logo Kladno

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ 2014-2016

61 225 EUR obdrží naše škola v rámci programu Erasmus+

Celkem 21 žáků naší školy bude mít možnost vycestovat za odbornou praxí do zahraničí. V termínu od září 2023 do února 2025 budeme realizovat projekt nazvaný Za odbornou praxí do Evropy. Aktivity projektu se skládají ze tří běhů, kdy do tří různých zemí pojednou žáci ze tří různých vzdělávacích oborů, a to Kuchař-číšník, Logistické a finanční služby a Sociální činnost.

Skupina 7 žáků z oboru Kuchař-číšník pojede do Itálie, kde hodláme najít partnera, který žákům umožní vykonat praxi přímo v restauračním zařízení. Mobilita bude probíhat tak, že žáci budou docházet do kuchyně a seznamovat se s provozem, osvojovat si potřebné návyky v kuchyni cizí země a naučit se připravovat některé jejich národní pokrmy.

Skupina 7 žáků z oboru Logistické a finanční služby pojede na Slovensko. Máme domluvenou spolupráci se školou z Prešova, která by žákům zprostředkovala praxi v hotelu, penzionu, cestovní kanceláři nebo agentuře, informačním centru města nebo regionu. Cílem je žákům přiblížit systém řízení cestovního ruchu, seznámit je se systémem orgánů a organizací cestovního ruchu a objasnit činnost cestovních kanceláří, jejich funkce, a to včetně smluvních vztahů s dalšími subjekty cestovního ruchu, osvojit si problematiku specifických služeb z hlediska subjektů poskytujících tyto služby i z pohledu zákazníků (hotely, penziony, restaurace, sportovní a kulturní zařízení, aj.)

Skupina 7 žáků z oboru Sociální činnost pojede do Polska. Máme domluvenou spolupráci se školou Wieliczky, která by zprostředkovala žákům praxi v organizaci, poskytující sociální péči. Cílem je, aby žáci znali požadavky na pracovníky v sociálních službách v cizí zemi, aby se seznámili s fungováním a péčí o klienty, s poskytováním přímé pomoci klientům sociálních služeb.

Součástí všech pobytů bude aktivní trávení volného času společně s žáky ze zahraničí tak, aby docházelo k co největší interakci mezi nimi a poznání se navzájem. Žáci absolvují návštěvu kulturních nebo historických památek, seznámí se s městem a jeho okolím. Během pobytu dojde ke zvýšení kompetencí žáků a zdokonalení cizích jazyků, v tomto případě hlavně angličtiny.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.