PORUCHA TELEFONNÍ LINKY
Z DŮVODU PORUCHY NENÍ MOŽNÝ TELEFONICKÝ KONTAKT SE ŠKOLOU. PROSÍME VÁS, OBRACEJTE SE NA JEDNOTLIVÉ ZAMĚSTNANCE ŠKOLY E-MAILEM, viz přiložený odkaz: zaměstnanci školy
DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.
logo Kladno

Otevřená, efektivní, fungující
a moderní škola

SOŠ a SOU Kladno má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Veronika a Jan
Magda, Filip a Marie
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Metoděj, Adéla a Viktorie
Karolína a Jakub
Bruno a Jakub
Viktoriya a Matyáš

Aktuality ze školy

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2024/2025 - 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2024/2025 - 2. kolo

21. 06. 2024

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

75-41-M/01 Sociální činnost, zde.

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, zde.

Vodácký kurz na Berounce byl plný skvělých zážitků

Vodácký kurz na Berounce byl plný skvělých zážitků

17. 06. 2024

Ve dnech 17. až 19. června 2024 se uskutečnil dlouho očekávaný školní vodácký kurz, který zavedl naše žáky a učitele na řeku Berounku. Účastníci kurzu zdolali náročný, ale nádherný úsek od Zvíkovce do Nižboru.

I přes vrtkavé počasí, které je po celou dobu provázelo, panovala mezi studenty skvělá nálada a kamarádská atmosféra. Během dne se všichni snažili co nejlépe zvládnout řeku a navzájem si pomáhali. Večery pak trávili při příjemném posezení u kytary, které přispělo k stmelení kolektivu. Celý kurz byl nejen o sportovních výkonech a dobrodružstvích na vodě, ale také o společných zážitcích a radosti z překonání výzev.

Děkujeme všem zúčastněným studentům i pedagogům, kteří přispěli k tomu, že tento vodácký kurz se stal pro všechny nezapomenutelným zážitkem.

Fotografie naleznete zde.

1. místo v prestižní soutěži je naše!

1. místo v prestižní soutěži je naše!

17. 06. 2024

V pondělí 17. června 2024 se v obřadní síni Magistrátu města Kladna konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o návrh památníku 17. listopadu. Soutěž vyhlášená statutárním městem Kladno byla určena pro studenty středních škol v Kladně s cílem najít vhodné a realizovatelné řešení důstojné připomínky hodnot spojených s tímto významným datem v české historii.

Mezi účastníky soutěže vynikla Andrea Raušová, studentka prvního ročníku kombinovaného lycea, která získala 1. místo za svůj vynikající návrh. Andrea patří mezi skupinu talentovaných žáků, kteří se do soutěže zapojili a svými kreativními návrhy se snažili vytvořit místo, kde by si obyvatelé města mohli každoročně připomínat hodnoty svobody a demokracie. Její vítězný návrh se stal nejlepším mezi mnoha jinými díky své originalitě a schopnosti zachytit podstatu 17. listopadu. Andrea se svými spolužáky ukázala, že mladá generace má schopnost a chuť podílet se na tvorbě veřejného prostoru s hlubokým historickým významem.

Slavnostního vyhlášení výsledků se ujali Mgr. et Mgr. Gabriela Havlůjová a Ing. arch. Ondřej Rys, kteří společně ocenili nejen vítězný návrh, ale i úsilí všech zúčastněných studentů. Podle návrhu Andrey Raušové vznikne za podpory města památník, který poskytne obyvatelům Kladna důstojné místo pro setkávání, vzpomínání a vyjádření úcty hodnotám, které 17. listopad symbolizuje.

Vedení školy děkuje Mgr. Honysové za organizaci, podporu a vedení žáků. Andree Raušové a ostatním žákům (K. V. Englické, L.Englischovi, K. Chládkové, D. Kosovi, V. Bláhové, N. Hrbatové, E. Charvátové) třídy KL1 za reprezentaci školy.

Fotografie naleznete zde.

Projektový den s Amálkou

Projektový den s Amálkou

14. 06. 2024

Ve středu 14. června se na naší školní zahradě a v přízemí školy uskutečnil tradiční projektový den, který letos přinesl spoustu zábavy a poučení. Naše pozvání přijali žáci z prvního stupně základní školy Amálská. Celý den zorganizovala Mgr. Kyrych ve spolupráci se studenty oborů Sociální činnosti a Kombinovaného lycea. Ti v náplni svého studia mají práci s dětmi, takže si mohli v praxi vyzkoušet, jaké to je stát na druhé straně pomyslné katedry, a ověřit si kompetence, které budou potřebovat ve své budoucí praxi.

Naši studenti připravili pro mladší žáky řadu zábavných a naučných úkolů a aktivit. Děti se během dopoledne vydaly na dobrodružnou cestu plnou vědomostních i pohybových soutěží, které byly rozmístěny na různých stanovištích po celé školní zahradě i uvnitř školy.

Po splnění všech úkolů čekala na soutěžící zasloužená odměna. Usměvavé tváře nejmladších školáků mluvily za vše. Celý den se nesl v duchu radosti, smíchu a spolupráce. Tento projektový den byl skvělou příležitostí pro naše studenty, protože mohli získávat nové zkušenosti, aplikovat své teoretické znalosti a dovednosti a připravovat se tak na svou budoucí profesní dráhu. Tento den byl nezapomenutelný i pro děti ze základní školy Amálská, které si odnesly spoustu krásných zážitků a nových znalostí.

Vedení školy děkuje vedoucí tohoto projektu Mgr. Kyrych a všem žákům, kteří připravovali dopoledne plné her.

Fotografie naleznete zde.

Zahradní slavnost v dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek

Zahradní slavnost v dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek

14. 06. 2024

Jak jsme se v květnu dohodli, tak jsme udělali. Dětský rehabilitační stacionář Zvonek v pátek 14. 6. 2024 pořádal zahradní slavnost a my (vybraní studenti ze třídy KL1 a S1) s ním. Naši studenti si pro děti připravili několik krásných stanovišť - slalom na motorkách, malování na obličej, házení na koš, lovení magnetických rybiček a hledání obrázků. Nechyběly námi připravené hrací karty, diplomy a odměny. Personálu stacionáře jsme tak opravdu ulehčili práci a umožnili mu naplno se věnovat příchozím hostům. Těšíme se na další spolupráci.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové a žákům, kteří připravili krásný program pro stacionář Zvonek.

Fotografie naleznete zde.

Odkazy

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.