logo Kladno

Projekty a granty

Projekt Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti, který je financovaný z prostředků The VELUX Foundations, bude NROS realizovat ve spolupráci se SOŠ a SOU Kladno, náměstí E. Beneše 2353.

Projekt je zaměřený na zvyšování kvality odborného vzdělávání a posilování dovedností studentů ve Středočeském kraji. Dále má přispět k vyrovnání nerovností ve vzdělávání a k modernizaci středního odborného školství tak, aby absolventi škol byli lépe uplatnitelní na trhu práce. Díky tomuto projektu bude v následujících pěti letech investováno téměř 30 milionů korun do odborných škol ve Středočeském kraji.

Doba realizace projektu: srpen 2021 – červen 2026

V rámci realizace projektu plánujeme poskytovat granty pro studenty a učitele. Granty pro studenty jsou určeny na účast na soutěžích, olympiádách, absolvování specializovaných kurzů nebo na realizaci vlastních projektů, které si studenti vymyslí. Granty pro učitele jsou určeny na přípravu didaktických pomůcek pro studenty středních odborných škol. Podrobnosti a pravidla najdete na této stránce.

Hlavní přínosy projektu:

  • Podpora studentů se speciálními potřebami
  • Podpora talentované mládeže
  • Podpora absolventů při vstupu na trh práce
  • Vytvoření a sdílení metodik
  • Vytvoření a sdílení didaktických pomůcek
  • Přenos aktivit projektu do dalších škol
  • Vznik webové platformy pro propagaci technických a řemeslných oborů vzdělání
  • Sdílení výstupů projektu a dobré praxe
  • Propojení různých aktérů: školy, státní správa, firmy

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


Škola se zapojila do projektu IREAS více informací zde.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.