logo Kladno

Maturitní zkoušky

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitel SOŠ a SOU Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, určuje následující:

Podání přihlášky žáka k MZ je do 1. 12. 2023. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.

Veřejnosprávní činnost

Společná část

1. zkouška z českého jazyka a literatury

 • didaktický test

2. volitelný předmět

Cizí jazyk
 • didaktický test
Matematika
 • didaktický test
Profilová část

povinné zkoušky

Praktická zkouška
 • Písemná a elektronická komunikace, Aplikovaná výpočetní technika - učební praxe
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Právo
 • Veřejná správa
Zkouška z českého jazyka a literatury
 • Ústní zkouška
 • Písemná práce
Volitelný předmět - cizí jazyk
 • Ústní zkouška
 • Písemná práce

Sociální činnost

Společná část

1. zkouška z českého jazyka a literatury

 • didaktický test

2. volitelný předmět

Cizí jazyk
 • didaktický test
Matematika
 • didaktický test
Profilová část

povinné zkoušky

Praktická zkouška
 • Učební praxe a Sociální politika
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Speciální pedagogika, Psychologie, Pedagogika
 • Pečovatelství, Sociální péče
Zkouška z českého jazyka a literatury
 • Ústní zkouška
 • Písemná práce
Volitelný předmět - cizí jazyk
 • Ústní zkouška
 • Písemná práce

Logistické a finanční služby

Společná část

1. zkouška z českého jazyka a literatury

 • didaktický test

2. volitelný předmět

Cizí jazyk
 • didaktický test
Matematika
 • didaktický test
Profilová část

povinné zkoušky

Praktická zkouška
 • Aplikovaná výpočetní technika, učební praxe
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Finančnictví a ekonomika
 • Logistika služeb
Zkouška z českého jazyka a literatury
 • Ústní zkouška
 • Písemná práce
Volitelný předmět - cizí jazyk
 • Ústní zkouška
 • Písemná práce

Kombinované lyceum - přírodovědné zaměření

Společná část

1. zkouška z českého jazyka a literatury

 • didaktický test

2. volitelný předmět

Cizí jazyk
 • didaktický test
Matematika
 • didaktický test
Profilová část

povinné zkoušky

Zkouška z českého jazyka literatury
 • Ústní zkouška
 • Písemná práce
Volitelný předmět - cizí jazyk
 • Ústní zkouška
 • Písemná práce
Praktická zkouška
 • Písemná zkouška z vybraných okruhů biologie, ekologie a chemie v zaměření
 • Praktický úkol z mikroskopie
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Biologie v zaměření a Ekologie v zaměření
 • Chemie v zaměření nebo Matematika a matematika v zaměření

Kombinované lyceum - humanitní zaměření

Společná část

1. zkouška z českého jazyka a literatury

 • didaktický test

2. volitelný předmět

Cizí jazyk
 • didaktický test
Matematika
 • didaktický test
Profilová část

povinné zkoušky

Zkouška z českého jazyka literatury
 • Ústní zkouška
 • Písemná práce
Volitelný předmět - cizí jazyk
 • Ústní zkouška
 • Písemná práce
Praktická zkouška
 • Psychologická práce s klientem
 • Rozbor kazuistiky klienta
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Psychologie a Pedagogika
 • Základy společenských věd nebo Sociální práce

Více informací na www.novamaturita.cz

Fotogalerie z maturitních zkoušek

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.