomnosti velkou radost. Spolupráce je oboustranně prospěšná a to především jako názorný příklad toho, jak by se k sobě měli lidé chovat i v běžném životě. Výrobky z Letohrádku Vendula si budou moci zájemci zakoupit po celý Den otevřených dveří 22. 11. v přízemí naší školy.

Fotografie z návštěvy žáků v Letohrádku Vendula najdete zde.foto k aktualitě

Hodnocení volejbalového turnaje

18.11.2016 l

V pátek 18. 11. 2016 se v SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně nevyučovalo. Žáci a pedagogové se sešli ve sportovní hale na Sletišti, kde škola pořádala 1. ročník celoškolního volejbalového turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii. Touto akcí volně navázala na mnohaleté turnajové klání, kterých se žáci v minulosti účastnili.

Ve čtyřech kategoriích se utkalo za mohutného povzbuzování spolužáků i pedagogů 15 družstev. Někteří žáci zvolili i originální oblečení a líčení. V jednotlivých zápasech bylo prokazatelné, že hráčská technika není to nejdůležitější, na prvním místě byla vždy snaha a nadšení. Po lítých bojích se držiteli putovního poháru stali žáci třídy LO4. V závěrečné exhibici proti nim nastoupil pedagogický sbor. Učitelé hráli velmi dobře, ale studenti nakonec zvítězili.

Volejbalový turnaj si žáci i pedagogové SOŠ a SOU opravdu užili a základy k nové školní tradici byly úspěšně položeny.

Vedení školy děkuje všem žákům a učitelům za skvělou atmosféru. Blahopřejeme všem semifinalistům turnaje. Vítězem turnaje se stali žáci z třídy LO4, druhé místo patří žákům z třídy K1, třetí místo po napínavém boji obsadili žáci z třídy L2 a bramborové místo patří žákům z třídy L3.

Fotografie z turnaje najdete zde.foto k aktualitě

Den otevřených dveří

17.11.2016 l

V úterý 22. 11. 2016 se uskuteční v naší škole akce Den otevřených dveří. Čím se bude lišit od tradičních dnů otevřených dveří? Hlavním záměrem je představit žákům základních škol maturitní a učební obory, které naše škola nabízí, získat podrobné informace o studiu, vyzkoušet si přijímací zkoušky a prohlédnout si prostory školy.

Mimořádný je tento den otevřených dveří svým zaměřením na charitativní aktivity, které jsou zaměřeny do tří oblastí.

Pro zobrazení celé aktuality klikněte na odkaz zde.foto k aktualitě

Celoškolní volejbalový turnaj

16.11.2016 l

V pátek 18. 11. 2016 pořádá naše škola celoškolní volejbalový turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii. Podrobný program naleznete zde.

Herní organizace: hraje se na třech hřištích ve čtyřech skupinách:
1. ročník – K1, L1, V1, S1, A1
2. ročník – VS2, L2, K2
3. ročník – L3, S3, V3
4. ročník, nástavby – VS4, LO4, POD1, GP2


Vítězové jednotlivých skupin hrají proti sobě, vítězné družstvo turnaje nastoupí v exhibičním utkání s družstvem pedagogů.

Na setkání s hrajícími i nehrajícími žáky naší školy se těší celý pedagogický sbor.foto k aktualitě

Spolupráce školy na benefičním projektu

16.11.2016 l

Žáci naší školy přidali opět ruce k dílu pro dobrou věc a připravili občerstvení pro benefiční projekt Úsměv anděla.

Dernisáž benefičního projektu Úsměv anděla se tentokrát uskutečnila dne 16. 11. 2016 v Golf Clubu Hostivař, kde proběhlo zakončení výstavy obrazů v rámci tohoto benefičního projektu. Celý benefiční projekt pro tento rok vyvrcholí poslední adventní neděli na oddělení dětské onkologie ve FN Motol.

Více o projektu najdete zde.

Fotografie z přípravy občerstvení najdete zde.foto k aktualitě

Muzikál v anglickém jazyce

15.11.2016 l

V měsíci listopadu se sto žáků naší školy účastnilo v divadle Hybernia muzikálového představení v anglickém jazyce THE AMAZING MAURICE podle námětu Terryho Prachettta. V hodinách anglického jazyka se na toto představení žáci připravili pomocí výukových materiálů. Všichni velmi dobře rozuměli a byli muzikálem nadšeni.

Fotografie z muzikálového představení najdete zde.foto k aktualitě

Maturitní zpravodaj

14.11.2016 l

Zpravodaj je ke stažení zde.foto k aktualitě

Sněhuláci pro Afriku

13.11.2016 l

Naše škola se zaregistrovala do originálního charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku s podtitulem Děti pomáhají dětem, který organizuje Gymnázium Ostrava – Hrabůvka a Kola pro Afriku, o.p.s. Je to jednorázová akce, která proběhne v prosinci či v lednu v závislosti na sněhových podmínkách. Na zapojených školách a školkách se budou stavět sněhuláci. Cílem je postavit jich co nejvíce.

Forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se bude vybírat startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč.

Více na www.snehulaciproafriku.czfoto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

11.11.2016 l

Již teď můžete podávat přihlášky k maturitní zkoušce v jarním termínu školního roku 2016/2017.

Žáci mají povinnost předat vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději 1. prosince 2016. Pokud žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí předložit platné doporučení školského poradenského zařízení spolu s přihláškou.foto k aktualitě

FLORBAL CHALLENGE - okresní kolo

10.11.2016 l

Ve středu 9. 11. 2016 se usutečnilo okresní kolo ve florbalu. Naší školu reprezentovalo mužstvo chlapců a dívek.

Mužstvo chlapců nastupovalo v sestavě: Patrik Šmatlák, Jan Markup, Vraštil Jakub, Moravec Radek, Havel Tomáš, Gunár Ladislav, Hrubeš Josef, Bejbl Jan, Jupa Jonáš, Huja Michal, Kindl Martin, Kučera Dominik. Tým chlapců se umístilo na předposledním místě, tj. pátém místě.

Můžstvo děvčat nastupovalo v sestavě: Nedomová Adéla, Řezáčová Lucie, Krézlová Gabriela, Borkova Natálie, Dušková Aneta, Peňázová Tereza, Šlégrová Natálie, Jarešová Veronika, Kubíková Kristýna. Tým dívek se umístil na prvním místě a postupuje do krajského kola, které se ukuteční v měsíci leden.

Vedení školy děkuje všem žákům za skvělou sportovní reprezentaci školy a drží palce v dalším boji. Fotografie z okresního kola najdete zde.foto k aktualitě

Spolupráce s organizací ROSA

10.11.2016 l

Žákyně studijního oboru Sociální činnost se zapojily do činnosti kladenského střediska ROSA. V sobotu 5. 10. 2016 v době od 8:30 do 14 hodin pečovaly o děti, které jsou v pěstounské péči. Jejich rodiče se účastnili důležitého školení a proto jim velmi pomohlo, že o děti se postarají naše žákyně, konkrétně Natálie Lišková a Gabriela Krézlová ze třídy S1, Karin Hrstková a Kateřina Drábková ze třídy VS2. Jednodenní akce se žákyním natolik líbila, že v organizaci budou vykonávat i souvislou praxi.

A co je organizace ROSA? Hlavním cílem této organizace je pomáhat snižovat vlivy, které negativně působí na vývoj dítěte a rodinu. Řeší obtíže rodin, které mají děti s různými hendikepy, ať už zdravotními, sociálními či etnickými.

Jsme rádi, že naši žáci smysluplně pomáhají.foto k aktualitě

Středoškolská futsalová liga - postup žáků

09.11.2016 l

V úterý 8.11.2016 se konalo základní kolo Středoškolské futsalové ligy v hale Bios ve Slaném. Naše škola se ligy již několik let úspěšně účastní. Naše družstvo přijelo s jediným cílem, postoupit do dalšího kola. A dařilo se jim! S OA Slaný žáci školy vyhráli v poměru 8:2, s OA a SPgŠ Beroun 6:4 a SOŠ a SOU "Dubskou" porazili 10:3. Z prvního místa tohoto turnaje postupujeme do dalšího kola.

Školu reprezentovali: P. Procházka a R. Kučera z LO4, D. Sekanina, R. Hulínský, D. Koštejn z K2, J. Bejbl z KA2, J. Kala z K3, J. Kafka z L3, M. Huja, M. Kindl z L1 a v brance chytal J. Pospíšil z VS2.

Vedení školy děkuje všem žákům za výbornou reprezentaci školy. Fotografie z turnaje najdete zde.foto k aktualitě

Třídní schůzky, konzultační hodiny učitelů

08.11.2016 l

Vážení žáci a rodiče, ve čtvrtek 10. 11. 2016 se uskuteční od 15:30 do 17:00 hodin v budově školy třídní schůzky. V případě, že se nemůžete schůzek zúčastnit, kontaktujte prosím třídního učitele. Rozpis jednotlivých učeben a třídních učitelů bude zveřejněn v přízemí budovy.

Konzultační hodiny učitelů jsou po celý školní rok pro žáky každou středu od 14:30 - 15:15 hodin. Cílem konzultačních hodin je například zopakování učiva, dopsání si písemné práce, konzultace apod.

Rozpis jednotlivých učitelů a tříd najdete zde.

Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Cvičný didaktický test z matematiky

08.11.2016 l

Na konci listopadu vrcholí rozhodování maturujících studentů, jaký si vyberete volitelný maturitní předmět. Jak cizí jazyk, tak i matematika, mají svá úskalí. Pro Vaše lepší rozhodování nabízíme možnost vyzkoušet si cvičně maturitní didaktický test z matematiky, který bude svým obsahem odpovídat dosud probranému učivu, bude obsahovat obdobný počet úloh jako v ostré verzi zkoušky a průběh zkoušení bude probíhat také v režimu ostré maturitní zkoušky.

Dne 15. 11. 2016 od 12:50, v učebně 219 bude probíhat cvičný didaktický test z matematiky, s povolenými pomůckami, tj. kalkulačkou a matematickými tabulkami.

Zájemci se přihlásí u svých vyučujících matematiky.foto k aktualitě

Exkurze v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech

07.11.2016 l

Ve čtvrtek 3.11.2016 se žáci učebního oboru Kuchař - číšník účastnili exkurze v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Prohlédli si velký sál, měli možnost se podívat do všech restaurací a zjistili jak rozmanitá je práce v recepci tak velkého hotelu. Také se dověděli spoustu zajímavostí jak z historie tak i ze současnosti hotelu. Po skončení prohlídky si prošli lázeňskou kolonádu a ochutnali Karlovarské oplatky.

Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Olympiáda lidských práv

06.11.2016 l

Olympiáda lidských práv je prestižní soutěž v oblasti prosazování lidských práv a budování právního vědomí mladých lidí, kterou každoročně pořádá spolek Leges humanae.

V termínu od 3. - 4. 2016 proběhlo ve škole školní kolo soutěže. Žáci z třídy VS4 a V3 oboru Veřejnosprávní činnosti měli za úkol vypracovat vědomostní online test a krátké zamyšlení na dané téma. Vedení školy děkuje Bc. Neumannové za organizaci školního kola a žákům za jejich aktivní přístup.

Více o soutěži najdete zde. Fotografie zúčastněných žáků najdete zde.foto k aktualitě

Lyžařský výcvik

03.11.2016 l

V termínu od 12. - 18. 2. 2016 proběhne pro naše žáky lyžařský kurz, který se uskuteční v Božím Daru. Celková cena kurzu je 4000 Kč, škola žákům ze svého rozpočtu financuje týdenní permanentku a dopravu.

Více informací k akci Vám poskytne vedoucí kurzu Mgr. Kyrych (kabinet č. 107). Informační leták najdete zde.foto k aktualitě

Novinky, které nám ve škole zpříjemní život

01.11.2016 l

V průběhu podzimních prázdnin se ve škole pilně pracovalo. Pro zkvalitnění výuky byly další třídy vybaveny novou audiovizuální technikou. Do tříd č. 108, 103, 204, 001 jsme instalovali nové dataprojektory, třídy 006, 106, 221, 013 byly ozvučeny. Do školní cvičebny byla přidána nová sportovní technika. Téměř do všech tříd se podařilo zavést pevné připojení pro počítač učitele, což zrychlí připojení k třídní knize, usnadní zapisování a umožní při výuce využívat internet.

Vedení školy děkuje všem provozním zaměstnancům za dobře vykonanou práci.foto k aktualitě

Exkurze v Drážďanech

31.10.2016 l

Dne 7.12.2016 pořádá naše škola exkurzi do německého města Drážďany. Na programu je prohlídka historického centra a návštěva vánočních trhů. Cena zájezdu je 300 Kč (doprava a pojištění). Odjezd od školy je v 7.30 hodin, předpokládaný návrat mezi 19.00 - 20.00 hodinou.

Zájemci se mohou hlásit v kabinetu č. 104 u Mgr. Hlavničkové nebo Mgr. Jonákové.foto k aktualitě

Výroční zpráva školního roku 2015/2016

27.10.2016 l

Výroční zpráva ke stažení zde.

Fotodokumentace k výroční zprávě ke stažení zde.foto k aktualitě

Volné dny

24.10.2016 l

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy v termínu 24. - 25. 10. 2016 z provozních důvodů pro žáky volný den.

Studijní oddělení školy je po dobu volna otevřeno.foto k aktualitě

Vlakem za českou historií

21.10.2016 l

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 vyjeli žáci vybraných tříd na exkurzní vyučování, aby navštívili národní kulturní památku Budeč. Toto místo je silně spjato s historií, českou státností i osobností svatého Václava. V první části exkurze proběhla průvodcem komentovaná prohlídka rotundy sv. Petra a Pavla, v další navštívili žáci přilehlý hřbitov. Zde zjistili, že osobnost, o které se učily v hodinách pedagogiky, má hrob právě tady. Je to Karel Slavoj Amerling, významný český pedagog, filozof a lékař. K vidění byl i hromadný hrob šesti desítek osob, zřejmě bojovníků.

Exkurze se vydařila, více uvidíte zde.foto k aktualitě

Veletrh vzdělávání v Kladně

19.10.2016 l

Velmi rádi prezentujeme veřejnosti informace o naší škole. Ideálním místem je veletrh vzdělávání, který se již tradičně koná v Domě kultury na Sítné. Žáci základních škol, kteří tuto akci navštívili, se mohli seznámit s nabídkou maturitních i učebních oborů, ochutnat koláčky od našich kuchařů a prohlédnout si aranžerské výrobky.

Prohlédněte si fotky z akce, které najdete zde a nebo si přečtěte článek z Kladenského deníku.foto k aktualitě

Klub mladého diváka

18.10.2016 l

Naše škola se zapojila opět do pražského Klubu mladého diváka. Žáci studijních tříd budou mít tak možnost v rámci tří představení navštívit vybrané pražské divadelní scény. První představení se uskuteční v průběhu 1. pololetí. Bližší informace Vám poskytne Mgr. Hlavničková.foto k aktualitě

Zajímavá přednáška NATO

16.10.2016 l

Dne 14. 10. 2016 byla pro naše žáky uspořádána velice zajímavá přednáška na téma NATO a zahraniční mise v Afganistánu. Přednášející pohovořil se žáky o přípravě vojáků na zahraniční misi, která je velmi těžkým výcvikem. Žáci se seznámili i s náplní práce organizace a dalšími zajímavými informacemi.

Velmi děkujeme žákům za aktivní účast během přenášky a panu přednášejícímu za zajímavé informace. Fotografie z přenášky najdete zde.foto k aktualitě

Ochutnávka maturitních a učebních oborů

14.10.2016 l

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 se uskutečnila v naší škole akce „Ochutnávka studijních a učebních oborů“. Žáci základních škol, kteří nás v hojném počtu navštívili, se seznámili se zaměřením konkrétních studijních a učebních oborů. Aktivně se zapojili do připraveného programu, řešili zajímavé kvízy, vyzkoušeli si praktické ukázky přijímacích zkoušek a účastnili se i dalších aktivit.

Více informací o nabízených oborech najdete zde. Pohodovou atmosféru uvidíte na těchto fotografiích.foto k aktualitě

Propagační leták školy

13.10.2016 l

Informace o škole a nabízených maturitních a učebních oborech na školní rok 2017/2018 najdete zde.

Dny otevřených dveří pro vystupující žáky a veřejnost se konají 13. 10. 2016, 22. 11. 2016, 13. 12. 2016 a 1. 2. 2017. Přijďte se do naší školy podívat, seznámit se detailně s náplní jednotlivých oborů, setkat se s našimi pedagogy a prohlédnout si prostory školy. Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Veletrh vzdělávání v Mělníku

13.10.2016 l

Ani tento rok naše škola nechyběla na veletrhu vzdělávání v Mělníku, který se uskutečnil 12. 10. 2016. Prioritně je tato akce určena pro žáky, kteří končí základní docházku a stojí před nelehkou volbou, kterou školu zvolit pro svoje další vzdělání. Naše škola ve svém stánku prezentovala aktuální vzdělávací nabídku. Konkrétně čtyřleté, tříleté i nástavbové formy studia.

Více informací o nabízených oborech na školní rok 2017/2018 najdete zde. Fotografie z veletrhu najdete zde.foto k aktualitě

Okresní kolo ve stolním tenise

12.10.2016 l

Ve středu 12. 10. 2016 se uskutečnilo ve Stochově okresní finálové kolo ve stolním tenise. Děvčata a chlapci se umístili na 6. místě. Vedení školy děkuje všem žákům, kteří vzorně reprezentovali školu.

Fotografie z turnaje najdete zde.foto k aktualitě

Projektový den ve škole

07.10.2016 l

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 se uskuteční v prostorách naší školy akce pro žáky 9. tříd i širokou veřejnost "Ochutnávka maturitních a učebních oborů".

Žáci se seznámí se zaměřením jednotlivých studijních a učebních oborů, je pro ně připraven zajímavý program. Srdečně zveme k návštěvě školy. Projektový den je od 13 - 17:00 hodin.

Pozvánku na projektový den najdete zde.foto k aktualitě

Kroužek BUĎ FIT

07.10.2016 l

Od příštího pondělí začne nový zájmový sportovní kroužek, který povedou Mgr. Kyrych či Mgr. Soukupová.

Více informací o zájmovém kroužku najdete zde. Fotografie z prostředí cvičebny najdete zde.foto k aktualitě

Pražský Vyšehrad

06.10.2016 l

Dne 5. října 2016 se žáci třídy POD 1 zúčastnili exkurze. Jejím cílem bylo získání informací o historii Vyšehradu a o pověstech, které se k tomuto místu vztahují. Dále jsme si připomněli některé stavební slohy, jejichž ukázky Vyšehrad také nabízí. Poslední část exkurze patřila vyšehradskému hřbitovu se Slavínem. Žáci měli za úkol nalézt hroby několika významných osobností, se kterými se letos setkáme v literatuře. I když nám počasí příliš nepřálo, cíl exkurze byl splněn. Nyní bude žáky čekat získané informace náležitě zpracovat.

Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Sledování absence a klasifikace žáka

04.10.2016 l

Vážení rodiče, od 3. 10. do 15. 10. 2016 Vám budou zaslány na e-mailové adresy (uvedené v evidenční kartě žáka) přístupové údaje do systému elektronické třídní knihy. Vzdálený přístup Vám umožní průběžné sledování docházky i klasifikace žáka.

Z důvodu bezpečnosti systému Vám můžeme mailem zaslat přístupové údaje pouze na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenu ve školní databázi (viz. evidenční karta žáka). Pokud potřebujete e-mailové adresy ve školní databázi aktualizovat, případně jste přihlašovací údaje do 15. 10. 2016 neobdrželi nebo máte problém s přístupem do systému, obracejte se mailem na adresu koryntova@sosasoukladno.cz (tel.: 312 278 041).

Plnoletým žákům budou přístupové údaje předávány osobně na studijním oddělení školy.foto k aktualitě

Obnovení provozu ve cvičebně

03.10.2016 l

Po živelné pohromě, která školu postihla v měsíci květen 2016, se mohou žáci těšit na znovuotevření cvičebny v suterénu budovy.

Součástí vybavení cvičebny jsou boxovací pytle, žebřiny, běhací pásy, posilovací lavice, spinningová kola, gymnastické míče, stroje na kardio trénink a další technika. Do konce měsíce se žáci dočkají nových sportovních prvků v podobě posilovací hrazdy, fitness multitrainer závěsného systému apod.

Vedení školy děkuje všem provozním zaměstnancům, kteří se podíleli na obnově prostor. Fotografie z proběhlých oprav a vybavení cvičebny si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Pomáháme při benefici „Úsměv anděla“

29.09.2016 l

V neděli 2. 10. 2016 proběhne v areálu golfového klubu Snail v Úholičkách u Prahy benefice na podporu malých i větších dětí nemocných zákeřnou nemocí - rakovina. Myšlenka na tuto akci se zrodila nejprve v hlavě Hanky Mikolandové. Název „Úsměv anděla“ také vymyslela a navrhla. Inspirací pro tuto a další podobné akce byla naprosto nezištná pomoc Nadace onkoláčků, založené a vedené Lenkou Klasnovou a Šárkou Osvaldovou.

Jsme velmi rádi, že se naše škola může na benefici podílet v podobě zajištění občerstvení a výroby dárkových předmětů. Vedení školy děkuje všem žákům a učitelům, kteří se na přípravě benefice spolupodíleli.

Více informací o benefici najdete zde.

Fotografie z benefice najdete zde.foto k aktualitě

Článek v Kladenském deníku

29.09.2016 l

V pondělí 26. září 2016 byl v příloze Kladenského deníku otištěn článek s tématem " Jak se naše škola připravuje na nástup digitalizace a robotizace, takzvaný Průmysl 4.0". Celý článek k nahlédnutí najdete zde.foto k aktualitě

Vyhlášení předmětů profilové části MZ

29.09.2016 l

Vyhlášení předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 najdete zde.

Vyhlášení témat profilových ústních zkoušek - maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 - zdefoto k aktualitě

Adaptační program pro žáky učebních oborů

27.09.2016 l

V týdnu od 26. 9. 2016 připravila škola pro žáky 1. ročníků oboru kuchař - číšník a prodavač velmi zajímavé aktivity. V pondělí si tito žáci užívali sportu, dopoledne navštívili bowling v Oáze. Smíšená družstva dívek a chlapců mezi sebou urputně bojovala, atmosféra byla výborná. V úterý je na programu výlet do Karlových Varů. Hlavním cílem je exkurze do pětihvězdičkového hotelu Savoy Westend, žáci navštíví lázeňskou kolonádu a prodavači i některé exkluzivní prodejny.

Více najdete ve fotogalerii.foto k aktualitě

Gastrofestival v Lysé nad Labem

26.09.2016 l

Ve dnech 23. 9. - 24. 9.2016 se v Lysé nad Labem uskutečnila již tradiční akce pořádaná Středočeským krajem "Gastrofestival". Žáci naší školy nabízeli veřejnosti staročeský guláš, domácí škvařené sádlo, babiččiny makové a tvarohové buchty a bramboráčky.

Vedení školy děkuje všem učitelům a žákům, kteří se na festivalu podíleli. Pamětní list a zde.foto k aktualitě

Závěrečné zkoušky

23.09.2016 l

Ve středu 21. 9. 2016 se konaly ústní závěrečné zkoušky. Výuční listy budou připraveny k vyzvednutí začátkem příštího týdne na studijním oddělení školy.

Fotografie ze závěrečných zkoušek najdete zde.foto k aktualitě

Zeměpisný pořad

22.09.2016 l

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 se žáci naší školy zúčastnili zeměpisného pořadu „Filipíny – za obry a trpaslíky“, zpracovaného firmou Planeta Země 3000.

Jedná se o přírodopisně-historicko-zeměpisný pořad. Program probíhal multimediální projekcí poutavých fotografií a videosekvencí, které byly doprovázeny autentickými zvuky, hudbou a naživo komentovaným výkladem dvou moderátorů. Žáci se seznámili s krásami dané krajiny, ale také s jejími problémy, které je sužují.

Fotografie ze zeměpisného pořadu najdete zde.foto k aktualitě

Adaptační kurz

20.09.2016 l

V termínu od 19. - 22. 9. 2016 probíhá v rekreačním středisku Želivka pro žáky prvního ročníku adaptační kurz.

Fotografie ze sportovního kurzu najdete zde.foto k aktualitě

Okresní kolo přespolního běhu

19.09.2016 l

V úterý 20.9 2016 se v lesoparku na Sletišti konalo okresní kolo středních škol v přespolním běhu. Na dívky čekala trať dlouhá 3000, na chlapce 5 000 metrů. Naše škola vyslala jedno družstvo dívek a jedno družstvo chlapců, jmenovitě to byli T.Bartoňová, A.Bečvářová a M.Vřešťálová ze třídy POD1, J.Karásková z GP2, K.Vraníková z K2 a P.Konrádová z V1, R.Kos, D.Sekanina a J.Markup z K2, V.Vurbs z L3, J.Bejbl a P.Jung z KA2.

Do krajského kola postupuje v obou kategoriích Gymnázium Kladno, naše dívky skončily na hezkém třetím místě, družstvo chlapců doběhlo jako sedmé. Všem žákům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Fotografie z přespolního běhu najdete zde. .foto k aktualitě

První schůzka školního parlamentu

18.09.2016 l

Ve čtvrtek 15. 9. 2016 proběhlo první setkání školního parlamentu. Zástupci všech tříd byli nejprve informováni o novinkách pro tento školní rok. Byly rozšířeny prostory pro šatny, o prázdninách byla vybavena další počítačová učebna. Od září začínají fungovat elektronické třídní knihy, proto byly všechny učebny vybaveny počítačem. Zákonní zástupci budou moci po obdržení přístupových hesel do třídních knih nahlížet a budou tak okamžitě informováni o prospěchu i docházce svých dětí. Požadavky, které vznesli zástupci tříd, se týkaly praktického chodu školy (sortiment ve školním bufetu, více papírových ubrousků na ruce, další mikrovlnku pro žáky, maturitní ples, ředitelské písemné práce aj.) Přednesenými podněty se bude vedení školy zabývat. Věříme, že školní parlament napomůže ke zlepšování klimatu školy i zkvalitnění komunikace mezi žáky a zaměstnanci školy.

Fotografie z první schůzky školního parlamentu najdete zde.foto k aktualitě

Maturitní zkoušky 2016/2017

16.09.2016 l

Seznam literárních děl maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 najdete zde.foto k aktualitě

Maturitní a ZZK v podzimním termínu

15.09.2016 l

Ve dnech 12. a 13. 9. 2016 se uskutečnily maturitní a závěrečné zkoušky. Blahopřejeme všem, kteří uspěli. Ústní část ZZK se uskuteční ve středu 21. 9. 2016.

Fotografie ze zkoušek najdete zde.foto k aktualitě

Dobročinná akce

15.09.2016 l

Dnes se žáci z oboru Sociální činnost zapojí do dobročinné akce Světluška. Jedná se o dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu znovu a znovu se učit životu ve tmě bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

Vedení školy děkuje všem žákům ze třídy S3, kteří při dobročinné akci pomáhali.foto k aktualitě

Zkrácené vyučování

14.09.2016 l

Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude ve středu 14. 9. 2016 zkráceno vyučování. Vyučovat se bude do 12:20 hodin.foto k aktualitě

Naše studentka běžela noční Prahou

12.09.2016 l

Žáci naší školy se často účastní zajímavých akcí. Jedné běžecké se účastnila naše žákyně Jana Karásková. Birell Grand Prix je závod který byl založen v roce 1996. Letos se konal v sobotu 10. 9. v centru Prahy. Trať dlouhá 10 km startuje z Náměstí Republiky a vede nádhernou noční Prahou. Trasa je náročná a m noho účastníků, kteří přecení své síly, končí v péči lékařů. Letos se zúčastnilo neuvěřitelných 7500 lidí. Mezi nimi samozřejmě závodníci z Keni, kteří trať absolutně ovládli. S časem 0:27:40 doběhl vítěz Abraham Kipyatich. Jana běžela se startovním číslem 5506, její čas 1:16:28 hodin za vítězem jistě pokulhával, ale vedení školy Janu Karáskovou chválí. Gratulujeme a jsme moc rádi, že k nám do školy chodí taková šikovná dívka.foto k aktualitě

Úspěch naší žákyně

08.09.2016 l

Na počátku školního roku velmi rádi přinášíme dobré zprávy. Naše žákyně Dominika Hájková využila prázdnin a vydala se do kanadského Vancouveru, aby se zdokonalila v anglickém jazyce. Pět týdnů navštěvovala školu Education First International Language School. Při náročné výuce se setkala se studenty z celého světa. Znalosti angličtiny měla Dominika z naší školy velmi dobré a díky její píli, se jí podařilo získat certifikát EFSET- certifikát EF školy úrovně B2. Je to opravdu velký úspěch. Dominice gratulujeme, jsme na ni pyšní.foto k aktualitě

Školní parlament

08.09.2016 l

První schůzka školního parlamentu se uskuteční ve středu 14. 9. 2016 od 12:10 hodin v učebně 119. Schůzky se zúčastní maximálně dva zástupci třídní samosprávy. Žádáme všechny zástupce tříd, aby od svých spolužáků získali podněty a návrhy, které se budou na schůzce parlamentu projednávat.foto k aktualitě

Adaptační kurz

06.09.2016 l

V termínu od 19. - 22. 9. 2016 se uskuteční pro žáky prvního ročníku adaptační kurz.

Přechod na novou školu se obecně pojí s problémem adaptace, která značí dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám. Se změnou školy se mění množství požadavků, které jsou na žáka kladeny, ale především sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více než jak jim školní třída nabízí. Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny.

Více informací o adaptačním kurzu Vám poskytne třídní učitel či vedoucí kurzu Mgr. Jelínková. Informační leták je ke stažení zde.foto k aktualitě

Aktualizovaný rozvrh hodin

05.09.2016 l

Rozvrh hodin pro školní rok 2016/2017 najdete zde. Konzultační hodiny všech učitelů jsou každou středu od 14:30 - 15:15 hodin.foto k aktualitě

Podzimní termín maturitních zkoušek

02.09.2016 l

Obhajoby maturitních prací se konají 12. 9. 2016 od 8 hodin. Ústní maturitní zkoušky se konají od 7:50 hodin 13. 9. 2016 dle rozpisu.

Maturitní zpravodaj ke stažení zde.foto k aktualitě

Zahájení školního roku 2016/2017

02.09.2016 l

Milí žáci, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás přivítal do nového školního roku 2016/2017. Doufám, že pro nás všechny to bude hezký a úspěšný rok. Žákům prvních ročníků přeji, aby se jim u nás líbilo a splnila se jejich očekávání. Žákům, kteří jsou ve vyšším ročníku studia, radím, aby měli málo absencí a pilně se učili. Žákům maturitních i učebních oborů, kteří v letošním školním roce končí, přeji hodně štěstí při zkouškách. Ředitel školy

Fotografie ze zahájení nového školního roku najdete zde.foto k aktualitě

Změna ŠVP

28.08.2016 l

Dodatek ŠVP platný od 1. 9. 2016 najdete zde.foto k aktualitě

Organizační pokyny k zahájení školního roku

26.08.2016 l

Školní rok 2016 /2017 začíná v SOŠ a SOU ve čtvrtek 1. září 2016. Žáci denního studia SOŠ i SOU zahájí v 8:00 hodin v učebnách školy dle rozpisu, který bude zveřejněn u hlavního vchodu. Žáci dálkové formy vzdělávání začínají výuku v úterý 6. září 2016 od 13:30 hodin.foto k aktualitě

Informace před začátkem školního roku

25.08.2016 l

Co nového čeká po prázdninách na žáky ve škole? V suterénu vznikly nové prostory pro šatny, vybavena byla další počítačová učebna, vymalovaly se třídy. Byla dokončena revitalizace školní zahrady. Pokračovaly práce na odkrytí dalších dvou fresek, které s žáky školy vytvořil v minulosti malíř a pedagog Alois Všetečka. Největšími stavebními úpravami však prošel úsek odborného výcviku oboru kuchař-číšník. Začala přestavba a modernizace kuchyně, která bude probíhat i dále v průběhu roku. Budova školy je připravena k zahájení výuky. Těšíme se na naše žáky.foto k aktualitě

Odkrytí fresek

24.08.2016 l

Postavy kadeřnice a švadleny opět zdobí interiér naší školy. Technikou malované mozaiky je vytvořil uznávaný malíř a grafik Alois Všetečka, který v tehdy ještě Masarykově škole práce působil jako interní učitel výtvarné výchovy.

Celý článek v Kladenském deníku najdete zde.foto k aktualitě

Upozornění pro žáky

23.08.2016 l

Připomínáme žákům, kteří v červnu neměli uzavřenou klasifikaci, aby se ve čtvrtek 25. 8. 2016 dostavili do školy k vykonání zkoušek. Podrobný harmonogram je vyvěšen v přízemí školy.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

02.08.2016 l

Žáci, kteří se přihlásili k podzimnímu termínu maturitních zkoušek v roce 2016, budou písemné MZ konat na spádové škole. Pro naši školu byla určena Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141. Na této škole si musíte nechat ověřit pomůcky - slovníky a kalkulačku.foto k aktualitě

Podzimní termíny ZZK

11.07.2016 l

Podzimní termíny závěrečných zkoušek 2016 najdete zde.foto k aktualitě

Provozní doba o prázdniny

04.07.2016 l

Provozní dobu studijního oddělení v době letních prázdnin najdete zde.foto k aktualitě

Končí školní rok 2015/2016

01.07.2016 l

Je červen a školní rok se neodvratně blíží ke svému závěru. Pro mnohé z Vás to byl rok velmi úspěšný. Složili jste maturitní zkoušku, dostali jste výuční list, úspěšně jste absolvovali první, druhý či třetí ročník školy. Těší mě to a všem Vám blahopřeji. Těm, kterým se nedařilo, přeji, aby při podzimních termínech maturitních a učňovských závěrečných zkoušek dopadli dobře a své středoškolské vzdělání úspěšně završili. Žákům, kteří mají klasifikaci odloženou do 31. 8. 2016, připomínám, aby se v průběhu prázdnin připravovali a od 25. 8. 2016 se dostavili do školy k vykonání těchto zkoušek. Konkrétní časový rozpis je k dispozici v budově školy.

Žákům i zaměstnancům přeji krásné léto a těším se na shledanou po prázdninách.foto k aktualitě

Projektový den „Umění žít spolu“ se opravdu vydařil

30.06.2016 l

V úterý 28. 6. 2016 proběhl na školní zahradě projektový den "Umění žít spolu". Program byl určen nejen pro žáky naší školy, ale i pro příchozí žáky z kladenských základních škol, což znamenalo, že se na školní zahradě úderem deváté hodiny sešlo více než 250 účastníků.

Slavnostní zahájení proběhlo v 9:00 hodin přivítáním hostů, seznámením s hlavními myšlenkami projektu a následovaly praktické organizační pokyny. Celým dopolednem provázel a atmosféru pozitivně ovlivňoval moderátor Rádia Relax Honza Lukavský.

V 9:30 hodin předvedla Policie ČR ukázku zásahu proti demonstrantům. Figuranty byli stateční žáci naší školy. Šlo jim to moc hezky, ale z agresivních demonstrantů, kteří vrhali plastové lahve naplněné vodou proti policistům v kuklách, se během pár minut stala spacifikovaná skupina na ústupu. Bylo to úžasné divadlo pro všechny diváky i aktéry.

Poté začal program, který byl situován do 15 stanovišť na školní zahradě. S velkým zájmem se setkaly aranžérky, které provozovaly tvůrčí dílny – malování na obličej, quilling, výtvarné zpracování plátěných tašek a jiné dovednosti. Dále bylo možné si vyzkoušet tvorbu sushi, poznávat rostliny i plody, absolvovat kvízy v češtině i angličtině či se účastnit mnoha rozličných sportovních soutěží. Žákyně studijního oboru sociální činnost předváděly péči o hendikepované či zraněné spolužáky i další dovednosti, kterým se naučily během studia. Jak fungují logistické služby si, bylo možné otestovat při převozu zásilek na dětských tatrovkách, zkoušela se logistika přepravy tenisáků i skoky v poštovních pytlích. Na stanovišti Afrika Africe byl představen projekt garantem Mgr. Phanuelem Oswetem. Naše škola jedná o adopci dítěte z Keni, které budou při jeho vzdělávání podporovat žáci naší školy. Pracovnice Domu zahraniční spolupráce měly připraveny rozličné úkoly a kvízy, ale především zajímavé ceny, takže u nich byl slušný nával. Část zahrady, která byla vyhrazena sportu, byla také stále obsazená. Šikovnost některých soutěžících byly výtečná. Po aktivitách na stanovištích přišlo na řadu občerstvení. Obložené housky, již zmíněné sushi i guláš z kotlíku na ohni, to bylo to pravé ořechové.

Program završila diskotéka s písničkami na přání. Umíte si představit lepší konec školního roku?

Fotografie z projektového dne najdete zde.
Článek v Kladenském deníku.foto k aktualitě

Výlet do ZOO

30.06.2016 l

V pondělí 27.6.2016 se žáci třídy S2 a G1 zúčastnili exkurze do Zoologické zahrady v Praze - Tróji. Počasí nám přálo, takže jsme mohli cestou z nádraží Praha - Bubny sledovat různé druhy uměleckých slohů, přírodu ve Stromovce, výcvik koní na Císařské louce. V areálu ZOO pak krmení a chování jednotlivých druhů zvířat. Největší dojem na žáky zanechala mláďata slonů a goril. Před pavilonem slonů se pak seznámili s památkami indické kultury. Na zpáteční cestě se i procvičili v indiánském běhu. Před vstupem na nádraží nás upoutalo umělecké dílo s názvem "Brána nenávratna", které bylo slavnostně odhaleno dne 9.3.2015 a jehož autorem je sochař Aleš Veselý.

Výlet se vydařil, i když nás cestou z nádraží v Kladně zastihl prudký liják a kroupy. Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Hodně zajímavý den v naší škole

27.06.2016 l

V úterý 28. 6. 2016 proběhne na školní zahradě projektový den "Umění žít spolu". Celým dopolednem nás bude hudbou i slovem provázet moderátor rádia Relax Jan Lukavský. Program je určen nejen pro žáky naší školy, ale i pro příchozí žáky z kladenských základních škol. Velkým lákadlem je ukázka Policie ČR, která předvede zásah proti demonstrantům. Figuranty, kteří budou útočit plastovými lahvemi, budou žáci naší školy. Dále jsou připraveny sportovní soutěže, kvízy a jiné zajímavosti.

Podívat se můžete zde.

Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Sportovní den, pěší výlet

26.06.2016 l

V pátek 24. 6. 2016 se žáci školy účastnili sportovního dne. Podle svého zájmu se mohli přihlásit na jedno ze tří stanovišť. Největší účast byla tradičně na bowlingu v Oáze. S velkou vervou se zápolilo na všech dráhách, někteří žáci hráli víc než skvěle. Druhým stanovištěm byl aquapark Kladno se svými tobogány, bazénem, vířivkou i dalšími atrakcemi. Milovníci vodních hrátek se opravdu vyřádili. Kdo nechtěl trávit dopoledne v halách, zvolil turistický výlet do přírody. Pěší skupina zdolala hravě vzdálenost mezi školou a naučným střediskem ekologické výchovy na Čabárně, velmi pozorně si prohlédla i záchrannou stanici pro zraněné živočichy Aves. Cestou a na místě žáci viděli slepýše, sýčka, čápa, králíčka, komáry a další obyvatele divočiny. Více ve fotogalerii. Před zpáteční cestou byla potlačena krátká vzpoura žáků, kteří chtěli na cestu zpět využít autobusové dopravy. Jakmile žáci pochopili, že je to nečestné a nesportovní, byť je 36 °C, šli žáci do sebe a do kopce směrem na Kladno. Celkem uraženo 26 548 kroků, což představuje cca 13 247 metrů.

Páteční program byl nejen smysluplný a pro žáky zajímavý, ale vhodně doplnil i environmentální výchovu.

Fotografie ze sportovního dne najdete zde.foto k aktualitě

Jak je to se školstvím v Africe

24.06.2016 l

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 se uskutečnilo další setkání v rámci cyklu přednášek o vzdělání a životě dětí v Africe. Mezi žáky přišel debatovat Mgr. Phanuel Osweto, PhD. Narodil se v Keni, prožil strastiplné dětství i mládí, ale svoji pílí a houževnatostí dosáhl vysokoškolského vzdělání. V současné době působí jako farář kladenského sboru Církve československé husitské a realizuje projekt Afrika Africe.

Ve své přednášce seznámil žáky se systémem školství v Keni, s životem obyčejných lidí i se způsoby, jak lze pomáhat těm, kteří se chtějí, i přes těžké životní podmínky, vzdělávat. Naši žáci byli velmi pozornými posluchači a měli i mnoho dotazů. Rodným jazykem Phanuela Osweta je africká luoština, ve škole se naučil ještě svahilsky a anglicky. Svoji první přednášku v naší škole měl v češtině - přesněji řečeno v perfektní češtině. Další přednášky budou již v angličtině. Těší se na ně žáci i pedagogové.

Fotodokumentaci z přednášky najdete zde.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

23.06.2016 l

Na studijním oddělení je připraven pro každého žáka, který se přihlásil alespoň k jedné zkoušce společné části MZ a úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání "Protokol o výsledcích společné části MZ". Vyzýváme vás k jeho vyzvednutí. Ti, kteří jsou přihlášeni k VPŽ, jej již obdrželi elektronicky.foto k aktualitě

Podzimní termín MZ

23.06.2016 l

Poslední termín k podání přihlášky je 27. 6. 2016. Přihlásit se musí všichni ti z maturitních ročníků, kteří nebyli připuštění k MZ v jarním termínu.foto k aktualitě

Slavnostní předání výučních listů

21.06.2016 l

V pondělí 20. 6. 2016 proběhlo v budově školy slavnostní předání výučních listů za účasti rodičů a přátel absolventů učebních oborů kuchař - číšník a aranžér.

Fotografie ze slavnostního předání výučních listů najdete zde.foto k aktualitě

Třídní schůzky

21.06.2016 l

Ve čtvrtek 16. 6. 2016 proběhly třídní schůzky rodičů žáků, kteří v září nastoupí do prvních ročníků. Rodiče se seznámili s třídními učiteli svých dětí a byli informováni o průběhu zahájení školního roku a dalších důležitých organizačních záležitostech.

Fotografie z třídních schůzek najdete zde.foto k aktualitě

Environmentální vzdělávání

17.06.2016 l

Ve středu 15. 6. 2016 se třída VS3 vydala na výlet do Lidic. Silný déšť však změnil plán. Před nepřízní počasí se dívky ukryly v nákupním centru Oáza a když déšť ustal, vydaly se do lesoparku Bažantnice. Jejich cílem byla umělá průtočná nádrž na Lidickém potoce.Místní organizace Českého rybářského svazu se postarala o znovuosazení rybníka rybami. Je zde kapr obecný, candát obecný, sumec, cejn i karas. V omezené míře je povolen i rybolov. Třídu však nejvíce zaujaly kachny s mláďátky. I přes nepřízeň počasí se výlet velmi vydařil.

Podívejte se na foto.foto k aktualitě

Ústní závěrečné zkoušky

16.06.2016 l

V termínu od 16. - 17. 6. 2016 probíhají v SOŠ a SOU Kladno ústní závěrečné zkoušky.

Fotografie z ústní části závěrečných zkoušek najdete zde.

Slavnostní předání výučních listů proběhne v pondělí 20. 6. 2016 v multimediální učebně. Vedení školy srdečně zve všechny absolventy, jejich rodinné příslušníky i přátele na slavnostní předání výučních listů. Žádáme žáky, aby se z organizačních důvodů dostavili do školy již ve 14:15 hodin. Samozřejmostí je společenské oblečení.

Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Den bezpečí pro město Kladno

15.06.2016 l

Dne 14.6. 2016 proběhla v areálu kladenského Sletiště vydařená akce Den bezpečí pro město Kladno, při níž jednotlivé složky integrovaného záchranného systému velmi poutavě a interaktivně prezentovaly svou práci. Studenti tříd VS1, L1, LO2, S2 a V2 se vžili do pocitů eskortovaných vězňů, vyzkoušeli stav beztíže v havarovaném voze, nechyběly trenažéry motorových vozidel a práce s hasičskou technikou. Sugestivně působily simulace práce zásahových jednotek v různých situacích (autonehoda, dav fanoušků atd.). Studenti i jejich pedagogický doprovod se zajímali o práci záchranářů i příslušníků bezpečnostních složek, díky živým diskuzím jistě načerpali řadu zajímavých informací.

Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Rodičům žáků budoucích prvních ročníků

12.06.2016 l

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na třídní schůzky rodičů, jejichž děti nastoupí v září do prvních ročníků.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 16. 6. 2016 od 16 hodin v budově školy. Seznámíte se s třídními učiteli Vašich dětí, budou pro Vás připravené informace ke studiu na naší škole a rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Naším cílem je, aby přechod dětí ze základní na střední školu proběhl bez komplikací a v pohodě.

Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Logisté na exkurzi v Praze

11.06.2016 l

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 se logisté všech ročníků vypravili do Prahy. Žáci prvního ročníku se svojí třídní učitelkou Ing. Grundovou navštívili Poštovní muzeum na Novém Městě. Prohlédli si stálou expozici známek i aktuální výstavu, zopakovali si historii poštovnictví. Poté se po vltavském nábřeží přesunuli do Valdštejnské jízdárny na výstavu Císař Karel IV., kde si doplnili své znalosti z historie.

Žáci druhého a třetího ročníku zamířili s Ing. Nobilisovou a Ing. Rokůskovou do Malešic do největšího třídícího centra České pošty. Depo má 1 000 zaměstnanců o probíhá zde přeprava a třídění balíkových a listovních zásilek pro Prahu , Středočeský kraj, Liberecký kraj, Táborsko a Českobudějovicko. Žáci viděli dopravníkové pásy, skluzy, třídící linky a především rychlé pracovní tempo zaměstnanců, kteří třídí zásilky i ručním způsobem. Tento provoz přes noc opravdu dokáže přetřídit všechny zásilky a dodrží tolik zpochybňované heslo „Dnes podáte, zítra dodáme“.

Exkurze se u žáků setkala s velkým zájmem. Fotografie z exkurzí najdete zde.foto k aktualitě

Jak je to se školstvím v Africe

10.06.2016 l

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 se uskutečnilo první setkání v rámci cyklu přednášek o vzdělání a životě dětí v Africe. Mezi žáky studijního směru sociální činnost přišel Mgr. Phanuel Osweto, PhD. Narodil se v Keni, prožil strastiplné dětství i mládí, ale svoji pílí a houževnatostí dosáhl vysokoškolského vzdělání. V současné době působí jako farář kladenského sboru Církve československé husitské a realizuje projekt Afrika Africe.

Ve své přednášce seznámil žáky se systémem školství v Keni, s životem obyčejných lidí i se způsoby, jak lze pomáhat těm, kteří se chtějí, i přes těžké životní podmínky, vzdělávat. Naši žáci byli velmi pozornými posluchači a měli i mnoho dotazů. Rodným jazykem Phanuela Osweta je africká luoština, ve škole se naučil ještě svahilsky a anglicky. Svoji první přednášku v naší škole měl v češtině - přesněji řečeno v perfektní češtině. Další přednášky budou již v angličtině. Těší se na ně žáci i pedagogové.

Fotodokumentaci z přednášky najdete zde.foto k aktualitě

Praktická část ZZK

07.06.2016 l

Výsledky ZZK 2016

Fotografie z praktické části ZZK najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování

07.06.2016 l

V pátek 3. 6. 2016 se žáci druhého ročníku oboru sociální činnost účastnili prohlídky s výkladem ve Speciálním pedagogickém centru v Pařížské ulici. Navštívili výuku ve speciálních i přípravných třídách. Více ve fotogalerii.foto k aktualitě

Exkurze žáků VS1 a V2

02.06.2016 l

Vrtkavé počasí se milosrdně stabilizovalo, bezchybná turistická teplota nás provázela od začátku do konce. Nálada velmi uvolněná, řekla bych výletní.

Do Valdštejnské jízdárny za Karlem IV. jsme se vydali z dejvického nádraží kolem Písecké brány, naší pozornosti neunikl Belveder,komplex Pražského hradu včetně chrámu sv. Víta, kochali jsme se pohledem z vyhlídkového místa nad Starými zámeckými schody. Výstavu Císař Karel IV. 1316 - 2016 hodnotím jako povedenou - interaktivní, multidimenzionální, názornou, poutavou. Cestou přes Mánesův most kolem Rudolfina, FF UK, Kaprovou ulicí na Staroměstské náměstí, Celetnou ulicí až k Obecnímu domu a na Masarykovo nádraží na nás několikrát dýchl duch velkoměsta.

Návrat vláčkem probíhal v družném hovoru i v poklidné dřímotě (dle fyzické zdatnosti jednotlivých účastníků). Co dodat? Myslím, že mluvím za všechny, když volám: O pa ko vat!

Vedení školy děkuje pedagogickému dozoru Mgr. Richterové a Mgr. Čermákovi za zajištění a organizaci exkurze. Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Kuchaři navštívili hotel Hilton v Praze

01.06.2016 l

V úterý 30. 5. 2016 vyjeli žáci oboru kuchař-číšník do Prahy. Cílem byl hotel Hilton v Praze - Karlíně. Výpravy vedené Mgr. Štorkovou se ujal personální manager pan Daniel Diessner. Po krátkém seznámení žáků s historií hotelu (dostaven v roce 1989, poničen povodněmi v roce 2002, dokončení rekonstrukce 2009) začala prohlídka opravdu od střechy po sklep. Na střeše je umístěn Cloud 9 sky bar & lounge, což je první sky bar v Praze a nabízí úchvatný pohled na panoráma Prahy. Prohlídka pokračovala hotelovými pokoji (je jich zde 792), restauracemi, žáci si prošli i fitness, viděli hotelový bazén, banketní centrum i odbytová střediska hotelu. Většina z nich navštívila luxusní hotel poprvé, vládlo velké nadšení. Na závěr kladli účastníci panu Diessnerovi dotazy. Zajímalo je, za jakých podmínek by zde mohli být zaměstnáni, jaké musí mít vzdělání a jaký by měli plat. Všechny všetečné otázky byly podrobně zodpovězeny, vše vysvětleno a exkurze mohla skončit. Žáci byli nadšeni.

Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Výlet aranžérů do Jizerských hor

31.05.2016 l

Ve dnech 27. – 29. 5. 2016 pobývali aranžéři z druhého ročníku spolu s učitelkami odborného výcviku na úžasném školním výletě v Desné v Jizerských horách.´

Program byl opravdu pestrý, nálada výborná. Turistika, sport, koupání v bazénu, společenské hry i opékání buřtů. A nebyli by to aranžéři, kdyby nerealizovali nějakou tvůrčí aktivitu. Vytvořili šablony obrázků, které následně tupováním přenášeli na trička. Výsledek byl báječný.

Výtvory najdete ve fotogalerii.foto k aktualitě

Závěrečné zkoušky 3. ročníků učebních oborů

31.05.2016 l

Ve středu 1. 6. 2016 začínají závěrečné zkoušky 3. ročníků učebních oborů písemnou částí. Od 2. - 10. 6. 2016 probíhá praktická část ZZK. Ústní část ZZK se uskuteční v termínu od 16. - 17. 6. 2016. Přejeme všem žákům pevné nervy a hodně úspěchů.

Slavnostní předání výučních listů proběhne v pondělí 20. 6. 2016 od 14:30 hodin v multimediální učebně.

Fotografie ze závěrečných zkoušek najdete zde.foto k aktualitě

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

26.05.2016 l

Konečně to mám černé na bílém!!! To bylo aktuální zvolání letošních maturantů, nyní již absolventů naší školy. Ve čtvrtek 26. 5. 2016 se uskutečnilo v budově kladenského magistrátu slavnostní předání maturitních vysvědčení. V obřadní síni se spolu s absolventy sešli jejich učitelé, rodiče, příbuzní a známí.

Ředitel školy Mgr. Petr Paták ve svém projevu zhodnotil trnitou, ale úspěšnou cestu žáků k maturitě. Velmi hezky k přítomným pohovořil člen zastupitelstva města Kladna pan Vojtěch Volf, MBA. Jménem absolventů vystoupila Eva Matoušková s milým poděkováním rodičům i pedagogům, nezapomněla ani na povzbuzení spolužáků, kteří v jarním termínu neuspěli.

Po skončení slavnostního setkání proběhlo i fotografování. Podívejte se do galerie.foto k aktualitě

Reportáž v televizi

25.05.2016 l

Reportáž ze zaplavené cvičebny můžete vidět v následujících odkazech:

Události (v čase 30min a 40s)
Události v regionechfoto k aktualitě

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

25.05.2016 l

Vedení školy srdečně zve všechny maturanty, jejich rodinné příslušníky i přátele k slavnostnímu předání maturitního vysvědčení. Uskuteční se ve čtvrtek 26. května 2016 od 10:00 hodin v obřadní síni Magistrátu města Kladna. Žádáme žáky, aby se z organizačních důvodů dostavili před obřadní síň ve druhém patře již v 9:45 hodin. Samozřejmostí je společenské oblečení.

Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Poděkování žákům školy

25.05.2016 l

V termínu 18. 5. 2016 se ve Stochově uskutečnil Den pro prevenci. Žáci třetího ročníku oboru sociální činnost si otestovali jaké to je aktivně organizovat soutěže pro děti, pracovat s klienty speciální školy Slunce, odpovídat na všetečné dotazy příchozích i moderátorovi radia Relax.

Poděkování žákům školy najdete zde.foto k aktualitě

Nová cvičebna je téměř zničená

24.05.2016 l

V pondělí 23. 5. 2016 se nad Kladnem přehnala průtrž mračen s krupobitím. Způsobila nemalé škody, bohužel i v naší škole. Katastrofální situace nastala v suterénu školy. Starými netěsnícími okny ve cvičebně se vevalila voda s hlínou mezi naše nové stroje, pokračovala přes sklad pro kuchyň, obklopila i elektrickou rozvodnu a zastavila se až na chodbě před kuchyní. V noci likvidovali spoušť hasiči s panem školníkem, uklízečkami i dalšími zaměstnanci. Náprava škod a úklid bude pokračovat i v následujících dnech. Až do odvolání nebude fungovat kuchyně a cvičebna. Školní bufet bude otevřen pouze omezeně. Žádáme všechny žáky i zaměstnance o pomoc a pochopení při vzniklých obtíží.

Ředitel školy děkuje všem zaměstnancům a žákům za profesionální přístup a pomoc při likvidaci škod.

Fotografie ze zatopení suterénu můžete vidět zde.foto k aktualitě

O naší šikovné žákyni

24.05.2016 l

Tato zpráva není ze seriálu Osobnosti školních lavic, ale je neméně skvělá. Představíme aktivitu žákyně druhého ročníku Ester Dulajové. O akci, kterou úspěšně zorganizovala, se dočtete zde.foto k aktualitě

Nabídka brigády pro žáky

23.05.2016 l

Daywork je bezplatný interaktivní on-line portál, který má za cíl spojovat firmy hledající krátkodobou výpomoc a studenty se zájmem o práci.

Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Ústní maturitní zkoušky

19.05.2016 l

V termínu od 17. - 20. 5. 2016 probíhají v SOŠ a SOU Kladno ústní maturitní zkoušky.

Fotografie z ústní maturitní zkoušky najdete zde.

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

Vedení školy srdečně zve všechny maturanty, jejich rodinné příslušníky i přátele k slavnostnímu předání maturitního vysvědčení. Uskuteční se ve čtvrtek 26. května 2016 od 10:00 hodin v obřadní síni Magistrátu města Kladna. Žádáme žáky, aby se z organizačních důvodů dostavili před obřadní síň v prvním patře již v 9:45 hodin. Samozřejmostí je společenské oblečení.

Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Úspěch žáků na Dni pro prevenci

19.05.2016 l

Ve středu 18. 5. 2016 pořádalo město Stochov pro širokou veřejnost akci Den pro prevenci. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Svá stanoviště zde měli hasiči, policisté, záchranáři, ale i naše škola. Žáci třetího ročníku oboru sociální činnost si otestovali v praxi jaké to je aktivně organizovat soutěže pro děti, pracovat s klienty speciální školy Slunce, odpovídat na všetečné dotazy příchozích i moderátorovi rádia Relax. V průběhu celé akce byl o naše žáky velký zájem a je třeba říci, že všichni pracovali aktivně a s elánem. Prokázali, že věci, které se učí v hodinách pedagogiky a psychologie, dovedou využít i v praxi.

Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Hokejbalový turnaj

18.05.2016 l

Mezi našimi žáky je velmi populární hokejbal. V úterý 17. 5. 2016 se konalo regionální kolo v hokejbale mezi středními školami. Naše škola se utkala se soupeři ze čtyř středních škol. Konkrétně to byly SOŠ a SOU Kladno, Dubská, SPŠ a OA Kladno-Sítná, Sportovní gymnázium a Gymnázium Kladno.

Naši školu reprezentovali V. Pošta, F. Kinzl, J. Černý a P. Patyk ze třídy LO3, M. Hudec, Š. Důraz a T. Jupa z K1A, P. Šmatlák z K1B, J. Geryk z VS1 a branku hájil M. Schröder z GP2. I přes velkou snahu se našim borcům nedařilo. Většinu zápasů prohráli, i když s rozdílem jedné branky.

Do celorepublikového finále naše škola nepostupuje. Bereme to jako výzvu, příští rok se do finále jistě dostaneme!

Fotografie z hokejbalového turnaje najdete zde.foto k aktualitě

Informace maturantům

17.05.2016 l

Výsledky didaktických testů a písemných prací společné části písemných maturitních zkoušek byly všem maturantům zaslány prostřednictvím elektronické pošty. Jestliže jste mail neobdrželi, můžete si protokoly o výsledcích vyzvednout na studijním oddělení školy.
V týdnu od 16. května budou probíhat obhajoby maturitních prací a ústní část maturitních zkoušek.

Rozpis byl zveřejněn na webových stránkách školy již dříve, ale znovu připomínáme: V pondělí se všichni maturanti dostaví k zahájení obhajoby maturitních prací v 7:45 hodin do učeben dle rozpisu.

V úterý 17. 5. 2016 se v 7:45 hodin dostaví všichni žáci L4 a VS4 k zahájení ústní části maturitní zkoušky. Ve čtvrtek 19. 5. 2016 se v 7:45 hodin k zahájení dostaví všichni žáci třídy GP2.

Časový harmonogram ústní maturitní zkoušky najdete zde.
Fotografie z obhajoby maturitní práce najdete zde.foto k aktualitě

Memoriál Jana Lewinského

16.05.2016 l

Ve středu 11. 5. 2016 se studenti třídy VS3 zúčastnili na nám. Sítná v Kladně druhého ročníku Memoriálu Jana Lewinského – Studentský železný hasič ČVUT FBMI.

Tato soutěž je určena pro studenty středních a vyšších odborných a vysokých škol, kteří již dosáhli věku 18 let. Součástí doprovodného programu byla ukázka historické a současné techniky ze stanice HZS Kladno a HZS Slaný. Hasiči z letiště Václava Havla předvedli techniku, kterou využívají při záchraně osob a majetku v leteckém provozu, k vidění byla i simulace záchrany zraněných při dopravní nehodě, vyproštění zraněné osoby z osobního automobilu, lékařské ošetření a transport do zdravotnického ošetření. Akce se setkala s velkým zájmem našich žáků.

Fotografie z memoriálu najdete zde.foto k aktualitě

Jsme pyšní na své žáky

13.05.2016 l

Mezi našimi žáky je mnoho zajímavých a úspěšných dívek a chlapců. Jedna z nich je i Veronika Loudová. Zpravodajský deník Vaše Kladno přináší na svých stránkách seriál Osobnosti školních lavic. Přečtěte si, jak byla Veronika představena široké veřejnosti.

Článek najdete zde.foto k aktualitě

Vyučování bude zajímavější

12.05.2016 l

V průběhu celého školního roku se vedení školy snaží zpestřit výuku a vybavuje třídy audiovizuálními i jinými pomůckami. Od května bude možné používat nejnovější přírůstky ze školních kabinetů, konkrétně byly zakoupeny pomůcky do hodin matematiky, českého jazyka, cizích jazyků i odborných předmětů.

Ukázku nakoupených pomůcek pro žáky najdete zde.foto k aktualitě

Exkurze do pivovaru Staropramen

12.05.2016 l

Žáci gastronomických oborů prvních a druhých ročníků se v rámci výuky odborných předmětů účastnili v úterý 10. 5. 2016 exkurze do pivovaru Staropramen v Praze na Smíchově. Cílem bylo prohlédnout si pivovar, seznámit se s jeho historií, technologií výroby piva i jeho expedicí. Žáci viděli původní varny, v interaktivní expozici se seznámili s průběhem modernizace pivovaru. K vidění byly i automobily Tatra z 30. let minulého století, které rozvážely pivo k zákazníkům. Na závěr exkurze si žáci mohli vyzkoušet točení piva z pípy. Akce se vydařila a setkala se s velkým zájmem především u chlapců.

Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Projekt Erasmus+ vstupuje do závěrečné etapy.

11.05.2016 l

Ve dnech 8.5. - 14.5. 2016 se zúčastní vybraní žáci zapojení do projektu Erasmus + setkání, které proběhne tentokrát v německém městě Marl. Hlavním cílem bude závěrečné zhodnocení dvouletého projektu a jeho představení na Evropském dni. Žáci a jejich pedagogové se v rámci programu setkají s radními a místními politiky, budou mít možnost pohovořit s nimi na téma "Problematika plastů." Účastníci navštíví také Evropský parlament a Evropskou komisi v belgickém Bruselu. Na závěr setkání se bude jednat o možnostech další vzájemné spolupráce a účasti na nových projektech.

Fotografie z projektu najdete zde.foto k aktualitě

Aranžérky navštívily knihkupectví

11.05.2016 l

V pondělí 9. 5. 2016 se děvčata z prvního ročníku oboru aranžér zúčastnila malé exkurze do knihkupectví Kanzelsberger v ulici T. G. Masaryka. Tato aktivita byla součástí projektu „čtenářské dílny“, do kterého je naše škola zapojena. Měl by žáky více motivovat k četbě, aby to pro ně nebyla povinnost, ale především zábava a součást relaxace.

Dívky měly možnost prohlédnout si veškerou současnou literaturu dostupnou na trhu. V přízemí nahlédly do knih světové a české beletrie, v 1. patře se soustředily na odbornou literaturu. Nahlédly i do učebnic, které by mohly využít pro studium a rozšíření svých odborných znalostí.

Fotografie z návštěvy knihkupectví najdete zde.foto k aktualitě

2. kolo přijímacího řízení

10.05.2016 l

Vážení uchazeči,

naše škola, SOŠ a SOU Kladno, nám. E. Beneše 2353 bude vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení pro tyto obory:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
37-42-M/01 Logistické a finanční služby; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání
75-41-M/01 Sociální činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání


Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání 2 roky; denní forma vzdělávání
64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání 3 roky; dálková forma vzdělávání
65-41-L/51 Gastronomie; délka vzdělávání: 2 roky; denní forma vzdělávání


Střední vzdělání s výučním listem:
65-51-H/01 Kuchař – číšník; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání
66-51-H/01 Prodavač; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání
66-52-H/01 Aranžér; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání


V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy.

Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Na co se můžeme těšit v květnu a červnu?

09.05.2016 l

Blíží se náročný konec školního roku, proto je třeba se intenzivně připravovat na závěrečné písemné práce a zkoušení. Čeká ale studenty i nějaká relaxace? Je zde několik dobrých zpráv. Započala výstavba venkovní učebny, kterou budou moci žáci využívat v případě hezkého počasí. Na školní zahradu budou instalovány dva betonové stoly na ping-pong pro hodiny tělesné výchovy i přestávky. Školní zahradní klub již pracuje na tvorbě záhonů, v nejbližších dnech budou do odpočinkové zóny instalovány lavičky. Těšíme se.

Fotografie ze stavby přírodní učebny můžete vidět zde.foto k aktualitě

Výsledky přijímacího řízení

08.05.2016 l

Zobrazit výsledky 1. kola přijímacího řízení - odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.foto k aktualitě

Časový harmonogram ústní maturitní zkoušky

07.05.2016 l

Časový harmonogram najdete zde.
foto k aktualitě

Filmaři v naší škole

06.05.2016 l

Většina škol zůstává o víkendech prázdná, ani ta naše není výjimkou. Na konci dubna u nás ale naopak bylo extrémně rušno. Školu obsadili filmaři, školní dvůr byl plný obytných přívěsů, cateringových stanů i početného komparsu.

Pro společnost HBO Europe se zde natáčela část jedné z epizod dramatu Pustina. Osmidílný seriál je dramatickým příběhem rodiny, odvíjejícím se na pozadí vesnické komunity, která se v extrémní situaci ocitá na pokraji vlastního zániku. Do školních lavic usedl pod vedením režisérky Alice Nelis mezi jinými herci i Jaroslav Dušek, který ochotně zapózoval s panem ředitelem a panem školníkem.

Foto z natáčení najdete zde.foto k aktualitě

Aktuálně o přijímacím řízení

04.05.2016 l

Vzhledem k velkému množství telefonických a mailových dotazů rodičů i žáků, přinášíme rekapitulaci informací k přijímacímu řízení pro školní rok 2016/2017.

Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Jsme pyšní na své žáky

04.05.2016 l

Mezi našimi žáky je mnoho zajímavých a úspěšných dívek a chlapců. Jedním z nich je i Petr Balabán. Zpravodajský deník Vaše Kladno přináší na svých stránkách seriál Osobnosti školních lavic. Přečtěte si, jak byl Petr představen široké veřejnosti.

Článek najdete zde.foto k aktualitě

Olympiáda v německém jazyce

03.05.2016 l

Ve škole 27. 4. 2016 proběhla pod vedením Mgr. Hlavničkové olympiáda v německém jazyce. Na prvním místě se umístila Dominika Opltová, na druhém místě byla Sabina Červenková a na třetím místě se umístil Martin Burgr.

Všem vítězům a zúčastněným gratulujeme a děkujeme za účast. Fotografii ze slavnostního předání diplomů najdete zde.foto k aktualitě

Zahájení revitalizace školní zahrady

02.05.2016 l

V úterý 3.5. 2016 zahájil školní zahradní klub práce na školní zahradě. Slavnostního „prvního rýpnutí“ se účastnili zástupci vedení školy, pan školník a samozřejmě členové klubu spolu s Mgr. Bílovou a Bc. Fichtnerovou.

Bezprostředně po slavnostním úvodu se členové klubu pustili do přípravy půdy pro první okrasný trvalkový záhon. I přesto, že půda na školním pozemku ležela dlouho ladem a je značně udusaná, podařilo se nám během dvou hodin zkultivovat první část záhonu.

Sazenice trvalek, shromážděné díky květinové burze, se už těší na své nové stanoviště. Jménem zahradního klubu prosím ještě další studenty i zaměstnance školy, aby také přispěli do květinové burzy. Prosím, sledujte aktuální informace na nástěnce zahradního klubu v relaxačním koutku v přízemí, Bc. Martina Fichtnerová.

Fotografie ze slavnostního rýpnutí.foto k aktualitě

Informace pro maturanty

29.04.2016 l

Základní informace pro žáky písemným zkouškám SČ MZ si můžete přečíst zde.foto k aktualitě

Poslední zvonění třídy GP2, L4, VS4

29.04.2016 l

Fotografie z posledního zvonění můžete vidět zde.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

28.04.2016 l

V pátek 29. 4. 2016 odevzdají všichni žáci tříd GP2, VS4, L4 v pokladně školy, kancelář č. 212 2. patro, čip a klíček od šatní skříňky, který bude označen číslem skříňky a jménem. Při odevzdání jim bude vrácena záloha ve výši 200 Kč.

Zároveň odevzdají vyplněný "Výstupní list žáka" třídnímu učiteli.foto k aktualitě

Výsledky přijímacího řízení

27.04.2016 l

Zobrazit výsledky 1. kola přijímacího řízení - Dálková forma vzdělávánífoto k aktualitě

Exkurze do Berouna

27.04.2016 l

Žáci 1. ročníku oboru aranžér navštívili 22. 4. 2016 SOŠ a SOU Beroun-Hlinky, kde se tamní žáci připravují ve stejném oboru. Cílem bylo seznámit se s výrobou vizovického pečiva. Žáci si jeho tvorbu mohli vyzkoušet a podle fotografií je vidět, že modelování různých figurek se jim dařilo a líbilo. Tuto exkurzi, která se uskutečnila v rámci odborného výcviku, lze hodnotit jako vynikající.

Fotografie z exkurze můžete najít zde.foto k aktualitě

Květinová burza

26.04.2016 l

V týdnu od 2. května 2016 pořádá zahradní klub naší školy „Kozel zahradníkem" květinovou burzu. Prosíme všechny žáky, kteří mají možnost ze zahrádky své rodiny přinést přepěstky (obnůžky, části rostlin s kořínky), aby tak učinili.

Pomůžete tím při zakládání školní zahrady. Na Vaše rostlinky se těší Bc. Fichtnerová, kabinet 007.foto k aktualitě

Informace pro maturanty

25.04.2016 l

Nezapomeňte si nechat zkontrolovat povolené pomůcky potřebné k písemné maturitní zkoušce do konce tohoto týdne tj. do 29. 4. 2016.

Kontrolují se slovníky (ANJ - Ing.arch. Sladká, Mgr. Chovanová, NEJ, RUJ - Mgr. Svobodová) a kalkulačka(Mgr. Češpiva).foto k aktualitě

Předání cen v soutěži: Návrh na vybudování školní zahrady

24.04.2016 l

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 byly vítězné trojici předány ceny a diplomy za oceněné návrhy v soutěži o nejlepší návrh projektu školní zahrady. Foto zde.foto k aktualitě

Výsledky přijímacího řízení

23.04.2016 l

v pátek 22. 4. 2016 během dopoledne se dozvíte výsledky přijímacího řízení do naší školy.

Více informací najdete ve stručném návodu jak postupovat.

Zobrazit výsledky přijímacího řízenífoto k aktualitě

Praktická část maturitní zkoušky třídy G2

21.04.2016 l

V týdnu od 18. - 21. 4. 2016 proběhla praktická maturitní zkouška žáků třídy GP2.
Fotografie z praktické maturitní zkoušky najdete zde.foto k aktualitě

Fotografování

20.04.2016 l

Ve středu 20. 4. 2016 proběhne v zahradě SOŠ a SOU fotografování. Časový harmonogram najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování ve Státní vědecké knihovně v Kladně

20.04.2016 l

Žáci třídy POD1 se v úterý 19. 4. 2016 v rámci předmětu základy práva vydali do Státní vědecké knihovny v Kladně. Jejich cílem bylo seznámit se se základními pravidly a pojmy autorského práva na příkladu psaní odborné práce, vyzkoušeli si i vlastní práci s katalogem knihovny. Na závěr se seznámili s prací ve studovně a vyhledáváním knižních novinek ve volném výběru.

Fotografie z návštěvy knihovny najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování logistů

20.04.2016 l

Třída LO2 se v úterý 19. 4. 2016 přemístila k výuce z učebny do terénu, konkrétně na kladenské vlakové nádraží. Žáci navštívili mimořádně zajímavý projekt Československé obce legionářské – Legiovlak.

K vidění byla přesná replika vlaku, jakým se přepravovali českoslovenští legionáři po trase Transibiřské magistrály. Žáci, kteří se po maturitě budou zabývat logistikou, si udělali představu, jak náročná a obtížná byla přeprava desetitísíců lidí a techniky, navíc v bojových podmínkách. Ti z našich žáků, kteří budou pracovat na poštách, viděli, jakým způsobem fungovala pošta v polních podmínkách.

Pokud by měla učitelka odborných předmětů Ing. Nobilisová, která pro žáky tuto akci zorganizovala a následně je expozicí provázela, hodnotit odpoledne s Legiovlakem, konstatovala by: ideální doplnění výuky, propojení historie a informací z logistického pojetí tohoto dějinného období.

Fotografie z exkurzního vyučování najdete zde.foto k aktualitě

Vyhlášení celostátní soutěže logistů

18.04.2016 l

Tým ve složení Veronika Hulešová, Kristýna Šmídová a Dominik Hes se zúčastnil třídenní celostátní soutěže poštovních dovedností. Ve velmi těžké konkurenci škol z celé republiky, z nichž některé se mohou chlubit nejmodernějším materiálním a technickým vybavením, pomocí kterého se na soutěž připravují, naši studenti obsadili velice pěkné 7. místo.

Ředitel školy poděkoval a předal ocenění žákům za výbornou reprezentaci školy. Fotografie zde.foto k aktualitě

Ze života školy

17.04.2016 l

V pátek 15. 4. 2016 se v naší škole nevyučovalo podle rozvrhu. Probíhalo pokusné ověřování přijímacích zkoušek, žáci maturitních ročníků měli celodenní seminář, ostatní žáci se účastnili sportovního dne.

Fotografie ze sportovního dne najdete zde.foto k aktualitě

Známe vítězný návrh na vybudování školní zahrady

17.04.2016 l

V měsíci březnu byla vyhlášená soutěž o nejlepší návrh na vybudování školní zahrady. Odborná komise soutěž vyhodnotila takto:

1. místo - Markéta Růžičková ze třídy L1
2. místo - Jana Pencová z A2
3. místo - Alena Opltová z A2


Ceny budou vítězům předány ve čtvrtek 21. 4. 2016 ve 12:20 hodin v relaxační zóně. V souvislosti s tvorbou zahrady byl založen zahradní klub. Momentálně má 17 členů a několik sympatizujících pedagogů. Jeho pracovní název je „Kozel“. Žáci, kteří mají chuť při tvorbě zahrady pomáhat, se stále mohou hlásit u Bc. Fichtnerové. Zahradnický klub plánuje na počátek května trvalkovou burzu.

Zvláštní ocenění patří Mgr. Michalskému, který podal velmi zajímavý mimosoutěžní návrh projektu vybudování školní zahrady.

Vítězné návrhy najdete zde.foto k aktualitě

Třídní schůzky

13.04.2016 l

Třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 14. 4. 2016 od 15:30 - 17:00 hodin.

Rozpis jednotlivých tříd a vyučujících najdete zde.foto k aktualitě

Informace k přijímacím zkouškám dne 15. 4. 2016

11.04.2016 l

Vážení budoucí žáci naší školy,

v pátek 15. 4. 2016 se koná přijímací řízení pro čtyřleté studijní obory. Všichni jste již dostali pozvánky, ale já si Vás dovoluji pozvat i prostřednictvím našich webových stránek.

Pokračovánífoto k aktualitě

Úprava pátečního vyučování

11.04.2016 l

V pátek 15. 4. 2016 bude v naší škole probíhat přijímací řízení. Z tohoto důvodu se nebude vyučovat dle rozvrhu. Žáci maturitních ročníků budou mít od 8:00 hodin celodenní maturitní seminář, podrobnosti se dozví od svých třídních učitelů.

Pokračovánífoto k aktualitě

Literární a výtvarná soutěž

10.04.2016 l

Žákyně třídy V2 Ester Dulajová a Sára Kubátová se svými pracemi zapojily do literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín pod názvem Vyučování bylo přísně zakázáno!

Děkujeme za čas, který projektu věnovaly a přejeme oběma, aby naši školu úspěšně reprezentovaly. Více informací o soutěži najdete zde.

Více o soutěži

Fotografie prací najdete zde.foto k aktualitě

Logisté soutěžili v Praze

06.04.2016 l

áci třídy LO3 se zúčastnili třídenní celostátní soutěže poštovních dovedností. Čekaly na ně otázky ze zeměpisu, ekonomiky, technologie, při razítkovací štafetě si vyzkoušeli i manuální zručnost. Důležitými disciplínami byly komunikační dovednosti a obchodní činnosti. To byly i nejsilnější stránky zástupců naší školy.

Tým ve složení Veronika Hulešová, Kristýna Šmídová a Dominik Hes si vedl na výbornou. Ve velmi těžké konkurenci škol z celé republiky, z nichž některé se mohou chlubit nejmodernějším materiálním a technickým vybavením, pomocí kterého se na soutěž připravují, naši studenti obsadili velice pěkné 7. místo.

Ředitel školy děkuje žákům za vzornou reprezentaci naší školy a Ing. Nobilisové za bezchybnou organizaci této akce.

Fotogalerii ze soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Volný den

05.04.2016 l

Ředitel SOŠ a SOU Kladno vyhlašuje dne 8. dubna 2016 volný den v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb.,z provozních důvodů.

Volný den se nevztahuje na žáky, kteří mají odborný výcvik mimo budovu školy.

Škola je z technických důvodů uzavřena, děkujeme za pochopení.foto k aktualitě

Chválíme našeho studenta

05.04.2016 l

Žákyně naší školy byly ve čtvrtek 31. 3. 2016 při odchodu na exkurzní vyučování napadeny cizí ženou. Útočnice si počínala velmi brutálně, způsobila oběma dívkám pohmožděniny. Určitě by dopadly ještě hůře, kdyby jim nepomohl jejich spolužák Jan Geryk. Byl duchapřítomný, odvážný a statečný.

Vedení školy Honzovi moc děkuje.

Článek v KD najdete zde.foto k aktualitě

Jak bude vypadat naše zahrada?

05.04.2016 l

Žáci naší školy byli vyzváni, aby se účastnili soutěže „O nejlepší návrh plánu školní zahrady“. Vedení školy bylo potěšeno, že mnozí žáci chtějí zlepšit vzhled školního dvora, není jim to lhostejné. K paní učitelce Fichtnerové doputovalo několik zajímavých návrhů na vybudování školní zahrady. Pokud vás zajímá, jak soutěž skončila, přijďte ve čtvrtek 14. 4. 2016 ve 13:35 hodin do relaxačního koutku v přízemí. Odborná komise pod vedením Ing. arch. Marty Sladké vyhlásí výsledky a představí vítězný návrh.

A co můžete udělat pro školní zahradu vy všichni? Potřebujeme velké množství kelímků na předpěstování sazeniček. Prosím proto všechny studenty, aby do kabinetu 007 přinášeli čisté kelímky od jogurtů. Děkujeme.foto k aktualitě

Křížem krážem staletími

30.03.2016 l

Dne 23.3.2016 se uskutečnila pod vedením Mgr. Vočkové a Mgr. Parnahajové školní soutěž Křížem krážem staletími, která prověřila znalosti studentů z literatury a historie. Celkem se soutěže zúčastnilo 42 žáků.

Na prvních místech se s nejvyšším počtem bodů umístili: Kristýna Šimková-L4(53 bodů), Daniel Papáček-VS3(47 bodů) a Eva Matoušková-L4(45 bodů).

Vedení školy gratuluje všem vítězům soutěže.foto k aktualitě

Ředitelské písemné práce

29.03.2016 l

ŘPP se konají od 29. 3. - 1. 4. 2016 dle časového harmonogramu, který najdete v sekci suplování. Vedení školy přeje všem žákům hodně štěstí.foto k aktualitě

Vážení žáci, vážení zaměstnanci,

23.03.2016 l

dovolte mi, abych Vám všem popřál hezké prožití velikonočních svátků, krásné jaro, pohodu a pevné zdraví. Velikonoční prázdniny jsou určené k odpočinku, ne však pro úplně všechny. Obracím se na žáky maturitních ročníků i končících učebních oborů s doporučením, aby volných dnů využili nejen k odpočinku, ale i ke studiu a přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky, ředitel školy.

Přehled důležitých informací naleznete zde.foto k aktualitě

Laboratorní cvičení třídy KA3

22.03.2016 l

V pondělí 21.3.2016 se uskutečnilo laboratorní cvičení z předmětu technologie pro žáky třetího ročníku oboru Kuchař-číšník. Žáci pod vedením učitelky Mgr. Parmové připravili čtyřchodové menu: Sýrová roláda s banketkou, rajčatový krém se smetanovými nočky, kuřátko nadívané kuřecími játry, šťouchané brambory ve slaninovém kabátku a creme brülle.

Všichni pracovali skvěle a to se odrazilo na výsledku. Fotografie ze cvičení najdete zde.foto k aktualitě

Velikonoční jarmark

22.03.2016 l

Dne 12.3.2016 se naše škola zúčastnila velikonočního jarmarku, který pořádala obec Stehelčeves. V kulturním domě naši žáci předvedli ukázku jarní velikonoční tabule, připravili palačinky, které poté flambovali a nabízeli návštěvníkům. Zájem byl obrovský, akce se opravdu vydařila.

Vedení školy děkuje Mgr. Parmové, Bc. Schröderové a všem žákům za prezentaci školy.foto k aktualitě

Postup žáků do krajského kola

21.03.2016 l

Vybraní žáci naší školy se pod vedením Bc. Neumannové zúčastnili školního kola celostátní soutěže „Tuta Via Vitae". Nejlepší žáci se probojovali do krajského kola.

Soutěž probíhá od září 2015 do dubna 2016, vzdělává děti, mládež a jejich prostřednictvím i dospělé, za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a institucí v požární ochraně, civilní obraně apod.

Vedení školy děkuje všem žákům za skvělé výsledky v soutěži a přeje hodně štěstí těm, kteří se probojovali do krajského kola.

Fotografie z předávání diplomů najdete zde.foto k aktualitě

Aktuální informace - přijímací řízení 2016/2017

18.03.2016 l

Aktuální informace o přijímacím řízení najdete zde.foto k aktualitě

Jarní výzdoba školy

18.03.2016 l

K nejvyhledávanějším učebním oborům v naší škole patří aranžérky. Není se čemu divit, protože žákyně v rámci odborného výcviku vytvářejí velké množství krásných výrobků a dekorací. V současné době pracují na jarní výzdobě školní budovy, technikou špendlení papíru oblékly figuríny do veselých šatů a dokončily práci na reklamním stojanu, kde propagují různé výrobky.

Děvčata jsou velmi šikovná, co všechno je ve škole k vidění, můžete posoudit ve fotogalerii.foto k aktualitě

Jmenování členů maturitní komise

17.03.2016 l

Dokument si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Návštěva soudu jako forma exkurzního vyučování

16.03.2016 l

Ve středu 16. 3. 2016 se žáci nástavbového studia oboru Podnikání zúčastnili exkurzního vyučování. V rámci předmětu Základy práva navštívili Okresní soud v Kladně. Stejně jako veřejnost měli možnost se seznámit s vedením občanského soudního řízení. V rámci této konkrétní kauzy se řešila otázka ochrany osobnosti. Jednalo se o velmi zajímavý spor, se kterým se veřejnost nesetkává tak často. Sami žáci byli velmi zvědaví, jak předseda senátu danou věc rozhodne, proto byli velmi pozornými diváky a pozorovateli. Panu předsedovi náleží velké poděkování. Žákům se věnoval i po skončení řízení, odpověděl na všechny naše zvídavé otázky a vysvětlil nám celou řadu odborných věcí.

Z této výjimečné akce si žáci odnesli poznatky, že to, co se ve škole učí, funguje i v praxi. Zároveň se setkali s novými podněty, které by je měly motivovat k dalšímu studiu.

Vedení školy děkuje paní učitelce Ing. Grundové za výborné zajištění a realizaci této akce.foto k aktualitě

Autoškola

15.03.2016 l

Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Laboratorní cvičení

15.03.2016 l

Nedílnou součástí výuky na naší škole jsou i laboratorní cvičení. Dne 15. března 2016 je realizovali pod vedením Mgr. Hájka žáci třídy G1, tedy prvního ročníku nástavbového studia oboru gastronomie. Žáci měli za úkol připravit obědové menu složené ze čtyř chodů. Jako studený předkrm se podával kuřecí salát s ananasem a banketkou, dále hráškový krém s krutony a opečenou slaninou a jako hlavní chod plněná vepřová panenka parmskou šunkou a nivou, šťouchané brambory. Zlatým hřebem byl moučník, konkrétně ovocný špíz s čokoládovou polevou. Strávníkům, kteří toto slavnostní menu konzumovali a hodnotili, vše neobyčejně chutnalo, estetický dojem byl také bezchybný.

Upřímné poděkování i pochvala patří zejména žákům, kteří se aktivně podíleli na celé přípravě v kuchyni, i těm, kteří servírovali jídla a obsluhovali hosty.
Více ve fotogalerii.foto k aktualitě

Soutěž „O nejlepší návrh plánu školní zahrady“

14.03.2016 l

Vedení školy vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh pro vybudování školní zahrady. Zúčastnit se mohou žáci, učitelé i přátelé školy.

Podrobnosti o soutěži najdete zdefoto k aktualitě

Divadelní představení

13.03.2016 l

Dne 11. 3. 2016 se zúčastnily třídy S2,VS1 a A2 divadelního představení Miláček , jehož autorem je Guy de Maupassant, francouzský realistický prozaik. Hra zachycuje velmi zdařile proměnu Georgese Duroya, intelektuálně průměrného muže. Díky svému fyzickému zjevu představuje ideál milence své doby. Díky ženám se promění v cílevědomého kariéristu, který zneužívá svůj šarm a fyzické přednosti na cestě vzhůru. Co vše udělá, aby se dostal až na vrchol? Jakým způsobem získá pracovní příležitost v předním pařížském deníku? Kdo mu pomáhá s psaním článků a jakým způsobem se dostává do vyšší společnosti? To vše se dozvíte ve zmiňované hře, která je nadčasová i díky tomu, že problémy, které řeší, a to, jak se s nimi hlavní představitel vypořádává, je aktuální i v dnešní době. V hlavních rolích jsme měli možnost vidět herečky E. Salzmannovou, A. Štréblovou nebo L. Zahradnickou, v mužských rolích pak M. Königa či O. Nováka.

Fotografii z divadelního představení najdete zde.foto k aktualitě

Beseda s Policií ČR

11.03.2016 l

Žáci maturitních ročníků dostali ve čtvrtek 10. 3. 2016 zajímavý námět, kam by bylo možné zamířit po skončení studia. Zástupci Policie České republiky přišli do školy uskutečnit informační přednášku na téma Pomozte řešit bezpečnost – staňte se policistou. V úvodu seznámili přítomné prostřednictvím videoprojekce se základními podmínkami pro přijetí do řad policistů, jakými jsou fyzické testy, psychotesty i úspěšné zvládnutí kempu pro uchazeče. V další části se hovořilo o možnosti uplatnění v Policii ČR, o karierním postupu, finančním ohodnocení a výhodách, které povolání policisty přináší. V závěru besedy pokládali žáci doplňující otázky, z kterých bylo zřejmé, že je přednáška zaujala. Do jaké míry je jejich nadšení reálné, uvidíme po maturitě.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování

10.03.2016 l

V úterý 8. 3. 2016 se žáci třídy LO2 zúčastnili exkurzního vyučování. V rámci předmětu Základy přírodních věd navštívili krušovický pivovar, který je součástí pivovarnické společnosti Heineken ČR. Žáci měli možnost se detailně seznámit s technologií výroby piva.

Další zastávkou byly Lány a návštěva Muzea T. G. Masaryka, které prezentuje osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a historické události spojené s jeho osobou. Pamětní síň Alice Masarykové připomíná její život a práci i její činnost jako první předsedkyně Červeného kříže. Žáci navštívili i lánský hřbitov, kde si připomněli 166. výročí narození TGM. Tato vynikající exkurze byla praktickým doplněním teoretických znalostí, které si žáci v rámci výuky osvojují.

Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

1. místo v soutěži „Nejlepší webové stránky“

08.03.2016 l

V lednu letošního roku se naše škola přihlásila do 13. ročníku oblíbené soutěže WWW. ŠKOLA KLADNO 2015 o nejlepší webové stránky škol na území města Kladna. Již tradičně ji vyhlašuje Statutární město Kladno pod záštitou primátora města Mgr. Milana Volfa.

Jejím hlavním cílem je podpořit žáky a pedagogy základních, středních a vyšších odborných škol při tvorbě webových stránek, zajistit rozvoj tvorby, aktualizace webových stránek a využití internetu jako důležitého prvku moderní komunikační technologie.

Pokračování

Fotografie z vyhlášení výsledků najdete zde.foto k aktualitě

Docházkový systém

07.03.2016 l

Jako každá škola, dbá i naše SOŠ a SOU na zvýšenou bezpečnost žáků i pedagogů. Od února letošního roku byl proto zaveden docházkový systém. Je to jedno z dalších opatření, jak zamezit cizím osobám vstoupit do budovy školy a napomoci i lepší docházce žáků do školy.

Všichni žáci naší školy obdrželi osobní čipy, které jim umožňují přístup do školy. Žák je povinen se při každém vstupu i odchodu z budovy školy čipem zaregistrovat, čímž se přehled docházky žáka velmi snadno kontroluje. Do docházkového systému mohou nahlížet i rodiče. Každý zákonný zástupce se po obdržení přístupového hesla může kdykoliv přesvědčit, zda jeho dcera či syn jsou ve škole přítomni. O pozdních příchodech na vyučování budou rodiče informováni prostřednictvím mailu.

Vedení školy věří, že nový docházkový systém je dalším stupněm k ochraně žáků před nežádoucími či agresivními osobami a v součinnosti se zaváděním elektronických třídních knih se pro rodiče stane účinným nástrojem pro rychlou a účinnou kontrolu jejich dětí.foto k aktualitě

Jmenování zkušební komise

01.03.2016 l

Více informací o jmenování zkušební komise závěrečných zkoušek učebních oborů ve školním roce 2015/2016 najdete v sekci závěrečné zkoušky.foto k aktualitě

Soutěž o měsíční pobyt v USA

29.02.2016 l

Asociace Kladno Sister Cities ve spolupráci se statutárním městem Kladnem a Bellevue Sister Cities Association vyhlašuje soutěž o měsíční pobyt v USA.

Detailní popis podmínek soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Hezký pozdrav z lyžařského kurzu

26.02.2016 l

V termínu od 21. - 27. 2. 2016 probíhá lyžařský výcvikový kurz našich žáků na Božím Daru v Krušných horách. Ubytování je pro naše žáky včetně pedagogického dozoru zajištěno v horské chatě Slovanka.

Fotografie z pobytu najdete zde.foto k aktualitě

SOŠ a SOU v Kladenském deníku

26.02.2016 l

Článek v KD z maturitního plesu najdete zde.foto k aktualitě

Školní parlament, revitalizace školní zahrady

24.02.2016 l

Školní parlament školy proběhne v termínu 1. 3. 2016 ve 12:00 hodin v multimediální učebně. Z každé třídy se zúčastní ŠP maximálně dva zástupci.

Úkol: všichni známe pohled z jižních oken naší školy na travnatou plochu za budovou. Jistě už mnohé z nás napadlo, že by se tento prostor dal příjemně využít. Právě teď máme všichni jedinečnou šanci účastnit se proměny tohoto prostoru v krásnou a užitečnou zahradu.

Pojďme společně vymyslet, jaká bude proměna zahrady. Více informací Vám poskytne Bc. Fichtnerová.foto k aktualitě

Maturitní ples naší školy

19.02.2016 l

Pro žáky základních i středních škol je únor dramatické období. Deváťáci se rozhodují o tom, kam jít dál studovat, maturanti naopak zažívají jeden z nejpříjemnějších okamžiků, kterým maturitní ples dozajisté je.

Tři třídy naší školy zvolily jako termín pro tento krásný den pátek 12. 2. 2016. Během dne panoval v prostorách DK na Sítné čilý ruch. Maturanti doplňovali výzdobu sálu, kontrolovali rezervace stolů a chystali tombolu. Úderem devatenácté hodiny už však zaměnili džíny za přenádherné plesové róby a obleky a představili se vyprodanému domu kultury při nápaditých choreografiích slavnostního nástupu. Sklidili nadšené ovace od svých rodin, přátel, pedagogů i dalších hostů. Ředitel školy poděkoval celému organizačnímu týmu, který pracoval ve složení: Eva Matoušková, Sára Hofmanová, Vendula Kučerová, Michaela Novotná, Jana Gabrielová, Denisa Procházková a všem ostatním maturantům, kteří se aktivně zapojili do příprav plesu.

Po tradičním šerpování nemohly chybět ani další atributy maturitních plesů: sólo pro rodiče, učitele, zlatý déšť a půlnoční překvapení. Atmosféra byla radostná a veselá, organizace bezchybná. Žáci si během přípravy plesu v praxi realizovali znalosti, které si osvojili při studiu podnikání, gastronomie, logistiky i veřejné správy. Pokud budeme hodnotit celkový dojem z maturitního plesu SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše, lze říci, že je vynikající.

Fotografie z maturitního plesu najdete zde.foto k aktualitě

Literární pásmo

17.02.2016 l

V pondělí 15. 2. 2016 se uskutečnilo poslední z plánovaných literárních pořadů. Tentokrát si účinkující pro žáky maturitních ročníků připravily pásmo o životě a tvorbě Bohumila Hrabala. Pořad ukázal tohoto výjimečného spisovatele nejen po umělecké, ale také po lidské stránce. V pořadu byly použity kromě jiného ukázky z nejznámějších filmů natočených podle literární předlohy Bohumila Hrabala.

Tato akce přiblížila žákům netradiční formou učivo, které mohou využít i při maturitní zkoušce. Vedení školy děkuje Mgr. Jonákové za zajištění a organizaci akce.foto k aktualitě

Jarní prázdniny

08.02.2016 l

V termínu od 8. - 12. 2. 2016 jsou jarní prázdniny.
Úřední hodiny studijního a ekonomického oddělení jsou od 7:30 - 14:00 hodin.foto k aktualitě

Den otevřených dveří

05.02.2016 l

Ve čtvrtek 4. února 2016 proběhl ve škole Den otevřených dveří. Pro návštěvníky jsme již standardně připravili ukázky maturitních a učebních oborů, nově jsme příchozím nabídli „přijímačky nanečisto“. K dispozici byly testy z matematiky a českého jazyka, ve kterých si naši budoucí žáci mohli vyzkoušet, jak by uspěli při přijímacím řízení.

Milým zpestřením dne byla návštěva náměstka hejtmana Středočeského kraje pro školství pana PaedDr. Milana Němce, MBA a reportérů České televize, kteří v průběhu dne točili reportáž o škole.

Tento Den otevřených dveří hodnotíme jako velmi vydařený především pro velký zájem veřejnosti. Organizovaně nás navštívilo 50 žáků z kladenských základních škol a téměř 150 dětí a rodičů z řad veřejnosti.

Vedení školy děkuje všem žákům i pedagogům, kteří byli na jednotlivých stanovištích skvělí.

Reportáž ČT můžete vidět zde.

Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Návštěva divadelního představení

04.02.2016 l

Dne 3. 2. 2016 se žáci čtvrtých a třetích ročníků studijních oborů zúčastnili divadelního představení Vražda na Nilu. Tato dramatizace jednoho z nejznámějších detektivních příběhů Aganthy Christie, lehce okořeněná humorem, jistě potěšila všechny diváky. Budeme se těšit na další představení kladenského divadla.foto k aktualitě

Pololetní prázdniny

28.01.2016 l

V termínu 29. 1. 2016 jsou pololetní prázdniny.

Od 1. 2. 2016 dochází k úpravě rozvrhu hodin a času zvonění. Připomínáme všem žákům, že začátek vyučování je v 8:00 hodin. Žáci, kteří nemají ředitelem školy povolené pozdní příchody do vyučování, budou ve své třídě nejpozději v 7:55 hodin.

Úpravu času přestávek a rozvrhu najdete zde.foto k aktualitě

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

28.01.2016 l

Více informací o přijímacím řízení najdete zde.

Přihlášky ke vzdělání ve střední škole:
Studium ve střední škole - denní forma
Nástavbové studium ve střední škole - denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná formafoto k aktualitě

Státní vědecká knihovna

27.01.2016 l

Dne 27. 1. 2016 navštívily třídy S2 a A2 spolu s vyučujícími paní Mgr. Hlavničkovou a Mgr. Parnahajovou Státní vědeckou knihovnu v Kladně. Žáci měli možnost seznámit se s chodem knihovny, se službami, které veřejnosti nabízí. V nabídce je více než 500 000 titulů, takže každý má možnost vybrat si knihu podle svého přání. Je možné si půjčit nejen knihy, ale i hry nebo hudebniny.

Doufáme, že po této exkurzi přibude alespoň několik nových čtenářů. Fotografie z návštěvy knihovny najdete zde.foto k aktualitě

Příkaz ředitele školy č. 1/2016

26.01.2016 l

Příkaz ke stažení zde.
foto k aktualitě

SOŠ a SOU na návštěvě u hejtmana

25.01.2016 l

Studentky 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnosti v pátek 22. 1. 2016 navštívily Krajský úřad Středočeského kraje v Praze, kde se seznámily s organizační strukturou státní správy a samosprávy.

Na krajském úřadě je přivítali hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera společně se statutárním zástupcem, náměstkem pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy PaedDr. Milanem Němcem a odpovídali studentkám na jejich dotazy.

Krajským úřadem skupinu našich žáků provázela Mgr. Markéta Prokešová. Z této velmi zajímavé exkurze si studentky odnesly mnoho zajímavých poznatků. Vedení školy děkuje Bc. Neumannové za zorganizování exkurze.

Fotografie z návštěvy Krajského úřadu Středočeského kraje najdete zde.foto k aktualitě

Angličtinář roku 2016

24.01.2016 l

Žáci naší školy se poprvé v tomto školním roce účastní mezinárodní soutěže „Angličtinář roku 2016“. Naše škola vyšle do interaktivní soutěže 55 žáků, kteří ve středu 27. 1. 2016 v 9:45 hodin zasednou ke školním počítačům a změří si síly s žáky ostatních středních škol v ČR, ale i s žáky mimo ČR.

Všem žákům držíme palce a přejeme bystré přemýšlení a správné pochopení všech zadaných úkolů.

Prohlédněte si fotografie ze soutěže.foto k aktualitě

Pololetní studijní výsledky

23.01.2016 l

Vážení žáci,

pololetní pedagogická rada bilancovala Vaše studijní výsledky. Jsem velmi potěšen, že někteří žáci budou mít vyznamenání a další z Vás pochvaly za různé aktivity, kterých jste se účastnili.

Méně nadšen jsem z Vaší docházky do školy. Mnozí žáci mají tak velkou absenci, že jsou z některých předmětů neklasifikovaní. Pro ně platí, že zkoušky z těchto předmětů musí vykonat nejpozději do 31. 3. 2016.Na výpisech z vysvědčení, které obdržíte 28. 1. 2016, budete mít uvedeno datum, kdy se k vykonání zkoušky dostavíte. Je nezbytně nutné tyto termíny dodržet.

Apeluji na Vás, abyste aktivně využívali konzultační hodiny vyučujících, doučovací kroužky cizích jazyků i další semináře, ředitel školy.foto k aktualitě

Olympiáda v ANJ a RUJ

22.01.2016 l

Ve čtvrtek 21. 1. 2016 v ředitelně školy proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků Olympiády v anglickém a ruském jazyce.

V ruském jazyce byla nejlepší Nikola Černá z třídy VS4, na druhém místě skončili Kristýna Hotařová z třídy VS4 a Filip Bodnár z třídy LO3, jako třetí se umístil Vojtěch Pošta z třídy LO3.

V anglickém jazyce byl nejlepší žák Papáček z třídy VS3, na druhém místě se umístila Hana Slámová z třídy VS3, jako třetí se umístil žák Hes z třídy LO3.

Všem vítězům gratulujeme! Fotografie z vyhlášení výsledků najdete zde.foto k aktualitě

Maturitní zkoušky

17.01.2016 l

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), právě zveřejnilo časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2016. Maturitní kalendář najdete zde.foto k aktualitě

Literární pásma

14.01.2016 l

Dne 12. ledna 2016 proběhla v naší škole dvě literární pásma. Jedno bylo věnováno osobnosti a tvorbě Karla Hynka Máchy, druhé mapovalo životní osudy a dílo Karla Čapka.

Pořadů se zúčastnili žáci prvních až třetích ročníků studijních, nástavbových i učebních oborů. V komponovaném pásmu se střídalo mluvené slovo s nahrávkami uměleckého textu a s ukázkami filmovými.Literární pásma byla nejen příjemným zpestřením výuky, ale přinesla řadu nových informací o obou osobnostech.

Můžeme se těšit na další pořad, který bude věnován dalšímu velikánu naší literatury, a to Bohumilu Hrabalovi.

Fotogaleriefoto k aktualitě

Futsalová liga

13.01.2016 l

V úterý 12. 1. 2016 se stala naše škola organizátorem třetího kola Středoškolské futsalové ligy. Účastníky byli spolu s našimi žáky sportovci z dalších tří středních škol: Gymnázia Mnichovo Hradiště, Obchodní akademie Mladá Boleslav a Sportovního gymnázia Kladno.

Naši chlapci po rozlosování hráli první zápas s Gymnáziem Mnichovo Hradiště 5:3, druhý s OA Mladá Boleslav s výsledkem 0:2 a poslední se Sportovním gymnáziem "pustili" 1:5.

Do finále divize postupovala již pouze jedna škola, což byla Obchodní akademie Mladá Boleslav. Její mužstvo neprohrálo ani jeden zápas a jejich skvělý brankář nepustil ani jeden gól.

Naši školu reprezentovali O. Putík , P. Procházka, F. Bodnár, R. Polívka, J. Paluba, J. Bejbl, R. Hulínský, J. Kafka a J. Pospíšil. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Fotogaleriefoto k aktualitě

Praktikantská kancelář 2016

13.01.2016 l

Středočeský kraj spolupracuje od května 2003 v rámci tzv. sítě 4 regionálních partnerů s regionem Burgundsko ve Francii, se spolkovou zemí Porýní-Falc v Německu a s Opolským vojvodstvím v Polsku.

Stáž v zahraničí "Praktikantská kancelář 2016" je určena pro žáky ve věku 18 – 27 let. Více informací Vám poskytne třídní učitel.foto k aktualitě

Olympiáda v ruském jazyce

12.01.2016 l

Zkoušení na známky je obvyklá metoda hodnocení znalostí. Zábavnější formou poměřování vědomostí jsou školní olympiády. Ve čtvrtek 7. 1. 2016 se uskutečnila olympiáda v ruském jazyce. Protože tento jazyk není v naší škole jazykem hlavním, byl počet žáků, kteří nastoupili k soutěžnímu klání, pouze šest. V zadání byly vzorové úlohy z didaktického testu státní maturitní zkoušky, konkrétně poslech, čtení s porozuměním a jazyková kompetence.

Všichni účastníci pečlivě pracovali a prokazovali svoje znalosti. Nejlepší byla Nikola Černá ze třídy VS4, na druhém místě skončili Kristýna Hotařová (VS4) a Filip Bodnár (LO3), jako třetí se umístil Vojtěch Pošta (LO3).

Těší nás, že ve škole máme šikovné žáky s výbornými znalostmi. Vedení školy děkuje Mgr. Svobodové za organizaci této akce.foto k aktualitě

Pokyn ředitele školy č. 1/2016

11.01.2016 l

Pokyn pro zpracování samostatné odborné práce učebního oboru Kuchař - číšník.foto k aktualitě

Floristický kurz

08.01.2016 l

Hlavním cílem vzdělávání v naší škole je, aby si naši absolventi odnášeli ze školy co nejvíce vědomostí a dovedností. Výuka je proto rozšířena o nabídku zajímavých kurzů a školení.

Ve středu 6. 1. 2015 proběhl floristický kurz. Žákyně oboru aranžérka se pod vedením renomované lektorky učily vázat květiny do různých tvarů a seznámily se s teorií vazby. Všechny úspěšné absolventky obdržely certifikát.

Přejeme jim, aby nově nabyté znalosti a dovednosti úspěšně uplatily v praxi. Fotografie z kurzu najdete zde.foto k aktualitě

Veletrh vysokých škol v Praze

06.01.2016 l

Dovolujeme si Vám připomenout blížící se veletrh veřejných vysokých škol v Praze, který poprvé organizuje společně osm největších pražských univerzit pod záštitami svých rektorů. Koná se ve čtvrtek 14. 1. 2016 od 9 do 16:30 hodin.

Na internetových stránkách jsou aktualizovány informace o programu veletrhu. Čekají je nejen prezentace o univerzitách formou stánků, ale i spousta přednášek jednotlivých fakult či oborů ČZU, ČVUT, UK, VŠE, VŠCHT a uměleckých škol AMU, AVU a UMPRUM. Vstup pro studenty a jejich doprovod je samozřejmě zdarma.

Veletrh hostí Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), jejíž poloha v centru města nabízí snadnou dostupnost vlakem, autobusem a městskou hromadnou dopravou.foto k aktualitě

Modernizace ve škole

06.01.2016 l

V rámci úspory v rozpočtu školy a čerpání prostředků z projektů MŠMT bylo na konci roku provedeno dovybavení školy počítači, televizními obrazovkami a WIFI.

V multimediální učebně se žáci mohou těšit na nové dotykové počítače. Školní kuchyně je vybavena novým moderním konvektomatem. Do kabinetů učitelů budou instalovány v průběhu měsíce nové počítače včetně monitorů.

Novinky si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Maturitní ples SOŠ a SOU

05.01.2016 l

Pozvánku na maturitní ples najdete zde.
foto k aktualitě

PF 2016

29.12.2015 l

Přeji všem žákům a zaměstnancům naší školy krásné a pohodové Vánoce, do nového roku pevné zdraví, pracovní a studijní úspěchy, štěstí v osobním životě. Žákům, kteří v letošním školním roce konají maturitní a závěrečné zkoušky přeji, aby je úspěšně zvládli.

PF 2016foto k aktualitě

Vánoční zpívání a divadelní hra

26.12.2015 l

Pod vedením Mgr. Fellera si žáci z třídy VS3 v úterý 22. 12. 2015 připravili pro žáky a zaměstnance školy divadelní představení.

Po vydařeném divadelním představení následovalo za přítomnosti žákům a bývalých i současných zaměstnanců tradiční celoškolní zpívání. Za doprovodu klavíru vládla během zpívání příjemná a pozitivní atmosféra.

Vedení školy děkuje všem žákům za příjemnou atmosféru. Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Dárek pro žáky

26.12.2015 l

Boxovací pytle, žebřiny, běhací pásy, posilovací lavice, spinningová kola, gymnastické míče či stroje na kardio trénink. Takovou nadílku dostali k Vánocům žáci naší školy. V prostorách školy totiž slavnostně otevřeli novou cvičebnu, ve které žáci najdou téměř stejné vybavení jako v moderním fitness centru.

Článek v kladenském deníku si můžete přečíst zde.foto k aktualitě

3. místo ve futsale

25.12.2015 l

Již tradičně na konci kalendářního roku zorganizovalo Sportovní gymnázium Kladno vánočním turnaj ve futsale. Turnaj se uskutečnil v termínu 22. 12. 2015, kdy náš tým bojoval o třetí místo, porazil Sportovní gymnázium v poměru 4:1.

Vánoční turnaje se zúčastnilo několik škol: KŠPA Kladno, SPŠS a OA Kladno, SOŠ a SOU Dubská, Kladno, SOŠ a SOU E. Beneše Kladno a Sportovní gymnázium.

Vedení školy děkuje všem žákům za výbornou reprezentaci školy a Mgr. Soukupové za vedení našeho týmu (Putík, Procházka, Bodnár z třídy LO3, Kafka z třídy LO2, Paluba z třídy POD1, Bejbl, Hudec, Důraz z třídy K1A, Hulínský z třídy K1B a brankář Pospíšil z třídy VS1).

Fotografie z vánočního turnaje najdete zde.foto k aktualitě

Den otevřených dveří

21.12.2015 l

Ve čtvrtek 17. 12. 2015 proběhl v SOŠ a SOU již třetí Den otevřených dveří. I tentokrát jsme měli pro veřejnost připravenou pestrou nabídku maturitních a učebních oborů. Celé akce se zúčastnilo přes 130 uchazečů.

Vedení školy děkuje všem svým zaměstnancům a žákům za bezproblémovou a pohodovou organizaci. Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Soutěž mezi školami

20.12.2015 l

V úterý 15. 12. 2015 se vybraní žáci naší školy zúčastnili projektového dne v ZŠ v Kamenné Žehrovice. V technické soutěži v rámci grantové výzvy Učení hrou, která je financována společností LEGO Production s.r.o., porovnávali svůj um a šikovnost s žáky místní školy, SOU a PrŠ Vrapice a SŠ řemesel Stochov. Celý den vládla přátelská atmosféra. Zvítězil tvůrčí duch, přesnost měření a rýsování, rozhodující byla pevná ruka při řezání cromniklovým vláknem.

Tým Lenky Vlasákové a Jerryho Osagiede obsadil 1.místo, tým Martina Burgra 2. místo a tým Tadeáše Skolila 3.místo.

Vedení školy děkuje žákům za reprezentaci.foto k aktualitě

Vánoční program

17.12.2015 l

Adventní čas se promítá i do života naší školy. Jsou to nejen krásné vánoční stromečky na chodbách, výzdoba celé školy, ale i úprava výuky v posledním týdnu. Žáci byli informováni prostřednictvím školního parlamentu i třídních učitelů o programu v posledním týdnu výuky.

V pondělí 21. 12. 2015 je od 12 hodin připraven sportovní program. Žáci mají možnost realizovat se na čtyřech stanovištích. Ve sportovní hale se bude hrát florbal, na náměstí Starosty Pavla budou kroužit bruslaři, vodní příznivci zamíří do aquaparku, ostatní na bowling. Všechny aktivity hradí škola.

V minulých dnech zněl školou dotaz. Bude tradiční VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ? Ano, bude. I letos pokračujeme v tradici, kdy nejen současní, ale i bývalí žáci školy, zpívají za klavírního doprovodu vánoční písně a koledy. Tradiční zpívání se uskuteční v úterý 22. 12. 2015, součástí dne bude i divadelní hra v podání našich žáků.

Těšíme se na hezké zakončení roku 2015.foto k aktualitě

Slavnostní otevření cvičebny

16.12.2015 l

Ve středu v 10:30 hodin za přítomnosti vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Středočeského kraje Mgr. Lenky Šmídové proběhne slavnostní otevření cvičebny.

Vzhledem k tomu, že kapacita cvičebny je omezena, otevření se zúčastní 3 žáci z každé třídy. Prohlídka cvičebny je možná pro žáky za doprovodu pedagogického pracovníka po polední pauze.

Cvičebnu si můžete prohlédnout v naší fotogaleriifoto k aktualitě

Olympiáda v ČJ a ANJ

15.12.2015 l

Ve středu 9. 12. 2015 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Celkem se ho zúčastnilo 28 žáků. S řešením jednotlivých úkolů si nejlépe poradily žákyně z třídy L4 Kristýna Šimková a Denisa Mühlbauerová. Obě budou školu reprezentovat v okresním kole soutěže.

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Akce se zúčastnilo celkem 18 žáků. Poslech, jazykové kompetence i samostatný písemný projev byly tematicky zaměřeny k dílu CH. Brönteové – Jana Eyrová. Všichni žáci odvedli velmi kvalitní práci.

1. Papáček VS3, 29/34bodů
2. Slámová VS3, 25/34bodů
3. Hes LO3, 24/34bodů

Ostatním žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. Věříme, že vítězové budou naši školu důstojně reprezentovat i v okresním kole.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

11.12.2015 l

Upozorňujeme všechny maturanty, kteří se se přihlásili k maturitní zkoušce v jarním termínu 2016, že jim byly zaslány výpisy z přihlášky k maturitní zkoušce a protokol o předání výpisů z přihlášky k maturitní zkoušce. Protokol jste povinni podepsat a odevzdat nejpozději do 21. 12. 2015 na studijní oddělení školy.

V případě, že jste e-mail neobdrželi, výpis a protokol musíte podepsat ve škole na studijním oddělení do stejného termínu.foto k aktualitě

1. místo ve futsalové lize

10.12.2015 l

V úterý 8. 12. 2015 se konalo 2. kolo středoškolské futsalové ligy v Kladně. Naše škola postoupila do finále divize z 1. místa.
Turnaje se zúčastnily střední školy, které postoupily z 1. kola: SPŠS a OA Kladno, SOŠ a SOU Kladno Dubská, Sportovní gymnázium Kladno a samozřejmě SOŠ a SOU Kladno E. Beneše.

Poděkování patří celému našemu týmu za výbornou reprezentaci a Mgr. Soukupové za organizaci celé akce. Přejeme hodně úspěchů v lednovém kole - divize střední Čechy.

Fotografie z turnaje najdete zde.foto k aktualitě

Olympiáda v českém jazyce

10.12.2015 l

Ve středu 9.12.2015 se uskuteční školní kolo Olympiády v českém jazyce. Žáci jednotlivých ročníků mají možnost porovnat své znalosti v oblasti jazykové i slohové. Dva žáci, kteří v soutěži získají nejvyšší počet bodů, budou v měsíci únoru reprezentovat naši školu v okresním kole. Všem soutěžícím držíme palce.foto k aktualitě

Olympiáda v anglickém jazyce

10.12.2015 l

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 budou soutěžit naši nejlepší studenti ve znalostech angličtiny. Pod vedením paní učitelky Ing. arch. Sladké proběhne školní kolo Olympiády.

Během 3. vyučovací hodiny si všichni změří síly v poslechu, anglické gramatice i v písemném projevu. Vítěz školního kola bude reprezentovat naši školu v okresním kole. Všem žákům držíme palce.foto k aktualitě

Olympiáda lidských práv – celostátní kolo

08.12.2015 l

V pátek 4. 12. 2015 se konalo celostátní kolo Olympiády lidských práv, kde z 2 570 soutěžících bylo vybráno 80 nejlepších soutěžících, kteří tento den psali esej na zadané téma.

Za naší školu soutěžila Veronika Loudová, studentka z třídy VS4. Mezi 10 favoritů nepostoupila, ale i přesto ji blahopřejeme k výbornému umístění a skvělé reprezentaci naší školy. Poděkování patří i Bc. Neumannové, která Veroniku provázela celou soutěží.

Napsané práce hodnotila porota, která se skládala z významných osobností (např: Michal Žižlavský - advokát a místopředseda České advokátní komory, Barbora Krutáková - zástupkyně Informačního centra OSN v Praze, Petra Zdražilová - vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv, Rosa Šimberská – UNICEF, Marian Švejda - zástupce organizace The Prague Society for International Cooperation a další významné osobnosti).

Fotografie z olympiády.foto k aktualitě

Přednáška – Gin

07.12.2015 l

V pondělí 7. 12. 2015 je pro žáky třetího ročníku učebního oboru Kuchař – číšník připravena zajímavá přednáška z oblasti výroby a prodeje ginu. Přednášku povede pí. Kateřina Kluchová ze společnosti Beefester Ambassador Czech republic. Součástí výuky je i samotná příprava míchaných nápojů.

Prohlédněte si fotografie z přednášky.foto k aktualitě

Odborný výcvik - Aranžéři

04.12.2015 l

Vánoční atmosféru ve škole navodili žáci oboru Aranžér. Žáci vyrábějí vánoční dekorace například krásné zvony, malují perníčky s vánočními motivy apod.

Věříme, že tato dekorace ve Vás probudí spokojenou náladu, slušné chování jednoho k druhému. Přejeme všem studentům příjemnou pohodu v předvánočním a vánočním čase a správné vykročení do nového roku 2016.

Několik fotografií tvorby žáků z třídy A2 můžete vidět v sekci fotogalerie.foto k aktualitě

Otevření nové školní cvičebny

03.12.2015 l

Během prázdninových rozsáhlých stavebních úprav byla v suterénu školy zřízena cvičebna, která ve škole citelně chyběla. Prostor bude sloužit především k upevňování fyzické kondice a pro zdravotní tělesnou výchovu.

V současné době probíhá ve cvičebně instalace sportovní techniky. Žáci se mohou těšit například na spinningová kola, běhací pásy, posilovací stroje a další sportovní techniku.

Slavnostní otevření cvičebny se uskuteční v týdnu od 14. – 18. 12. 2015. Fotografie ze cvičebny můžete vidět v sekci fotogalerie.foto k aktualitě

Exkurze v Praze

02.12.2015 l

Žáci 1. ročníku obor Aranžér 27. 11. 2015 navštívili Radiopalác v Praze, kde se uskutečnila výstava kreativity. Součástí výstavy byla ukázka pomůcek, materiálu pro výtvarné použití a nové nápady v propagační činnosti.

Exkurze proběhla v dobré náladě a s úsměvem na tváři. Fotografie z exkurze najdete v sekci fotogalerie.foto k aktualitě

Přihláška k maturitním zkouškám

23.11.2015 l

Žáci jsou povinni odevzdat přihlášku k MZ - Jaro 2016 do 1. 12. 2015 třídnímu učiteli. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC. Více informací Vám poskytne třídní učitel.foto k aktualitě

Jsme úspěšní v Olympiádě lidských práv

23.11.2015 l

Žákyně třídy VS4 Veronika Loudová oboru Veřejnosprávní činnost postoupila do finálového kola v rámci Olympiády lidských práv, které se koná 4. prosince 2015 v prostorách Magistrátu hl. města Prahy.

Vedení školy a celý pedagogický sbor blahopřeje slečně Loudové za postup do finálového kola.foto k aktualitě

Vzdělávací jazykový pobyt v Německu

23.11.2015 l

V rámci Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost se podařilo škole v rámci projektu s názvem „Jazyky jsou naší budoucností“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2380 získat finanční prostředky v celkové výši 780 744 korun, což umožňuje realizovat nadstandardní prvky ve výuce.

Vybraní žáci se v termínu od 23. - 27. 11. 2015 týdenního vzdělávacího jazykového pobytu v Německu. Všem žákům a učitelům přejeme hezký pobyt.

Celý týden bude probíhat průběžná aktualizace fotogalerie.foto k aktualitě

Den otevřených dveří

20.11.2015 l

Ve dne 19. 11. 2015 proběhl v SOŠ a SOU Kladno Den otevřených dveří. Učitelé a žáci naší školy si připravili pro zájemce o studium pestrý program. V průběhu dne navštívilo školu přes 200 zájemců.

Vedení školy děkuje všem svým zaměstnancům a žákům, kteří odvedli velice dobrou práci při prezentaci maturitních a učebních oborů.

Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

1. místo v prvním kole turnaje ve futsale

19.11.2015 l

Dne 13. 11. 2015 dopoledne sehrála naše škola boj o postup do dalšího kola ve futsale. Turnaje se zúčastnili žáci naší školy a dále pak žáci SPŠ a VOŠ Kladno, SZŠ a VOŠZ Kladno a Sportovního gymnázia Kladno. První zápas s SPŠ a VOŠ Kladno jsme vyhráli 5:4, druhý zápas jsme vyhráli 18:1 a to se Střední zdravotní školou. I poslední zápas se Sportovním gymnáziem skončil v náš prospěch a to výsledkem 5:3.

Nejlepšími hráči naší školy byli: O. Putík, P. Procházka, R. Polívka (LO3), J. Paluba (POD1), J. Kafka (LO2), J. Bejbl (K1A). V bráně výborně chytal F. Bodnár (LO3).

Vedení školy děkuje všem hráčům za vzornou reprezentaci a držíme jim palce i v dalších kolech.

Prohlédněte si fotografie z turnaje.foto k aktualitě

Státní svátek

17.11.2015 l

Den boje za svobodu a demokraciifoto k aktualitě

Události v Paříži

16.11.2015 l

U ředitelny školy je pro žáky a zaměstnance připravena kondolenční kniha, do které můžete vyjádřit své pocity.foto k aktualitě

Aktuální zprávy z Anglie

14.11.2015 l

Dnes se měla vrátit do Kladna skupina žáků, která byla v Anglii na studijním pobytu. Z důvodů technické poruchy autobusu však z Anglie neodjela. Cestovní kancelář zajistila náhradní ubytování, o celou skupinu je dobře postaráno. V současné chvíli majitelka cestovní kanceláře intenzivně řeší náhradní dopravu do České republiky. V souvislosti s aktuální situací ve Francii není možné v tuto chvíli podat konkrétní informace o času příjezdu dětí. Ředitel školy je v telefonickém spojení s pedagogickým dozorem i s cestovní kanceláří. Rodičům jsou podávány průběžné informace, pro dotazy využívejte telefon na ředitele školy Mgr. Petra Patáka – 723 359 494.

Čerstvé informace: Předpokládaný odjezd z Anglie je v sobotu v 16:00 hodin. Odjezd trajektu je ve 20:00 hodin. Po příjezdu trajektu bude připraven pro celou skupinu český autobus. Předpokládáme, že autobus do ČR vyjede dnes mezi 22 – 23 hodinou. Předpokládaný příjezd před školu je v neděli odpoledne. Konkrétnější čas upřesní formou SMS ředitel školy.

Těšíme se na brzký návrat celé výpravy.foto k aktualitě

Opatření ke zlepšení prospěchu

13.11.2015 l

V minulém týdnu psali žáci všech ročníků ředitelské písemné práce. Následně proběhla čtvrtletní pedagogická rada, kde byl analyzován prospěch žáků. Vzhledem k tomu, že výsledky jsou neuspokojivé, důrazně vyzýváme žáky, aby se intenzivněji připravovali na vyučování a aktivně využívali konzultační hodiny svých vyučujících.

Konzultační hodiny všech vyučujících jsou ve středu 14.15 hodin.

Výjimky:
Mgr. Svobodová – pondělí od 14. 15 do 15. 00 hodin
PaedDr. Hrubanová – úterý od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Čuříková – úterý od 15.15 do 16.00 hodinfoto k aktualitě

Hezký pozdrav z Anglie a Chorvatska

12.11.2015 l

Prohlédněte si fotografie z týdenního pobytu v Anglii a fotogalerii z pobytu v Chorvatsku.foto k aktualitě

Olympiáda lidských práv

09.11.2015 l

Žáci z třídy VS4 (obor veřejnosprávní činnost) se zúčastnili 5. 11. 2015 školního kola Olympiády lidských práv. Tato soutěž je prestižní v oblasti prosazování lidských práv a budování právního vědomí mladých lidí, kterou každoročně pořádá spolek Leges humanae.foto k aktualitě

Hezký pozdrav z Anglie

09.11.2015 l

Žáci z naší školy posílají hezký pozdrav z Londýna. V rámci Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost se podařilo škole v rámci projektu s názvem „Jazyky jsou naší budoucností“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2380 získat finanční prostředky v celkové výši 780 744 korun, což umožní realizovat nadstandardní prvky ve výuce. Vybraní žáci se momentálně účastní týdenního pobytového zájezdu v Anglii.
Přejeme hezký pobyt.

Celý týden bude probíhat průběžná aktualizace fotogalerie.foto k aktualitě

Hezký pozdrav z Chorvatska

09.11.2015 l

Žáci z naší školy posílají všem hezký pozdrav z Chorvatska. Žáci se v rámci programu Erasmus plus účastní od 8. do 14. 11. 2015 vzdělávacího pobytu v Chorvatsku. Celý týden bude probíhat průběžná aktualizace fotogalerie.foto k aktualitě

Výroční zpráva 2014/2015

06.11.2015 l

Prohlédněte si výroční zprávu 2014/2015 včetně fotodokumentace.foto k aktualitě

Třídní schůzky

03.11.2015 l

Vážení rodiče, třídní schůzky se uskuteční 12. 11. 2015 od 15:30 do 17:00 hodin. Rozpis tříd a jednotlivých učitelů bude zveřejněn u hlavního vstupu do budovy.foto k aktualitě

Ředitelské písemné práce

03.11.2015 l

V termínu od 2. do 6. 11. 2015 probíhají ředitelské písemné práce. Vedení školy přeje všem žákům úspěšné výsledky.foto k aktualitě

Podzimní prázdniny od 29. - 30. 10. 2015

27.10.2015 l

Studijní oddělení je z provozních důvodů po dobu podzimních prázdnin uzavřeno. V případě potřeby prosím volejte na telefonní číslo 312 278 063.foto k aktualitě

Olympiáda lidských práv

24.10.2015 l

Žáci z třídy VS3 se zaměření na veřejnoprávní činnost se zúčastnili tento týden školního kola „Olympiáda lidských práv“. Jedná se o dobrovolnou a zájmovou činnost studentů středních škol ve věku 15 – 19 let. Podmínkou pro absolvování prvního kola bylo vyplnění obou částí soutěžního online dotazníku. Úkolem bylo vypracování vědomostního testu a sepsání krátkého zamyšlení na dané téma

Vedení školy drží palce všem žákům v dalším kole.foto k aktualitě

Volný den

23.10.2015 l

Ředitel školy vyhlašuje volný den v termínu 27. 10. 2015 ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., z provozních důvodů.

Volný den se nevztahuje na žáky, kteří mají 27. 10. 2015 odborný výcvik.foto k aktualitě

Veletrh celoživotního vzdělávání

22.10.2015 l

Naše škola se tento týden účastnila tradičního Veletrhu celoživotního vzdělávání, který se uskutečnil 22. 10. 2015 ve městě Mělník. Prioritně je tato akce určena pro žáky, kteří končí základní docházku a stojí před nelehkou volbou, kterou školu zvolit pro svoje další vzdělání. Naše škola ve svém stánku prezentovala aktuální vzdělávací nabídku. Konkrétně čtyřleté, tříleté i nástavbové formy studia.

Fotografie z akce.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování

21.10.2015 l

Třída VS3 oboru veřejnosprávní činnost navštívila dne 13. 10. 2015 oddělení matrik Magistrátu města Kladna. Obsahem exkurzního vyučování byl odborný a velmi poutavý výklad o činnosti matrik. Žáci měli mnoho dotazů, které jim velmi vstřícně paní vedoucí Jaroslava Vrňáková zodpověděla.

Fotografie z exkurzního vyučování.foto k aktualitě

Pokyn ředitele školy č. 1/2015

20.10.2015 l

Ředitel školy vydává pokyn pro zpracování maturitní práce s obhajobou a praktických zkoušek maturitní zkoušky 2016.

Pokyn ke stažení.foto k aktualitě

Lyžařský výcvik

16.10.2015 l

Vážení žáci, v termínu od 21. - 27. 2. 2016 proběhne v horském městečku Boží Dar lyžařský výcvik. Veškeré informace o výcviku Vám poskytne vedoucí lyžařského výcviku Bc. Růžena Neumannová, DiS.

Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Informační schůzka s žáky - Anglie, Chorvatsko

16.10.2015 l

Ve středu 21. 10. 2015 proběhne od 14:15 hodin v učebně č. 101 informační schůzka s žáky, kteří se v termínu od 8. - 14. 11. 2015 zúčastní pobytového zájezdu v Anglii.

Ve čtvrtek 22. 10. 2015 proběhne od 12:15 v učebně č. 002 informační schůzka s žáky, kteří se termínu od 8. - 14. 11. 2015 zúčastní pobytového zájezdu v Chorvatsku.

Více o pobytech.foto k aktualitě

Veletrh celoživotního vzdělávání v Kladně

15.10.2015 l

Naše škola se tento týden účastnila tradičního Veletrhu celoživotního vzdělávání, který se uskutečnil 13. a 14. 10. 2015 v Domě kultury na Sítné. Prioritně je tato akce určena pro žáky, kteří končí základní docházku a stojí před nelehkou volbou, kterou školu zvolit pro svoje další vzdělání. Naše škola ve svém stánku prezentovala aktuální vzdělávací nabídku, konkrétně čtyřleté, tříleté i nástavbové formy studia.

O důstojnou reprezentaci se zasloužili nejen pedagogové, ale i žáci, kteří se svých rolí zhostili opravdu výborně. Patří jim velké poděkování vedení školy.

Jak vypadala naše expozice mezi ostatními stánky?

Fotografie z veletrhu najdete zde.foto k aktualitě

Gastrofestival v Lysé nad Labem

14.10.2015 l

V termínu od 9. do 10. 10. 2015 se konala v Lysé nad Labem tradiční akce "Gastrofestival". Celý festival byl pod záštitou Středočeského kraje a ani tento rok naše škola na festivalu nechyběla. Žáci naší školy nabízeli vepřové speciality jako jsou jitrnice, jelita, tlačenka, zabíjačkový guláš apod.

Vedení školy děkuje všem pedagogům a žákům, kteří vzorně reprezentovali naší školu.

Pamětní list ke stažení zde.

Fotografie z festivalu najdete zdefoto k aktualitě

Otevření cvičebny

12.10.2015 l

Během prázdninových rozsáhlých stavebních úprav byla v suterénu školy zřízena cvičebna, která ve škole citelně chyběla. Bude sloužit především k upevňování fyzické kondice a pro zdravotní tělesnou výchovu. V současné době vedení školy připravuje výběrové řízení. Žáci se mohou těšit například na spinningová kola, běhací pásy, posilovací stroje a další sportovní techniku. Otevření cvičebny předpokládáme v průběhu měsíce listopad.

Fotografie z rekonstrukcefoto k aktualitě

Pobytové zájezdy v zahraničí

12.10.2015 l

V naší škole před sebou máme velmi zajímavý podzim. Pro žáky jsou připraveny tři zahraniční zájezdy. V rámci Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost se podařilo škole v rámci projektu s názvem „Jazyky jsou naší budoucností“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2380 získat finanční prostředky v celkové výši 780 744 korun, což umožní realizovat nadstandardní prvky ve výuce. Vybraní žáci se budou zdarma účastnit týdenních pobytových zájezdů do Anglie a Německa.

Na jazykový pobyt do Velké Británie bylo vybráno 20 žáků, vedoucí zájezdu je Mgr. Chovanová a Ing. Franc. Celý pobyt včetně stravy je plně hrazen z projektu, část vstupů si žáci hradí sami. Jazykový pobyt se uskuteční v termínu od 8. – 14. 11. 2015. Veškeré informace ohledně cesty Vám poskytne vedoucí zájezdu Mgr. Chovanová na informační schůzce, která proběhne ve středu 21. 10. 2015 od 14:15 hodin v učebně č. 101.

Na jazykový pobyt do Německa v současné době probíhá výběrové řízení. Vedení školy bude žáky a rodiče informovat o cestě po skončení výběrového řízení.

Všechny aktivity v naší škole směřují ke zkvalitnění výuky se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti žáků a to i v kontextu zahraničních zkušeností.foto k aktualitě

Cesta do Chorvatska v rámci programu Erasmus +

12.10.2015 l

Již druhým rokem je škola zapojena do projektu Erasmus plus. Jedná se o nový program EU, díky němuž studenti získávají nové dovednosti a znalosti. Slouží k tomu pobyty či odborné stáže v zahraničí. V termínu od 8. -14. 11. 2015 vysíláme naše studenty do Chorvatska, v únoru 2016 do Německa. Programu v Chorvatsku se budou účastnit žáci, kteří byli v projektu zapojeni již v loňském školním roce a žáci, kteří mají dobré studijní výsledky či dobře reprezentují školu. Podrobné informace o cestě Vám poskytne vedoucí zájezdu Mgr. Hlavničková či Ing. Rokůsková.foto k aktualitě

Témata ústních profilových zkoušek

09.10.2015 l

Ředitel SOŠ a SOU Kladno zveřejňuje podle §16 odst.1, vyhlášky č. 177/2009 Sb. témata ústních profilových zkoušek před maturitní komisí, konané v jarním období 2016. Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Témata ke staženífoto k aktualitě

Otevření nové učebny

07.10.2015 l

Žáci naší školy se mohou těšit příští týden na otevření moderní multimediální učebny. Je vybavena novým nábytkem, dataprojektorem a ozvučením. Žáci zde budou především při výuce cizích jazyků pracovat s interaktivní tabulí.

Realizace nové učebny si vyžádala částku přes 150 000 Kč. Velké poděkování patří zřizovateli školy tj. Středočeskému kraji, kterýškole v realizaci učebny finančně pomohl.foto k aktualitě

Veletrh celoživotního vzdělávání

06.10.2015 l

V termínu 6. 10. 2015 se naše škola zúčastnila berounského veletrhu vzdělávání, který se tradičně konal v DK Zdice. Pro veřejnost byl připraven bohatý program a pestrá nabídka maturitních a učebních oborů.foto k aktualitě

Přátelský turnaj ve florbale

05.10.2015 l

V termínu 30. 9. 2015 naše škola ve spolupráci s kladenskými základními školami uspořádala přátelský turnaj ve florbale. Sportovní dopoledne bylo součástí programu 85. výročí školy. Pořadatelem turnaje byla naše škola, která na přátelské utkání pozvala 7. ZŠ, 8. ZŠ a 14. ZŠ. Bohužel na poslední chvíli se musela omluvit 8. ZŠ, která nepostavila družstvo.

Základní školy již několik let mají celoroční ligu ve florbale, což bylo pro naše družstvo velká výzva. Turnaj se hrál na dvě kola. V prvním kole vyhrála naše škola nad 7. ZŠ a 14. ZŠ (4:3 a 10:0). V druhém kole 7. ZŠ vyhrála 7:2 s naší školou a nad 14. ZŠ zvítězila 6:1. Skvělým výsledkem si 7 ZŚ zajistila 1. místo v turnaji. Na 2. místě skončila naše škola, na 3. místě 14. ZŠ.

Přátelský turnaj se odehrál ve stylu fair play a žáci všech zúčastněných škol prožili hezký sportovní zážitek. Fotografie z turnajefoto k aktualitě

85. výročí školy

02.10.2015 l

Ve středu 30. 9. 2015 jsme slavili 85. výročí založení školy. Pro veřejnost jsme budovu otevřeli v deset hodin. V učebnách byly připraveny ukázky současných maturitních a učebních oborů. Dramatický kroužek složený žáky školy zpestřil program divadelním představením. Státní okresní archiv škole zapůjčil exponáty z historie školy, které byly viděny v přízemí budovy. Jedna z expozic byla věnována osobnosti Aloise Všetečky (více o malíři). Během celého dne prošlo školou téměř 300 návštěvníků. Vedle bývalých zaměstnanců, žáků a hostů, se přišlo podívat 120 žáků základních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím studiu. Atmosféra byla pohodová, byli jsme svědky velmi milých setkání bývalých ředitelů, kolegů i žáků napříč generacemi.

Důstojný rámec oslav podtrhla účast zástupců KÚ Středočeského kraje vedenou statutárním náměstkem hejtmana PaedDr. Milanem Němcem MBA. Z Magistrátu města Kladna se dostavila náměstkyně primátora Ing. Libuše Švábová, potěšila nás účast zástupců Státního okresního archivu, lidického muzea i dalších institucí. Oslavy 85. výročí založení školy se opravdu vydařily.

Ředitel školy děkuje všem žákům i zaměstnancům za dobře odvedenou práci.

Prohlédněte si fotografie z akcefoto k aktualitě

Nabídka pracovního místa

02.10.2015 l

SOŠ a SOU Kladno hledá na pozici učitel/ka anglického jazyka a učitel/ka ekonomických předmětů.

Podmínka pro přijetí: splnění kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., zaslání CV a motivačního dopisu.foto k aktualitě

85. výročí školy

24.09.2015 l

Vážení bývalí i současní žáci, pedagogové, zaměstnanci a všichni přátelé Střední odborné školy a Středního odborného učiliště náměstí Edvarda Beneše, jsem velmi potěšen, že Vás mohu oslovit právě v roce 85. výročí vzniku naší školy.

Celý článekfoto k aktualitě

Volný den

23.09.2015 l

Ředitel školy vyhlašuje volný den v termínu 29. září 2015 ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., z provozních důvodů.

Volný den se nevztahuje na žáky, kteří mají 29. září 2015 odborný výcvik.foto k aktualitě

Výukový program pro žáky Planeta Země

22.09.2015 l

Ve čtvrtek 24. 9. 2015 od 10.00 hodin se vybraní žáci zúčastní výukového programu "Planeta Země" v kině Hutník. Tohoto vzdělávacího projektu se žáci naší školy účastní již třetím rokem. Program je koncipován pro základní a střední školy. Tématem tohoto setkání je Afrika. Účastníci se zde dozvědí mnoho informací o tomto regionu, dále dostanou konkrétní návody jak zlepšit životní prostředí, co by proto měl udělat každý z nás. Všichni po skončení akce obdrží zdarma geografický časopis Koktejl.foto k aktualitě

Maturitní zkoušky 2015/2016

21.09.2015 l

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce ve školním roce 2015/2016
Vyhlášení předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016
Maturitní témata 2015foto k aktualitě

Okresní přebor v atletice

20.09.2015 l

V termínu 17. 9. 2015 se konal okresní přebor v atletice středních škol "Corny 2015". Naší školu reprezentovalo družstvo dívek i chlapců. Družstvo dívek skončilo v přeboru na krásném 5.místě, družstvo chlapců skočilo na šestém místě. Výsledky jednotlivců budou zveřejněny na sportovní nástěnce v přízemí budovy. Vedení školy děkuje Mgr. Soukupové za pedagogický dozor a všem žákům za reprezentaci školy.

Fotografie z okresního přeborufoto k aktualitě

Rána osudu

18.09.2015 l

V termínu 16. 9. 2015 proběhla třetí závěrečná fáze projektu Rána osudu, který byl zaměřen na problematiku HIV/AIDS. Na náměstí Starosty Pavla se v 17 hodin sešli žáci, veřejnost, pracovníci Domu světla z Prahy a pracovníci Magistrátu města Kladna. Hosty této akce byli herečka Alice Bendová a Pavel Majer. Žáci veřejnosti rozdávali symbolické červené balonky a společnými silami byla zapálena stužka poskládaná z červených svíček. Poté průvod vyrazil po pěší zóně směrem na náměstí Svobody, kde balonky žáci vypustili do vzduchu. Během celé akce se účastníci mohli zdarma otestovat na virus HIV. Vedení školy děkuje všem žákům, kteří se aktivně podíleli na realizaci projektu.

Fotografie z projektu najdete zdefoto k aktualitě

Burza učebnic

15.09.2015 l

Vážení žáci, ve čtvrtek 17. 9. 2015 proběhne v učebně č. 101 od 14:15 hodin burza učebnic. V případě, že chcete prodat učebnice nebo jiné školní materiály, přineste je do učebny č. 101.foto k aktualitě

Školní parlament

11.09.2015 l

Ve čtvrtek 17. 9. 2015 o polední přestávku proběhne v učebně č. 101 školní parlament. Každá třída bude mít na jednání alespoň jednoho zástupce ze třídy. Připravte si prosím své návrhy, připomínky. Na setkání s Vámi se těší vedení školy.foto k aktualitě

Maturitní a závěrečné zkoušky konané v září 2015

07.09.2015 l

Vážení žáci, časový harmonogram ústní maturitní zkoušky je zveřejněn v budově školy.

maturitní zkoušky v září 2015
závěrečné zkoušky v září 2015foto k aktualitě

Odkryté mozaiky v budově školy

06.09.2015 l

Přibližně osm let byly lidskému oku skryty. Řeč je o prvních dvou z osmi mozaiek zdobících interiér naší školy. Jejich autorem je uznávaný malíř Alois Všetečka, který studoval malířskou školu v Praze a malířskou akademii v Krakově. Žák prof. Engelmüllera a J. Axentowicze. Interní učitel výtvarné výchovy Masarykovy školy práce (tak se dříve jmenovala naše škola). V naší škole vytvořil mozaiky zachycující různé dělnické profese.

Tento týden bude ve škole probíhat restaurace mozaiek. Buďte prosím opatrní.

Článek v kladenském deníku.foto k aktualitě

Dobročinná činnost - Světluška

06.09.2015 l

Dnes se žáci z oboru Sociální činnost zapojí do dobročinné akce Světluška. Jedná se o dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu znovu a znovu se učit životu ve tmě bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

Vedení školy děkuje všem žákům, kteří při dobročinné akci pomáhali. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Organizace prvního týdne školy

02.09.2015 l

Vyučování začíná pro všechny žáky v 7:50 hodin a končí dle rozvrhu. První týden se bude učit maximálně do 14:15 hodin. Ve středu 2. 9. 2015 budou ve všech třídách probíhat první tři vyučovací hodiny třídnické hodiny. Ve čtvrtek a pátek se žáci učí dle rozvrhu hodin.foto k aktualitě

Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016

01.09.2015 l

Milí žáci, vážení kolegové,ocitáme se na prahu nového školního roku a já věřím, že bude rokem pro nás všechny úspěšným. Školní rok 2015/2016 je významný i tím, že oslavíme 85 let od vzniku naší školy. Žákům v posledním ročníku studia přeji, aby systematickou a aktivní přípravou úspěšně složili maturitní a závěrečné zkoušky.

Dále bych rád oslovil žáky prvních ročníků. Přál bych si, abyste se v naší škole cítili od prvního dne dobře, rádi sem chodili a pečlivě se připravovali na svoje budoucí povolání. Poznáte nové spolužáky, někteří z Vás tu najdou přátele na celý život. Vítám Vás do našich řad, přeji Vám i všem ostatním žákům naší školy pevné zdraví, pohodu a úspěchy ve studiu.

Ředitel školy

Fotografie ze slavnostního zahájení školního roku 2015/2016 najdete zdefoto k aktualitě

Novinky v SOŠ a SOU

31.08.2015 l

Doba prázdnin je určená především pro krásné zážitky a odpočinek žáků i pedagogů, ale zároveň jsou to dva měsíce, ve kterých se zvelebuje škola. Co se všechno podařilo? Bylo vymalováno 22 místností, třídy jsou plné veselých barev. V suterénu budovy vznikla nová cvičebna, která bude postupně vybavována posilovacími stroji, běhacími pásy a dalšími sportovními doplňky. Pro pestřejší výuku žáků z maturitního oboru Sociální činnosti vznikl zařízený cvičný byt. Největší radost ale žákům jistě udělají nově vybavené počítačové, multimediální a jazykové učebny. Školní bufet se pomalu začíná plnit produkty zdravé výživy i jinými oblíbenými pochoutkami. Těšíme se na Vás.

Prohlédněte si novinky.foto k aktualitě

Organizační pokyny pro zahájení školní roku

18.08.2015 l

Školní rok 2015/2016 začíná v SOŠ a SOU v úterý 1. září 2015. Žáci denního studia SOŠ i SOU zahájí v 8:00 hodin v učebnách školy dle rozpisu, který bude zveřejněn u hlavního vchodu školy.

Žáci dálkové formy vzdělávání začínají výuku v úterý 8. září 2015 od 13:30 hodin.

Informace k začátku nového školńiho roku 2015/2016foto k aktualitě

3. kolo přijímacího řízení

17.08.2015 l

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v SOŠ a SOU Kladno pro školní rok 2015/2016. Více informací najdete zde.

Výsledky 3. kolafoto k aktualitě

Opravné a dodatečné komisionální zkoušky za 2. pol.14/15

16.08.2015 l

Termíny opravných a dodatečných komisionálních zkoušek za 2. pol. škol. roku 2014/2015 jsou zveřejněny ve škole na nástěnce u studijního oddělení.foto k aktualitě

Maturitní a závěrečné zkoušky v září 2015

16.08.2015 l

Vážení žáci, pozvánky k písemné maturitní zkoušce si vyzvedněte na studijním oddělení naší školy. Maturitní písemné zkoušky se konají ve spádové škole - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno. Ve spádové škole si žáci musí nechat zkontrolovat povolené pomůcky (kalkulačka, slovník).

Podrobné jednotné zkušební schéma pro podzimní období MZ v roce 2015
Termíny maturitní zkoušky v podzimním termínu 2015
www.novamaturita.cz (Oficiální portál s informacemi k maturitě)
Závěrečné zkoušky v měsíci zářífoto k aktualitě

Nákup učebních pomůcek

15.08.2015 l

Vážení rodiče a žáci, seznam potřebných učebnic a pomůcek na jednotlivé předměty se žáci dozvědí od vyučujících jednotlivých předmětů na začátku školního roku. Vedení školy zvažuje zajištění objednávky učebnic prostřednictvím školy. Učebnice bude možné nakoupit i na burze učebnic, která se bude konat v měsíci září.foto k aktualitě

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do šk. roku 2015/2016

26.06.2015 l

Zápisový lístek - v případě přijetí je přijatý uchazeč povinen doručit škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zápisový lístek. Tato vinnost se nevztahuje na přijaté uchazeče do nástavbového studia Podnikání a Gastronomie (denní i dálková forma).

Výsledkyfoto k aktualitě

Vyhlášení volných dnů

25.06.2015 l

Ředitel SOŠ a SOU Kladno vyhlašuje pro žáky v termínu 29. 6. a 30. 6. 2015 volné dny v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., z provozních důvodu.

Předání vysvědčení proběhne v pátek 26. 6. 2015 první vyučovací hodinu.foto k aktualitě

Akce uspořádané v měsíci červen 2015

25.06.2015 l

Literární pásmo:
V termínu 24. 6. 2015 proběhla ve škole dvě literární pásma, která pro naše žáky připravila agentura LITERAPOINT z Liberce. První pásmo bylo určeno zejména pro 3. ročníky studijních oborů a mapovalo život a tvorbu spisovatele Karla Čapka. Druhé pásmo přiblížilo žákům 1. ročníků studijních oborů osobnost Karla Hynka Máchy. Obě pásma byla nejen příjemným zpestřením posledních školních dnů, ale hlavně přinesla žákům mnoho nových poznatků o velikánech naší kultury. V pořadu nechyběly zajímavosti ze soukromého života spisovatelů, dobové dokumenty, ukázky osobní korespondence. Pásmo o Čapkovi bylo doplněno o ukázky z filmu Člověk proti zkáze. Fotografie z literárního pásma najdete zde.

Odborná exkurze v Praze:
V termínu 17. 6. 2015 byla uspořádána odborná exkurze „architektura, architektonické slohy v Praze“. Celá akce byla provedena v návaznosti na odborný předmět Dějiny umění, dále Odborný výcvik a též Anglický jazyk. Exkurzi zajišťovali Mgr. Václav Michalski, učitelka ODV pí Šubrtová a Procházková. Exkurze se v rámci teoretického vyučování zúčastnili žáci třídy A1 a v rámci praktického vyučování žáci třídy KA2. Po odborné stránce zajistila exkurzi certifikovaná průvodkyně Mgr. Jana Michalská, která část výkladu překládala v anglickém jazyce. Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Důležité informace pro podzimní maturitní zkoušky

23.06.2015 l

Upozorňujeme, dnes tj. 25.6.2015 je poslední termín odevzdání přihlášek k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2015 řediteli školy (na studijní oddělení). Seznam vybraných literárních děl pro ústní zkoušku společné části MZ z českého jazyka a literatury je nutné odevzdat nejpozději do 30.6.2015.foto k aktualitě

Poděkování žákům a zaměstnancům školy

22.06.2015 l

Milí žáci, začíná Vám nejhezčí část školního roku, dva měsíce prázdnin. Chválím všechny, kteří v tomto školním roce pilně pracovali a blahopřeji k dosaženým výsledkům. Ti, kteří tak aktivní nebyli to jistě doženou od září. Přeji Vám, abyste si prázdniny užili podle svých představ a těším se na Vás v příštím školním roce. Poděkování

Vážené kolegyně, kolegové a všichni zaměstnanci školy, dovolte mi, abych Vám všem moc poděkoval za práci, kterou jste v tomto nelehkém školním roce odváděli. Jsem za to opravdu rád. Přeji Vám krásné a pohodové prázdniny, užijte si odpočinku, naberte nové síly, budeme je od září potřebovat, ředitel školy. Poděkovánífoto k aktualitě

Převzetí protokolů o výsledcích společné části MZ

16.06.2015 l

Vážení žáci čtvrtých ročníků, škola obdržela od IS CERTIS vaše "Protokoly o výsledcích společné části MZ".

Tímto vás žádáme (úspěšné i neúspěšné žáky) o jejich převzetí dne 18. 6. 2015 od 14:30 hod. do 16:00 hod.

Dostavte se na studijní oddělení školy. Protokoly nelze rozeslat poštou, budou vydávány pouze proti podpisu.

V případě dotazů prosím použijte e-mailovou adresu: koryntova@sosasoukladno.czfoto k aktualitě

Divadelní představení

15.06.2015 l

Dne 15.6.2015 se studijní třídy S2 a V2 zúčastnily divadelního představení „Jentl“ podle povídky Isaaca Bashevise Singera „Jentl, chlapec z ješivy“, která byla vydána poprvé v jidiš roku 1962.(ješiva – židovská škola poskytující vyšší vzdělání v náboženské oblasti. Jedná se o divadelní adaptaci spisovatelky Leah Napolinové, která měla premiéru roku 1975 na Brodwayi. Filmové zpracování pochází z roku 1983, kdy hlavní roli v hudebním filmu ztvárnila Barbra Streisand. Jentl vypráví příběh bytosti, jejíž duše uvízla ve špatném těle a kterou nelze zařadit do jasné kategorie pohlaví a orientace.
Zobrazit celý článekfoto k aktualitě

Exkurze do závodu ŠKODA AUTO, a. s.

14.06.2015 l

V termínu 10. června 2015 navštívili žáci naší školy muzeum a závod známé automobilky ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Nejprve navštívili muzeum, kde vyslechli poutavou přednášku o historii závodu. Již v roce 1895 pánové Laurin a Klement otevřeli manufakturu na výrobu a opravu jízdních kol. Součástí výkladu byla i prohlídka dobových dopravních prostředků. Nejprve to byla kola, pak tzv. motocyklety, následovala přehlídka automobilů od prvních, které firma začala vyrábět na počátku 20. století, až po dnešní špičkové vozy. Po prohlídce muzea se žáci přesunuli do výrobního závodu, kde zhlédli některé části výroby automobilů a vyslechli fundovaný výklad. Dozvěděli se např., že firma nemá sklady. Veškeré komponenty jsou dodávány v potřebném množství i čase a max. do 4 hodin jsou použity.

I ostatní informace byly velmi zajímavé. Lze konstatovat, že návštěva splnila svůj účel. Logisté viděli vrcholnou logistiku včetně metody Just in time v praxi a i ostatní žáci získali zajímavé informace, které mohou zúročit v odborných předmětech. Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Beseda s žáky na téma drogové závislosti

13.06.2015 l

V termínu 9.6. 2015 proběhla ve škole velmi zajímavá beseda s panem Romanem Povalou, který přijel z Rožnova pod Radhoštěm. Beseda proběhla se třídou VS1 a VS3. Žákům velmi osobitým a interaktivním způsobem přiblížil problematiku drogové závislosti, kterou si osobně prožil. Řadu let působil jako streetworker, nyní pomáhá drogově závislým jedincům a věnuje se i preventivní činnosti.foto k aktualitě

Hezký pozdrav z Anglie

10.06.2015 l

Již třetím rokem organizuje naše škola pod vedením Mgr. Aleny Chovanové poznávací zájezd do Londýna a jižní Anglie s ubytováním v rodinách, který rozšiřuje obzory a vědomostní kompetence našich žáků. Zájezd značně přispívá k přípravě na maturitní zkoušku studiem reálií anglicky - mluvících zemí a k procvičení komunikačních strategií používáním mluveného jazyka s rodilými mluvčími v reálném prostředí. Žáci si prohlubují jazykové dovednosti, ale také znalosti historie a geografie. V neposlední řadě vede žáky k samostatnosti a utužuje školní kolektiv.

V letošním roce je již zájezd obsazen žáky prvních a druhých ročníků. Fotografie z poznávacího zájezdu najdete zde.foto k aktualitě

Divedelní představení žáků z třídy S2

10.06.2015 l

Vlastním divadelním vystoupením k objevování literatury a tajů herectví. I tak by se dala označit snaha žáků 2.ročníku oboru sociální činnost. Žáci pod vedení Mgr. Miloše Fellera nastudovali zdramatizovaný text známé satirické básně Karla Havlíčka Borovského Král Lávra. V jednoduché jevištní úpravě a hlavně s nefalšovaným hereckým zaujetím provedli diváky, také budoucí maturanty z českého jazyka a literatury, tímto úsměvným dílkem klasika našeho písemnictví. Fotografie z představení si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Návštěva Státní vědecké knihovny v Kladně

05.06.2015 l

V termínu 3. 6. 2015 navštívily třídy V2, S2 Státní vědeckou knihovnu v Kladně. Cílem bylo získat nové čtenáře. V dnešní době, kdy mládež nečte, bylo důležité studentům ukázat, jaké služby mohou v knihovně využít. Nejedná se pouze o výpůjčku knih, časopisů, ale i e-knih, možnost využít internet zdarma, CD, DVD, navštívit studovnu v knihovně při zpracování různých referátů, seminárních prací. Doufám, že po zajímavém výkladu přibude několik nových členů knihovny. Fotografie z návštěvy si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Studentský železný hasič ČVUT FBMI

02.06.2015 l

V termínu 27. května 2015 se žáci tříd V2 a VS3 zúčastnili jako diváci Memoriálu Jana Lewinského – Studentský železný hasič ČVUT FBMI. Soutěž si kladla za cíl přispět k odbornému růstu a motivaci studentů a chtěla rovněž popularizovat studijní obor Plánování a řízení krizových situací, který mohou také naši žáci po složení maturitní zkoušky studovat. Jan Lewinský byl hasič SŽDC a student ČVUT FBMI, který vloni tragicky zahynul při plnění služebních povinností. Čestnou záštitu nad memoriálem převzali: děkan ČVUT FBMI - prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., ředitel HZS Středočeského kraje - plk. Ing. Miloslav SVATOŠ, ředitel ZZS Středočeského kraje - MUDr. Martin Houdek. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Písemná část závěrečných zkoušek

01.06.2015 l

V pondělí 1. 6. 2015 proběhla ve škole písemná část závěrečných zkoušek. V současné době skládají žáci praktickou část závěrečných zkoušek. Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje hodně štěstí. Fotografie ze závěrečných zkoušek najdete zde.foto k aktualitě

Pozvánka na úvodní třídní schůzky budoucích 1. ročníků

01.06.2015 l

Vážení rodiče,dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky rodičů (zákonné zástupce) žáků budoucího 1. ročníku, které se budou konat v pondělí 22. 6. 2015 od 16.00 hodin v budově školy. Cílem třídních schůzek jsou zejména základní informace o studiu na naší škole (školní řád, učební pomůcky, apod.). Třídní schůzky považujeme za velmi důležité a je žádána účast alespoň jednoho rodiče za žáka. Rozpis žáků a tříd bude vyvěšen u vstupu do školy. V případě nejasností prosím kontaktujte studijní oddělení školy. Těšíme se na Vaši účast, ředitel školy.foto k aktualitě

Sportem proti drogám - 5. místo v republikovém finále

30.05.2015 l reprezentace l

Ve čtvrtek 28. 5. 2015 žáci naší školy vybojovali krásné 5. místo v republikovém finále v hokejbalu. Vedení školy a celý pedagogický sbor děkuje všem hráčům za skvělý výsledek. Fotografie z turnaje si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

1. místo v hokejbalu

25.05.2015 l

Žáci naší školy 22. 5. 2015 vyhráli regionální kolo středních škol v hokejbalu. Již tento čtvrtek budou v Kladně bojovat v republikovém finále o zlato. Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem hráčům hodně štěstí. Fotografie z regionálního kola najdete zde.foto k aktualitě

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

24.05.2015 l

Slavnostní předání maturitního vysvědčení žákům z třídy VL4 se koná v pátek 29. 5. 2015 od 12.15 v učebně č. 208. Na setkání s Vámi se těší třídní učitelka Mgr. Monika Soukupová. Maturitní vysvědčení pro žáky, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku v jarním termínu, jsou k vyzvednutí na studijním oddělení školy (tel. 312 278 041).foto k aktualitě

Regionální kolo středních škol v hokejbalu

22.05.2015 l

Žáci naší školy se zúčastní regionálního kola středních škol v hokejbalu, které se koná 22. 5. 2015 v Kladně. Do republikového finále postupuje jedno vítězné družstvo. Finále se koná 28. 5. 2015 v Kladně. Držíme palce!foto k aktualitě

Ústní maturitní zkoušky

19.05.2015 l

Ústní maturitní zkoušky probíhají v SOŠ a SOU Kladno v termínu od 18. do 26. 5. 2015 (rozpis žáků ústní maturitní zkoušky najdete zde). Fotografie z maturitní zkoušky najdete zde.foto k aktualitě

Praktická maturitní zkouška

18.05.2015 l

V měsíci duben proběhla v naší škole praktická část maturitní zkoušky třídy GP2. Fotografie z praktické maturitní zkoušky najdete zde.foto k aktualitě

Zájezd žáků do Velké Británie

17.05.2015 l

Poznávací zájezdy do Velké Británie organizované školou pro naše žáky.foto k aktualitě

Výsledky z písemné maturitní zkoušky

15.05.2015 l

Výsledky z písemné maturitní zkoušky jsou k vyzvednutí na studijním oddělení školy dnes po 13h.foto k aktualitě

Školní parlament

11.05.2015 l

Ve čtvrtek 14. 5. 2015 o polední přestávku proběhne v učebně č. 101 školní parlament. Každá třída vyšle své zvolené zástupce, kteří se školního parlamentu zúčastní. Připravte si prosím své návrhy, připomínky, pochvaly. Na setkání s Vámi se těší vedení školy.foto k aktualitě

Maturitní zkoušky - jaro 2015

30.04.2015 l

1) Rozpis žáků ústní maturitní zkoušky - zde
2) Obhajoba maturitní prace třídy S4 proběhne v termínu 15. 5. 2015 od 8:00 hodin.
3) Praktická maturitní zkouška
4) Kontrola povolených pomůcek
5) Žákovský průvodce maturitní zkouškoufoto k aktualitě

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do šk. roku 2015/2016

29.04.2015 l

Zápisový lístek - v případě přijetí je přijatý uchazeč povinen doručit škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zápisový lístek. Tato vinnost se nevztahuje na přijaté uchazeče do nástavbového studia Podnikání a Gastronomie (denní i dálková forma).

Nepřijetí pro velký počet uchazečů – nepřijatý uchazeč může současně podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. V případě zájmu bude odvolání se zletilým uchazečem nebo se zákonným zástupcem uchazeče sepsáno na studijním oddělení školy. Do všech oborů denní formy vzdělávání doporučujeme odvolání podat (v případě, že uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení a nebyl přijat pro velký počet uchazečů). Vzhledem k systému dvou podávaných přihlášek a možnosti přijetí uchazeče do dvou oborů současně, je pravděpodobnost přijetí na odvolání značně vysoká. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí musí být doručeno do školy nejpozději do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí..

ZOBRAZIT VÝSLEDKYfoto k aktualitě

Žákovský průvodce maturitní zkouškou

29.04.2015 l

V termínu od 4. - 11. 5. 2015 proběhe ve škole písemná část maturitní zkoušky. Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem žákům hodně štěstí.

Žákovský průvodce maturitní zkouškou je ke stažení zde.foto k aktualitě

Akce školy

28.04.2015 l

Projekt „RÁNA OSUDU“
V pondělí 4. 5. 2015 proběhl v Kladně projekt „RÁNA OSUDU“. Do projektu byli zapojeni žáci z třídy VS3. Projekt je ve spolupráci s Domem světla a Magistrátem města Kladna. Dům světla je vlajkovým projektem České společnosti AIDS pomoc, který od roku 1999 poskytuje pomoc a podporu HIV pozitivním osobám. Pomocí prezentace tento projekt naši žáci předvedli žákům kladenských základních škol. Prezentace našich žáků měla mezi žáky základních škol velký ohlas. Vedení školy děkuje všem žákům a pedagogům za realizaci projektu. Fotografie z projektu si můžete prohlédnout zde.

Exkurze žáků
V termínu 13. 4. a 16. 4. 2015 se žáci z třídy V2 a LO1 zúčastnili v rámci předmětu Základy přírodních věd exkurze do Českého krasu, kde se seznámili s historií a současností lomů Malá a Velká Amerika, vznikem travertinu a krasových útvarů v lokalitě Bubovické vodopády. Během turistické trasy získali žáci přehled o významných rostlinách v této oblasti a další informace o CHPV - Budňanská skála a Dub sedmi bratří. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Velikonoční stánek naší školy
V termínu od 26. do 28. 3. 2015 se pod záštitou Magistrátu města Kladna uskutečnil tradiční městský projekt „velikonoční trhy“. Ani tento rok nechyběla účast našich žáků z učebního oboru Aranžér. Žáci předvedli v rámci velikonočních trhů své aranžérské produkty. I přes nepřízeň počasí byl o výrobky našich aranžérů velký zájem. Fotografie si můžete prohlédnout zde.foto k aktualitě

Kontrola povolených pomůcek k písemné části mat. zkoušek

27.04.2015 l

Kontrola povolených pomůcek k písemné části maturitních zkoušek probíhá do 30. 4. 2015. (více informací).foto k aktualitě

Praktická maturitní zkouška

23.04.2015 l

V termínu 22. - 23. 4. 2015 probíhají ve škole praktické maturintí zkoušky nástavbového studia (Podnikání, Gastronomie).foto k aktualitě

Fotografie z programu Erasmus +

22.04.2015 l

„ Plastic – S – kills '' (igelitové tašky zabíjejí) je název mezinárodního projektu na ochranu životního prostředí, do kterého se zapojila i naše škola v rámci programu Erasmus +.

V termínu od 13. 4. – 17. 4. 2015 proběhlo v Kladně další setkání. Cílem setkání byla prezentace životního cyklu plastů, zisků při výrobě, nákladů na výrobu. Do projektu se zapojili žáci a pedagogové ze šesti zemí (Německa, ČR, Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko a Turecko).

Návštěva na krajském úřadě - více

Celý článek a fotogaleriefoto k aktualitě

1. místo v okresním přeboru ve sportovní gymnastice

17.04.2015 l

Ve čtvrtek 16. 4. 2015 se konal okresní přebor ve sportovní gymnastice základních a středních škol v Kladně. Naše reprezentace obhájila 1. místo. Vedení školy a celý pedagogický sbor děkuje všem dívkám za výborný výsledek. Prohlédněte si fotografie z akce.foto k aktualitě

Pilotní ověření přijímacích zkoušek

14.04.2015 l

Ve středu 15. dubna 2015 proběhne v SOŠ a SOU Kladno pilotní ověření přijímacích zkoušek vystupujících žáků základních škol. Začátek didaktického testu z matematiky je v 8:30 hodin a didaktický test z českého jazyka a literatury je v 10:20 hodin. Jmenné seznamy žáků a rozpis tříd najdete u hlavních dveří.

Hodnocení testů má pro školu pouze informativní charakter. Více o pilotním ověřením najdete na www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.htmlfoto k aktualitě

Okresní přebor ve sportovní gymnastice

13.04.2015 l reprezentace l

V termínu od 16. - 17. 4. 2015 se koná okresní přebor ve sportovní gymnastice základních a středních škol v Kladně. Ve čtvrtek proběhne přebor dívek a v pátek přebor chlapců. Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem reprezentantům naší školy hodně štěstí.foto k aktualitě

Projektové setkání - ERASMUS +

10.04.2015 l

Ve dnech 13. 4. – 18. 4. 2015 se v naší škole uskuteční druhé setkání evropských zemí, které jsou zapojeny do programu Erasmus +. Téma společného programu je Plastic – S - Kills.

Žáci během setkání budou prezentovat své školy, životní cyklus plastů a zisky při jejich výrobě.

V průběhu týdne žáci navštíví provozovnu Rumpold v Kamenných Žehrovicích, která se zabývá tříděním odpadu a firmu Vangillern, která plasty zpracovává a vyrábí i plastové sáčky a tašky. Uprostřed týdne proběhne v centru města hodinový sběr plastového odpadu. Žáci, kteří jsou zapojeni do mezinárodního programu se setkají s představiteli odboru životního prostředí města. Ve středu 15. 4. 2015 za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery bude celá zahraniční delegace včetně našich žáků přijata na Krajském úřadě v Praze.foto k aktualitě

Hodnocení dovednostní soutěže „Prodavač 2015“

10.04.2015 l

Ve čtvrtek 9. 4. 2015 se žák Zdeněk Černý z třídy PA3 zúčastnil soutěže dovedností „Prodavač 2015“ v Ústí nad Labem. Jednalo s již o jubilejní 10. ročník. Soutěž je složena z několika dovednostních i vědomostních disciplín, kdy Zdeněk zabodoval zejména v obchodních počtech, kde byl na skvělém 2. místě a ve všeobecném testu, ve kterém skončil na 3. místě. Ze šestnácti přihlášených škol obsadil Zdeněk v celkovém pořadí pěkné 9. místo. Gratulujeme a děkujeme za účast. Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Třídní schůzky

08.04.2015 l

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 16:00 do 17:00 hodin se v SOŠ a SOU Kladno konají třídní schůzky. Rozpis učeben a vyučujících bude umístěn v přízemí školy.foto k aktualitě

Fotografování

07.04.2015 l

V pátek 10. dubna 2015 proběhne fotografování žáků naší školy. Bližší informace o časovém harmonogramu fotografování a ceně fotografie Vám poskytne třídní učitel.foto k aktualitě

Příjemné Velikonoce

01.04.2015 l

Vedení školy přeje všem žákům a zaměstnancům příjemné prožití velikonočních svátků, mnoho jarní pohody a úspěchů v osobním i pracovním životě.foto k aktualitě

Beseda s žáky na téma - Finanční gramotnost

31.03.2015 l

V pátek 27. března 2015 se uskutečnila v naší škole beseda s pracovnicí banky pí Jaroslavou Honsovou na téma Finanční gramotnost. Besedy se zúčastnili žáci z třídy POD 1 a G 1, kteří se zájmem naslouchali. Vedení školy děkuje pí Honsové za velmi zajímavou besedu.foto k aktualitě

Velikonoční prázdniny

31.03.2015 l

Velikonoční prázdniny jsou v termínu od 2. 4. do 3. 4. 2015foto k aktualitě

Šetření projektu OECD PISA

30.03.2015 l

Naše škola byla vybrána pro hlavní sběr dat mezinárodního projektu PISA 2015, který proběhne v období od 23. března do 17. dubna letošního roku, na naší škole konkrétně 1. 4. 2015. Šetření se zúčastníme spolu s dalšími 358 školami z celé České republiky.

Více o projektufoto k aktualitě

Projekt „RÁNA OSUDU“

26.03.2015 l projekty l

Ve čtvrtek 26. 3. 2015 proběhne první fáze projektu RÁNA OSUDU. Do projektu jsou zapojeny střední a základní školy města Kladna. Projekt je ve spolupráci s Domem světla a Magistrátem města Kladna. Dům světla je vlajkovým projektem České společnosti AIDS pomoc, který od roku 1999 poskytuje pomoc a podporu HIV pozitivním osobám.

Za SOŠ a SOU jsou zapojeni žáci z třídy VS3, kteří se zúčastní zajímavé besedy s pracovníky Domu světla na téma HIV/ AIDS. Hlavním úkolem žáku je zpracovat vlastní projekt na téma HIV/AIDS. Vypracované projekty budou prezentovány žákům ZŠ 4. 5. 2015 v centru města.foto k aktualitě

Beseda studentů s pracovnicí ÚP Kladno

25.03.2015 l

Studenti z posledních ročníků měli 11. 3. a 25. 3. 2015 zajímavou besedu s pracovnicí ÚP ČR - Kontaktní pracoviště Kladno. Besedu vedla Eva Šíchová z kontaktního pracoviště Kladno. Pracovnice studenty informovala o povinnostech a právech absolventů střední školy. Vedení školy děkuje přednášející Evě Šíchové za kvalitní besedu.foto k aktualitě

Celorepubliková soutěž odborných dovedností

24.03.2015 l reprezentace l

Trojice žáků z oboru Logistické a finanční služby naší školy se v termínu 24. - 26. 3. 2015 zúčastní celorepublikové soutěže poštovních dovedností. Soutěž proběhne v Karlových Varech.

Do soutěže je přihlášeno 30 družstev z nejrůznějších koutů České republiky. Odborným garantem a hlavním organizátorem soutěže je Česká pošta, která věnuje výhercům hodnotné ceny. Smyslem soutěže není jen hodnotit výkony žáků v oblasti poštovnictví, ale také ekonomiky, zeměpisu a jednání s klientem.

Vedení školy a celý pedagogický sbor drží při soutěži palce.foto k aktualitě

Exkurze FOR HABITAT

20.03.2015 l

Žákyně z třídy KA2 navštívily 19. 3. 2015 zajímavou exkurzi v Praze, kde v současné době probíhá soubor pěti odborných veletrhů. FOR HABITAT je tradičním a vyhledávaným veletrhem oslovujícím nejširší veřejnost i odborníky na začátku stavební sezóny. Souběžné akce tematicky doplňují komplexnost projektu v odvětví nábytku, dekorací a designu, zahrad a společenských prostor, kde je kladen důraz na odbornost, oborovou profilaci a profesionalitu průběhu všech veletrhů.
Prohlédněte si fotografie z akce.foto k aktualitě

V3 u Okresního soudu v Kladně

18.03.2015 l

Dne 11. 3. 2015 se studenti z třídy V3 oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili soudního jednání týkajícího se popření a určení otcovství u Okresního soudu v Kladně. Jednání bylo velmi zajímavé a poučné.foto k aktualitě

Beseda studentů s pracovnicí ÚP Kladno

11.03.2015 l

Studenti z posledních ročníků měli 11.3.2015 zajímavou besedu s pracovnicí ÚP ČR - Kontaktní pracoviště Kladno. Besedu vedla Eva Šíchová z kontaktního pracoviště Kladno. Pracovnice studenty informovala o povinnostech a právech absolventů střední školy. Vedení školy děkuje přednášející Evě Šíchové za kvalitní besedu.foto k aktualitě

Nahlášení bomby v SOŠ a SOU Kladno

09.03.2015 l

9. 3. 2015 byla nahlášena prostřednictvím mailu v areálu školy bomba. Vedení školy okamžitě nahlásilo skutečnost Policii ČR. Škola byla evakuována. Byly zahájeny úkony orgánů činných v trestním řízení. Kriminální policie v současné době vyšetřuje trestní oznámení na neznámého pachatele – Šíření poplašné zprávy podle § 357 trestního zákoníku.

Více informací naleznete zdefoto k aktualitě

Přednáška GIN

08.03.2015 l

Ve středu 11.3.2015 je pro studenty třetího ročníku učebního oboru Kuchař-číšník připravena zajímavá přednáška v oblasti GINU. Přednášku povede pí. Kateřina Kluchová ze společnosti Beefeater Ambassador Czech republic. Studenti se dovědí zajímavosti týkající se výroby GINU, prodeje a také přípravy míchaných nápojů, které obsahují GIN.foto k aktualitě

Beseda s pěstouny

04.03.2015 l

2. 3. 2015 proběhla v naší škole beseda s pěstouny na přechodnou dobu. Manželé Vořechovi studentům z oboru Sociální činnost přiblížili problematiku novějších forem náhradní rodinné péče. Pěstouni s sebou přivezli i osmiměsíční holčičku, kterou manželé Vořechovi mají v péči. Vedení školy děkuje Mgr. Sudové za zprostředkování velmi kvalitní besedy.foto k aktualitě

Autoškola

01.03.2015 l

Informační schůzka studentů se zástupcem kladenské autoškoly se uskuteční v úterý 3.3.2015 od 12:10 v učebně č. 101. Žádosti o přijetí k výuce a výcviku v autoškole jsou k vyzvednutí na studijním oddělení u pí. Koryntové. Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Hezký pozdrav z lyžařského výcviku

22.02.2015 l

SOŠ a SOU Kladno pořádá v termínu od 22.-28.2. 2015 tradiční lyžařský výcvik, který se koná v horském městečku Boží Dar v pensionu Slovanka. Sraz žáků je v neděli 22.2.2015 v 9:00 před budovou školy. Odjezd je naplánován v 9:30. Předpokládaný příjezd studentů z lyžařského výcviku je naplánován v sobotu 28.2.2015 do 12:00. Fotografie z lyžařského výcviku najdete zde.foto k aktualitě

Úspěch našich děvčat ve futsalovém turnaji

18.02.2015 l

Studentky naší školy se probojovaly do finále divize Střední Čechy a Praha. 17.2.2015 se uskutečnilo finále ve sportovní hale v Jižním Městě. Studentky bojovaly s Ga SOŠE Sedlčany, OA Hovorčovická Praha a EKO gymnáziem Poděbrady. Studentky se umístily na překrásném čtvrtém místě. Vedení školy gratuluje všem hráčkám k výsledku a děkuje za vzornou reprezentaci školy. Fotografie z turnaje najdete zde.foto k aktualitě

Ochutnávka maturitních a učebních oborů

18.02.2015 l

SOŠ a SOU Kladno uspořádalo dne 17. 2. 2015 pro vystupující žáky nabídku maturitních a učebních oborů. Nabídka jednotlivých oborů byla představena prostřednictvím našich studentů, kteří jednotlivé obory představovali. Pro vystupující žáky byl připraven pestrý program. Žáci se seznámili s jednotlivými studijními a učebními obory. Vedení školy děkuje všem pedagogům a studentům za dobře vykonanou práci. Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování

18.02.2015 l

Žáci ze třídy LO2 se zúčastnili zajímavé exkurze v Muzeu čokolády v Praze. Seznámili se s historií použití a pěstováníkakaa, shlédli film o zpracování kakaových bobů a výrobě čokolády. Ve workshopu měli možnost sledovat ruční výrobu belgických pralinek, sami si poté zkusili tvarovat čokoládu pomocí kornoutků. Své výtvory si mohli ponechat. Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Fotografie z týdenního barmanského kurzu

17.02.2015 l

V pondělí 26.1.2015 začal pod vedením pana Miloše Trettera tradiční týdenní barmanský kurz. V pátek 30.1.2015 všichni účastníci kurzu zdárně složili závěrečné zkoušky. Gratulujeme! Fotografie z barmanského kurzu najdete zde.foto k aktualitě

Slavnostní otevření odpočinkové zóny

16.02.2015 l

V pondělí 16.2.2015 byla za přítomnosti náměstkyně primátora města Kladna Ing. Libuše Švábové slavnostně otevřena odpočinková zóna. Odpočinková zóna je situována v přízemí budovy vedle školního bufetu. Odpočinková zóna bude sloužit studentům v době přestávek a volných hodin. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.foto k aktualitě

Školní parlament

10.02.2015 l

Ve středu 18.2.2015 o polední přestávku proběhne v učebně č. 101 školní parlament. Každá třída si zvolí dva zástupce, kteří se školního parlamentu zúčastní. Připravte si prosím své návrhy, připomínky. Na setkání s Vámi se těší vedení školy.foto k aktualitě

Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy

09.02.2015 l

Uzavření žádostí o stipendium na dojíždění žáků do školy za 1. pololetí můžete poslat do 27.2.2015. Více informací včetně stažení žádostí najdete zde.foto k aktualitě

Změna rozvrhu hodin

08.02.2015 l

Byla provedena úprava rozvrhu hodin. Ke změně času zvonění nedochází. Aktualizovaný rozvrh hodin najdete zde.foto k aktualitě

Vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení

29.01.2015 l

Vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení a potřebné informace včetně přihlášek ke stažení naleznete v sekci přijímací řízení.foto k aktualitě

Ochutnávka maturitních a učebních oborů

28.01.2015 l

SOŠ a SOU Kladno pořádá dne 17. 2. 2015 pro vystupující žáky nabídku maturitních a učebních oborů. Nabídka jednotlivých oborů bude představena prostřednictvím našich studentů, kteří budou jednotlivé obory představovat. Tato akce se uskuteční v době od 12:00 do 16:00 hodin v prostorách školy. Pro vystupující žáky připravujeme pestrý program. Žáci se seznámí s jednotlivými studijními a učebními obory. Pro žáky a pedagogický doprovod je zajištěno malé občerstvení. Připravovaná akce je primárně pro vystupující žáky, kteří budou mít pedagogický dozor. V případě, že žáci nebudou mít pedagogický dozor a mají zájem navštívit připravovanou akci, prosíme nahlašte tuto skutečnost na studijní oddělení.

Zobrazit pozvánku
foto k aktualitě

Vysvědčení za I. pololetí

27.01.2015 l

29. 1. 2015 proběhne vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí školního roku 2014/2015 (6. vyučovácí hodina).foto k aktualitě

Pololetní a jarní prázdniny

27.01.2015 l

V pátek 30.1.2015 probíhají pololetní prázdniny a v týdnu od 2. 2. do 6. 2. 2015 prázdniny jarní . Provozní doba administrativního oddělení během jarních prázdnin je od 8:00 - 14:00.foto k aktualitě

Pohlednice pro Lucinku

26.01.2015 l

Studenti z oboru Sociální činnost pořádají dobroučinnou akci pro handicapovanou Lucinku z Moravské Třebové. Studenti prosí všechny zaměstnance a studenty, aby se zapojili do dobročinné akce. Jak můžete pomoci? Handicapované Lucince udělá velikou radost, když jí pošleme pěknou pohlednici s povzbuzujícími řádky. Pohlednice prosím přineste 27.1.2015 do učebny č. 101 (VS3). Pohlednice poté budou odeslány Lucince. Adresu Lucinky najdete na nástěnce v třídě č. 101. Vedení školy děkuje Michaele Novotné a všem ostatním, kteří se zapojí do dobročinné akce.

Zobrazit fotku
foto k aktualitě

Týdenní barmanský kurz

24.01.2015 l

V pondělí 26.1.2015 začíná pod vedením pana Miloše Trettera tradiční týdenní barmanský kurz. Přejeme všem účastníkům hodně zdaru při konání závěrečné zkoušky, která se uskuteční v pátek 30.1.2015.foto k aktualitě

Den otevřených dveří v novinách

23.01.2015 l

SOŠ a SOU Kladno pořádála ve čtvrtek 15.1.2015 den otevřených dveří. Pro uchazeče byla připravena pestrá nabídka maturitních a učebních oborů. Prohlédněte si v tomto náhledu novinový článek o této akci.foto k aktualitě

Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

21.01.2015 l

V pátek 16.1.2015 pořádala naše škola pro studenty 2. a 3. ročníku oboru Logistické a finanční služby a 1.ročníku oboru Gastronomie zajímavou exkurzi v Brně. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.foto k aktualitě

Pedagogická rada

21.01.2015 l

Dne 21.1.2015 se uskuteční pedagogická rada.foto k aktualitě

Schránka důvěry

19.01.2015 l

Vážení studenti, pokud Vás tíží nějaký problém nebo chcete na nějaký poukázat, můžete využít naši elektronickou schránku důvěry.foto k aktualitě

Fotografie ze dne otevřených dveří

16.01.2015 l

Dne 15.1 proběhl den otevřených dveří na SOŠ a SOU Kladno. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vedení školy a celý pedogický sbor děkuje všem našim studentům, kteří pomáhali při realizaci dne.foto k aktualitě

Lyžařský výcvik - Krušné hory

15.01.2015 l

SOŠ a SOU Kladno pořádá v termínu od 22.-28.2. 2015 tradiční lyžařský výcvik, který se koná v horském městečku Boží Dar v pensionu Slovanka. V případě zájmu prosím kontaktujte Bc. Růženu Neumannovou či třídního učitele. Stále jsou volná místa.
Informační plakát
Pension Chata Slovankafoto k aktualitě

Plastic-S-kills v novinách

14.01.2015 l

SOŠ a SOU Kladno je v rámci programu Erasmus+ zapojena do projektu Plastic-S-kills (igelitové tašky zabíjejí). Prohlédněte si v náhledu novinový článek pojednávající o této aktivitě naší školy.foto k aktualitě

Nedostupnost telefonní ústředny školy

09.01.2015 l

Z technických důvodů bude telefonní ústředna školy od 12. 1. do 14. 1. 2015 mimo provoz. V případě dotazů se můžete obrátit na sekretariát školy, telefon 312 278 043.
Ostatní telefonní čísla najdete na webových stránkách školy.foto k aktualitě

Úspěch Petra Balabána v MČR dorostu v plavání

08.01.2015 l

Žák 3. ročníku SOŠ a SOU Kladno, Petr Balabán, se zúčastnil závodu MČR dorostu v plavání. Zaplaval čtyři osobní rekordy a získal stříbro a bronz za 2. místo na 100 m VZ v čase 0:50,92 a 3. místo na 400 m VZ (kraul) v čase 3:56,94. Gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy.foto k aktualitě

Hledáme učitele - Anglického jazyka

08.01.2015 l

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno nabízí pracovní pozici učitele Anglického jazyka, na plný úvazek, popřípadě v kombinaci s jiným předmětem (není podmínkou). Nástup možný od 1. 9. 2015. Poskytujeme vzdělání v oborech s maturitní zkouškou a výučním listem, včetně nástavbového studia v denní i dálkové formě. Podmínka pro přijetí: splnění kvalifikace podle zákona 563/2004 Sb., zaslání CV a motivačního dopisu. Podrobnější informace o škole a o oborech vzdělání najdete na www.sosasoukladno.czfoto k aktualitě

Vyhlášení volného dne 9.1.2015

06.01.2015 l

Dne 9.1.2015 vyhlašuje ředitel SOŠ a SOU Kladno volný den z důvodu rekonstrukce budovy.foto k aktualitě

Výměna oken v SOŠ a SOU Kladno

04.01.2015 l

V prosinci loňského roku byla v SOŠ a SOU Kladno zahájena potřebná výměna stávajících oken za plastová. Výměna oken a následné zednické úpravy budou ukončeny koncem ledna 2015. Děkujeme všem studentům, zaměstnancům za pochopení a trpělivost při této nelehké rekonstrukci.foto k aktualitě

Den otevřených dveří

03.01.2015 l

SOŠ a SOU Kladno pořádá ve čtvrtek 15.1.2015 od 14:00 - 18:00 "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ". Pro uchazeče je připravena pestrá nabídka maturitních a učebních oborů. Srdečně na akci zveme všechny uchazeče, rodiče a přátele školy.foto k aktualitě

Vítejte v roce 2015!

01.01.2015 l

SOŠ a SOU Kladno děkuje všem žákům i zaměstnancům za úspěšnou spolupráci v uplynulém roce a přeje mnoho osobních, studijních i pracovních úspěchů v novém roce!foto k aktualitě

Řešení nesrovnalostí v maturitních přihláškách

13.12.2014 l

Případné nesrovnalosti v maturitních přihláškách řeší paní Koryntová 22.12.2014 od 8:30 hod. do 12:00 hod..foto k aktualitě

Výpisy z maturitních přihlášek

12.12.2014 l

Výpisy z maturitních přihlášek byly rozeslány studentům ke kontrole e-mailem.foto k aktualitě

Projekt Erasmus +

01.12.2014 l

Naše škola se opět zapojila do projektové činnosti vypsané agenturou NAEP, tentokrát v rámci Erasmus + , na téma „Plastic - S - kills" Jedná se o dvouletý projekt na roky 2014-2016. Vedoucí zemí je Německo, mezi ostatní zúčastněné země patří Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko, Turecko a Česká republika. První setkání vedoucích projektu z jednotlivých zemí proběhlo ve dnech 20.-22.10.2014 v maďarském Györu. Zde byly stanoveny úkoly na příští setkání, které se uskuteční 7.-13.12.2014 na Slovensku v Ilavě. Na závěr setkání zaujaly jednotlivé země postoj k používání igelitových sáčků a tašek v obchodních domech v jednotlivých zemích. Žáci budou v rámci projektu provádět průzkum četnosti používání igelitových sáčků, vše statisticky zhodnotí, navštíví nějaký závod na třídění plastů. Hlavním cílem výzkumu je seznámit veřejnost s problematikou plastů, zjistit názor veřejnosti na používání igelitových tašek, třídění plastů a snaha zapojit je do redukce používání igelitových sáčků.foto k aktualitě

Dny otevřených dveří

16.10.2014 l

Dny otevřených dveří SOŠ a SOU Kladno se konají ve dnech:
Pá 28.11.2014 od 14:00 do 18:00 hod.
So 29.11.2014 od 9:00 do 12:00 hod.
Čt 15.1.2015 od 14:00 do 18:00 hod.foto k aktualitě

Organizace 1. týdne školní docházky ve školním roce 14/15

27.08.2014 l

Nový školní rok začíná v pondělí 1. září 2014. Organizační úpravu 1. týdne školní docházky naleznete zde.foto k aktualitě

Třídní schůzky pro nastupující 1. ročníky

20.08.2014 l

Třídní schůzky pro nastupující 1. ročníky se budou konat ve středu 27. 8. 2014 od 16,00 h ve třídách: viz rozpis.foto k aktualitě

Informace o opr. zkouškách a zkouškách v náhradním termínu

29.07.2014 l

Upozorňujeme všechny žáky, kterých se tyto zkoušky týkají, že budou vždy zkoušeni z látky příslušného předmětu za 2. pololetí školního roku 2013/2014. Podrobné informace o termínech.foto k aktualitě

Podzimní kolo maturitních zkoušek

04.07.2014 l

Podzimní kolo maturitních zkoušek se koná ve spádové škole, t.j. Střední zdravotnické škole v Kladně.foto k aktualitě

Letní prázdniny

01.07.2014 l

Právě dnes začínají letní prázdniny. Přejeme všem žákům i pedagogům jejich příjemné strávení.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování žáků

23.06.2014 l

Žáci učebních oborů aranžér a kuchař - číšník spolu s pedagogy naší školy navštívili v rámci exkurzního vyučování zajímavá místa našeho hlavního města Prahy. Nové poznatky budou určitě moci využít v příštím školním roce v mnoha všeobecně vzdělávacích předmětech. Děkujeme našim pedagogům za zorganizování této akce.foto k aktualitě

Návštěva památníku v Terezíně

16.06.2014 l

Vybraní žáci naší školy společně s pedagogickým doprovodem absolvovali v rámci mimoškolního vyučování zajímavou a velmi poučnou exkurzi do památníku v Terezíně. Pro následující školní rok budou připraveny pro žáky školy akce s podobným tématickým pokračováním.foto k aktualitě

Volejbalová bronzová medaile

22.05.2014 l reprezentace l

Volejbalisté SOŠ a SOU Kladno obsadili třetí místo v Mezinárodním volejbalovém turnaji středních škol 2014. Vítězem turnaje se stalo poprvé v historii družstvo z naší maďarské partnerské školy z města Györu. Na druhém místě skončili volejbalisté Stochova, volejbalisté z Nového Strašecí obsadili čtvrtou příčku. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen stochovský Jan Soukup, nejlepší hráčkou Izabella Sipöcz z maďarského Györu. Děkujeme našemu družstvu za reprezentaci školy a Bc. Růženě Neumannové za trénování našeho školního volejbalového výběru.foto k aktualitě

Comenius Marl 2014

20.05.2014 l projekty l

V minulém týdnu se naše delegace žáků pod vedením PhDr. Josefa Bartůňka zúčastnila plánovaného pracovního projektového setkání spolu se zástupci škol z Maďarska a německého Marlu v programu partnerství škol Comenius. Pro všechny účastníky tohoto setkání byl připraven bohatý pracovní, kulturní i společenský program. Děkujeme našim německým partnerům za organizaci této akce a PhDr. Josefu Bartůňkovi za pedagogický dohled a koordinátorství tohoto evropského projektu.foto k aktualitě

2. kolo přijímacího řízení

19.05.2014 l

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v SOŠ a SOU Kladno pro obory vzdělání: Obchodník, Aranžér a Gastronomie.foto k aktualitě

Převzetí výsledků didaktických testů SČ MZ 2014

15.05.2014 l

Maturanti SOŠ a SOU Kladno si mohou již dnes tj. ve čtvrtek 15.5.2014 v čase od 10:00 do 18:00 hod. a v pátek 16.5.2014 v čase od 7:00 do 15:00 hod. na administrativním oddělení školy převzít oproti svému podpisu a předložení průkazu totožnosti výpis výsledků didaktických testů SČ MZ.foto k aktualitě

Volné dny v SOŠ a SOU Kladno

28.04.2014 l

Ředitelství SOŠ a SOU Kladno vyhlašuje volné dny pro žáky školy na dny 2.5.2014, 5.5.2014, 6.5.2014, 19.5.2014 a 20.5.2014.foto k aktualitě

Hokejbalové stříbro

25.04.2014 l reprezentace l

Hokejbalisté SOŠ a SOU Kladno postoupili do krajského kola Hokejbalu proti drogám. V okresním kole obsadili druhé místo, když prohráli až finálový zápas. Děkujeme našim chlapcům za předvedený výkon a Mgr. Monice Soukupové za organizaci a pedagogický dohled nad touto tradiční středoškolskou tělovýchovnou akcí.foto k aktualitě

Návštěva Muzea gastronomie

28.03.2014 l

Žáci třetího ročníku oboru kuchař - číšník společně s Mgr. Hanou Jůzovou navštívili v rámci exkurzního vyučování Muzeum gastronomie v Praze. Děkujeme Mgr. H. Jůzové za organizaci této akce s gastronomickou tématikou a majitelům muzea manželům Provaan za možnost se zajímavé akce zúčastnit.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování

24.03.2014 l

Žáci třídy V4 společně s Bc. R. Neumannovou se zúčastnili v rámci exkurzního vyučování a výuky předmětů veřejná správa a právní nauka zajímavé a netradiční exkurze ve Věznici ve Stráži pod Ralskem. Děkujeme naší paní učitelce a Vězeňské službě ČR za zorganizování této mimoškolní akce.foto k aktualitě

Zlatá gymnastika

21.03.2014 l reprezentace l

Gymnastky SOŠ a SOU Kladno zcela nečekaně zvítězily v konfrontaci středních škol regionu ve sportovní gymnastice. Gratulujeme k cennému vítězství a Mgr. Monice Soukupové děkujeme za pedagogický dohled nad touto akcí.foto k aktualitě

Beseda s ÚP Kladno

19.03.2014 l

V naší škole dnes proběhne pod dohledem pedagogů školy beseda s pracovníky ÚP Kladno a žáků našich posledních ročníků. Děkujeme ÚP za realizaci této tradiční besedy.foto k aktualitě

Jarní prázdniny

10.03.2014 l

V termínu od 10.3. do 14.3.2014 budou probíhat v naší škole jarní prázdniny.foto k aktualitě

Futsalové úspěchy

07.03.2014 l

Minulý a tento týden se konaly finálové turnaje širokého regionu ve futsalu. Naše děvčata skončila třetí, naši chlapci dokázali zvítězit. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a Mgr. M. Soukupové za organizaci těchto turnajů a péči o naše sportovní výběry.foto k aktualitě

Dějepisná soutěž

03.03.2014 l

Tento týden proběhne v naší škole celoškolní dějepisná soutěž. Všem přihlášeným do této soutěže přejeme mnoho zdaru při řešení soutěžních úkolů a otázek a Mgr. R. Vočkové děkujeme za přípravu a koordinaci soutěže.foto k aktualitě

Lyžařský kurz

25.02.2014 l

V minulém týdnu se konal na Božím Daru tradiční lyžařský kurz žáků SOŠ a SOU Kladno pod vedením Bc. R. Neumannové. Počasí našim mladým lyžařům přálo a celá tato sportovně laděná akce se setkala s velikým úspěchem. Děkujeme všem instruktorům kurzu za svědomitý a zodpovědný přístup k realizaci této akce.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování

14.02.2014 l

Žáci třídy PA2 spolu s Mgr. Luďkem Chocholou a paní Radkou Hoskovcovou absolvují zajímavou profesní exkurzi v Libušíně u Kladna ve firmě SPEED PRESS.foto k aktualitě

Maturitní ples SOŠ a SOU Kladno

30.01.2014 l

V reprezentativních prostorách Městského centra Grand Slaný se zítra uskuteční druhý maturitní ples maturantů tříd V4 a S4 SOŠ a SOU Kladno. Přejeme všem úspěšně zvládnutý plesový večer.foto k aktualitě

Výukový pořad

17.01.2014 l

Vybrané třídy SOŠ a SOU Kladno se tento týden zúčastní zajímavého výukového pořadu Madagaskar. Celá tato akce proběhne v kladenském kině Hutník.foto k aktualitě

Futsalová liga středních škol

14.01.2014 l

Futsalisté SOŠ a SOU Kladno zvítězili v dalším kole futsalové ligy středních škol našeho regionu. Děkujeme všem našim hráčům i Mgr. Monice Soukupové za příkladnou reprezentaci naší školy.foto k aktualitě

Vítejte v roce 2014

01.01.2014 l

Vítejte v roce 2014! SOŠ a SOU Kladno přeje všem svým příznivcům šťastný nový rok 2014.foto k aktualitě

Praha v čase adventním

16.12.2013 l

Minulý i tento týden se několik tříd naší školy zúčastnilo či teprve zúčastní exkurzního vyučování s různou tématikou v Praze v čase adventním. Naši aranžéři navštíví Staroměstské náměstí, logisté Českou národní banku a Českou poštu, žáci dalších oborů vzdělání potom absolvují procházku Královskou cestou města Prahy. Přejeme všem mnoho jen a jen příjemných zážitků.foto k aktualitě

Vánoční Drážďany

12.12.2013 l

Tento týden se pod pedagogickým dohledem Mgr.Z.Hlavničkové a Bc.R.Neumannové konala tradiční mimoškolní oblíbená akce, návštěva města Drážďan v čase adventním. Pevně věříme, že všichni účastníci měli možnost zažít v Německu tu pravou předvánoční atmosféru.foto k aktualitě

Středoškolská futsalová liga

10.12.2013 l reprezentace l

Družstvo našich školních futsalistů uspělo v dalším pokračování středoškolské futsalové ligy. Zvítězili jsme a postoupili do dalších bojů. Gratulujeme! Brankář Smrkovský zachytal skvěle a byl hlavním strůjcem našeho úspěchu. Poděkování patří také Mgr. Monice Soukupové, naší hlavní tělocvikářce a trenérce našeho výběru.foto k aktualitě

Lihoviny a gin

04.12.2013 l

Pro žáky učebního oboru kuchař - číšník se uskutečnila tento týden zajímavá odborná přednáška na téma Lihoviny a gin. Děkujeme Mgr. H.Jůzové za organizaci této školní akce.foto k aktualitě

Přednáška MUDr.R.Uzla

28.11.2013 l

V prostorách kladenského kina Hutník se dnes uskutečnila zajímavá přednáška pro žáky naší školy, kterou vedl MUDr. Radim Uzel. Děkujeme za organizaci této výchovné celoškolní akce.foto k aktualitě

Beseda s PČR

27.11.2013 l

Tento týden proběhla v SOŠ a SOU Kladno zajímavá beseda se zaměstnanci Policie ČR. Děkujeme všem zúčastněným stranám za realizaci této akce.foto k aktualitě

Prezentace vysokého školství

26.11.2013 l

Dnes proběhla v naší škole prezentace Vysoké školy obchodní se sídlem v Praze. Pro naše mladé obchodníky to byla zajímavá motivační možnost, jak se zamyslet nad případným dalším pomaturitním studiem.foto k aktualitě

Volejbal středních škol

22.11.2013 l reprezentace l

Volejbalisté SOŠ a SOU Kladno se zúčastnili tradičního turnaje středních škol regionu. Chlapci skončili devátí, děvčata pátá. Děkujeme všem za reprezentaci školy a Bc.R. Neumannové za pedagogický dohled nad touto sportovní akcí.foto k aktualitě

Senzační vystoupení futsalistek

15.11.2013 l reprezentace l

Výborného výsledku dosáhly futsalistky naší školy v úvodní části dlouhodobé sportovní soutěže. Neinkasovaly ani jednu branku, samy jich vstřelily devět. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a Mgr. Monice Soukupové za skvělý trenérsko pedagogický dohled. Pevně věříme v další úspěšné pokračování.foto k aktualitě

Volejbal středních škol regionu

13.11.2013 l reprezentace l

V následujících dnech se naše školní volejbalové výběry děvčat i chlapců zúčastní tradičního klání středních škol našeho regionu. S napětím budeme očekávat výsledek jejich snažení. Přejeme našim volejbalistům dobrý los a tolik potřebné sportovní štěstí. Trenérkou našich volejbalistů bude Bc. R. Neumannová.foto k aktualitě

Postup našich futsalistů

11.11.2013 l reprezentace l

Družstvo našich školních futsalistů uspělo v základním kole dlouhodobé středoškolské soutěže a vybojovalo si postup do dalšího kola. Děkujeme našim chlapcům za vzornou reprezentaci školy a Mgr. Monice Soukupové za výborné koučování našeho výběru.foto k aktualitě

Den otevřených dveří na SOŠ a SOU Kladno

07.11.2013 l

Dne 28. 11. 2013 (čtvrtek) se bude konat od 14,00h do 18,00h na naší škole „Den otevřených dveří“. Srdečně zveme všechny zájemce o studium!foto k aktualitě

Konání třídních schůzek

06.11.2013 l

Třídní schůzky se budou konat dne 21. 11. 2013 (čtvrtek) od 15,30h do 17h.foto k aktualitě

Stolní tenis bez medailového lesku

23.10.2013 l reprezentace l

V minulém týdnu se naši školní reprezentanti zúčastnili tradiční středoškolské soutěže ve stolním tenisu. V obou kategoriích jsme nakonec na medaili nedosáhli. I tak děkujeme za reprezentaci školy a Mgr. Monice Soukupové za profesionální pedagogický dohled.foto k aktualitě

Středoškolská futsalová liga

22.10.2013 l reprezentace l

Sportovně nadaní žáci SOŠ a SOU Kladno se objeví v novém ročníku středoškolské futsalové ligy. Našim chlapcům i děvčatům přejeme úspěch v předkole této sportovní soutěže. Hlavní trenérkou výběrů SOŠ a SOU Kladno bude Mgr. Monika Soukupová.foto k aktualitě

Setkání s prezidentem republiky

18.10.2013 l

V rámci návštěvy Středočeského kraje prezidentem České republiky panem Milošem Zemanem se někteří žáci a pedagogové SOŠ a SOU Kladno zúčastnili setkání pana prezidenta s kladenskou veřejností na Václavském náměstí v Kladně v podvečerních úterních hodinách.foto k aktualitě

Stříbrná fotbalová medaile

17.10.2013 l

Po dlouhých letech čekání se našim školním fotbalistům pod vedením Mgr. Moniky Soukupové podařilo získat hned stříbrnou medaili v tradičním podzimním středoškolském fotbalovém turnaji konaném ve Slatině v rámci Memoriálu Josefa Masopusta. Hořkost porážky naše družstvo poznalo až v penaltovém rozstřelu finálového utkání. Děkujeme všem za příkladnou a velmi úspěšnou reprezentaci SOŠ a SOU Kladno.foto k aktualitě

Úspěch u Baltského moře

16.10.2013 l projekty l

Skupina našich žáků pod dohledem Mgr. Z. Hlavničkové a Bc. R. Neumannové uspěla v konkurenci škol z Polska a Německa v celotýdenní soutěži u Baltského moře v Polsku a vybojovala zlatého Oskárka za nejlepší výkon v kategorii Film a divadlo. Gratulujeme k tomuto dosaženému úspěchu a děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci našeho regionu.foto k aktualitě

Přespolní běh středních škol

15.10.2013 l reprezentace l

Reprezentanti SOŠ a SOU Kladno obsadili v kategorii děvčat i chlapců čtvrté místo v středoškolské soutěži v přespolním běhu. Děkujeme za reprezentaci naší školy a Mgr. Monice Soukupové za pedagogický dohled.foto k aktualitě

Projekt Comenius - Györ 2013

01.10.2013 l projekty l

V příštím týdnu se vybraní žáci SOŠ a SOU Kladno spolu s pedagogickým doprovodem zúčastní v pořadí již třetí společné mezinárodní akce v rámci plnění programu projektu Comenius, tentokrát v maďarském městě Györu a jeho okolí. Společné setkání Němců, Maďarů a Čechů u Dunaje bude proloženo atraktivním programem připraveným maďarskou protistranou. Všichni se podívají do maďarského hlavního města do Budapešti, navštíví filiálku automobilky Audi, významné maďarské kulturní pamětihodnosti a v neposlední řadě velmi pěkné město Györ a jeho okolí. Přejeme všem mnoho podnětných zážitků, šťastnou cestu a optimální počasí.foto k aktualitě

Zážitkový týden v Polsku

30.09.2013 l projekty l

Dnes odcestovala výprava žáků a pedagogů SOŠ a SOU Kladno do polského města Štětína, do naší polské partnerské školy. V dalších dnech se všichni společně s polskými a německými partnerskými školami zúčastní zážitkového týdne u Baltského moře. Přejeme všem šťastnou cestu, dobré počasí a úspěšnou reprezentaci našeho města a naší školy v Polsku.foto k aktualitě

Dálkové vzdělávání v SOŠ a SOU Kladno

05.09.2013 l

Výuka dálkového vzdělávání v SOŠ a SOU Kladno pro třídu PODD3 v tomto školním roce bude zahájena ve čtvrtek dne 12.9.2013 ve 13:30 hodin.foto k aktualitě

Adaptační kurz

03.09.2013 l

Tento týden proběhne na Machově Mlýně na Rakovnicku adaptační kurz žáků prvních ročníků SOŠ a SOU Kladno. Přejeme všem pěkné počasí a mnoho nových a podnětných zážitků.foto k aktualitě

Začal nový školní rok 2013/2014

02.09.2013 l

Právě dnes začíná nový školní rok 2013/2014. Ředitelství SOŠ a SOU Kladno přeje všem svým žákům a zaměstnancům mnoho úspěchů v tomto školním roce.foto k aktualitě

Poslední možnost kontroly pomůcek pro maturitní zkoušku

30.08.2013 l

Žádáme všechny maturanty, kteří do této chvíle si nestihli nechat zkontrolovat přípustné pomůcky pro výkon maturitní zkoušky, aby se v dostatečném časovém předstihu dostavili do budovy SOŠ a SOU Kladno ke kontrole těchto pomůcek. Toto upozornění se týká všech dní maturitních zkoušek i všech jednotlivých předmětů v nich konaných zcela individuálně. Závazné je pro celou Českou republiku časové schéma předepsané Cermatem.foto k aktualitě

Důležitá informace k podzimním maturitním zkouškám

27.08.2013 l

Ředitelství spádové školy SOŠ a SOU Kladno vyzývá všechny žáky všech středních škol, kteří budou skládat písemné maturitní zkoušky v budově SOŠ a SOU Kladno na náměstí Edvarda Beneše, aby využili v průběhu čtvrtku dne 29.8.2013 a pátku 30.8.2013 vždy v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. možnosti předepsané kontroly povolených učebních pomůcek, které budou moci jako oficiálně zkontrolované použít při písemných maturitních zkouškách v následujícím týdnu.foto k aktualitě

Opravné zkoušky a doklasifikace v SOŠ a SOU Kladno

23.08.2013 l

Připomínáme žákům SOŠ a SOU Kladno, že ve dnech 27.-29.8.2013 se budou konat v budově školy opravné zkoušky a doklasifikace. Dostavte se včas dle dříve uvedených pokynů.foto k aktualitě

Adaptační kurz

02.08.2013 l

Pro 1. ročníky je připraven adaptační kurz v termínu 3. 9. – 6. 9. 2013.
Více informací zde.foto k aktualitě

2. kolo přijímacího řízení do SOŠ a SOU Kladno

08.07.2013 l

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do SOŠ a SOU Kladno pro školní rok 2013/2014 do oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost. Bližší informace jsou v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.foto k aktualitě

Hlavní prázdniny začaly

01.07.2013 l

Právě dnes začaly dlouho očekávané hlavní letní prázdniny. Ředitelství SOŠ a SOU Kladno přeje všem žákům školy jejich příjemné prožití a všem zaměstnancům školy příjemně strávenou letní dovolenou.foto k aktualitě

Hokejbalisté mistry České republiky

19.06.2013 l reprezentace l

Senzačního úspěchu dosáhli v minulém týdnu hokejbalisté SOŠ a SOU Kladno pod vedením Mgr. Moniky Soukupové v rámci finálového turnaje celorepublikového finále Hokejbalu proti drogám. Získali jsme zlatou medaili, neprohráli jsme v žádném utkání a náš brankář, David Schneider, neinkasoval v turnaji ani jeden jediný gól. V rozhodujícím utkání, které v normální hrací době skončilo bez branek, jsme zvítězili až v samostatných nájezdech brankou Václava Koláříka. Kromě Václava ještě Michal Voráček a Michal Kasner zažívali pocit vítězů celorepublikového finále podruhé v průběhu posledních tří let. Gratulujeme všem za jedinečný sportovní úspěch.foto k aktualitě

Velká Británie 2013

18.06.2013 l projekty l

Tento týden odjíždí skupina vybraných žáků naší školy pod dohledem Mgr. Aleny Chovanové na poznávací pobyt do města Bathu ve Velké Británii. Přejeme všem hezké počasí, šťastnou cestu a mnoho nových dojmů a zážitků.foto k aktualitě

Výsledky závěrečných zkoušek oboru kuchař - číšník

14.06.2013 l

Výsledky zkoušek naleznete zde.foto k aktualitě

Výkopové práce na náměstí Edvarda Beneše

05.06.2013 l

Upozorňujeme žáky naší školy na nutnost zvýšené opatrnosti při pohybu na náměstí Edvarda Beneše z důvodu rozsáhlých výkopových prací, které budou probíhat až do konce měsíce srpna tohoto roku.foto k aktualitě

Závěrečné zkoušky oboru kuchař - číšník

02.06.2013 l

V měsíci červnu již tradičně proběhnou závěrečné zkoušky našich učňů. Letos pouze v jednom oboru vzdělání. Přejeme všem mladým kuchařům a číšníkům úspěch u těchto zkoušek. Zkoušky budou obsahovat praktickou, písemnou a ústní část.foto k aktualitě

Výchovné školní akce

29.05.2013 l

V příštím týdnu se většina tříd SOŠ a SOU Kladno zúčastní hned dvou výchovných školních akcí. Nejprve se uskuteční návštěva divadelního představení a v dalších dnech i návštěva představení filmového. Přejeme všem mnoho nových kulturních zážitků.foto k aktualitě

Literární a fotografická soutěž školy

21.05.2013 l

V průběhu posledního měsíce proběhla v naší škole již tradiční literární a fotografická soutěž. Tuto akci dlouhodobě organizuje a vyhodnocuje Mgr. Olga Matzenauerová, pedagožka SOŠ a SOU Kladno. Vítězem letošního ročníku literární soutěže se stal žák Jiří Syrovátka ze třídy PA2, na druhém místě skončila Tereza Novotná ze třídy S4, čestné uznání obdržel Martin Pohanka ze třídy O3. V kategorii fotografické zvítězila Eliška Krištofová ze třídy S4, druhé místo obsadila Karolína Mathousová ze třídy S4 a třetí místo získala Michala Mildorfová rovněž ze třídy S4. Děkujeme Mgr. Olze Matzenauerové za organizaci této akce, vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za jejich účast v soutěžích.foto k aktualitě

Návštěva Muzea gastronomie v Praze

19.05.2013 l reprezentace l

Žáci učebního oboru kuchař - číšník pod pedagogickým dohledem Mgr. Luďka Chocholy, Pavly Vlasaté a Mgr. Hany Jůzové se zúčastnili netradiční gastronomické akce, soutěže žáků středních škol v Muzeu gastronomie v Praze. A obstáli. Děkujeme všem za reprezentaci školy a pevně věříme v další úspěšné pokračování prezentace SOŠ a SOU Kladno na poli gastronomickém.foto k aktualitě

Comenius Kladno - Györ - Marl

16.05.2013 l projekty l

SOŠ a SOU Kladno hledá v řadách svých žáků další, kteří by rádi se zúčastnili projektových setkání v Maďarsku na podzim tohoto roku a v Německu na jaře roku příštího. Dobrá znalost německého nebo anglického jazyka je základní podmínkou pro vstup do týmu Comenius 3. Váš případný zájem potvrďte prostřednictvím emailu Vámi zaslaného a Vámi podepsaného na adresu skola@sosasoukladno.cz. Do předmětu emailu napište slovo Comenius 3. Těšíme se na společné mimoškolní akce s Vámi, které jsou pro Vás dlouhodobě naší školou organizovány.foto k aktualitě

Charitativní činnost

11.05.2013 l

Někteří žáci studijního oboru sociální činnost se v průběhu letošního jara zapojili pod vedením Mgr. Renaty Landové do charitativních sbírek LORM a Svátku s Emilem. Podařilo se vybrat 3847,- Kč a dalších 3294,- Kč od lidí, kteří tuto charitativní činnost podporují. Děkujeme všem za aktivní přístup k výše uvedeným akcím charitativního charakteru.foto k aktualitě

Projekt In der Stadt

06.05.2013 l projekty l

Žáci učebního oboru kuchař - číšník pod pedagogickým dohledem Mgr. Zuzany Smetanové realizovali v rámci výuky německého jazyka projekt s názvem In der Stadt. Tato dopředu připravovaná projektová akce přinesla mnohým žákům nové možnosti jak vnímat město Kladno prostřednictvím cizího jazyka.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování

04.05.2013 l

Žáci studijního oboru veřejnosprávní činnost absolvovali v rámci výuky předmětu právní nauka zajímavou exkurzi při Okresním soudu v Kladně. Měli možnost jako veřejní pozorovatelé zažít reálné soudní přelíčení. Naše poděkování patří Mgr. Zuzaně Smetanové za organizaci celé akce a pedagogický dohled.foto k aktualitě

Olkusz, Krakov a Osvětim 2013

02.05.2013 l projekty l

Někteří žáci studijního oboru Logistické a finanční služby společně s Mgr. Veronikou Linhartovou a za přítomnosti ředitele naší školy absolvovali třídenní cestu do polského Malopolska. Hlavním bodem programu byla návštěva partnerské školy ve městě Olkuszi, celodenní prohlídka historického města Krakova a návštěva koncentračního tábora v Osvětimi. Celá akce proběhla v přátelské atmosféře a dokonce i za takřka tolik očekávaného letního počasí.foto k aktualitě

Máme zlatou hokejbalovou medaili

27.04.2013 l reprezentace l

Reprezentační družstvo našich školních hokejbalistů se opět dočkalo velkého úspěchu. Pod vedením Mgr. Moniky Soukupové se našemu družstvu podařilo zvítězit již po několikáté v posledních letech v tradiční středoškolské soutěži Hokejbalu proti drogám. V okresním kole jsme nenašli přemožitele a věříme, že i v krajském pokračování získáme některou z medailí. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.foto k aktualitě

Období maturitních zkoušek začalo

18.04.2013 l

V SOŠ a SOU Kladno právě začalo období maturitních zkoušek žáků posledních ročníků studijních oborů. Každý z nich bude muset postupně absolvovat praktickou, písemnou a ústní maturitní zkoušku.foto k aktualitě

Třídní schůzky

17.04.2013 l

Dne 18. 4. 2013 se od 15,30 do 17,00 hodin konají třídní schůzky.foto k aktualitě

Velikonoce 2013

28.03.2013 l

Ředitelství SOŠ a SOU Kladno přeje všem svým žákům a zaměstnancům školy příjemné prožití svátků velikonočních.foto k aktualitě

Úspěch logistů v celorepublikové soutěži

26.03.2013 l

Naše školní reprezentační družstvo logistů společně s pedagožkami Ing. S. Nobilisovou a Bc. R. Neumannovou získalo první místo v celorepublikové soutěži poštovních a logistických škol a oborů v kategorii třídění zásilek. Finálová soutěž trvala tři dny a konala se ve městě Kolíně. Slavnostnímu předávání cen vítězným družstvům byl přítomen i náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Středočeského kraje PaedDr. Milan Němec. Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a věříme, že i v následujích letech se podaří tento úspěch zopakovat.foto k aktualitě

Změna zvonění v naší škole

18.03.2013 l

Informujeme všechny žáky naší školy a jejich zákonné zástupce, že v souladu s platnou legislativou dochází s účinností od 2.4.2013 ke změně rozvržení hodin a přestávek v SOŠ a SOU Kladno. Ranní časy zůstávají stejné, ke změně dojde v odpoledních hodinách. Nový rozpis zvonění je v náhledu našeho webu v rubrice rozvrhu hodin a na oficiální nástěnce v přízemí školní budovy.foto k aktualitě

Velikonoční stánek

15.03.2013 l

Naše škola bude realizovat velikonoční stánek s prezentací výrobků našich učňů v centru města Kladna na Floriánském náměstí. Celou akci koordinuje Mgr. L. Chochola spolu s učitelkami odborného výcviku. Přejeme všem zúčastněným dobré počasí a úspěch tomuto novému inovačnímu nápadu.foto k aktualitě

Beseda v SOŠ a SOU Kladno

12.03.2013 l projekty l

Žáci oboru Sociální činnost absolvovali pod záštitou Mgr. R. Landové zajímavou besedu o problematice vězeňství v Česku s odborníkem z Vězeňské služby ČR. Věříme, že tato beseda přinesla našim žákům mnoho nových, zajímavých a podnětných informací.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování

10.03.2013 l projekty l

Žáci oboru veřejnosprávní činnost se v rámci vyučování odborných předmětů měli možnost zúčastnit zajímavého soudního přelíčení v budově Okresního soudu v Kladně. Naše poděkování patří Mgr. Z. Smetanové za organizaci této exkurze a pedagogický dohled nad touto akcí.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování v Nižboru

27.02.2013 l projekty l

Žáci třídy PA1 se tento týden spolu s pedagogickým doprovodem Mgr. Luďkem Chocholou a Radkou Hoskovcovou v rámci exkurzního vyučování podívají do výroby skla a porcelánu v Nižboru u Berouna. Přejeme všem mnoho zajímavých a podnětných nových zážitků.foto k aktualitě

Úspěch v soutěži Kladenská veverka

24.02.2013 l

Žákyně třídy VS1 Štěpánka Čepeláková získala třetí místo v literární části tradiční přírodovědno ekologické soutěže Kladenská veverka. Gratulujeme Štěpánce k velkému úspěchu. Poděkování patří také Ing. Ivě Kautznerové za pedagogický dohled nad touto akcí.foto k aktualitě

Dějepisná soutěž

22.02.2013 l reprezentace l

Tento týden proběhla v naší škole soutěž s dějepisnou tématikou. Vítězkou této dějepisné soutěže se stala Karolína Kopecká ze třídy S2. Gratulujeme k tomuto úspěchu a k prokázaným znalostem z dějepisu. Naše poděkování také patří Mgr. Romaně Vočkové, hlavní dějepisářce SOŠ a SOU Kladno.foto k aktualitě

Lyžařský kurz 2013

20.02.2013 l

V minulém týdnu se uskutečnil tradiční lyžařský kurz žáků SOŠ a SOU Kladno. V mrazivém počasí na Božím Daru se pod pedagogickým dohledem Bc. Růženy Neumannové a dalších dvou instruktorů měla možnost skupina takřka dvaceti žáků naší školy realizovat při lyžování nejen na sjezdovce, ale i v běžecké stopě. Celá tato sportovní akce proběhla bez komplikací a těšila se velkému úspěchu.foto k aktualitě

Exkluzivní zážitek v DK Kladno

09.02.2013 l

Právě dnes se uskutečnil poprvé v novodobé historii naší školy maturitní ples všech letošních maturitních tříd. Ve výborné atmosféře reprezentativních prostor DK v Kladně na Sítné byly takřka dvě tisícovky přítomných návštěvníků maximálně spokojeny s organizací a průběhem této jedinečné celovečerní společenské akce. Ředitelství SOŠ a SOU Kladno děkuje všem, kteří se na této akci spolupodíleli a přeje všem maturantům úspěšné zvládnutí rozhodující fáze jejich středoškolského studia.foto k aktualitě

Program Comenius v Kladně

26.01.2013 l projekty l

V polovině února přivítáme v našem regionu i v naší škole delegace žáků a pedagogů z maďarského města Györu a německého města Marlu. V rámci plnění projektu Comenius budou zástupci všech tří zúčastněných škol ze tří států EU pracovat na předepsaných úkolech projektu a zároveň budou mít možnost se naši zahraniční partneři podívat do českého hlavního města a dalších zajímavých koutů Středočeského kraje. Přejeme všem příjemný pobyt a mnoho nových a určitě zajímavých zážitků.foto k aktualitě

Účast na veletrhu v Brně

19.01.2013 l

Žáci oboru Logistické a finanční služby se spolu s Ing. Stanislavou Nobilisovou zúčastnili zajímavého a podnětného veletrhu Regiontour v Brně. Věříme, že tradice tohoto veletrhu a naší účasti na něm bude pokračovat i v dalších letech.foto k aktualitě

Futsalový úspěch chlapců v Sedlčanech

09.01.2013 l reprezentace l

Futsalisté naší školy obsadili na dílčím turnaji v Sedlčanech druhé místo. Děkujeme za reprezentaci SOŠ a SOU Kladno. Naše poděkování patří i fanouškům a Mgr.M.Soukupové za organizaci, pedagogický dohled a trénování našeho školního výběru.foto k aktualitě

Exkurze ve Stráži pod Ralskem

07.01.2013 l

Tento týden se žáci třídy VL4 společně s Bc.R.Neumannovou zúčastnili netradiční mimoškolní akce. V rámci výuky právní nauky navštívili ve Stráži pod Ralskem tamní výchovně nápravné zařízení.foto k aktualitě

Vítejte v roce 2013

01.01.2013 l

SOŠ a SOU Kladno přeje všem zaměstnancům a žákům školy úspěšný vstup do nového roku.foto k aktualitě

Florbalové stříbro

19.12.2012 l reprezentace l

Konečně jsme se v tomto školním roce dočkali medailového sportovního úspěchu. Na florbalovém turnaji, který se konal v Sedlčanech, získala děvčata naší školy stříbrnou medaili. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy, Mgr. Monice Soukupové za pedagogický dohled, Kristýně Bachmaierové za tradičně výborný sportovní výkon, Kamilu Křemenovi za pořízení turnajové fotodokumentace a našim na turnaji přítomným fanouškům za jejich fandění.foto k aktualitě

Adventní Drážďany

14.12.2012 l

Tento týden se někteří žáci a pedagogové z SOŠ a SOU Kladno zúčastnili jednodenní cesty do německých Drážďan. V rámci plnění celoročního plánu stanoveného předmětovou komisí cizích jazyků měli všichni možnost zažít adventní atmosféru u našich sousedů a obeznámit se s tamními reáliemi za pomocí svých již získaných znalostí německého jazyka.foto k aktualitě

Olympiáda v cizích jazycích

13.12.2012 l

Tento týden proběhne v SOŠ a SOU Kladno školní první kolo olympiády v anglickém a německém jazyce. Přejeme všem přihlášeným žákům mnoho úspěchů v řešení zadaných úloh. Děkujeme předmětové komisi cizích jazyků vedenou Mgr. Marcelou Svobodovou za přípravu a realizaci školní cizojazyčné olympiády.foto k aktualitě

Návštěva Poštovního muzea v Praze

12.12.2012 l projekty l

Žáci oboru logistické a finanční služby spolu s Ing. Stanislavou Nobilisovou absolvovali v rámci exkurzního vyučování zajímavou a pro jejich studijní obor velice podnětnou návštěvu Poštovního muzea v Praze.foto k aktualitě

Lycee le Castel Dijon

02.12.2012 l projekty l

V rámci partnerství Středočeského kraje a Burgundska ve Francii velmi vážně uvažuje o spolupráci s naší střední školou prestižní Lycee le Castel Dijon. Již v příštím roce by někteří zaměstnanci SOŠ a SOU Kladno měli školu v Dijonu navštívit v rámci výměnné pracovní stáže. Naši žáci by atmosféru Francie v Burgundsku měli zažít při realizaci praxí již v příštím školním roce. Těšme se tedy na budoucí určitě zajímavou spolupráci.foto k aktualitě

Charitativní akce Světluška

29.11.2012 l projekty l

Žákyně naší školy ze tříd S2,S3 a S4 se aktivně a velice úspěšně zapojily do charitativní akce Světluška. Děkujeme.foto k aktualitě

Veletrh celoživotního vzdělávání 2012

15.11.2012 l

Tento týden proběhne ve městě Rakovníku Veletrh celoživotního vzdělávání. I my budeme mít své zastoupení. Mgr. Zuzana Sklenářová a Ing. Pavel Franc budou SOŠ a SOU Kladno spolu s vybranými žáky naší školy na tomto veletrhu zastupovat. Děkujeme všem za jejich nasazení a naši reprezentaci.foto k aktualitě

Plánovaná změna rozvrhu hodin naší školy

14.11.2012 l

Upozorňujeme všechny naše žáky i pedagogické pracovníky, že od pondělí 19. listopadu 2012 dojde k úpravě rozvrhu hodin tříd naší školy.foto k aktualitě

Stolní tenis středních škol

13.11.2012 l reprezentace l

Ve stochovské sportovní hale proběhlo okresní kolo ve stolním tenise středních škol. Naše děvčata skončila čtvrtá, chlapci sedmí. Děkujeme za sportovní reprezentaci SOŠ a SOU Kladno. Tradiční poděkování patří i Mgr. Monice Soukupové za pedagogický dohled nad touto akcí.foto k aktualitě

Třídní schůzky

12.11.2012 l

Ve čtvrtek 15.11.2012 se budou konat třídní schůzky. Předpokládaný začátek v 15:30 hod..foto k aktualitě

Vyučování dálkového studia

12.11.2012 l

Ve čtvrtek 15.11.2012 bude vyučování dálkového studia probíhat v učebnách: PODD2 - učebna číslo 110, PODD3 učebna číslo 214.foto k aktualitě

Comenius 3 startuje v Německu

22.10.2012 l projekty l

Naše škola obdržela již potřetí za sebou grant EU v programu partnerství středních škol států EU. Ve dvouletém projektu budeme spolupracovat se školami z německého města Marlu a maďarského města Györu. Tématem tentokrát bude otázka zaměstnanosti absolventů škol států EU navzájem v různých zemích tohoto členství. Hlavním koordinátorem projektu je PhDr.Josef Bartůněk. Prvního setkání v Německu se zúčastní několik žáků naší školy spolu s Mgr. Zdeňkou Hlavničkovou, němčinářkou a projektově zdatnou a zkušenou pedagožkou SOŠ a SOU Kladno. Přejeme našemu novému Comenius týmu mnoho nových a podnětných zážitků získaných cestováním napříč Evropou.foto k aktualitě

Futsalová liga středních škol

21.10.2012 l

Tento týden nastoupí naše futsalová reprezentace k prvním zápasům ligy středních škol regionu. Věříme v úspěch v této soutěži. V našem družstvu máme několik velmi talentovaných futsalistů hrajících v ligových klubech. Pedagogický dohled bude zabezpečovat předsedkyně předmětové komise tělesné výchovy SOŠ a SOU Kladno Mgr. Monika Soukupová. Fandíme vám!foto k aktualitě

Opět bez medaile

09.10.2012 l reprezentace l

Naši fotbalisté skončili na turnaji středních škol ve Slatině na pátém místě. Děkujeme všem za reprezentaci školy. Extra poděkování patří Mgr. Monice Soukupové za pedagogický dohled a Petru Kindlovi za prvotřídní výkon rozhodčího turnaje.foto k aktualitě

Vrstevnický program

03.10.2012 l projekty l

Právě dnes proběhl v naší škole tzv. Vrstevnický program. Žáci druhého ročníku měli možnost pod dohledem odborníků se vyjádřit k atmosféře a chování vrstevnické skupiny. Cílem této akce by mělo být zlepšení klimatu ve třídě. Děkujeme všem za absolvování tohoto programu a Mgr. Zuzaně Sklenářové za pedagogický dohled nad touto akcí.foto k aktualitě

Přespolní běh středoškoláků

02.10.2012 l reprezentace l

Tento týden se konal tradiční závod středních škol v přespolním běhu. Naše děvčata skončila čtvrtá, chlapci pátí. Nejlepším běžcem v kategorii jednotlivců se stal náš žák Jaroslav Trnka. Děkujeme za reprezentaci školy, Jaroslavu Trnkovi blahopřejeme k nejlepšímu umístění a Mgr. Monice Soukupové patří poděkování za organizaci a pedagogický dohled nad touto sportovní akcí.foto k aktualitě

Úspěch u Baltu v Polsku

29.09.2012 l reprezentace l

Reprezentace naší školy uspěla tento týden v náročném programu v konkurenci Poláků a Němců u Baltského moře na severu Polska. Třída L1 vybojovala pod pedagogickým dohledem Ing.S.Nobilisové a Mgr.V.Linhartové první místa ve sportu, v římské architektuře a římské módě. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a regionu.foto k aktualitě

Závěrečné zkoušky učňů SOŠ a SOU

28.09.2012 l

Tento týden ve čtvrtek se konaly závěrečné ústní zkoušky učňů naší školy. Všem, kteří uspěli, gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v profesním životě.foto k aktualitě

Dobrovolnické centrum

27.09.2012 l projekty l

Tento týden proběhl v SOŠ a SOU Kladno nábor nových členů Dobrovolnického centra v Kladně.foto k aktualitě

Výsledky písemné a praktické závěrečné zkoušky

24.09.2012 l

Výsledky písemné a praktické závěrečné zkoušky jsou ke stažení zde.foto k aktualitě

Dálkové studium - rozvrh hodin

16.09.2012 l

Informace pro žáky dálkového studia naší školy. Třída PODD2 bude ve čtvrtek dne 20.9.2012 začínat ve 14:50 hodin. Jejich předměty budou UPX, UPX, PRN, ÚČE, EKO, MAM. Třída PODD3 bude ve čtvrtek dne 20.9.2012 začínat ve 14:50 hodin. Jejich předměty budou CHP, ANJ/NEJ, PEK, PEK, ICT, ICT. Rozvrh hodin na celé pololetí obdrží žáci tříd PODD2 a PODD3 ve čtvrtek od Ing.M.Bůžkové, třídní učitelky.foto k aktualitě

Naši logisté a finančníci do Polska

15.09.2012 l reprezentace l

Žáci třídy L1 naší školy absolvují v týdnu od 24.9. do 28.9.2012 studijně poznávací pobyt v prostředí naší polské partnerské školy ve Štětíně. Na severu Polska přímo u Baltského moře se pod vedením Ing. S. Nobilisové a třídní učitelky Mgr. V. Linhartové zúčastní spolu s Poláky a Němci akce, která bude kopírovat časy starých Řeků a Římanů. Přejeme štastnou cestu a mnoho zajímavých zážitků.foto k aktualitě

Info k výuce dne 17.9. 2012

14.09.2012 l

V pondělí dne 17.9.2012 z organizačních důvodů odpadne třídě S2 hodina PSY v čase od 7 - 7:45 hodin.foto k aktualitě

Info k výuce dne 14.9.2012

13.09.2012 l

V pátek dne 14.9.2012 z organizačních důvodů odpadá 7. vyučovací hodina třídy S2, předmět SVZ.Dočasné opatření

06.09.2012 l

Vážení rodiče nezletilých žáků,

omlouváme se za nepříjemnost, která je však nutným organizačním opatřením. V současné chvíli platí stávající školní řád vydaný 31. srpna 2009. V tomto školním řádu ještě není zakomponována nová organizační změna, která začala platit v novém školním roce 2012/2013 a týká se 6. vyučovací hodiny. Nově je tato hodina vedena jako čas, který je určen k regeneraci fyzických a duševních sil žáků a bude jim - po schválení nového školního řádu školskou radou a Vašim seznámením se, které stvrdíte svým podpisem na list, jež donese Vaše dítě domů - umožněno v tento čas opouštět budovu školy.

Do tohoto okamžiku bude nutné z legislativních důvodů přijmout následující opatření:
V případě, že si přejete, aby Vaše nezletilé dítě mohlo 6. vyučovací hodinu opouštět budovu školy, bude nutné na každý den teoretického vyučování podepsat tzv. „Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka.“ Tuto žádost naleznete v kolonce „ke stažení“ na našich webových stránkách.

Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a budeme se snažit tuto situaci co nejdříve vyřešit.

Děkujeme za pochopení.

vedení školy
SOŠ a SOU Kladnofoto k aktualitě

Maturitní zkoušky - podzim 2012

05.09.2012 l

Tento týden proběhly v SOŠ a SOU Kladno písemné maturitní zkoušky. Připomínáme, že praktické maturitní zkoušky se budou konat dne 11.9.2012 (nutná přítomnost v 7:30 hodin) a ústní maturitní zkoušky dne 12.9.2012 2012 (nutná přítomnost v 7:30 hodin). Bližší informace získáte na administrativním oddělení SOŠ a SOU Kladno. Přejeme všem maturantům úspěch u těchto zkoušek.foto k aktualitě

Hledáme talentované volejbalisty a volejbalistky

04.09.2012 l

SOŠ a SOU Kladno hledá v řadách svých žáků talentované volejbalisty a volejbalistky pro utvoření reprezentačního družstva školy pro nadcházející školní rok. Váš případný zájem potvrďte emailem na skola@sosasoukladno.cz v termínu do 15.10.2012. Děkujeme.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování

03.09.2012 l

V úterý 4.9.2012 a ve středu 5.9.2012 bude probíhat z důvodu konání písemných maturitních zkoušek v naší škole pro všechny třídy SOŠ a SOU Kladno exkurzní vyučování dle předepsaného a dopředu naplánovaného harmonogramu.foto k aktualitě

Začal nový školní rok 2012/2013

01.09.2012 l

Právě dnes začal nový školní rok 2012/2013. Všem žákům i zaměstnancům SOŠ a SOU Kladno přejeme úspěšný vstup do tohoto období.foto k aktualitě

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky

24.08.2012 l

Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky PODZIM 2012 jsou pro žáky připraveny k vyzvednutí v úředních hodinách na administrativním oddělení SOŠ a SOU Kladno od 28.8. do 30.8.2012.foto k aktualitě

Třídní schůzky 1. ročníků pro školní rok 2012/2013

14.08.2012 l

Úvodní třídní schůzky 1. ročníků proběhnou dne 30.8.2012 v 16:00 hod. v budově SOŠ a SOU Kladno, nám. Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno.foto k aktualitě

Termíny praktických a ústních maturitních zkoušek - podzim

19.07.2012 l

Dne 11. září 2012 se uskuteční praktické maturitní zkoušky pro podzimní období v SOŠ a SOU Kladno. Ústní maturitní zkoušky se budou konat dne 12. září 2012.foto k aktualitě

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2012

18.07.2012 l

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2012 naleznete zde (pdf / xls).foto k aktualitě

Hlavní prázdniny začínají

01.07.2012 l

Ředitelství SOŠ a SOU Kladno přeje všem žákům školy pohodové období letních prázdnin.foto k aktualitě

Dny české kuchyně v Berlíně

28.06.2012 l projekty l

V prostředí naší partnerské střední školy v Eichwalde u Berlína proběhla projektová akce s gastronomickým podtextem. Mgr.Z.Hlavničková, Mgr.H.Jůzová, Bc.S.Schröderová a ředitel SOŠ a SOU Kladno Mgr.R.Střihavka měli možnost zorganizovat a realizovat netradiční akci na přání Spolkové země Brandenbursko.Děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci naší školy,města Kladna i našeho regionu.foto k aktualitě

Zkrácená výuka

26.06.2012 l

Ve středu 27.6.2012 je zkrácená výuka do 11.30 hod..foto k aktualitě

2. kolo přijímacího řízení v SOŠ a SOU Kladno

17.06.2012 l

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v SOŠ a SOU Kladno. Bližší informace naleznete zdefoto k aktualitě

Účast na odborné konferenci v Polsku

12.06.2012 l projekty l

Skupina pedagogů SOŠ a SOU Kladno spolu s ředitelem školy Mgr. R. Střihavkou absolvuje tento týden pobyt s odbornou tematikou v rámci plnění programu projektu Comenius Regio v Opolském vojvodství v Polsku. Českou delegaci tvoří i ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Mgr. Jiří Holý a zástupce vedoucího Odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Ingrid Vavřínková. Hlavním bodem programu bude účast na konferenci v Opoli na téma Odborné vzdělávání ve středních školách za účasti kurátorky Oswiaty Opolského vojvodství, ředitelů polských středních škol a vzdělávacích institucí, žáků tamních středních škol a dalších pozvaných odborníků zabývajících se kurikulární reformou.foto k aktualitě

Zlatá mezinárodní medaile

07.06.2012 l reprezentace l

Senzace se konala! Volejbalisté SOŠ a SOU Kladno zvítězili v krásném prostředí nové kladenské haly Bios v Mezinárodním volejbalovém turnaji středních škol a dokázali obhájit loňské prvenství. Ve finálovém utkání jsme porazili maďarský Györ 2:0 na sety, třetí skončili volejbalisté Gymnázia Nového Strašecí. Gratulujeme. Naše poděkování patří organizačnímu výboru MVTSŠ vedeného Mgr. Monikou Soukupovou, Bc. Růženě Neumannové, hlavní trenérce našeho výběru,Ing. Stanislavě Nobilisové, našim fanouškům a Davidu Hykšovi, Nikole Voráčkové, Martině Hahnové, Lucii Nedvědové, Zuzaně Frantové, Andree Jariabkové, Ireně Störzerové, Adamu Nolčovi, Martinu Kaválkovi a asistentovi trenérky Michalu Kasnerovi. Zažili jsme opravdu super úspěšný den plný jen pozitivních emocí a nezapomenutelných sportovních zážitků.foto k aktualitě

Vítáme maďarské partnery z Györu

05.06.2012 l

Právě dnes přijíždí do SOŠ a SOU Kladno delegace pedagogů a žáků z naší partnerské maďarské školy z Györu. Součástí pobytu u nás bude účast na Mezinárodním volejbalovém turnaji středních škol a dále přímá pedagogická činnost maďarských pedagogů v našem českém vyučování.foto k aktualitě

Krajský hokejbalový bronz

01.06.2012 l sport l

Naši hokejbalisté získali v Praze bronzovou medaili. V kategorii sředních škol jsme tedy uspěli i v krajském kole. Gratulujeme! Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a města Kladna.foto k aktualitě

Setkání mládeže čtyř regionů

31.05.2012 l reprezentace l

Mgr. Radek Střihavka, Ing. Pavel Franc a vybraní žáci a absolventi kladenských středních škol se v rámci Setkání mládeže čtyř regionů v Porýní - Falcku zúčastnili spolu s partnery z Polska, Německa a Francie týdenního studijně poznávacího pobytu u příležitosti 180. výročí založení zámku Hambach, který je pro Evropany symbolem demokracie, jednoty a rovnoprávnosti. Všem zúčastněným patří poděkování za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje v zahraničí.foto k aktualitě

Vyzvednutí maturitních vysvědčení

29.05.2012 l

Vysvědčení o maturitní zkoušce je možno si vyzvednout na administrativním oddělení SOŠ a SOU Kladno.foto k aktualitě

Výsledky maturitních písemných prací

28.05.2012 l

Od 29.5.2012 je možno na administrativním oddělení SOŠ a SOU Kladno nahlédnout do výsledků písemných prací společné části maturitní zkoušky.foto k aktualitě

Futsalisté SOŠ a SOU Kladno se zúčastnili tradičního turnaje

27.05.2012 l reprezentace l

Futsalisté SOŠ a SOU Kladno se zúčastnili tradičního turnaje v Ústí nad Labem. Tentokrát na medaili nedosáhli. Děkujeme za reprezentaci školy a PhDr. I. Veselému za pedagogický a odborný dohled.foto k aktualitě

Regionální spolupráce středních škol

18.05.2012 l projekty l

Tento týden proběhla v naší škole v rámci regionální spolupráce středních škol konference za účasti žáků naší školy, pedagogů a ředitelů škol. Výsledkem tohoto setkání jsou naplánované aktivity v oblasti kooperace mezi středními školami různého typu pro nadcházející období.foto k aktualitě

Návštěva prezidenta Porýní - Falcka

30.04.2012 l

Podruhé v historii SOŠ a SOU Kladno jsme měli možnost přivítat prezidenta Spolkové země Porýní - Falcko v naší škole. V rámci dopoledního programu jsme německé delegaci vyprezentovali naše partnerství se střední školou v německém Boppardu, současné obory vzdělání naší školy a čerstvé zážitky z právě končícího mezinárodního evropského projektu Comenius.foto k aktualitě

Comenius Boppard 2012

27.04.2012 l projekty l

Tento týden se skupina žáků a pedagogů naší školy spolu s ředitelem SOŠ a SOU Kladno Mgr.Radkem Střihavkou zúčastnila v rámci plnění programu projektu Comenius studijně poznávacího pobytu v německém městě Boppardu u Rýna.Zajímavého a velmi pestrého programu převážně gastronomického charakteru se účastnili i naši finští partneři z města Tampere.Celá akce byla slavnostně zakončena odbornou konferencí za přítomnosti mnoha pozvaných významných hostů v aule naší německé partnerské školy BBS Boppard.foto k aktualitě

Hokejbalové zlato

25.04.2012 l reprezentace l

Senzace se konala!Naši hokejbalisté dokázali zvítězit v okresním kole Hokejbalu proti drogám v kategorii středních škol a postoupit do kola krajského.Dvakrát jsme prošli na samostatné nájezdy a slavili největší sportovní úspěch školy v této sezóně.Gratulujeme!!!foto k aktualitě

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2012

23.04.2012 l

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2012 naleznete zde (pdf / xls).foto k aktualitě

Hokejbal 2012

19.04.2012 l reprezentace l

Příští týden vstoupí do bojů v nové sezóně hokejbalové družstvo naší školy.Pod vedením PhDr.I.Veselého se naši hokejbalisté pokusí uspět v okresním kole a postoupit do kola krajského.Věříme,že se to podaří.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování

16.04.2012 l

Tento týden navštíví třídy PA1 a O2 v rámci exkurzního vyučování Důl Mayrau ve Vinařicích u Kladna.Přejeme všem mnoho zajímavých zážitků a pěkné počasí.foto k aktualitě

Úterý 10.4.2012 je volný den

06.04.2012 l

Na úterý dne 10.4.2012 je v SOŠ a SOU Kladno vyhlášen z technických důvodů volný den.Děkujeme za pochopení.foto k aktualitě

Videokonference Comenius

27.03.2012 l projekty l

Minulý týden proběhla plánovaná videokonference s našimi partnery z Německa a Finska v rámci plnění programu projektu Comenius. Děkujeme PhDr.J.Bartůňkovi, Mgr.H.Jůzové, Mgr.P.Ševčíkovi a M.Koryntové za organizaci mezinárodní videokonference.foto k aktualitě

Cena z Ústí nad Labem

24.03.2012 l reprezentace l

Lukáš Melichar,František Smreček a Marek Dvořák ze třídy VL3 se zúčastnili v Ústí nad Labem vědomostní celorepublikové soutěže v poštovnictví.Získali zvláštní cenu poroty za nejlepší image.Gratulujeme.Naše poděkování patří také Ing.S.Nobilisové za organizaci a pedagogický dohled nad touto akcí.foto k aktualitě

Beseda s PČR

19.03.2012 l projekty l

Tento týden proběhne v SOŠ a SOU Kladno beseda s policisty ČR na téma drogové závislosti mládeže. Celou akci koordinuje Mgr.R.Landová. Děkujeme.foto k aktualitě

Florbalisté pátí

17.03.2012 l reprezentace l

Naši florbalisté skončili pátí na turnaji středních škol ve Stochově. Děkujeme za reprezentaci SOŠ a SOU Kladno. Poděkování patří také PhDr.I.Veselému za pedagogický dohled a trénování našeho týmu. Úspěšně skončilo i vystoupení L.Kříčka v roli rozhodčího turnaje.foto k aktualitě

Úspěšné zahraniční stáže našich pedagogů

11.03.2012 l projekty l

Mgr.Z.Hlavničková, Mgr.H.Jůzová a ředitel naší školy Mgr.R.Střihavka úspěšně absolvovali pedagogickou stáž na půdě německé partnerské školy v Berlíně. V průběhu tří dnů měli možnost se aktivně zapojit do tamního vyučování, seznámili se se systémem reformy současného německého středního školství a získali certifikáty o úspěšně absolvované stáži. Mgr.Z.Sklenářová, Mgr.V.Linhartová a Mgr.R.Střihavka absolvovali svou stáž v Maďarsku na půdě partnerské školy v Györu. V německém, ruském a anglickém jazyce prezentovali ve vyučování naši republiku, Středočeský kraj, město Kladno i SOŠ a SOU Kladno. I oni získali certifikáty o úspěšně absolvované zahraniční stáži. Děkujeme za reprezentaci našeho pedagogického sboru a gratulujeme!foto k aktualitě

Absolutní volejbalové fiasko u Dunaje

09.03.2012 l reprezentace l

Volejbalistky SOŠ a SOU Kladno opět nezvládly turnaj v maďarském Györu. Ani pátý pokus nám tedy nestačil. V přátelské atmosféře ve sportovní hale Baross Gábor školy jsme nezískali ani set, prohráli jsme všechny zápasy a přesmutně odjížděli zpět domů. Naši partneři jinak připravili výborný kulturní a společenský program. Měli jsme možnost navštívit Národní divadlo v Györu a vidět operu Carmen. Celý pobyt v Maďarsku byl úžasný, ale vytoužený úspěch v turnaji u volejbalové evropské velmoci se stále a stále nedostavuje.foto k aktualitě

Naše volejbalistky již v Maďarsku

07.03.2012 l reprezentace l

Volejbalistky SOŠ a SOU Kladno pod vedením Bc. R. Neumannové a za přítomnosti ředitele naší školy Mgr. R. Střihavky se v Györu připravují na páteční Baross Cup 2012. Součástí sportovně laděné akce je maďarskou stranou připraven bohatý program plný kultury a historie. Pedagožky naší školy Mgr. V. Linhartová a Mgr. Z. Sklenářová budou v rámci maďarského vyučování prezentovat v anglickém, ruském a německém jazyce Českou republiku, Středočeský kraj, město Kladno i naši školu.foto k aktualitě

Polská delegace opět ve Středočeském kraji

06.03.2012 l projekty l

Příští týden navštíví Středočeský kraj v rámci dvouletého projektu Comenius Regio delegace z Opolského vojvodství z Polska. Součástí programu bude i návštěva naší školy. Odborníci středního školství, zástupci zřizovatelů a vzdělávacích institutů budou pracovat na závěrečné fázi produktů projektu s hlavním tématem odborného vzdělávání pro budoucnost. Pevně věříme, že naši pedagogové přispějí svými kvalitními prezentacemi k vysoké úrovni plánovaného setkání.foto k aktualitě

Náš web je opět zlatý

22.02.2012 l reprezentace l

Senzace se konala! Naše školní webové stránky jsou opět zlaté! Jako první škola v historii jsme dokázali zvítězit již potřetí.Ředitel SOŠ a SOU Kladno Mgr.Radek Střihavka převzal z rukou primátora Statutárního města Kladna Ing.Dana Jiránka diplom a hlavní cenu za vítězství v kategorii středních škol.Gratulujeme! Naše poděkování patří Ing.T.Eismannovi, K.Dragounové, M.Koryntové a panu řediteli.foto k aktualitě

Příprava na Maďarsko vrcholí

16.02.2012 l reprezentace l

Volejbalistky SOŠ a SOU Kladno se aktivně připravují na vrchol letošní sportovní sezóny.Pod vedením Bc.R.Neumannové se ve druhém březnovém týdnu pokusí u Dunaje ve městě Györu prolomit mnohaleté zakletí a konečně získat v Maďarsku medaili.foto k aktualitě

Školská rada

10.02.2012 l

Mgr.Hana Jůzová a Ing.Pavel Franc byli jednomyslně zvoleni pedagogickým sborem SOŠ a SOU Kladno z řad pedagogů na další tři roky členy Školské rady SOŠ a SOU Kladno.foto k aktualitě

Maturitní plesy

08.02.2012 l

Maturitní plesy tříd SOŠ a SOU Kladno se budou konat v měsících únoru a březnu 2012.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování

03.02.2012 l projekty l

Většina tříd naší školy absolvuje v měsíci únoru další zajímavé a velmi podnětné odborné exkurze v rámci vyučování.foto k aktualitě

Pokračování kurzu matematiky k maturitě

29.01.2012 l

SOŠ a SOU Kladno nabízí další pokračování přípravného kurzu k maturitní zkoušce z matematiky pod vedením Mgr.T.Lechnerové.Tento kurz bude začínat dne 8.2.2012 v 15:30 hodin.Přihlásit se můžete v budově naší školy u p.R.Hoskovcové.foto k aktualitě

Barmanská soutěž v Žatci

26.01.2012 l reprezentace l

Miroslav Mrázek ze třídy K2 absolvoval v Žatci náročnou barmanskou soutěž.V celorepublikové konkurenci sice medaili nezískal,ale výborně reprezentoval naši školu.Děkujeme.Naše poděkování patří i Michale Mildorfové ze třídy S3 a Mgr.M.Hájkovi,P.Vlasaté a Mgr.H.Jůzové za pedagogický dohled a pilnou a velmi pečlivou přípravu našich studentů.foto k aktualitě

Evropská spolupráce 2012 - 2014

15.01.2012 l projekty l

Příští týden odcestuje hlavní projektový koordinátor naší školy PhDr.J.Bartůněk do německého města Marlu,kde za přítomnosti Němců,Bulharů,Maďarů a Turků se bude společně snažit uzavřít nová evropská partnerství středních škol vedoucí k dalšímu pokračování projektu Comenius pro období let 2012 až 2014.Přejeme šťastnou cestu a úspěch ve vyjednávání.foto k aktualitě

Lyžařský kurz školy

13.01.2012 l projekty l

Tento týden proběhl v Krkonoších tradiční lyžařský kurz studentů SOŠ a SOU Kladno.Děkujeme Mgr.M.Soukupové a Bc.R.Neumannové za organizaci a dohled nad touto sportovní náročnou školní akcí.foto k aktualitě

Valná hromada Občanského sdružení Beneška

08.01.2012 l

Občanské sdružení Beneška svolává valnou hromadu na 12.1.2012 v 16 hodin do budovy SOŠ a SOU Kladno.foto k aktualitě

Barmanský kurz 2012

06.01.2012 l projekty l

Právě tento týden probíhá v naší škole tradiční Barmanský kurz.Pod vedením samotného mistra barmanství pana Miloše Trettera mají naši žáci velkou a jedinečnou možnost proniknout do tajů výroby a servírování mnoha a mnoha zajímavých a určitě lahodných drinků.foto k aktualitě

Výsledky jazykové olympiády

04.01.2012 l reprezentace l

Vítězkou školního kola jazykové olympiády v německém jazyku se stala Martina Blažíčková ze třídy VL3. Gratulujeme! Vítězkou v anglickém jazyku se stala Petra Frýzková ze třídy S3. Gratulujeme!foto k aktualitě

Vítejte v roce 2012

01.01.2012 l

Vítejte v roce 2012!Ředitelství SOŠ a SOU Kladno přeje všem studentům,zaměstnancům a příznivcům školy mnoho štěstí,úspěchů a zdraví v novém roce.foto k aktualitě

Vánoční svátky

23.12.2011 l

Přejeme všem studentům a zaměstnancům naší školy příjemně strávené svátky vánoční.foto k aktualitě

Dějepisná soutěž školy

19.12.2011 l reprezentace l

V minulém týdnu proběhla celoškolní dějepisná soutěž studentů SOŠ a SOU Kladno pod vedením Mgr.Romany Vočkové.Vítězkami této soutěže se staly Andrea Jurjůová ze třídy S3 a Miluše Cibulková ze třídy L2.Gratulujeme!Mgr.Romaně Vočkové děkujeme za výbornou organizaci této školní akce.foto k aktualitě

Vánoční hra studentů

17.12.2011 l

I tento rok studenti a studentky oboru sociální činnost pod vedením Mgr.Miloše Fellera nacvičili a velmi úspěšně vyprezentovali svou vánoční hru nejen u nás ve škole,ale i v domovech důchodců a dalších institucích.Děkujeme všem za příkladnou reprezentaci SOŠ a SOU Kladno.foto k aktualitě

Futsalový nepostup

15.12.2011 l reprezentace l

Naši futsalisté po velkém boji nakonec nepostoupili do dalších středoškolských bojů.I tak všem děkujeme za reprezentaci školy a PhDr.Ivanu Veselému za dohled nad touto sportovní mimoškolní akcí.foto k aktualitě

Naši pedagogové v Polsku

13.12.2011 l projekty l

Tento týden odcestuje výprava pedagogů naší školy spolu s ředitelem SOŠ a SOU Kladno na pracovní návštěvu Opolského vojvodství do Polska.V rámci programu projektu Comenius Regio navštíví pět polských středních škol,opolské úřady a další významné tamní instituce.foto k aktualitě

Jazyková olympiáda

12.12.2011 l reprezentace l

Tento týden se uskuteční pro studenty SOŠ a SOU Kladno olympiáda v německém a anglickém jazyce.Přejeme si hojnou účast.Naše poděkování patří Mgr.M.Svobodové,Mgr.Z.Hlavničkové a Ing.arch.M.Sladké za přípravu této školní akce.foto k aktualitě

Bowling pedagogů SOŠ a SOU Kladno

08.12.2011 l

Ve stochovské sportovní hale dnes proběhl druhý ročník bowlingového turnaje pedagogů naší školy.Děkujeme Mgr.R.Vočkové za skvělou organizaci této akce a všem zúčastněným za jejich předvedený sportovní výkon.foto k aktualitě

Adventní Drážďany

07.12.2011 l

Právě dnes skupina pedagogů a studentů naší školy navštívila německé město Drážďany.Adventní atmosféra přispěla k dobrému pocitu všech zúčastněných.Naše poděkování patří Mgr.M.Svobodové a Mgr.Z.Hlavničkové za organizaci a dohled nad touto školní akcí.foto k aktualitě

Slunce pro všechny

01.12.2011 l projekty l

Studentky naší školy z oboru sociální činnost pod vedením Mgr.R.Landové se zapojily do charitativní sbírky Slunce pro všechny. Děkujeme.foto k aktualitě

Účast na vánoční výstavě

22.11.2011 l reprezentace l

Právě dnes proběhla v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje vánoční výstava prezentací prací žáků středních škol našeho regionu.I my jsme zde měli svůj stánek.Výrobky našeho gastroúseku a výrobky našich aranžérek se staly ozdobou této již tradiční charitativní akce.Děkujeme.foto k aktualitě

Přednáška o extremismu

20.11.2011 l

Studenti naší školy pod vedením Mgr.R.Landové se zapojili do přednáškového programu o extremismu.Děkujeme.foto k aktualitě

PhDr. Ivan Veselý opět mistrem Evropy

15.11.2011 l

Dalšího velkého sportovního úspěchu dosáhl pedagog naší školy PhDr. Ivan Veselý. V Lucembursku získal zpět pro sebe titul mistra Evropy v benchpressu. Gratulujeme velice k super výsledku! Blahopřejeme dodatečně i k nominaci do role rozhodčího na mistrovství světa v Kanadě, které proběhlo již na konci měsíce září.foto k aktualitě

Futsalový postup chlapců

13.11.2011 l reprezentace l

Futsalisté naší školy pod vedením PhDr.Ivana Veselého postoupili do dalších bojů. V základní skupině obsadili druhé postupové místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.foto k aktualitě

Den otevřených dveří

04.11.2011 l projekty l

Den otevřených dveří SOŠ a SOU Kladno se bude konat 16.11.2011 od 14:00 do 18:00 hodin. Těšíme se na viděnou!foto k aktualitě

Kladno - Boppard - Tampere

27.10.2011 l projekty l

Příští týden navštíví naši školu delegace studentů a pedagogů z Německa a z Finska. V průběhu jednoho týdne budou zástupci škol z Kladna, Tampere a Boppardu plnit úkoly programu projektu Comenius. Přejeme všem příjemné podzimní počasí a mnoho zajímavých a hodnotných zážitků.foto k aktualitě

Přípravný kurz k maturitní zkoušce

21.10.2011 l

SOŠ a SOU Kladno pořádá přípravný kurz k maturitní zkoušce v oboru MATEMATIKA a ČESKÝ JAZYK a LITERATURA. Více informací zde.foto k aktualitě

Významné setkání členů asociace u nás

19.10.2011 l

Právě dnes se uskuteční dlouho očekávané a připravované setkání členů Asociace logistických, poštovních a telekomunikačních škol Česka na půdě naší školy a našeho města. Poprvé v historii u nás v Kladně! Srdečně vítáme více než 35 ředitelů a zástupců škol z celé republiky. Celou velkoakci řídí Ing. S.Nobilisová , vedoucí učitelka logistické sekce oborů naší školy. Přejeme všem příjemný pracovní pobyt a mnohým i příjemné poznání našeho města v průběhu následujících dvou dní.foto k aktualitě

Fotbalové zklamání

15.10.2011 l reprezentace l

Našemu školnímu fotbalovému týmu se vstup do sezóny nevydařil. Na turnaji středních škol regionu jsme obsadili páté místo a nepostoupili do dalších bojů. I tak však děkujeme všem za reprezentaci SOŠ a SOU Kladno a Mgr. Monice Soukupové za pedagogický dohled nad touto tradiční sportovní akcí.foto k aktualitě

Veletrh celoživotního vzdělávání

05.10.2011 l projekty l

Příští týden i za naší účasti proběhne v reprezentativních prostorách Domu kultury v Kladně již tradiční veletrh celoživotního vzdělávání. Zveme všechny příznivce pedagogiky i naší školy k našemu prezentačnímu stánku na Sítnou.foto k aktualitě

Máme první letošní medaili

01.10.2011 l reprezentace l

V přespolním běhu středních škol v kategorii chlapců jsme získali první letošní sportovní medaili. Je bronzová. Děkujeme Mgr. Zarinu Pozanovi za pedagogický dohled a našim chlapcům za dobrou reprezentaci školy. Gratulujeme!foto k aktualitě

Přespolní běh 2011

29.09.2011 l reprezentace l

Zítra jdeme pod vedením Mgr.M.Soukupové do prvního závodu sezóny středních škol regionu, do přespolního běhu v kategorii chlapců i děvčat. Chceme medaili! Tak se chlapci i děvčata snažte!foto k aktualitě

Gastrofest Kolín 2011

21.09.2011 l reprezentace l

O víkendu proběhl v Kolíně druhý ročník tamního mezinárodního Gastrofestu. Největší gastronomická akce organizovaná Středočeským krajem měla opět velký úspěch. Za krásného počasí i naše škola měla v Kolíně na náměstí svůj stánek. Jelítka, jitrnice, palačinky a pravý zabíjačkový guláš, to byl náš sortiment. Ochutnat naše dobroty přišel osobně i pan hejtman Středočeského kraje MUDr.D. Rath. Naše poděkování patří Lukášovi a Vaškovi, našim věrným a svědomitým učňům, kteří ve 30 stupních dokázali podat super výkon! Dále děkujeme Mgr.H.Jůzové, P.Vlasaté a J.Jůzovi. I ředitel naší školy se osobně zúčastnil Gastrofestu 2011 a byl u toho, když naši přebírali z rukou pořadatelů pamětní list a skleněnou vázu s rytinou na památku.foto k aktualitě

Pochod Velká Dobrá

17.09.2011 l

V pondělí proběhne v rámci mimoškolního vyučování pochod k mohyle na Velkou Dobrou. Celou akci organizuje Bc.R.Neumannová a té také patří naše poděkování. Studenti, věříme, že přijdete včas!foto k aktualitě

Sportovní den

16.09.2011 l projekty l

Dnes proběhl sportovní den naší školy. Hlavní náplní programu dne byl závod v orientačním běhu studentů tříd naší školy. Blahopřejeme vítězům a Mgr.M.Soukupové děkujeme za organizaci této mimoškolní sportovní akce.foto k aktualitě

Naši studenti v Paříži a v Londýně

10.09.2011 l

Právě v těchto dnech má naše škola 40 studentů a 5 pedagogů na cestě za literárním, historickým, zeměpisným a cizojazyčným poznáním ve Francii a v Anglii. Přejeme všem hezké počasí, mnoho zážitků a šťastný návrat domů. Naše poděkování patří Mgr.M.Fellerovi a Mgr.H.Fellerové za organizaci této mezinárodní školní akce.foto k aktualitě

Ekologický den školy

08.09.2011 l projekty l

Právě dnes proběhl pod vedením Ing.I.Kautznerové ekologický den školy. Pro studenty byl připraven v rámci netradičního vyučování zajímavý a pestrý program. Děkujeme za přípravu a organizaci dne Ing.I.Kautznerové.foto k aktualitě

Charitativní akce Světluška

05.09.2011 l projekty l

Studenti naší školy pod vedením Mgr.R.Landové se zapojili do charitativní akce Světluška. Děkujeme.foto k aktualitě

Pohár pedagogů z Polska

03.09.2011 l

Skupina našich pedagogů vybojovala při setkání v rámci projektu Comenius Regio v Polsku pohár za vítězství v bowlingu. O zisk poháru se zasloužili PhDr.J.Bartůněk, Ing.S.Nobilisová, Mgr.Z.Hlavničková, K.Dragounová, M.Koryntová, Mgr.M.Hájek. Děkujeme a gratulujeme!foto k aktualitě

První den nového školního roku

01.09.2011 l

Právě dnes začal nový školní rok 2011/2012. Všem studentům i všem zaměstnancům školy přejeme úspěšný vstup do dalšího období výchovně vzdělávacího procesu.foto k aktualitě

Prázdninové poděkování

31.08.2011 l

Vnitřní vybavení a vzhled školy prošly v průběhu letních prázdnin další významnou inovační změnou. Díky hodnotnému daru z partnerské rakouské školy ze St. Veitu máme ve všech učebnách naší školy nové a moderní tabule. Instalování tabulí do tříd nebylo snadnou záležitostí. Rádi bychom poděkovali Martinu Jandovi, Radku Hoskovcovi, Miloši Simonovi, Vladimíru Horákovi, Františku Hrdinovi, Milanu Štorkovi a Olze Tabáčkové za obětavý výkon a dobře odvedenou mnohdy velmi náročnou práci. Děkujeme vám!foto k aktualitě

Dálkové studium a písemné maturity

26.08.2011 l

Dálkové studium začíná 13.9.2011. Informace k písemným maturitním zkouškám jsou vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu školy.foto k aktualitě

Podzimní termíny maturitních zkoušek

25.07.2011 l

Podzimní termíny maturitních zkoušek naleznete zde.foto k aktualitě

Letní prázdniny začaly

01.07.2011 l

Začíná období letních prázdnin. Přejeme všem hezké počasí a mnoho prostoru pro relax a zábavu.foto k aktualitě

Mgr. Radek Střihavka na hokejbalovém šampionátu v Bratislavě

30.06.2011 l

I ředitel naší školy Mgr.Radek Střihavka se v letošním roce zúčastnil vrcholné světové sportovní akce. Jako rozhodčí ISBHF rozhodoval zápasy právě skončeného Mistrovství světa mužů a žen 2011 v Bratislavě na Slovensku.
Fotogaleriefoto k aktualitě

Ing.Monika Rokůsková mistryní Česka

29.06.2011 l

Ing. Monika Rokůsková se stala mistryní České republiky v kategorii veteránů v badmintonu ve čtyřhře pro rok 2011. Ve smíšené čtyřhře získala ještě stříbrnou medaili. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších takových úspěšných turnajů!
Fotogaleriefoto k aktualitě

Dánští gymnasté u nás

28.06.2011 l

120 gymnastů z Dánska předvedlo pro studenty a pedagogy naší školy v kladenské hokejbalové aréně fantastickou sportovní podívanou. Profesionální výkon dánských středoškoláků opravdu nadchl zaplněné hlediště. Děkujeme prof.Finnu Tarpgaardovi a jeho studentům za atraktivní představení!foto k aktualitě

Stanové městečko SOŠ a SOU Kladno 2011

27.06.2011 l projekty l

Poprvé v novodobé historii vyrostlo v areálu naší školy stanové městečko. A hned si získalo mnoho příznivců! V rámci netradičního pojetí vyučování měly desítky studentů možnost v průběhu tří dnů stanovat v areálu školy. Samožřejmě pod dohledem pedagogů a se souhlasem hasičů města. Pro všechny účastníky byl připravem zajímavý program a občerstvení.Této akce se zúčastnili osobně i Mgr.R.Střihavka a Mgr.L.Chochola. Naše poděkování za obětavý vždy 24 hodinový pedagogický dohled patří Bc.R.Neumannové a Ing.S.Nobilisové. Věříme, že tato akce plná stanů a zajímavých ukázek šikovnosti studentů nebyla poslední.foto k aktualitě

Villach 2011

26.06.2011 l

Tento týden se studenti naší školy spolu s pedagožkami Ing.S.Nobilisovou a Bc.R.Neumannovou zúčastnili studijně poznávacího pobytu v rakouských Korutanech. V překrásném prostředí Alp navštívili naši hlavní partnerskou školu CHS Villach, shlédli mnoho kulturních památek a navštívili i sousední Slovinsko a Itálii. Celá akce proběhla ve velmi přátelské atmosféře za krásného letního počasí. Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci naší školy a našeho regionu v zahraničí. Extra poděkování patří Jugendhotelu Egger za tradičně velmi dobré ubytování a stravování a ředitelství CHS Villach za vřelé přijetí a péči o naši výpravu.foto k aktualitě

Ekologická expozice

25.06.2011 l

Studenti dálkového studia oboru Podnikání absolvovali pod vedením Mgr.L.Chocholy v rámci mimoškolního vyučování exkurzi do Ekologické expozice Křivoklátsko. Děkujeme všem za zodpovědný přístup k této netradiční mimoškolní akci.foto k aktualitě

Beachvolejbal 2011

24.06.2011 l projekty l

Atraktivní turnaj v Beachvolejbalu 2011 je úspěšně za námi.V nádherném počasí v areálu letních sportů se vítězi ve třech kategoriích stali David Hykš a Nikola Voráčková, Marek Hartman a Martin Kaválek a Ing. Monika Rokůsková a Nikola Voráčková. Všem velice gratulujeme! Děkujeme Bc.R.Neumannové, Ing.S.Nobilisové a Ing.M.Rokůskové za organizaci tohoto v posledních letech velmi oblíbeného sportovního turnaje školy.foto k aktualitě

Vytrvalostní běh školy

23.06.2011 l projekty l

Třída O1, M.Mildorfová z S2 a D.Šíma z O1 se stali vítězi školního vytrvalostního běhu v sezóně 2010/2011. Gratulujeme! Naše poděkování patří i Mgr.M.Soukupové za hlavní organizátorství této sportovní akce.foto k aktualitě

Slavnostní ceremoniály oficiálně zrušeny

17.06.2011 l

Poprvé v novodobých dějinách SOŠ a SOU Kladno se neuskuteční slavnostní ceremoniály předávání maturitních vysvědčení a výučních listů studentům naší školy v obřadní síni radnice města Kladna. Termín vydání vysvědčení ředitelem školy studentům dle současné legislativy je hlavním limitem výše uvedené skutečnosti.foto k aktualitě

Předávání maturitních vysvědčení

16.06.2011 l

Předávání maturitních vysvědčení a protokolů o společné části maturitní zkoušky bude probíhat v PONDĚLÍ 20.6.2011 v čase od 8:00 do 15:00 na studijním oddělení SOŠ a SOU Kladno. Průkaz totožnosti nutný!foto k aktualitě

Vodácký kurz 2011

07.06.2011 l

Tento týden proběhne pod vedením Mgr.M.Fellera již tradiční vodácký kurz. Vybraní studenti naší školy spolu s Ing.M.Rokůskovou a Mgr.J.Jonákovou absolvují na řece Berounce dny plné dobrodružství spojené s literárním podtextem. Přejeme všem hezké počasí a mnoho nových a podnětných zážitků.foto k aktualitě

Závod dračích lodí na Vltavě

05.06.2011 l reprezentace l

Tento čtvrtek nastoupí naše družstvo do tradičního závodu dračích lodí na řece Vltavě v Praze. Tentokrát věříme v medailový úspěch! Trenérkami našeho družstva budou Bc.R.Neumannová a Ing.S.Nobilisová. Přejeme všem pěkné počasí a mnoho jen a jen příjemných zážitků.foto k aktualitě

Hokejbalový bronz z Prahy

03.06.2011 l reprezentace l

Hokejbalisté naší školy pod vedením Bc.R.Neumannové vybojovali v Praze v krajském finálovém dni bronz. Děkujeme našemu družstvu za úspěšnou reprezentaci školy a města Kladna.foto k aktualitě

Futsalisté na medaili nedosáhli

02.06.2011 l reprezentace l

Futsalisté SOŠ a SOU Kladno na tradičním turnaji středních škol v Ústí nad Labem na vytouženou medaili nedosáhli. I tak jim děkujeme za reprezentaci naší školy. PhDr.I.Veselému patří rovněž poděkování za dohled nad touto sportovní akcí.foto k aktualitě

2. kolo přijímacího řízení v SOŠ a SOU KLADNO

01.06.2011 l

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v SOŠ a SOU Kladno. Bližší informace naleznete zdefoto k aktualitě

Úspěch v soutěži SAPERE

08.05.2011 l reprezentace l

Ondřej Pokorný, Elena Vítková a Johana Gruntová získali jako družstvo v soutěži SAPERE pro SOŠ a SOU Kladno stříbrnou příčku v okresním kole této internetové soutěže středoškoláků Česka. Gratulujeme! Děkujeme Bc.R.Neumannové za pedagogický dohled nad touto akcí.foto k aktualitě

Tampere 2011

03.05.2011 l projekty l

Tento týden poprvé v novodobých dějinách školy odcestuje výprava studentů a pedagogů SOŠ a SOU Kladno pod vedením ředitele SOŠ a SOU Kladno Mgr. R. Střihavky do finského města Tampere na setkání středních škol z Finska, Německa a Česka v programu partnerství škol Comenius. Finskou domácí stranou je připraven bohatý a náročný program. Věříme v šťastný let a mnoho zajímavých a podnětných zážitků.foto k aktualitě

Hokejbalové stříbro

29.04.2011 l reprezentace l

Hokejbalisté SOŠ a SOU Kladno vykročili úspěšně za obhajobou loňského celorepublikového zlata. V okresním klání v konkurenci devíti středních škol získali stříbro a postupují do krajského kola. Gratulujeme!foto k aktualitě

PhDr. I. Veselý opět se světovou medailí

26.04.2011 l

Pedagog naší školy PhDr.Ivan Veselý vybojoval v Dánsku po dvouleté odmlce opět světovou seniorskou bronzovou medaili v Bench pressu. Gratulujeme k významnému sportovnímu úspěchu a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy, města Kladna i České republiky. Fotogaleriefoto k aktualitě

Velikonoční prázdniny 2011

25.04.2011 l

Ředitelství školy přeje všem studentům SOŠ a SOU Kladno příjemné prožití velikonočních prázdnin. Stejné přání míří i ke všem zaměstnancům naší školy.foto k aktualitě

Charitativní sbírka Lorm

24.04.2011 l projekty l

Studenti oboru sociální péče se již tradičně pod vedením Mgr.Z.Volné Ježkové zapojili do charitativní sbírky Lorm. Děkujeme.foto k aktualitě

Florbalové zlato chlapců

23.04.2011 l

I naši florbalisté prošli turnajem středních škol v Dobříši vítězně. Gratulujeme! Děkujeme našim hráčům za výbornou reprezentaci naší školy i našeho města a Ing.P.Francovi za pedagogický dohled. Naše poděkování patří i panu J.Záhořovi za skvělý autobusový servis, který firma Millmark pana Šedivého poskytla oběma florbalovým týmům SOŠ a SOU Kladno.foto k aktualitě

Florbalové zlato dívek

22.04.2011 l reprezentace l

Florbalistky SOŠ a SOU Kladno získaly v Sedlčanech zlatou florbalovou medaili při turnaji středních škol Středočeského kraje. Blahopřejeme! Děkujeme Mgr.M.Soukupové za pedagogický dohled a našim hráčkám za výbornou reprezentaci školy i města Kladna.foto k aktualitě

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

21.04.2011 l

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete zde (nebo ve formátu xls zde)foto k aktualitě

Sapere - vědět, jak žít

23.03.2011 l reprezentace l

Studenti naší školy se v počtu 163 žáků zapojili pod vedením Bc.R.Neumannové,DiS. do projektu Sapere - vědět, jak žít. Útočíme pro školu na hodnotné ceny! Ve školním kole této soutěže už známe i vítěze. První místo obsadila Elena Vítková, druhé místo získal Ondřej Pokorný a třetí skončila Johana Gruntová. Gratulujeme prvním vítězům a děkujeme všem za účast v netradiční soutěži středoškoláků Česka.foto k aktualitě

Středoškoláci a Evropa

19.03.2011 l reprezentace l

Studenti vybraných tříd se i letos zapojí do soutěže o hodnotné ceny s názvem Středoškoláci a Evropa. Pod vedením Ing.S.Nobilisové se v 1. kole soutěže budou naši studenti pokoušet o postup dál. Děkujeme za účast v soutěži a věříme v medailový úspěch! Vloni jsme vybojovali krajský bronz.foto k aktualitě

Smutné futsalové loučení

14.03.2011 l reprezentace l

Naši futsalisté nepostoupili do finální fáze futsalových celorepublikových bojů. Děkujeme PhDr.I.Veselému za pedagogický dohled nad tímto sportovním odvětvím a našim chlapcům za snahu i reprezentaci naší školy. V domácím kladenském prostředí se opravdu rýsovala velká a historická šance na vysněný postup do elitního republikového finále. Velká škoda.foto k aktualitě

EUROPA SECURA 2011

11.03.2011 l reprezentace l

I v tomto školním roce se studenti naší školy zapojí do projektu EUROPA SECURA. Pod vedením Ing.S.Nobilisové podstoupí žáci tříd L1, V1, VL2 a S1 internetový test, který rozhodne o dalším postupu úspěšných řešitelů. Děkujeme za aktivitu a přejeme úspěch v testování.foto k aktualitě

Euroscola 2011

09.03.2011 l reprezentace l

Studenti SOŠ a SOU Kladno pod vedením Ing.S.Nobilisové se jako každý rok aktivně zapojili do projektu EUROSCOLA. Děkujeme a věříme v úspěch v internetové aktraktivní soutěži o cestu do otevřené Evropy.foto k aktualitě

Magyarország 2011

07.03.2011 l projekty l

V minulém týdnu navštívila dvacetičlenná skupina studentů a pedagogů naší školy partnerskou školu v maďarském Györu. Našimi partnery byl připraven velmi nabitý a velmi kvalitní program našeho pobytu u Dunaje. Kromě návštěvy vyučování ve dvou tamních školách, výletu do města Šoproně a návštěvy lázeňského centra, bylo připraveno výborné ubytování a velmi dobré stravování. Děkujeme Gabor Baross škole za přátelské přijetí a Bc.R.Neumannové a všem dalším pedagogům za dohled a spoluorganizaci této mezinárodní školní akce.foto k aktualitě

Z Maďarska opět s prázdnou

06.03.2011 l reprezentace l

Ani čtvrtý pokus nestačil našemu školnímu volejbalovému družstvu děvčat na zisk medailové pozice při Baross Cupu na půdě naší partnerské školy v maďarském Györu. Děkujeme všem zúčastněným za snahu, bojovnost a reprezentaci SOŠ a SOU Kladno a celého našeho regionu. Gratulace patří Nikole Voráčkové, která získala ocenění pro nejlepší hráčku turnaje Baross Cup 2011.foto k aktualitě

Máme zlatou mezinárodní medaili

22.02.2011 l projekty l

Celý jeden olympijský cyklus to trvalo! Po Villachu a St.Veitu 2007 jsme se opět dočkali zlaté volejbalové mezinárodní medaile. V úžasné divácké atmosféře ve sportovní kladenské hale náš volejbalový tým dokázal porazit soupeře v základní skupině a nakonec i ve finálovém utkání velmi zdatný a silný tým Obchodní akademie ze Slaného. Naši partneři z maďarského Györu si odvážejí bronzové medaile. Naše poděkování patří hlavnímu rozhodčímu turnaje Ing.J.Mühlfeitovi za jeho výborný a přesný výkon při rozhodování zápasů turnaje. Bc.R.Neumannová poprvé jako hlavní trenérka našeho týmu zažila zasloužené vítězství v domácím prostředí. Nikola Voráčková se stala nejlepší hráčkou turnaje, když předvedla absolutně nejlepší sportovní výkon své volejbalové kariéry. Gratulace a poděkování za výbornou a veleúspěšnou reprezentaci školy a našeho regionu patří Jakubovi Roučkovi,Davidu Hykšovi,Marku Hartmanovi,Petru Šerákovi,Nikole Voráčkové,Nicole Káňové,Lucii Nedvědové,Martině Hahnové,Zuzaně Frantové,Kateřině Švihlíkové,Veronice Koulové a kapitánce našeho výběru Ireně Störzerové. Děkujeme i členům realizačního týmu volejbalu SOŠ a SOU Kladno Ing.S.Nobilisové, Jakubovi Cafourkovi a Monice Fricové. Toto vítězství vstupuje do novodobé historie školy jako doposud největší sportovní a organizační úspěch s mezinárodním podtextem na domácí kladenské půdě.foto k aktualitě

Vítáme delegaci z Maďarska

16.02.2011 l projekty l

Dnes přijíždí do SOŠ a SOU Kladno delegace studentů a pedagogů z maďarského Györu.V průběhu tří dnů naši partneři od Dunaje budou poznávat město Kladno, navštíví školní instituce, hlavní město Česka Prahu a sehrají mezinárodní volejbalový turnaj středních škol, který naše škola pořádá ve čtvrtek ve Sportovní hale v Kladně.Přejeme všem mnoho zajímavých a hodnotných zážitků.foto k aktualitě

Bowling pedagogů školy

03.02.2011 l

Pedagogický sbor naší školy oslavil konec prvního pololetí školního roku 2010/2011 společně.Ve Stochově,při bowlingu.Vítězné družstvo pedagogů (Ing.P.Franc, Mgr.Z.Sklenářová, Ing.M.Bíbová) získalo cenu ředitele školy,který se této akce také spolu s bývalými i současnými učiteli školy osobně zúčastnil.Poděkování patří Mgr.R.Vočkové,Bc.R.Landové a Mgr.M.Soukupové za organizaci této velmi vydařené mimoškolní pedagogické akce.foto k aktualitě

Florbalový bronz z Liberce

01.02.2011 l reprezentace l

Florbalisté SOŠ a SOU Kladno získali na špičkově obsazeném turnaji florbalistů středních škol v Liberci bronzovou medaili.Děkujeme za skvělou reprezentaci školy našemu týmu a PhDr.Ivanu Veselému za opakovaně úspěšný koučink.foto k aktualitě

Naše pedagožky na CHS Villach

23.01.2011 l

Mgr.Z.Volná Ježková, předsedkyně naší školské rady, Mgr.Z.Hlavničková, J.Šolcová a S.Schröderová se zúčastnily za SOŠ a SOU Kladno oficiálního setkání s našimi rakouskými partnery na půdě naší hlavní partnerské školy CHS Villach v Korutanech. Při Dni otevřených dveří CHS měly možnost diskutovat o školské problematice v Evropě a vidět mnoho zajímavých ukázek a produktů tamní rakouské školy. Fotogaleriefoto k aktualitě

Futsalový postup chlapců

19.01.2011 l reprezentace l

Futsalisté SOŠ a SOU Kladno pod vedením PhDr.I.Veselého dokázali postoupit do divizního finále. Gratulujeme a doufáme v další postupový úspěch. Naše děvčata do divizního finále nedokázala postoupit. I tak si však zaslouží poděkování za vzornou reprezentaci naší školy.foto k aktualitě

Křížem krážem staletími

18.01.2011 l projekty l

Tento týden proběhla v naší škole dějepisná znalostní soutěž studentů střední školy. První místo získal Roman Knýř ze třídy V1. Blahopřejeme. Děkujeme všem zúčastněným a také Mgr.R.Vočkové za organizaci a pedagogický dohled nad touto akcí.foto k aktualitě

Poezie kolem nás

12.01.2011 l

Tento týden proběhlo v naší škole vyhlášení prvního ročníku fotograficko - literární soutěže s názvem Poezie kolem nás. Studentka Mathousová zvítězila ve velké konkurenci odevzdaných prací. Gratulujeme! Naše poděkování patří také Mgr.O.Fikrlové a Mgr.Z.Chytilovi za pedagogický dohled nad touto netradiční školní akcí.foto k aktualitě

Projekt OPVK

08.01.2011 l

Naše škola se zapojila do projektu OPVK. Pod názvem projektu Hravě a správně, ekonomicky a právně se skrývá možnost dosáhnout na evropské dotace pro vyšší úroveň vyučovacího procesu v SOŠ a SOU Kladno. Hlavními metodičkami projektu za naši školu jsou Ing.S.Nobilisová a Mgr.Z.Volná Ježková.foto k aktualitě

Barmanský kurz

05.01.2011 l projekty l

Tento týden proběhl v naší škole tradiční barmanský kurz. Žáci naší školy měli možnost dosáhnout na certifikát Tretterovy barmanské akademie. Sám mistr barmanství pan Miloš Tretter vedl vysoce profesionálně celý týden svůj barmanský kurz v SOŠ a SOU Kladno. Děkujeme jemu i Mgr. Haně Jůzové za organizaci celé akce.foto k aktualitě

Vítejte v roce 2011

01.01.2011 l

Vítejte v roce 2011! Ředitelství SOŠ a SOU Kladno přeje všem studentům, všem zaměstnancům i všem příznivcům naší školy mnoho úspěchů,pevné zdraví a štěstí v novém roce.foto k aktualitě

Svátky vánoční

23.12.2010 l

Ředitelství SOŠ a SOU Kladno přeje všem zaměstnancům i studentům školy příjemné prožití vánočních svátků.foto k aktualitě

Školní kolo jazykové olympiády

15.12.2010 l reprezentace l

Tento týden proběhlo školní kolo jazykové olympiády. Naši studenti měli možnost v anglickém a německém jazyce dokázat míru svých znalostí a vybojovat si postup do konfrontace se studenty jiných škol na regionální středoškolské úrovni. Děkujeme Mgr.M.Svobodové a Ing.arch.M.Sladké za odborný dohled nad touto školní soutěží.foto k aktualitě

Vánoční Bayreuth opět kouzelný

12.12.2010 l projekty l

Studenti naší školy spolu s pedagogickým doprovodem se zúčastnili tento týden tradiční prosincové cesty do německého Bayreuthu. Vánoční kouzelná atmosféra Bavorska zanechala mnoho jen a jen příjemných dojmů. Děkujeme Mgr.Z.Hlavničkové a Mgr.M.Svobodové za organizaci a odborný dohled nad touto akcí.foto k aktualitě

Vánoční představení studentek sociální péče

09.12.2010 l projekty l

Studentky oboru sociální péče pod vedením Mgr. Miloše Fellera představují u našich sociálních partnerů v adventním čase své divadelní představení. Postupně vystoupí v domovech důchodců, dětských domovech a v dalších sociálních zařízeních. Děkujeme všem za reprezentaci naší školy a jejich nasazení i v mimoškolním čase.foto k aktualitě

Další futsalové boje

05.12.2010 l reprezentace l

Tento týden budou naši futsaloví reprezentanti pod dohledem PhDr.Ivana Veselého usilovat o postup do dalších bojů. Držíme palce a přejeme si další sportovní úspěch v podobě postupu. Chlapci, je to na vás!foto k aktualitě

Exkurze v Národní bance

01.12.2010 l

Studenti oboru finanční a logistické služby se měli možnost podívat do zákulisí centrální budovy Národní banky. Věříme, že všichni načerpali mnoho nových a zajímavých zkušeností. Děkujeme Ing.S.Nobilisové za pedagogický dohled nad touto již tradiční mimoškolní akcí.foto k aktualitě

Kladenská veverka medailová

29.11.2010 l

V tradiční ekologicko přírodovědné soutěži Kladenská veverka 2010 získala Kateřina Kábová / S3 / první místo v kategorii FOTOGRAFIE. Jana Topinková / V4B / získala rovněž první místo v kategorii BÁSNĚ. Tereza Gordíková / S2 / obsadila druhé místo v kategorii KRESBA. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. Velké naše poděkování náleží Ing. Ivě Kautznerové za dlouhodobě výborný pedagogický dohled nad touto zajímavou a určitě nejen pro region významnou soutěží.foto k aktualitě

Comenius Regio

25.11.2010 l projekty l

Delegace Středočeského kraje, VISKu a delegace SOŠ a SOU Kladno se zúčastnily tento týden vzdělávacího pobytu v polském Opolském vojvodství.V průběhu dvou let budou oběma směry cestovat za poznáním vybraní zaměstnanci všech do Comenius Regio zapojených institucí z české i polské strany. Hlavním tématem setkávání odborníků bude problematika středního učňovského školství.foto k aktualitě

Slunce pro všechny

24.11.2010 l projekty l

Studenti oboru sociální péče se zapojili do charitativní akce Slunce pro všechny. Děkujeme.foto k aktualitě

Florbalové stříbro chlapců

20.11.2010 l reprezentace l

Florbalisté SOŠ a SOU Kladno vybojovali stříbrnou medaili v konkurenci středních škol kladenského okresu. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a PhDr.Ivanu Veselému za pedagogický dohled, organizační a trenérské schopnosti.foto k aktualitě

Oslava 80.výročí vzniku školní budovy

17.11.2010 l projekty l

Tento týden vzpomněli pedagogové, studenti a čestní hosté v budově naší školy 80. výročí od založení školní budovy.Tehdy roku 1930 za přítomnosti prezidenta T.G.Masaryka byla naše školní budova slavnostně jako supermoderní uvedena do provozu.Vzpomínkového setkání se tento týden zúčastnily kromě primátora města Kladna Ing. Dana Jiránka, zástupců Středočeského kraje, zástupců kladenského archivu a muzea i dvě tehdejší žákyně Masarykovy školy práce, které ve třicátých letech absolvovaly naší školu v oboru kupeckém a v oboru módy, paní Lážnovská a paní Dušková.Právě jejich autentické vzpomínky dodaly na vážnosti celé oslavy, která byla ve večerních hodinách zakončena slavnostním rautem v prostorách nového Gastronomického centra SOŠ a SOU Kladno.foto k aktualitě

Úspěch ve futsalu

15.11.2010 l reprezentace l

Futsalisté SOŠ a SOU Kladno uspěli v úvodním kole středoškolské soutěže.Obsadili první místo a neztratili ani bod.Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a PhDr.Ivanu Veselému za pedagogický i trenérský dohled.foto k aktualitě

Gastronomické centrum slavnostně otevřeno

02.11.2010 l

Právě dnes bylo slavnostně otevřeno nové gastronomické centrum naší školy.Za přítomnosti mnoha čestných hostů,pedagogů a studentů SOŠ a SOU Kladno, otevřel slavnostně zástupce vedoucího OŠMS Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.Martin Müller nové zázemí pro kuchaře a číšníky naší střední školy.Ředitel SOŠ a SOU Kladno,Mgr.Radek Střihavka,poděkoval všem odborným firmám za jejich nasazení a kvalitně odvedenou práci.Naše největší poděkování patří partnerské škole CHS Villach,která nám darem věnovala vybavení našeho nového kuchařského centra.Slavnostní raut byl povedenou tečkou nejvýznamnější akce roku 2010.foto k aktualitě

Kladno - Boppard - Tampere 10/12

28.10.2010 l

PhDr.Josef Bartůněk a Mgr.Zdeňka Hlavničková se v minulém týdnu zúčastnili úvodního setkání v Porýní - Falcku s našimi novými comeniálními partnery pro období 2010 - 2012 z finského Tampere a německého Boppardu.Cesta našich studentů na sever a západ Evropy je tedy definitivně otevřená.Děkujeme našim dvěma pedagogům za jejich nasazení a komunikační znalosti a dovednosti,které vedly k přiznání pro nás finančně zajímavého grantu.foto k aktualitě

Stolní tenis je stříbrný

22.10.2010 l reprezentace l

Reprezentanti SOŠ a SOU Kladno absolvovali druhou letošní sportovní středoškolskou soutěž.Naše děvčata získala stříbro!Chlapci skončili šestí.Děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci naší školy.Mgr.M.Soukupové děkujeme za trénování našeho výběru i za pedagogický dohled.foto k aktualitě

Exkurze kuchařů v Puppu

21.10.2010 l projekty l

V rámci exkurzního vyučování navštívili mladí kuchaři naší školy Karlovy Vary. Grandhotel Pupp je stále klenotem českého hotelnictví.Věříme,že nové poznatky a dojmy budou využity v teoretickém i praktickém vyučování.Naše poděkování patří pedagogickému dohledu Mgr.V.Vohradské,Mgr.H.Jůzové i P.Vlasaté.foto k aktualitě

Den otevřených dveří SOŠ a SOU Kladno

18.10.2010 l

Den otevřených dveří SOŠ a SOU Kladno se koná 15.listopadu 2010 od 14 do 18 hodin.foto k aktualitě

Zlatý pohár z Polska

14.10.2010 l reprezentace l

Setkání studentů tří zemí u Baltského moře má již počtvrté za sebou stejného vítěze! SOŠ a SOU Kladno převzalo pohár za 1.místo z rukou ředitele štětínské školy pana M.Zylika.Děkujeme naší výpravě za předvedený výkon a za reprezentaci školy,města i regionu.Poděkování patří také Ing.S.Nobilisové a Bc.R.Neumannové za pedagogický dohled a jejich aktivní nasazení po dobu celého týdne v Polsku.foto k aktualitě

St.Veit an der Glan 2010

04.10.2010 l projekty l

V tomto týdnu se někteří studenti SOŠ a SOU Kladno spolu s pedagogickým doprovodem zúčastnili studijně poznávacího pobytu v rakouských Korutanech.Za krásného počasí v St.Veitu se aktivně zapojili do vyučování v tamních partnerských školách.Projektová akce s názvem Historie a současnost východních Korutan byla bohatá na zážitky.Korutanské hrady,jezera,gastronomie a tamní mentalita lidí učarovaly.Naše poděkování patří našim rakouským partnerům a také Bc.R.Neumannové a Ing.S.Nobilisové za jejich nasazení po celý týden.foto k aktualitě

Přespolní běh

01.10.2010 l

První sportovní soutěž středních škol regionu v novém školním roce je za námi.Po mnoha letech medailových žní v přespolním běhu jsme tentokrát neuspěli ani v jedné kategorii.I tak však děkujeme našim studentům za reprezentaci SOŠ a SOU Kladno a Mgr.M.Soukupové za pedagogický dohled nad touto akcí.foto k aktualitě

Gastro 2010 Pardubice

26.09.2010 l

Studenti gastronomických oborů naší školy zavítali v minulém týdnu na Veletrh Gastro 2010 do Pardubic.V rámci exkurzního vyučování měli možnost vidět nejmodernější trendy a vybavení současného gastronomického dění u nás.Děkujeme Mgr.H.Jůzové,Mgr.M.Hájkovi a P.Vlasaté za pedagogický dohled nad touto školní akcí.foto k aktualitě

Gastrofest 2010

18.09.2010 l

Studenti naší školy z oboru společného stravování se spolu s Mgr.H.Jůzovou a P.Vlasatou zúčastnili Gastrofestu 2010 v Kolíně.Děkujeme všem za aktivní přístup k akci,která se velmi líbila i velmi povedla.Převzali jsme pamětní list z rukou hejtmana Středočeského kraje MUDr.D.Ratha.foto k aktualitě

Charitativní sbírka Světluška

11.09.2010 l projekty l

Studenti oboru sociální péče se opět tradičně a úspěšně zapojili do charitativní činnosti Světluška 2010.Děkujeme jim i Mgr.Z.Volné Ježkové za zodpovědný přístup k této charitativní akci.foto k aktualitě

Florencie 2010

08.09.2010 l projekty l

Studenti SOŠ a SOU Kladno s pedagogickým doprovodem odcestovali tento týden do Itálie.Návštěva Florencie a dalších historicky zajímavých míst by měla dokreslit představu o období renesance v časové ose vývoje nejen literatury.Přejeme všem pěkné počasí,šťastnou cestu a mnoho zajímavých a podnětných zážitků.foto k aktualitě

Školní rok 2010/2011 právě začal

01.09.2010 l

Dnes začal školní rok 2010/2011.Všem našim studentům přejeme mnoho úspěchů v jejich středoškolském vzdělávání.foto k aktualitě

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

25.08.2010 l

Výsledky třetího kola přijímacího řízení naleznete zde.foto k aktualitě

3. kolo přijímacího řízení v SOŠ a SOU Kladno

22.07.2010 l

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v SOŠ a SOU Kladno. Bližší informace naleznete v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.foto k aktualitě

Prázdniny začínají

01.07.2010 l

Ředitelství SOŠ a SOU Kladno přeje všem studentům školy příjemné prožití letních prázdnin s mnoha jen a jen pěknými zážitky,dobrou náladou a příznivým počasím.foto k aktualitě

Birmingham 2010/2012

25.06.2010 l projekty l

SOŠ a SOU Kladno získalo pro vzdělávání pedagogů v Anglii finanční grant pro období 2010/2012.Někteří učitelé odborných předmětů a někteří učitelé odborného výcviku budou mít netradiční možnost v prostředí partnerské školy v Birminghamu si vyzkoušet nové metody práce a později z těchto zkušeností vyjít i při výuce v naší škole.Děkujeme PhDr.J.Bartůňkovi a PhDr.L.Klovrzové za iniciativu vedoucí k získání tohoto grantu.foto k aktualitě

Zlato z Hradce Králové

23.06.2010 l reprezentace l

Florbalová reprezentace naší školy se v Hradci Králové předvedla skvěle.Ve Florbalmánii 2010 naše děvčata vybojovala zlato!Naši chlapci na medaili nedosáhli.Děkujeme všem za výbornou reprezentaci školy,Ing.Pavlu Francovi a Mgr.Monice Soukupové za pedagogický dohled nad touto akcí.Jsme velice potěšeni z přístupu našich hráčů k tréninkům pro florbalový turnaj tohoto roku.Gratulujeme!!!foto k aktualitě

Villach 2010

19.06.2010 l projekty l

V minulém týdnu proběhl již pátý studijně poznávací pobyt studentů naší školy v rakouských Korutanech.Za letního počasí naše výprava navštívila kromě vyučování v partnerské škole CHS Villach i mnoho kulturních památek a zajímavých míst tamního regionu.Součástí pobytu byla i krátká návštěva Slovinska a Julských Alp.Děkujeme Jugendhotelu Egger za tradičně velmi dobré zázemí a CHS Villach za velmi pěkné naše přijetí.Letošní pobyt v Rakousku byl opravdu velmi zdařilý.foto k aktualitě

Třídní schůzky pro 1. ročníky ve školním roce 2010/2011

18.06.2010 l

Třídní schůzky 1. ročníků se zákonnými zástupci (plnoletými žáky) se konají dne 29.6.2010 v 16.00 hodin v budově SOŠ a SOU Kladno.foto k aktualitě

Hokejbalisté mistry Česka

18.06.2010 l sport l

Hokejbalisté SOŠ a SOU Kladno se senzačně a zřejmě neopakovatelně stali v celorepublikovém finále v Praze mistry České republiky.V patnácti utkáních ani jednou neprohráli,ve finálovém dni neinkasovali ani gól.Dvakrát postoupili až na samostatné nájezdy.Brankář Miroslav Solar se skvěle rozloučil se svou střední školou.Děkujeme všem našim hokejbalistům za supervýkon a výbornou reprezentaci naší školy.Naše poděkování patří i trenérovi Milanu Pošmournému a Ing.Pavlu Francovi za tři vítězná tažení v řadě za sebou.Tato zlatá medaile je největším sportovním úspěchem v dějinách školy.Gratulujeme!!!foto k aktualitě

Dvojčata ze stříbra

07.06.2010 l reprezentace l

Souboj našich chlapců a děvčat ve futsalu skončil smírně.PhDr.I.Veselý společně s našimi futsalisty vybojoval druhé místo na turnaji středních škol v Ústeckém kraji.Tomáš Abrhám byl navíc vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.Stejného výsledku dosáhla i Mgr.M.Soukupová s našimi futsalistkami o týden později.Obě družstva přivezla totožný pohár.Máme tedy dvojčata ze stříbra!Gratulujeme všem za výbornou reprezentaci SOŠ a SOU Kladno.foto k aktualitě

Závod dračích lodí na Vltavě

06.06.2010 l reprezentace l

Ve čtvrtek na Vltavě bojovali naši reprezentanti v závodě dračích lodí o čest v netradičním sportovním klání.Za velké nepřízně počasí jsme dojeli nakonec dvanáctí.Děkujeme všem za reprezentaci školy.Zvláštní poděkování patří Mgr.A.Hlaváčkové,Ing.B.Hlaváčkovi,Ing.M.Pickarovi a Bc.R.Neumannové za pedagogický dohled a trénování našeho družstva.Nebylo to bez řeky vůbec jednoduché.foto k aktualitě

2.kolo přijímacího řízení v SOŠ a SOU Kladno

04.06.2010 l

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v SOŠ a SOU Kladno. Bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení.foto k aktualitě

Máme hokejbalový DREAM TEAM 2010

27.05.2010 l reprezentace l

Hokejbalisté naší školy získali další zlato!!!V krajském pokračování neztratili v Praze ani bod a uspěli naplno i podruhé.Postupujeme do velkého celorepublikového finále,které se bude konat v Praze dne 11.6.2010.Kromě zlatých medailí a poháru jsme získali i pohár pro nejslušnější družstvo v turnaji,náš brankář Miroslav Solar získal trofej pro nejlepšího brankáře turnaje Hokejbalu proti drogám 2010.Poprvé v novodobé historii SOŠ a SOU Kladno si hokejbalový tým školy zahraje superfinále.Něco podobného se podařilo pouze futsalistkám školy v letech 2007 a 2008,dvakrát za sebou skončily v Česku čtvrté.Děkujeme trenérovi Milanu Pošmournému,realizačnímu týmu i všem našim hráčům za skvělou reprezentaci naší školy.foto k aktualitě

Bronz v soutěži Středoškoláci a Evropa

23.05.2010 l reprezentace l

Skupina studentů třídy VL1 pod vedením Ing.S.Nobilisové získala třetí místo v soutěži Středočeského kraje Středoškoláci a Evropa.Věcné ceny přijel do naší školy předávat radní Středočeského kraje pro oblast školství a sportu PaedDr.M.Němec spolu s Mgr.L.Línkovou.Děkujeme úspěšnému družstvu za velmi dobrou reprezentaci školy a pěkné třetí místo.foto k aktualitě

Adam Ryšavý má titul Princ výčepních Česka 2010

16.05.2010 l reprezentace l

Maximálním a zřejmě neopakovatelným úspěchem skončilo republikové finále v Královském pivovaru Krušovice.Adam Ryšavý,Daniel Heler a Antonín Dvořák získali bronzovou medaili v soutěži družstev v čepování piva pod dohledem odborné poroty.V kategorii jednotlivců získal Adam Ryšavý titul Prince výčepních Česka 2010!!!Jde o historicky nejlepší dovednostní výkon číšníka naší školy v novodobé historii SOŠ a SOU Kladno.Gratulujeme!Naše poděkování patří také Mgr.V.Vohradské a P.Vlasaté za pedagogický dohled nad touto zajímavou a pro nás letos tolik úspěšnou soutěží.foto k aktualitě

Číšníci v soutěži ke Dni matek

13.05.2010 l reprezentace l

Číšníci naší školy se zúčastnili prvního ročníku gastronomicko somelierské soutěže pořádané soukromou kladenskou hotelovou školou ke Dni matek.V konkurenci čtyř škol regionu sice nezvítězili,ale dobře reprezentovali.Děkujeme Mgr.H.Jůzové a našemu týmu za předvedený výkon.foto k aktualitě

Medaile v SOČ

06.05.2010 l reprezentace l

Studentka naší školy Markéta Košťáková ze třídy S3 získala bronzovou medaili ve Středoškolské odborné činnosti.Jde o největší studijní úspěch jednotlivce v novodobé historii SOŠ a SOU Kladno.Markéto,gratulujeme!Poděkování patří i Mgr.Z.Volné - Ježkové za odborný dohled.foto k aktualitě

Máme hokejbalové zlato

01.05.2010 l reprezentace l

Hokejbalisté SOŠ a SOU Kladno to poprvé v novodobé historii školy dokázali.Pod vedením nového a velezkušeného trenéra Milana Pošmourného,hokejbalového mistra Rakouska z roku 2004,vybojovali v konkurenci deseti středních škol regionu zlatou medaili v tradičním turnaji Hokejbal proti drogám.Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci SOŠ a SOU Kladno.foto k aktualitě

Mistrem školy ve florbalu 2010 jsou POD1 a SPS1

30.04.2010 l projekty l

Florbalisté třídy SPS1 a florbalistky třídy POD1 jsou novými mistry SOŠ a SOU Kladno!Na stříbrných pozicích skončila družstva VL1 a V3B.Bronz získaly třídy SPS2 a S1.Gratulujeme vítězným družstvům a děkujeme Mgr.Z.Pozanovi,Bc.R.Neumannové,Ing.P.Francovi a Ing.M.Rokůskové za organizaci školního turnaje.Poděkování patří rovněž všem rozhodčím florbalového turnaje.Nejlepším z nich byl Lukáš Kříček.foto k aktualitě

Mistrovství Česka oboru prodavač

24.04.2010 l reprezentace l

Tereza Macichová a Dominika Pražáková,studentky naší školy oboru prodavač,spolu s Mgr.V.Vohradskou a M.Pecharovou,se zúčastnily prestižního mistrovství Česka,které se konalo v Ústí nad Labem.Na medaili sice nedosáhly,ale ve velkolepé soutěži s mezinárodní účastí určitě nepropadly a navíc získaly cenné zkušenosti.Celému našemu výběru děkujeme za reprezentaci naší školy.foto k aktualitě

Partnerská škola v Auxerre

21.04.2010 l projekty l

Statutární zástupce ředitele SOŠ a SOU Kladno Mgr.L.Chochola se zúčastnil s delegací Středočeského kraje návštěvy partnerského regionu Burgundska ve Francii.Ve městě Auxerre proběhlo jednání o možnosti uzavření partnerství a spolupráce mezi SOŠ a SOU Kladno a tamní střední školou hotelnictví a turismu.Můžeme se tedy jen těšit!foto k aktualitě

PhDr.I.Veselý je mistrem Česka

20.04.2010 l

Pedagog naší školy PhDr.Ivan Veselý se po loňském triumfu na mistrovství světa na Novém Zélandu a následném bronzovém úspěchu na mistrovství Evropy v Belgii v benči stal pro rok 2010 mistrem Česka.Letošní mistrovství světa v Orlandu mu sice nevyšlo podle jeho představ,ale i tak mu patří gratulace a samozřejmě poděkování za reprezentaci školy,města i regionu.foto k aktualitě

My a Evropa

19.04.2010 l

Studenti naší školy pod vedením Ing.S.Nobilisové se zapojili do internetové soutěže středních škol s názvem My a Evropa.Děkujeme za aktivitu a čas věnovaný této zajímavé soutěži.foto k aktualitě

Finanční gramotnost

17.04.2010 l reprezentace l

Studentky naší školy pod vedením Mgr.T.Lechnerové zvítězily v okresním kole soutěže Finanční gramotnost.V krajském pokračování pak obsadily pěkné čtvrté místo.Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci SOŠ a SOU Kladno.foto k aktualitě

Středoškolský pohár 2010

16.04.2010 l reprezentace l

V prvním ročníku Středoškolského poháru v kopané jsme neuspěli.Nedokázali jsme získat ani jediný bod.Jedinou branku našeho výběru vstřelil Tomáš Abrhám hned v úvodním utkání turnaje.I tak děkujeme našim fotbalistům za reprezentaci školy a Mgr.M.Soukupové za pedagogický dohled.foto k aktualitě

Europa Secura 2010

10.04.2010 l reprezentace l

Máme úspěšnou účast v nové náročné a zajímavé soutěži.Europa Secura 2010.Děkujeme našim studentům a Ing.S.Nobilisové za jejich čas a reprezentaci naší školy.foto k aktualitě

Charitativní činnost

04.04.2010 l

Studentky naší školy z oboru Sociální péče se pod vedením PaedDr.V.Matheislové, Mgr.Z.Volné - Ježkové a Mgr.Z.Hlavničkové zúčastnily charitativních akcí a sbírek Lorm, Fond Sidus a Svátek s Emilem.Děkujeme.foto k aktualitě

Ruské centrum u nás

02.04.2010 l

Zástupci Ruského centra vědy a kultury v Praze navštívili SOŠ a SOU Kladno.Předmětem návštěvy bylo vytipování partnerského regionu pro naší školu v Ruské federaci.Nižnyj Novgorod se zřejmě stane východním cílem našeho pozorování.foto k aktualitě

Studená kuchyně

29.03.2010 l projekty l

Studenti třídy K3 pod vedením Mgr.H.Jůzové připravili pro pedagogy naší školy studené pokrmy v rámci netradičně pojatého projektového vyučování.Celá akce se velmi líbila a dokonce i velmi chutnala.Děkujeme za pozvání.foto k aktualitě

Euroscola 2010

25.03.2010 l reprezentace l

Studenti naší školy se i v letošním roce zúčastnili soutěže Euroscola.Pod vedením Ing.S.Nobilisové se pokusili uspět v internetovém testu.Na cestu do Štrasburku to však letos již nestačilo.Děkujeme všem za reprezentaci školy.foto k aktualitě

Máme neuvěřitelnou zlatou medaili

08.03.2010 l reprezentace l

Naši číšníci Antonín Dvořák,Adam Ryšavý a Daniel Heler získali poprvé v devítileté historii prestižní soutěže Krušovické čepování,resp.Princ výčepních,zlatou medaili v kategorii družstev středních škol regionu a postoupili do celorepublikového květnového finále s mezinárodní účastí.Za přítomnosti Mgr.V.Vohradské,Mgr.R.Střihavky a P.Vlasaté převzal navíc Adam Ryšavý stříbrnou medaili v kategorii jednotlivců z rukou hlavního manažera soutěže Ing.Hellebranta z Královského pivovaru Krušovice.Blahopřejeme k zřejmě neopakovatelnému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.foto k aktualitě

Z Maďarska opět bez medaile

07.03.2010 l reprezentace l

Naše školní volejbalová reprezentace v maďarském Györu opět neuspěla. V turnaji Baross cup 2010 pořádaném naší tamní partnerskou střední školou obsadila naše děvčata pouze páté místo.I tak děkujeme všem za reprezentaci naší školy,města Kladna a Středočeského kraje.foto k aktualitě

Györ 2010

01.03.2010 l

Cesta našeho volejbalového týmu do maďarského Györu je tady.Jediné naše letošní vystoupení v zahraničí je plné očekávání.Poprvé v historii chceme přivézt od zatím pro nás zakletého Dunaje volejbalovou medaili.V roce 2008 ani 2009 se to nepodařilo.Trenérky naší školní reprezentace Bc.R.Neumannová a Mgr.A.Hlaváčková určitě zvolí tu nejlepší taktiku pro vylepšení naší bilance v Maďarsku.Obě naše trenérky mohou být navíc prvními našimi pedagožkami,které by byly u zisku sportovní volejbalové medaile již ve čtvrtém státu starého kontinentu.Baross Cup 2010 zažije dvacetičlenná výprava z SOŠ a SOU Kladno. Přejeme všem příjemný pobyt v prostředí maďarské partnerské školy a doufáme v medailový úspěch!foto k aktualitě

Florbalový turnaj školy 2010

28.02.2010 l projekty l

Již příští týden začne celoškolní florbalový turnaj.Rekordních 17 družstev se přihlásilo do kvalifikačních bojů ve dvou kategoriích.Hlavním vedoucím turnaje je Mgr.Zarin Pozan.Pomáhat mu budou další pedagogové naší školy(Ing.Monika Rokůsková,Bc.Růžena Neumannová a Ing.Pavel Franc).Přejeme všem mnoho štěstí v zajímavé moderní kolektivní hře.foto k aktualitě

Projekt Regio

17.02.2010 l projekty l

SOŠ a SOU Kladno se aktivně zapojuje do projektové činnosti.Pod záštitou Středočeského kraje se v projektu Regio pokusíme získat dotaci pro partnerství s Opolským vojvodstvím v Polsku.foto k aktualitě

Web je opět zlatý

04.02.2010 l

Naše webové stránky získaly v tradiční soutěži pořádané městem Kladnem v kategorii středních škol první místo.Po loňském bronzu a předloňském zlatu jsme dokázali neuvěřitelně opět uspět.Odborná porota za účasti primátora města Kladna Ing.Dana Jiránka při slavnostním vyhlášení této soutěže v prostorách kladenské radnice předala řediteli naší školy Mgr.Radku Střihavkovi diplom a věcnou cenu za naše webové vítězství.Naše poděkování patří Bc.Tomáši Eismannovi za jeho intenzivní péči o vzhled našeho webu,Mgr.Zdeňku Chytilovi za velké a pestré množství fotodokumentace a řediteli SOŠ a SOU Kladno za nemalé množství aktualit a dalších důležitých informací ze života naší školy.foto k aktualitě

Maturitní ples tříd POD2 a O4

02.02.2010 l projekty l

Dne 30.1.2010 se uskutečnil maturitní ples tříd POD2 a O4. Tento ples se jako jediný konal na území města Kladna, které přispělo částkou 15tis Kč. Děkujeme i dalším sponzorům plesu a věříme, že se jim ples líbil tak jako maturantům. Děkuje třída POD2 a O4. Fotografie si můžete prohlédnou ve fotogalerii.foto k aktualitě

Kladno - Boppard - Tampere

26.01.2010 l projekty l

PhDr.Josef Bartůněk a Mgr.Zdeňka Hlavničková se v minulém týdnu zúčastnili významného jednání v Porýní - Falcku ohledně plánovaného partnerství se školou z Finska z města Tampere.Společně s naší německou partnerskou školou z Boppardu se budeme pokoušet získat další grant pro naše studenty v programu COMENIUS.Nechme se mile překvapit!foto k aktualitě

Naši futsalisté nepostoupili

21.01.2010 l reprezentace l

Naše futsalové tažení v kategorii děvčat i v kategorii chlapců je u konce.Do čtvrtého kola se po boji nakonec nepodařilo již postoupit.Děkujeme našim výběrům za reprezentaci školy a PhDr.Ivanu Veselému za pedagogický dohled nad tímto sportovním odvětvím.foto k aktualitě

Termíny maturitních plesů 2010

13.01.2010 l

Na žádost studentů naší školy zveřejňujeme termíny plesů maturitních tříd SOŠ a SOU Kladno.V4 - Pá 26.2.2010 Slaný v 19:00.S4 a SPS2 - Pá 12.2.2010 Slaný ve 20:00.PPS4 - So 6.2.2010 Slaný v 19:00.O4 a POD2 - So 30.1.2010 v Kladně ve 20:00.foto k aktualitě

Europa Secura 2010

11.01.2010 l projekty l

Někteří studenti naší školy se zapojí za několik dní do soutěže EUROPA SECURA 2010.Celou akci koordinuje paní Ing.S.Nobilisová, která zároveň svolává první schůzku studentů na čtvrtek 14.1.2010 do učebny č.201 na 6.-7. vyučovací hodinu.foto k aktualitě

Barmanský kurz 2010

05.01.2010 l projekty l

V tomto týdnu proběhne v naší škole tradiční akce našeho gastronomického úseku vzdělávání,barmanský kurz.Pod vedením jednoho z nejlepších a nejzkušenějších lektorů barmanství v Česku,pana Miloše Trettera,budou mít naši studenti možnost získat uznávaný certifikát z barmanských dovedností a vědomostí.Přejeme všem úspěšný týden plný zajímavých ukázek a informací.foto k aktualitě

Máme partnerskou školu v Anglii

04.01.2010 l projekty l

Devátou zahraniční partnerskou školou SOŠ a SOU Kladno je střední škola Bournville College Birmingham.Ředitelé obou škol Mr.Norman Cave a Mgr.Radek Střihavka podepsali před dvěma týdny Memorandum o vzájemné spolupráci.Cesta za poznáním do Anglie je tedy otevřená!foto k aktualitě

Vítejte v roce 2010

01.01.2010 l

SOŠ a SOU Kladno přeje všem svým zaměstnancům a studentům šťastný a úspěšný rok 2010.foto k aktualitě

Florbalové stříbro je naše

20.12.2009 l reprezentace l

Florbalistky SOŠ a SOU Kladno dokázaly vybojovat v těžké konkurenci mezi středními školami regionu stříbrnou medaili.Děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme.Poděkování patří také PhDr.I.Veselému za opět úspěšné koučování našeho družstva.Našemu chlapeckému výběru unikl postup do finálové skupiny jen o vlásek po prohře až v samostaných nájezdech.foto k aktualitě

Medaile v Kladenské veverce 2009

16.12.2009 l reprezentace l

Studenti SOŠ a SOU Kladno získali v jubilejním ročníku ekologicko přírodovědné soutěže pod vedením Ing.I.Kautznerové tři zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.Slavnostní předávání cen proběhlo minulý týden za přítomnosti primátora města Kladna a dalších významných hostů v kladenské zámecké galerii.Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.foto k aktualitě

Passo Tonale 2009

11.12.2009 l

Někteří studenti SOŠ a SOU Kladno spolu s pedagogickým doprovodem dnes odjíždějí na lyžařský kurz do italských Alp.Přejeme všem hezké počasí, pohodovou cestu a mnoho zajímavých zážitků.foto k aktualitě

Vánoční Bayreuth

07.12.2009 l projekty l

Někteří studenti a pedagogové SOŠ a SOU Kladno navštíví tento týden německé město Bayreuth.Cestu za kulturou Bavorska zpestří i tradiční návštěva adventních trhů.Akci organizuje a koordinuje paní učitelka německého jazyka Mgr.Z.Hlavničková.Přejeme všem šťastnou cestu,optimální počasí a mnoho příjemných zážitků.foto k aktualitě

Futsalový postup chlapců

06.12.2009 l reprezentace l

Naši futsalisté pod vedením PhDr.I.Veselého postoupili ve Slaném po třech vítězných zápasech do třetího kola futsalu středních škol.Děkujeme za příkladnou reprezentaci SOŠ a SOU Kladno a gratulujeme k postupu.foto k aktualitě

Návštěva Národního divadla

29.11.2009 l

Studenti SOŠ a SOU Kladno navštíví v tomto týdnu Národní divadlo v Praze.Přejeme všem příjemný kulturní zážitek.foto k aktualitě

Futsalový postup chlapců

27.11.2009 l reprezentace l

Futsalisté SOŠ a SOU Kladno postoupili do dalšího kvalifikačního kola.Děkujeme za reprezentaci školy.foto k aktualitě

Týden plný exkurzí

23.11.2009 l

Studenti několika tříd naší školy absolvovali v minulých dnech mnoho zajímavých a určitě pro vyučování podnětných exkurzí.Navštívili hlavní město, Karlovy Vary a Pardubice.foto k aktualitě

Odbíjená středních škol

14.11.2009 l reprezentace l

Odbíjenkářské výběry chlapců i děvčat SOŠ a SOU Kladno na medaile v tradičním podzimním klání středních škol regionu ve Stochově nedosáhly.Děkujeme však všem za příkladnou reprezentaci naší školy.foto k aktualitě

Máme mezinárodní volejbalové stříbro

12.11.2009 l projekty l

Volejbalisté SOŠ a SOU Kladno vybojovali stříbrnou mezinárodní medaili.V konkurenci středních škol z Česka, Maďarska a Polska prohráli pouze finálový duel s pozdějším vítězem, družstvem Štětína.Třetí místo v turnaji obsadili volejbalisté gymnázia z Nového Strašecí.Maďarský Györ zůstal bez medaile.Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy, města i středočeského regionu.foto k aktualitě

Přivítáme naše partnery z Polska a Maďarska

09.11.2009 l projekty l

Již zítra přivítáme naše partnery z Polska a Maďarska. Výběry obou škol se zúčastní námi pořádaného volejbalového turnaje hraného ke Dni studenstva. Pro studenty a pedagogy obou zahraničních škol je připraven sportovní, kulturní i společenský program. Čtvrtečního turnaje se navíc zúčastní i volejbalisté z gymnázia v Novém Strašecí.foto k aktualitě

SPS1 je volejbalovým mistrem školy roku 2009

08.11.2009 l projekty l

Volejbalisté třídy SPS1 se stali novými mistry SOŠ a SOU Kladno pro rok 2009.Na druhém místě v celoškolním turnaji skončili zástupci třídy V2.Třetí místo obsadil výběr třídy O4.Třída V3B na medaili nedosáhla.Děkujeme všem zúčastněným třídám.Gratulujeme vítězům již tradičního listopadového školního turnaje.Poděkování patří i našim pedagogům za organizaci této velké sportovní akce.foto k aktualitě

Boppard 2009

29.10.2009 l

Prvního listopadu odcestuje více než dvacetičlenná výprava do Porýní - Falcka.Naši studenti a pedagogové budou mít možnost v Německu navštívit města Koblenz, Mainz a partnerskou školu BBS v městečku Boppard u řeky Rýn.Přejeme všem mnoho zajímavých a podnětných zážitků v partnerském německém regionu Středočeského kraje.foto k aktualitě

Známe finalisty

24.10.2009 l projekty l

Celoškolní volejbalový turnaj již zná své finalisty.V úterý 3. listopadu 2009 se utkají mezi sebou výběry tříd SPS1, V3B, O4 a V2 o titul mistra SOŠ a SOU Kladno ve volejbalu 2009.Gratulujeme k postupu do finálového dne.Ostatním třídám děkujeme za účast a za předvedené sportovní výkony.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování

10.10.2009 l

Některé třídy SOŠ a SOU Kladno navštíví v následujících dnech v rámci exkurzního vyučování naše hlavní město. Cílem těchto cest bude poznání historie Prahy, návštěva muzea nebo bankovního ústavu.Přejeme hezké počasí a mnoho podnětných zážitků!foto k aktualitě

Volejbalový turnaj 2009

07.10.2009 l

V těchto dnech začíná kvalifikační kolo celoškolního volejbalového turnaje pro rok 2009.Přejeme všem třídám naší školy úspěch a radost ze hry.foto k aktualitě

Polsko opět zlaté

02.10.2009 l reprezentace l

Studenti SOŠ a SOU Kladno ze třídy LV1 spolu s Ing.S.Nobilisovou a Mgr.Z.Hlavničkovou vybojovali u Baltského moře v Polsku první místo.Náš výběr porazil domácí Poláky i Němce.Několikadenní soutěž, která probíhala v denní i noční dobu, byla letos velmi náročná.Ani vleklé zdravotní problémy, které v průběhu pobytu nastaly, neznemožnily našemu statečnému výběru získat po dvou letech ve Wieselce opět zlatý pohár.Děkujeme za reprezentaci školy i našeho regionu.foto k aktualitě

Přespolní běh byl bronzový

01.10.2009 l reprezentace l

Naši přespolní běžci vybojovali bronzovou medaili.V kategorii děvčat jsme obsadili čtvrté místo.Děkujeme všem za reprezentaci školy.Naše poděkování patří i Mgr. Monice Soukupové za pedagogický dohled při této sportovní středoškolské soutěži.foto k aktualitě

St.Veit an der Glan 2009

28.09.2009 l projekty l

Do rakouských Korutan včera odcestovala skupina studentů a pedagogů z SOŠ a SOU Kladno.V krásném prostředí Alp dojde k návštěvám vyučování v našich partnerských školách,ke konfrontaci se studenty a pedagogy nejen z Rakouska, ale i ze Slovinska a Itálie.Přejeme všem hezké počasí, šťastnou cestu a mnoho zajímavých a pro další studium resp. pedagogickou činnost podnětných zážitků!foto k aktualitě

Polsko 2009

27.09.2009 l projekty l

Studenti SOŠ a SOU Kladno spolu s pedagogickým doprovodem odcestují v pondělí do Polska. U Baltského moře pro naše studenty z oborů LFS a VČ bude připraven určitě zajímavý program pod záštitou naší partnerské polské školy ze Štětína.Této projektové akce se také zúčastní studenti z Německa z města Schwedt.Přejeme hezké počasí a mnoho zážitků!foto k aktualitě

Gastronomický veletrh

23.09.2009 l

Kuchaři a číšníci pod dohledem pedagogů naší školy zamíří zítra do Pardubic.V tamní ČEZ aréně probíhá tradiční gastronomický veletrh se zajímavým doprovodným programem.Přejeme všem mnoho podnětných zážitků!foto k aktualitě

Těsně bez medaile

13.09.2009 l reprezentace l

Fotbalisté SOŠ a SOU Kladno předvedli ve Slatině velmi dobrou hru.V konkurenci středních škol regionu nakonec na medaili těsně nedosáhli.Děkujeme za reprezentaci školy.foto k aktualitě

Návštěva Amerického centra

11.09.2009 l

V Americkém centru v Praze proběhne dnes zajímavé setkání studentů českých středních škol a amerických hokejových legend.I my budeme mít na této netradiční akci své zastoupení.foto k aktualitě

Charitativní sbírka Světluška

09.09.2009 l projekty l

Dnes proběhne poprvé v novém školním roce charitativní akce se zapojením studentů a studentek naší školy z oboru sociální péče pro nadaci Světluška.foto k aktualitě

Studenti míří do Beneluxu

07.09.2009 l

Dnes večer odjíždí skupina studentů a pedagogů naší školy na již tradiční zářijovou cestu za poznáním zajímavých míst Evropy.Tentokrát navštívíme Belgii,Lucembursko a Nizozemsko.Přejeme všem mnoho zážitků, pohodovou cestu a pěkné počasí.foto k aktualitě

Seznamovací kurz prvních ročníků

06.09.2009 l

Zítra začíná již tradiční seznamovací kurz žáků prvních ročníků SOŠ a SOU Kladno.Tato akce bude probíhat na Machově mlýně od pondělí do středy.foto k aktualitě

Školní rok 2009/2010 právě začíná

01.09.2009 l

Dnes začal nový školní rok.Přejeme všem studentům a pedagogům SOŠ a SOU Kladno hodně úspěchů v jejich školních činnostech.foto k aktualitě

Prázdniny začínají

30.06.2009 l

Je dobojováno! Studentům SOŠ a SOU Kladno začínají tolik vytoužené hlavní prázdniny. Přejeme všem hezké počasí a mnoho příjemných zážitků z léta 2009.foto k aktualitě

Setkání s primátorem

25.06.2009 l

Dnes jsme v naší škole přivítali významnou návštěvu.Osobně mezi studenty SOŠ a SOU Kladno přišel pobesedovat primátor města Kladna Ing.Dan Jiránek.Setkání s panem primátorem bylo plné zajímavých informací týkajících se našeho města Kladna.Součástí programu byla i soutěž pro studenty,kde hlavní cenou byl vstup zdarma do kladenského krytého bazénu.foto k aktualitě

Plážový volejbal 2009

24.06.2009 l projekty l

Známe nové mistry naší školy v Beachvolleyballu 2009.Za nepříznivého počasí se vítězkami staly Nicol Sládková a Veronika Koulová.V kategorii chlapců se z vítězství radovali Lukáš Charvát a Pavel Hadrava.Gratulujeme!!!Děkujeme Bc.R.Neumannové,DiS.,Mgr.A.Hlaváčkové a Mgr.Z.Chytilovi za tentokrát opravdu nelehkou organizaci již tradičního školního turnaje.foto k aktualitě

Týden plný exkurzí

18.06.2009 l

Tento týden měli studenti naší školy možnost hned několikrát prožít vyučování trochu jinak.V rámci exkurzí pod dohledem pedagogů SOŠ a SOU Kladno navštívili Prahu a okolí Kladna.A nutno dodat,že přálo i počasí!foto k aktualitě

Slavnostní vyřazení učňů

17.06.2009 l

Dnes v obřadní síni Magistrátu města Kladna proběhne slavnostní vyřazení učňů třetích ročníků oborů prodavač,aranžér a kuchař - číšník.Všem úspěšným z tohoto týdne blahopřejeme.foto k aktualitě

Máme bronzovou medaili

03.06.2009 l reprezentace l

Děvčata SOŠ a SOU Kladno vybojovala bronzovou medaili na silně obsazeném turnaji středních škol ve futsalu v Ústí nad Labem.Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!!!Poděkování patří také Mgr.Monice Soukupové,naší hlavní tělocvikářce a dnešní futsalové trenérce.Konečně se po tolika dlouhých měsících a mnoha čtvrtých místech opět dočkala cenné medaile.Určitě po zásluze.foto k aktualitě

Zlato z Nového Zélandu

01.06.2009 l

PhDr.Ivan Veselý,pedagog SOŠ a SOU Kladno,se stal na Novém Zélandu mistrem světa v kategorii seniorů siláků.Gratulujeme k obrovskému sportovnímu úspěchu!!! Fotografie zdefoto k aktualitě

2. kolo přijímacího řízení

22.05.2009 l

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení, které proběhne ve čtvrtek dne 18.6.2009. Více informací.foto k aktualitě

Nová sociální zařízení v naší škole

11.05.2009 l

Dnes v 10 hodin byla slavnostně uvedena do provozu první část nově zrekonstruovaných sociálních zařízení SOŠ a SOU Kladno.foto k aktualitě

Dvakrát čtvrtí v odbíjené

07.05.2009 l reprezentace l

Odbíjenkáři i odbíjenkářky SOŠ a SOU Kladno obsadili čtvrtá místa v turnajích středních škol regionu ve Stochově.Všem hráčům i našim trenérkám děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.foto k aktualitě

Přijímací řízení

05.05.2009 l

Výsledky 1. kola přijímacího řízení NÁSTAVBOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (přijatí uchazečí) ke stažení zde (xls, pdf).foto k aktualitě

Středoškolský volejbal 2009

03.05.2009 l reprezentace l

V pondělí a v úterý se tento týden rozhodne o držitelích medailí středních škol v odbíjené chlapců i děvčat pro rok 2009.Obhajujeme třetí,resp. čtvrté místo.Odbíjenkáři a odbíjenkářky,fandíme vám na dálku!foto k aktualitě

Hokejbalové zklamání

01.05.2009 l reprezentace l

Hokejbalisté SOŠ a SOU Kladno totálně nezvládli turnaj středních škol.Skončili poslední.Všichni věříme,že příště to může být už jen lepší!foto k aktualitě

Přijímací řízení

28.04.2009 l

Výsledky 1. kola přijímacího řízení (přijatí uchazečí) ke stažení zde (xls, pdf).foto k aktualitě

Charitativní sbírky Lorm a Klokánek

23.04.2009 l projekty l

Studenti z SOŠ a SOU Kladno se opět zapojili do již tradičních charitativních akcí.Děkujeme všem,kteří se do charitativní činnosti zapojili.foto k aktualitě

Badminton cup 2009

17.04.2009 l reprezentace l

Dnes se konal Badminton cup 2009.Studenti naší školy měli možnost poprvé v novodobých dějinách SOŠ a SOU Kladno se zúčastnit školního turnaje v badmintonu.Gratulujeme vítězům několika kategorií.Věříme,že tento turnaj bude mít i v příštím roce své pokračování.foto k aktualitě

Junior marathon 2009

11.04.2009 l reprezentace l

Studenti SOŠ a SOU Kladno se zúčastnili Junior marathonu 2009.Děkujeme za reprezentaci naší školy.foto k aktualitě

Velikonoce 2009

07.04.2009 l

Ředitelství školy přeje všem studentům a zaměstnancům SOŠ a SOU Kladno příjemné prožití velikonočních svátků.Naše přání putují i do osmi našich zahraničních partnerských škol.foto k aktualitě

Třída PPS3 zamíří do Štrasburku

26.03.2009 l

Studenti naší školy ze třídy PPS3 zamíří v měsíci dubnu do francouzského Štrasburku!!!Zasednou do lavic Evropského parlamentu.A proč?Studentka Radka Vondrová pro spolužáky v internetové soutěži studentů a škol vyhrála hlavní cenu, cestu do Evropy.Gratulujeme!foto k aktualitě

Villach 2009

16.03.2009 l

Tradiční studijně poznávací pobyt studentů SOŠ a SOU Kladno v rakouských Korutanech právě proběhne v tomto týdnu.V neděli se naše výprava přesunula na jih Rakouska, kde navštíví vyučování v partnerské škole CHS Villach.Ve středu se v hlavním městě spolkové země v Klagenfurtu zúčastní gastronomického veletrhu Gast 2009.Ve čtvrtek studenti zamíří do Slovinska a nedaleké Itálie.Velké množství přírodních krás určitě nabídne i další možnosti.Přejeme všem příjemný pobyt a mnoho zajímavých zážitků!foto k aktualitě

Týden v Berlíně byl plný činností

14.03.2009 l projekty l

V německém hlavním městě tento týden proběhlo setkání studentů a pedagogů z Kladna, Carhaix-Plouguer, Eichwalde a Štětína.Vytvořené mezinárodní skupiny žáků se snažily pracovat na tématech výsledného produktu projektu Comenius.Za necelé tři týdny přivítá právě naše škola zahraniční delegace u stejné příležitosti.Pokračování této série bude potom v červnu v Bretani ve Francii.foto k aktualitě

V Maďarsku jsme medaili nezískali

08.03.2009 l reprezentace l

Naše volejbalistky na turnaji středních škol v maďarském Györu medaili nevybojovaly.Neproměněný setbol v druhém utkání skupiny A se nakonec ukázal jako zlom úspěchu a neúspěchu v turnaji.Trefená horní páska sítě nám zavřela dveře k velké radosti.Na půdě Gábor Baross školy jsme však zanechali dobrý dojem.Poděkování za reprezentaci SOŠ a SOU Kladno patří všem zúčastněným.Těšme se na Baross kupa 2010!!!foto k aktualitě

Györ 2009

02.03.2009 l reprezentace l

Největší mezinárodní sportovní akce tohoto školního roku je před námi.Ve středu odcestuje dvacetičlenná výprava naší školy do Maďarska.V historickém městě Györu se naše volejbalistky pokusí vybojovat medaili.Turnaje, který se koná na půdě naší partnerské školy Baross Gábor, se zúčastní celkem výběry šesti středních škol.Pro naši reprezentaci je ze strany pořadatelů připraven přebohatý a časově velmi náročný program.Popřejme tedy štastnou cestu, hezké počasí a potřebnou dávku sportovního štěstí!!!foto k aktualitě

Čestné uznání pro SOŠ a SOU Kladno

01.03.2009 l reprezentace l

Naše škola v tomto týdnu získala čestné uznání za pravidelnou a velmi úspěšnou účast v ekologicko-výtvarně-přírodovědné soutěži resp. projektu, Kladenská veverka.Děkujeme všem,kteří naši školu v této soutěži reprezentovali a děkujeme také Ing.Ivě Kautznerové za odborné vedení našich studentů.foto k aktualitě

Lyžařský kurz

23.02.2009 l

Tento týden proběhne tradiční lyžařský kurz studentů prvních ročníků SOŠ a SOU Kladno.Přejeme všem optimální podmínky pro lyžování a snowboard v prostředí českých hor.A samozřejmě i mnoho nezapomenutelných zážitků z lyžařského kurzu.foto k aktualitě

Bronz v silovém víceboji

16.02.2009 l reprezentace l

V silovém víceboji získala děvčata SOŠ a SOU Kladno bronzovou medaili!Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.Poděkování patří také PhDr.I.Veselému a Mgr.V.Češpivovi za organizaci celé této sportovní akce.foto k aktualitě

Projekt Comenius

11.02.2009 l projekty l

Pobyt našich studentů v Berlíně v rámci programu Comenius se přibližuje.Tento týden proběhla informativní schůzka učitelů a studentů SOŠ a SOU Kladno, kteří ještě v tomto školní roce navštíví partnerské školy v Německu a ve Francii.Výsledkem jejich pozorování a práce na projektu by měly být cizojazyčné webové stránky.foto k aktualitě

Náš web je bronzový

28.01.2009 l

Naše škola získala třetí místo v soutěži O nejlepší webové stránky středních škol města Kladna.Loňské vítězství se nám nepodařilo v silné konkurenci obhájit.Slavnostního ceremoniálu vyhlášení výsledků této soutěže byl přítomen i primátor města Kladna Ing.Dan Jiránek.Ředitel SOŠ a SOU Kladno Mgr. Radek Střihavka děkuje nyní již externímu spolupracovníkovi Bc.Tomáši Eismannovi za významný podíl na zisku webové medaile.foto k aktualitě

Partnerství s CHS Villach

20.01.2009 l

Někteří pedagogové naší školy budou mít tento týden možnost navštívit naši rakouskou partnerskou školu u příležitosti tamního Dne otevřených dveří CHS Villach.Přejeme všem štastnou cestu, příjemnou podívanou a mnoho podnětných zážitků.foto k aktualitě

Děvčata postoupila

18.01.2009 l reprezentace l

Reprezentantky SOŠ a SOU Kladno postoupily do dalších futsalových bojů.V dramatické koncovce rozhodujícího utkání úspěšně zvládly penaltový rozstřel.Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.foto k aktualitě

Lyžařský kurz

11.01.2009 l

Tradiční lyžařský kurz studentů prvních ročníků SOŠ a SOU Kladno pod vedením našich pedagogů se přibližuje.Tato zima zatím dopřává všem příznivcům zimních sportů.Nechť ideální podmínky vydrží!foto k aktualitě

Futsalová prohra

10.01.2009 l reprezentace l

Ani tentokrát naši chlapci nedokázali vybojovat futsalovou medaili.Naše ambice pohasly už ve druhém utkání turnaje, který se konal v Berouně.Děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že naše děvčata ve stejném odvětví sportu naši reputaci již v tomto týdnu napraví.foto k aktualitě

Barmanský kurz 2009

05.01.2009 l projekty l

Tento týden proběhne tradiční barmanský kurz.Pod vedením mistra oboru barmanství pana Trettera budou naši studenti celý týden bojovat o zisk barmanské kvalifikace.Přejeme hodně štestí!foto k aktualitě

Jazyková olympiáda

03.01.2009 l reprezentace l

V závěru kalendářního roku 2008 proběhlo školní kolo olympiády v německém a anglickém jazyce.Student Hadrava z O3 a studentky Pupová z V4 a Razímová z V3 získali první místo.Gratulujeme!foto k aktualitě

Nový rok

01.01.2009 l

Ředitelství SOŠ a SOU Kladno přeje všem studentům, zaměstnancům a příznivcům školy pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v roce 2009.foto k aktualitě

Vánoční svátky

22.12.2008 l

Ředitelství našich partnerských škol v zahraničí přejí našim studentům a zaměstnancům příjemné prožití vánočních svátků,pevné zdraví,štěstí a úspěch v roce 2009.foto k aktualitě

Naše škola v zahraničí

15.12.2008 l projekty l

Studenti naší školy se v tomto roce zúčastnili mnoha výjezdů do zahraničí. Chceme v tomto trendu pokračovat i v roce 2009 a věříme, že tento způsob je tou správnou motivací pro všechny naše středoškoláky.foto k aktualitě

Utkání basketbalu

14.12.2008 l

I tento týden měli studenti naší školy možnost vidět na vlastní oči utkání euroligy basketbalu mužů v Pardubicích. Tým z Nymburka se utkal se španělským Bilbaem.foto k aktualitě

Krajské kolo ve florbalu

12.12.2008 l reprezentace l

11.prosince se v Kutné Hoře konalo krajské kolo ve florbalu. Naše dívky obsadily vynikající 2.místo. Děkujeme za reprezentaci!foto k aktualitě

Lyžařské kurzy

10.12.2008 l

Během února proběhne lyžařský kurz pro 1. ročníky v Horních Mísečkách.
Více informacifoto k aktualitě

Schůzka trojspolku v Berlíně

07.12.2008 l projekty l

Včera se v Berlíně za účasti učitelů naší školy konala významná mezinárodní schůzka tří škol ze tří zemí.PhDr.J.Bartůněk a Bc.M.Pickar licitovali nad tématem výsledného produktu projektu Comenius.Výsledek tohoto jednání bude zveřejněn v následujících dnech na našich webových stránkách.foto k aktualitě

Další vystoupení našich florbalistek

05.12.2008 l

S napětím očekáváme výsledek vystoupení našich úspěšných florbalistek,které změří v příštím týdnu své síly s dalšími týmy Středočeského kraje.Chceme medaili!!!Turnaj se bude konat v Kutné Hoře.PhDr.I.Veselý a jeho družina s Pavlínou Mickovou v brance jsou připraveni uspět.Hodně štěstí!foto k aktualitě

Den otevřených dveří

04.12.2008 l

Den otevřených dveří SOŠ a SOU Kladno proběhne dnes od 13 do 19 hodin.Zveme k návštěvě naší školy všechny uchazeče o studium u nás,samozřejmě i všechny ostatní příznivce naší školy.foto k aktualitě

Návštěva Bavorska

03.12.2008 l projekty l

Někteří studenti a pedagogové naší školy zavítali již tradičně v čase adventním do Bavorska.Navštívili město Bayreuth a zažili pravou předvánoční atmosféru.Poděkování za organizaci této akce patří paní Mgr.Z.Hlavničkové a paní Mgr.D.Čápové.foto k aktualitě

Charitativní sbírka

01.12.2008 l

Studenti naší školy se aktivně zapojili do charitativní sbírky nazvané Slunce pro všechny.Děkujeme všem,kteří se na této akci podíleli.foto k aktualitě

Středoškolský basketbal

29.11.2008 l sport l

Basketbalistky naší školy uspěly v konkurenci středních škol.Obsadily pěkné čtvrté místo.Našim chlapcům se již tolik nedařilo.Skončili osmí.Děkujeme všem za reprezentaci školy.Našemu učiteli Mgr.Zarinu Pozanovi patří rovněž poděkování za koučování našich basketbalových týmů.foto k aktualitě

Program Comenius

28.11.2008 l projekty l

Studenti a pedagogové SOŠ a SOU Kladno se vrátili z Francie.Poprvé v dějinách naší školy jsme navštívili partnerskou školu v Bretani,poprvé v dějinách naší školy jsme využili leteckou dopravu.Na programu Comenius budeme pracovat společně s německou školou v Eichwalde.foto k aktualitě

Futsalový turnaj děvčat

27.11.2008 l reprezentace l

Naše futsalistky postoupily do dalších bojů.V základním kole skončily na druhém místě.Blahopřejeme k postupu!Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.foto k aktualitě

Euroliga basketbalu

26.11.2008 l

Studenti SOŠ a SOU Kladno i letos budou mít možnost navštívit zápasy euroligy basketbalu mužů v Pardubicích,kde hraje svá utkání basketbalový tým z Nymburku.Přejeme hodně zábavy při fandění!Černohorci z Podgorice budou již toto úterý prvním ze soupeřů.foto k aktualitě

Exkurze v Ruzyni

25.11.2008 l

Studenti V4 se zúčastnili zajímavé exkurze v ruzyňské věznici.Seznámili se se systémem a funkcemi tohoto zařízení.Nové zkušenosti se určitě budou hodit v přípravě na maturitní zkoušku z právní nauky.foto k aktualitě

Medailová žeň v ekologické soutěži

24.11.2008 l reprezentace l

Absolutním úspěchem našich mladých ekologů skončilo vyhlášení výsledků ekologické soutěže Kladenská veverka 2008.Za přítomnosti primátora našeho města a hejtmana našeho kraje jsme získali dvě první,dvě druhá a jedno třetí místo v různých kategoriích.Děkujeme studentům za vzornou reprezentaci školy a paní učitelce Ing.I.Kautznerové za odborné vedení našich medailistů.foto k aktualitě

Futsalový postup

22.11.2008 l reprezentace l

Reprezentanti SOŠ a SOU Kladno postoupili do dalšího kola ve futsalu chlapců středních škol.Jen jednou jsme v základním turnaji zaváhali,ale i to na postup ze druhé pozice stačilo.Gratulujeme!!foto k aktualitě

Cesta do Bretagne

18.11.2008 l projekty l

I tento týden budeme mít za hranicemi Česka své zastoupení.Skupina studentů a pedagogů SOŠ a SOU Kladno se nejprve letecky přesune do Paříže a později rychlovlakem přes Guingamp do Carhaix-Plouguer,kde sídlí další naše partnerská škola,se kterou nás propojil program Comenius.Přejeme naší výpravě hezké počasí v Bretani,šťastnou cestu a mnoho podnětných zážitků získaných ve Francii.foto k aktualitě

Navštívili naši partnerskou školu v Eichwalde

14.11.2008 l projekty l

Naši studenti a pedagogové se vrátili s velkým množstvím dojmů a zážitků z hlavního města Německa.Navštívili naši partnerskou školu v Eichwalde,se kterou nás propojil program Comenius.Součástí několikadenního pobytu v Berlíně byla návštěva mnoha zajímavých míst ve východní i západní části tohoto velkoměsta.foto k aktualitě

Studijně poznávací pobyt v Berlíně

06.11.2008 l projekty l

V příštím týdnu se skupina dvaceti studentů a pedagogů naší školy zúčastní studijně poznávacího pobytu v německém Berlíně.Tato akce je součástí programu Comenius.Přejeme všem mnoho podnětných a zajímavých zážitků.foto k aktualitě

Veletrh celoživotního vzdělávání

27.10.2008 l

Ve dnech 4. a 5.listopadu 2008 proběhne v Kulturním domě v Kladně na Sítné již tradiční Veletrh celoživotního vzdělávání.I naše škola zde bude mít svůj stánek.Přijďte se podívat!foto k aktualitě

První letošní medaile

26.10.2008 l reprezentace l

Máme první letošní medaili!A je zlatá!Florbalistky SOŠ a SOU Kladno vyhrály turnaj středních škol a postupují do krajského kola.Děkujeme PhDr.Ivanu Veselému a našim reprezentantkám za předvedený výkon.Gratulujeme!!!foto k aktualitě

Školská rada

25.10.2008 l

Vážení rodiče, 31.12.2008 končí první tříleté funkční období školské rady. V době konání třídních schůzek proběhnou na naší škole volby na další funkční období. Žádáme Vás o podání návrhu kandidáta na členství ve školské radě.Termín podání návrhů je do 7.11.2008 do 18.00 hod.Své návrhy posílejte prostřednictvím studenta nebo osobně do kanceláře studijního oddělení školy nebo elektronicky na adresu nobilisova@sosasoukladno.cz.
Více informacífoto k aktualitě

Klub roztleskávaček

17.10.2008 l

Hledáme sportovně nadané dívky na školní akce.Chceme založit klub roztleskávaček.Kdo bude mít zájem, může se hlásit o velkou přestávku u Nikol Čermákové nebo Michaely Černé ve třídě V2B v č.119.Děkujeme.foto k aktualitě

Obsluha rautu

16.10.2008 l

Naši mladí studenti z oboru kuchař - číšník se pod dohledem pedagogů SOŠ a SOU Kladno aktivně zúčastnili jako obsluha rautu ve Sládečkově muzeu v Kladně u příležitosti otevření výstavy na téma: Jak se žije ve Středočeském kraji? Děkujeme za vzornou obsluhu a reprezentaci školy.foto k aktualitě

Kladenská veverka

14.10.2008 l reprezentace l

I letos máme v ekologické soutěži Kladenská veverka svá želízka v ohni.Věříme v nejednu medaili.Slavnostní vyhlášení nejlepších se už blíží!foto k aktualitě

Spolupráce s Americkým centrem v Praze

13.10.2008 l projekty l

Spolupráce SOŠ a SOU Kladno s Americkým centrem v Praze bude mít i v letošním školním roce své pokračování.Studenti naší školy navštíví tuto instituci v měsíci listopadu.V prosinci potom budeme mít tu čest přivítat u nás americkou delegaci.foto k aktualitě

Přespolní běh

08.10.2008 l reprezentace l

Ani v tradiční naší úspěšné sportovní disciplině jsme tentokrát nezískali medaili.V přespolním běhu naše děvčata obsadila páté místo,naši chlapci skončili šestí.Děkujeme za reprezentaci školy.foto k aktualitě

Setkání s prezidentem Spolkové země Porýní-Falcko

06.10.2008 l projekty l

Minulý týden ve čtvrtek se studenti SOŠ a SOU Kladno spolu s pedagogickým doprovodem a za účasti ředitele naší školy setkali s prezidentem Spolkové země Porýní-Falcko panem Joachimem Mertesem, resp.paní viceprezidentkou Hannelore Klammovou v budově Zemského sněmu v Mainzu.Tato oficiální návštěva byla součástí studijně poznávacího pobytu v Boppardu, kde sídlí naše německá partnerská škola.V průběhu minulého týdne byla na programu i návštěva univerzitního města Koblenze a plavba po řece Rýn.foto k aktualitě

Naši mladí golfisté

05.10.2008 l reprezentace l

Naši mladí golfisté si vyzkoušeli povrch a hřiště v Beřovicích.Celou tuto netradiční sportovní akci pořádala Komerční banka v Kladně.Děkujeme za reprezentaci školy i za pozvání na pažit.foto k aktualitě

Návštěva partnerské školy

27.09.2008 l projekty l

Dnes odjíždí skupina dvaceti studentů naší školy spolu s pedagogickým doprovodem do Německa.Ve spolkové zemi Porýní-Falcko navštíví partnerskou střední školu v Boppardu u Rýna, zúčastní se rýnské plavby, navštíví město Koblenz a ve čtvrtek i Zemský sněm v Mainzu.Přejeme všem mnoho podnětných zážitků, hezké počasí a šťastnou cestu.foto k aktualitě

Světluška 2008

26.09.2008 l

Tento týden proběhla za účasti studentek naší školy charitativní sbírka Světluška 2008.Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do této akce.foto k aktualitě

Lehká atletika bez medaile

24.09.2008 l reprezentace l

Zůstáváme stále bez medaile.Ani lehká atletika nepřinesla úspěch v podobě medailového umístění.Děkujeme však všem, kteří nás reprezentovali.foto k aktualitě

Humboldtovo gymnázium na Kladně

23.09.2008 l projekty l

Tento týden ve čtvrtek nás navštíví delegace studentů a pedagogů z německého Berlína.Naše tamní partnerská škola je slavné Humboldtovo gymnázium v Eichwalde.Součástí čtvrtečního programu bude prohlídka města Kladna,vzájemné fotbalové utkání,prohlídka naší školy a slavnostní večeře.foto k aktualitě

Wieselka 2008

19.09.2008 l reprezentace l

Naše výprava se vrátila z Polska.U Baltského moře naše družina absolvovala celotáborovou hru společně se studenty naší polské partnerské školy.Děkujeme všem za reprezentaci školy.Věříme,že podnětných a zajímavých zážitků bylo mnoho.foto k aktualitě

Fotbalisté na turnaji středních škol

17.09.2008 l reprezentace l

Naši fotbalisté skončili v turnaji středních škol na šestém místě.Děkujeme za reprezentaci školy.foto k aktualitě

Cesta do Polska

15.09.2008 l projekty l

Dnes odjede naše reprezentace do Polska.V malebné vesničce Wieselka u Baltského moře budeme obhajovat zlato.Letošní téma bojové hry zní:Piráti a moře.Přejeme naší výpravě hezké počasí a mnoho podnětných zážitků!Přivezte opět zlatý pohár!foto k aktualitě

Poznávací pobyt v Itálii

13.09.2008 l projekty l

Několik desítek studentů naší školy,společně s pedagogickým doprovodem,se vrátilo z týdenního poznávacího pobytu v Itálii.Součástí programu byla i návštěva Říma a Vatikánu.foto k aktualitě

Naše škola se zúčastní mezinárodní konference

08.09.2008 l

Delegace naší školy se dnes zúčastní v budově Krajského úřadu Středočeského kraje mezinárodní konference na téma Partnerství Středočeského kraje a Porýní - Falcka v Německu.Bude zde prezentována spolupráce SOŠ a SOU Kladno s BBS Boppard.foto k aktualitě

Seznamovací kurz

05.09.2008 l

Studenti prvních ročníků naší školy,společně s pedagogickým doprovodem,se účastní seznamovacího kurzu,který právě probíhá na Rakovnicku.Přejeme hezké počasí a mnoho legrace!foto k aktualitě

Školní rok 2008/2009

01.09.2008 l

Dnes začal školní rok 2008/2009.Přejeme všem studentům i pedagogům SOŠ a SOU Kladno mnoho úspěchů ve studiu, resp. v pedagogickém působení.foto k aktualitě

Hezké prožití letních prázdnin

01.07.2008 l

Ředitelství školy přeje všem studentům hezké prožití letních prázdnin! Všem zaměstnancům SOŠ a SOU Kladno příjemně strávenou letní dovolenou.foto k aktualitě

Rekordní počet medailí

27.06.2008 l reprezentace l

Reprezentanti SOŠ a SOU Kladno ve školním roce 2007/2008 dokázali překonat rekordní hranici v počtu získaných středoškolských medailí v jednom školním roce na domácí půdě i v zahraničí.Blahopřejeme a děkujeme i našim trenérům a trenérkám.Přejeme hodně štěstí v dalším školním roce!!foto k aktualitě

Seznamovací a lyžařský kurz

16.06.2008 l

3. - 6. září se bude konat seznamovací kurz 1. ročníků. Blížší informace naleznete zde. V druhé půli února proběhne pro studenty 1.ročníků lyžařský kurz. Více informací zde.foto k aktualitě

Studijně poznávací pobyt

27.05.2008 l projekty l

Ve třetím červnovém týdnu se bude konat již tradiční studijně poznávací pobyt některých studentů SOŠ a SOU Kladno v rakouských Korutanech na půdě naší hlavní partnerské školy CHS Villach.foto k aktualitě

Návštěva ze Štětína

24.05.2008 l projekty l

V příštím týdnu naši školu navštíví skupina studentů a pedagogů z naší polské partnerské školy ze Štětína.foto k aktualitě

Druhé kolo přijímacího řízení

15.05.2008 l

Druhé kolo přijímacího řízení se bude konat ve čtvrtek 29.5.2008.foto k aktualitě

Celorepublikové finále futsalu

13.05.2008 l reprezentace l

Naše děvčata získala v celorepublikovém finále futsalu čtvrté místo v Brně.Gratulujeme k velkému úspěchu.foto k aktualitě

Bronzová z maratonu!

25.04.2008 l reprezentace l

Máme další bronzovou medaili. Gratulujeme! Naši běžci ji získali v maratonském běhu středních škol.foto k aktualitě

Zlatý Villach

18.04.2008 l reprezentace l

Ředitelství SOŠ a SOU Kladno děkuje reprezentantům školy za opět zlaté vystoupení v rakouském Villachu!foto k aktualitě

Turnaj v Maďarsku

11.04.2008 l reprezentace l

Děkujeme reprezentantům naší školy za účast na volejbalovém turnaji v Maďarsku.foto k aktualitě

Futsal

09.04.2008 l reprezentace l

Kolosální úspěch našich dívek! Po roce se opět probojovaly do republikového finále SŠ. Když obsadily bez porážky v konferenčním finále druhé postupové místo.foto k aktualitě

Okresní kolo ve florbalu

02.04.2008 l reprezentace l

Dne 2.4.2008 se uskutečnilo okresní kolo ve florbalu dívek. Dívky naší školy suveréně obhájily prvenství z loňského roku. Naše dívky zvítězily ve všech utkáních a měly celkové skóre 26:4.foto k aktualitě

Divizní finále ve futsalu

10.03.2008 l reprezentace l

Dne 5.3.2008 proběhlo divizní finále ve futsalu v kategorii dívky. Naše zástupkyně postoupily do FINÁLE KONFERENCE. Gratulujeme!
Výsledky zápasů: SOŠ a SOU Kladno - Gymnázium Přípotoční 6:4 (Góly: Svobodová 4x, Sládková, Lévaiová), SOŠ a SOU kladno - OA Svatoslavova 5:0 (Góly: Fojtíková, Sládková, Svobodová) SOŠ a SOU Kladno - SŠMS Schulhoffova 6:3 (Góly: Sládková 3x, Lévaiová 2x, Svobodová)foto k aktualitě

Čtyřboje zdatnosti

08.03.2008 l reprezentace l

26.února 2008 se v Kladně konalo Okresní kolo čtyřboje zdatnosti. Prohlédněte si výsledky.foto k aktualitě

Zkrácené vyučování

03.03.2008 l

Dne 3.4.2008 bude zkrácené vyučování do 11.35 hod. z důvodu školení ŠVP.foto k aktualitě

Volné dny

02.03.2008 l

Ředitel SOŠ a SOU Kladno vyhlašuje na období 17.3.2008 - 19.3.2008 volné dny.foto k aktualitě

Soutěž odborných vědomostí a dovedností

22.01.2008 l projekty l

V tomto týdnu nás čeká školní kolo Soutěže odborných vědomostí a dovedností žáků třetích ročníků oborů obchodník a prodavač. Dne 25. ledna 2008 se uskuteční školní kolo soutěže oboru obchodník. Zahájení v 7:00 hodin. Soutěž se uskuteční v odborných učebnách č. 301 a č. 313 za přítomnosti UOV pí Pecharové , pí Schröderové a Mgr. Vohradské. Vyhlášení výsledků dílčí části soutěže proběhne dne 30. ledna 2008 4. vyučovací hodinu.foto k aktualitě

Maturitní ples

08.01.2008 l

V pátek 11.1.2008 se koná v Domě kultury v Kladně maturitní ples tříd SOŠ a SOU Kladno.Přejeme všem příjemnou zábavu.foto k aktualitě

Futsalisté SOŠ a SOU Kladno

03.01.2008 l reprezentace l

Futsalisté SOŠ a SOU Kladno se v příštím týdnu budou pokoušet o postup do dalšího kola v bojích mezi středním školami Středočeského kraje.Našimi soupeři budou školy z Berouna,Kladna a Příbrami.Hodně štěstí!foto k aktualitě

Nový rok

01.01.2008 l

Ředitelství SOŠ a SOU Kladno přeje všem studentům,zaměstnancům a příznivcům školy pevné zdraví,hodně štěstí a úspěchů v roce 2008.foto k aktualitě

Vánoční svátky

21.12.2007 l

Zimní prázdniny již klepou na dveře!Dnes naposledy v roce 2007 zamíří studenti SOŠ a SOU Kladno do školních lavic.Školní vyučování však bude netradiční.V kladenské Sokolovně se bude konat celoškolní rozloučení s kalendářním rokem 2007 formou připravené kulturně umělecké akce.Přejeme všem příjemnou zábavu a hezké prožití následných svátků vánočních.foto k aktualitě

Přání do nového roku ze zahraničí

18.12.2007 l

Ředitel naší hlavní partnerské školy CHS Villach z rakouských Korutan Ost.L.Prof.Mag.Guenther Weiss přeje SOŠ a SOU Kladno mnoho zdaru a štěstí v novém roce 2008.Také ředitelství Zespol szkol Nr.5 z polského Štětína a ředitelství BBS Boppard z Porýní-Falcka nám přejí vše nejlepší do nového roku.Děkujeme.foto k aktualitě

Poděkování všem reprezentantům

17.12.2007 l reprezentace l

Ředitelství SOŠ a SOU Kladno děkuje všem reprezentantům školy za předvedené výkony a super výsledky v kalendářním roce 2007.foto k aktualitě

Literární pořad Básníci

14.12.2007 l projekty l

V příštím týdnu proběhne v naší škole literární pořad Básníci.Přejeme studentům vybraných tříd příjemný poslech.foto k aktualitě

Zajímavé exkurze

13.12.2007 l

Studenti tříd naší školy se v příštím týdnu zúčastní několika zajímavých exkurzí.foto k aktualitě

Reprezentace na zahraničním turnaji

12.12.2007 l

SOŠ a SOU Kladno hledá studenty, kteří hrají aktivně fotbal a chtěli by reprezentovat školu na zahraničním turnaji v příštím roce?foto k aktualitě

Dárcovství krve

11.12.2007 l

Studenti SOŠ a SOU Kladno se pod vedením paní učitelky Šárky Jelínkové zapojili do dárcovství krve.Děkujeme velice!foto k aktualitě

Charitativní akce

10.12.2007 l projekty l

Studenti oboru sociální péče absolvují v adventním čase řadu charitativních akcí a vlastních vystoupení.Děkujeme.foto k aktualitě

Barmanský kurz

09.12.2007 l projekty l

Máte zájem absolvovat barmanský kurz a získat certifikát? Potom máte v lednu možnost. Naše škola pořádá tuto akci již 12 let. Celou akci zajišťuje p.E.Kudlatová.foto k aktualitě

Školní časopis

09.12.2007 l projekty l

Redakční rada studentů SOŠ a SOU Kladno vydala další číslo školního časopisu Sousoší. Děkujeme. Prohlédnout si ho můžete i na našich internetových stránkách v rubrice školní časopis.foto k aktualitě

Přihlaste se do SOČ

07.12.2007 l

Studenti, máte zájem soutěžit ve znalostech a dovednostech získaných v odborném předmětu? Přihlaste se do SOČ. Více informací můžete dostat od vašich učitelů.foto k aktualitě

Kladenská veverka

06.12.2007 l

Studenti SOŠ a SOU Kladno uspěli v ekologické soutěži Kladenská veverka. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.foto k aktualitě

Den otevřených dveří

05.12.2007 l

Dnes proběhne od 13 do 19 hodin v SOŠ a SOU Kladno Den otevřených dveří. Přijďte nás navštívit!foto k aktualitě

Do Bayreuthu!

04.12.2007 l projekty l

Za němčinou a historií do Bayreuthu! Skupina našich studentů a pedagogů dnes zamíří do Bavorska. Přejeme všem příjemně strávený den u našich západních sousedů.foto k aktualitě

Přednáška Dr.Alexandra Vondry

03.12.2007 l

Studenti naší školy dnes v rámci vyučování navštíví přednášku Dr.Alexandra Vondry z ministerstva zahraničí, která se bude konat v areálu VŠFS v Kladně.foto k aktualitě

Přípravy na Den otevřených dveří

02.12.2007 l

V SOŠ a SOU Kladno vrcholí přípravy na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 5.prosince 2007 od 13 do 19 hodin v naší školní budově.Zájemci o studium, přijďte se podívat!foto k aktualitě

Stříbrná medaile v gastronomické soutěži

01.12.2007 l reprezentace l

I v sobotu může škola uspět! Družstvo našich kuchařů získalo v Mratíně stříbrnou medaili v gastronomické soutěži.Gratulujeme k opravdu nečekanému úspěchu!Děkujeme Bc.H.Jůzové a gr.V.Vohradské za pedagogický dohled a přípravu našich reprezentantů.foto k aktualitě

19.5.2013

01.01.1970 l

Žáci učebního oboru kuchař - číšník pod pedagogickým dohledem Mgr. Luďka Chocholy, Pavly Vlasaté a Mgr. Hany Jůzové se zúčastnili netradiční gastronomické akce, soutěže žáků středních škol v Muzeu gastronomie v Praze. A obstáli. Děkujeme všem za reprezentaci školy a pevně věříme v další úspěšné pokračování prezentace SOŠ a SOU Kladno na poli gastronomickém.