logo Kladno

Profesní kvalifikace

Naše škola vám zajistí osvědčení potvrzující dosaženou kvalifikaci nebo její doplnění. Využijte široké nabídky profesních kvalifikací nabízených naší školou.

Naše škola jako autorizovaná osoba je oprávněna realizovat zkoušky těchto profesních kvalifikací:

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikace
65-001-H Kuchař/kuchařka teplých pokrmů
65-002-H Kuchař/kuchařka studené kuchyně
65-004-H Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů
65-008-H Číšník/servírka

Zkoušky profesních kvalifikací probíhají podle zákona č. 179/2006 Sb. Ke každé zkoušce se uchazeč hlásí prostřednictvím přihlášky ke zkoušce. Na základě doručené přihlášky zašle škola uchazeči o zkoušku pozvánku k vykonání zkoušky s uvedením místa, data zkoušky a dalších potřebných informací.

O provedené zkoušce je vyhotoven záznam o průběhu a výsledku zkoušky, se kterým je uchazeč konající zkoušku seznámen. V případě úspěšného vykonání zkoušky obdrží uchazeč celostátně platné osvědčení o složení zkoušky profesní kvalifikace.

Pokud potřebujete získat další informace týkající se profesních kvalifikací, kontaktujte zástupce školy Mgr. Hanu Parmovou,
parmova@sosasoukladno.cz,
tel: 312 278 064, 777 868 065

Potřebujete získat další informace týkající se kvalifikace?

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.