PORUCHA TELEFONNÍ LINKY
Z DŮVODU PORUCHY NENÍ MOŽNÝ TELEFONICKÝ KONTAKT SE ŠKOLOU. PROSÍME VÁS, OBRACEJTE SE NA JEDNOTLIVÉ ZAMĚSTNANCE ŠKOLY E-MAILEM, viz přiložený odkaz: zaměstnanci školy
DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.
logo Kladno

Závěrečné zkouškyNa konci třetího ročníku žáci tříletých učebních oborů skládají státní závěrečnou zkoušku, která se skládá ze tří částí.

Písemná část

Témata písemné závěrečné zkoušky jsou generovány bankou úkolů Národního ústavu pro vzdělávání, kdy následně ředitel školy přidělí každému žáku jedno téma. Tato zkouška trvá nejdéle 240 minut. Ke každému tématu jsou vždy vypracována kritéria a pravidla hodnocení, kterými se vyučující, kteří tyto práce opravují, řídí.

Praktická část

U praktické části vybere ředitel školy minimálně 1 téma, pokud vybere více témat, žáci si téma losují. Žáci konají praktickou závěrečnou zkoušku nejdéle 3 dny, v jednom dni trvá zkouška nejvýše 7 hodin.

Ústní část

Pro ústní zkoušku obsahuje jednotné zadání 30 témat, ze kterých ředitel školy vybere pro závěrečnou zkoušku nejméně 25 a žák si jedno téma vylosuje. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut a vlastní zkouška trvá také 15 minut. Součástí ústní zkoušky je i podotázka z obecného přehledu ze světa práce. Směřuje k ověření toho, zda mají žáci základní přehled o běžných problémech pracovního a občanského života, a nejsou zaměřeny pouze na paměťové osvojení teoretických vědomostí.

V případě úspěšného zvládnutí všech tří částí získají výuční list.

Seznam oborů

Písemná část

Písemnou závěrečnou zkoušku skládají žáci tohoto oboru z předmětu Aranžování, Teorie písma, Propagace, Dějiny umění, Zbožíznalství a Anglický jazyk.

Praktická část

U praktické části závěrečné zkoušky vybírá ředitel školy jedno téma, stejné pro všechny žáky, např. Výkladní skříň, Plakát. Každé téma praktické zkoušky obsahuje pět úkolů, žák musí absolvovat všechny. Ředitel školy stanovená témata následně konkretizuje dle námětů a sortimentu zboží, Ke každému tématu přiřadí odpovídající námět, sortiment a místo samotné realizace práce. Hodnocení a klasifikace praktické zkoušky probíhá v souladu s pravidly, která jsou součástí jednotného zadání.

Ústní část

Ústní závěrečnou zkoušku skládají žáci z předmětů Aranžování, Teorie písma nebo Propagace. Žák si téma vylosuje. Podotázka je z obecného přehledu ze světa práce.

Další informace o oboru

Více informací o oboru Aranžér naleznete zde .

Písemná část

Žáci učebního oboru Kuchař-číšník skládají písemnou závěrečnou zkoušku z předmětů Technologie, Stolničení, Potraviny a výživa, Ekonomika, Profesní etika a Organizace práce v provozu.

Praktická část

Praktická část závěrečné zkoušky začíná pro žáky tohoto učebního oboru již v lednu, kdy si vylosují téma Samostatné odborné práce. Tato práce je součástí závěrečné zkoušky. Žáci dle zadané osnovy vypracovávají písemnou dokumentaci ke stanoveným tématům. Témata jsou každý rok jiná, stanoví je vždy Národní ústav pro vzdělávání. Na vypracování práce mají žáci 2 měsíce. V rámci praktické zkoušky probíhá vlastní výroba a prezentace kuchařského výrobku, předvedení výseče tabule navržené v Samostatné odborné práci, obhajoba práce a komunikace k tématu v cizím jazyce. Žáci připravují hlavní pokrm s přílohou (10 porcí), obsluhují v běžném provozu a musí prokázat odbornou dovednost (např. flambování palačinky). Hodnocení a klasifikace probíhá v souladu s pravidly, která jsou součástí jednotného zadání.

Ústní část

Ústní závěrečnou zkoušku skládají žáci z předmětů Technologie, Stolničení nebo Potraviny a výživa. Žák si téma vylosuje. Podotázka je z obecného přehledu ze světa práce.

Další informace o oboru

Více informací o oboru Kuchař-číšník naleznete zde .

Písemná část

Písemnou část závěrečné zkoušky žáci skládají z předmětů Obchodní provoz, Administrativa prodejny, Daňová evidence, Ekonomika, Obchodní počty a Zbožíznalství.

Praktická část

Témata praktické závěrečné zkoušky vybere ředitel školy. Pokud vybere víc než jedno téma, žáci si témata losují. Praktická zkouška probíhá ve školní prodejně, zpravidla 2 dny. Žáci musí zvládnout zpracovat objednávku zboží, fakturu, práci na pokladně, zabalit zboží dle požadavků zákazníka a další kompetence vyučeného prodavače.

Ústní část

Ústní závěrečnou zkoušku skládají žáci z předmětů Obchodní provoz a Ekonomika. Žák si téma vylosuje. Podotázka je z obecného přehledu ze světa práce.

Další informace o oboru

Více informací o oboru Prodavač naleznete zde .

Pokračování fotogalerie ze závěrečných zkoušek

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.