PORUCHA TELEFONNÍ LINKY
Z DŮVODU PORUCHY NENÍ MOŽNÝ TELEFONICKÝ KONTAKT SE ŠKOLOU. PROSÍME VÁS, OBRACEJTE SE NA JEDNOTLIVÉ ZAMĚSTNANCE ŠKOLY E-MAILEM, viz přiložený odkaz: zaměstnanci školy
DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.
logo Kladno

Erasmus+

Eraasmus+

Erasmus+ 2014-2016

První pracovní stáž je za námi

Ve dnech 10.3. až 23.3. vyrazila první skupina žákyň z oboru Sociální činnost do Polska za odbornou praxí. Cesta proběhla v rámci projektu Za odbornou praxí do Evropy z programu Erasmus+.

První týden strávily žákyně ve speciální škole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, kde pracovaly s dětmi s mentálním postižením. Žákyně dětem pomáhaly s převlékáním, asistovaly klientům při jídle i v rámci terapeutických činností (hraní na hudební nástroje, kreslení, pobyt v tělocvičně apod.)

Druhý týden si účastnice vyzkoušely práci s dospělými klienty s mentálním handicapem ve stacionáři Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach. Tady asistovaly dospělým klientům při nácviku domácích činností a práci ve cvičné kuchyni (např. uklízení, vaření). Dále také v různých dílnách při kreativní tvorbě a drobných dílenských činnostech (výroba dekorací, tvoření, keramika, ruční práce apod.). Mohly si zde „na vlastní kůži“ vyzkoušet relaxační zónu Snoezelen, kde pozorovaly účinek pobytu v relaxační místnosti jak na klienty, jejich náladu a psychické rozpoložení, tak i na sebe.

Volný čas po práci trávily účastnice s žáky naší partnerské školy Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce (např. sportovní odpoledne v jejich tělocvičně) nebo si užívaly osobní volno. O víkendu jsme pro ně uspořádali výlet do Osvětimi, kde měly objednanou prohlídku s českým průvodcem. Vyrazily také vlakem do nedalekého Krakova, jak za památkami, tak i za nákupy ☺

Dívky si po celou dobu mobility vedly deník, kde stručně zaznamenávaly, jaké činnosti vykonávaly, co se jim dařilo/nedařilo, líbilo/nelíbilo, co nového se naučily o druhých lidech a hlavně o sobě. Tyto zkušenosti a dojmy budou prezentovat svým spolužákům a sdílejí je prostřednictvím fotografií a videí.

Erasmus pokračuje

Tři naše kolegyně se ve dnech 9. -12. ledna zúčastnily přípravné návštěvy ve Wieliczce v Polsku. Přípravná návštěva proběhla v rámci projektu Za odbornou praxí do Evropy z programu Erasmus+. Kolegyně se nejprve sešly se zástupci naší partnerské školy Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, kteří pro ně připravili program a harmonogram návštěvy. Ve dvou dnech potom kolegyně navštívily dvě organizace, kam naši žáci pojedou v březnu na praxi. Jedná se o odbornou školu Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce a stacionář Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach.

V obou zařízeních budou žáci pracovat s klienty s mentálním hendikepem v různých věkových kategoriích, od dětí po dospělé. Dále kolegyně zajišťovaly praktické věci potřebné pro zdárný průběh pobytu žáků jako ubytování, stravování, dopravu na pracoviště, trávení volného času a podobně. Přípravy proběhly k všestranné spokojenosti, zbývá doladit poslední detaily a žáci mohou v březnu vyrazit za poznáním.

61 225 EUR obdrží naše škola v rámci programu Erasmus+

Celkem 21 žáků naší školy bude mít možnost vycestovat za odbornou praxí do zahraničí. V termínu od září 2023 do února 2025 budeme realizovat projekt nazvaný Za odbornou praxí do Evropy. Aktivity projektu se skládají ze tří běhů, kdy do tří různých zemí pojednou žáci ze tří různých vzdělávacích oborů, a to Kuchař-číšník, Logistické a finanční služby a Sociální činnost.

Skupina 7 žáků z oboru Kuchař-číšník pojede do Itálie, kde hodláme najít partnera, který žákům umožní vykonat praxi přímo v restauračním zařízení. Mobilita bude probíhat tak, že žáci budou docházet do kuchyně a seznamovat se s provozem, osvojovat si potřebné návyky v kuchyni cizí země a naučit se připravovat některé jejich národní pokrmy.

Skupina 7 žáků z oboru Logistické a finanční služby pojede na Slovensko. Máme domluvenou spolupráci se školou z Prešova, která by žákům zprostředkovala praxi v hotelu, penzionu, cestovní kanceláři nebo agentuře, informačním centru města nebo regionu. Cílem je žákům přiblížit systém řízení cestovního ruchu, seznámit je se systémem orgánů a organizací cestovního ruchu a objasnit činnost cestovních kanceláří, jejich funkce, a to včetně smluvních vztahů s dalšími subjekty cestovního ruchu, osvojit si problematiku specifických služeb z hlediska subjektů poskytujících tyto služby i z pohledu zákazníků (hotely, penziony, restaurace, sportovní a kulturní zařízení, aj.)

Skupina 7 žáků z oboru Sociální činnost pojede do Polska. Máme domluvenou spolupráci se školou Wieliczky, která by zprostředkovala žákům praxi v organizaci, poskytující sociální péči. Cílem je, aby žáci znali požadavky na pracovníky v sociálních službách v cizí zemi, aby se seznámili s fungováním a péčí o klienty, s poskytováním přímé pomoci klientům sociálních služeb.

Součástí všech pobytů bude aktivní trávení volného času společně s žáky ze zahraničí tak, aby docházelo k co největší interakci mezi nimi a poznání se navzájem. Žáci absolvují návštěvu kulturních nebo historických památek, seznámí se s městem a jeho okolím. Během pobytu dojde ke zvýšení kompetencí žáků a zdokonalení cizích jazyků, v tomto případě hlavně angličtiny.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.