PORUCHA TELEFONNÍ LINKY
Z DŮVODU PORUCHY NENÍ MOŽNÝ TELEFONICKÝ KONTAKT SE ŠKOLOU. PROSÍME VÁS, OBRACEJTE SE NA JEDNOTLIVÉ ZAMĚSTNANCE ŠKOLY E-MAILEM, viz přiložený odkaz: zaměstnanci školy
DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.
logo Kladno

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2024/2025 - 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2024/2025 - 2. kolo

21. 06. 2024

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

75-41-M/01 Sociální činnost, zde.

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, zde.

1. místo v prestižní soutěži je naše!

1. místo v prestižní soutěži je naše!

17. 06. 2024

V pondělí 17. června 2024 se v obřadní síni Magistrátu města Kladna konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o návrh památníku 17. listopadu. Soutěž vyhlášená statutárním městem Kladno byla určena pro studenty středních škol v Kladně s cílem najít vhodné a realizovatelné řešení důstojné připomínky hodnot spojených s tímto významným datem v české historii.

Mezi účastníky soutěže vynikla Andrea Raušová, studentka prvního ročníku kombinovaného lycea, která získala 1. místo za svůj vynikající návrh. Andrea patří mezi skupinu talentovaných žáků, kteří se do soutěže zapojili a svými kreativními návrhy se snažili vytvořit místo, kde by si obyvatelé města mohli každoročně připomínat hodnoty svobody a demokracie. Její vítězný návrh se stal nejlepším mezi mnoha jinými díky své originalitě a schopnosti zachytit podstatu 17. listopadu. Andrea se svými spolužáky ukázala, že mladá generace má schopnost a chuť podílet se na tvorbě veřejného prostoru s hlubokým historickým významem.

Slavnostního vyhlášení výsledků se ujali Mgr. et Mgr. Gabriela Havlůjová a Ing. arch. Ondřej Rys, kteří společně ocenili nejen vítězný návrh, ale i úsilí všech zúčastněných studentů. Podle návrhu Andrey Raušové vznikne za podpory města památník, který poskytne obyvatelům Kladna důstojné místo pro setkávání, vzpomínání a vyjádření úcty hodnotám, které 17. listopad symbolizuje.

Vedení školy děkuje Mgr. Honysové za organizaci, podporu a vedení žáků. Andree Raušové a ostatním žákům (K. V. Englické, L.Englischovi, K. Chládkové, D. Kosovi, V. Bláhové, N. Hrbatové, E. Charvátové) třídy KL1 za reprezentaci školy.

Fotografie naleznete zde.

Vodácký kurz na Berounce byl plný skvělých zážitků

Vodácký kurz na Berounce byl plný skvělých zážitků

17. 06. 2024

Ve dnech 17. až 19. června 2024 se uskutečnil dlouho očekávaný školní vodácký kurz, který zavedl naše žáky a učitele na řeku Berounku. Účastníci kurzu zdolali náročný, ale nádherný úsek od Zvíkovce do Nižboru.

I přes vrtkavé počasí, které je po celou dobu provázelo, panovala mezi studenty skvělá nálada a kamarádská atmosféra. Během dne se všichni snažili co nejlépe zvládnout řeku a navzájem si pomáhali. Večery pak trávili při příjemném posezení u kytary, které přispělo k stmelení kolektivu. Celý kurz byl nejen o sportovních výkonech a dobrodružstvích na vodě, ale také o společných zážitcích a radosti z překonání výzev.

Děkujeme všem zúčastněným studentům i pedagogům, kteří přispěli k tomu, že tento vodácký kurz se stal pro všechny nezapomenutelným zážitkem.

Fotografie naleznete zde.

Zahradní slavnost v dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek

Zahradní slavnost v dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek

14. 06. 2024

Jak jsme se v květnu dohodli, tak jsme udělali. Dětský rehabilitační stacionář Zvonek v pátek 14. 6. 2024 pořádal zahradní slavnost a my (vybraní studenti ze třídy KL1 a S1) s ním. Naši studenti si pro děti připravili několik krásných stanovišť - slalom na motorkách, malování na obličej, házení na koš, lovení magnetických rybiček a hledání obrázků. Nechyběly námi připravené hrací karty, diplomy a odměny. Personálu stacionáře jsme tak opravdu ulehčili práci a umožnili mu naplno se věnovat příchozím hostům. Těšíme se na další spolupráci.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové a žákům, kteří připravili krásný program pro stacionář Zvonek.

Fotografie naleznete zde.

Projektový den s Amálkou

Projektový den s Amálkou

14. 06. 2024

Ve středu 14. června se na naší školní zahradě a v přízemí školy uskutečnil tradiční projektový den, který letos přinesl spoustu zábavy a poučení. Naše pozvání přijali žáci z prvního stupně základní školy Amálská. Celý den zorganizovala Mgr. Kyrych ve spolupráci se studenty oborů Sociální činnosti a Kombinovaného lycea. Ti v náplni svého studia mají práci s dětmi, takže si mohli v praxi vyzkoušet, jaké to je stát na druhé straně pomyslné katedry, a ověřit si kompetence, které budou potřebovat ve své budoucí praxi.

Naši studenti připravili pro mladší žáky řadu zábavných a naučných úkolů a aktivit. Děti se během dopoledne vydaly na dobrodružnou cestu plnou vědomostních i pohybových soutěží, které byly rozmístěny na různých stanovištích po celé školní zahradě i uvnitř školy.

Po splnění všech úkolů čekala na soutěžící zasloužená odměna. Usměvavé tváře nejmladších školáků mluvily za vše. Celý den se nesl v duchu radosti, smíchu a spolupráce. Tento projektový den byl skvělou příležitostí pro naše studenty, protože mohli získávat nové zkušenosti, aplikovat své teoretické znalosti a dovednosti a připravovat se tak na svou budoucí profesní dráhu. Tento den byl nezapomenutelný i pro děti ze základní školy Amálská, které si odnesly spoustu krásných zážitků a nových znalostí.

Vedení školy děkuje vedoucí tohoto projektu Mgr. Kyrych a všem žákům, kteří připravovali dopoledne plné her.

Fotografie naleznete zde.

Zábavné dopoledne pro seniory

Zábavné dopoledne pro seniory

13. 06. 2024

Ve čtvrtek 13. 6. 2024 se studenti třídy S3 zapojili do již tradiční letní akce v Domově pro seniory Františka Kloze v Kladně. Ačkoliv počasí nebylo zrovna ukázkové, pergola poskytla dostatečné zázemí pro řadu různorodých stanovišť, na kterých senioři statečně zápolili a naši studenti spravedlivě hodnotili výkony, snahu i tolik potřebný smysl pro humor. Ať už to bylo lovení rybiček, hledání zlatých mincí skrytých v pilinách, kuželky, házení na koš, shazování plyšových plechovek či hledání správných obrázků, všichni zúčastnění si zaručeně přišli na své. Těšíme se zase brzy na shledanou.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové a žákům za přípravu zábavného odpoledne pro seniory.

Fotografie naleznete zde.

Dračí lodě

Dračí lodě

12. 06. 2024

Naši žáci se 12. června 2024 na Hostivařské přehradě utkali s týmy středních škol z Prahy a Středočeského kraje. V tomto klání na vodě nás reprezentovali Filip Holman, Nicol Barbora Cábová, Eliška Kočínská a Filipp-Michael Gavrilov (V3), Karolína Čechová, David Radvanovský, Patrik Pastýřík a Vojtěch Jareš (V2), Jan Kačírek, Jan Cyprich, Matěj Vácha, Adéla Štefanová a Julie Veverková (L3), Matyáš Kruml (L2), Metoděj Bradáč (S1), Natálie Kellnerová (S2), Miroslav Znamenáček, Anna Perníčková, Veronika Zothová, Jan Kajpr a Deniel Kos (L1). Víme, že pro některé žáky byla jízd na lodi premiérou, a proto vnímáme krásné deváté místo jako veliký úspěch.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy. Vedení školy děkuje Mgr. Mudruňkovi a Mgr. Kyrych za doprovod žáků.

Fotografie z akce najdete zde.

Výlet za Karlem Čapkem

Výlet za Karlem Čapkem

11. 06. 2024

Za velikánem české literatury Karlem Čapkem se v úterý 11. června vydaly třídy L3 (Logistické a finanční služby) a V3 (Veřejnosprávní činnost). V Památníku Karla Čapka ve Staré Huti se žáci dozvěděli nejen podrobnosti o díle tohoto spisovatele, ale také zajímavosti a pikantnosti z jeho osobního života. Součástí komentované prohlídky bylo promítání krátkého životopisného filmu. Své dojmy pak mohli účastníci akce probrat v rozlehlé zahradě u občerstvení z místní kavárny.

Vedení školy děkuje Mgr. Škvainové a Mgr. Zubovové za realizaci literární exkurze.

Restaurace a pivovar U Fleků

Restaurace a pivovar U Fleků

11. 06. 2024

V rámci prohloubení učiva v jednotlivých odborných předmětech absolvovali dne 11.6.2024 žáci třídy K2A přímo v historickém pivovaru U Fleků odbornou přednášku o výrobě piva a zhlédli i samotný proces výroby piva. Žáci navštívili spilku, ležácký sklep a varnu piva. Ve zmodernizovaných prostorech viděli nový dokument o vzniku a vývoji pivovaru a následně měli možnost navštívit i odbytovou část. Prohlédli si všech osm sálů a zahradu včetně výjimečného prostředí kabaretu. Pan průvodce velmi ochotně odpovídal na veškeré dotazy žáků a byl potěšen jejich zájmem o obor.

Vedení školy děkuje Mgr. Pavlíčkové za uskutečnění exkurze.

Fotografie z exkurze můžete vidět zde.

Uctění památky obětí Lidic

Uctění památky obětí Lidic

10. 06. 2024

V pondělí 10. června se uskutečnil v naší škole pietní akt k uctění památky obětí lidické tragédie, kterého se zúčastnili žáci třídy KL2. Během vzpomínkové akce, která proběhla u obrazu Lidice, si všichni připomněli tragické události obyvatel Lidic. Tato malá obce byla v roce 1942 zničena nacisty jako odveta za atentát na Reinharda Heydricha. Tento akt byl důležitým připomenutím tragické kapitoly české historie a vzdáním úcty těm, kteří přišli o život.

Fotografii z pietního aktu naleznete zde.

Výsledky závěrečných zkoušek JARO 2024

Výsledky závěrečných zkoušek JARO 2024

10. 06. 2024

Výsledky písemné a praktické části
obor - 66-51-H/01 Prodavač - zde
obor - 66-52-H/01 Aranžér - zde
obor - 65-51-H/01 Kuchař - číšník - zde

Erasmus + přináší nové pracovní zkušenosti a nová přátelství

Erasmus + přináší nové pracovní zkušenosti a nová přátelství

09. 06. 2024

Sedm žáků z tříd L2 a L3 (Logistické a finanční služby) se aktuálně účastní Programu Erasmus+ ve slovenském Prešově. Pracují v logistických centrech firmy Billa a Tesco. Mají možnost si vyzkoušet práci v oddělení zásobování, obchodu, kontroly kvality a personalistiky. Ve skladech zboží se naučí, jak vypadá příjem zboží, jeho vykládka nebo expedice zásob. Seznámí se i s pracovišti z oblasti logistiky cestovního ruchu. Ve volných chvílích se všichni účastní programu, který si pro ně připravili žáci partnerské prešovské školy. Navštíví například unikátní výrobu soli, na raftech zdolají část řeky Dunajec nebo si užijí s novými přáteli laser game.

Tento výměnný program poskytuje žákům nejen cenné pracovní zkušenosti, ale také příležitost navázat nová přátelství a poznat kulturní odlišnosti. Věříme, že tato zkušenost jim přinese mnoho užitečných dovedností a nezapomenutelných zážitků, které je obohatí jak profesně, tak osobně.

Fotografie najdete zde.

Skvělý catering našich žáků na Veteran Rallye

Skvělý catering našich žáků na Veteran Rallye

08. 06. 2024

V Kladně na náměstí Starosty Pavla se o víkendu konal 7. ročník populární Veteran Rallye, u níž nechyběli ani naši žáci oboru Kuchař-číšník, Aneta Turská a Martin Moravec. Během akce poskytli vynikající catering, který nadchl všechny přítomné. Jejich připravené pohoštění si získalo pochvalu a uznání všech návštěvníků. Děkujeme našim studentům za skvělou reprezentaci školy!

Naše velké poděkování patří Mgr. Parmové, která doprovázela žáky na této akci.

Fotografie naleznete zde.

Článek o akci najdete zde.

Závěrečné zkoušky přinesly týden plný výzev a úspěchů

Závěrečné zkoušky přinesly týden plný výzev a úspěchů

07. 06. 2024

Tento týden byl pro naše studenty oborů aranžér, prodavač a kuchař-číšník plný napětí a tvrdé práce, protože je čekaly závěrečné zkoušky. Nejprve se žáci potýkali s písemnými testy, které prověřily jejich teoretické znalosti. Od úterý se věnovali praktickým zkouškám, kde museli prokázat své dovednosti přímo v praxi. Celkem se závěrečných zkoušek účastní 60 žáků a pokud vše dopadne dobře, bude na konci června na slavnostním ceremoniálu předáno 60 výučních listů.

Fotografie naleznete zde.

Beseda s americkými studenty

Beseda s americkými studenty

06. 06. 2024

Dne 6. 6. 2024 se žáci třídy S2 (Sociální činnost) mohli zúčastnit besedy na téma "Vzdělávání v cizích zemích". Přednášejícími byli dva studenti vysokých škol v Americe, Levi Crossan a Abi Crossan. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o procesu přijímacího řízení na vysoké školy v Americe, o finanční náročnosti studia v zahraničí, studentském životě v rámci školy i v mimoškolním prostředí.

Za zprostředkování podnětné besedy patří díky Mgr. et Mgr. Morávkové a žákyni třídy S2, Stele Gallatové.

Fotografie z besedy naleznete zde.

Absolventi si převzali maturitní vysvědčení  5.6.2024

Absolventi si převzali maturitní vysvědčení 5.6.2024

05. 06. 2024

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení čerstvým absolventům se uskutečnilo ve středu 5.6.2024 v obřadní síni Magistrátu města Kladna. Tohoto výjimečného ceremoniálu se účastnili úspěšní maturanti, jejich rodiče, učitelé a vedení školy. Tóny studentské hymny přerušily všudypřítomné ticho. Všichni s napětím očekávali proslov pana ředitele, který podtrhl důležitost této události. Pak už si z rukou třídních učitelů letošní absolventi převzali tolik očekávané maturitní vysvědčení. Slavnost nabídla neobyčejné okamžiky, které se všem přítomným vryly do paměti.

Všem našim absolventům přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším životě. Doufáme, že se k nám do školy budou vždy rádi vracet.

Fotografie ze slavnostního předávání maturitního vysvědčení najdete zde.

Náš žák byl třetí

Náš žák byl třetí

04. 06. 2024

Dne 17. 4. 2024 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili sportovně charitativního projektu středočeské policie Přes bariéry s policií. Cílem a hlavní myšlenkou této akce bylo nejen motivovat žáky ke sportovním aktivitám a výkonům, ale zároveň přispět finanční částkou, která by pomohla handicapované 7leté Natálce. Mezi pěti oceněnými studenty byl i žák naší školy David Vosyka, který nadstandardně zvládl fyzicky náročný test, obsadil čtvrtou příčku a na konto přispěl 69 získanými body.

Naše poděkování patří Mgr. Mudruňkovi a samozřejmě všem žákům, kteří se akce zúčastnili.

Zapojili jsme se do běhu EDURUN 2024

Zapojili jsme se do běhu EDURUN 2024

01. 06. 2024

Co je EDURUN? Je to akce určená studentům všech škol v České republice, kteří mají zájem o fyzickou aktivitu a chtějí podpořit rozvoj organizačních schopností svých spolužáků.

V sobotu 1. června ožilo přízemí naší školy žáky, kteří se v rámci této akce účastnili pětikilometrového běhu. Počasí bylo opravdu nevlídné, běžci bojovali s přívaly deště. Navzdory této komplikaci vládla veselá nálada a všichni trasu, která začínala i končila před budovou školy, skvěle zvládli. Vedení školy děkuje všem organizátorům. Poděkování patří i firmám Mieller a Mero za sponzorské dary.

Fotografie z akce najdete zde.

Floristický kurz s firmou Rosmarino

Floristický kurz s firmou Rosmarino

29. 05. 2024

Dne 29. 5. 2024 se žáci prvního ročníku zúčastnili floristického kurzu, který zajistil Květinový ateliér Rosmarino. Pod vedením lektorky paní Markéty Keclíkové se žáci seznámili se základy floristiky, potřebnými pomůckami, materiálem a základními technikami vazby. Prakticky si vyzkoušeli, jak uvázat jednoduchou kytici z řezaných květin, a dále tvořili vypichované květinové aranžmá na stůl.

Vedení školy děkuje paní Markétě Keclíkové a učitelkám odborného výcviku za organizaci semináře a předávání floristických dovedností žákům oboru Aranžér.

Fotografie z kurzu naleznete zde.

Poslední zvonění

Poslední zvonění

28. 05. 2024

Poslední zvonění je na konci každého školního roku jedním z nejdojemnějších momentů. Tento tradiční rituál symbolizuje konec školní docházky a vstup do světa dospělých. I tentokrát se žáci 3. ročníků SOU oblékli do bizarních kostýmů a za zvuku hlasité hudby procházeli školou a loučili se se školními lavicemi, učiteli a žáky. Atmosféra byla plná radosti, nostalgie i smíchu. Tento den zcela určitě zůstane v paměti mnoha žáků jako milá vzpomínka na školní léta.

Fotografie naleznete zde.

Připravujeme se na zahradní slavnost ve Zvonku

Připravujeme se na zahradní slavnost ve Zvonku

27. 05. 2024

V pondělí 27. května vyrazili vybraní studenti tříd KL1 a S1 do kladenského rehabilitačního stacionáře Zvonek, unikátního zařízení, které poskytuje komplexní péči jak dětem batolecího věku, tak předškolákům s různými typy znevýhodnění. Chtěli se s tímto zařízením, s jeho malými klienty i zaměstnanci blíže seznámit, prohlédnout si objekt i jeho venkovní prostory a především detailně domluvit vzájemnou spolupráci - naši studenti pomohou Zvonku zorganizovat červnovou zahradní slavnost. Už teď se moc těšíme.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové za práci, kterou věnuje přípravě projektu.

Fotografie ze setkání můžete vidět zde.

Exkurze do světa logistiky

Exkurze do světa logistiky

22. 05. 2024

Dne 22. května se třídy L2 a L3 vydaly na exkurzi do nedaleké obce Pavlov, kde měly možnost se blíže seznámit s nadnárodní logistickou a transportní společností DSV. Žáci si vyslechli přednášku o historii firmy, jejím fungování a struktuře. Zvláštní pozornost byla věnována tomu, jak vypadá práce v jedné z předních logistických firem na českém trhu.

Během exkurze se žáci dozvěděli, jak vypadá běžný pracovní den disponenta dopravy, administrativního pracovníka a skladníka a jaké jsou požadavky na zaměstnance na jednotlivých pracovních pozicích. Navštívili různá pracoviště v rámci společnosti a na závěr dostali prostor na dotazy, které jim byly odborně a podrobně zodpovězeny.

Exkurze poskytla žákům mnoho zajímavých informací a nový náhled na praktické fungování logistiky. Vedení školy děkuje Mgr. Vídeňskému a p. učitelce Beichlové, kteří pro žáky zprostředkovali zajímavou exkurzi.

Fotografie naleznete zde.

Kladno házelo, naše škola pečovala

Kladno házelo, naše škola pečovala

22. 05. 2024

Ve středu 22. 5. 2024 žilo Kladno úžasnou sportovní událostí. Meeting na Sletišti Kladno hází je jednou ze stěžejních sportovních událostí v naší republice. Posláním tohoto závodu je, spolu se sportovním kláním, zvýšit atraktivitu atletiky a v neposlední řadě prokázat poctu významným atletům Kladna. V naší škole máme na tuto akci dva úhly pohledu. Ten první je role diváků a fanoušků. Druhá rovina je péče o stravu. Již tradičně zajišťujeme catering. Opakovaně proto, že každý rok jsou organizátoři nadšeni kvalitou občerstvení a profesionálním přístupem obsluhujících žáků oboru Kuchař-číšník.

Vedení školy proto děkuje všem, kteří se na bezchybném průběhu letošní akce podíleli, našim žákům a učiteli odborného výcviku Danielu Sekaninovi. Jsme rádi, že jsme součástí této významné akce.

Fotografie z akce najdete zde.

Článek o cateringu najdete zde.

Studentské volby do Evropského parlamentu

Studentské volby do Evropského parlamentu

21. 05. 2024

Ve dnech 21. – 22. 5. 2024 se v naší škole konaly studentské volby do Evropského parlamentu. Cílem této akce bylo seznámit studenty středních škol na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb, s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. V předvolebním období se žáci seznamovali s kandidáty, měli možnost se účastnit i on-line diskusí. A jak to konkrétně probíhalo? Jednu z učeben obsadila volební komise, kterou tvořili žáci třídy V2. Hned po zahájení voleb přicházeli voliči – studenti 1. – 3. ročníků, aby odevzdali svůj hlas. Účastnilo se jich téměř 300. Atmosféra byla báječná, průběh bez komplikací. Volební komise spočítá výsledky školních voleb a pod unikátním kódem je odešle do sociologické agentury Kantar, která výsledky zpracuje.

Vedení školy děkuje všem žákům, kteří se na volbách podíleli. Velký dík patří i garantům této akce – Mgr. Pěnkavové a Mgr. Mudruňkovi.

Foto si prohlédněte zde.

Maturity jdou do finále

Maturity jdou do finále

20. 05. 2024

A je tu závěr čtyřletého studia. V pondělí 20. května 2024 jsme v naší škole slavnostně zahájili ústní část maturitní zkoušky. K vidění jsou elegantně oblečené, ale naprosto nervózní postavy maturantů. Všichni žáci absolvují klasické potítko a komunikaci před komisí. Ta hodnotí jejich vědomosti, prověřuje znalosti, sečte výsledky a vyřkne magické ano či ne. Držíme palce, aby vytažená otázka byla ta správná, odpovědi bezchybné a výsledný verdikt byl ano. Maturitní vysvědčení si všichni úspěšní převezmou 5. 6. 2024 na kladenské radnici.

Fotografie z ústní části najdete zde.

Nahlédli do světa neziskových organizací

Nahlédli do světa neziskových organizací

17. 05. 2024

Dne 17. 5. žáci 2. ročníku oboru Sociální činnost přivítali v naší škole Lucii Gombitovou. Toto setkání bylo zaměřeno na představení práce neziskových organizací a na proces tvorby projektů v tomto sektoru. Paní Gombitová žákům vysvětlila, jak neziskové organizace fungují, ukázala jim, jakým způsobem se plánují a realizují různé sociální projekty. Žáci tak měli možnost nahlédnout do problematiky očima člověka z praxe.

Přednáška byla interaktivní, a tak měli studenti možnost ptát se na vše, co se týkalo běžného provozu neziskové organizace. Paní Lucie Gombitová poskytla studentům také cenné rady týkající se možnosti stáží a dobrovolnictví v neziskovém sektoru.

Toto setkání bylo pro žáky inspirativní. Poskytlo jim praktický náhled do oblasti, která bude pro mnohé z nich v budoucnu klíčová. Řada žáků je už v současné době aktivními dobrovolníky v různých neziskových organizacích.

Vedení školy děkuje paní Gombitové za čas, který žákům věnovala, a Bc. Kedroňové za zprostředkování přednášky.

Fotografie naleznete zde.

Sladké dobrodružství s Mirkou van Gils Slavíkovou

Sladké dobrodružství s Mirkou van Gils Slavíkovou

15. 05. 2024

Hemžení a sladká vůně ve školní kuchyni prozrazovaly přítomnost slavné cukrářky Mirky van Gils Slavíkové. Na první pohled bylo okamžitě vidět, že pečení sladkých dezertů Mirku i žáky oboru Kuchař-číšník baví. Dvoudenní workshop žákům poodhalil nejen tajemství cukrářského umění, ale i lásku a vášeň, kterou Mirka vkládá do cukrářského řemesla, aby oslovila chuťové buňky milovníků sladkostí. Během těchto dvou dnů pod rukama žáků vznikaly kouzelné tartaletky, makronky, briošky a další moučníky. Mirka se s žáky ochotně podělila o své zkušenosti i osvědčené recepty. Svou kreativitou se snažila všechny inspirovat. Nádherně vypadající sladkosti, které společně s žáky připravila, učarovaly nejen svou čokoládovou a citrónovou vůní, ale i vytříbenou chutí.

Na konci workshopu si na nich všichni společně pochutnali. Vedení školy děkuje Mirce van Gils Slavíkové za inspirativní workshop.

Fotografie z workshopu najdete zde.

Článek o workshopu v Kladenských listech najdete zde.

Soutěž ve flambování

Soutěž ve flambování

15. 05. 2024

Dne 15. 5. se žáci prvních ročníků oboru kuchař-číšník sešli již v 7:00 hodin ve škole, aby si vylosovali pořadí, ve kterém budou soutěžit. Na programu dne bylo flambování hovězího steaku a jeho servírování s pepřovou omáčkou a hranolky. Součástí hodnocení bylo také správné založení vhodných příborů a celkový servis.

Výkony žáků se velmi lišily. Hodnotil se profesionální vzhled žáků, jejich vystupování, pracovní postupy, dovednosti a servis. Nejvíce bodů získal Petr Valach z třídy K1B, druhá příčka patřila Kateřině Šímové z K1A a třetí místo obsadil Vojtěch Vrzák opět z K1A. Všichni tři soutěžící, kteří se umístili na předních místech, obdrželi diplom a hodnotné ceny.

Vedení školy děkuje organizátorům soutěže Bc. Poslušné a D. Sekaninovi.

Fotografie naleznete zde.

Lahodné menu ke Dni matek

Lahodné menu ke Dni matek

15. 05. 2024

Školní jídelna oslavila Den matek slavnostním menu, které nadchlo všechny strávníky. Příznivci dobrého jídla si přišli na své díky skvělé nabídce, ve které nechyběl hovězí vývar s játrovými knedlíčky a ani kachní stehno s knedlíkem a zelím. Celou nabídku svátečního menu si můžete prohlédnout zde. Příjemná atmosféra přispěla k všeobecné spokojenosti všech strávníků.

Fotografie z akce najdete zde.

Žáci podpořili Ligu proti rakovině

Žáci podpořili Ligu proti rakovině

15. 05. 2024

Dne 15. 5. se žáci naší školy z tříd S1 a KL1 tradičně zapojili do sbírkové akce Ligy proti rakovině. Letos se jednalo již o 28. ročník této sbírky, jejíž výtěžek poputuje převážně na prevenci a léčbu rakovinových onemocnění prsou. Žáci se akce zhostili s nadšením a byli mile překvapeni, že i v této době jim lidé hojně přispívali. Pro Ligu proti rakovině získali prodejem květů měsíčku lékařského úctyhodnou částku. Jedna skupina žáků dokonce dostala nádavkem i krabici koblih. Žákům, kteří se sbírky zúčastnili, patří velké díky.

Vedení školy děkuje Mgr. et Mgr. Morávkové a K. Matouškové za organizaci a podporu sbírky.

Fotografie naleznete zde.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

15. 05. 2024

Více informací ke stažení zde.

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2024/2025

15. 05. 2024

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

78-42-M/06 Kombinované lyceum, zde

37-42-M/01 Logistické a finanční služby, zde

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, zde

75-41-M/01 Sociální činnost, zde

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, zde

Střední vzdělání s výučním listem:

65-51-H/01 Kuchař – číšník; zde

Kreativní floristický workshop

Kreativní floristický workshop

13. 05. 2024

Na týdenním workshopu Svatební (nejen)floristika, který se konal ve dnech 13. -17. 5. 2024, žáci oboru Aranžér zavítali do světa květin a tvořivosti. Cílem workshopu bylo předat žákům odborné znalosti a dovednosti nejen z oblasti květinového designu, ale seznámit je i s postupem plánování svatby, s různými druhy svatebních stylů a zásadami při tvorbě svatebních tiskovin a svatební floristiky.

Nově nabytých teoretických znalostí žáci využili při praktických cvičeních, kde samostatně tvořili ručně vyráběná a psaná svatební oznámení, vytvářeli návrhy za pomoci grafického programu, naučili se vázat svatební kytici, korsáž, květinový náramek a zvládli také připravit vypichovanou dekoraci na svatební stůl.

Opět se podařilo úspěšně propojit teorii s praxí. Vedení školy děkuje L. Zahrádkové za uspořádání a vedení workshopu.

Fotografie naleznete zde.

Budoucnost odborného vzdělávání s The VELUX Foundations

Budoucnost odborného vzdělávání s The VELUX Foundations

13. 05. 2024

Dne 13.5. se uskutečnila kontrolní návštěva členů The VELUX Foundations v naší škole. Při té příležitosti byli představeni noví členové nadace a proběhla prohlídka školy. Cílem tohoto setkání bylo zhodnocení předchozích aktivit a naplánování nových aktivit pro další období tak, aby byla naplněna myšlenka projektu, která umožňuje zvyšování kvality odborného vzdělání studentů a tím i jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce. Diskutovalo se také o vzájemné spolupráci s ostatními partnerskými školami zapojenými do projektu a možné finanční podpoře dalších grantů.

Více informací o projektu najdete zde.

Fotografie z návštěvy najdete zde.

Vydali jsme se správným směrem

Vydali jsme se správným směrem

08. 05. 2024

(Projektová spolupráce naší školy se Spojenou školou v Prešově)

Ve dnech 8. až 11. 5. se uskutečnilo v rámci projektu Erasmus + partnerské setkání vedení obou středních škol. Hlavním cílem této pracovní schůzky bylo nejen zajištění odborné stáže pro studenty naší školy, kteří ji budou v měsíci červnu na Slovensku absolvovat, ale i sdílení profesních zkušeností a prohlubování spolupráce. Memorandum, slavnostně podepsané oběma řediteli škol, potvrdilo vzájemné přátelství a společné výstupy z projektu.

Vedení prešovské Spojené školy pro nás připravilo také zajímavý doprovodný program, v rámci kterého jsme měli možnost navštívit partnerskou školu, detašovaná pracoviště a řadu zajímavých míst. Na závěr příjemné a oboustranně obohacující návštěvy byly naplánovány další možné mezinárodní akce.

Fotografie z návštěvy naleznete zde.

Projekt šitý na míru studentům logistiky

Projekt šitý na míru studentům logistiky

07. 05. 2024

Úterý 7. 5. 2024 se neslo v duchu workshopů v rámci projektu „Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů“, do kterého je naše škola zapojena již od roku 2021 spolu s dalšími 8 středními školami v republice, s dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice a s Českou poštou.

Žáci 2. ročníku oboru Logistické a finanční služby absolvovali druhý workshop. Žáci 3. ročníku již poslední. Zajímavou a hravou formou získávají studenti kompetence v oblastech profesní komunikace, prezentačních dovedností, stresmanagementu a efektivního leadershipu.

Každá aktivita je rozdělena do dvou částí. První probíhá jako přednáška s diskuzí a druhá jako samostatná tvůrčí činnost žáků s předvedením výsledného produktu. Všechny workshopy jsou žáky hodnoceny velmi pozitivně a vždy se těší na další setkání se školiteli. Tentokrát se žákům věnoval pan Landa, trenér profesního chování z České pošty z Liberce. Žáci 3. ročníku obdrželi na závěr Osvědčení o absolvování všech čtyř přednášek, které si mohou přidat do svého portfolia a mít tak k maturitnímu vysvědčení další bonus při vstupu na trh práce.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za realizaci projektu.

Fotografie z workshopu najdete zde.

Práce figurantů byla náročná

Práce figurantů byla náročná

07. 05. 2024

Dne 7. 5. 2024 se vybraní studenti třídy KL1 účastnili jako figuranti zdravotnické soutěže "Mladý zdravotník", kterou organizoval Oblastní spolek ČČK Kladno ve spolupráci s městskou policií a studenty oboru Požární ochrana. Tato akce pro žáky základních škol se konala v areálu Sletiště Kladno a přilehlém lesoparku. Celkem bylo připraveno 6 stanovišť, na nichž byli nachystáni naši žáci , kteří simulovali různé druhy poranění. Od soutěžících se očekávalo adekvátní poskytnutí první pomoci. Zároveň si také účastníci soutěže zopakovali své znalosti a dovednosti z hodin zdravotní nauky. I přes neustávající déšť se soutěž skutečně vydařila.

Žákům se práce figurantů líbila a těší se na další spolupráci. Vedení školy děkuje K. Matouškové za zprostředkování soutěže a doprovod žáků.

Fotografie z akce najdete zde.

Kouzlo kaligrafie a akvarelu

Kouzlo kaligrafie a akvarelu

06. 05. 2024

Ve čtrnácti květnových dnech se třída A1 ponořila během hodin ODV do fascinujícího světa kaligrafie a akvarelu. Žáci si pod odborným vedením osvojovali techniku psaní pomocí speciálních psacích potřeb a písanek určených k tréninku. Díky pečlivému cvičení se postupně zlepšovali a brzy byli schopni psát slova na čtvrtky.

Akvarel a práce s novými barvami přidal kurzu další rozměr. Žáky práce nesmírně bavila. Jejich nadšení a kreativita přinesly výsledky, které předčily očekávání všech. Celý kurz byl zakončen soutěží o nejpovedenější výkres ve zmiňovaných výtvarných disciplínách. Výsledky soutěže byly úžasné a staly se krásným zakončením celého kurzu. Těšíme se na další podobné projekty a věříme, že získané dovednosti v kaligrafii a akvarelu budou žákům přinášet radost i v budoucnu.

Vedení školy děkuje M. Jiráskové za zprostředkování zajímavých výtvarných technik žákům učebního oboru Aranžér.

Fotografie naleznete zde.

Žáci nahlédli do světa psychiatrické péče

Žáci nahlédli do světa psychiatrické péče

06. 05. 2024

Dne 6. 5. 2024 podnikla třída S3 exkurzi do Psychiatrické nemocnice Bohnice. Žáci měli možnost vidět prostory bohnického divadla, kde zhlédli krátký dokument o historii duševních nemocí. Absolvovali odbornou přednášku paní doktorky z oddělení sexuálních deviací se seznámili se s různými psychickými potížemi, které trápí dnešní mladé lidi. Dostali informace o tom, jakou linku kontaktovat v případě vážných psychických potíží. Prohlédli si farmu, kde mají možnost pacienti trávit svůj volný čas v rámci ergoterapie. Nejzajímavější pro žáky ale byla beseda se třemi pacienty z oddělení závislostí, kteří jim vyprávěli svůj nelehký životní příběh.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za realizaci zajímavé a podnětné exkurze.

Fotografie můžete vidět zde.

Didaktické testy mají žáci konečně za sebou

Didaktické testy mají žáci konečně za sebou

03. 05. 2024

Dne 2. a 3. května se konaly maturitní didaktické testy z matematiky, anglického a českého jazyka. Na tyto zkoušky se žáci pečlivě připravovali po celou dobu svého středoškolského studia. Konečně mohli zúročit své znalosti. Věříme, že všichni úspěšně zvládli didaktické testy a udělali další důležitý krok směrem k získání maturitního vysvědčení.

Stalo se

Stalo se

02. 05. 2024

Nové číslo školní zpravodaje Stalo se je tady.

Podívejte se na dubnové novinky ve škole zde.

Poslední zvonění

Poslední zvonění

30. 04. 2024

Není zvykem, že by ráno při vstupu do školy vítala žáky hlasitá dynamická hudba a rozverné postavy ve veselých kostýmech. Co se u nás dělo? Odpověď je jednoduchá. Úterý 30. dubna 2024 bylo dnem, kdy letošní maturanti dostávali vysvědčení a skončila jim pravidelná školní docházka. V květnu na ně čekají didaktické testy a ústní maturity, kdy pro ně bude v budově školy zajištěn maximální klid. Bude vypnuté i zvonění. Takže to úterní bylo tím posledním, které maturanti slyšeli.

Jak si svoje Poslední zvonění užívali, se podívejte zde.

Marek Daníček reprezentuje Česko i naši škol

Marek Daníček reprezentuje Česko i naši škol

26. 04. 2024

Marek Daníček, talentovaný sportovec, je žákem naší školy a v současné době reprezentuje Českou republiku na hokejovém mistrovství světa juniorů do 18 let. Díky podpoře rodiny, trenérů a školy se mu daří dosahovat skvělých úspěchů a probojovat se až na mezinárodní úroveň. Jeho účast na hokejovém mistrovství světa je odměnou za jeho tvrdou práci a je inspirací pro ostatní žáky naší školy.

Přejeme mu hodně štěstí na turnaji a věříme, že si přiveze domů nejen cenné zkušenosti, ale i medaili za skvělé výkony na ledě.

Juniorský maraton 2024

Juniorský maraton 2024

23. 04. 2024

Dne 23. 4. 2024 se konal Juniorský maraton na Výstavišti v Praze. Jednalo se o semifinálové kolo závodní série RunCzech. Naši školu reprezentovalo družstvo složené z žáků, kteří společnými silami zdolali maratonskou trať o délce 42 kilometrů. Tentokrát společně formou štafety dokončili závod v čase 2:56:35 a vylepšili čas z předchozích let. Členové týmu byli: Sojka Roman (L3), Paštyka Jakub (V1), Maksym Sahaidak (K2A), Karel Miroslav (L1), Zothová Veronika (L1), Suchá Markéta (S3), English Lukáš (KL1), Kruml Matyáš (L2), Melen Matěj (V1), Vácha Matěj (L3) a Gallatová Stela (S2).

Gratulujeme všem zúčastněným k jejich skvělému výkonu a vážíme si jejich chuti závodit.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za zprostředkování maratonu žákům školy.

Fotografie z maratonu naleznete zde.

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška

22. 04. 2024

Pondělí 22. 4. a úterý 23. 4. 2024 nebyly obyčejnými dny ve školním kalendáři naší školy. Byly to dny, kdy žáci 4. ročníků konali praktickou maturitní zkoušku, která je pro studenty příležitostí ukázat své dovednosti, znalosti a schopnosti. Pro všechny maturanty to byl okamžik, kdy se potýkali s nervozitou a napětím. Byli ale odhodláni překonat překážky v podobě záludných otázek, které se jim postavily do cesty. Každý žák měl možnost ukázat, co se naučil během svého středoškolského studia.

Praktická maturitní zkouška není jen zkouškou pro žáky, ale také zkouškou pro učitele. Ti se snažili své žáky po celou dobu studia co nejlépe připravit na tento nelehký okamžik.

Věříme, že po skončení všech částí maturitních zkoušek budou moci učitelé sdílet radost z úspěchů se svými studenty.

Fotografie z praktické zkoušky naleznete zde.

To byla naše třída

To byla naše třída

22. 04. 2024

Ke školní docházce neodmyslitelně patří tradiční foto třídy s třídním učitelem. Naše škola není výjimkou. Fotíme se vždy na konci dubna, kdy jsou ve škole ještě maturanti. Letos bylo mimořádně mrazivé počasí, ale žáci si to užívali. Vzniklo i mnoho hezkých fotek malých skupinek a také dvojic nerozlučných spolužáků. A komentář po letech? Podívej, tohle byla moje třída, tohle nejlepší kamarádka na střední.

Jak fotografování probíhalo, naleznete zde.

Úspěšní kuchaři

Úspěšní kuchaři

18. 04. 2024

Ve čtvrtek 18. 4. 2024 se v Hradci Králové konal pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů 26. ročník národní soutěže kuchařského a cukrářského umění, soutěžilo se také o titul Mistr ČR kuchař, Mistr ČR cukrář. Účastníci bojovali v různých kategoriích, zapojili se i zahraniční účastníci. Konkurence byla veliká, vyhrát chtěli všichni. Naši školu reprezentovali Filip Buzáši (K2b) a Daniel Mužík (K3a), jejich disciplínou bylo carvingové vykrajování z ovoce a zeleniny. A klukům se opravdu dařilo. Porota je

ocenila bronzovými medailemi. Žákům patří velká gratulace, Mgr. Schröderové poděkování za jejich doprovod.

Na foto se podívejte zde.

Carvingové vyřezávání se stává velmi populárním. Jsme rádi, že v naší škole jsme pro žáky realizovali již několik kurzů, kde si mohli tuto techniku osvojit. Kurzy se špičkovými lektory můžeme organizovat díky projektu Odborné vzdělávání cesta k úspěšné budoucnosti, který je financován z prostředků The VELUX Foundations.

Nezisková organizace TEREZA inspiruje žáky

Nezisková organizace TEREZA inspiruje žáky

17. 04. 2024

Za přítomnosti lektorky zastupující vzdělávací instituci TEREZA, která je součástí globálního hnutí na podporu udržitelného způsobu života, se dne 17. 4. žáci tříd P2 a P3 rozdělili do jednotlivých herních týmů a stali se na krátký čas vědeckými badateli bojujícími proti změnám klimatu. Během hry měli možnost otestovat své znalosti, spolupracovat v týmu, učit se zodpovědnosti vůči životnímu prostředí a zároveň se dozvědět spoustu užitečných informací, které mohou využít v každodenním životě.

Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové za zprostředkování projektu.

Fotografie z projektu naleznete zde.

Projekt “Přes bariéry s policií“

Projekt “Přes bariéry s policií“

17. 04. 2024

Dne 17. 4. 2024 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili každoroční sportovně- charitativní akce „Přes bariéry s policií“. Cílem a hlavní myšlenkou této akce bylo motivovat žáky středních škol ke sportovním aktivitám a výkonům a zároveň přispět finanční částkou, která by pomohla handicapovaným lidem. Každý zúčastněný splněním stanovených disciplín získal požadovaný počet bodů, kterými přispěl na konto handicapovaných lidí.

Akce se zúčastnilo celkem 32 studentů, kteří i přes nepřízeň počasí zvládli fyzicky náročné disciplíny - člunkový běh, běh na 1000 metrů, celomotorický test a kliky. Některým žákům se podařilo získat požadovaný počet bodů a s tím související certifikát fyzické způsobilosti, který je jednou z podmínek přijímacího řízení k Policii ČR.

Vedení školy děkuje Mgr. Mudruňkovi, který žáky na akci doprovázel. Fotografie můžete vidět zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

16. 04. 2024

V úterý 16. 4. 2024 se konají od 16:00 do 18:00 hodin v budově školy třídní schůzky. Rozpis jednotlivých vyučujících včetně tříd najdete u vstupu do školy.

Těšíme se na Vás.

Pomáhali jsme při “Sbírce potravin“

Pomáhali jsme při “Sbírce potravin“

13. 04. 2024

V sobotu 13. 4. se konala národní sbírka pro potravinovou banku "Sbírka potravin". Potravinová sbírka je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a zbožím z drogerie pro lidi, kteří to potřebují. A pomáhaly i naše žákyně ze třídy S1 a KL1. Ty se staly dobrovolnicemi, které darované potraviny a drogistické zboží v obchodě od nakupujících shromažďovaly, evidovaly a předávaly pracovníkům potravinové banky. Svůj volný čas věnovaly dobré věci. Bez nároku na odměnu dívky významně pomohly občanům Kladna a okolí, kteří se ocitli v ekonomické nouzi.

Za jejich aktivitu a přístup jim patří velké poděkování.

Vedení školy děkuje Mgr. et Mgr. Morávkové a žákyním ze třídy KL1 a S1.

Fotografie naleznete zde.

Přijímací zkoušky na střední školu - klíč k budoucnosti

Přijímací zkoušky na střední školu - klíč k budoucnosti

12. 04. 2024

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy jsou tu! Přijímací zkoušky jsou pro uchazeče jedním z důležitých životních milníků v cestě za vzděláním. Věříme, že se všichni důkladně připravovali a využili přípravných kurzů, které měly zájemcům pomoci co nejlépe zvládnout přípravu na přijímací zkoušky. V tyto důležité dny jsou tu pro vás naši pedagogové, aby vás podpořili a povzbudili na cestě k dosažení vašich vysněných cílů. Držíme vám všem palce a těšíme se na možnost přivítat vás na naší škole.

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Informace k jednotné přijímací zkoušce

11. 04. 2024

Jednotná přijímací zkouška je pro uchazeče do maturitních oborů povinná. Koná se ve dnech 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024 na škole uvedené v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Pozvánka byla zaslána zákonnému zástupci (zletilému uchazeči) prostřednictvím systému Dipsy (platí pro elektronicky podané přihlášky), nebo doporučeným dopisem (platí pro výpisy a tiskopisy).

Doporučujeme, abyste se do budovy školy dostavili minimálně 20 minut před začátkem samotné zkoušky. S sebou je nutné (kromě pomůcek) donést i pozvánku k přijímací zkoušce.

Přítomnost zákonných zástupců v budově školy nebude možná. Po dobu trvání jednotné přijímací zkoušky pro Vás bude k dispozici prostor školní kavárny.

Školní parlament

Školní parlament

10. 04. 2024

Dne 10. dubna se uskutečnila další z plánovaných schůzek školního parlamentu v tomto školním roce. V úvodu zástupci ředitele školy poděkovali žákům za účast na akcích, které se ve škole uskutečnily, a seznámili je s akcemi, na něž se mohou všichni těšit v závěru školního roku. Dále je informovali o výsledcích maturitních zkoušek nanečisto a připomněli jim souhrnné zkoušky, které je čekají v měsíci květnu. Při této příležitosti byla žákům předána skvělá zpráva, že 9. 4. byla slavnostně otevřena školní kavárna i pro širokou veřejnost. Na závěr setkání žáci přednesli své požadavky a připomínky, kterými se vedení školy bude v nejbližší době zabývat.

Fotografie z parlamentu naleznete zde.

Prosklená venkovní kavárna pro všechny

Prosklená venkovní kavárna pro všechny

09. 04. 2024

Od úterý 9. 4. 2024 je naše školní kavárna otevřena i pro širokou veřejnost. Naši budoucí kuchaři-číšníci nabídnou několik druhů kávy i drobné občerstvení. Přijďte nás navštívit, pro všechny zájemce jsme tady vždy od 7:30 do 15:00 hodin. Připraveno je příjemné posezení venku i uvnitř, kávu si můžete odnést i s sebou.

Fotografie najdete zde.

Pod aktualitu prosím vložte text: Více o otevření kavárny najdete v článku KL či ve článku Vaše Kladno.

Aktuální výstava v prostorách školy

Aktuální výstava v prostorách školy

09. 04. 2024

Aranžéři se v rámci výuky věnují počítačové grafice. Aktuálním soutěžním zadáním bylo vytvořit obal na knihu. Žákům se opravdu dařilo, vzniklo mnoho hezkých a zajímavých návrhů. Tyto práce jsou k vidění na chodbách a v relaxačních zónách v budově školy. Na foto se podívejte zde. Vedení školy chválí šikovné aranžéry a děkuje Mgr. Honysové za organizaci této akce.

Fotografie najdete zde.

Škola nabízí možnost zvýšit jazykovou úroveň certifikovanými zkouškami!!

Škola nabízí možnost zvýšit jazykovou úroveň certifikovanými zkouškami!!

08. 04. 2024

Ve spolupráci s akreditovanou společností AKCENT International House Prague nabízíme žákům naší střední školy možnost zdokonalit se v komunikaci, čtení, psaní a porozumění textu a úspěšně zvládnou zkoušky z cizího jazyka. Absolventi získají mezinárodně uznávaný jazykový certifikát, který potvrdí jejich dosaženou jazykovou úroveň a kterým lze nahradit profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka .

Bližší informace získáte u Mgr. I. Kottové.

Letem divadelním světem

Letem divadelním světem

08. 04. 2024

V pondělí 8. dubna, letos již podruhé, zavítal do naší školy soubor Divadélka pro školy z Hradce Králové. Představení nazvané Divadelní cestopis provedlo studenty tříd KL1 a L1 průřezem zásadních děl od renesance až po realismus. Slavné dramatické kusy byly servírovány sice po malých porcích, zato však okořeněné břitkým humorem. Závěrečný bouřlivý potlesk byl jasným důkazem toho, že herecké výkony a samotné divadelní představení naše publikum ocenilo.

Vedení školy děkuje Mgr. Škvainové za zprostředkování divadelního představení.

Fotografie z akce najdete zde.

Úžasné výrobky z ovoce a zeleniny

Úžasné výrobky z ovoce a zeleniny

03. 04. 2024

Ve dnech 3. a 4. dubna 2024 se uskutečnil pro žáky oboru Kuchař-číšník kurz carvingového vykrajování. Zkušený lektor pan Procházka učil zájemce vykrajovat a vyřezávat rozličné tvary z různých druhů ovoce a zeleniny. Žáci si osvojili techniky, díky kterým zvládnou vytvořit atraktivní nabídku například ve spojení se studenou kuchyní. Zároveň si absolventi kurzu rozšířili své profesní portfolio, což je pro uplatnění na trhu práce velmi důležité.

Fotografie z kurzu najdete zde.

Nové číslo školního zpravodaje Stalo se

Nové číslo školního zpravodaje Stalo se

03. 04. 2024

Podívejte se na březnové novinky z naší školy zde.

Pohodové Velikonoce

Pohodové Velikonoce

27. 03. 2024

Přejeme Vám krásné svátky velikonoční, bohatou koledu, slunečné jarní dny plné radosti, klidu a optimismu. Načerpejte novou energii, užívejte si rodinné pohody, mějte se prostě báječně.

Přání ke stažení zde.

Naši logisté jsou druzí nejlepší v České republice

Naši logisté jsou druzí nejlepší v České republice

27. 03. 2024

Ve dnech 25. - 27.3. 2024 se v Brně uskutečnil 12. ročník celorepublikové soutěže poštovních dovedností. Klání „Ukažte, že na to máte“ probíhalo pod záštitou České pošty. Soutěžilo se v několika disciplínách, nejnáročnějším úkolem byla tvorba prezentace. Úkol zněl jasně: natočit video, reels nebo stories, sestavit marketingovou prezentaci, udělat promotion, public relations a výsledek představit publiku. Posuzoval se způsob prezentace, spolupráce týmu, reakce na dotazy hodnotící komise. Náš tým byl hodnocen jako absolutně nejlepší, po sečtení bodů z dalších disciplín skončil druhý. Žáci třídy L3 (Logistické a finanční služby) Michaela Skleničková, Petra Fialová a Tomáš Brůža byli skvělí. Vedení školy jim blahopřeje a děkuje za vzornou reprezentaci školy. Dík patří také Ing. Nobilisové, která žáky doprovázela a připravovala na soutěž.

Fotodokumentaci z akce najdete zde.

Soutěžní video najdete zde.

Vyhráli jsme anglickou olympiádu středních odborných škol v Lounech

Vyhráli jsme anglickou olympiádu středních odborných škol v Lounech

26. 03. 2024

Obchodní akademie a Střední odborná škola v Lounech se stala místem setkání 35 talentovaných studentů středních odborných škol, kteří přijeli změřit své síly v prestižní olympiádě z anglického jazyka. Konkurence byla obrovská. O místo na stupni vítězů přišli bojovat studenti z Ústí nad Labem, Loun, Žatce, Mostu, Chomutova, Slaného, Litvínova a také žáci naší školy. První kolo olympiády, které se konalo v dopoledních hodinách, důkladně prověřilo, jak na tom jsou soutěžící se čtením a poslechem. Do druhého kola se nakonec probojovalo 12 nejlepších angličtinářů, mezi nimiž nechyběli ani naši dva studenti Jan Černý (V3) a Barbora Slabá (KL1). O svých komunikačních schopnostech a jazykových znalostech v anglickém jazyce museli soutěžících přesvědčit porotu v druhém kole soutěž. Po brilantním výkonu Barbory Slabé porota nebyla na pochybách, kdo si tentokrát zaslouží stát na stupni nejvyšším.

Vedení školy gratuluje Barboře Slabé, která se umístila na 1. místě v anglické olympiádě středních odborných škol. Je to úžasný úspěch. Báro, jsme na Tebe pyšní!

Děkujeme vyučujícím anglického jazyka a Mgr. Gábor, která žáky na olympiádu do Loun doprovázela.

Fotografie můžete vidět zde.

Zapojili jsme se do Peříčkového týdne

Zapojili jsme se do Peříčkového týdne

26. 03. 2024

V úterý 26. 3. 2024 se žáci třídy S1 dobrovolně zapojili do největší celonárodní veřejné sbírky Pomozte dětem. Tato tradiční akce je pro žáky oboru Sociální činnost vítanou aktivitou a zajímavou zkušeností. Mohli zde zúročit své znalosti z psychologie a dalších odborných předmětů. Zažili skvělý pocit, že pomáhají dobré věci. Kolemjdoucím lidem nabízeli ke koupi krásná peříčka, vysvětlovali cíl tohoto charitativního projektu a připomínali důležitou myšlenku akce, že pomáhat je lehké jako pírko. Ve velké míře projekt také podpořili jak žáci, tak učitelé naší školy. Sbírka přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem v celé České republice.

Vedení školy děkuje Bc. Kedroňové a žákům, kteří se sbírky účastnili.

Fotografie naleznete zde.

Přijímací řízení

Přijímací řízení

25. 03. 2024

Vážení uchazeči,
v minulém týdnu jsme Vám rozeslali pozvánky ke školní přijímací zkoušce a to do oborů:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Termín: 8. - 10. 4. 2024 od 15:00 hodin (konkrétní datum je uvedeno na pozvánce)

65-51-H/01 Kuchař – číšník
Termín: 17. 4. 2024 od 15:45 hodin

Do ostatních oborů se školní přijímací zkouška v tomto roce nekoná.

Úřad práce připravil přednášku pro budoucí absolventy

Úřad práce připravil přednášku pro budoucí absolventy

20. 03. 2024

Ve dnech 20. 3. a 21. 3. 2023 se ve spolupráci s nadací The VELUX Foundations uskutečnila beseda žáků 4. ročníků SOŠ a 3. ročníků SOU s paní Evou Šichovou z Úřadu práce v Kladně. Ta se ve své přednášce věnovala praktickým otázkám, které jsou spojeny s ukončením studia a nástupem do zaměstnání. V přehledné prezentaci žáci nalezli spoustu užitečných odkazů a informací. Aktivně se svými dotazy zapojovali do diskuze po celou dobu přednášky. Věříme, že informace, které zde získali, jim pomohou se základní orientací na trhu práce.

Děkujeme paní Evě Šichové za velmi zajímavou a přínosnou přednášku.

Fotografie můžete vidět zde.

V Kladně tančili mistři

V Kladně tančili mistři

19. 03. 2024

Sportovní hala hostila o víkendu Mistrovství České republiky 2024 v tanečním sportu v 10 tancích a Mistrovství České republiky družstev 2024 v latinskoamerických a standardních tancích. Catering zajišťovala naše škola. Spokojenost byla nejen s jídlem, ale chváleni byli i naši žáci oboru Kuchař-číšník. Foto naleznete zde. Poděkování vedení školy patří všem, kteří se na této akci podíleli.

Fotografie z akce najdete zde.

Závěrečné zkoušky nanečisto

Závěrečné zkoušky nanečisto

19. 03. 2024

Dne 19. 3. 2024 se v naší škole konaly závěrečné zkoušky nanečisto pro žáky SOU tříd A3, P3 a K3A. Žáci absolvovali písemné práce, které měly prověřit jejich dosavadní znalosti a dovednosti a zároveň simulovaly reálnou podobu závěrečných zkoušek. Účast na těchto zkouškách nanečisto žákům poskytla konstruktivní zpětnou vazbu ohledně jejich znalostí a zcela určitě přispěje k úspěšné přípravě na skutečné závěrečné zkoušky.

Vedení školy děkuje všem pedagogům, kteří se závěrečných zkoušek nanečisto účastnili.

Fotografie naleznete zde.

Skvělé lyžování v Alpách

Skvělé lyžování v Alpách

19. 03. 2024

V rakouském Kaprunu úspěšně proběhl týdenní lyžařský a snowboardový kurz. Účastníci měli sice strach, kolik bude na sjezdovkách sněhu, ale jejich obavy byly liché. Vše se opravdu vydařilo. Lyžaři i snowborďáci si na svazích užívali, počasí bylo slunečné, strava výtečná, večerní programy super.

Pohodové je i foto zde.

Video z kurzu najdete zde.

Krajské kolo Ekonomické olympiády 2024

Krajské kolo Ekonomické olympiády 2024

18. 03. 2024

V pondělí 18.3. dvě stě výherců školních kol společně s 5 žáky naší školy změřilo síly v krajském kole Ekonomické olympiády. Již postup do krajského kola účastníkům otevřel možnost nekonat přijímací zkoušky na vybrané vysoké školy. Našim zástupcům držíme palce, aby se v tak silné konkurenci prosadili. Do soutěže postoupili ze třídy V1 Honza Barták, z V3 Marek Štěpánek, z S3 Míša Konečná, z L3 Ondra Michálek a z L4 David Vosyka. Výsledky krajského kola budou známy na konci dubna.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za zapojení žáků do Ekonomické olympiády. Fotografie naleznete zde.

Projekt s Mladými diplomaty

Projekt s Mladými diplomaty

15. 03. 2024

Dne 15.3. 2024 se žáci druhého a třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili projektu „Krize na Ukrajině a já, Evropan“, který v naší škole uspořádal spolek Mladí diplomaté. Jako téma simulovaného zasedání Evropského parlamentu si naši mladí „europoslanci“ zvolili „Boj proti dezinformacím spojeným s ruskou agresí“. Vzácným hostem této akce byl europoslanec Mikuláš Peksa, který žákům trpělivě odpovídal na mnoho otázek.

Děkujeme organizátoru Janu Hronkovi a celému spolku Mladí diplomaté za realizaci tohoto projektu a dlouhodobou spolupráci.

Vedení školy děkuje Mgr. Pěnkavové a Mgr. Mudruňkovi za zapojení se do významného projektu.

Fotografie naleznete zde.

Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce

14. 03. 2024

Ve čtvrtek 14.3. 2024 proběhla olympiáda v anglickém jazyce, které se zúčastnili žáci studijních oborů. Své znalosti poměřili hned v několika oblastech - poslechu, porozumění textu a jazykových kompetencích. Na prvním místě se umístil Jakub Červenka ze třídy V2, druhé místo obsadil Jan Černý ze třídy V3 a třetí příčka patřila Barboře Slabé ze třídy KL1.

Vítězům blahopřejeme a Mgr. Mannové děkujeme za organizaci olympiády.

Na fotografie se podívejte zde.

INFO Přípravné kurzy

INFO Přípravné kurzy

13. 03. 2024

Vážení uchazeči,
přípravných kurzů se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří podali přihlášku do přípravných kurzů (v termínu do 20. 2. 2024), na formuláři k tomu určenému.

Děkujeme za pochopení.

Přípravné kurzy sklízí pozitivní hodnocení a motivují žáky k učení

Přípravné kurzy sklízí pozitivní hodnocení a motivují žáky k učení

13. 03. 2024

Naše škola i v tomto školním roce zorganizovala přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro budoucí uchazeče o studium na střední škole. I letos je o ně obrovský zájmem. Vedou je kvalifikovaní učitelé, kteří se snaží vytvořit pro žáky podnětné prostředí . V průběhu kurzů kladou důraz na zdokonalení konkrétních dovedností v českém jazyce i matematice. Žáci mají možnost seznámit se s různými metodami učení a osvojit si strategie, které jim pomohou co nejlépe zvládnout jednotnou přijímací zkoušku. Atmosféra v těchto kurzech je plná pozitivní energie a žáci se zde cítí velmi dobře.

Na fotografie z kurzů se můžete podívat zde.

Kulinářské kouzlení s Romanem Paulusem

Kulinářské kouzlení s Romanem Paulusem

12. 03. 2024

V úterý 12. 3. 2024 k nám do školy již potřetí zavítal na teoretický a praktický workshop pro žáky učebního oboru kuchař-číšník známý český šéfkuchař Roman Paulus, gastronom, lektor, autor kuchařek a známá mediální osobnost. Ve spolupráci s žáky a kuchařkami připravil zajímavé a chutné menu, které se skládalo z řady lahodných jídel a na kterém si pochutnali nejen žáci, ale i zaměstnanci školy a strávníci z široké veřejnosti. Žákům se spolupráce s Romanem Paulusem velmi líbila. Už teď se všichni těší na další zajímavé workshopy a gastronomická překvapení.

Fotografie z workshopu najdete zde.

Cesta po stopách historie a učení se pro budoucnost

Cesta po stopách historie a učení se pro budoucnost

11. 03. 2024

V rámci projektu Erasmus+ se studenti naší školy vydali v době čtrnáctidenního pobytu v Polsku na celodenní výlet do bývalých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů Osvětimi a Březinky. Měli možnost vidět místa, kde se odehrávaly neuvěřitelné lidské tragédie. Společně s českou průvodkyní si připomněli historické události spojené s 2. světovou válkou a zároveň si uvědomili, jak důležité je, aby se takové události už nikdy neopakovaly.

Projekty jako Erasmus+ umožňují studentům objevovat nové kultury a tradice, navazovat úžasná přátelství a učí je toleranci, respektu a porozumění.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové, Mgr. et Mgr. Morávkové a pí Matouškové za účast v projektu Erasmus+.

Fotografie z výletu naleznete zde.

Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška

11. 03. 2024

Vážení uchazeči,
termíny konání školní přijímací zkoušky pro obory:
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Vám budou zaslány nejpozději v pondělí 18. 3. 2024 prostřednictvím zaručené komunikace v systému Dipsy (elektronická přihláška) nebo prostřednictvím České pošty (hybridní, papírová přihláška).

Přednáška Technologická gramotnost

Přednáška Technologická gramotnost

11. 03. 2024

V pondělí 11. 3. měli žáci tříd V3 a S3 možnost se blíže seznámit s technologiemi minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Lektor, kterým byl student softwarového inženýrství na pražském ČVUT, žákům v průběhu přednášky přiblížil témata elektromobility, umělé inteligence, mobilních sítí a dalších trendů v oblasti informačních technologií.

Žáci se seznámili se silnými a slabými stránkami elektromobility, s technologií 5G i s přítomností a budoucností internetu věcí. Hovořilo se o uplatnění umělé inteligence, lektor se věnoval i tématu kyberbezpečnosti. Následně si žáci pomocí svých mobilních telefonů vyzkoušeli, jaké údaje o nich shromažďují webové stránky. Informace z přednášky si žáci zopakovali v závěrečném Kahootu. Odcházeli tak nabití nejen novými vědomostmi, ale i zdravou soutěživou náladou. Vedení školy děkuje Anežce Beichlové za organizaci této odborné přednášky.

Fotografie z akce najdete zde.

Odborná praxe v Polsku začíná

Odborná praxe v Polsku začíná

10. 03. 2024

V neděli 10. 3. 2024 odjela skupina našich studentek oboru Sociální činnost v rámci programu Erasmus + do Wieliczky. V následujících dnech budou získávat praktické zkušenosti ve svém oboru. Dívkám přejeme, aby se jim dařilo a v Polsku líbilo. Těšíme se na jejich postřehy. Děkujeme vedení školy z partnerské školy Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce za spolupráci.

Fotografie z akce najdete zde.

Krásný mezinárodní den žen

Krásný mezinárodní den žen

08. 03. 2024

Pátek 8. 3. 2024 byl velmi příjemný pro všechny naše zaměstnankyně. V dobách minulých, socialistických, byly obvyklými dárky k MDŽ mýdlo či ručník. Vedení školy, stejně jako v letech předešlých, obdarovalo kolegyně krásnými pestrobarevnými primulemi. Všechny ženy potěšilo i poděkování a přání pevného zdraví.

Na fofo se podívejte zde.

Zážitkový projekt na kolejích

Zážitkový projekt na kolejích

07. 03. 2024

Čtvrteční exkurze třídy P3 do protidrogového vlaku Revolution train v Praze Jinonicích se opět vydařila. Někteří žáci tento vlak navštívili již v minulosti a nyní mohli porovnat, jak se za několik let změnil. Žáky projekt velmi zaujal, a to nejen díky skvělému průvodci.

Zážitkem pro ně byla i návštěva obchodu, kde obsluhovala neslyšící paní prodavačka. Žáci vůbec nepoznali, že má nějaký handicap, a bylo pro ně milým překvapením, že neslyšící osoba může plnohodnotně pracovat, navíc přímo v jejich oboru - oboru prodavač.

Vedení školy děkuje L. Šustkové a G. Krézlové za uskutečnění zajímavé exkurze.

Fotografie najdete zde.

Důležité informace k závěrečným zkouškám - JARO 2024

Důležité informace k závěrečným zkouškám - JARO 2024

04. 03. 2024

Informace naleznete na stránce Závěrečné zkoušky.

Týden ve znamení maturitních zkoušek nanečisto

Týden ve znamení maturitních zkoušek nanečisto

04. 03. 2024

V prvním březnovém týdnu na naší škole probíhaly maturitní zkoušky nanečisto. Měly pomoci budoucím maturantům zjistit, jak na tom jsou s přípravou k blížícím se řádným maturitním zkouškám. Didaktické testy z ČJL, ANJ a MAT a ústní zkoušky před maturitní komisí prověřily kvalitu znalostí všech žáků 4. ročníků. Mnohým se dařilo výborně, jiní zjistili, že by se svými vědomostmi u maturitní zkoušky neuspěli. Podstatné ale bylo, že každý maturant dostal od zkoušejících zpětnou vazbu, co je ještě třeba v přípravě na zkoušku dospělosti dohonit a v čem se zlepšit.

Vedení školy děkuje všem pedagogům, kteří se na maturitních zkouškách nanečisto podíleli.

Fotografie naleznete zde.

Nový školní zpravodaj

Nový školní zpravodaj

01. 03. 2024

Únorový školní zpravodaj Stalo se ke stažení zde.

„Zahrada“ - terapeutický prostor a zázemí

„Zahrada“ - terapeutický prostor a zázemí

27. 02. 2024

Dne 23. 2. žáci třídy S2 navštívili zařízení Zahrada v Kladně, které poskytuje sociální služby klientům s mentálním handicapem. Žáci si prohlédli prostory zařízení a pod vedením Bc. Pavlíny Kobersteinové, vedoucí služby „Denní stacionář“, se seznámili s problematikou péče o klienty s mentálním handicapem. Zajímali se o aktivity, které zde zajišťují pracovníci v sociálních službách, a klienty zařízení. Někteří žáci se díky této exkurzi rozhodli, že se právě Zahrada stane jejich dalším působištěm při jejich odborné praxi.

Vedení školy děkuje Mgr.et Mgr. Morávkové za uspořádání zajímavé exkurze. Fotografie z exkurze naleznete zde.

Nový zpravodaj Stalo se…

Nový zpravodaj Stalo se…

23. 02. 2024

Je dobrým zvykem informovat žáky, rodiče i veřejnost o dění v naší škole. Podrobné zprávy jsou k dispozici na webu a sociálních sítích. Nově nabízíme zpravodaj Stalo se…, což je stručné shrnutí aktivit v uplynulém měsíci. V elektronické podobě je umístěn na webových stránkách, v tištěné podobě do něj mohou žáci nahlédnout v relaxačních zónách. Zpravodaj najdete zde.

Aktuální informace k probíhajícímu přijímacímu řízení

Aktuální informace k probíhajícímu přijímacímu řízení

23. 02. 2024

Více informací ke stažení zde.

Zeměpisná olympiáda prověřila znalosti našich žáků

Zeměpisná olympiáda prověřila znalosti našich žáků

21. 02. 2024

Žáci naší školy se dne 21. 2. zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády. V náročné soutěži prokázali znalosti a dovednosti hned v několika klíčových oblastech. Museli zvládnout práci s atlasem, orientovat se v současném světovém dění, analyzovat nejrůznější texty a interpretovat grafy. Znalosti našich žáků byly na velmi dobré úrovni. Kos Daniel (KL1) se umístil na pěkném 6. místě a Krym Jan (KL1) na 11. místě. Gratulujeme oběma účastníkům ke skvělým výsledkům!

Vedení školy děkuje Mgr. Vídeňskému za přípravu žáků na tuto soutěž.

Fotografii můžete vidět zde.

Exkurze do školy, kde slunce svítí všem

Exkurze do školy, kde slunce svítí všem

21. 02. 2024

Vybrané studentky ze třídy S2 navštívily dne 21. února stochovskou základní školu Slunce. Pod vedením zástupkyně ředitele Mgr. Barbory Kačabové byly seznámeny s fungováním školy a provedeny všemi třídami. Viděly speciální místnost Snoezelen, která je využívána ke stimulaci primárních smyslů bez potřeby intelektuální aktivity.

V jednotlivých třídách si studentky mohly samy vyzkoušet náplň práce pedagoga, spolupracovaly a komunikovaly s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou zde vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Slunce svítí všem.

Návštěva základní školy Slunce byla pro naše studentky velmi poučná, zajímavá a emotivní. Všechny dívky projevily vysokou míru empatie. Díky této exkurzi získaly mnoho nezapomenutelných zážitků a zkušeností.

Vedení školy děkuje Bc. Valušové za realizaci výjimečné exkurze.

Fotografie z exkurze naleznete zde.

Projekt Teplá židle pomáhá

Projekt Teplá židle pomáhá

20. 02. 2024

Krizové centrum ČČK zanechalo v žácích třídy S2 ten nejlepší dojem. Po celou dobu exkurze se jim intenzivně věnoval vedoucí tohoto pracoviště pan František Sovák. Pod jeho vedením žáci zjistili, že centrum je připravené v krizových situacích poskytovat pomoc rodinám s dětmi i osobám bez domova. Zajišťuje jim nezbytnou stravu a ošacení, které získává prostřednictvím potravinové či šatní banky.

Další službou centra je projekt Teplá židle, který je spuštěn, pokud venkovní teplota klesne pod bod mrazu. Lidé bez domova mohou přijít a dostanou teplé jídlo, čaj, deku a spací pytel, ve kterém v určené místnosti tráví noc.

Během exkurze se žáci také setkali s dojemnými příběhy lidí, kteří díky programu Teplá židle našli sílu znovu se postavit na vlastní nohy. Bylo působivé poslouchat, jak se prostřednictvím empatie, porozumění a praktické pomoci mění životy těch, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Žáci pochopili, jak důležitá je dobrovolnická práce, která si zaslouží naši podporu a uznání. Exkurze některé žáky dokonce motivovala ke spolupráci s ČČK.

Vedení školy děkuje Bc. Kedroňové za realizaci exkurze, která byla pro žáky nejen poučná, ale i inspirativní.

Fotografie můžete vidět zde.

Poruchy příjmu potravy - téma stále živé a aktuální

Poruchy příjmu potravy - téma stále živé a aktuální

19. 02. 2024

V současné době se na sociálních sítích i v digitálních médiích objevují tvrzení, že ženy budou krásné, pokud budou štíhlejší, a také návody, jakými prostředky toho lze docílit. Jak se ale taková touha po dokonalém těle může zvrtnout v závažné psychické onemocnění, se přesvědčili žáci tříd S2 a S3 na pondělní přednášce o poruchách příjmu potravy. Získali důležité informace o anorexii, bulimii, drunkorexii a bigorexii. Součástí přednášky bylo i zkoumání faktorů vedoucích ke vzniku jmenovaných poruch. Současně probíhala diskuze o různých aspektech poruch příjmu potravy, hovořilo se o identifikaci tohoto závažného onemocnění, o prevenci a samotné léčbě. Žáci se dozvěděli, jak se lidé bojující s poruchami příjmu potravy cítí, co může vést k těmto stavům, jak pomoci blízkému člověku, u kterého se tyto poruchy projevují, a jakou roli v tomto boji hraje rodina, škola a kamarádi.

Vedení školy děkuje Mgr. et Mgr. Zubovové a Mgr. Richterové za zajištění mimořádné přednášky.

Fotografie můžete vidět zde.

S divadlem jsme cestovali v čase

S divadlem jsme cestovali v čase

15. 02. 2024

Že divadlo nemusí být nudné, se mohli přesvědčit žáci tříd S1, V1 a KL4 ve čtvrtek 15. 2. Soubor Divadélka pro školy z Hradce Králové je během představení nazvaného Divadelní cestopis provedl průřezem zásadních děl od renesance až po realismus. Slavné dramatické kusy byly servírovány sice po malých porcích, zato však okořeněné vtipem a humorem. Závěrečný bouřlivý potlesk byl jasným důkazem toho, že herecké výkony a samotné divadelní představení naše publikum ocenilo. Vedení školy děkuje Mgr. Škvainové za organizaci divadelního představení.

Fotografie naleznete zde.

"Sluneční" exkurze se vydařila

15. 02. 2024

Ve čtvrtek 15. února navštívila třída S2 (Sociální činnost) unhošťskou školu Slunce, která je součástí unikátní organizace nabízející vzdělání a sociální služby pro děti i dospělé se speciálními potřebami. Studenti měli možnost projít původní prostory i novou přístavbu, aktivně se zúčastnit vyučování v jednotlivých třídách i získat podrobné informace o fungování zařízení z úst paní Marie Kmínkové, zástupkyně ředitele. Velice příjemným vyústěním exkurze byla dohoda o budoucí vzájemné spolupráci. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla návštěva Kavárny a pekárny Slunce, v níž nacházejí uplatnění lidé s handicapy.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové za realizaci inspirativní exkurze.

Na fotografie se můžete podívat zde.

Exkurze do kladenského LEGA byla úžasná!

Exkurze do kladenského LEGA byla úžasná!

14. 02. 2024

Třída KL2 se 14. 2. vypravila na exkurzi do továrny firmy LEGO v Kladně. Během tří hodin žáci měli možnost objevovat fascinující svět technologií a inovací. Nahlédli do procesů výroby oblíbených LEGO kostiček od zpracování surovin až po precizní výrobní linky a logistiku, která zajišťuje distribuci těchto ikonických hraček do celého světa. Žáky příjemně překvapilo, jak společnost klade důraz na péči o své zaměstnance, a ohromila je informace, že celková plocha továrny odpovídá rozloze tří Václavských náměstí. Žáci ocenili i fakt, že firma klade velký důraz na ekologickou optimalizaci výroby a recyklaci. Z návštěvy si všichni odnesli spoustu dojmů a nových poznatků. Pro žáky to byl skvělý zážitek. Mohli si ověřit, že teorie, kterou se učí ve škole, funguje i v praxi.

Vedení školy děkuje Mgr. Vídeňskému, který žáky na exkurzi doprovázel.

Fotografie můžete vidět zde.

Valentýn

Valentýn

14. 02. 2024

Z historie víme, že některé současné svátky v Čechách nepatří k našim tradičním. Převzali jsme je ze západoevropských zemí a z USA. Patří k nim i svatý Valentýn, svátek zamilovaných. Mnoho našich studentů zajisté obdrželo od svých milých květiny, drobné dárky či sladkosti. Srdíčkově byla aranžérkami vyzdobena budova školy, na valentýnské menu lákala ve středu 14. února školní jídelna.

Jak hezky to u nás vypadalo se podívejte zde, foto z tematického oběda naleznete zde.

Setkání s paní hejtmankou a polským velvyslancem

Setkání s paní hejtmankou a polským velvyslancem

13. 02. 2024

V úterý 13. 2. 2024 se ředitel naší školy účastnil zajímavého pracovního jednání v partnerské školy v Neratovicích. Podrobnosti najdete zde. Fotografie ze setkání najdete zde.

Čapkova Bílá nemoc v podání Hudební akademie Praha

Čapkova Bílá nemoc v podání Hudební akademie Praha

12. 02. 2024

Ve dnech 12. a 13. 2. se žáci tříd KL1,L3,S2,V1,L1,L2,S1 a V2 hodili do gala a vypravili se za doprovodu svých třídních učitelů do Městské knihovny v Praze, aby zde zhlédli adaptaci Čapkova dramatu Bílá nemoc. Mladí herci z Hudební akademie v Praze zanechali v divácích nevšední dojem svým výrazným hereckým projevem a dovedně je provedli jedinečným příběhem, který se dotýkal aktuálních témat i hlubších filozofických otázek. Skvělý umělecký zážitek žáky přiměl k zamyšlení nad současným děním ve světě. Po skončení divadelního představení následovala beseda se samotnými herci, kteří obratně reagovali na dotazy našich studentů. Velká gratulace patří všem, kteří se na této produkci podíleli.

Fotografie naleznete zde.

Projekt Planeta Země 3000

Projekt Planeta Země 3000

09. 02. 2024

V pátek 9. února se žáci naší školy (KL1, V1 a L1) vydali do kina Hutník na unikátní projekt nazvaný Kambodža – putování k tajemné hoře. Poutavou a srozumitelnou formou byl žákům zprostředkován kulturní zážitek, který jim přiblížil krásy exotické Kambodže a podpořil u nich zájem o okolní svět. Žáci odcházeli obohaceni novými informacemi o této asijské zemi.

Vedení školy děkuje Mgr. Pěnkavové, Mgr. Richterové a Mgr. Vídeňskému, kteří se projektu s jednotlivými třídami účastnili.

Fotografie naleznete zde.

Úřední hodiny studijního oddělení

Úřední hodiny studijního oddělení

02. 02. 2024

Vážení uchazeči,
níže naleznete přehled úředních hodin studijního oddělení během probíhajícího přijímacího řízení.

Úřední hodiny studijního oddělení zde.

Ovocné a zeleninové ozdoby přitahovaly pozornost

Ovocné a zeleninové ozdoby přitahovaly pozornost

01. 02. 2024

Dekorativnímu vyřezávání květinových motivů z ovoce a zeleniny se od 31.1 do 1.2. věnovali žáci třídy K3B pod vedením pana Luďka Procházky. Tento moderní trend současné gastronomie je už neoddělitelnou součástí kulinářského umění. Žáci oboru Kuchař-číšník se naučili, jak vytvořit netradiční ovocné a zeleninové ozdoby a jak jimi vhodně doplnit a zpestřit slavnostní tabuli. Dovednosti získané na carvingovém kurzu budou moci zcela určitě zúročit ve své budoucí profesi.

Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové za zprostředkování kurzu žákům.

Fotografie naleznete zde.

Geografická gramotnost má své místo i v naší škole

Geografická gramotnost má své místo i v naší škole

31. 01. 2024

Žáci, kteří se zajímají o geografii, se dne 31. 1. 2024 zapojili do školního kola zeměpisné olympiády. Mohli tak porovnat své znalosti se spolužáky z ostatních ročníků a vyzkoušet si náročnější verzi zeměpisu. Na prvním místě se se shodným počtem bodů umístili Daniel Kos (KL1) a Jan Krym (KL1), druhé místo obsadila Karolína Čechová (V2) a na třetím místě skončil Jan Barták (V1).

Letošní zeměpisná olympiáda se soustředila na několik klíčových témat, která odhalila nejen krásu naší planety, ale i složitosti jejích přírodních a politických aspektů. Žáci se ponořili do studia světových jezer, historie bývalých koloniálních mocností, objevovali, jak minulost ovlivňuje současné mezinárodní vztahy a geopolitickou situaci.

Velmi zajímavá byla také srovnávací studie geografických reálií Filipín a Suluského souostroví. Žáci analyzovali rozdíly v terénu, klimatu a biologické diverzitě.

Školní olympiáda ze zeměpisu je pro žáky příležitostí, jak prohloubit své znalosti v tomto oboru.

Vedení školy děkuje Mgr. Vídeňskému za realizaci zeměpisné olympiády.

Na fotografie se můžete podívat zde.

1. kolo přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení

30. 01. 2024

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

dne 29. 1. 2024 vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní a učební obory.

Příkaz ředitele č.2/2024 Kritéria přijímacího řízení do školního roku 2024/2025 zde [pdf].

Olympiáda v německém jazyce

Olympiáda v německém jazyce

29. 01. 2024

V pondělí 29.1.2024 proběhla olympiáda v německém jazyce, které se zúčastnili žáci studijních oborů. Letos v rekordním počtu 30 žáků. Své znalosti poměřili hned v několika oblastech - poslechu, porozumění textu a jazykových kompetencích. Na prvním místě se se shodným počtem bodů umístili hned 3 žáci - Daniela Hübner ze třídy S3, Vojtěch Vacek ze třídy V3 a Jan Barták ze třídy V1.

Vítězům blahopřejeme a Mgr. Hlavničkové a Mgr. Svobodové děkujeme za organizaci olympiády.

Na fotografie se podívejte zde.

Barmanský kurz

Barmanský kurz

29. 01. 2024

Ve dnech 29.1. - 1.2. se v naší škole opět konal tradiční barmanský kurz. Pod vedením zkušeného lektora - barmana Miloše Trettera se žáci oboru Kuchař -číšník věnovali intenzivní teoretické a praktické přípravě nejrůznějších nápojů. Všichni zúčastnění pracovali s velkým zájmem a nadšením. Kurz byl zakončen teoretickou i praktickou zkouškou. Po úspěšném absolvování žáci obdrželi certifikát, který jim umožní pracovat za barmanským pultem.

Vedení školy děkuje M. Tretterovi a Mgr. Parmové za přípravu a realizaci kurzu.

Fotografie z kurzu najdete zde.

Projekt ,,Pomozme si navzájem“ je v cíli

Projekt ,,Pomozme si navzájem“ je v cíli

29. 01. 2024

Poslední část projektu ,,Pomozme si navzájem" byla věnována aktivitám s dětmi z dětských domovů. Studentky třídy S3 si dne 29.1. 2024 z dětských domovů v Kladně a ve Stochově vyzvedly děti a vypravily se s nimi do herny Človíčkov, kde si společně hrály a věnovaly se různým tvořivým činnostem. Děti ve věku od 1,5 roku až do 6 let zde společně se studentkami a „tetami“ z dětského domova strávily velmi pěkné dopoledne. Automaticky přišla i řada na zajímavé otázky, které se týkaly pěstounské péče i trvalého pobytu v domově.

Tento projekt obohatil žákyně studující obor sociální činnost o další mimořádné zkušenosti, kterých mohou využít ve své praxi.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za realizaci celého projektu.

Fotografie naleznete zde.

Nádherný maturitní ples

Nádherný maturitní ples

26. 01. 2024

Pátek 26. 1. 2024 byl dnem, na který byly rezervovány princeznovské šaty, objednány kadeřnice a vizážistky. Maturanti se dočkali svého plesu. Do posledního místa zaplněný Dům kultury v Kladně na Sítné byl krásnou kulisou pro tuto velkolepou událost. Večerem vtipně provázeli Honza Ladra a Honza Pospíchal, hrál Globus Band a DJ Fernando. Scénář byl stejný jako na všech maturitních plesech. Úvodní proslovy, představení maturantů, šerpování, tanec s učiteli, s rodiči, zlatý déšť, odšerpování i půlnoční překvapení.

Čestnými hosty večera byli zástupci partnerské Spojené školy z Prešova vedené panem ředitelem Michalem Černíkem, místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček a poslanec Vojtěch Munzar.

A čím byl ples jiný, výjimečný? Například červeným kobercem, projekcí dětských fotek maturantů, jejich velmi milými a osobními projevy. Předtančení bylo zajištěno takříkajíc z vlastních řad. Studentka 1. ročníku oboru Kombinovaného lycea Nella Hrbatová nadchla bezchybnou latinou. Všichni v sále byli příjemně šokováni, že na plese se dá skákat přes švihadla, což ve své úžasné show předvedla skupina Jump It.

Vedení školy i učitelé byli potěšeni z velké účasti absolventů. "Mladí lidé, kteří maturovali již před několika lety, se přišli nejen pobavit, ale i pozdravit své bývalé pedagogy. Pokud bychom měli letošní ples hodnotit známkou jako ve škole, byla by to zajisté jednička s hvězdičkou. A pokud bychom udělovali speciální pochvalu, dostala by jí Mgr. Míša Kyrych za bezchybnou organizaci této náročné akce", říká ředitel školy Petr Paták.

Na fotografie z plesu se můžete podívat zde.

Článek o maturitním plese si můžete přečíst v Kladenském deníku zde.

Exkurze do světa financí

Exkurze do světa financí

26. 01. 2024

V pátek 26. 1. 2024 se studenti třídy V2 zúčastnili návštěvy ČNB v Praze. Přímo v původním trezoru Živnostenské banky, dnes České národní banky, se nachází expozice Lidé a peníze. O zajímavosti tu rozhodně nebyla nouze. Na komentované prohlídce o české a československé měnové historii všechny na expozici nejvíce zaujala unikátní vysokohmotnostní zlatá mince o nominální hodnotě 100 000 000 Kč, která je největší zlatou mincí v Evropě a druhou největší na světě. Za zájem o "informace všeho druhu" žáci získali pochvalu a drobný dárek od organizátora expozice.

Vedení školy děkuje Ing. Chválové za zorganizování exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Masopust ve školní jídelně

Masopust ve školní jídelně

26. 01. 2024

Lidové zvyky a tradice se promítají i do života naší školy. Masopustní období je časem veselení se a hodování. Nebylo proto divu, že lednový tematický den ve školní jídelně byl masopust. Z tradičních jídel se nabízela masopustní cibulačka s krutony, vepřové výpečky či opečená jitrnice s kysaným zelím, nechyběly ani koblihy. Masopustní atmosféru doladily aranžérky velmi hezkou výzdobou. Jídlo bylo skvělé, prostředí příjemné, strávníci byli spokojeni.

Na jídelníček se podívejte zde

Foto naleznete zde.

Veletrh vzdělávání Gaudeamus 2024

Veletrh vzdělávání Gaudeamus 2024

24. 01. 2024

Ve středu 24.1. studenti čtvrtých ročníků navštívili evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání v pražských Letňanech, kde se prezentovaly školy nejen z Prahy, ale z celé republiky i ze zahraničí. Více než 310 vystavovatelů, interaktivní ukázky, testování předpokladů, poradenství, možnost ptát se konkrétních studujících, to vše našim čtvrťákům velmi pomohlo při rozhodování, kam směřovat po maturitě.

Děkujeme pedagogickému doprovodu Mgr. Richterové.

Kulinářský workshop slavil úspěch

Kulinářský workshop slavil úspěch

23. 01. 2024

Dne 23.1. 2024 se v naší školní kuchyni a jídelně konal workshop společnosti Bidfood, který byl zaměřen na zdravou kuchyni a sous vide vaření a nesl název "Vařte zdravě s Banquetem." Byl určen pro vedoucí školních jídelen a dalších stravovacích zařízení. V tento den v naší jídelně bylo opravdu živo. Kuchaři ze společnosti Bidfood připravili společně s našimi kuchařkami a s žáky 6 chutných hlavních pokrmů, a tak účastníci semináře mohli například ochutnat trhané kachní maso zapečené s brambory, zeleninou a smetanou, bramborové knedlíky plněné králičím masem s mrkví a špenátem nebo čistě vegetariánské tofu s kuskusem. Nechyběly ani zdravé moučníky. Všem se akce moc líbila. Mnozí se nechali inspirovat, jak připravit chutná a zdravá jídla.

Vedení školy děkuje zaměstnancům školní jídelny a žákům za spolupráci na přípravě lahodných pokrmů.

Fotografie z workshopu naleznete zde.

Navštívili nás univerzitní studenti

Navštívili nás univerzitní studenti

23. 01. 2024

V úterý 23. 1. 2024 přišla do naší školy na odbornou exkurzi zajímavá skupina. Tvořili ji studenti v seniorském věku. Ano, byli to frekventanti Univerzity třetího věku, jedné z forem celoživotního vzdělávání. Jejím cílem je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie i kultury.

V rámci tohoto studia přivedla do školy své studenty 2. ročníku, kteří se zaměřují na zajímavosti kladenského okresu, archivářka a historička PaedDr. Irena Veverková. Poutavě seznámila přítomné s historii naší školy, zvláště pak s příběhem nástěnných fresek. Obraz Lidice, poctu našim zavražděným studentům, představil pan ředitel. Poté provedl návštěvníky budovou a příjemnou exkurzi všichni zakončili nad kávou ve školní kavárně.

Fotografie z akce najdete zde.

Středisko výchovné péče Slaný

Středisko výchovné péče Slaný

23. 01. 2024

Dne 23. 1. 2024 se žáci tříd KL4 (Kombinované lyceum) a S4 (Sociální činnost) zúčastnili exkurze do Střediska výchovné péče Slaný. Paní Mgr. Polesná, vedoucí střediska, žákům předestřela, co práce v zařízení obnáší, jak se tam děti, které mají problémy s chováním, dostanou, jaký mají v zařízení režim a co by měla nejen dětem, ale i jejich rodičům spolupráce s psychology, speciálními pedagogy a sociální pracovnicí v ambulantní i pobytové části zařízení přinést. Žáci nalezli odpovědi na mnoho svých dotazů a exkurze inspirovala některé z nich k tomu, stát se speciálním pedagogem.

Naše poděkování patří Mgr. et Mgr. Morávkové, která se s žáky na tuto zajímavou exkurzi vypravila.

Fotografie naleznete zde.

Aktivní senioři jsou fajn

Aktivní senioři jsou fajn

23. 01. 2024

Dne 23.1.2024 se třída S3 rozhodla, že bude pokračovala v úspěšném projektu, a tak žákyně opět navštívily Domov pro seniory v Unhošti. S klienty procvičily jejich paměť a manuální činnost v podobě výroby záložek do knížek. Připraveného programu se zúčastnilo přes 20 seniorek, pro které setkání s mladou generací bylo velkou vzpruhou. Ocenily, že jim někdo naslouchá. Vědomí, že mohou něco předat ze svých životních zkušeností v podobě vzkazu či rady mladé generaci, bylo pro ně velmi důležité. Žákyně odcházely z domova pro seniory s dobrým pocitem, že jejich přítomnost přinesla radost a pohodu.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za koordinování projektu.

Fotografie naleznete zde.

Výjimečné dopoledne s týmem z IZS

Výjimečné dopoledne s týmem z IZS

22. 01. 2024

Žáci prvního ročníku oboru Sociální činnost navštívili dne 22.1. v rámci předmětu Zdravotní nauka operační středisko záchranné služby Středočeského kraje, kde měli příležitost vidět nejen vozy, kterými ZZSSK disponuje, ale i přijetí hovoru na tísňovou linku a spolupráci celého týmu, který si získal respekt a hluboký obdiv všech přítomných. Na operačním i výjezdovém stanovišti po celou dobu vládl klid a milý přístup. Žáci se přesvědčili, že na konci druhého telefonu je vždy profesionál, který se snaží volajícímu pomoci. Také navštívili pracoviště oblastního spolku ČČK a HZS Kladno, který sídlí nedaleko naší školy. I zde na ně čekalo mnoho nových informací. Byli nadšeni z prohlídky techniky, kterou hasiči disponují. V teoretickém vyučování se žáci učí, jak některé situace zvládat a jak integrovaný záchranný systém funguje, a tato exkurze jim umožnila propojit teorii s praxí.

Vedení školy děkuje Bc. Kedroňové a K. Matouškové za zprostředkování neobvyklé exkurze.

Fotografie z exkurze jsou k nahlédnutí zde.

Na ekofarmě Kozodoj bylo živo

Na ekofarmě Kozodoj bylo živo

22. 01. 2024

Dne 22.1. žáci oboru Kuchař – číšník (K1A a K2A) absolvovali interaktivní prohlídku ekofarmy a za doprovodu zkušeného lektora se v průběhu dopoledne zapojili do řady workshopů. Vyzkoušeli si, jak se peče chleba, měli možnost ochutnat na farmě čerstvě vyrobený sýr a dotknout se rozmanitých hospodářských zvířat. Ekofarma Kozodoj zprostředkovává návštěvníkům poučné náhledy na ekologické zemědělství a ochranu přírody.

Vedení školy děkuje Mgr. Parmové a Mgr. Schröderové, které zorganizováním této exkurze zpestřily žákům výuku.

Fotografie naleznete zde.

Kluci, co se v naší škole vyučili

Kluci, co se v naší škole vyučili

21. 01. 2024

V průběhu 94 let existence naší školy zde získaly vzdělání tisíce mladých lidí. Vždy nás potěší, když se absolventi do školy přicházejí podívat. Tentokrát to byla parta kluků, kteří se zde vyučili automechaniky. Kluci to byli tenkrát, dnes jim chybí pár let do sedmdesátky, mnozí jsou už dědečky.

Setkalo se jich téměř dvacet. Přišli si prohlédnout školu a zavzpomínat na roky 1972–1975, kdy byli žáky třídy A3D a jejich třídním učitelem byl pan Svatopluk Pavlis. Budovou školy je provázela zástupkyně ředitele Mgr. Jelínková. Navštívili „svoji“ učebnu 103, prohlédli si moderní vybavení tříd, učebny jazyků, ICT, školní jídelnu i relaxační zóny. Z toho, co viděli, byli nadšeni. Chvála od bývalých žáků opravdu potěší, bylo to moc milé setkání.

Na foto se podívejte zde.

Den otevřených dveří se opět vydařil

Den otevřených dveří se opět vydařil

18. 01. 2024

Čtvrteční odpoledne 18. 1. 2024 patřilo v budově školy především veřejnosti. Příchozím deváťákům a jejich rodičům jsme představili naši nabídku středoškolského vzdělání. Byly připraveny podrobné informace o jednotlivých oborech, ukázky přijímacích zkoušek i doprovodný program.

Připomínáme, že přihlášky na střední školy je nutné podat do 20. 2. 2024. Pro ty, kteří se hlásí na naši školu, organizujeme v termínu 13. – 28. 3. 2024 přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Podrobné informace žáci obdrží po odevzdání přihlášky.

Fotografie z akce najdete zde.

Exkurze do MŠ Brejličky

Exkurze do MŠ Brejličky

17. 01. 2024

Žáci třídy S3 se ve středu 17. 1. 2024 zúčastnili exkurze do Mateřské školy Brejličky v Kladně. Tato škola se specializuje na výchovu a vzdělávání dětí se zrakovým znevýhodněním a postižením. Žáci třídy S3 se od paní učitelek dozvěděli, že nejčastěji do školky přijímají na doporučení očního lékaře děti s tupozrakostí, šilhavostí či zákaly oka. O děti v MŠ je pečováno nejen v rámci běžných činností žáků MŠ, ale i pleoptiky - cvičení očí v rámci výtvarných, rukodělných, poznávacích aj. činností a ortoptiky - cvičení očí s pomocí přístrojů. Žáci si mohli vyzkoušet mnoho činností i s tím, že jim byl na oko nalepen tzv. okluzor, který děti v dané MŠ běžně musí nosit. Velice děkujeme paní učitelkám Piálkové a Spurné a paní ortooptičce Jermanové za krásnou, přínosnou a do detailů připravenou exkurzi.

Vedení školy děkuje Mgr.et Mgr. Morávkové ze organizaci exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu

Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu

15. 01. 2024

Třída V1(Veřejnosprávní činnost) se v pondělí 15.1. vypravila na exkurzi do Poslanecké sněmovny. Pro žáky byla připravena beseda s panem poslancem Ing. Vojtěchem Munzarem, který žáky provedl Thunovským palácem a v jednacím sále žáky seznámil s historií a fungováním Poslanecké sněmovny. Největším zážitkem pro žáky byla možnost prohlédnout si jednací sál, kde probíhá zasedání Poslanecké sněmovny, a vyzkoušet si poslanecké lavice. Exkurze pro žáky byla inspirativní.

Vedení školy děkuje Mgr. Mudruňkovi za realizaci zajímavé exkurze.

Fotografie z návštěvy Poslanecké sněmovny naleznete zde.

Video o škole

Video o škole

15. 01. 2024

Pojďte se podívat, jak to vypadá u nás ve škole.
Video najdete zde.

Pozvánka na den otevřených dveří

Pozvánka na den otevřených dveří

11. 01. 2024

Posledním dnem otevřených dveří v letošním školním roce je čtvrtek 18. 1. 2024. Pro příchozí budou připraveny informace o studiu na naší škole, ukázky přijímacích zkoušek a další program. Přijďte si naši skvělou školu prohlédnout.

Pozvánku naleznete zde.

Projekt REVOLUTION TRAIN

Projekt REVOLUTION TRAIN

10. 01. 2024

Také jste si někdy položili otázku, co skrývá ten zvláštní šedý a posprejovaný vlak stojící na vlakovém nádraží v Praze Dejvicích? Tak žáci třídy V3 už odpověď znají. Dne 10.1.2024 se totiž za doprovodu pedagogů vypravili vlak prozkoumat na nádraží Praha – Jinonice.

Na místě se jich přívětivě ujali organizátoři projektu Revolution train, který se unikátním způsobem věnuje protidrogové prevenci. Studenti dostali na přivítanou teplý čaj a drobné občerstvení. Pak následoval sled velmi autenticky vybavených vagónů. V rámci interaktivního a zážitkového vzdělávání se žáci měli možnost prostřednictvím všech smyslů stát účastníky dopravní nehody způsobené člověkem pod vlivem návykové látky, navštívit bydliště narkomana nebo léčebnu pro drogově závislé. Všechny vagóny propojoval jeden tragický příběh několika lidí, kteří podlehli drogám. Projekt byl působivě a profesionálně připraven. Na konci cesty měl každý možnost ocenit, že má zatím šanci z tohoto vlaku životní zkázy vystoupit a nastoupit do jiného vlaku, který znamená svobodnou volbu a ne závislost.

Vedení školy děkuje Mgr. et Mgr. Zubovové a Bc. Šustkové za realizaci interaktivní exkurze.

Fotografie můžete vidět zde.

Erasmus pokračuje

Erasmus pokračuje

09. 01. 2024

Tři naše kolegyně se ve dnech 9. -12. ledna zúčastnily přípravné návštěvy ve Wieliczce v Polsku. Přípravná návštěva proběhla v rámci projektu Za odbornou praxí do Evropy z programu Erasmus+. Kolegyně se nejprve sešly se zástupci naší partnerské školy Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, kteří pro ně připravili program a harmonogram návštěvy. Ve dvou dnech potom kolegyně navštívily dvě organizace, kam naši žáci pojedou v březnu na praxi. Jedná se o odbornou školu Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce a stacionář Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach.

V obou zařízeních budou žáci pracovat s klienty s mentálním hendikepem v různých věkových kategoriích, od dětí po dospělé. Dále kolegyně zajišťovaly praktické věci potřebné pro zdárný průběh pobytu žáků jako ubytování, stravování, dopravu na pracoviště, trávení volného času a podobně. Přípravy proběhly k všestranné spokojenosti, zbývá doladit poslední detaily a žáci mohou v březnu vyrazit za poznáním.

Fotografie z přípravné návštěvy najdete zde.

Svět absolutní tmy

Svět absolutní tmy

08. 01. 2024

Žáci třídy S3 oboru sociální činnost měli 8.1. 2024 možnost proniknout do světa absolutní tmy, do života beze zraku. Neviditelná výstava jim v první části poskytla spoustu informací o světě nevidomých a pomůckách, které jim usnadňují život. Žáci si vyzkoušeli Braillovo písmo, otestovali si své smysly a zjistili, jak lze hmatem vnímat různé povrchy předmětů.

V druhé části exkurze vytvořili osmičlenné skupinky a ponořili se do absolutní tmy, života nevidomých. Cestou je čekala řada nástrah. Procházeli celým bytem, vyšli na terasu nad rušnou ulicí, nechyběla ani ulice s projíždějící tramvají, přes níž žáci došli do místní galerie, kde dotykem identifikovali sochy, které zde byly vystaveny. Na konci prohlídky ještě zašli do prostředí lesa, obešli srub a přes lávku a potok došli konečně do cíle, kde je čekal relaxační prostor. Zde se usadili a mohli pokládat dotazy průvodci, který je celou dobu životem nevidomého doprovázel. Neobvyklý interaktivní zážitek vzbudil u žáků obrovský zájem. Získali odpovědi na plno otázek. Zajímalo je například, jak nevidomí lidé rozpoznají mince či bankovky, jak vypadá cestování leteckou dopravu, jak nakupují v supermarketu. Žáci chtěli vědět i to, jak se chovat, když potkají nevidomého se psem.

Exkurze umožnila žákům úžasným způsobem propojit teorii s praxí. Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za zprostředkování přínosné exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Super zpráva je tady!

Super zpráva je tady!

05. 01. 2024

Vedení školy dnes obdrželo netrpělivě očekávané sdělení MŠMT. Posledním krokem schvalovacího řízení pro otevření nového studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika bylo jeho zapsání do školského rejstříku. Ministerstvo školství rozhodlo, že se tak stává s účinností od 1. 9. 2024.

Z této informace máme velkou radost. Od září se u nás budou vzdělávat budoucí učitelky mateřských škol i jiných školních zařízení. Těšíme se na nové žáky adržíme palce k úspěšnému zvládnutí přijímaček.

Rozhodnutí z MŠMT najdete zde.

Pošta versus banka

Pošta versus banka

05. 01. 2024

Žáci 3. ročníku oboru Logistické a finanční služby se opět přesvědčili o širokém záběru svého oboru. V rámci exkurze do Prahy navštívili dvě zajímavé expozitury. Poštu v Jindřišské ulici a Centrální banku, která stojí opodál. Pro žáky byl tentokrát vybrán program Lidé a peníze. Dozvěděli spoustu zajímavých informací o české a československé měnové historii a centrálním bankovnictví v mezinárodním kontextu, o vývoji ochranných prvků bankovek a měli možnost vidět unikátní vysokohmotnostní zlatou minci o nominální hodnotě 100 000 000 Kč. Tuto minci, která je největší zlatou mincí v Evropě a druhou největší na světě, vydala Česká národní banka v roce 2019 u příležitosti 100. výročí vzniku československé měny. Posledním překvapením pro žáky byla možnost potěžkat si zlatou cihlu.

Obě prohlídky se žákům moc líbily a těší se na další podobné vzdělávací programy.Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za realizaci exkurze.

Fotografie z exkurze najdete zde.

Maturitní ples se blíží

Maturitní ples se blíží

05. 01. 2024

V lednu každoročně vrcholí přípravy maturantů na maturitní ples. Nejinak je tomu i v letošním roce. Srdečně zveme všechny žáky, pedagogy i rodiče.

Ples seuskuteční v pátek 26. 1. 2024.

Pozvánku naleznete zde.

Soutěž Euroscola o cestu do Štrasburku

Soutěž Euroscola o cestu do Štrasburku

05. 01. 2024

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v České republice 7. - 8. června 2024. Evropský parlament vyhlásil soutěž pro žáky druhých a třetích ročníků středních škol. Zadáním bylo vytvoření videa, které ukazuje, že jít k evropským volbám má smysl. Vítězná třída vyhrává cestu do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na výzvu zareagovali žáci L3. Vedli si velmi dobře, probojovali se až do finále, kde se umístili na 6. místě.

Vedení školy děkuje žákům za tuto aktivitu, jejich video naleznete zde.

Vánoční přání

Vánoční přání

22. 12. 2023

Vážení zaměstnanci, milí žáci, přeji Vám krásné, radostné a pohodové Vánoce, do roku 2024 pevné zdraví, hodně štěstí, studijní a pracovní úspěchy, ředitel školy. Těšíme se na Vás ve středu 3. 1. 2024.

Vánoční přání najdete zde.

Vánoční divadelní představení

Vánoční divadelní představení

22. 12. 2023

V posledním předvánočním týdnu navštívily studentky 4.ročníku studijního oboru Sociální činnost několik zařízení, aby zde zahrály vánoční hru, kterou nacvičovaly v 1. pololetí letošního školního roku. Musely vynaložit nemalé úsilí, aby svým vystoupením potěšily nejen děti v mateřských školách, ale též žáky v sousední základní škole a také klienty v ústavu sociální péče. Příběh s pohádkovým námětem měli možnost zhlédnout i žáci naší školy, kteří bouřlivým potleskem odměnili jednotlivé herecké výkony.

Vedení školy děkuje žákyním a Mgr. Fellerovi za vytvoření příjemné předvánoční atmosféry.

Fotografie z představení najdete zde.

Projektový den “Slavné osobnosti a doba před 100 lety“

Projektový den “Slavné osobnosti a doba před 100 lety“

21. 12. 2023

Ve čtvrtek 21.12. navštívily naši školu v rámci projektového dne slavné osobnosti českých a světových dějin. Na jednotlivých stanovištích tak žáci mohli potkat například G. Eiffela, W. Röntgena, J. Haška, L. Fukse, A. Rašína nebo Ch. G. Masarykovou. Jedna aktivita střídala druhou. Do příprav celého projektu byli zapojeni i vyučující anglického jazyka, a tak například žáci zajímavosti ze života Ch. Dickense a J. A. Komenského vstřebávali v cizím jazyce. Dobou před sto lety žákům učitelé přiblížili i prostřednictvím tehdejších sportovních aktivit a hudby, jejíž interpreti kdysi byli na vrcholu hudebního žebříčku. Dopoledne nabité projektovými aktivitami se žákům líbilo.

Vedení školy děkuje všem pedagogům za skvěle připravený projektový den.

Na fotografie se můžete podívat zde.

Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce

18. 12. 2023

V pondělí 18. 12. 2023 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce určené pro žáky čtyřletých maturitních oborů. Soutěže se zúčastnilo 11 studentů. Ti změřili své síly v poslechu a samostatném ústním a písemném projevu. V okresním kole nás budou reprezentovat úspěšní řešitelé, kteří obsadili první příčky. 1. místo - O. Fujdiar L4, 2. místo - V. Jaroš KL4 a 3. místo - J. Hladký L4. Všem soutěžícím gratulujeme k pěkným výsledkům.

Vedení školy děkuje Ing. arch. Sladké za realizaci olympiády.

Fotografie z vyhlášení výsledků naleznete zde.

Předvánoční bruslení

Předvánoční bruslení

18. 12. 2023

V pondělí 18. prosince si třída KL2 zpříjemnila předvánoční čas bruslením na kladenském zimním stadionu. Žáci si tuto sportovní akci zjevně užívali, udělali něco pro své zdraví, zároveň se bavili a někteří v sobě dokonce objevili skrytý bruslařský talent. Některé výkony by si od rozhodčích určitě vysloužily vysoké bodové hodnocení jak za technické provedení, tak i umělecký dojem.

Děkujeme pedagogickému doprovodu Mgr. Mannové, Mgr. Hanzalíkové.

Fotografie z předvánočního bruslení najdete zde.

Exkurze do komunitního centra Církve bratrské v Kladně

Exkurze do komunitního centra Církve bratrské v Kladně

14. 12. 2023

Dne 14. 12. a 19. 12. 2023 se žáci tříd S1 (Sociální činnost) a KL2 (Kombinované lyceum) zúčastnili exkurze do komunitního centra Církve bratrské v Kladně. Zde si vyslechli zajímavou přednášku o sociální práci v církvi. Pan František Flek, pastor sboru, poutavým způsobem představil projekty zaměřené na různé formy sociální pomoci v našem regionu i v zahraničí. Žáci se hned chopili příležitosti a nabídli svou pomoc např. v potravinových sbírkách. V závěru exkurze všechny čekalo příjemné předvánoční posezení ve sborové kavárně, kde to krásně vonělo cukrovím a kde vánoční dárky prozrazovaly, že se blíží Štědrý den.

Vedení školy děkuje Mgr. Mannové a Mgr. Morávkové za realizaci zajímavé exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Projektová výuka „Snowball English“

Projektová výuka „Snowball English“

14. 12. 2023

V čase adventním se žáci třídy KL1 věnovali zvláštnímu projektu nazvanému Snowball English, jehož cílem bylo společně vytvořit podklady pro ústní část maturitní zkoušky a propojit žáky s různou úrovní angličtiny. V první části žáci získávali informace z poslechu a sdíleli je s členy své pracovní skupiny. Ve druhé části projektu připravovali prezentace pro své spolužáky. V závěru si všichni získané znalosti porovnali v soutěži Kahoot. Individuální komunikace v angličtině mezi studenty ještě trochu vázla, a tak je do budoucna co zlepšovat.

Vedení školy děkuje Ing. arch. Sladké za přípravu projektového dne.

Fotografie z projektové výuky najdete zde.

Online v Evropské centrální bance

Online v Evropské centrální bance

14. 12. 2023

Ve čtvrtek 14.12. žáci třídy L1 (Logistické a finanční služby) navštívili Evropskou centrální banku. Možná byste čekali zprávu o tom, že žáci jeli autobusem do Frankfurtu, šli do banky, měli rozchod po městě, dali si frankfurtský párek a jeli domů. Není tomu tak. ECB totiž umožňuje zájemcům virtuální návštěvu, a tak žáci s paní učitelkou této příležitosti využili. Bylo to něco nového nejen pro žáky, ale také ECB byla zájmem o přednášku v češtině příjemně překvapená. Žáci se dozvěděli něco o budově banky, o její činnosti, o jejích cílech. Online setkání bylo pro žáky náročné, ale určitě řadu poznatků využijí v hodinách ekonomiky. Důležité bylo i to, že si žáci takový způsob přednášky přes Microsoft Teams mohli vyzkoušet.

Vedení školy děkuje Ing Almadové za zorganizování neobvyklé přednášky.

Fotografie z projektu najdete zde.

Projekt Policejní panenky měl své pokračování

Projekt Policejní panenky měl své pokračování

13. 12. 2023

Dne 13.12. se u nás ve škole opět hovořilo o policejních panenkách s paní doktorkou Alenou Plškovou. Tentokrát byl projekt zaměřen na příklady z odborné praxe. Jednotlivé probírané kazuistiky, které zahrnovaly různé problémové situace, vzbudily velký zájem u pedagogů, kteří případových studií využijí ve výuce. Pomocí nich lze totiž vhodně aktivizovat žáky a probudit u nich další zájem o studovaný obor.

Vedení školy děkuje PhDr. A. Plškové za přínosnou přednášku.

Fotografie z projektu najdete zde.

Sváteční svíčky z manufaktury

Sváteční svíčky z manufaktury

13. 12. 2023

Žáci 1. ročníku oboru aranžér využili adventního času a navštívili ve středu 13.12. společně s učitelkami odborného výcviku malou rodinnou firmu, která se nachází v Kladně Švermově a zabývá se ruční výrobou svíček. V rámci exkurze si žáci vyslechli zajímavé povídání o historii firmy a seznámili se s tím, jak se vyrábějí nejrůznější druhy svíček. Nejvíce se žáci ale těšili na to, že si budou moci zhotovit svoji vlastní svíčku s originálním designem a odnést si ji s sebou domů.

Děkujeme M. Jiráskové a M. Procházkové za interaktivní exkurzi.

Fotografie naleznete zde.

Mezigenerační setkání

Mezigenerační setkání

12. 12. 2023

Dne 12.12. 2023 vyrazili studenti třídy S3 do Domova seniorů v Unhošti. Hlavním cílem projektu, který se zaměřuje na interakci mezi generacemi, bylo nenásilnou formou zapojit žáky sociální činnosti do aktivit se seniory a neformálního povídání si. Během dopoledního programu se vyráběli krásní andělé z macramé, tvořily se originální papírové dekorace a na závěr na všechny čekalo malé občerstvení. Senioři byli návštěvou žáků nadšeni. Další vzájemné setkání se uskuteční v měsíci lednu 2024.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych a žákům třídy S3, že našim seniorům zpříjemnili a prozářili jeden předvánoční den.

Fotografie ze setkání naleznete zde.

Vánoční Drážďany nás okouzlily

Vánoční Drážďany nás okouzlily

11. 12. 2023

Dne 11.12. 2023 se zúčastnili žáci naší školy jednodenního zájezdu do adventních Drážďan. Na návštěvníky čekalo svátečně vyzdobené město, které dýchalo vánoční atmosférou. Na vyhlášených trzích žáci mohli nejen ochutnat německé speciality - bílou klobásu, vafle, štolu či jiné sladkosti, ale svézt se i na historickém kolotoči a ruském kole. Čas zbyl i na nákup drobných dárků. Počasí výletníkům přálo, na prosinec bylo nezvyklé teplo. Výlet se podle slov žáků vydařil.

Vedení školy děkuje Mgr. Hlavničkové a Mgr. Svobodové a Bc. Valušové za organizaci exkurze.

Fotografie z akce najdete zde.

Školní kolo olympiády v českém jazyce má svého vítěze

Školní kolo olympiády v českém jazyce má svého vítěze

11. 12. 2023

Poslední listopadový den se v naší škole uskutečnilo školní kolo 50. ročníku olympiády v českém jazyce. Zapeklité úlohy nejen z gramatiky, ale i větné stavby a slohu daly zabrat všem 30 soutěžícím, kteří přišli změřit své síly. Nejvíce zabodovala Klára Tomášková ze třídy KL4. Druhé místo obsadily žákyně třídy KL1 Barbora Slabá a Andrea Raušová, pomyslný bronz získala Aneta Smitková ze třídy V3. Blahopřejeme úspěšným řešitelům.

Vedení školy děkuje Mgr. Škvainové za organizaci olympiády.

Fotografii naleznete zde.

V sobotu to ve škole žilo

V sobotu to ve škole žilo

09. 12. 2023

Další den otevřených dveří se uskutečnil v sobotu 9. 12. 2023. V jednotlivých učebnách bylo možné získat podrobné informace o každém studijním a učebním oboru, připraveny byly přijímací zkoušky nanečisto, workshopy i občerstvení. Zájem deváťáků a jejich rodičů byl veliký. Příchozí byli nadšeni z technického vybavení školy i moderním vybavením učeben a relaxačním zázemím pro žáky. Den otevřených dveří se vydařil, vedení školy děkuje všem pedagogům a žákům, kteří se ho účastnili. Další den otevřených dveří je ve čtvrtek 18. 1. 2024.

Na foto se podívejte zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

09. 12. 2023

Další den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 9. 12. 2023 od 9:00 do 14:00 hodin.

Těšíme se na Vás.

Pozvánku na DOD najdete zde (PDF).

Učíme se být zodpovědní

Učíme se být zodpovědní

08. 12. 2023

V pátek 8.12.2023 se uskutečnilo v tomto školním roce již druhé setkání školního parlamentu. V úvodu ředitel školy poděkoval žákům za účast na významných akcích školy a informoval je o tom, že v čase adventním se mohou těšit na zájezd do vánočně vyzdobených Drážďan, na projektový den, který je věnován významným osobnostem českých a světových dějin a jejich slavným výročím, na tradiční zpívání vánočních koled na schodech a vánoční hru v podání studentek oboru sociální činnost. Paní zástupkyně nezapomněla srdečně pozvat žáky i na maturitní ples školy. Další informace, které směřovaly k žákům, apelovaly na jejich zodpovědný přístupu ke vzdělávání. V samotném závěru setkání žáci přednesli své požadavky a připomínky, z nichž bylo patrné, že jim záleží na tom, v jakém prostředí tráví velkou část svého času, a uvědomují si, že je na tomto místě důležitá i jejich vlastní zodpovědnost.

Zápis ze školního parlamentu najdete zde.

Fotografie z parlamentu naleznete zde.

Školní kolo ekonomické olympiády

Školní kolo ekonomické olympiády

08. 12. 2023

Do unikátní soutěže, která je zaměřena na rozšiřování znalostí z oblasti finanční a ekonomické gramotnosti, se zapojilo v termínu od 13.11. do 1.12. přibližně 300 žáků naší školy. V počítačové učebně pod dohledem učitele měli možnost on-line formou otestovat své znalosti. Nejlepších výsledků dosáhli a do krajského kola postoupili Cyprich Jan (L3), Konečná Michaela (S3), Štěpánek Marek (V3) a Vosyka David (L4).

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem žákům za účast v olympiádě, Mgr. et Mgr. Smitalovi za organizaci soutěže.

Fotografie můžete vidět zde.

Angličtina nás baví

Angličtina nás baví

07. 12. 2023

Ve čtvrtek 7. 12. se žáci učňovských oborů zúčastnili školního kola anglické olympiády. Téměř tři desítky žáků absolvovaly záludné soutěžní úkoly. Vědomosti soutěžících byly opravdu obdivuhodné. Na předních příčkách se umístili Mia Koblová A3, David Port P3, Filip Novotný K1B. a Jaroslav Jahoda K2A.

Vítězům gratulujeme a všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast.

Naše poděkování patří i Mgr. Gábor za realizaci soutěže.

Fotografie z vyhlášení výsledků najdete zde.

Mikuláš, čert a anděl přivolali nostalgické vzpomínky na dětství

Mikuláš, čert a anděl přivolali nostalgické vzpomínky na dětství

05. 12. 2023

Dne 5.12. 2023 zavítali naši žáci oboru sociální činnost do Domova pro seniory v Kladně. V převlecích za Mikuláše, čerta a anděla sto padesáti seniorům nadělili dárečky a krásný kalendář. Senioři na oplátku potěšili Mikuláše a jeho pomocníky básničkou či písničkou. Pro všechny to byly příjemně strávené společné chvíle. Žáci ocenili možnost někomu udělat radost a senioři zavzpomínali na krásné okamžiky svého dětství.

Vedení školy děkuje žákům a Mgr. Kyrych za realizaci této akce.

Fotografie naleznete zde.

Restaurace a pivovar U Fleků

Restaurace a pivovar U Fleků

05. 12. 2023

V rámci projektu školy navštívili vybraní žáci oboru kuchař - číšník 5. 12. 2023 historickou Restauraci a pivovar v Praze U Fleků. Výuková exkurze byla zaměřena na prohloubení učiva v odborných předmětech. Žáci byli seznámeni s výrobou piva, jeho skladováním, mohli být přítomni i ve varně, kde se stáčelo právě uvařené pivo. Při procházce adventní zasněženou Prahou byl ještě čas ukázat si významné historické budovy a připomenout si jejich význam. Žáci školu velmi pěkně reprezentovali a odnesli si mnoho zajímavých zážitků.

Poděkování patří Mgr. Pavlíčkové, Mgr. Schröderové a všem, kteří se na této akci v rámci projektu podíleli.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

03. 12. 2023

V naší škole si rádi připomínáme tradice a lidové zvyky. V úterý 5. 12. 2023 čekala na žáky po příchodu do školy rozverná skupina. Mikuláš, andělé a čerti byli připraveni odměnit ty hodné a vystrašit ty zlobivé. Rozdávaly se sladkosti a řinčelo se řetězy. Ve třídách hříšníci slibovali polepšení, proto nikdo nebyl dán do pytle a do pekla odnesen. Bylo to veselé a milé zpestření dne.

Ve znamení mikulášské nadílky byl i oběd ve školní jídelně.

Foto naleznete zde.

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

01. 12. 2023

Dne 1.12. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 30 žáků z různých studijních oborů. V letošním 53. ročníku se soutěžící podrobněji věnovali významným událostem a osobnostem nejstarších českých dějin. Na prvních třech místech se umístili Barbora Žáková, Eliška Charvátová a Daniel Kos. Všichni tři jsou žáky třídy KL1 (Kombinované lyceum). Všem blahopřejeme k pěkným výsledkům a věříme, že naši školu budou úspěšně reprezentovat i v okresním kole. Vedení školy děkuje Mgr. Švandovi za organizaci soutěže.

Fotografie z průběhu a vyhlášení výsledků najdete zde.

Upozornění pro maturanty - jaro 2024

Upozornění pro maturanty - jaro 2024

28. 11. 2023

Upozorňujeme žáky posledních ročníků maturitních oborů, že termín podání přihlášky k maturitní zkoušce je do 1. 12. 2023. Tento termín se také týká všech, kteří chtějí vykonávat na jaře 2024 opravnou zkoušku.

Přihlášky k maturitní zkoušce jsou k dispozici na studijním oddělení školy.

Toto sdělení se týká také všech bývalých žáků zaniklého SOŠ a SOU Stanislava Kubra Středokluky.

Kurz carvingového vykrajování

Kurz carvingového vykrajování

28. 11. 2023

Do tajů carvingového umění byli ve dnech 27.11. a 28.11. zasvěceni žáci třídy K3A mistrem ve svém oboru panem Luďkem Procházkou. Pod šikovnýma rukama žáků vznikaly krásné květinové motivy z různých druhů ovoce a zeleniny. Získané dovednosti budou moci žáci využít ve své profesi, například při zdobení studených mís nebo při přípravě rautů. Kurz žáky natolik nadchl, že uvažují o pokračovacím carvingovém kurzu, kde by se mohli dále zdokonalovat v tomto moderním trendu současné gastronomie.

Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové za organizaci kurzu.

Fotografie naleznete zde.

Na exkurzi v FM Logistic

Na exkurzi v FM Logistic

24. 11. 2023

V rámci plánovaných exkurzí žáci třídy L2 navštívili společnost FM Logistic v Tuchoměřicích. Seznámili se zde s fungováním dodavatelského řetězce moderního typu, který usiluje o vytváření pozitivního vlivu na lidi a celou planetu, i se současnými tržními trendy. Při prohlídce firmy byla žákům zdůrazněna důležitost dodržování pravidel BOZP ve skladovacích prostorech a další zásady, které jsou důležité pro bezproblémové fungování firmy.

Vedení školy děkuje Ing. Velcové za organizaci exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Vzdělávací projekt

Vzdělávací projekt "Bankéři do škol" pokračuje

22. 11. 2023

Projekt "Bankéři do škol", který organizuje Česká bankovní asociace od roku 2014, je založen na osobním setkání bankéřů s žáky 2. a 3. ročníku středních škol. Naše škola je do této spolupráce zapojena již několik let, a díky tomu mohou žáci oboru logistické a finanční služby rozvíjet své obecné znalosti z oblasti financí a kyberbezpečnosti.

Ve středu 22. 11. 2023 byl workshop věnován převážně hrozbám, se kterými se mohou studenti v on-line světě setkat, a tomu, jak se jim bránit. V úvodu samotného workshopu si žáci stručně zopakovali základní informace o centrální bance a činnostech bank obchodních, mluvili o ochranných prvcích bankovek i o tom, co jsou to kryptoměny, proč a jak chránit své osobní údaje, jak zacházet s bankovní kartou. Potěšila nás pochvala, kterou žáci dostali za znalosti z této oblasti. Na oplátku jim byly odkryty taje odhalování trestných činů ve finančním světě.

Děkujeme panu Petru Barákovi z Air Bank, který se ujal role přednášejícího a zpestřil žákům výuku, a Ing. Nobilisové za realizaci projektu.

Fotografie naleznete zde.

Projekty připravují absolventy na požadavky trhu práce

Projekty připravují absolventy na požadavky trhu práce

22. 11. 2023

Dva listopadové dny se na naší škole nesly v duchu workshopů v rámci projektu „Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů“, do kterého je naše škola zapojena již od roku 2021 spolu s dalšími 8 středními školami v republice, s Univerzitou v Pardubicích a Českou poštou.

Svůj první workshop s tímto zaměřením absolvovali žáci 2. ročníku oboru logistické a finanční služby, pro žáky 3. ročníku to byl workshop v pořadí už třetí. Zajímavou a hravou formou studenti získávali kompetence v oblasti profesní komunikace, prezentačních dovedností, stres managementu a efektivního leadershipu.

Každá aktivita byla rozdělena do dvou částí. Nejprve probíhala přednáška s diskuzí, potom samostatná tvůrčí činnost žáků s předvedením výsledného produktu. Všechny workshopy jsou žáky hodnoceny velmi pozitivně a vždy se těší na další setkání se školiteli. Tentokrát se žákům věnoval pan M. Landa, kouč profesního chování z České pošty z Liberce.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za realizaci projektu.

Fotografie naleznete zde.

Gastro Říčany

Gastro Říčany

21. 11. 2023

Dne 21.11. 2023 se Jana Kasíková a Jana Heringová, žákyně třetího ročníku oboru Kuchař - číšník, představily na 1. ročníku gastronomické soutěže středních odborných škol Gastro Říčany. Školu reprezentovaly v přípravě slavnostní tabule na téma 17. listopadu. Po dobu celé soutěže své svěřence bedlivě sledovali učitelé odborného výcviku Jana Poslušná a Daniel Sekanina.

Naše žákyně byly v závěru soutěže oceněny prvním místem v kategorii číšník - kreativita. Celkově se v kategorii číšník umístily také na prvním místě. Do školy si tedy odvezly dva diplomy a dva cenné poháry.

Blahopřejeme k získání cenných trofejí. Vedení školy děkuje Bc. Janě Poslušné, Danielu Sekaninovi a nadaným studentkám za reprezentaci školy.

Fotografie ze soutěže naleznete zde.

Florbalový turnaj Subterra Cup 2023/24

Florbalový turnaj Subterra Cup 2023/24

20. 11. 2023

V pondělí 20. 11. 2023 tentokrát naši školu ve florbalovém turnaji reprezentovali chlapci, kteří se utkali ve dvou zápasech. Jejich prvním soupeřem byl favorizovaný tým SPŠ a VOŠ Jana Palacha. Náš tým vedl 2:0, bohužel kluci výsledek neudrželi a prohráli 3:4. Pak následoval zápas s týmem ze SŠSŘ Stochov, se kterým chlapci remizovali 2:2. Tým ve složení Vojta Ptáček ( L4 - kapitán), Kryštof Hozman ( KL4), Kvido Reitmaier ( L4), Mára Štěpánek ( V3 - golman), Ondra Kučera ( V3), Marek Daníček ( K2A), Ernest Znamenáček ( K2A), Honza Kajpr ( L1), Luky Englisch ( KL1) a Leontýna Káralová ( V4) vybojoval pěkné 4. místo.

Vedení školy děkuje soutěžícím a Mgr. Kyrych za reprezentaci školy.

Fotografie z turnaje můžete vidět zde.

Návštěva z partnerské školy

Návštěva z partnerské školy

19. 11. 2023

V termínu od 13. do 16. 11. 2023 proběhl ve škole ve znamení návštěvy zahraniční partnerské školy z Wieliczky. Naši žáci si pro přátele z Polska připravili zajímavý program, a tak zde osmičlenná skupina studentů s dvěma pedagogy prožila 4 krásné dny. Společně si prohlédli naši školu, měli možnost nahlédnut i do tříd a zúčastnit se výuky.

Čekala na ně prohlídka Kladna, dokonce využili i možnosti podívat se do hlavního města Prahy a seznámit se s kulturou a historií našeho národa. Pro všechny byla připravena řada doprovodných aktivit, které měly zpestřit jednotlivé dny. Během návštěvy se také podařilo navázat nová přátelství. Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na další spolupráci.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové, Mgr. et Mgr. Morávkové, Ing. Rokůskové a Bc. L. Šustkové za čas, který věnovaly tomuto mezinárodnímu projektu.

Fotografie z mezinárodní výměny najdete zde.

Volejbalový turnaj se opět vydařil

Volejbalový turnaj se opět vydařil

16. 11. 2023

Naše škola má akce s mnohaletou tradici. Patří k nim i celoškolní volejbalový turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii. Letošní ročník se v kladenské sportovní hale uskutečnil 16. 11. 2024. Budova školy zůstala prázdná, kdo nebyl hráčem, byl připraven fandit spolužákům. Všichni volejbalisté bojovali s obrovským nasazením, ale vítěz je vždy jeden. Putovní pohár získal tým L4, který ve finále porazil hráče z L3, bronzové medaile si odnesla třída K3A.

Sportovním dopolednem provázeli Honza Ladra a Patrik Wolf z Relax rádia za asistence maskota Rostíka. Atmosféra byla skvělá, úžasný byl i doprovodný program. V několika vstupech vystoupily roztleskávačky z KL2, aplaus sklidilo vystoupení se švihadly skupiny JUMP IT. Zlatým hřebem turnaje bylo utkání vítězného družstva s týmem pedagogů. Byla to bitva, kterou do vítězného konce dovedli logisté. Přejeme jim, aby takto úspěšní byli i u maturit.

Vedení školy děkuje Mgr. Míše Kyrych za dokonalou organizaci turnaje.

Foto naleznete zde.

Video z turnaje najdete zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

15. 11. 2023

Ve středu 15. 11. 2023 jsme otevřeli školu žákům devátých tříd a jejich rodičům. Hlavním cílem bylo podat podrobné informace o tom, co je možné u nás studovat.

Na jednotlivých stanovištích se příchozí seznámili s obsahem studia, s uplatněním absolventů na trhu práce, kritérii přijímacího řízení, mohli si vyzkoušet přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Pro zájemce o učební obor Kuchař-číšník byly připraveny workshopy i ukázky prostřených slavnostních tabulí.

Potěšil nás velký zájem veřejnosti. V centru pozornosti bylo Kombinované lyceum a Předškolní a mimoškolní pedagogika, kterou budeme otevírat od září 2024.

Pokud jste nestihli tento opravdu vydařený den otevřených dveří, budete vítáni v sobotu 9. 12. 2023, v čase 9 – 14 hodin. Těšíme se na Vás.

Fotografie z akce najdete zde.

Florbalový turnaj Subterra cup 2023/2024

Florbalový turnaj Subterra cup 2023/2024

13. 11. 2023

Opět začala florbalová sezona, a tak naše žákyně mohly 13.11. 2023 opět bojovat o postup do krajského kola florbalového turnaje. Skvělá atmosféra doprovázela celý zápas.

Hráčky ve složení: Leontýna Káralová (V4 kapitánka), Natálie Kellnerová (S2), Adéla Jarošová (A2), Tereza Kamenská (S1), Tereza Šímová (A2), Sabina Valášková (S1), Viktorie Mede (S1), Emma Peřinová (S1 gólmanka), Pavla Kratochvílová (S1), Aneta Tadevosyan (K2A), Tereza Svobodová (K2A), Nicol Barbora Cábová (V3) a Anna Pecharová (V3) odehrály 4 zápasy a umístily se na krásném 3. místě. Bohužel na postup toto umístění nestačilo.

Vedení školy děkuje soutěžícím a Mgr. Kyrych za reprezentaci školy.

Fotografie z florbalového turnaje můžete vidět zde.

Finanční gramotnost v praxi

Finanční gramotnost v praxi

10. 11. 2023

Zajímavé besedy se měli možnost zúčastnit žáci 3. ročníku oboru Sociální činnost, kteří diskutovali s Ing. Fleischmannem o tom, jak zvládnout finanční gramotnost v praxi. Žáci se dozvěděli, co je inflace a jak ovlivňuje náš každodenní život, jak pracovat s příjmy a výdaji, aby se nedostali do dluhové spirály, zda si v budoucnosti vzít hypotéku na bydlení a jak celkově přistupovat k hospodaření s penězi.

Vedení školy děkuje za realizaci nevšední besedy Ing. Fleischmannovi.

Fotografie z besedy můžete vidět zde.

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

10. 11. 2023

Každý rok si 11. listopadu žáci naší školy společně s širokou veřejností připomněli na pietním aktu Den válečných veteránů. Květy rudých vlčích máků, které se vyjímaly na klopách kabátů všech zúčastněných, se staly symbolem připomínajícím válečné hrdiny, kteří padli na západní frontě v době 1. světové války. Recitací báseň Na polích ve Flandrech žáci zavzpomínali na historické události této doby a interpretací státní hymny uctili s ostatními památku padlých hrdinů. Na fotografie z akce se můžete podívat zde.

Vedení školy děkuji Mgr. Hanzalíkové a Mgr. Kašparové za přípravu žáků na tuto akci.

Fotografie z akce najdete zde.

Výstava k 17. listopadu oslovila žáky

Výstava k 17. listopadu oslovila žáky

10. 11. 2023

Ani v letošním školním roce jsme nezapomněli na 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii. Expozice, která byla instalována v prostorách školy, má připomenout prostřednictvím dobových textů a fotografií žákům významné výročí v naší historii a atmosféru sametové revoluce.

Jednotlivé části výstavy vypráví dramatické příběhy lidí, kteří se postavili proti bezpráví a odvážně hájili demokracii. Žáci se v době přestávek zastavují u jednotlivých panelů a uvědomují si, že události 17. listopadu přepsaly zásadním způsobem historii naší země, která se tak mohla po dlouhé době navrátit do rodiny evropských demokratických zemí.

Fotografie můžete vidět zde.

Beseda o alternativní pedagogice

Beseda o alternativní pedagogice

06. 11. 2023

Dne 6. 11. navštívila žáky třídy KL4 (Kombinované lyceum) v rámci předmětu pedagogika slečna Marie Gajdová, která je žákyní 2. ročníku Waldorfského lycea v Praze, tedy školy, která patří mezi alternativní.

S našimi žáky besedovala o rozdílnosti klasického a alternativního školství, o vyučovaných předmětech jako je práce se dřevem, eurytmie, knihvazačství, uspořádání vyučování do tzv. epoch, ale i přístupu k životu.

Vedení školy děkuje Mgr.et Mgr. Morávkové a žákyni Marii Gajdové za realizaci podnětné besedy.

Fotografie z besedy najdete zde.

Veletrh FOR GASTRO and HOTEL

Veletrh FOR GASTRO and HOTEL

02. 11. 2023

Logistika cestovní ruchu je jedním z mnoha předmětů, který je vyučován v oboru Logistické a finanční služby. Součástí výuky jsou i návštěvy veletrhů, které spadají do této oblasti. Proto žáci třídy L3 nesměli chybět u toho, když se otevřely brány 13. mezinárodního veletrhu FOR GASTRO and HOTEL. Vystavovatelé z oblasti ubytovacích a stravovacích služeb našim žákům názorně předvedli marketing svých firem. Nabídka byla různorodá. Někteří nabízeli hotelová a restaurační zařízení, jiní ekologické obaly pro jednorázové použití ve stravování, další regionální potraviny. Nechyběli ani zástupci Asociace hotelů a restaurací, Asociace kuchařů a cukrářů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků a Asociace školních jídelen. Žáci si vyslechli i zajímavou přednášku o čaji.

Největšímu zájmu se těšily stánky s masážními křesly. Žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet jejich účinky. Na veletrhu je rovněž zaujaly ukázky výrobců či distributorů profesionálních kávovarů, zde byla žákům nabídnuta výborná káva.

Každé mimoškolní vzdělávání, které našim žákům přináší nové poznatky, je příjemným rozptýlením a vybočením ze stereotypu.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za realizaci exkurze.

Fotografie z veletrhu si můžete prohlédnout zde.

Škola se ponořila do halloweenského veselí

Škola se ponořila do halloweenského veselí

31. 10. 2023

Příjemný únik z reality všedního dne se naskytl žákům a pedagogům poslední říjnový den, kdy naši školu ovládla anglosaská tradice halloweenských oslav. U vchodu do školy ráno žáky vítali první halloweenští nadšenci z řad učitelů. Už samotný příchod žáků sliboval, že se škola během chvíle zaplní množstvím nápaditých strašidelných kostýmů a masek v podání žáků i pedagogů. Rozhodně se bylo na co dívat. Školou putovali čarodějky, strašidla, upíři, kostlivci, mysteriózní postavy a další neidentifikovatelné příšerky. Obličeje žáků pomalované strašidelnými motivy, kouzelné hůlky, pavouci, dýně a hlavně fantastická atmosféra nikoho nenechali na pochybách, že Halloween je v plném proudu.

Ani školní jídelna nechtěla zůstat stát stranou tohoto dění, a proto se žáci mohli těšit na halloweenské menu, kde například nechyběla dýňová polévka a ,,krvavé“ špagety. I tentokrát se Halloween vydařil.

Na fotografie se můžete podívat zde.

Projektový den ve škole Slunce

Projektový den ve škole Slunce

26. 10. 2023

Každé dítě rádo objevuje svět. Některé u toho ale potřebují pomoc, protože je omezují zdravotní překážky. Proto se studenti oboru Sociální činnost (třída S3) rozhodli, že pro handicapované děti ze školy Slunce v Unhošti a také pro jednu třídu ze Stochova připraví projektový den plný zábavy, kreativního tvoření a pohybových aktivit.

Ve středu 25. 10. 2023 dopolední program nabízel velké množství jednotlivých stanovišť, kde handicapované děti za pomoci studentů, svých pedagogů a asistentů například tvořily strašidla, ježečky, navlékaly korálky, vydlabávaly dýně, zkoušely střelbu na cíl, a dokonce se pokoušely zvládnout i nelehkou opičí dráhu.

Po obědě děti vyrazily za doprovodu žáků třídy S3 na stezku, která byla vyznačena fáborky. Během ní děti plnily různé úkoly, nyní už ne jednotlivě, ale jako týmy.

Během tohoto projektového dne žáci získali mnoho neocenitelných zkušeností. Zjistili, že práce s handicapovanými dětmi je sice náročná, ale zároveň obohacující. Podle slov paní učitelky Mgr. Kyrych a žáků to byl skvělý den.

Vedení školy děkuje žákům i Mgr. Kyrych za realizaci projektového dne, který byl financován ze studentských grantů v rámci projektu Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti. Fotodokumentaci najdete zde.

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny

26. 10. 2023

Ve dnech 26. a 27. 10. 2023 si žáci i pedagogové užívají podzimní prázdniny.

Přejeme všem pohodové dny s mnoha hezkými zážitky. Získejte pozitivní energii při výletech do krásné přírody, sportujte, mějte se hezky.

Chystáme se na Halloween

Chystáme se na Halloween

26. 10. 2023
Chystáme se na Halloween

Staří Keltové slavili 31. říjen jako den, kdy začíná zima a mohou se vracet duchové zesnulých, společně s nimi však i nejrůznější démoni.

Třída S4 si připravila výzvu pro ostatní spolužáky. Více si přečtěte zde.

Uvidíme, kdo v úterý zavítá do školy.

Menu ve školní jídelně najdete zde.

Projekt za podpory města Kladna

Projekt za podpory města Kladna

25. 10. 2023

Naše organizace získala v roce 2022 dotaci od Statutárního města Kladna na nákup sadebního materiálu na revitalizaci předzahrádky u školní kavárny. Díky tomuto spolufinancování bylo možno v říjnu letošního roku akci zdárně ukončit. Realizace akce byla posunuta z důvodu dokončovacích stavebních úprav kavárny, která byla dne 2. 10. 2023 slavnostně otevřena. Město tak přispělo ke zkrášlení okolí kavárny.

Foto z realizace naleznete zde.

Ve čtenářské dílně žáci rozvíjejí své kompetence k učení

Ve čtenářské dílně žáci rozvíjejí své kompetence k učení

25. 10. 2023

V přízemí naší školy se nachází čtenářská dílna, kterou žáci hojně navštěvují se svými učiteli nejen v rámci jednotlivých vyučovacích hodin, ale i mimo ně. Podle slov pedagogů se v příjemném prostředí čtenářské dílny žáci na čtení a učení lépe soustředí, rozvíjejí své čtenářské dovednosti a abstraktní myšlení. Zařazení čtenářských dílen se osvědčilo zvláště v době odpoledního vyučování, kdy schopnost koncentrace pozornosti žáků klesá. Učitelé se proto snaží vybírat různé aktivity vhodné pro práci ve čtenářské dílně, které by podpořily intenzitu učení. Velice dobře si totiž uvědomují, že čtenářská gramotnost je klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě.

Fotografie naleznete zde.

Pedagogové zažili jedinečný projekt

Pedagogové zažili jedinečný projekt

25. 10. 2023

Abychom v maximální možné míře zkvalitnili pedagogický proces, pracujeme u nás ve škole s nejrůznějšími standardními i nadstandardními pomůckami využívanými v praxi. Posledním přírůstkem pro zkvalitnění výuky jsou demonstrační pomůcky „Jája a Pája“, které jsou využívány v policejní praxi, popř. odborníky zejména z oboru psychologie. Práci s nimi i jejich historii našim pedagogům přijela představit jejich autorka a nyní už emeritní pplk. PhDr. Alena Plšková, která je zaváděla do praxe PČR již téměř před 30 lety.

Ačkoliv v převážné míře s demonstračními loutkami pracuje Policie České republiky, proškolení kriminalisté – specialisté na trestnou činnost, naši pedagogové měli možnost seznámeni se s metodikou práce. Získané informace budou dále předávat studentům naší školy v oborech Sociální činnost, Kombinované lyceum a Veřejnosprávní činnost.

Fotografie z projektu najdete zde.

Když jsem já byl na posvícení

Když jsem já byl na posvícení

24. 10. 2023

Příznivci dobrého jídla si v pátek 13. 10. 2023 přišli na své. Dalším tematickým dnem ve školní jídelně bylo posvícení. Ve skvělé nabídce nechyběl hovězí vývar s játrovými knedlíčky i kachní stehno s knedlíkem a zelím. Celou nabídku uvidíte zde(plakát). Příjemné prostředí jídelny, dobré jídlo a svižná obsluha přispěly ke spokojenosti strávníků.

Na foto se podívejte zde.

Karlovarské rarity nás nadchly

Karlovarské rarity nás nadchly

20. 10. 2023

V pátek 20. 10. 2023 navštívila třída K3A 5*hotel Savoy Westend nacházející se v samotném srdci Karlových Varů. Hned na recepci se žáků ujal milý personál, který je provedl celým hotelem. Měli možnost vidět servis snídaní, ruch v recepci, různé druhy pokojů a v neposlední řadě také SPA a wellness.

S Karlovarskem je také neodmyslitelně spojena výroba známého bylinného likéru, a proto kroky žáků oboru Kuchař-číšník vedly přes kolonádu rovnou do Muzea karlovarské Becherovky. Zde se dověděli spoustu zajímavostí o historii likéru, nasáli vůni bylinek a pomocí virtuálních brýlí se ocitli i na otáčecí výrobní lince.

Vedení školy děkuje Mgr. Parmové a Mgr. Schröderové za přípravu zajímavé exkurze.

Fotografie z exkurze naleznete zde.

Projekt Erasmus+ nabízí další spolupráci

Projekt Erasmus+ nabízí další spolupráci

20. 10. 2023

Mezinárodní spolupráce naší školy se rozšířila o partnerství s prešovskou střední školou. Ve čtvrtek 19.10. 2023 naše škola přivítala management školy ze Slovenska. V programu, který byl pro hosty připraven, nechyběla prohlídka školy, návštěva jednotlivých odborných tříd, setkání s našimi žák a posezení v příjemném prostředí školní kavárny.

V průběhu návštěvy se nejvíc hovořilo o vzájemné spolupráci obou škol a možných aktivitách, které by měly pozitivně obohatit běžnou školní výuku. Sdílení a výměna zkušeností mezi školami bude významným benefitem v dalším vzdělávání.

Fotografie z návštěvy naleznete zde.

Odkaz na webové stránky partnerské školy najdete zde.

Viniční stezka

Viniční stezka

19. 10. 2023

V měsíci říjnu obě končící třídy oboru Kuchař- číšník navštívily výukový vinohrad sv. Kláry v Botanické zahradě v Praze. Při prohlubování učiva v odborných předmětech absolvovali žáci jednotlivé části výukové stezky, měli možnost seznámit se s rozdíly v moštovém a stolním víně, poznat a vyzkoušet si mnohé sommelierské dovednosti a další doplňující informace, které vinohrad nabízí.

Silný zážitek je spojený i s historií místa a krásnými výhledy na Prahu.

Žáci si odbornou exkurzi v terénu velmi pochvalovali a my věříme, že jim bude přínosem k jejich k závěrečným zkouškám a budoucímu profesnímu životu.

Vedení škol děkuje Mgr. Pavlíčkové za organizaci odborné exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Charitativní běh pro Hospic svaté Hedviky

Charitativní běh pro Hospic svaté Hedviky

14. 10. 2023

V pátek 13.10. se na kladenském Sletišti sešli všichni, kteří se rozhodli podpořit charitativní akci s názvem ,,Společně až do konce." Tradičně se zapojili i naši pedagogové a žáci školy. Každý účastník to pojal svým osobitým způsobem. Nešlo totiž vůbec o rychlost a o to, kdo bude v cíli první. Někteří běželi, jiní šli svižným tempem a další se vydali na pohodovou vycházku s dětmi či domácími mazlíčky. Všichni, kdo se charitativního běhu zúčastnili, měli na paměti, že není důležité vyhrát, ale podpořit ty, kteří to potřebují.

Vedení školy děkuje organizátorce Mgr. Kyrych, všem žákům a zaměstnancům, kteří se této charitativní akce zúčastnili.

Fotografie z akce naleznete zde.

Vzácná návštěva v naší škole

Vzácná návštěva v naší škole

13. 10. 2023

Ve čtvrtek 12. října naši školu v dopoledních hodinách navštívil ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. Společně s ním do školy zavítali hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková, radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Mgr. Milan Vácha a další významní hosté.

Pana ministra nejvíce zajímala specifika odborného vzdělávání žáků, diskutovalo se i o možných změnách v celkové koncepci vzdělávání a školství. Řeč přišla i na nově akreditovaný obor Předškolní a mimoškolní pedagogiku, který bude od 1. září příštího školního roku součástí nabídky studijních oborů školy.

Pedagogové i žáci se na tuto vzácnou návštěvu velmi těšili. Pan ministr si prohlédl moderní prostory školy a nové odborné učebny. Využil možnosti pohovořit si s žáky a dovědět se spoustu zajímavých informací ze života školy. Nejvíce ho ale zajímalo odborné vzdělávání. Prohlídka byla zakončena v krásném prostředí nově vybudované kavárny. Všude panovala příjemná atmosféra.

Fotografie z návštěvy si můžete prohlédnout zde.

Exkurze do vazební věznice

Exkurze do vazební věznice

12. 10. 2023

Ve středu 11.10. 2023 žáci naší školy (třída V3) navštívili vazební věznici Ruzyně.

Pro žáky byl připraven zajímavý program. Měli možnost podívat se do oddělení výkonu trestu, především do vnitřních prostor příjmového oddělení vč. ukázky jednotlivých cel a možnosti použití vězeňských pout. Žáci si prohlédli vyhrazené venkovní prostory pro vycházky odsouzených a obviněných ve vazbě. Po celou dobu exkurze měli žáci možnost hovořit s tiskovou mluvčí o provozu věznice. Na jednotlivých odděleních se žákům věnovali příslušníci Vězeňské služby ČR.

Vedení školy děkuje Mgr. Mudruňkovi za organizaci exkurze.

Fotografii z exkurze si můžete prohlédnout zde.

Školní stravování je aktuálním tématem

Školní stravování je aktuálním tématem

12. 10. 2023

Mnoho žáků a zaměstnanců využívá naši školní jídelnu. Denně si mají možnost vybrat ze tří jídel, jako bonus jsou k dispozici saláty, ovoce, kompoty, zákusky. V příjemném prostředí obsluhují strávníky žáci oboru Kuchař-číšník. Můžeme říci, že v naší škole funguje vše znamenitě.

Školní stravování je nyní diskutované i v souvislosti s návrhem na snižování počtu nepedagogických pracovníků ve školách. Tímto tématem se zabývala i Česká televize.

Na reportáž z naší školy se podívejte zde.

Veletrh vzdělávání přivítal první zájemce

Veletrh vzdělávání přivítal první zájemce

11. 10. 2023

Ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2023 se opět v Domě kultury Kladno koná tradiční Veletrh vzdělávání.

Letošní již 26. ročník nabízí prostor pro prezentaci desítek středních škol. I naše škola zde má své zástupce z řad žáků a učitelů, kteří odpovídají na dotazy spojené se studiem a představují studijní programy a obory.

Vedení školy děkuje všem za reprezentaci školy.

Fotografie naleznete zde.

Deváťáci, pozor! Pedagogika v Kladně!

Deváťáci, pozor! Pedagogika v Kladně!

09. 10. 2023

Náborová kampaň pro školní rok 2024 – 2025 začíná. Máme úžasnou novinku. Nově otevíráme maturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Kompletní nabídku naleznete zde.

V Luxoru nás velmi chválili

V Luxoru nás velmi chválili

05. 10. 2023

Ve čtvrtek 5. 10. 2023 křtila světoznámá cukrářka Mirka van Gils Slavíková svoji knihu vánočních receptů Štědré a Voňavé. V Paláci knih Luxor na Václavském náměstí se sešlo mnoho hostů, kmotrou knihy byla i Táťána Kuchařová, Miss Word 2006.

S paní Mirkou naše škola několik let úspěšně spolupracuje, není proto divu, že catering zajišťovali naši žáci. Úžasné byly ohlasy návštěvníků. Chválili lahodné chutě, lákavou vizáž našich výrobků i příjemnou obsluhu. Vedení školy děkuje žákům za úspěšnou reprezentaci školy, Mgr. Parmové za organizaci akce.

Fotodokumentaci z akce najdete zde.

Česko-polský týden byl úspěšný

Česko-polský týden byl úspěšný

04. 10. 2023

Ve středu 4. 10. 2023 odcestovala skupina žáků a pedagogů na výměnný pobyt do partnerské školy v polské Wielicze. V jejich nabitém programu byla především prohlídka partnerské školy Licea Ogólnokształcące im. Jana Matejki a setkání s jejími žáky. Viděli vybavení školy, výuku ve třídách, hovořilo se o tom, jak to chodí u nich a jak u nás. Naši žáci byli ubytováni u spolužáků v rodinách, ochutnali i polskou kuchyni.

Exkluzivní částí pobytu byla prohlídka světoznámých wieliczských solných dolů. Mnoho kilometrů podzemních škol, nádherné solné sochy, kaple i taneční sál, který je využíván k maturitním plesům.

Závěr návštěvy v Polsku patřil slavnostnímu otevření sportovní přístavby školy. To byla pomyslná tečka za úspěšnou zahraniční návštěvou. Byly domluveny další aktivity – v listopadu přivítáme Poláky u nás, v březnu vyjedou za odborným vzděláváním v rámci Erasmus+ žáci oboru Sociální činnost do Polska.

Na foto z této vydařené akce se podívejte zde.

Školní kavárna se dočkala slavnostního otevření

Školní kavárna se dočkala slavnostního otevření

03. 10. 2023

Nová školní kavárna Cafe Beneš konečně přivítala své první hosty. Pozvání na slavnostní otevření v pondělí 2. 10. 2023 přijali Mgr. Bc. M. Běťáková, náměstkyně ministra školství, Mgr. Milan Vácha, radní pro oblast vzdělávání a sportu, Ing. Věra Chobotová, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje školství, a řada dalších významných zástupců ze Středočeského kraje.

Školu poctila svou návštěvou i slavná česká cukrářka Mirka van Gils Slavíková, která se stala čestnou patronkou kavárny. Chybět nesměli ani zástupci z řad žáků a v odpoledních hodinách i samotní pedagogové. Slavnostními proslovy a přestřižením pásky byl oficiálně zahájen provoz cvičné kavárny, která bude sloužit nejen pro praktickou výuku žáků oboru Kuchař-číšník, ale budou sem moci v prvních měsících provozu chodit i žáci a zaměstnanci školy, kteří svým chuťovým buňkám mohou dopřát výbornou kávu, zákusky, chlebíčky a jiné dobrůtky.

Na jaře do elegantního interiéru kavárny zavítají i běžní návštěvníci.

Fotografie z akce naleznete zde.

Článek v KD najdete zde.

Videoreportáž ze slavnostního otevření najdete zde.

Projekt“ Pomáháme si“ úspěšně začal

Projekt“ Pomáháme si“ úspěšně začal

27. 09. 2023

Do širokého spektra aktivit naší školy zapadá v rámci projektu“ Pomáháme si“ i spolupráce s MŠ Smíšek. Ve středu 27. 9. 2023 si žákyně oboru Sociální činnost (S3) připravily pro děti pestrý program plný nepopsatelných zážitků. Smyslem tohoto prakticky a profesně zaměřeného projektu je podpořit vlastní rozvoj studentů v oblasti uplatnitelnosti na trhu práce. Workshopy s dalšími třemi vybranými cílovými skupinami budou následovat v průběhu celého letošního školního roku.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych a žákyním třídy S3 za skvěle odvedenou práci.

Fotografie najdete zde.

Semináře a kroužky pro žáky školy

Semináře a kroužky pro žáky školy

26. 09. 2023

I v letošním školním roce je pro žáky školy připravena pestrá nabídka kroužků a seminářů, které mohou od měsíce října navštěvovat. Rozhodně je z čeho vybírat.

Podrobné informace žáci najdou zde.

Žáky potěší volný den

Žáky potěší volný den

25. 09. 2023

V naší škole se stále něco děje.

Stavební úpravy budou probíhat i 29. 9. 2023, proto mají žáci „ředitelské volno“ - volný den schválený KÚ v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., z provozních důvodů.

Výuka začíná v pondělí 2. 10. 2023 v 8:00 hodin.

Obědvali jsme po evropsku

Obědvali jsme po evropsku

22. 09. 2023

Prázdniny byly časem cestování, poznávání cizích zemí a ochutnávek jiných kuchyní.

V pátek 22. 9. 2023 byl první tematický den tohoto školního roku ve školní kuchyni. Tematický den nabídl průřez evropskými specialitami.

Nabídka byla velmi lákavá. Na jídelníček se podívejte zde. A které jídlo zvítězilo u strávníků? Jednoznačně italská kuřecí prsa. Všechna jídla vypadala i chutnala skvěle.

Do jídelny se podívejte zde.

Pomáháme Terezce

Pomáháme Terezce

21. 09. 2023

Žáci a zaměstnanci naší školy se často zapojují do různých charitativních akcí.

Opakovaně přispíváme Terezce, její příběh si přečtěte zde.

V této souvislosti probíhala v minulém školním roce zajímavá akce. Učitelka tělesné výchovy Mgr. Míša Kyrych vedla pravidelné odpolední cvičení pro zaměstnance naší školy a sousední ZŠ Amálka. Vstupné bylo dobrovolné s tím, že všechny takto získané peníze půjdou na pomoc Terezce.

Výsledek byl fantastický! Cvičenky shromáždily úctyhodných 11 412,- Kč, které byly poslány na Terezčin transparentní účet.

Obrovský dík patří Mgr. Kyrych a všem pedagogům, kteří se této akce účastnili.

Fotografie najdete zde.

S

S "našimi" seniory i v tomto školním roce

20. 09. 2023

Spolupráce Domova pro seniory Františka Kloze v Kladně a našimi studenty oboru Sociální činnost k velké spokojenosti všech pokračuje.

Ve středu 20. 9. 2023 žáci pomáhali 18 klientům (převážně vozíčkářům) realizovat výlet do chyňavského Statku U Merlina. Krásné počasí, ochotný a přátelský personál, roztomilí zástupci zvířecí říše, rozzářené oči seniorů, co víc si všichni mohli přát?
Třída S3 se svého úkolu osobních průvodců zhostila s neskutečným zápalem, lidsky a profesionálně na vysoké úrovni. Už teď žáci s Mgr. Richterovou plánují další společné aktivity se seniory.

Vedení školy děkuje všem, kteří se na této akci podíleli.

Fotografie naleznete zde.

Školní parlament

Školní parlament

15. 09. 2023

V pátek 15. 9 se uskutečnila první schůzka školního parlamentu v tomto školním roce. Ředitel školy srdečně přivítal žáky a seznámil je s akcemi, na které se mohou těšit v průběhu roku. Informoval je o významných změnách, kterými škola prošla v době letních prázdnin. V závěru schůzky si vyslechl dotazy a připomínky žáků, které se týkaly provozu školy a organizace jednotlivých školních akcí. Přislíbil, že se jim vedení školy bude v nejbližší době věnovat. Cílem je, aby žáci i zaměstnanci školy byli ve škole spokojeni.

Zápis ze školního parlamentu najdete zde.

Fotografie z jednání najdete zde.

Adaptační kurz se vydařil

Adaptační kurz se vydařil

08. 09. 2023

Žáci prvních ročníků začali školní rok adaptačním kurzem. V krásném prostředí rekreačního střediska Želivka na Vysočině pro ně pedagogové připravili pestrý program. Hlavním cílem bylo seznámit se s novými spolužáky a učiteli. Ideálními prostředky byly pohybové aktivity, soutěže, hry, nechyběly výlety i diskotéka.

Celý pobyt se nesl ve veselém a pohodovém duchu. Přátelství byla navázána, některé zcela jistě na mnoho let.

Na foto se podívejte zde.

Video z adaptačního kurzu najdete zde.

Žáci znovu usedli do školních lavic

Žáci znovu usedli do školních lavic

04. 09. 2023
Žáci znovu usedli do školních lavic

Dva měsíce prázdnin uplynuly jako voda a nový školní rok se přihlásil o slovo. Ve škole bylo živo jako v úle. Učebny se zaplnily žáky, kteří usedli do lavic a s úsměvem na tváři vítali své spolužáky. V prvních ročnících dnešní den vládla poklidná atmosféra, poznávání nových spolužáků a pedagogů zde teprve začalo. Žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy si společně vyslechli proslov ředitele školy, a tak byl nový školní rok slavnostně zahájen. Jak úspěšný tento školní rok bude, o tom rozhodne každý žák sám svým přístupem a pílí.

Učitelům, žákům i rodičům přejeme, aby byl rokem úspěšným.

Fotografie z prvního dne v škole naleznete zde.

Co je nového v naší škole?

Co je nového v naší škole?

04. 09. 2023
Co je nového v naší škole?

Prázdniny jsou dva volné měsíce pro žáky, neplatí to však pro dění v budově školy. V té naší se tedy děly věci. Malovalo se, renovovaly se podlahy, instaloval se nový nábytek, ale především se třídy dovybavily špičkovou technikou a pomůckami. Máme další tabule s interaktivními display, software pro výuku jazyků, pro efektivní práci logistických center, Codexis pro žáky oboru Veřejnosprávní činnost, mnoho nových knih do školní knihovny v tištěné i audio formě.

Žáky zajisté potěší relaxační odpočinkové koutky, které naleznou na všech chodbách i v mezipatrech, dokončuje se prosklená venkovní kavárna. Seznam všech novinek a pomůcek je opravdu široký, vždyť celková investice díky našemu zřizovateli do této modernizace je za více než 5 miliónů korun.

Opravdu je na co se těšit.

Fotografie nových učeben najdete zde.

Projekt z Veluxu úspěšně pokračuje

Projekt z Veluxu úspěšně pokračuje

01. 09. 2023

V pátek 25. 8. 2023 se v naší škole uskutečnila projektová porada, na které se sešli ředitelé pilotních škol ze Středočeského kraje a zástupci nadace NROS.

Cílem tohoto setkání bylo zhodnocení uplynulého školního roku a naplánování aktivit pro nadcházející školní rok tak, aby naplňovaly myšlenku projektu a umožnily absolventům středních odborných škol se v budoucnosti co nejlépe uplatnit na trhu práce.

V rámci tohoto projektu se žáci mohou v novém školním roce opět těšit na projektové dny, workshopy s odborníky, různé kurzy a soutěže.

Více o projektu najdete zde.

Fotografie ze setkání najdete zde.

Zážitkové školení pro pedagogy

Zážitkové školení pro pedagogy

31. 08. 2023

První den přípravného týdne absolvovali všichni pedagogové školy zážitkový kurz první pomoci a kyberbezpečnosti. Zkušení lektoři formou praktických ukázek přiblížili učitelům řadu klíčových témat, s nimiž se mohou ve své pedagogické praxi setkat.

V zážitkovém kurzu první pomoci si učitelé osvěžili postupy, jak řešit situace ohrožující zdraví žáků i zaměstnanců, v kurzu kyberbezpečnosti se naučili, jak efektivně využívat opatření, která jim umožní bezpečně se pohybovat v online prostředí.

Fotografie z kurzů nalezne zde.

Naše poděkování patří lektorům, kterým se podařilo zážitkovým způsobem propojit teorii s praxí.

Otevření školní jídelny

Otevření školní jídelny

23. 08. 2023

Vážení strávníci,
rádi bychom Vám oznámili, že od 29. 8. 2023 je opět otevřena školní jídelna pro veřejnost od 12,00 do 13,30 hodin. Od dnešního dne je již možnost obědy přihlásit. Zatím prosím stále používejte hlavní vchod do školy.

Těšíme se na Vás.

Prázdninový provoz školy 2023

Prázdninový provoz školy 2023

03. 07. 2023

Více informací zde.

Vodácký kurz se vydařil

Vodácký kurz se vydařil

29. 06. 2023
Vodácký kurz se vydařil

Řeka Berounka se na pár dní stala domovem pro skupinku 35 žáků. Ti se společně se svými učiteli vydali vstříc dobrodružství, které je čekalo na vodáckém kurzu. Během tří dnů se jim podařilo zdolat 39 km. Plavbu od Zvíkovce do Nižboru zvládli s úsměvem na tváři, sluníčkem nad hlavou, které se občas schovalo za mraky, a jen s jedním ,,cvaknutím.“ Celý kurz se nesl v pohodové a kamarádské atmosféře. V závěru kurzu nesměl chybět vodácký pozdrav,, Ahoooj“, který sliboval, že se na vodu žáci určitě vypraví na konci příštího školního roku.

Vedení školy děkuje všem pedagogům, kteří se vodáckého kurzu zúčastnili, za skvěle odvedenou práci.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Slavnostní předávání výučních listů

Slavnostní předávání výučních listů

29. 06. 2023

Slavnostní předávání výučních listů absolventům učebních oborů se ve čtvrtek 29. června uskutečnilo v obřadní síni Magistrátu města Kladna. Úspěšným učňům poblahopřál nejen ředitel školy, ale i pedagogové, kteří se s žáky přišli rozloučit. Na předávání výučních listů se přišli podívat i rodiče a ostatní příbuzní žáků. Slavnost byla plná neobyčejných okamžiků, na které se nezapomíná.

Všem žákům přejeme, aby do své další budoucnosti vykročili tou správnou nohou.

Vedení školy by touto cestou chtělo také poděkovat pracovníkům Magistrátu města Kladna za vstřícný přístup a možnost využívat obřadní síně k slavnostnímu předávání maturitních vysvědčení a výučních listů. Velice si vážíme dlouholeté vzájemné spolupráce.

Fotografie naleznete zde.

Projekt žákům zpestřil exkurzi

Projekt žákům zpestřil exkurzi

26. 06. 2023

Žáci třídy L3 pojali exkurzi v závěru školního roku zcela netradičně. V jejich hlavách se zrodil zajímavý nápad. Založili fiktivní cestovní kancelář a vytvořili velice zajímavý projekt v podobě výletu, na který pozvali své mladší spolužáky ze třídy L1. Tato společná akce se uskutečnila 20.6. 2023.

Cílem výletu byl cisterciácký klášter a Poštovní muzeum ve Vyšším Brodu. Odměnou za nekonečně dlouhou cestu žákům byly unikátní expozice, které mohli navštívit. Prohlédli si neobyčejnou sbírku kočárů a poštovních vozů, vyzkoušeli si telefonování z přístrojů spojovaných přes ústřednu, měli možnost poslat telegrafní zprávy za pomoci Morseovy abecedy.

V klášteře žáci obdivovali bohatou výzdobu oltářů, žasli nad množstvím knih, které zaplňovaly několik sálů, a tiše poslouchali tóny varhan, jež vyplňovaly posvátné ticho cisterciáckého kláštera. Tento žákovský projekt se uskutečnil i díky finanční podpoře nadace NROS, která v rámci programu The VELUX Foundations podporuje rozšiřování odborných znalostí žáků v různorodých oblastech.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za realizaci projektu.

Fotografie z exkurze naleznete zde.

Jaké to je nevidět a neslyšet ?

Jaké to je nevidět a neslyšet ?

26. 06. 2023

Dne 26. 6. se žáci třídy KL3 (Kombinované lyceum) zúčastnili exkurze do dvou velice zajímavých institucí v Praze. První z nich byla Tichá kavárna, kde obsluhují neslyšící lidé. Žáci si vyzkoušeli, jaké je to komunikovat s lidmi, kteří neslyší, a zažili si, jaké překážky musí dennodenně tito lidé překonávat. Stud a strach z toho, že se nedomluví se svým okolím, je traumatizuje. Žáci si zároveň uvědomili, jak důležité je neslyšící lidi začleňovat do společnosti a v neposlední řadě si pochutnali na výborném občerstvení. Pak se žáci přesunuli na Neviditelnou výstavu, kde si vyzkoušeli prostorovou orientaci a poznávání běžných i méně běžných věcí a předmětů s využitím všech smyslů mimo zraku. Nevidomý průvodce, pan Jaroslav, žákům odpovídal i na otázky, které se týkaly života lidí se zrakovým postižením a nutno říci, že jeho optimismus bychom mu mohli všichni závidět.

Vedení školy děkuje Mgr. et Mgr. Morávkové za organizaci exkurze

Fotografie z akce naleznete zde.

V naší škole (ne)hořelo!

V naší škole (ne)hořelo!

26. 06. 2023

Předposlední červnový čtvrtek patří již osmým rokem projektovým dnům. Ten letošní s názvem Den plný zážitků a radosti se konal 22. 6. 2023. Spolu s našimi žáky přišli i žáci kladenských základních škol. Velmi pestrý program byl složen z workshopů, kvízů a soutěží, na grilu se připravovaly hamburgery, nealkoholické míchané nápoje, za splnění vědomostních úkolů byly k dispozici nanuky. I přes tropické počasí tančili žáci pod vedením profesionální lektorky zumbu.

Nejatraktivnějším zážitkem byl zajisté příjezd profesionálních kladenských hasičů poté, co se z učebny ve druhém patře začal valit dým. Pomocí plošiny byla zachráněna paní učitelka i žákyně. Bylo to napínavé, ale o život nešlo. Hořelo jako, evakuace byla cvičná.

Tato báječná akce se opravdu vydařila. Užili si ji všichni účastníci i pedagogové, kteří program dokonale připravili.

Na krásnou atmosféru se podívejte zde.

Článek o akci v KD najdete zde.

Netradiční exkurze

Netradiční exkurze

20. 06. 2023

Ve čtvrtek 15.6.2023 se žáci třídy V2 zúčastnili soudního jednání Okresního soudu v Kladně. Žáci oboru Veřejnosprávní činnosti měli možnost nahlédnout do justiční praxe přímo v jednací síni v oblasti trestního práva ve věci řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky. Žáci viděli reálnou práci soudce, státního zástupce a samotný proces dokazování v hlavním líčení. Po skončení hlavního líčení proběhla beseda s panem místopředsedou okresního soudu Mgr. Petrem Sedlaříkem. Pan místopředseda velmi empatickým a erudovaným způsobem zodpověděl všechny zvídavé otázky žáků z oblasti trestního práva a fungování okresního soudu.

Děkujeme Mgr. Mudruňkovi za organizaci exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Návštěva z partnerské školy

Návštěva z partnerské školy

19. 06. 2023

V minulém týdnu jsme s velkým potěšením přivítali pedagogy z partnerské polské školy ve Wieliczce. Hlavním tématem bylo plánování společných aktivit. Součástí jednání byla prohlídka školy, účast ve výuce a odborném výcviku. A jaké jsou nejbližší konkrétní plány? V září odcestují naši žáci a pedagogové do Wieliczky, v listopadu se Poláci budou účastnit našeho tradičního volejbalového turnaje. Na jaře 2024 realizují žáci oboru Sociální činnost odbornou stáž v Polsku.

Těší nás, že v oblasti mezinárodní spolupráce má škola svým žákům a pedagogům opravdu co nabídnout.

Fotografie z návštěvy najdete zde.

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK JARO 2023

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK JARO 2023

16. 06. 2023

výsledky písemné a praktické části obor
- 66-51-H/01 Prodavač - zde

Výsledky písemné a praktické části obor
- 66-52-H/01 Aranžér - zde

Výsledky písemné a praktické části obor
- 65-51-H/01 Kuchař číšník - zde

Projektový den s Amálkou

Projektový den s Amálkou

14. 06. 2023

Ve středu 14.6. se na školní zahradě a v přízemí naší školy uskutečnil tradiční projektový den. Pozvali jsme k nám žáky z prvního stupně základní školy Amálská. Akci, které se zúčastnilo 139 žáků, zorganizovala Mgr. Kyrych se studenty oborů Sociální činnosti a Kombinovaného lycea. Ti v náplni studia mají práci s dětmi, a tak si mohli v praxi vyzkoušet, jaké to je stát na druhé straně pomyslné katedry.

Naši žáci dětem během jejich dopoledních toulek za poznáním připravili množství zábavných úkolů a aktivit. Děti navštívily řadu stanovišť, kde se střídaly soutěže vědomostní i pohybové. Po splnění všech úkolů si soutěžící mohli vyzvednout zaslouženou odměnu. Usměvavé tváře nejmladších školáků mluvily za vše.

Vedení školy děkuje vedoucí tohoto projektu Mgr. Kyrych a všem žákům, kteří připravovali dopoledne plné her.

Fotografie naleznete zde.

Dračí lodě

Dračí lodě

14. 06. 2023

Ve středu 14. 6. 2023 se žáci naší školy zúčastnili závodu v Dračích lodích. Sportovní týmy ze středních škol a Prahy změřily své síly na Hostivařské přehradě.

Naši školu na této akci reprezentovali Filip Holman (V2), Karolína Čechová, Vojtěch Chlupsa, Tomáš Zof, Tomáš Kokoška, Tomáš Valter, David Radvanovský, Patrik Pastýřík (V1), Jan Kačírek, Jan Cyprich, Matěj Vácha, Adéla Štefanová, Roman Sojka, Julie Veverková (L2), Nela Doušová, Adam Kadeřábek, Leontýna Káralová (všichni V3), Václav Bolard, Vladimír Větrovec, Jakub Hladký (L3), Matyáš Kruml, Kateřina Dupačová, Eliška Brátková (L1).

O vítězství bojovalo 11 družstev. Pro některé žáky jízda na lodích byla premiérou. Náš tým obsadil krásné deváté místo.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Vedení školy děkuje Mgr. Mudruňkovi a panu Haškovi za doprovod žáků.

Fotografie z akce najdete zde.

Zajišťovali jsme catering pro mezinárodní meeting

Zajišťovali jsme catering pro mezinárodní meeting

13. 06. 2023

V úterý 13. 6. městský stadion Sletiště v Kladně přivítal jak české, tak i zahraniční sportovce, kteří přijeli změřit své síly na 8. ročník mezinárodního atletického meetingu Kladno-hází. Pro tuto příležitost žáci oboru Kuchař - číšník společně se svými učiteli zajistili skvělý catering.

Další žáci se vydali fandit sportovcům, a tak měli možnost zhlédnout řadu krásných atletických soubojů. Pozornosti žáků neušlo ani soupeření žen ve skoku do dálky. Jednou ze soutěžících totiž byla i Markéta Chaloupecká z třídy KL1, která je vynikající atletkou a nadějnou trojskokankou. Vedení školy děkuje všem, kteří se akce zúčastnili.

Fotografie naleznete zde.

Čeština trochu jinak

Čeština trochu jinak

12. 06. 2023

V pátek 9.6. se vypravili žáci třídy S1 na netradiční hodinu českého jazyka. Výuka tentokrát probíhala v ulicích Kladna. Studenti vytvořili anketu, která zkoumala čtenářskou gramotnost a přehled v oblasti literatury. Za tím účelem oslovili náhodné chodce různých věkových kategorií.

Žáci si připravili otázky typu: Co je to Illias? Jakou knihu jste naposledy četli? Na co se zaměřuje epika? Myslíte si, že tištěné knihy přestanou existovat? Na jakém místě čtete nejraději? Kladenští spoluobčané nebyli ušetřeni ani dalších všetečných otázek, a tak se naši žáci dozvěděli, že většina lidí doufá, že tištěné knihy nepřestanou existovat, že míst, kde lidi čtou, je nepřeberné množství: v křesle, u stolu, v kavárně, v posteli, doma, když jsou sami, ve vaně a někde, kde je třeba krásný výhled do krajiny. Žáci si práci v terénu užili.

Děkujeme Mgr. Zubovové za organizaci netradiční vyučovací hodiny.

Připomněli jsme si tragické události v Lidicích

Připomněli jsme si tragické události v Lidicích

10. 06. 2023

V pátek 9. 6. 2023 si žáci školy společně s učiteli připomněli tragické události.

V sobotu 10. 6. 2023 je to 81 let od jedné z nejtragičtějších událostí našich dějin.

Lidice se staly nejen u nás symbolem nacistického barbarství, když byly v nesmyslné a ničím neodůvodnitelné odvetě za smrt Reinharda Heydricha nacisty zcela vymazány z mapy. Tehdy němečtí vojáci postříleli všechny lidické muže a většinu žen a dětí poslali do koncentračních táborů. Snaha nacistů vymazat Lidice z mapy světa i paměti lidí se však nenaplnila.

Lidice jsou dodnes celosvětovým symbolem obětí válečných zločinů a ponaučením pro budoucí generace.

Fotografie z pietního místa ve škole najdete zde.

Matematika nás baví

Matematika nás baví

09. 06. 2023

V květnu v naší škole probíhala matematická soutěž nazvaná Matematika v mém životě. Soutěžící žáci měli samostatně vymyslet tři příklady ze života, kde mohou využít matematiku a příklady zároveň vypočítat. Vítězem této soutěže se stal Jan Vlach ze třídy L3.

Blahopřejeme vítězi a děkujeme Mgr. Lechnerové a Mgr. Lechnerovi za organizaci soutěže.

Fotografie z vyhlášení soutěže najdete zde.

Podporujeme Chance 4 Children a jsme pyšní

Podporujeme Chance 4 Children a jsme pyšní

07. 06. 2023

Žákyně 1. ročníku studijního oboru Sociální činnost Natálie Špičková se dobrovolně zapojila do projektu Dr. Klaun Barevné hraní a stala se platnou členkou týmu C4C, který podporuje děti hospitalizované v nemocnicích a snaží se pro ně organizovat podpůrné terapie.

Jsme pyšní na Natálii a těší nás slova lektorky Barevného hraní paní Martiny Vaculíkové, která o ní říká: "Natálie je šikovná a empatická, ve svém věku má velký potenciál. Cením si jejích nápadů, improvizace, hledání společných témat s pacienty." Natálii držíme palce a přejeme jí spoustu usměvavých dětí.

Fotografie ze setkání s vedením školy najdete zde.

Absolventi si převzali maturitní vysvědčení

Absolventi si převzali maturitní vysvědčení

05. 06. 2023

V pondělí 5. 6. 2023 se v atraktivním prostředí obřadní síně Magistrátu města Kladna sešli v radostné náladě učitelé, vedení školy, letošní maturanti, jejich rodiče a další hosté. Slavnostní atmosféra prozrazovala, že se budou předávat maturitní vysvědčení.

Obřadní ticho přerušily nejprve tóny studentské hymny, následoval proslov pana ředitele a pak už si z rukou třídních učitelů čerství absolventi převzali maturitní vysvědčení s grácií a úsměvem na tváři.

Krásu a kouzlo tohoto významného okamžiku ještě znásobilo předávání květin, dárků a poděkování pedagogům.

Všem absolventům přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším životě.

Fotografie ze slavnostního předávání maturitního vysvědčení najdete zde.

Exkurze za Karlem Čapkem

Exkurze za Karlem Čapkem

02. 06. 2023

Druhý červnový den vyrazili žáci třetích ročníků maturitních oborů do Staré Hutě u Dobříše, aby se blíže seznámili s předním českým spisovatelem - Karlem Čapkem.

K tomu jim pomohla expozice věnovaná autorovu životu, komentovaná prohlídka nebo dokumentární film. Doufejme, že získané znalosti zúročí příští rok o maturitní zkoušky.

Fotografie z exkurze najdete zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

01. 06. 2023

Třídní schůzky budoucích prvních ročníků se budou konat ve čtvrtek 8. 6. 2023 od 15:00 hodin.

Podrobnější informace obdržíte do školních e-mailů.

Náročné životní situace

Náročné životní situace

31. 05. 2023

Studijní obor Sociální činnost připravuje žáky pro práci v sociální sféře. Velkým přínosem jsou pro ně odborné přednášky. V úterý 30. 5. 2023 proběhlo setkání žáků tříd S2 a S3 s paní lektorkou Romanou Slámovou. Hovořila s žáky o tom, jaký je život rodiny s mentálně postiženým dítětem, o úmrtí dítěte. Byla to velmi silná a smutná témata, ale i tyto situace v lidském životě nastávají.

Vedení školy děkuje Bc. Kedroňové za organizaci této akce.

Na foto se podívejte zde.

O naše žáky je zájem

O naše žáky je zájem

31. 05. 2023

Ve středu 31. 5. 2023 navštívil žáky oboru Kuchař-číšník šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. V úvodu setkání zrekapituloval svoji profesní cestu od získání výučního listu po současnost. Hovořil o pracovitosti, pokoře a především o chuti učit se novým věcem. Potěšil nás informací, že od září u něj pracuje jeden z našich absolventů a vede si skvěle. Na otázku, co je potřeba mít, aby se mohli ucházet o práci v jeho restauraci, dal žákům jednoduchou odpověď: „ Potřebuješ jízdenku, svačinu a chuť pracovat a učit se novým věcem“.

Na foto z besedy se podívejte zde.

Článek v KD najdete zde.

Ústní maturity začaly

Ústní maturity začaly

26. 05. 2023

Od pondělí 22. 5. 2023 probíhá závěrečná část letošních maturit. Slavnostně oblečení a náležitě ztrémovaní maturanti zvládli slavnostní zahájení a poté už bylo jen na nich, jakým způsobem zúročí své znalosti před maturitní komisí. Ústní zkoušky potrvají více než týden a my přejeme všem maturantům, aby byli úspěšní. Na foto se podívejte zde.

Živá a neživá floristika

Živá a neživá floristika

26. 05. 2023

V uplynulém týdnu se žáci oboru Aranžér účastnili zajímavého několikadenního workshopu. Učitelka odborného výcviku Lucie Zahrádková zvolila téma Živá a neživá floristika. Cílem bylo naučit se techniku různých květinových vazeb, pracovat s barevností květin i přízdob. Nejprve účastníci pracovali s neživými materiály, kde nehrozilo poničení nádherných čerstvých květin. Když měli natrénováno a dostali mnoho důležitých rad a informací, mohli tvořit vazby z květin živých. Organizátorka workshopu jejich snahu a práci hodnotila jako výbornou. Účastníky chválíme a paní Zahrádkové děkujeme za skvěle zorganizovanou a provedenou akci. Na foto se můžete podívat zde.

Nadmíru zajímavá beseda

Nadmíru zajímavá beseda

24. 05. 2023

Charitativní a dobrovolnické aktivity jsou pravidelnou součástí činnosti naší školy. V rámci spolupráce s Dobrovolnickým centrem Kladno se 19. 5. 2023 uskutečnila beseda s jejími pracovnicemi. Žáky třídy KL3 (Kombinované lyceum) seznámily s širokým spektrem programů, které tato organizace zajišťuje, vysvětlily jim důležitost práce dobrovolníků i terénních pracovníků a zodpověděly všetečné dotazy žáků. Vedení školy děkuje Mgr. et Mgr. Morávkové za organizaci této akce. Na foto se podívejte zde.

Workshop Jak balit

Workshop Jak balit

19. 05. 2023

V rámci projektu Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti se 11. 5. 2023 uskutečnil kurz dárkového balení pro žáky učebního oboru Prodavač. Žáci se učili pod odborným vedením zkušené lektorky paní Křivánkové rozličné způsoby, jak vkusně zabalit dárek jakéhokoliv tvaru. Procvičovali různé techniky, pracovali s mnoha materiály. Výsledky byly nad očekávání výborné, proto žáci mohou svoje schopnosti rozvíjet v pokračovacím kurzu v červnu.

Na foto z akce se podívejte zde.

Super zpráva roku je tady!

Super zpráva roku je tady!

19. 05. 2023

Hlavním cílem naší školy je poskytovat žákům kvalitní vzdělání, ideálně s pobyty v zahraničí. A nyní jsme obdrželi zprávu, že naše žádost v programu Erasmus+ byla kladně vyřízena a škola bude podpořena částkou 61 225 EUR (téměř 1,5 milionu korun). Znamená to, že naši žáci si budou moci prohlubovat své odborné znalosti v Itálii, Polsku a na Slovensku. Je to skvělá zpráva! Vzhůru za odbornou praxí do Evropy.

Více o projektu najdete zde.

Pomáhali jsme na Kampě

Pomáhali jsme na Kampě

19. 05. 2023

Na počátku května se konal 20. ročník festivalu United Islands of Prague. V jeho programu dostaly prostor zájmové organizace a spolky Prahy 1, dílny, muzea, divadla či kulturní instituce. Spolu s programem byla pro návštěvníky připravena i bohatá gastronomická nabídka. V rámci spolupráce školy s Nadací rozvoje občanské společnosti se zúčastnili i naši žáci oboru Kuchař-číšník. Byla to pro ně zajímavá zkušenost

Na foto se podívejte zde.

Kyberbezpečnost v bankovnictví

Kyberbezpečnost v bankovnictví

18. 05. 2023

Dne 15. 5. se žáci oboru Logistických a finančních služeb zúčastnili vzdělávacího projektu Bankéři do škol, který již 9. rokem pořádá Česká bankovní asociace. Pan M. Rybář z Komerční banky se ujal úlohy přednášejícího a žákům přiblížil během tříhodinové přednášky téma Kyberbezpečnosti. Tento projekt se snaží o osvětu a edukaci mladých lidí v oblasti financí a zároveň tak upozorňuje na důležitost výuky finanční gramotnosti.

Fotografie naleznete zde.

Děkujeme Ing. Nobilisové za zprostředkování projektu.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

18. 05. 2023

Vážení uchazeči,
dne 18. 5. 2023 jsme vyhlásili 2. kolo přijímacího řízení do učebních a maturitních oborů; více informací zde.

Den matek

Den matek

16. 05. 2023

Od roku 1923 se v naší zemi slaví mezinárodně uznávaný Den matek. Připadá vždy na druhou květnou neděli, letos to bylo 14. 5. 2023. Je to hold matkám, oslava mateřství. Připomínáme si ho především v rodinách, květiny či drobný dárek maminky vždy potěší. V naší škole jsme zvolili tematický den ve školní jídelně. Aranžérkám se hezky povedla jarní výzdoba, kuchařkách skvělý oběd.

Foto naleznete zde.

Peříčkový den

Peříčkový den

16. 05. 2023

Dne 5. 4. se žáci třídy S3 zapojili do celorepublikové sbírkové akce během Peříčkových dnů. Částka, kterou získali od dárců, činí krásných 8 725 Kč. Tímto finančním příspěvkem žáci oboru sociální činnost podpořili projekt Pomozte dětem a společně ovlivnili mnohé dětské příběhy. Velké poděkování patří všem našim žákům a Mgr. Richterové.

Diplom udělený naší škole naleznete zde.

 Čteme si a učíme se v novém prostředí

Čteme si a učíme se v novém prostředí

15. 05. 2023

Hned na počátku týdne jsme ve škole zaznamenali velmi příjemnou událost. V přízemí školy byla 15. 5. 2023 slavnostně otevřena klidová zóna, která je prioritně určena pro čtenářské dílny a rozvíjení čtenářské gramotnosti. Žáci si v tomto příjemném prostředí mohou půjčovat knihy, naleznou zde především literaturu k maturitě a tvorbu současných autorů. K dispozici mají i tablety, kde je možné dohledat si další informace.

Tato akce byla součástí setkání členů školního parlamentu. Ředitel školy přítomné ujistil, že tyto prostory a jejich krásné vybavení jsou prvním krokem k rozsáhlé modernizaci školy, která bude probíhat v průběhu letních prázdnin. Žáci i pedagogové se mají opravdu na co těšit.

Na foto se můžete podívat zde.

Sportem proti šikaně

Sportem proti šikaně

14. 05. 2023

V naší škole je dobrým zvykem organizovat pro žáky setkání se zajímavými osobnostmi. To květnové patřilo zápasníkům MMA. V rámci programu Sportem proti šikaně (Čs. organizace smíšených bojových umění Oktagon a Rexona) usedli v beznadějně zaplněné školní jídelně profesionální bojovníci MMA - borci Brož, Holota, Petrášek a Polívka, aby hovořili o sportu, kterému se věnují, ale i o šikaně ve škole. Žáci si vyslechli zajímavé příběhy i rady, jak nejlépe šikaně čelit. V závěru setkání byl i dostatečný prostor pro zodpovězení mnoha zvídavých otázek.

Tato akce byla super, nadšení byli žáci i hosté. Jak to viděl sportovní reportér Kladenského deníku, se můžete podívat v KD.

Fotografie z besedy najdete zde.

 Výjimečné ocenění, které potěší, ale i zavazuje

Výjimečné ocenění, které potěší, ale i zavazuje

12. 05. 2023

12. 5. se Muzeum Policie České republiky stalo místem slavnostního setkání nejen nových policistů, kteří skládali služební slib, ale i policistů, jimž bylo předáno ocenění za vynikající službu a mimořádné činy. Součástí tohoto ceremoniálu bylo i vyhodnocení projektu Přes bariéry s policií. Do této charitativní akce se z naší školy zapojilo celkem 50 studentů z maturitních ročníků a společně s ostatními studenty dalších středních škol svými sportovními aktivitami získali finanční částku představující téměř 170 000 Kč.

Veškeré finanční prostředky ze sportovně charitativní akce putovaly v podobě darovacího šeku k těm, co je nejvíce potřebují. Při této slavnostní příležitosti bylo oceněno i 5 nejlepších sportovců středních škol. Nechyběl mezi nimi ani Jaroslav Rubišar, žák naší školy. Podařilo se mu dosáhnout vynikajících výsledků v rámci fyzických testů, které musel v projektu Přes bariéry s policií absolvovat.

Blahopřejeme Jaroslavu Rubišarovi k výjimečnému ocenění. Naše poděkování patří i Mgr. Kyrych, která se ujala organizace charitativní akce.

Fotografie naleznete zde.

Podpořili jsme Český den proti rakovině

Podpořili jsme Český den proti rakovině

10. 05. 2023

Dne 10. 5. se žáci naší školy, tříd KL3 (Kombinované lyceum) a S3 (Sociální činnost), již tradičně zapojili do sbírkové akce Ligy proti rakovině. Letos se jednalo již o 27. ročník této sbírky, jejíž výtěžek poputuje převážně na prevenci a léčbu rakovinových onemocnění plic. Žáci se akce zhostili s nadšením a byli mile překvapeni, že i v této nelehké době lidé hojně přispívali. Pro Ligu proti rakovině získali prodejem květů měsíčku lékařského úctyhodnou částku. Žákům, kteří se sbírky zúčastnili, patří velké díky. Vedení školy děkuje i Mgr. Morávkové a paní asistentce Matouškové, které žáky doprovázely.

Fotografie z akce najdete zde.

Úřad práce nás informuje

Úřad práce nás informuje

09. 05. 2023

Cyklus přednášek pracovnice Úřadu práce v Kladně byl zakončen 4. 5. 2023 setkáním Bc. Evy Šíchové a žáků 3. ročníku oboru Prodavač. Hlavním cílem bylo seznámit žáky se službami, které úřady práce poskytují. Velmi důležité byly informace o tom, jak si počínat po složení závěrečných zkoušek z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, hledání pracovního uplatnění. Došlo i na dotazy, všechny byly erudovaně zodpovězeny. Paní Šíchové patří srdečné poděkování. Velmi si ceníme vysoké odbornosti jejich přednášek a skvělého profesionálního přístupu.

Foto z besedy naleznete zde.

 Aranžéři a aranžérky umí

Aranžéři a aranžérky umí

06. 05. 2023

Do učebního oboru Aranžér se hlásí talentovaní zájemci. V průběhu studia se jejich dovednosti rozvíjí pod vedením učitelek odborného výcviku a učitelů odborných předmětů. Výčet žákovských prací a tvorby je velmi obsáhlý – tvůrčí techniky, grafické návrhy, permanentní výzdoba školy, tematické dny ve školní kuchyni a projektové dny. Je čím se pochlubit. Na chodbách školy je proto instalována výstava aranžerských prací, která vypovídá o jejich šikovnosti.

Pokud jste neměli možnost vidět vše na vlastní oči, podívejte se na foto zde.

Krásná akce na konci školního roku

Krásná akce na konci školního roku

05. 05. 2023

Naši žáci si velmi oblíbili červnové splouvání Berounky. Kouzelná řeka, malebná krajina, společné zážitky na raftech i večerní táboráky. Jedinou stinnou stránkou této sportovní aktivity je to, že se nedostane na všechny zájemce.

Přihlašování je zahájeno, všechny informace naleznete zde.

Kurz BARISTA JUNIOR

Kurz BARISTA JUNIOR

28. 04. 2023

Dne 25. 4. a 26. 4. škola žákům oboru kuchař - číšník nabídla dvoudenní vzdělávací kurz, který jim měl umožnit seznámit se s atraktivními baristickými dovednostmi, jichž mohou později využít ve své profesní dráze. Vyzkoušet si práci na pákových kávovarech a profesionálních mlýncích kávy měli možnost všichni účastníci kurzu. Během teoretické části získali žáci také základní informace o kávě a pražení kávy. Dozvěděli se i něco málo o historii a současnosti oboru. Kurz byl po dvou dnech zakončen teoretickou a praktickou zkouškou. Po jejím úspěšném absolvování žáci obdrželi cenný certifikát.

Poděkování patří Mgr. Parmové za organizaci kurzu.

Fotografie z kurzu najdete zde.

Video z kurzu najdete zde.

Exkurze do Senátu

Exkurze do Senátu

28. 04. 2023

V úterý 25. 4. 2023 se třída V3 zúčastnila exkurze do Senátu ČR v Praze. Bohatý program započal komentovanou prohlídkou historických prostor Valdštejnského paláce, který je sídlem Senátu ČR. Žáci měli možnost prohlédnout si Audienční síň, Valdštejnovu pracovnu a Mytologickou chodbu. Prohlídka byla zakončena v Jednacím sále, kde probíhá plenární zasedání horní komory Parlamentu ČR. Následně proběhla beseda s paní senátorkou Mgr. Adélou Šípovou. Paní senátorka debatovala s žáky o aktuálních problémech společnosti a činnosti Senátu ČR. Děkujeme Mgr. Mudruňkovi za realizaci exkurze.

Fotodokumentaci najdete zde.

Poslední zvonění

Poslední zvonění

28. 04. 2023

Pátek 28. 4. 2023 byl pro maturanty posledním dnem pravidelné docházky do školy. Dostali vysvědčení, odevzdali klíče a čipy. Teď na ně čekají nejdůležitější části maturit – didaktické testy a ústní zkouška. Loučili se s učiteli i spolužáky, jak jinak než vesele. Školu zaplnily halekající pestrobarevné postavičky, došlo na básničky i drobné dárky.

Více uvidíte zde.

Video z posledního zvonění najdete zde.

Jak jsme běželi maraton

Jak jsme běželi maraton

28. 04. 2023

Rok 2023 je zároveň 25. ročníkem Juniorského maratonu, který je největším běžeckým závodem pro střední školy v České republice. Družstvo složené z 10 členů společnými silami štafetově překonává maratonskou trať (42,125 km), každý student zaběhne svůj úsek. V úterý 25. 4. 2023 se běžci z naší školy účastnili semifinálového kola v pražských Holešovicích. V konkurenci 70 škol jsme si vedli velmi dobře. Náš tým ve složení Káralová Leontýna V3, Chaloupecká Markéta KL1, Pipotová Daniela V4, Mikula Jakub KL1, Linhart Matěj P1, Sojka Roman L2, Zíka Patrik V4, Zíka Tomáš K1A, Kruml Matyáš L1, Sahaidak Maksym K1A, náhradníci: Gallatová Stella S1, Doušová Nela V3 a Sebastien Švejda K1A, i přes deštivé počasí překonal loňský čas o 20 minut a vybojoval s časem 3 hodiny a 16 minut krásné 10. místo. Moc děkujeme žákům za účast a bojovnost, byli výborní a běželi neskutečně dobře. Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za organizaci, přípravu a podporu žáků.

Fotografie z akce najdete zde.

Informace k výsledkům přijímacího řízení do maturitních oborů

Informace k výsledkům přijímacího řízení do maturitních oborů

28. 04. 2023

78-42-M/06 Kombinované lyceum, zde
37-42-M/01 Logistické a finanční služby, zde
75-41-M/01 Sociální činnost, zde
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, zde
Vzor správně vyplněného zápisového lístkur, zde
Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, zde

Důležité informace pro uchazeče do maturitních oborů

Důležité informace pro uchazeče do maturitních oborů

27. 04. 2023

Důležité informace pro uchazeče do maturitních oborů, zde.

Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna

27. 04. 2023

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 2, odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/ 2005 Sb. bude vyhlášeno pro žáky na 2. a 3. května 2023 ředitelské volno. Důvodem jsou organizační záležitosti spojené s maturitní zkouškou. Ředitelské volno se týká i žáků, kteří mají odborný výcvik v budově školy. Ostatní žáci SOU jsou na pracovištích odborného výcviku.

Začali jsme maturovat

Začali jsme maturovat

27. 04. 2023

V týdnu od 24. dubna začaly v naší škole praktické maturitní zkoušky. Je to první stupínek k získání kýženého maturitního vysvědčení. Maturanti řešili zadané úkoly, u někoho by se nervozita dala krájet, někteří byli nadšeni, že konečně předvedou, co se za čtyři roky naučili. Přístup k přípravě na maturitní zkoušku zajisté ovlivnila maturita nanečisto, při které si každý žák uvědomil, kolik toho umí, co je třeba se doučit, kde jsou jeho slabé stránky.

Maturanti výsledky svých praktických zkoušek neznají, ale dle hodnocení pedagogů je zřejmé, že drtivá většina žáků praktickou část maturity úspěšně zvládla.

Držíme palce, aby i další zkoušky dopadly dobře.

Fotodokumentaci ze zkoušek najdete zde.

Floristický kurz

Floristický kurz

25. 04. 2023

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 měli žáci prvního ročníku oboru Aranžér velmi atraktivní program. Do jejich učebny přišla paní Bc. Markéta Keclíková, aby vedla floristický kurz. Jeho cílem bylo naučit žáky vytvářet vazby z živých květin. Na cenu kurzu 1 300 Kč, přispěla škola každému účastníkovi částkou 800 korun (projekt Velux). Lektorka učila aranžéry jak vytvářet velkou květinovou vazbu, ikebanu, korsáž (květiny do klopy ženicha) a další floristické techniky. Žáci byli kurzem nadšeni, obdrželi i certifikát o jeho absolvování. Všichni se velmi rádi následující den účastnili soutěže, kde své znalosti a dovednosti zúročili. Nejlépe si vedla Karolína Stříbrná, druhá se umístila Karolína Kurman a třetí příčka patřila LuciI Fussové. Dívky obdržely hezké ceny.

Nejen pro aranžérky, ale pro žáky všech učebních oborů platí, že v průběhu školního roku se realizuje mnoho zajímavých kurzů a workshopů.

Fotografie z kurzu najdete zde.

Mezinárodní spolupráce úspěšně pokračuje

Mezinárodní spolupráce úspěšně pokračuje

24. 04. 2023

V roce 2019 začala naše škola spolupracovat se střední školou v polské Wielicze. Výměnné pobyty žáků a pedagogů z gymnázia Jana Matějky vstoupily v letošním roce do další etapy. Ředitel Petr Paták a členové vedení školy při své nedávné návštěvě ve Wielicze projednali harmonogram další spolupráce a výměnných pobytů žáků a pedagogů.

Při této příležitosti obdržela partnerská škola jako dar český národní strom - lípu, která bude zdobit prostranství před polskou školou. Na věnování se můžete podívat zde. V současné době se připravuje výjezd našich žáků do Wieliczky. V rámci projektu Erasmus+ budou zahraniční pobyty zaměřeny především na prohloubení odborného vzdělávání, ale bude i dostatek prostoru na poznávání památek a života polských vrstevníků.

Fotografie z návštěvy najdete zde.

Projekt Přes bariéry s policií

Projekt Přes bariéry s policií

24. 04. 2023

Dne 20. 4. 2023 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili ojedinělé sportovně charitativní akce Přes bariéry s policií. Cílem a hlavní myšlenkou této akce bylo motivovat žáky ke sportovním aktivitám a výkonům a zároveň přispět finanční částkou, která by pomohla 2 handicapovaným dětem Tomíkovi a Emičce. Každý zúčastněný splněním stanovených disciplín získal požadovaný počet bodů, kterými přispěl na konto handicapovaných dětí.

Akce se zúčastnilo celkem 50 studentů, kteří i přes nepřízeň počasí zvládli fyzicky náročné disciplíny - člunkový běh, běh na 1000 metrů, celomotorický test a kliky. Některým žákům se dokonce podařilo získat požadovaný počet bodů a s tím související certifikát fyzické způsobilosti.

Největší radost z celé akce měla paní učitelka Kyrych. Z jejích úst se směrem k maturantům nesla jen samá slova chvály :,,Byli jste skvělí, mám z Vás upřímnou radost, akci jste zvládli na výbornou, jste prostě úžasňáci.“ Naše poděkování patří Mgr. Kyrych a samozřejmě všem žákům, kteří se akce zúčastnili.

Fotodokumentaci z akce najdete zde.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

22. 04. 2023

Střední vzdělání s výučním listem:

66-52-H/01 Aranžér, zde
65-51-H/01 Kuchař – číšník; zde
66-51-H/01 Prodavač; zde

Vzor správně vyplněného zápisového lístku, zde
Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, zde

Informace k výsledkům přijímacího řízení do učebních oborů

Informace k výsledkům přijímacího řízení do učebních oborů

21. 04. 2023

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,
dovoluji si Vás informovat, že v sobotu 22. 4. 2023 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Najdete je na webových stránkách školy www.sosasoukladno.cz a na dveřích budovy školy pod registračním číslem uchazeče.

Pokračovat (v pdf)

Pomozme dětem

Pomozme dětem

13. 04. 2023

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou. Přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Žáci naší školy se do této akce každoročně zapojují. Do centra města se vydala se sbírkovými kasičkami třída KL3 (Kombinované lyceum) a S3 (Sociální činnost). Byla to pro ně zajímavá zkušenost. Potěšila je příjemná setkání se štědrými lidmi a skvělý byl pocit, že pomáhají dobré věci.

Vedení školy děkuje žákům a doprovázejícím pedagogům.

Fotografie ze sbírky najdete zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

05. 04. 2023

V úterý 18. 4. 2023 se budou konat od 16:30 do 17:30 hodin v budově školy třídní schůzky.

Rozpis umístění jednotlivých vyučujících včetně tříd najdete na viditelném místě u vstupu do školy.

Těšíme se na Vás.

V Rakousku se nám líbilo.

V Rakousku se nám líbilo.

05. 04. 2023

Začíná krásné jaro, ale ohlédněme se na zasněžené svahy Alp. V letošním roce se lyžařský a snowboardový výcvik žáků opravdu vydařil. Vedení školy děkuje pedagogům za jejich výbornou práci a žákům za bezproblémový a pohodový průběh.

Fotografie z kurzu najdete zde.

Na článek v Kladenských listech se podívejte zde.

Zatím je to nanečisto

Zatím je to nanečisto

05. 04. 2023

Hlavní prioritou studia na střední škole je úspěšné zvládnutí maturity a závěrečných zkoušek. A proč si tyto dvě zásadní zkoušky nevyzkoušet nanečisto?

V naší škole se stalo pravidlem, že v dubnu se ověřují znalosti a vědomosti všech žáků. Aktuálně probíhají maturitní zkoušky nanečisto, u kterých mají žáci nastavená úplně stejná pravidla, jako tomu bude u reálných maturit v květnu. Totéž platí i o závěrečných zkouškách žáků učebních oborů.

Aby to žákům postupujících ročníků nebylo líto, jsou jejich znalosti testovány v souhrnných zkouškách. Atmosféra v naší škole je tedy ve znamení ověřování znalostí žáků. Cíl je jediný: podle dosažených výsledků bude každý žák vědět, jak jsou hodnoceny jeho znalosti. Buď je to super, nebo jsou mezery, které je třeba doplnit. A pro ty, kteří neuspěli, je to jasný signál – učit se, učit se.

Na foto se můžete podívat zde.

Naprosto dokonalé sladkosti

Naprosto dokonalé sladkosti

04. 04. 2023

Dne 4. 4. 2023 opakovaně převzala vládu nad naší školní kuchyní Mirka van Gils. Při té příležitosti ze svého receptáře vybrala neodolatelné sladkosti z odpalovaného těsta. Pod rukama žáků za podpory Mirky postupně začaly vznikat neuvěřitelné cukrářské výtvory, které stály všechny zúčastněné spoustu času i úsilí, ale vynaložená námaha se vyplatila. Sladkosti s exotickými názvy – jablíčkový craquelin a lísko-oříškové eclairs – milovníky sladkostí nenechaly v poklidu a lákaly k ochutnání.

Obdiv sklidila i citronová pěna ve skle, která se stala ozdobou mezi všemi zákusky.

Cukrářské umění Mirky van Gils učarovalo všem žákům, kteří se workshopu zúčastnili.

Fotodokumentaci z workshopu najdete zde.

Turnaj mladých fyziků.

Turnaj mladých fyziků.

29. 03. 2023

Pětičlenné mužstvo žáků, pro které je fyzika koníčkem, se 27. 3. 2023 zúčastnilo soutěže s dlouholetou tradicí. Vyřešit fyzikální problém originálním způsobem, co nejvíce jej prozkoumat, vysvětlit a teoreticky podložit se žákům naší školy evidentně podařilo. V regionálním kole se umístili na krásném 3. místě.

Všem soutěžícím gratulujeme a Mgr. P. Slezákovi děkujeme za přípravu a motivaci žáků.

Fotografie z turnaje najdete zde.

Pomáhat a chránit!

Pomáhat a chránit!

22. 03. 2023

Tak jako každý rok v březnu i letos se zástupci z řad Městské policie v Kladně zaměřili na studenty, které čeká ve školních lavicích posledních pár týdnů do maturity. Pro absolventy, kteří nechtějí pokračovat ve studiu na vysoké škole a hledají na trhu práce vhodné uplatnění, je práce u Policie ČR zajímavou alternativou. Na prezentaci žáci čtvrtých ročníků získali vyčerpávající informace o podmínkách přijetí a službě u této bezpečnostní složky. Dozvěděli se, že pro přijetí do služebního poměru musí uchazeč splňovat řadu požadavků, mezi něž například patří prověrka fyzické zdatnosti, psychologické vyšetření a samozřejmě i čistý trestní rejstřík. Na závěr policisté odpovídali na konkrétní dotazy žáků a nezapomněli zdůraznit, že práce u Policie ČR je zárukou dlouhodobého pracovního uplatnění a dobrého finančního ohodnocení.

Náborová akce žáky oslovila a mnozí už nyní přemýšlejí o tom, zda budou v řadách Policie ČR naplňovat známe motto - pomáhat a chránit.

Fotografie naleznete zde.

C4C rozdává naději a radost

C4C rozdává naději a radost

21. 03. 2023

Dne 14. 3. 2023 se pro žáky tříd KL3, KL4 a S1 konala beseda s pracovnicí organizace C4C (Chance for children). Paní Vaculíková představila poslání a služby organizace a seznámila žáky s možností zapojení se do jejích aktivit. Žáky nejvíce zaujala možnost stát se členem tzv. "Barevného hraní", které je založeno na arteterapii (léčba uměním), nebo členem aktivit programu Dr. Klauna, kdy dobrovolníci zpříjemňují pobyt pacientům v nemocnicích a jiných zdravotně sociálních zařízeních svým klaunováním.

Mgr. Morávkové děkujeme za zprostředkování besedy a těšíme se na to, že někteří naši žáci rozšíří řady dobrovolníků, kteří uzdravují smíchem.

Fotografie naleznete zde.

Beseda s odbornicí z Úřadu práce v Kladně

Beseda s odbornicí z Úřadu práce v Kladně

21. 03. 2023

Ve dnech 13. a 14. 3. 2023 se uskutečnila beseda studentů 4.ročníků s paní Evou Šichovou z Úřadu práce v Kladně. Ta se ve své přednášce věnovala praktickým otázkám, které jsou spojeny s ukončením studia a nástupem do zaměstnání. Žáky například zajímalo, jak dlouho mají status studenta, kdy mají povinnost hlásit se na úřadu práce, pokud nebudou pokračovat ve studiu nebo nenastoupí do zaměstnání. Zazněly i dotazy týkající se výše podpory v nezaměstnanosti, nabídky volných míst a portálů, kde práci hledat. Žáci se také dozvěděli, jaké jsou možnosti brigád pro studenty či práce v zahraničí, jaký je rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti. Paní Šichová studenty upozornila na podstatné a často dělané chyby při podpisu smlouvy na hlavní pracovní poměr či brigádu. Nezapomněla ani zdůraznit, že Úřad práce nabízí i možnost rekvalifikace.

Žáci se do průběhu besedy aktivně zapojovali. Věříme, že informace, které zde získali, se stanou impulzem k zamyšlení se nad dalším směřováním jejich profesního života. Beseda byla velice zajímavá a pro studenty přínosná.

Fotografie naleznete zde.

Nové špičkově vybavené odborné učebny

Nové špičkově vybavené odborné učebny

13. 03. 2023

V pátek 10. 3. 2023 se uskutečnilo setkání školního parlamentu. V úvodu ředitel školy poděkoval žákům za účast na akcích, které se ve škole v druhém pololetí školního roku uskutečnily, poté je informoval o blížících se událostech. Nezapomněl zdůraznit, že žáky v dohledné době čekají maturitní a závěrečné zkoušky nanečisto i souhrnné zkoušky pro postupující ročníky. Sdělení ředitele školy, že se mohou žáci od příštího školního roku těšit na nově vybavené odborné učebny, přijali všichni přítomní s nadšením. V závěru schůzky žáci přednesli své požadavky a připomínky, které vedení školy bude v dohledné době řešit.

Fotografie z parlamentu najdete zde.

Čtyřnozí vodicí asistenti pomáhají

Čtyřnozí vodicí asistenti pomáhají

08. 03. 2023

Žáci tříd KL3 a S3 navštívili dne 6. 3. 2023 Středisko výcviku vodicích psů SONS v pražských Jinonicích, které se řadu let věnuje výcviku psů pro zrakově handicapované klienty. Pracovnice zařízení nejprve žáky seznámily s hlavním pracovním zaměřením a posláním střediska.

Žáci se dozvěděli, jak organizace funguje, jak se vybírají a převychovávají psi, jak probíhá samotný výcvik, a uvědomili si, že vodicí pes je pro zrakově postiženého člověka velkým krokem k samostatnosti a nezávislosti, že mu je pomocníkem, průvodcem, oddaným společníkem a přítelem.

Žáci si rovněž mohli prohlédnout celý areál včetně veterinární ordinace a přípravny krmiva, viděli ukázku výcviku základní poslušnosti psů a nácviku vodění člověka se zrakovým postižením. Všechny tyto aktivity si žáci vyzkoušeli i navzájem. Jasnými vítězi celé exkurze ale byli čtyřnozí přátelé člověka. Návštěva střediska byla pro žáky velkým přínosem, protože teoreticky i prakticky doplnila informace, které žáci dostávají v odborných předmětech ve škole.

Děkujeme Mgr. et Mgr. Kateřině Morávkové za organizaci exkurze.

Fotografie můžete vidět zde.

Informace k přípravným kurzům

Informace k přípravným kurzům

03. 03. 2023

Vážení uchazeči,
děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu. V současné době probíhá zpracování došlých přihlášek. Připomínáme nutnost přihlásit se k přidělenému školnímu e-mailu, na který Vám budeme zasílat důležité informace o probíhajícím přijímacím řízení.

Věřím, že přijímacím řízením projdete úspěšně a v září Vás přivítám jako žáky naší školy. Přeji Vám hodně zdaru a těším se na setkání s Vámi, ředitel školy.

Více informací k přípravným kurzům zde.

Krajina očima mladé umělkyně

Krajina očima mladé umělkyně

02. 03. 2023

Žákyně třídy A3 Kateřina Akštejnová se v lednu zúčastnila 28. ročníku výtvarné soutěže Máme rádi přírodu 2022, v níž získala za akvarel na plátně nazvaný Noc Švermova zvláštní cenu poroty. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženému výsledku.

Oceněnou práci a diplom můžete vidět zde.

Přijímací řízení 2023 - úřední hodiny

Přijímací řízení 2023 - úřední hodiny

16. 02. 2023

Úřední hodiny podatelny školy v době přijímacího řízení zde

Kynuté buchty pečené s láskou

Kynuté buchty pečené s láskou

15. 02. 2023

Ve středu 15. 2. 2023 se uskutečnil další z mnoha plánovaných workshopů s Mirkou van Gils Slavíkovou. Tentokrát se žáci oboru Kuchař- číšník mohli těšit na přípravu specialit z kynutého těsta. Nejen pod rukama Mirky van Gils, ale i žáků postupně vznikaly nadýchané buchty, briošky a brioškové šneky plněné neodolatelnými náplněmi. Na Mirce van Gils bylo vidět, že pečení je její velkou láskou. Výsledek v podobě oblíbených sladkostí na sebe nenechal dlouho čekat. Chutě a vůně kynutého těsta a lahodných náplní všechny utvrdily v tom, že se pečení podařilo. Žáci tak mají za sebou další úžasný workshop a už teď se těší, čím je světoznámá cukrářka překvapí příště.

Fotografie z workshopu můžete vidět zde.

Svátek svatého Valentýna (ne)tradičně

Svátek svatého Valentýna (ne)tradičně

15. 02. 2023

14. únor je svátkem lásky, štěstí a porozumění mezi lidmi. V naší škole jsme svatého Valentýna oslavili již několikátým rokem originálním způsobem. Valentýnsky vyzdobená školní jídelna zářila roztomilými červenými srdíčky. Stejný symbol lásky se objevil i na jídelním a nápojovém lístku. Speciálně sestavené valentýnské menu lákalo k ochutnání. Na stolech na strávníky netrpělivě čekaly i kouzelné valentýnky, které neodmyslitelně patří k svatému Valentýnu, a vzkazy ukryté uvnitř nich byly pohlazením na duši.

Věříme, že si všichni pochutnali na připravených pokrmech a dostali svoji valentýnku, ze které měli radost.

Poděkování patří všem, kdo se na přípravách oslav podíleli.

Fotografie naleznete zde.

Planeta Země 3000

Planeta Země 3000

13. 02. 2023

Ve čtvrtek 9. února se žáci naší školy vydali do kina Hutník na vzdělávací projekt nazvaný Magický Senegal. Na dobrodružné přednášce o africkém státě se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o bohaté historii, tradičním jídle, baobabech i o tom, jak se v Senegalu těží zlato a jaký to má vliv na tamní hospodářství a kulturu. Žáci odcházeli s cennými znalostmi o této exotické zemi.

Fotografie z akce najdete zde.

Maturitní ples jsme si užili

Maturitní ples jsme si užili

13. 02. 2023

V sobotu 4. 2. 2023 Dům kultury na Sítné zaplnili žáci maturitních ročníků KL4, L4, S4 a V4. Přípravy na slavnostní maturitní ples probíhaly už několik měsíců předem a výsledek byl famózní. Dívky v překrásných šatech a chlapci ve slavnostních oblecích vypadali dokonale. Po perfektně nacvičeném nástupu následovalo tolik očekávané šerpování. Nechyběl ani tradiční tanec s učiteli a rodiči, zlatý déšť, tombola a všemi tolik očekávané půlnoční překvapení. Na plese vládla skvělá zábava.

Velké poděkování patří především Mgr. Kyrych, která měla organizaci celého plesu na starosti.

Fotografie z plesu najdete zde.

Článek v KD najdete zde.

Barmanský kurz

Barmanský kurz

01. 02. 2023

V termínu od 30. 1. do 3. 2. 2023 v naší škole opět probíhá tradiční barmanský kurz. Je určen všem žákům, kteří mají zájem rozšířit své znalosti a dovednosti v tomto oboru gastronomie. Pod vedením zkušeného lektora - barmana Miloše Trettera se žáci oboru Kuchař -číšník věnují intenzivní teoretické a praktické přípravě nejrůznějších nápojů. Získávají přehled o základních pracovních postupech při přípravě alkoholických i nealkoholických koktejlů, seznamují se s produkty, které se běžně používají na baru, s barovým inventářem i historií a výrobou alkoholických nápojů.

Kurz bude zakončen teoretickou i praktickou zkouškou. Po úspěšném absolvování žáci obdrží certifikát, který jim umožní pracovat za barmanským pultem.

Fotografie z kurzu najdete zde

Úspěšní řešitelé olympiád

Úspěšní řešitelé olympiád

01. 02. 2023

Naši žáci se každý školní rok aktivně zapojují do většiny olympiád pro středoškoláky. Jinak tomu nebylo ani v případě dějepisné a zeměpisné olympiády. Na předních příčkách se díky svým historickým znalostem umístili J. Chalupný L4, Š. Best KL4 a B. Fichtner KL1. V zeměpise ovládli první příčky V. Pichlíková KL3, B. Fichtner KL1, K. Renker KL1, O. Fujdiar L3 a Š. Best KL4. Vědomosti soutěžících byly obdivuhodné. Všem blahopřejeme a Mgr. Vídeňskému děkujeme za organizaci obou soutěží.

Foto z přijetí žáků v ředitelně školy naleznete zde.

Školní kolo olympiády z ČJ má své vítěze

Školní kolo olympiády z ČJ má své vítěze

01. 02. 2023

Slovotvorba, větná skladba, slovní zásoba, sloh - v těchto a dalších disciplínách změřilo ve čtvrtek 26. ledna své síly 29 žáků maturitních oborů v rámci 49. ročníku školního kola olympiády v českém jazyce. S mnohdy zapeklitými úkoly si nejlépe poradili Klára Tomášková ze třídy KL3, Matěj Lukeš ze třídy KL1 a Eliška Chalupová ze třídy S1. Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Naše poděkování patří i Mgr. Škvainové za realizaci soutěže.

Fotografie naleznete zde.

Andělé pro Allegro

Andělé pro Allegro

01. 02. 2023

Úspěšná spolupráce naší školy s Hudební akademií Praha Pavla Zumrové pokračuje i v letošním školním roce. Žáci oboru aranžér společně s učiteli vyrobili pro 14. ročník umělecké soutěže Allegro 2023 věcné ceny v podobě něžných andělů, které Hudební akademie společně s diplomy slavnostně předávala 22.1.2023 soutěžícím v překrásném prostředí Kaiserštejnského paláce v Praze. Usměvavé tváře mladých interpretů prozrazovaly, že jim ceny udělaly radost.

Naše poděkování patří žákům i učitelkám ODV paní Procházkové a paní Jiráskové.

Fotografie cen najdete zde.

Nepít je umění

Nepít je umění

31. 01. 2023

V letošním roce se žákyně a žáci tříd A1 a A2 aktivně zapojili do dalšího ročníku preventivní kampaně Suchej únor. Smyslem tohoto projektu je podpořit rozhodnutí vydržet celý měsíc bez kapky alkoholu. V rámci předmětu Aranžování a Propagace si žáci vytvořili koncepty a v odborném výcviku své originální projekty dokončili. Velmi pěknou motivační báseň napsala Tereza Šímová, ilustrace k této originální poezii vytvořila Mia Koblová a celý projekt tak získal nádech jedinečnosti.

Mgr. Pavlíčkové děkujeme za realizaci projektu a těšíme se na krásné výtvory aranžérů i příští školní rok.

Fotografie naleznete zde.

Půst se nekonal, slavili jsme masopust

Půst se nekonal, slavili jsme masopust

24. 01. 2023

Dne 24. 1. naši školní jídelnu ovládly masopustní hody. Období masopustu je spojováno s lidovými tradicemi, veselím, oslavami, dobrým jídlem a hodováním. A právě takové hodování bylo připraveno pro naše žáky, zaměstnance a další strávníky. Masopustní nabídka byla skutečně pestrá, a tak se měli všichni opravdu na co těšit. Tradiční masopustní menu nabízelo řadu specialit. Nechyběla uzená polévka s kroupami, opečená jitrnice se zelím, vepřové výpečky na černém pivu, cibuli a jablkách a bramborový knedlík. Nechyběl ani tradiční ,,smažák“. Pestrá paleta masopustních specialit byla doplněna lákavými smaženými koblihami.

Děkujeme kuchařkám za přípravu pokrmů, obsluze za milé úsměvy a aranžérkám za krásnou výzdobu.

Fotografie naleznete zde.

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

24. 01. 2023

Dne 5.1. proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo celkem 28 žáků z 1. až 4. ročníků studijních oborů. Na prvních čtyřech místech se umístili V. Pichlíková (KL3), B. Fichtner (KL1), Renker Kristian (KL1), O. Fujdiar (L3) a Š. Best (KL4). Všem žákům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a těšíme se, že nás budou úspěšně reprezentovat v okresním kole. Mgr. J. Vídeňskému děkujeme za organizaci zeměpisné olympiády.

Fotografie naleznete zde.

Catering pro NROSku

Catering pro NROSku

20. 01. 2023

Ve středu 18. ledna se naši žáci zúčastnili slavnostního večera Neziskovka roku 2022, který pořádala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v prostorách Royal Theatre v Praze. Naše škola v rámci partnerské spolupráce zajišťovala catering a žáci oboru Kuchař-číšník (Aneta Turská, Karolína Chotašová, Kateřina Meškanová, Eliška Fílová) na této akci obsluhovali hosty a starali se o jejich občerstvení a pohodlí. Pedagogický dozor zajišťovali učitelé odborného výcviku Bc. Jana Poslušná a pan Daniel Sekanina. Těšíme se na další spolupráci.

Fotografie z akce naleznete zde.

1. kolo přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení

20. 01. 2023

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
dne 20. 1. 2023 vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní a učební obory.

Příkaz ředitele č.2/2023 Kritéria přijímacího řízení do školního roku 2023/2024 zde [pdf].

Sladká vůně čokolády

Sladká vůně čokolády

20. 01. 2023

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 jsme měli opět tu čest přivítat na půdě naší školy světoznámou cukrářku Mirku van Gils Slavíkovou. Lákavé téma Od čokolády až po bonbón přitahovalo od samotného počátku velké množství příznivců oboru Kuchař -číšník. V rámci tohoto zážitkového workshopu mohli žáci nahlédnout do světa čokolády. Dozvěděli se všechny základní informace o výrobě čokolády a naučili se připravovat pralinky. Měli možnost sledovat, jak pod rukama Mirka van Gils Slavíková vznikají delikatesy v podobě kouzelných pralinek, které svým jedinečným vzhledem připomínaly umělecké dílo. Sladká vůně čokolády se opojně linula celou školou

Fotografie z workshopu můžete vidět zde.

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená

20. 01. 2023

V úterý 17. 1. do naší školy zavítala dvojice rodilých mluvčích Emily a Kate z Velké Británie a USA. Škola jejich prostřednictvím měla možnost vyzkoušet současné moderní trendy v oblasti jazykového vzdělávání. V hodinách anglického jazyka rodilé mluvčí zprostředkovaly žákům mnoho zajímavých informací o svých rodných městech a vhodně zvolenými aktivitami podporovaly rozvoj jazykových kompetencí žáků. V příjemné atmosféře se žáci nebáli komunikovat v cizím jazyce, kladli zvídavé otázky a vyměňovali si nejrůznější informace. Díky vhodně zvoleným tématům byla tato aktivita vnímána jako interaktivní příprava k maturitní zkoušce. Žáci si velice dobře uvědomují, že zdokonalování se v cizím jazyce jim otevírá nové možností v profesním uplatnění. Ne nadarmo naši předkové zdůrazňovali rčení ,,Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“

Naše poděkování patří Emily a Kate. Všichni se těšíme na další zajímavé hodiny anglického jazyka.

Fotografie z akce najdete zde.

Další netradiční den otevřených dveří

Další netradiční den otevřených dveří

19. 01. 2023

Ve čtvrtek 19.1. se uskutečnil na naší škole další den otevřených dveří a byl opět netradiční. Úderem 13. hodiny se otevřely dveře školy a usměvaví pedagogové a asistenti vítali první návštěvníky, kteří přišli nasát atmosféru školy a načerpat spoustu informací o studiu. Více než 100 návštěvníků mělo možnost se podrobně seznámit s jednotlivými studijními a učebními obory. Největšímu zájmu se těšil nově otevřený obor Kombinované lyceum. Všichni, kteří na den otevřených dveří přišli, se mohli těšit i na výjimečný doprovodný program v podobě různých workshopů, kvízů, poznávacích soutěží. Pozornost návštěvníků přitahovala zručnost žáků oboru Kuchař – číšník při přípravě nealkoholických nápojů či palačinek. Každý z oborů byl představen budoucím uchazečům osobitým způsobem. Milý, vstřícný a srdečný přístup pedagogů ocenili všichni návštěvníci dne otevřených dveří.

Fotografie z akce naleznete zde.

Článek v KL najdete zde

Futsaloví bojovníci v akci

Futsaloví bojovníci v akci

16. 01. 2023

V úterý 12. 1. 2023 se žáci naší školy zúčastnili 3. kola Středoškolské futsalové ligy v hale Bios na Kladně. Reprezentanti školy ve složení: Kvido Reitmaier (L3), Vojtěch Ptáček (L3), Václav Bolard (L3), Vladimír Větrovec (L3), Adam Skalák (L4), Roman Sojka (L2), Matěj Vácha (L2), Matyáš Kruml (L1), Tomáš Polák (P3), Marek Pospíšil (P3), David Jirásek (V2) obsadili čtvrté místo. Do dalších bojů už náš tým nezasáhne, ale přesto chlapcům patří velká pochvala a poděkování. Za organizaci a doprovod žáků děkuje vedení školy Mgr. Mudruňkovi.

Fotografii družstva najdete zde.

Přijďte se k nám podívat

Přijďte se k nám podívat

13. 01. 2023

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 se v naší škole uskuteční poslední den otevřených dveří v tomto školním roce. Zveme všechny zájemce o studium i jejich rodiče, rádi představíme učební a studijní obory. Připraveny jsou workshopy, soutěže i občerstvení.

Více informací zde (plakát).

Těšíme se na Vás.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

12. 01. 2023

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Naše škola pořádá pro žáky budoucích 1. ročníků maturitních oborů bezplatné přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Cílem těchto kurzů je seznámit uchazeče s učivem potřebným k absolvování přijímacích zkoušek.

Přihlášku do kurzů a organizační pokyny zveřejníme nejpozději 1. 3. 2023, podrobné informace obdržíte na studijním oddělení při odevzdání přihlášky.

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

11. 01. 2023

Dne 5.1. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 17 žáků z 1. - 4. ročníků studijních oborů. V 52. ročníku se soutěžící podrobněji věnovali tématu- Rozdělený svět a postavení Československa v něm. Žáci měli skvělou příležitost rozšířit své znalosti v oblasti moderních dějin. Na prvních třech místech se umístili Jan Chalupný z třídy L4, Štěpán Best z KL4 a Bronislav Fichtner ze třídy KL1. Žákům držíme palce a věříme, že naši školu budou úspěšně reprezentovat i v okresním kole.

Všem blahopřejeme k hezkým výsledkům, Mgr. Vídeňskému děkujeme za organizaci.

Foto naleznete zde.

Studentské prezidentské volby

Studentské prezidentské volby

09. 01. 2023

Volby prezidenta rezonují Českou republikou, u našich žáků byly aktuální v průběhu prosince. Tým žáků za bedlivého dohledu Mgr. Pěnkavové připravil volební místnost, organizoval dvoudenní aktivity voličů a odeslal výsledky agentuře Kantar Millward Brown, která celorepublikové výsledky vyhodnotila. Naleznete je na www.jsns.cz.

Studentské volby si užili voliči i organizátoři, vše proběhlo bez komplikací za velkého zájmu našich žáků. Byla to opravdu vydařená akce.

Šikovní němčináři

Šikovní němčináři

06. 01. 2023

V prosinci se zúčastnilo 26 žáků studijních oborů 1. - 3. ročníků olympiády v německém jazyce. Měli možnost porovnat si své znalosti z oblasti porozumění textu, poslechu a čtenářských dovedností. Nejlepší znalosti prokázala Natálie Vlčková ze třídy S1.Na dalším místě se pak se shodným počtem bodů umístili Tereza Kinterová z S1, Adam Tomeš ze třídy V3 a Kateřina Dupačová ze třídy L1.

Vedení školy děkuje Mgr. Hlavničkové a Mgr. Svobodové za organizaci olympiády.

Na foto se podívejte zde.

PF 2023

PF 2023

22. 12. 2022

Krásné a radostné Vánoce, do roku 2023 pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a hezkých zážitků přeje ředitel školy a kolektiv školy. PF ke stažení zde.

Zpívali jsme na schodech

Zpívali jsme na schodech

22. 12. 2022

Naše škola má mnohaletou tradici zpívání na schodech. Zpíváme vždy poslední den před vánočními prázdninami. Tato hezká tradice byla na dva roky přerušena proticovidovými opatřeními, letos nám nic nebránilo a tak jsme zpívali. Téměř 300 žáků a zaměstnanců zaplnilo schodiště a chodby školy a za doprovodu piana zpívalo známé koledy. Podával se nealkoholický punč, atmosféra byla milá a radostná. Na foto se podívejte zde.

A vánoční prázdniny začaly. Do školy se vracíme 3. ledna 2023.

Setkání s Donem Quijotem

Setkání s Donem Quijotem

21. 12. 2022

Dne 21. 12. jsme v naší škole přivítali Divadélko pro školy z Hradce Králové. Během poutavého představení měli žáci možnost zopakovat si znalosti ze španělské renesanční literatury a seznámit se s nejslavnějšími osobnostmi a dramatickými díly. Osobitý humor a způsob ztvárnění se žákům velmi líbil. Těšíme se na další představení. Děkujeme Mgr. Škvainové za organizaci divadelního představení.

Fotografie naleznete zde.

Ekonomická olympiáda byla náročná

Ekonomická olympiáda byla náročná

21. 12. 2022

Celkem 30 800 žáků středních škol se v prosinci zapojilo do ekonomické olympiády. V naší škole se zúčastnilo on-line formou 167 žáků. Pod přísným dohledem učitelů soustředěně pracovali v počítačových učebnách a zdolávali těžké otázky vytvořené Institutem ekonomického vzdělávání v Praze. Nejlepších výsledků dosáhli shodným procentem úspěšnosti 72% Nikola Huptychová ze třídy L1, Oliver Fujdiar z L3 a Libuše Pechová z V2. Jsou to opravdu výborné výsledky, celorepublikový průměr byl 44,4%. Tento průměr překročilo i dalších 23 žáků naší školy. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem žákům za účast, Ing. Nobilisové za organizaci akce. Foto vítězů naleznete zde.

Zajímal nás život v psychiatrické nemocnici

Zajímal nás život v psychiatrické nemocnici

20. 12. 2022

O tom, že je éra psychiatrických léčeben připomínajících nevábné zařízení s krutým zacházením dávno za námi, se mohly přesvědčit i třídy oboru sociální činnost S2, S3 a částečně i S1. Čtvrteční prosincové dopoledne jsme strávili v duchu života klientů Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, ve které se nachází přibližně 350 pacientů a 500 zaměstnanců. O klienta léčebny je v současné době blahodárně postaráno. Prochází řadou psychoterapeutických

programů nebo výtvarnými i divadelními aktivitami a také si nacvičí, jak se po propuštění z nemocnice o sebe postarat. Naši žáci měli zajímavé dotazy, které uměli zaměstnanci zařízení skvěle zodpovědět, prošli jsme zasněžený areál, s trochou zatajeného dechu jsme míjeli oddělení pro léčbu sexuálních deviací a odjížděli jsme plni dojmů zpět směr Kladno. Zcela jistě sem rádi zavítáme i s jinými třídami. Fotografie z exkurze najdete zde.

Životní prostředí nás zajímá

Životní prostředí nás zajímá

19. 12. 2022

V pátek 16. 12. 2022 se žáci druhého ročníku veřejné správy měli možnost setkat s Ing. Radovanem Vítem, vedoucím Odboru životního prostředí v Kladně. V odborné přednášce zazněla nejrůznější aktuální témata. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí o kvalitě vody a lesů, lesnictví, rybaření, myslivosti, údržbě komunikací, rekultivaci krajiny a péči o městskou zeleň. V průběhu přednášky si připomněli, že každý člověk může udělat něco pro své životní prostředí. Přednášející také odpověděl na všechny zvídavé otázky a poodhalil žákům, jaké množství agendy má odbor životního prostředí ve své kompetenci. Žákům se přednáška velmi líbila a uvědomili si, že životní prostředí na Kladensku je poměrně složité téma. Děkujeme Mgr. Vídeňskému za zprostředkování přednášky. Fotografie naleznete zde.

Dostali jsme pochvalu z Dánska.

Dostali jsme pochvalu z Dánska.

16. 12. 2022

Projekt Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti, jehož cílem je zvýšení kvality odborného vzdělávání, měl „kontrolní“ den. V on-line konferenci s týmem dánské univerzity v Aarhusu jsme hodnotili realizaci projektu, konzultovali jsme další připravované aktivity a diskutovali jsme o pozitivním přínosu projektu pro vzdělávání našich žáků, o konkrétních akcích, které ve škole proběhly od počátku školního roku. Byli jsme hodnoceni velmi dobře. Vedení školy děkuje Mgr. Mannové, která svým perfektním tlumočením přispěla k hladkému průběhu konference. Více o projektu najdete zde.

Mistryně světa chodí do naší školy.

Mistryně světa chodí do naší školy.

13. 12. 2022

V listopadu se v Rakousku konalo mistrovství světa v line dance. To je taneční směr, kde nepotřebujete partnera, dle pevně stanovených pravidel tančíte různé taneční styly. V mezinárodní konkurenci si skvěle vedla Andrea Sedláková (třída S3), která získala zlatou medaili. Andree moc blahopřejeme, je to krásný úspěch. Na foto z přijetí u ředitele školy se podívejte zde.

Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

12. 12. 2022

Ve čtvrtek 08. 12. 2022 se žákyně naší školy zúčastnily florbalového turnaje Subterra cup 2022 ve Sportovním centru Eden v Berouně. Reprezentantky školy ve složení: Leontýna Káralová (V3), Nela Doušová (V3), Daniela Pipotová (V4), Nikola Mikulová (V4), Zuzana Sedlmajerová (V4), Natálie Kellnerová (S1), Tereza Šímová (A1), Adéla Jarošová (A1), Veronika Stolzová (KL4), Aneta Tadevosyan (K1B). Dívky hrály s velkým zápalem, bojovaly statečně a obsadily šesté místo. Děkujeme jim za reprezentaci školy, Mgr. Mudruňkovi za organizaci. Fotografie z turnaje najdete zde.

Projektová výuka v ANJ

Projektová výuka v ANJ

12. 12. 2022

V pátek 9. 12. 2022 se uskutečnila dlouho očekávaná závěrečná fáze projektové výuky třídy KL3.Hlavním cílem projektu bylo zlepšit komunikaci v anglickém jazyce a zároveň prohloubit znalosti v oblasti environmentální výchovy. Více než měsíc žáci pracovali ve 4 skupinách, které zaměřily svoji pozornost na recyklaci, omezení spotřeby, využití odpadu a jeho minimalizování opravou již zakoupeného zboží. Úkolem bylo shromáždit obecné i praktické informace z dané oblasti a vhodnou formou je předat svým spolužákům. Po celé čtyři vyučovací hodiny byli všichni studenti velmi aktivní. Anglický jazyk používali nejen při práci uvnitř své skupiny, ale i při diskusi, podpoře a hodnocení svých spolužáků. Nejvíce si užívali náhledu do života svých spolužáků (šatník, bydlení, nápady na využití odpadu, výrobu vlastního papíru…..) a obohacování své slovní zásoby s využitím moderních aplikací. Potvrdili tak názor, že přijímání nových poznatků od spolužáků, je mnohem živější a efektivnější než od učitele. Prezentace některých studentů byly jazykově i obsahově natolik kvalitní, že by obstály i v mezinárodním srovnání. Děkujeme Ing. arch. M. Sladké za realizaci projektu. Fotografie můžete vidět zde.

Otevřeli jsme dveře

Otevřeli jsme dveře

12. 12. 2022

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 jsme přivítali zájemce o studium v naší škole. Téměř 300 návštěvníků využilo možnost získat informace o studijních a učebních oborech, vyzkoušet si část přijímacích zkoušek a zapojit se do zajímavých workshopů. Jsme rádi, že jsme mohli téměř třem stovkám návštěvníků ukázat špičkové ICT vybavení i příjemné prostředí školy. Na foto se můžete podívat zde. Pokud jste tento den otevřených dveří nestihli, je tu pro Vás ještě jeden, tj. 19. ledna 2023. Fotografie z akce najdete zde.

Setkání s poslancem Exnerem

Setkání s poslancem Exnerem

12. 12. 2022

V pátek 9. 12. 2022 proběhla v naší škole beseda na téma Český parlament v legislativním procesu EU. Pro žáky V1, V3 a V4 si ji připravil pan poslanec Martin Exner, který seznámil všechny zúčastněné s fungováním EU i procesem rozhodování. Velmi ochotně také odpovídal na řadu otázek, které si pro něho naši žáci připravili. Velké poděkování patří jak panu poslanci, tak organizátorovi celé akce Janu Hronkovi. Fotografie z akce najdete zde.

I naši učni umí anglicky

I naši učni umí anglicky

12. 12. 2022

Ve dnech 29.11 a 6.12. proběhla na naší škole olympiáda v anglickém jazyce žáků učebních oborů.17 nejlepších žáků se zapotilo při poslechu a čtenářských dovednostech. Mile nás překvapila účast i úspěch žáků z prvních ročníků. Vítězem se stal DAVID PORT ze třídy P2, na druhém místě se umístili DANIEL VALENTA z K1B a GROSSMAN TOMÁŠ STANISLAV z K3A. Třetí skončila žákyně SCHMALZOVÁ TEREZIE z A3.Všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně úspěchů do dalšího studia jazyka. Poděkování patří také paní učitelkám Mgr. Chovanové a Mgr. Gábor, které olympiádu pro učně připravily.
Foto najdete zde

Navštívili jsme Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích

Navštívili jsme Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích

09. 12. 2022

Dne 5. 12. 2022 se vydaly třídy KL3 a KL4 na exkurzi do Psychiatrické nemocnice Bohnice. Žáci kombinovaného lycea se seznámili s místem a chodem tzv. Centrálních terapií, kde mají možnost pacienti trávit svůj volný čas a věnovat se ergoterapii. Zajímavý pro žáky byl dokumente o historii psychiatrické péče. Úspěch měla i přednáška paní doktorky z oddělení sexuálních deviací a beseda se třemi pacienty z oddělení závislostí. Exkurze byla pro žáky velice zajímavá a podnětná. Děkujeme Mgr. et Mgr. K. Morávkové za její organizaci. Fotografie můžete vidět zde.

Pečeme s Mirkou van Gils

Pečeme s Mirkou van Gils

07. 12. 2022

Již v loňském školním roce začala naše škola spolupracovat se světoznámou cukrářkou Mirkou van Gils. Nyní probíhá pod jejím vedením série cukrářských workshopů, kde se žáci oboru Kuchař-číšník učí vyrábět rozličné sladkosti. Minulé setkání patřilo pečení dortových korpusů, ve čtvrtek 8. 12. 2022 bude následovat jejich zdobení. Na foto se podívejte zde. Článek o akci v Kladenském deníku najdete zde.

Školou chodil Mikuláš

Školou chodil Mikuláš

07. 12. 2022

Jako každý rok i letos naši školu 5. prosince navštívili čerti, andělé a Mikuláš. Asistenti pedagoga se oblékli do slušivých masek a odvážně se vydali do jednotlivých tříd. Řinčení řetězů se neslo celou školou. Zatímco čerti v knize hříchů hledali nepolepšitelné hříšníky a snažili se od nich získat příslib, že se v dalším roce polepší, Mikuláš a andělé odměňovali hodné žáky drobnými sladkostmi. Těšíme se, že k nám tyto nadpřirozené bytosti zavítají i příští rok.

Velké poděkování patří všem asistentům pedagoga, kteří tuto tradiční akci připravili. Fotografie můžete vidět zde.

Přijďte se k nám podívat

Přijďte se k nám podívat

07. 12. 2022

Ve čtvrtek 8.12.2022 se v naší škole uskuteční den otevřených dveří. V době od 12:30 do 18:00 hodin čeká na návštěvníky pestrý program. Bude to především představení studijních a učebních oborů, informace o přijímacím řízení i ukázky přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky. Aranžéři, kuchaři-číšníci a prodavači mají pro příchozí připravené workshopy a soutěže. Každý návštěvník obdrží i poukázku na drobné občerstvení. Neváhejte nás navštívit, těšíme se na Vás.

Více zde

V krabici od bot

V krabici od bot

05. 12. 2022

V tento adventní čas se žáci třídy S4 rozhodli, že se zapojí do 12.ročníku celorepublikového projektu nazvaného Krabice od bot. Organizace vánoční sbírky pro děti se ujala Tereza Barvenčíková, která od části třídy vybrala peníze a nakoupila za ně vánoční dárečky pro chlapce a dívku ve věku 6 let ze sociálně slabších rodin.

Dárky žáci uložili do tradiční krabice od bot a zabalili do vánočního papíru. Všichni věří, že roztomilé drobnosti přinesou dětem spoustu radosti. Fotografie naleznete zde.

Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

28. 11. 2022

V pátek 25. 11. 2022 jsme se zúčastnili florbalového turnaje Subterra cup 2022. První kolo turnaje jsme odehráli na ZŠ Brjanská ve složení Ptáček Vojtěch L3, Skalák Adam L4, Pelc Marek L4, Chromec Filip L4, Kučera Ondřej V2, Kopřiva Lukáš L4, Koflák Ladislav L4, Hozman Krištof KL3, Větrovec Vladimír L3, Anděl Sebastián KL4, Best Štěpán KL4 a Daníček Marek K1B. Naše mužstvo si vylosovalo opravdu silnou skupinu, bohužel, i přes výbornou týmovou spolupráci jsme skončili na 4. místě. Hoši, děkujeme Vám. Fotografie z turnaje najdete zde.

Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu ČR

Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu ČR

25. 11. 2022

Dne 22.11. byli žáci třídy V1 přivítáni na půdě Poslanecké sněmovny ČR. Čekal na ně bohatý program. Exkurze byla zahájena projekcí krátkého dokumentu, který pojednával o historii Parlamentu a zavedl žáky až do 19. století. Následovala zajímavá prohlídka prostor Poslanecké sněmovny, která byla zakončena u jednacího sálu v Thunovském paláci. Žáci si mohli prohlédnout jednací sál, kde probíhá zasedání Poslanecké sněmovny, a vyzkoušet si, jak se sedí v poslanecké lavici. Nejvíce se žáci těšili na besedu s panem poslancem Ing. Vojtěchem Munzarem. Fotografie z exkurze naleznete zde.

Upozornění pro maturanty - jaro 2023

Upozornění pro maturanty - jaro 2023

24. 11. 2022

Upozorňujeme žáky posledních ročníků maturitních oborů, že termín podání přihlášky k maturitní zkoušce je do 1. 12. 2022. Tento termín se také týká všech, kteří chtějí vykonávat na jaře 2023 opravnou zkoušku.

Přihlášky k maturitní zkoušce jsou k dispozici na studijním oddělení školy.

Toto sdělení se týká také všech bývalých žáků zaniklého SOŠ a SOU Stanislava Kubra Středokluky.

Projektový den Klíče ke svobodě a den otevřených dveří

Projektový den Klíče ke svobodě a den otevřených dveří

22. 11. 2022

V úterý 15. listopadu si žáci i učitelé projektovým dnem, který nazvali Klíče ke svobodě, připomněli významný svátek v naší historii. Na chodbách školy byla k 33. výročí pádu komunistického režimu připravena výstava s fotografiemi a dobovými dokumenty, které nikoho z kolemjdoucích nenechaly na pochybách, že 17. listopad je oslavou Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodním dnem studentstva. Po vstupu do budovy se tak žákům naskytla jedinečná možnost začíst se do historických textů a připomenout si nejdůležitější listopadové události a osobnosti.

Na žáky ve škole ale čekaly i další zajímavé aktivity. Tým učitelů si pro ně na jednotlivých stanovištích připravil zajímavý program. Každý z vyučujících zvolil svou vlastní osobitou cestu, a tak vznikla pestrá paleta činností. Žáci měli možnost vrátit se pomyslně v čase a prožívat to, co se dělo před 33 lety. Seznámili se s významnými osobnostmi Sametové revoluce, měli příležitost nahlédnout do historie 17. listopadu, zaposlouchat se do melodií tehdejší hudební scény, pousmát se nad tím, co kdysi nosily jejich maminky nebo babičky, zapojit se do řady interaktivních soutěží a kvízů. Na dalších stanovištích měli možnost zjistit, co si o této době pamatují z vyprávění pamětníků, dokumentárních filmů či hodin dějepisu. Dopolední projektová výuka na jednotlivých stanovištích tak přibližovala nejen běžný život lidí za totality, ale i dlouholetý boj našeho národa za demokracii.

Žáci byli vnímavými diváky a posluchači. Se zájmem se zapojovali do jednotlivých projektů a stávali se jejich nedílnou součástí. Děkujeme všem učitelům, kteří se na projektovém dni podíleli. Fotografie najdete zde.

Volejbalový turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii

Volejbalový turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii

21. 11. 2022

Těšili se žáci, pedagogové a dočkali se. V pátek 18. 11. 2022 se po dvouleté přestávce konal celoškolní volejbalový turnaj. V kladenské sportovní hale se shromáždilo téměř 300 žáků a pedagogů naší školy, z kterých se stali hráči, rozhodčí a publikum. Po slavnostním nástupu 20 třídních týmů zahájil volejbalové klání ředitel školy. Připomněl význam 17. listopadu, mnohaletou tradici školního turnaje a popřál hráčům hodně zdaru.

O výbornou atmosféru se postaraly super roztleskávačky z prvního ročníku oboru Kombinovaného lycea, maskot lemur Rostík a moderátoři Radia Relax Honza Ladra a Patrik Wolf, kteří touto akcí celý den provázeli a skvělou muziku zajišťovali. O pohár se za hlasitého fandění publika urputně bojovalo na třech hřištích. Poražení smutně odcházeli, vítězné týmy stoupaly vzhůru. Finálový duel svedly týmy tříd L4 a L2. Vítězní maturanti oboru Finanční a logistické služby nastoupili plni euforie do souboje s týmem pedagogů. Vedli si skvěle, ale bodové skóre hovořilo jasně: peďáci zvítězili.

Celoškolní volejbalový turnaj se opravdu vydařil. Hráči byli výborní, vůbec nevadila některá nemožná podání a úplně špatné přihrávky, důležitá byla snaha a herní nadšení. Vedení školy děkuje hráčům, divákům, rozhodčím i sponzorovi akce, kterým byl Central Kladno. Obrovský dík a uznání patří Mgr. Míše Kyrych, která turnaj dokonale zorganizovala. Letošní ročník celoškolního volejbalového turnaje byl opravdu super. Na foto se podívejte zde.

1. místo!!!

1. místo!!!

17. 11. 2022

V pátek 4. 11. 2022 se žáci naší školy zúčastnili 1. kola Středoškolské futsalové ligy v hale Bios v Kladně. Reprezentanti školy ve složení: Václav Bolárd, Kvido Reitmaier, Jakub Hladký, Vladimír Větrovec (všichni L3), Adam Skalák (L4), Roman Sojka (L2), Matyáš Kruml (L1), Michal Šťáhlavský (K2A), Václav Štanc (K3A) a Tomáš Polák (P3) obsadili 1. místo. Tento skvělý výsledek zaručuje postup naší školy do dalšího kola SFL. Kluci, děkujeme Vám za výbornou reprezentaci školy. Fotografie z turnaje najdete zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

16. 11. 2022

V úterý 15. 11. 2022 jsme v naší škole realizovali první den otevřených dveří v letošním školním roce. Jeho mottem bylo: Chceš být úspěšný? Vzdělávej se! Pro žáky základních škol jsme připravili pestrý program s cílem představit studijní a učební obory, podat informace o přijímacích zkouškách a přípravných kurzech. Velký zájem měli žáci o aranžérské workshopy, výrobu palačinek, přípravu nealkoholických koktejlů, kvízy a poznávací soutěže. Potěšila nás opravdu vysoká účast, přišlo téměř 400 lidí. Moc rádi jsme vyslechli pochvaly za průběh dne otevřených dveří, vybavení školy a vstřícný přístup pedagogů. Na foto se podívejte zde. Video z akce najdete zde.

Preventivní program úspěšně pokračuje

Preventivní program úspěšně pokračuje

16. 11. 2022

Na počátku listopadu se završily aktivity, které pomáhají žákům prvních ročníků k úspěšné adaptaci na střední školu. Účastníky byli žáci tříd A1, K1B, P1 a V1. Lektorka Mgr. Jana Vožehová, PhD., která se dlouhodobě věnuje pomoci ohroženým dětem, realizovala, ve spolupráci s Mgr. Vídeňským, závěrečnou část preventivního programu. Na foto z akce se podívejte zde.

Zájezd do Drážďan na vánoční trhy

Zájezd do Drážďan na vánoční trhy

16. 11. 2022

Více informací zde.

Chystáme se do Londýna

Chystáme se do Londýna

11. 11. 2022

Adventní čas se kvapem blíží a s ním i zájezd více než padesáti žáků do Anglie. Hlavním cílem je prohlídka Londýna a návštěva velkolepých vánočních trhů. Žáci se těší na Winter Wonderland v Hyde Parku i tržiště Southbank Centre s jeho vyhlášenými vánočními pochoutkami. V minulých letech jsme z důvodů protiepidemických opatření do zahraničí nemohli cestovat, proto je o tento zájezd velký zájem. Přejeme výletníkům šťastnou cestu a krásné cestovatelské zážitky.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

11. 11. 2022

V úterý 15. 11. 2022 od 12:30 do 18:00 hodin pořádá naše škola den otevřených dveří pro žáky ze základních škol. Součástí dne bude prezentace maturitních a učebních oborů. Nebude chybět i doprovodný program ve formě workshopů a ukázky testů na přijímací zkoušky. Těšíme se na Vás. Další informace najdete zde.

Chceme delší přestávky

Chceme delší přestávky

08. 11. 2022

V pondělí 7. 11. 2022 se uskutečnilo setkání školního parlamentu. V úvodu ředitel školy poděkoval žákům za účast na akcích, které se ve škole od počátku školního roku uskutečnily, poté je informoval o blížících se událostech. Je před námi projektový den k 33. výročí sametové revoluce, den otevřených dveří a celoškolní volejbalový turnaj. Žáci přednesli své požadavky a připomínky. Jsou to jen drobné nedostatky v naší dobře fungující škole – z celkem 24 projektorů ve škole dva zlobí, interaktivní dotykový displej nechce kamarádit s třídou S1, zástupci dvou tříd by chtěli mít delší přestávky. Vždycky je co zlepšovat, vedení školy vezme všechny náměty v potaz. Zápis ze školního parlamentu najdete zde. Fotografie z parlamentu najdete zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

08. 11. 2022

V úterý 8. 11. 2022 se konají od 16:30 do 17:30 hodin v budově školy třídní schůzky. Rozpis jednotlivých vyučujících včetně tříd najdete u vstupu do školy. Těšíme se na Vás.

Jak uspět na trhu práce

Jak uspět na trhu práce

07. 11. 2022

Ve čtvrtek 3. listopadu se maturitní třída S4 zapojila do nesmírně zajímavého tříhodinového workshopu, který vedla ceněná odbornice z oblasti personalistiky, headhunter a koučka, Ing. Lucie Kozáková. Společně se studenty prozkoumala například následující oblasti: kde a jak hledat pracovní nabídky, jak dobře napsat CV a motivační dopis, jak probíhá výběrové řízení a přijímací pohovor, jak je možné využít sociální sítě (především pak profesní síť LinkedIn), jak si pohlídat důležité body v Zákoníku práce. Řada studentů už má s pracovním trhem osobní zkušenost, takže možnost získat rady od profesionála a vyzkoušet si simulované situace na vlastní kůži velmi ocenila. Fotografie z workshopu najdete zde.

Halloweenské veselí

Halloweenské veselí

04. 11. 2022

Ve čtvrtek 3. 11. 2022 přišlo ráno do školy jen několik málo žáků. Úplně se ztráceli mezi velkým množstvím neuvěřitelných postav. Dostaveníčko si zde daly bytosti halloweenské. K vidění byla široká plejáda kostýmů, masek, přišly křehké dívenky, kouzelnice i čarodějnice. Výuka ohrožena nebyla, čtvrtletní písemky nikdo neodčaroval, ale všichni si to užili. Třešničkou na dortu bylo halloweenské menu ve školní jídelně. Na čem jsme si pochutnali, se podívejte zde, foto strašidelných, veselých i krásných stvoření uvidíte tady.

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

02. 11. 2022

V úterý 1. 11. 2022 se v naší škole uskutečnila beseda na téma „Práce u Policie ČR“, které se zúčastnily třídy KL 4 a V4. Naši budoucí absolventi se dozvěděli mnoho cenných informací, na jejichž základě se budou v následujícím období rozhodovat o svém dalším profesním životě. Zájemci o práci u bezpečnostních sborů měli možnost diskutovat zejména o podmínkách přijetí a základní odborné přípravě. Moc děkujeme paní Monice Pragerové ze skvěle připravenou a zrealizovanou školní akci.

Fyzika – můj oblíbený předmět

Fyzika – můj oblíbený předmět

25. 10. 2022

Vybraní zájemci z řad žáků naší školy se v průběhu října účastnili kurzu VYDRA (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice), jehož smyslem je podpořit zájem mladých lidí o vědu. Účastníci se seznámí se základními principy reálné vědecké práce, prakticky zkoušejí řešit drobnou badatelskou úlohu od přípravy experimentu až po finální prezentaci výsledků. Součástí VYDRY jsou i exkurze v laboratořích předních pracovišť AV ČR.
Vedení školy děkuje Mgr. Slezákovi, který se této akce s týmem nadšených žáků účastní. Fotografie ze soutěže najdete zde.

Propagace školy

Propagace školy

25. 10. 2022

Již tradičně se účastníme veletrhů škol nejen v Kladně, ale i za hranicemi okresu. V letošním školním roce jsme nabídku vzdělávání prezentovali také v Berouně a Rakovníku – foto naleznete zde. Těší nás, že i tam je o naši školu zájem a každoročně z těchto regionů přicházejí noví žáci.

Prohlídka dětské skupiny v Kladně

Prohlídka dětské skupiny v Kladně

24. 10. 2022

Žákyně oboru Sociální činnost si v pátek 21. 10. 2022 prohlédly prostory dětské skupiny v Kladně. Žákyně s vedoucí zařízení hovořily o aktivitách skupiny včetně možnosti absolvovat souvislou praxi u malých dětí. Děkujeme vedoucí dětské skupiny za prohlídku. Jsme pyšní na svou absolventku školy. Fotografii z prohlídky najdete zde.

Naši žáci pomáhali

Naši žáci pomáhali

24. 10. 2022

Ředitel školy předal v pátek 21. 10. 2022 osvědčení žákům, kteří se ve čtvrtek 25.srpna skvěle zapojili do zajímavé akce, kterou pořádala naše partnerská Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) na opravdu neobvyklém místě - na střešní terase OC Nový Smíchov. Jejím cílem bylo mimo jiné představit zástupcům nejrůznějších neziskových organizací širokou plejádu aktivit a projektů, kterými se NROS zabývá, včetně projektu Odborné vzdělání, cesta k úspěšné budoucnosti, který realizujeme společně. Fotografie z předání osvědčení najdete zde. Více informací o projektu najdete zde.

Evropský MiniParlament

Evropský MiniParlament

24. 10. 2022

V pátek 21. 10. 2022 proběhl v naší škole Evropský MiniParlament. Tohoto edukativního projektu, který uspořádal spolek Mladí diplomaté, se zúčastnily třídy V3 a V4. Program byl bohatý a organizátorem panem Janem Hronkem skvěle připravený. Prostřednictvím různorodých aktivit žáci získali nejen spoustu nových informací, ale také zkušeností. Vyvrcholením celého dne bylo simulované zasedání Evropského parlamentu, kdy se účastníci v roli europoslanců podíleli na tvorbě evropské legislativy. Fotografie z akce najdete zde.

Soutěž a podnikej

Soutěž a podnikej

20. 10. 2022

Máte nápad, nemáte nápad, máte čas, nemáte čas, máte peníze, nemáte peníze, máte strach, nemáte strach? To je začátek projektu, kterého se v pátek 14. 10. 2022 zúčastnili žáci tříd L1, L2 a L3. Po 45 minutách se každý přesvědčil, že není nutné bát se vyslovit nahlas své sny, které se mohou zdát neuskutečnitelné a pokusit se je proměnit v realitu. Poděkování patří panu Vojtěchu Sobotkovi z týmu Nadačního fondu vzdělávání a podnikání, který je letošním mentorem celorepublikové soutěže Soutěž a podnikej. Chválíme žáky za aktivitu na této akci, vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za organizační zajištění. Foto z akce najdete zde.

Floristická soutěž

Floristická soutěž

20. 10. 2022

Téměř dva měsíce docházky do prvního ročníku za sebou mají aranžéři. Ve středu 19. 10. 2022 si poměřovali své schopnosti při floristické soutěži. Zadání bylo jednoduché - vytvoř podzimní vazbu, použij dostupný materiál a dbej zásad, které jsme se učili. Všichni tvořili s velkým zaujetím a byli šikovní. Jak se žákům dařilo, se můžete podívat zde. Nejlépe byla hodnocena práce Karolíny Stříbrné, druhá se umístila Sára Fenyková a bronzová byla Michaela Ivaninová. Vítězkám blahopřejeme a věříme, že se žákům třídy A1 bude v naší škole dařit. Fotografie ze soutěže najdete zde. Video najdete zde.

Pomohli jsme v Zájezdu

Pomohli jsme v Zájezdu

17. 10. 2022

V sobotu 15. 10. 2022 se žákyně třídy S4 a KL4 zúčastnily dobrovolnické akce v rámci iniciativy "72 hodin". Žáci naší školy si mohli vybrat jednu z akcí, kterou by rádi podpořili. Zvolili a zvolili si Úklid Zooparku Zájezd. Zoopark je častým cílem výletů, ale účastníci této akce ho mohli pod vedením rangera Honzy poznat i z té druhé, provozní strany. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit z vykonané práce, ale i jízda malotraktorem, výborné trampské jídlo a komentovaná prohlídka Zooparku Zájezd. Žákyním, které se zúčastnily této dobrovolnické akce, patří velké díky. Vedení školy děkuji i Mgr. et Mgr. Morávkové, která tuto akci organizovala. Fotodokumentaci z akce najdete zde.

Food festival Ochutnej Evropu

Food festival Ochutnej Evropu

17. 10. 2022

V sobotu 15. 10. 2022 hostilo náměstí Starosty Pavla v Kladně putovní food festival Ochutnej Evropu. Návštěvníci mohli ochutnat evropské gastronomické lahůdky a nápoje. Naše škola nesměla chybět. Žáci oboru Kuchař-číšník se svými učiteli odborného výcviku nabízeli italskou kuchyni. Konkrétně to byly italské masové taštičky, salát Caprese a lahodný dezert Panna cotta. Vše bylo skvělé a rychle se snědlo. Pro žáky to byla další příležitost k hezké prezentaci naší školy. Na foto z akce se podívejte zde.

Naše škola je správná volba

Naše škola je správná volba

14. 10. 2022

V úterý 11. 10. 2022 se kulturní dům na Sítné proměnil v nabídková stanoviště středních škol. Na veletrhu vzdělávání byla pro žáky devátých tříd a jejich rodiče připravena pestrá nabídka možností, kam po základní škole směřovat. Prezentace naší školy představila učební a studijní obory, profesní zaměření i přátelskou atmosféru ve škole. Máme se čím chlubit, proto je naše škola správná volbou. První den otevřených dveří je již 15. 11. 2022 od 12:30 do 18:00 hodin. Na foto z veletrhu vzdělávání se podívejte zde. Článek v KL o veletrhu najdete zde.

Pomáháme žákům prvních ročníků

Pomáháme žákům prvních ročníků

12. 10. 2022

Přechod žáků ze základní na střední školu je náročný. Pomoci zvládnout tuto situaci je cílem preventivního programu, který probíhal ve škole ve středu 5. 10. 2022. Žáci prvních ročníků dostali odpovědi na otázky jak zvládnout náročnou situaci ve škole či doma, kdo jim pomůže s řešením, co je to psychohygiena a spánková hygiena. Žáci ocenili on-line schránku důvěry i fungování školního poradenského pracoviště. Vedení školy děkuje Mgr. Janě Vožehové, PhD., která se dlouhodobě věnuje pomoci ohroženým dětem a tento vzdělávací program v naší škole realizovala i metodikovi prevence Mgr. Vídeňskému. Fotografie z preventivního programu najdete zde.

Papučový den

Papučový den

07. 10. 2022

Dne 5. 10. 2022 měli žáci naší školy možnost navštívit Hospic svaté Hedviky v Kladně, který poskytuje služby v terminální péči o klienty. Během této prohlídky se žáci seznámili s pozicí zdravotní sestry, sociální pracovnice i s tím, jak funguje fundraising. Dle slov žáků byla atmosféra velmi příjemná a edukativní. Zakoupením uměleckých výrobků či darováním hotovosti mohli žáci podpořit hospicové služby. Na závěr návštěvy se žáci ještě zamysleli nad smyslem života a na připravené tabuli mohli zanechat svá přání, která začínala slovy:,, Než zemřu ... Fotografie z návštěvy najdete zde.

Bylo to famózní

Bylo to famózní

07. 10. 2022

Naše škola dlouhodobě spolupracuje se známou cukrářkou Mirkou van Gils Slavíkovou. V úterý 4. 10. 2022 křtila v Praze v obchodním domě Kotva svou knihu Famózní od babičky. A my jsme samozřejmě nemohli chybět. Aranžéři vytvořili nádhernou květinovou výzdobu, kuchaři-číšníci zajišťovali catering, žákyně třídy S4 se staly hosteskami. Křest se vydařil, kmotrami byly dámy Jiřina BOHDALOVÁ, Andrea Verešová a Chantal Poullain. Od paní Mirky jsme dostali velikou pochvalu, naši žáci vše zvládli skvěle. Vedení školy jim i pedagogům děkuje a všichni se těšíme na další akce s Mirka van Gils Slavíková. Fotografie z akce najdete zde. Video z akce najdete zde.

!!!!!!POZOR ZMĚNA!!!!!!

!!!!!!POZOR ZMĚNA!!!!!!

07. 10. 2022

Z kapacitních důvodů bude možné stravování veřejnosti od pondělí 10. 10. 2022 jen v době od 12:00 do 13:30 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Neviditelná …

Neviditelná …

05. 10. 2022

… výstava v pondělí 3. října nadchla studenty ze třídy S4 (Sociální činnost). V druhém patře Novoměstské radnice navštívili nejen interaktivní expozici tvořenou ukázkou nejrůznějších pomůcek a společenských her určených nevidomým, ale také unikátní, speciálně zatemněné prostory, v nichž bylo možné zakusit život nevidomého na vlastní kůži. Jaké to je pohybovat se ve tmě doma, na ulici, v přírodě, na kulturní akci? Jde vnímat svět i jinak než očima? Malá ochutnávka ze života lidí se zrakovým postižením byla pro všechny důležitým zážitkem. Fotografie z výstavy najdete zde.

Kroužky

Kroužky

03. 10. 2022

Kroužky, semináře, doučování ve školní roce 2022-2023, více informací zde

Super den se skvělým kuchařem.

Super den se skvělým kuchařem.

30. 09. 2022

Poslední zářijový den jsme v naší škole prožívali kulinářské hody. Do školní kuchyně přijel známý český kuchař Roman Paulus. Žáci měli jedinečnou možnost vařit společně s několikanásobným držitelem michelinské hvězdy, šéfkuchařem a autorem kuchařských knih. Co se vařilo, se podívejte zde. V kuchyni panovala pohodová atmosféra, žáci oboru Kuchař-číšník se opravdu snažili, pochvaly se dočkali i od pana Pauluse. Nadšení byli i strávníci. Po obědě byl prostor na besedu s žáky. Mistr kuchař vyprávěl o svém profesním životě, o svých začátcích i současném působení ve světě gastronomie, odpovídal i na mnoho zvídavých otázek.
Den s Romanem Paulusem byl opravdu báječný. Žáci měli jedinečnou příležitost získat od něj rady a doporučení a zároveň zjistit, že pan Paulus je velmi milý a příjemný člověk. Fotografie najdete zde.

Za Janem Žižkou do kina

Za Janem Žižkou do kina

29. 09. 2022

Dne 27. 9. 2022 se žáci třídy L2 a V2 zúčastnili filmového představení JAN ŽIŽKA. Žáci již dříve projevili zájem blíže se seznámit prostřednictvím filmového plátna s tímto historickým obdobím a životním příběhem jednoho z našich nejlepších vojevůdců a doplnit si tak své vědomosti z hodin dějepisu. Fascinující doba středověku, období před husitskými válkami, Žižkovo mládí a poutavé středověké bitvy nenechaly nikoho na pochybách, že si z tohoto filmového představení odnese velmi silný zážitek. Z kina žáci skutečně odcházeli nadšeni a plni dojmů. Fotografie z představení najdete zde.

Lyžařský a snowboardový výcvik

Lyžařský a snowboardový výcvik

28. 09. 2022

Sezony zimních sportů se zdá být daleko, ale v naší škole začíná přihlašování žáků na lyžařský a snowboardový výcvik. Po několika letech, kdy se tato akce realizovala v České republice, pojedeme do zahraničí. Konkrétně budou žáci a učitelé od 27. do 31. 3. 2023 pobývat v překrásném prostředí rakouských Alp. Podrobné informace si prohlédněte zde. Těšíme se na všechny lyžařské nadšence. S přihlašováním neotálejte, počet míst je omezen. Více informací najdete zde.

Jsme pyšní na své žáky a učitele.

Jsme pyšní na své žáky a učitele.

23. 09. 2022

V závěru školního roku se naši studenti spolu s Mgr. Kottovou a Mgr. Voborníkovou zúčastnili projektového dne v pražském sídle společnosti Deloitte.
Vedení školy děkuje všem žákům a učitelům za skvělou reprezentaci školy. Video z akce najdete zde.

Dort královny Alžběty II.

Dort královny Alžběty II.

23. 09. 2022

Dne 19. září se lidé po celém světě rozloučili s britskou královnou Alžbětou II. K uctění památky této výjimečné ženy připravili žáci třídy K1A s paní Ing. arch. Martou Sladkou během dvou hodin angličtiny její nejoblíbenější zákusek - Chocolate Biscuit Cake.
Žáci pracovali podle originálního anglického receptu, zvládli britské unce i novou slovní zásobu a během přípravy už komunikovali pouze v angličtině.
Paní učitelka hodinu angličtiny zpestřila i řadou zajímavostí ze života Alžběty II. Podle královského šéfkuchaře si panovnice tento dezert objednávala k odpolednímu čaji tak dlouho, až v kuchyni zbyl jen docela malý kousek. Pokud odjížděla na jiné sídlo, zbytek dortu vždy musel cestovat s ní.
Vedení školy děkuje Ing. Sladké za organizaci dne. Fotografie najdete zde.

Výukový vinohrad

Výukový vinohrad

23. 09. 2022

Dne 21. 9. 2022 navštívili žáci třídy K3A památkově chráněný výukový vinohrad v Botanické zahradě v Praze. Exkurze obohatila jejich vědomosti z odborných předmětů. Vinohrad je nyní v plné síle před sklizní, a tak žáci mohli vidět různé odrůdy pěstované v ČR, mohli si vyzkoušet sommelierské dovednosti v rámci rozlišování vůní vína, u historického lisu si připomněli výrobu vína i to, jak se víno snoubí s jednotlivými pokrmy. Další expozicí byla výroba korku s ukázkami jednotlivých typů korku a výroba dřevěných sudů pro produkci barrique vín. Žáci měli možnost se seznámit i s historií vinohradu. Jedinečným zážitkem byla rovněž návštěva kaple sv. Kláry a viničního domku.
Počasí účastníkům exkurze přálo, a tak měli možnost shlédnout i další pozoruhodné památky Praze. Vedení školy děkuje Mgr. Aleně Pavlíčkové za organizaci exkurze. Fotografie z akce najdete zde.

Adaptační kurzy trendem dnešní doby

Adaptační kurzy trendem dnešní doby

19. 09. 2022

Mnohé střední školy do úvodních dnů nového školního roku zařadily adaptační kurzy. Téměř 200 žáků z 1. ročníků se vypravilo se svými třídními učiteli v termínu od 12. do 15. 9. do malebného prostředí Vysočiny, kde v rekreačním středisku Kletečná uprostřed lesů strávili čtyři nezapomenutelné dny, během nichž se seznamovali se svými novými třídními učiteli a spolužáky.
Společně podnikli výlet k nedaleké Sedlické přehradě, vydávali se na toulky přírodou a své kouzlo mělo i posezení u táborového ohně.
Dle slov vedoucí adaptačního kurzu Mgr. Michaely Kyrych se program plný herních, sportovních, zážitkových a tvořivých aktivit žákům velmi líbil. Adaptační kurz tak splnil svůj účel. Žáci nenásilnou formou navázali sociální kontakty a přátelské vazby se svými vrstevníky a postupně se začlenili do třídního kolektivu. Fotografie z kurzu najdete zde. Videa z kurzu najdete zde. Článek v KL najdete zde.

Školní parlament

Školní parlament

18. 09. 2022

V pátek 16. 9. 2022 se uskutečnila 1. schůzka školního parlamentu v novém školním roce 2022-2023. Pan ředitel seznámil žáky s organizací školního roku a zrekapituloval významné akce, na které se žáci mohou v dohledné době těšit. Vyslechl si i dotazy a připomínky žáků, které se týkaly organizace jednotlivých školních akcí. Přislíbil, že se jim vedení školy bude v nejbližší době věnovat. Cílem je, aby žáci i zaměstnanci školy byli ve škole spokojeni. Zápis ze školního parlamentu najdete zde. Fotografie ze školního parlamentu zde.

Zaběhat si (zaplížit, zaprocházet) a pomoci zdravotním klaunům

Zaběhat si (zaplížit, zaprocházet) a pomoci zdravotním klaunům

05. 09. 2022

Na kladenském Sletišti se v sobotu 3. září 2022 do startovních bloků postavili zaměstnanci a žáci naší školy, aby se, spolu s dalšími 195 nadšenci, účastnili charitativního běhu Run 4 Children, pořádaný Sportovními areály města Kladna. Běžíme, jdeme, či se plížíme na trase o délce jeden až pět kilometrů. Výtěžek z dobrovolného startovného získá projekt Dr. Klaun, který už více než 20 let léčí úsměvem v nemocnicích. Tým naší školy tvořili žáci, pedagogové i nepedagogové. Palec nahoru jim, ale především naší žákyni – velké bojovnici Denise. Před rokem se pomocí rehabilitací zvedla z vozíku na nohy a v sobotu pomalým, berlemi jištěným krokem, řekla klaunům ano. Vedení školy děkuje nejen jí, ale i organizátorce Mgr. Kyrych a všem žákům a zaměstnancům školy za účast v této smysluplné akci. Foto zde.

Cukrářka Mirka van Gils opět u nás

Cukrářka Mirka van Gils opět u nás

02. 09. 2022

Prvního září začal nový školní rok a my jsme dostali krásný dárek v podobě milé návštěvy paní Mirky. Přivezla s sebou svoji novou knížku Od babičky, která je plná skvělých receptů. Hlavním cílem setkání byly plány do budoucna. Těšíme se na spolupráci, která už má konkrétní cíle. Slovy paní Mirky: My už zase něco pečeme. Foto z návštěvy najdete zde.

Tak už nám to začalo

Tak už nám to začalo

02. 09. 2022

Čtvrtek 1. září 2022 byl prvním dnem nového školního roku. Učebny se zaplnily téměř šesti stovkami našich žáků, kteří absolvovali tradiční zahájení. Radostné setkání se spolužáky a učiteli, přivítání ředitelem školy. Ve třídách prvních ročníků byla atmosféra klidnější, poznávání nových spolužáku a pedagogu začalo. Přejme si, aby školní rok 2022 – 2023 byl pro žáky zajímavý, úspěšný a přinesl jim mnoho nových znalostí i hezkých zážitků. Jak to ve škole vypadalo, se můžete podívat v odkazu níže. Článek v KD najdete zde.

Na střeše s NROSkou

Na střeše s NROSkou

31. 08. 2022

Ve čtvrtek 25.srpna se jedenáct žáků školy skvěle zapojilo do zajímavé akce, kterou pořádala naše partnerská Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) na opravdu neobvyklém místě - na střešní terase OC Nový Smíchov. Jejím cílem bylo mimo jiné představit zástupcům nejrůznějších neziskových organizací širokou plejádu aktivit a projektů, kterými se NROS zabývá, včetně projektu Odborné vzdělání, cesta k úspěšné budoucnosti, který realizujeme společně. Studentky oboru Sociální činnost se staraly o nově příchozí hosty, předávaly jim potřebné informace o harmonogramu dne, zajišťovaly tombolu. Naši budoucí kuchaři a číšníci se perfektně starali o občerstvení hostů, aranžérky pod vedením profesionální floristky vytvářely nádherné květinové vazby. Tento typ spolupráce se nám velice osvědčil, těšíme se na další takovou příležitost. Fotografie z akce najdete zde.

Nový školní rok je za dveřmi

Nový školní rok je za dveřmi

31. 08. 2022

V období prázdnin je v naší škole vždy velmi živo. Žáky nahradili řemeslníci a dělali školu ještě hezčí a modernější. Letos na žáky čekají novinky v podobě dvou nových tabulí s interaktivními displeji, nové vestavěné skříně, zrekonstruované třídy. Foto naleznete zde.

Školní rok zahájíme 1. září, organizační pokyny naleznou žáci v systému Bakaláři a ve školním e-mailu. Těšíme se na Vás, ředitel školy.

Zazvonil zvonec, školnímu roku je konec

Zazvonil zvonec, školnímu roku je konec

10. 07. 2022

Poslední den školního roku 2021 – 2022 bylo v naší škole velmi rušno. Již tradičně se vydávala vysvědčení, proběhlo i předání výučních listů. Mnoho květin, poděkování i slzy dojetí. Fotografie najdete zde. Článek v Kladenském deníku zde.

Prázdninový provoz školy 2022

Prázdninový provoz školy 2022

30. 06. 2022

Více informací zde

Neviditelná výstava

Neviditelná výstava

20. 06. 2022

Žáci třídy KL3 navštívili dne 20. 6. tzv. Neviditelnou výstavu v Novoměstské radnici v Praze. Žáci měli možnost projít si hodinu trvající exkurzi v úplné tmě, navštívit při tom nasimulovaný být, ulici, srub i galerii. Mohli se řídit jen instrukcemi nevidomého průvodce Tomáše a svým hmatem, čichem a sluchem. Tedy přesně tak, jak to musí v běžném životě činit nevidomí lidé. Na závěr si žáci mohli popovídat s průvodcem o životě se zrakovým handicapem, prohlédnout a vyzkoušet různé kompenzační pomůcky pro nevidomé a zahrát si i společenské hry uzpůsobené pro zrakově handicapované lidi. Fantastický zážitek, báječná výstava. Fotografie z výstavy najdete zde.

Co jste hasiči, co jste dělali?

Co jste hasiči, co jste dělali?

19. 06. 2022

O víkendu 18. a 19. června se v areálu Městského stadionu Sletiště v Kladně uskutečnila Krajská soutěž v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů.
Na první pohled nemá tato akce nic společného s naší školou, ale realita je jiná. Účastnili jsme se na dvou frontách. Po oba dny jsme zajišťovali celodenní catering pro soutěžící i hosty, žáci oboru Sociální činnost měli připravený program pro příchozí děti. Malovalo se na obličej, hrály se hry a vědomostní soutěže, děti se účastnily dílniček.
Vedení školy děkuje vedoucí školní jídelny Monice Grosmanové a jejímu týmu za bezchybné zajištění občerstvení po oba dny, pedagogům a žákům za výborně odvedenou práci s dětmi. Foto zde.

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

16. 06. 2022

Výsledky písemné a praktické části - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK zde.

Dračí lodě

Dračí lodě

15. 06. 2022

Dračí lodě? Dragonboating je týmový sport na vodě, kde má 22 sportovců společný zájem a žije společným cílem. Do jedné lodi zasedají muži i ženy, aby poté společně předvedli, že jako jeden tým dokáží mnohem víc než jednotlivec. Sehranost a spolupráce týmu převyšuje individuální výkon a společný úspěch v závodě znamená společnou radost a oslavu.

Naši žáci se 15. 6. 2022 na Hostivařské přehradě utkali s týmy středních škol z Prahy a Středočeského kraje. Reprezentantovali nás Nicol Barbora Cábová, Eliška Kočinská, Filipp Michael Gavrilov, Filip Holman, Anna Pecharová (všichni V1), Jan Kačírek, Jan Cyprich, Matěj Vácha, Adéla Štefanová, Roman Sojka (všichni L1), Barbora Štrachová, Leontýna Káralová (obě V2), Kryštof Hozman (KL2) Vojtěch Červenka (K2B), Václav Bolárd, Vojtěch Ptáček, Jakub Hladký (všichni L2), Adam Skalák, Jaroslav Rubišar, Marek Pelc a Barbora Rážová (všichni L3).

O vítězství bojovalo 11 lodí. Víme, že někteří žáci měli v jízdě na lodi premiéru, proto vnímáme krásné šesté místo jako veliký úspěch. A příští rok budeme ještě lepší.

Vedení školy děkuje Mgr. Mudruňkovi a panu Haškovi za doprovod žáků. Fotografie z akce najdete zde.

Ojedinělý projektový den

Ojedinělý projektový den

15. 06. 2022

Žáci oborů Sociální činnost a Kombinovaného lycea mají v náplni studia i práci s dětmi. Jak by jim to šlo prakticky, si mohli ověřit ve středu 15. 6. 2022. Přípravy byly velmi pečlivé, což se opravdu vyplatilo. Příchozích 180 prvňáčků, druháčků a třeťáčků ze základní školy Amálská bylo programem naprosto nadšeno. Děvčata a chlapci se s radostí zapojovali do všech sportovních i vědomostních aktivit, naši žáci se o ně skvěle starali. Vedení školy děkuje vedoucí tohoto super projektu Mgr. Míše Kyrych a všem žákům za výborně odvedenou práci s dětmi. Foto naleznete zde.

Připravovali jsme raut atletům z celého světa

Připravovali jsme raut atletům z celého světa

15. 06. 2022

Již tradiční atletický meeting Kladno hází je atraktivní událost pro diváky i účastníky. V minulém týdnu žáci a učitelé zajišťovali raut pro sportovce.
Vedení školy děkuje všem žákům a zaměstnancům za skvělou organizaci. Více informací najdete zde. Fotografie z akce najdete zde.

Pohoda v Hrachově

Pohoda v Hrachově

15. 06. 2022

Žáci druhých ročníků maturitních oborů se ve dnech 8. – 10. 6. 2022 účastnili sportovního kurzu v Hrachově (okres Příbram). Program byl velmi pestrý. Pohybové hry, soutěže, turistika. Všeobecná spokojenost byla s jídlem a ubytováním, ne však s délkou pobytu. Všichni by rádi ještě pár dní zůstali. Ale co naplat, závěrečné písemky a testy nepočkají. Na foto se podívejte zde.

Prezidenti a ministři z naší školy

Prezidenti a ministři z naší školy

14. 06. 2022

Dne 14. 6. 2022 se studenti L1, S1 a L3 spolu s Mgr. Kottovou a Mgr. Voborníkovou zúčastnili projektového dne v pražském sídle společnosti Deloitte.
Projektový den se týkal klimatických změn a schopnosti na ně reagovat v rámci vlád jednotlivých zemí. Celá akce byla koncipována jako desková hra "Climate Rules" velkého formátu, které se zúčastnili školy z celé republiky.
Studenti z každé školy představovali vládu jedné imaginární země na planetě Zemi a museli v souladu s udržitelným rozvojem a ekologickými principy svou zemi spravovat. Zohledňovat museli vzdělanost obyvatelstva, jeho spokojenost a průměrnou délku dožití. Dále národní hospodářství a hlavně rozvoj vědy a techniky. Komunikace probíhala celý den v angličtině každý ministr zodpovídal za svůj resort, ke kterému byla přiřazena i barva jeho slušivé kravaty.
Cílem hry bylo uspokojivě přežít jednotlivé etapy, které celkově trvaly až do roku 2119 a zachovat planetu Zemi obyvatelnou a zároveň zajistit prosperitu a rozvoj vlastní země.
Cíle se nakonec podařilo naplnit a my jsme skončili na krásném 4. místě. Zejména k tomu přispěl náš prezident Tomáš Brůža z L1, jednotliví ministři M. Vávrová a M. Pafelová z S1 a Z. Motyčková a M. Pelc z L3. Foto naleznete zde.

Kurz dárkového balení

Kurz dárkového balení

14. 06. 2022

S velkým zájmem se napříč studijními a učebními obory setkala možnost účastnit se kurzu dárkového balení. Na všechny zájemce se bohužel nedostalo. Ti, kteří se účastnili, byli velmi spokojeni. Nejhojněji byla zastoupena třída V3, V1, A2 a K1A. Na programu bylo balení krabiček – hranatých dárků, lahví a také výroba ozdob, kterými lze dárky doplnit. Vedoucí kurzu Mgr. Schröderová účastníky chválila, byli moc šikovní a po zásluze byli oceněni absolventským diplomem. Každý účastník obdržel účastnický list o absolvování kurzu. Na foto se podívejte zde.

Výstava Kladenští rodáci

Výstava Kladenští rodáci

13. 06. 2022

Dne 8. 6. navštívili žáci tříd P2 a V3 výstavu obrazů s názvem Kladenští rodáci. V Kladenském zámku se tak mohli seznámit s díly novodobých kladenských výtvarníků a obdivovat jejich umění. Prohlídka dočasné i stálé expozice obrazů byla doplněna poutavým komentářem paní průvodkyně. Tato akce byla velmi krásným kulturním zážitkem, který obohatil školní výuku. Vedení školy děkuje Mgr. Pěnkavové a Bc. Neumannové za organizaci této akce. Foto naleznete zde.

Lidice

Lidice

13. 06. 2022

Na dnešní den připadá smutné výročí. V noci z 9. na 10. června roku 1942 nechali nacisté – jako odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha – srovnat se zemí Lidice. Ve škole si tuto tragickou událost každoročně připomínáme, mezi zastřelenými muži byli i bývalí žáci naší školy. Tato skutečnost je tématem obrazu, který vytvořil malíř, grafik a pedagog pan Alois Všetečka, bývalý učitel na naší škole. Krásnou báseň napsala absolventka Eliška Rambová. Báseň a foto naleznete zde.

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - ARANŽER

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - ARANŽER

09. 06. 2022

Výsledky písemné a praktické části - ARANŽÉR zde.

Kutná Hora mnoha tváří

Kutná Hora mnoha tváří

08. 06. 2022

Ve středu 8. června podnikla třída S3 neobyčejnou cestu. Vydala se vlakem do Kutné Hory, překrásného středočeského města, které je díky svému historickému centru a unikátním památkám zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Chrám sv. Barbory všechny okouzlil svým zvláštním klidem a světlem uvnitř, pozorován z vyhlídky u kostela sv. Jakuba nadchl i svým unikátním zevnějškem. Po krátkém odpočinku ve stínu Vlašského dvora následovala literárně historická procházka kutnohorskými uličkami, osobnosti typu Jaroslava Vrchlického, Gabriely Preissové, Karla Havlíčka Borovského, Josefa Kajetána Tyla nebylo třeba představovat. Na své si přišli i milovníci adrenalinu - okusili totiž jízdu na zdejší bobové dráze. Na jednom se všichni shodli - v Kutné Hoře jsme určitě nebyli naposledy. Fotografie z exkurze najdete zde.

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

07. 06. 2022

Výsledky písemné a praktické části - PRODAVAČ zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

06. 06. 2022

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 od 16:00 hodin se budou konat třídní schůzky budoucích 1. ročníků.
Vzhledem k administrativně velice náročnému začátku školního roku je účast zákonných zástupců opravdu nutná.
Rozpis umístění jednotlivých tříd bude zveřejněn na vchodových dveřích a viditelných místech v budově školy.
Těšíme se na Vás.
Vedení školy

Byli jsme ve Strži

Byli jsme ve Strži

02. 06. 2022

Dne 1. 6. se žáci tříd V3, L3, KL3 a vybraní žáci S3 zúčastnili krásné exkurze do letního sídla Karla Čapka. Atmosféra byla báječná, na všechny dýchlo kouzlo klidného místa s bohatou historií. Žáků se ujaly dvě paní průvodkyně, které dokázaly žáky poutavě provést Čapkovým životem a dílem i samotným místem. Ke známým informacím jsme se např. dozvěděli, že byl vášnivým amatérským fotografem, sběratele kaktusů, gramofonových desek a milovníkem kávy. V odpoledních hodinách si žáci mohli posedět u táboráku, upéct špekáčky a zazpívat folkové písně. Na závěr exkurze dostali žáci drobné odměny za splnění literárních úkolů. Fotografie z exkurze najdete zde.

Na radnici děly se věci

Na radnici děly se věci

02. 06. 2022

V pondělí 30. 5. 2020 se v obřadní síni Magistrátu města Kladna sešla v radostné náladě početná skupina slavnostně oděných lidí. Tvořili ji učitelé a vedení školy, letošní maturanti, jejich rodiče a přátelé. Předávala se maturitní vysvědčení. Atmosféra byla vskutku slavnostní. Zazněla studentská hymna, promluvil pan ředitel a z rukou třídních učitelů si čerství absolventi převzali maturitní vysvědčení. V závěru se předávaly květiny, děkovalo se pedagogům a došlo i na slzy.

S maturanty jsme se zajisté nesetkali naposledy. V naší škole je dobrým zvykem, že se bývalí žáci ve škole zastavují i v následujících letech, popovídat si o tom, jak se jim daří. A to nás opravdu těší. Fotografie ze slavnostního předání vysvědčení najdete zde.

Batohy jsme nechali doma

Batohy jsme nechali doma

02. 06. 2022

Cesta do školy je pro každé dítě rozličná. Skutečností je, že po celém světě jsou miliony žáků, kteří do školy chodí kilometry pěšky s knihami v rukou. V pondělí 30. 5. 2022 jsme si v naší škole tuto skutečnost připomněli s notnou dávkou recese. Většina žáků si náš No BackPack Day opravdu užila. Školní batohy nahradila spousta roztodivných předmětů, ve kterých se daly knížky a sešity přinést. Ptačí klece, kočárky pro panenky, kočičí přepravky, hokejové přilby a jiné kuriozity. Byl to moc hezký začátek týdne. Na foto se podívejte zde.

Projekt úspěšně pokračuje

Projekt úspěšně pokračuje

26. 05. 2022

Naše škola v tomto roce pořádala již několik akcí, které byly financovány díky projektu Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti, který je financovaný z prostředků The VELUX Foundations. Více informací v podcastu Nahlídni.

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří

26. 05. 2022

V průběhu měsíce května se konaly exkurze tříd K2A a K2B pro zvýšení odborných vědomostí z předmětů Stolničení a Potraviny a výživa. Obě třídy v Praze navštívily Pivovar a Pivovarské muzeum U Fleků. První písemná zmínka o tomto podniku se datuje do roku 1499. Pivovar U Fleků je jedním z mála pivovarů ve střední Evropě, kde se pivo vaří bez přestávky déle než 500 let.

V úvodu exkurze byli žáci seznámeni s historií pivovarnictví a výrobou piva. Vždy v úterý pivovar připravuje pivovarské dílo na příští ležák. Žáci proto měli možnost vše vidět a výrobu piva vnímat všemi smysly. Součástí prohlídky byly prostory pivovaru, kabaretu a zahrady. Víte, že se U Fleků vypije každý den okolo dvou tisíc piv?

Exkurze žáky nadchla a zajímavé pro ně byly i další zastávky – pivnice u Pinkasů, kavárna Arco i Dům U Černé Matky Boží. Vedení školy děkuje Mgr. Pavlíčkové za organizaci těchto přínosných akcí. Fotografie z exkurze najdete zde.

Maturity jdou do finále

Maturity jdou do finále

19. 05. 2022

Od pondělí 16. 5. 2022 probíhá v naší škole ústní část maturitní zkoušky. Je nutné zdolat pomyslný poslední vrchol a maturitní vysvědčení bude v kapse. Lehce se řekne, hůře se koná. Nervozita žáků je viditelná, radost těch, kteří uspěli, je nekonečná. Ústní maturity potrvají do 23. 5. 2022, vedení školy věří, že se při slavnostním předávání maturitních vysvědčení setká s drtivou většinou maturantů.

Držíme palce a těšíme se na viděnou 30. 5. 2022 v 8:00 hodin na kladenské radnici. Fotografie z ústní části MZK najdete zde.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

16. 05. 2022

Vážení uchazeči,
dne 16. 5. 2022 jsme vyhlásili 2. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů; více informací zde.

Při soutěži šlehaly plameny

Při soutěži šlehaly plameny

16. 05. 2022

Ve středu 11. 5. 2022 soutěžili žáci učebního oboru Kuchař-číšník ve flambování. Účastnili se zájemci napříč všemi ročníky. Úkol zněl jasně: flambuje se banán a hovězí steak. Součástí hodnocení bylo i dodržování pracovních postupů, založení příborů, správnost servisu, vzhled, vystupování žáků.

Výsledky byly rozdílné. Nejlépe si vedl Tomáš Carabet, druhý skončil jeho bratr Michal, třetí místo získal Tomáš Petráček. Chválíme a gratulujeme. Na opačném konci hodnotící škály skončili žáci, kteří nezvládli pracovní postupy či práci s překládacím příborem. Vítězům gratulujeme, pro ostatní máme radu – snažte se, své znalosti a dovednosti si rychle doplňte. Foto z akce naleznete zde.

Ano, navštívil nás šéf

Ano, navštívil nás šéf

11. 05. 2022

Velmi zajímavé setkání se událo ve čtvrtek 5. 5. 2022 v naší školní jídelně. Kuchařský fenomén Zdeněk Pohlreich a vítězka soutěže MasterChef Česko 2021 Besky se přijeli podělit o své zkušenosti a zážitky. Publikum tvořili žáci oboru Kuchař-číšník a fanoušci našich hostů.

Vyprávění a dotazy se točili kolem profesních zkušeností, mezinárodní kuchyně, současné práce, došlo i na kuchařské soutěže. Setkání končilo velkou autogramiádou. A hodnocení účastníků? S Pohlreichem a Besky to bylo moc hezký.

Článek v KD najdete zde. Videoreportáž z besedy najdete zde. Fotografie z akce najdete zde.

Jak si počínat s výučním listem v kapse?

Jak si počínat s výučním listem v kapse?

11. 05. 2022

Život ve školách se zvolna vrací do normálních kolejí. Po covidových omezeních obnovujeme naši tradiční mnohaletou spolupráci s Úřadem práce v Kladně. Na květen je naplánováno několik setkání s pracovnicí ÚP paní Evou Šíchovou.

Žáci končících ročníků učebních oborů dostávají konkrétní rady a návody, jak hledat zaměstnání, kterak řešit sociální a zdravotní pojištění. Vždy je dostatečný prostor pro konkrétní příklady ze života a dotazy posluchačů. První besedy se realizovaly 9. 5. 2022.

Vedení školy děkuje Bc. Šíchové za profesionální a milý přístup k našim žákům. Těšíme se na další společné akce. Fotografie z přednášky najdete zde.

Podpořili jsme onkologicky nemocné i nádorovou prevenci

Podpořili jsme onkologicky nemocné i nádorovou prevenci

11. 05. 2022

Dne 11. 5. se žáci naší školy, tříd KL2 a S2, zapojili do sbírkové akce Ligy proti rakovině. Letos se jednalo již o 26. ročník této sbírky, jejíž výtěžek poputuje na prevenci a léčbu rakovinových onemocnění děložního čípku a varlat. Žáci se akce zhostili s nadšením a byli mile překvapeni, že i v této nelehké době lidé hojně přispívali. Pro Ligu proti rakovině získali prodejem kvítků měsíčku lékařského úctyhodnou částku. Žákům, kteří se sbírky zúčastnili, patří velké díky, vedení školy děkuje i Mgr. Morávkové a paní asistence Matouškové, které žáky doprovázely. Fotografie ze sbírky najdete zde.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

09. 05. 2022

Vážení uchazeči,

dne 9. 5. 2022 jsme vyhlásili 2. kolo přijímacího řízení do učebních oborů; více informací zde.

Výuka českého jazyka pro ukrajinské občany.

Výuka českého jazyka pro ukrajinské občany.

08. 05. 2022

Škola SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně byla vybrána Středočeským krajem pro pořádání kurzů českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny. Zájemci starší osmnácti let se mohou přihlásit na e-mailovou adresu panenkova@sosasoukladno.cz.
Výuka je zdarma.

Чеська мова для громадян України.

Наша школа організовує курси чеської мови для біженців з України.
Курси триватимуть з 23 травня до 17 червня 2022 року, завжди по понеділках, середах та п’ятницях з 15:00 до 16:30.
Заявки та іншу інформацію ви отримаєте, відправивши повідомлення на електронну пошту: panenkova@sosasoukladno.cz.
Курс розрахований на осіб старше 18 років, навчання безкоштовне.
У разі великої зацікавленості курси будуть відкриті і в інші дати.

Ми з нетерпінням чекаємо на Вас.

Více informací najdete zde.
Přihláška na kurz zde.

O životě ve věznici

O životě ve věznici

05. 05. 2022

Ve středu 4. 5. 2022 měli žáci oborů Sociální činnost a Kombinovaného lycea (S2,KL2,3) jedinečnou možnost získat informace o fungování nápravného zařízení. Mezi žáky přišel na besedu zástupce věznice ve Vinařicích, která je zařazena jako věznice s ostrahou a s dozorem. Ubytovací kapacita je 854 odsouzených, kteří jsou většinou ubytováni po šesti na jedné ložnici.

Hovořilo se o tom, jaký je ve věznici režim, někteří odsouzení pracují na nestřežených pracovištích mimo věznici, jiní přímo ve věznici. Žáci se seznámili i s širokou nabídkou vzdělávacích a sportovních aktivit.

Přednáška i následná diskuse se vydařily. Jak tuto akci hodnotili její účastníci, uvidíte zde. Vedení školy děkuje komisaři npor. Bc. Burešovi za jeho zajímavou přednášku.

Kde pracují politici

Kde pracují politici

04. 05. 2022

V pondělí 2. 5. 2022 se žáci prvního ročníku studijního oboru Veřejnosprávní činnost účastnili exkurze do Poslanecké sněmovny ČR. Program byl opravdu bohatý. Začal zhlédnutím dokumentu o historii Parlamentu ČR, pokračoval komentovanou prohlídkou budovy Poslanecké sněmovny, poté následovala 90 minutová beseda s panem poslancem Ing. Vojtěchem Munzarem. Žáci si prohlédli jednací sál, kde probíhá zasedání Poslanecké sněmovny, usedli do poslaneckých lavic, v doprovodu pana poslance navštívili i tiskové středisko. Za organizaci této přínosné exkurze děkuje vedení školy Mgr. Mudruňkovi, na foto se podívejte zde.

Krásné tvoření věnců

Krásné tvoření věnců

29. 04. 2022

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 se uskutečnil kurz aranžování věnců s řezanými květinami. Vedla ho Mgr. Dominika Honysová, která žáky seznamovala s aranžováním květinových dekorací na slaměné korpusy. Dozvěděli se, jak dekorace kombinovat, využívat v závaznosti na roční období a učili se své výtvory prezentovat. Kurz se líbil, účastníci by rádi zvládli i kurz pro pokročilé. V závěru workshopu se soutěžilo o nejhezčí věncové aranžmá. Zvítězila Eva Kotíková, druhá skončila Adéla Burešová a bronzová byla Klaudie Sinčáková, všechny z A1. Foto naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení maturitních oborů

Výsledky přijímacího řízení maturitních oborů

29. 04. 2022

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

78-42-M/06 Kombinované lyceum; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, více informací najdete zde.

37-42-M/01 Logistické a finanční služby; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, více informací najdete zde.

75-41-M/01 Sociální činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, více informací najdete zde.

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, více informací najdete zde.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (nástavbové studium):

64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání: 2 roky; denní forma vzdělávání, více informací najdete zde.

Vzor vyplněného zápisového lístku najdete zde.
Vzor odvolání najdete zde.

Dnes naposled

Dnes naposled

28. 04. 2022

Maturanti před sebou mají velké finále. Čekají je didaktické testy a ústní část maturitní zkoušky. Aktuálním úkolem je převzít si vysvědčení za čtvrtý ročník a rozloučit se spolužáky a učiteli. Jak? Tradičně. Poslední zvonění je veselou tečkou za středoškolskou docházkou. Jak se dívky a chlapci vymódili, uvidíte zde.

Bláznit je lidské

Bláznit je lidské

28. 04. 2022

V pondělí 25. dubna se studenti třetího ročníku oboru Sociální činnost zúčastnili velice zajímavé exkurze v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Průvodkyně je provedla areálem léčebny, ukázala jim farmu, která slouží k terapiím různého typu. V prostorách divadla zhlédli podnětný film o historii psychiatrie. Následovala přednáška paní doktorky Zuzany Řeřichové o problematice sexuálních poruch a deviací. Program byl završen setkáním s trojicí závislých mužů, kteří se zde léčí - studenti vyslechli jejich životní příběhy a následně se zapojili do živé diskuze. Akce byla velmi zdařilá, načerpané informace studenti nepochybně využijí nejen u maturitní zkoušky z odborných předmětů. Vedení školy děkuje Mgr. Richterové za organizaci této přínosné akce. Skupinovou fotografii žáků najdete zde.

Cukrářský výcvik pokračuje

Cukrářský výcvik pokračuje

27. 04. 2022

V pátek 22. 4. 2022 se ve školní kuchyni nevařilo. Cukrářský workshop zde vedla známá cukrářka paní Iveta Fabešová. Program byl opravdu pestrý. Žáci vyráběli tartaletky, větrníčky z odpalovaného těsta, éclair (česky světelný záblesk) s citronovým krémem a věnečky s několika druhy krémů. Vše se zdařilo a zákusky vypadaly a chutnaly stejně dokonale jako ty, které paní Fabešová nabízí ve své pražské kavárně ve Werichově vile. Foto z akce naleznete zde. Článek v Kladenských listech najdete zde.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do učebních oborů

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do učebních oborů

23. 04. 2022

Kuchař-číšník
65-51-H/01 | délka: 3 roky | denní forma vzdělávání více informací najdete zde.

Prodavač
66-51-H/01 | délka: 3 roky | denní forma vzdělávání více informací najdete zde.

Aranžér
66-52-H/01 | délka: 3 roky | denní forma vzdělávání více informací najdete zde.

Vzor vyplněného zápisového lístku najdete zde.
Vzor odvolání najdete zde.

Pomohli jsme psímu útulku

Pomohli jsme psímu útulku

22. 04. 2022

V lednu naše škola vyhlásila sbírku na pomoc zvířátkům. Minulý měsíc jsme obdarovali kočičí útulek a dnes došlo na pejsky v útulku na Bouchalce. Naložili jsme plný vůz dobrot, pelíšků a hraček a hurá na Bouchalku. Tentokrát byla naše výprava jenom dvoučlenná, protože ve škole probíhají maturity.

Před útulkem nás očekával uvítací výbor, kupodivu kočičí (více).

Mnoho krásných exkurzí

Mnoho krásných exkurzí

22. 04. 2022

Přijímací řízení má vždy pro školu jasné zadání. Uvolnit třídy a vytvořit klidné prostředí pro uchazeče, kteří přijdou zdolávat nástrahy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Žáci se svými učiteli zvolili rozličný program. Někteří se vydali do Kladna, jiní zamířili do Prahy. A cíle? Státní vědecká knihovna, Muzeum věžáků, Kladenský zámek, bowling, Jump Aréna Zličín, Centrum pro výcvik vodících psů, Muzeum fantastických iluzí. Všichni byli nadšeni, že po covidové éře mohou být zase spolu mimo budovu školy. Líbily se všechny aktivity, ale top byly jednoznačně Národní muzeum v Praze a komentovaná prohlídka líhnoucích se motýlů v Botanické zahradě. Foto z akcí naleznete zde.

Začaly maturity

Začaly maturity

21. 04. 2022

Duben je ve středních odborných školách měsícem, kdy začínají maturity. V tomto týdnu konají žáci praktickou část a píšou písemnou práci z českého jazyka a angličtiny. Přejeme všem, aby byli úspěšní. Foto naleznete zde.

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny

13. 04. 2022

Velikonoce jsou krásnými jarními svátky. Přeji Všem žákům i zaměstnancům, aby je strávili v klidu a pohodě, užili si velikonočních tradic a příjemných dní se svými blízkými. Přání naleznete zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

12. 04. 2022

Vážení rodiče, dnes 12. 4. 2022 se na Vás těšíme na třídních schůzkách v době 16:30 – 17:30 hodin. Rozpis tříd naleznete po vstupu do budovy školy.

Maturitní ples se vydařil

Maturitní ples se vydařil

11. 04. 2022

V pátek 8. 4. 2022 se Dům kultury na Sítné zaplnil krásnými róbami našich žáků a zaměstnanců. Po dvou letech si všichni přišli užít maturitní ples. A bylo to krásné. Maturanti skvěle zvládli nástup, šerpování, tanec s rodiči, učiteli i půlnoční překvapení. Radostně se plesalo, vše hezky plynulo, za což patří velké poděkování především hlavní organizátorce Mgr. Kyrych. Fotografie z plesu najdete zde.

Jak jsme pekli s Mirkou

Jak jsme pekli s Mirkou

11. 04. 2022

V pátek 8. 4. 2022 jsme v prostorách kuchyně uvítali velmi milého hosta. Na workshop s žáky oboru Kuchař-číšník přijela paní Mirka van Gils Slavíková. Česká cukrářka světového věhlasu jim vyprávěla o svém profesním životě a hlavně se peklo. Žáci byli rozděleni do skupin, každá pracovala na jiné dobrotě. Bábovka se skořicovou polevou, laskonky s pravým griliášovým krémem a indiánci. A pod vedením držitelky francouzského titulu Professeur en Sucre d'Art se všem velmi dařilo. Výsledkem byly opravdu lahodné zákusky.

Nejsladší tečkou za workshopem jsou slova uznání od paní Mirky. V naší škole se jí velmi líbilo, chválila žáky za jejich šikovnost, technické vybavení a hezké prostředí školy. Na foto z akce se podívejte zde.

Soutěžilo se v balení

Soutěžilo se v balení

07. 04. 2022

V březnu se naši žáci účastnili workshopu zaměřeného na dárkové balení. Ve středu 6. 4. 2022 nastal čas poměřit si nabyté znalosti a dovednosti. Zadání soutěžního úkolu bylo tedy zřejmé – zabalit svůj dárek co nejdokonaleji a nejkrásněji. Účastníci si dávali opravdu záležet. Na konkrétní výsledky jejich snahy se můžete podívat zde. Zvítězila Anna Kšírová (A2), druhé místo obsadila Tereza Holubová (P1), třetí příčka patřila Báře Fazekasové (P2).

Workshop jsme financovali z projektu Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti, který je financovaný z prostředků The VELUX Foundations.

Vedení školy děkuje Mgr. Schöderové za organizaci. Fotografie z akce najdete zde.

Školní parlament

Školní parlament

04. 04. 2022

Na pravidelné schůzce se 1. 4. 2022 sešel školní parlament. Bylo to aprílové setkání, ale všechna témata, o kterých se hovořilo, byla seriózní. Pan ředitel rekapituloval všechny důležité události, které žáky čekají – souhrnné zkoušky, tematické projektové dny, aktivity v rámci projektu Velux. V souvislosti s tragickou událostí v pražské škole se věnoval bezpečnostním pravidlům ve škole. Byl prostor i na dotazy a připomínky žáků. Vedení školy na ně bude reagovat, cílem je, aby žáci i zaměstnanci byli ve škole spokojeni. Foto je zde.

Maturity nanečisto

Maturity nanečisto

31. 03. 2022

V posledním březnovém týdnu jsme v naší škole realizovali novinku - maturitu nanečisto. Cílem této akce pro maturanty je vyzkoušet si písemnou práci z ČJL, ANJ či matematiky a ústní zkoušku z odborných předmětů. Je to simulace reálné maturitní zkoušky, která by každému maturantovi měla signalizovat, co je třeba ještě v přípravě na zkoušku dospělosti dohonit. Někteří žáci excelovali, jejich znalosti byly výborné. Jejich opakem byli dívky a chlapci, kteří úspěšní nebyli. Pro ně je tento nezdar zdviženým prstem a pobídkou k intenzivnímu studiu. Na foto se podívejte zde.

Vítali jsme jaro

Vítali jsme jaro

31. 03. 2022

Tematické dny ve školní kuchyni se v naší škole staly tradicí. Březnový byl, jak jinak, věnován příchodu jara. Jídlo bylo výborné, zákusek skvělý, prostředí příjemné. Na vše se podívejte zde.

Floristický kurz

Floristický kurz

31. 03. 2022

Každoročním obohacením odborného výcviku oboru Aranžér je možnost absolvovat floristický kurz. Celkem 15 zájemců se 29. 3. 2022 setkalo s lektorkou paní Keclíkovou. Celodenní workshop byl věnován seznámení se základními floristickými technikami, žáci se učili vázat kytice, vytvářet přírodní květinové dekorace, věnovali se sezónní floristice a především pracovali na tvorbě krásných vazeb. Jak se jim dařilo, uvidíte zde.

Česká pošta ve výuce

Česká pošta ve výuce

30. 03. 2022

Dne 28. 3. 2022 se žáci třídy L2 zúčastnili již druhého setkání se zástupci České pošty, kterou zastupovaly paní Petra Ščisláková a paní Jitka Kovaříková. Tento workshop byl zaměřen především na prezentační dovednosti. Žáci se během čtyřhodinového bloku dozvěděli jak pracovat s hlasem, s trémou, jak správně a nejlépe umět zaujmout posluchače při prezentaci. Na konci setkání si mohli žáci ve skupinách tyto dovednosti názorně vyzkoušeli. Tato akce byla pro žáky velkým přínosem, získané dovednosti uplatní ve svém profesním životě. Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové za organizaci. Foto naleznete zde.

Balíme dárky

Balíme dárky

30. 03. 2022

V úterý 22. 3. 2022 byl v rámci probíhajícího projektu připraven kurz dárkového balení pro žáky oboru Prodavač. Lektorka paní Křivánková v úvodu hovořila o historii dárkového balení a poté už došlo na praktické ukázky a tvorbu. Balily se předměty rozličných nepravidelných tvarů, vyráběly se přízdoby. Na průběh i výsledky workshopu se podívejte zde.

Závěrečné zkoušky nanečisto

Závěrečné zkoušky nanečisto

22. 03. 2022

Mít maximum žáků, kteří jsou úspěšní při závěrečných zkouškách a maturitě, je cílem každé střední školy. V letošním školním roce proto byla zařazena novinka, která má výborným výsledkům napomoci - závěrečné zkoušky a maturita nanečisto.

V začátku března se budoucí kuchaři-číšníci, aranžéři a prodavači účastnili praktické části závěrečných zkoušek v takových podmínkách, které budou mít při těch "opravdových." Některým se dařilo výborně, ale mnozí pochopili, že s těmito znalostmi by v červnu neuspěli. Na foto se podívejte zde.

Měli jsme hosty z Dánska

Měli jsme hosty z Dánska

16. 03. 2022

Projekt Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti pokračoval v úterý 15. 3. 2022 v naší škole setkáním s týmem dánské univerzity v Aarhusu a zástupci NROS. Hlavním cílem bylo realizovat workshop s učiteli zaměřený na zlepšování dovedností a kompetencí studentů středních odborných škol a propojení vzdělání s firmami. Atmosféra byla přátelská a tvůrčí, setkání se vydařilo. Dánští hosté se podívali i mezi žáky do výuky a velmi ocenili materiální a ICT vybavení školy. Více o projektu najdete zde. Fotografie z workshopu učitelů a prohlídky školy najdete zde.

Pomohli jsme kočičímu útulku

Pomohli jsme kočičímu útulku

11. 03. 2022

Některé smutné příběhy zvířátek mívají dobrý konec. Určitě to platí pro osazenstvo kočičího útulku Srdcem pro kočky ve Vrbičanech. Manželé Kacálkovi poskytují v domácím prostředí kočičkám základní i náročnou specializovanou péči. Vedle jejich bezmezné starostlivosti a lásky jsou důležitým pilířem i dary veřejnosti. Ve škole jsme vyhlásili sbírku Pomůžeme útulkům? Žáci i zaměstnanci přinášeli granule, konzervy, pelíšky, hračky, peníze, osušky. Osmého března 2022 žáci a ředitel školy výtěžek v útulku předávali.

Paní majitelka jim představila každodenní fungování a nekončící péči o kočičí svěřence. „Očekávaly jsme kočky v kotcích v nějaké budově. Místo toho jsme procházely rodinným domem, kde je úžasně pečováno o téměř 100 kočiček. Měly svoje škrabadla, pelíšky. Skvěle bylo postaráno o ty, které za sebou měly akutní veterinární zákroky,“ shodly se maturantky Natálky Zatloukalová a Ježková.

Tato mise potvrdila, že sbírky mají velký význam. Tato nebyla ve škole poslední. Fotografie z předání věcí najdete zde. Článek o nás najdete v KL zde.

Olympiáda v německém jazyce

Olympiáda v německém jazyce

11. 03. 2022

Dne 8.3 proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce, kterého se zúčastnilo 27 žáků 1. - 3. ročníků studijních oborů. Na prvních místech se umístily se stejným počtem bodů Kateřina Stöberová ze třídy KL3, Berenika Dalla-Valle z S2 a Tereza Barvenčíková ze třídy S3. První dvě jmenované reprezentovaly úspěšně naši školu v okresním kole.

Žákyním blahopřejeme k hezkým výsledkům, Mgr. Hlavničkové a Mgr. M. Svobodové děkujeme za organizaci. Foto naleznete zde.

 Městská policie lákala do svých řad

Městská policie lákala do svých řad

10. 03. 2022

Naši maturanti (třídy L4,V4, POD2) dostali možnost podrobně se seznámit s prací Městské policie Kladno. Na prezentaci přišel za žáky v doprovodu svých kolegů ředitel Městské policie Kladno Mgr. Michal Strieborný. Podal přítomným vyčerpávající informace o poslání a fungování policie, pracovní náplni i finančním ohodnocení jejich příslušníků. Na závěr policisté odpovídali na konkrétní dotazy, převážně zaměřených na výčet výhod, které povolání policisty skýtá. Nabídka této smysluplné práce některé žáky opravdu oslovila. Foto naleznete zde.

Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen

10. 03. 2022

V roce 1908 protestovaly 8. března newyorské švadleny za zlepšení pracovních podmínek žen, za volební právo pro ženy. O rok později se začala psát historie MDŽ.

V naší škole jsme si 8. 3. 2022 tento svátek připomněli. Ráno obdržely od vedení školy všechny zaměstnankyně nádhernou primulku a přání všeho dobrého. Byl to velmi milý začátek pracovního dne. Foto naleznete zde. Video na školním TikToku najdete zde.

Kuchaři-číšníci poznávají hotel Diplomat

Kuchaři-číšníci poznávají hotel Diplomat

07. 03. 2022

Žáci oboru Kuchař-číšník (K3a) absolvovali v únoru exkurzi v hotelu Vienna House Diplomat Prague. Tematicky na ni navázala 3. 3. 2022 přednáška pracovníků tohoto hotelu ve škole. Byli to vedoucí personálního oddělení a provozní hotelu.

V průběhu přednášky dívky a chlapci s odborníky diskutovali o hotelovém provozu, volbě typu pracovní kariéry, image a profesionálním chování při přijímacím pohovoru. Žáci měli možnost si nanečisto přijímací pohovor vyzkoušet a dostat zpětnou vazbu. Došlo i na vyjádření obav o uplatnění na pracovním trhu v současné době, kterou výrazně poznamenala situace spojená s epidemií.

Děkujeme zástupcům hotelu za besedu, Mgr. Pavlíčkové za její organizaci. Věříme, že žáci využijí získané zkušenosti v reálném pracovním životě. Fotografie z přednášky najdete zde.

Každý lidský život jednou skončí

Každý lidský život jednou skončí

07. 03. 2022

V rámci rozšíření obsahu odborných předmětů si vyučující zvou do výuky odborníky z praxe. Žáci oboru Sociální služby (S1,S2,S3,S4) se 3. 3. 2022 zúčastnili přednášky o hospicové péči. Hospic zajišťuje zdravotní a sociální podporu i všestrannou pomoc při péči o pacienty s nevyléčitelným onemocněním.

Do školy přišly pracovnice Hospicu Svaté Hedviky v Kladně Bc. Lucia Řepová a Mgr. Kateřina Petrová. Žáci se v průběhu přednášky dozvěděli co je cílem této služby, kdo o tuto službu může požádat, jaká je práce sociální pracovnice a mnoho dalších zajímavých informací. Beseda rozšířila jejich odborné znalosti a nastolila některé otázky, které vedou k dalšímu zamyšlení.

Vedení školy děkuje Mgr. Morávkové a Mgr. Jelínkové za organizaci akce, foto zde.

Kdo rozšíří řady Policie ČR?

Kdo rozšíří řady Policie ČR?

01. 03. 2022

V rámci kariérového poradenství v projektu Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti se ve škole uskutečnila beseda se zástupci Policie České republiky. Dívky a chlapci maturitních ročníků byli velmi podrobně informováni o možnosti práce u PČR. Hovořilo se především o požadavcích, které musí budoucí policista splnit - vzdělání, fyzické i psychické předpoklady. Žáky zajímalo finanční ohodnocení a pracovní benefity, služební postup a mnoho dalších informací. Beseda byla velmi přínosná a mnohým naznačila cestu, kterou by se mohli po maturitě vydat

Fotografie naleznete zde.

Podporujeme, sympatizujeme a pomůžeme

Podporujeme, sympatizujeme a pomůžeme

01. 03. 2022

Dění na Ukrajině je tématem napříč celou Evropou. Vyjádřit svůj postoj měli možnost naši žáci a zaměstnanci v pondělí 28. 2. 2022. Jako výraz podpory a solidarity si připnuli stužky v modrožlutých národních barvách. Aranžérky s učitelkami odborného výcviku vyrobily aktuální velkoplošnou koláž.

Téměř 400 žáků a zaměstnanců školy se úderem jedenácté hodiny shromáždilo na prostranství před školou, vytvořili srdce a vyslechli krátké vyjádření ředitele školy. Poté poslali svá imaginární srdce na podporu těm, které zasáhl vojenský konflikt. Nejsme lhostejní, jsme solidární a připraveni pomoci. Všichni si moc přejí, aby se situace uklidnila. Konkrétní formu pomoci sdělí vedení školy dle aktuální situace.

Píše se o nás v Kladenském deníku.

Fotografie naleznete zde.

Jarní prázdniny x přihlášky ke studiu

Jarní prázdniny x přihlášky ke studiu

15. 02. 2022

Od 14. do 18. 2. 2022 probíhají jarní prázdniny. Úřední hodiny na studijním oddělení jsou v PO, ÚT, ST od 7:00 do 15:00 hodin. Ve ČT od 7:00 do 17:00 hodin a v PÁ od 7:00 do 13:00 hodin. Přihlášky ke studiu přijímáme.

Barmanský kurz

Barmanský kurz

14. 02. 2022

Pravidelně každé dva roky nabízí škola žákům oboru Kuchař - číšník možnost absolvovat barmanský kurz. Ten letošní se konal v týdnu od 7. 2. 2022, šanci dostalo 24 dívek a chlapců. Zkušený mistr barman Miloš Tretter se intenzivně věnoval jejich teoretické i praktické přípravě. Žáci pracovali pilně a s velkým zájmem. A opravdu se jim dařilo. Všichni úspěšně složili závěrečné zkoušky, čímž získali certifikát o složení barmanských zkoušek s platností po celé Evropě. Mimořádně výborně si vedl Michal Carabet ze třídy K2a. Jeho cílem je pracovat jako barman. Pan Tretter jeho snahu a šikovnost ocenil tím, že mu jako bonus věnoval voucher na pokračovací barmanský kurz v Praze. Jsme moc rádi, že máme ve škole šikovné dívky a chlapce.

Fotografie z kurzu najdete zde. Článek v Kladenském deníku o kurzu najdete zde.

Na Božím Daru je to boží

Na Božím Daru je to boží

14. 02. 2022

V neděli 6. 2. 2022 odjelo téměř 50 žáků s pedagogy na lyžařský a snowboardový výcvik do Krušných hor. Po velmi dramatické cestě se dostali do chaty Pinokio na Božím Daru a bohatý program se mohl začít realizovat.

Sněhové podmínky byly již od počátku ideální, ale silný vítr vyřadil první den z provozu vleky. Následně se počasí umoudřilo a lyžaři a snowboarďáci sportují na svazích zalitých sluncem.

Večery patří vzdělávacím a zábavným aktivitám. Přednáška členů horské služby, společenské hry, karneval, diskotéka. Nožičky sice trochu bolí, ale atmosféra je radostná, přátelská a pohodová. Co víc si přát? Držíme palce, aby i další dny na kurzu byly krásné a veselé, cesta domů bezproblémová.

Fotografie z výcviku najdete zde.

Jak v Praze žákům ošálili oči

Jak v Praze žákům ošálili oči

10. 02. 2022

V úterý 8. 2. 2022 se žáci druhého ročníku Kombinovaného lycea vydali na exkurzní vyučování do Muzea fantastických iluzí v Praze. Hlavním cílem bylo pochopit, jakým způsobem vznikají optické klamy a užít si příjemnou zábavu. Žáci propojili dohromady informace z hodin fyziky, biologie a výtvarné výchovy. Dozvěděli se, že umělecká díla, která vytváří optické iluze, označujeme jako trome-I´oeil (francouzsky ošal oko), že je optická iluze nesprávným vnímáním reality. Oko snímá obraz, ale mozek ho interpretuje jinak.

Vedení školy děkuje Mgr. Vídeňskému za realizaci této nadmíru zajímavé exkurze. Foto naleznete zde.

V naší škole se četlo pro Kuře

V naší škole se četlo pro Kuře

10. 02. 2022

Posledním lednovým dnem skončila charitativní akce Čteme pro Kuře. Podrobné informace naleznete zde.

Žáci naší školy podpořili čtením sbírku Pomozte dětem částkou 4 250 Kč.

Chválíme všechny , kteří se zapojili, především ale žáky tříd L2, KL2, L4,V2, V3, KL3. A jaké knihy se četly? Byly to například Spalovač mrtvol, Petrolejové lampy, Audience, Evžen Oněgin, Krysař, To, Máj, Hamlet, Petr a Lucie, Lolita a mnoho jiných titulů.

Vedení školy děkuje Mgr. Romaně Vočkové, která tuto soutěž organizovala a koordinovala.

V naší škole už nikdo nezabloudí

V naší škole už nikdo nezabloudí

01. 02. 2022

Jsme škola, která má téměř 30 učeben, kanceláří a dalších prostor. Žáci vidí umístění své třídy v rozvrhu, aktuální změny naleznou v systému Bakaláři. Příchozí návštěvy se díky bezpečnostním opatřením nemůžou po budově pohybovat samostatně, proto by se zdálo, že u nás zabloudit nelze. Ale všichni víme, že štěstí přeje připraveným. V tomto týdnu byl v budově instalován skvělý orientační a informační systém. Nejenže je přehledný, ale i moc hezky vypadá. Podívejte se zde.

Dobře jsme se poměli, maškary tu nebyly

Dobře jsme se poměli, maškary tu nebyly

01. 02. 2022

řeklo by se o sto let dříve. Masopustní veselí je spojeno s obdobím mezi Vánocemi a Velikonocemi. Patří k němu veselí, masky a dobré jídlo. V pátek 28. 1. 2022 nabídla školní jídelna žákům a zaměstnancům menu inspirované právě masopustem. Nechyběly jitrnice, zelí, vepřové ani koblihy (proklik na plakát). Milovníci tradičních jídel byli nadšeni, radostí se tetelili i příznivci “smažáku“. Děkujeme kuchařkám, obsluze v jídelně, aranžérkám za výzdobu. Foto naleznete zde.

Inspirativní Gaudeamus Praha 2022

Inspirativní Gaudeamus Praha 2022

01. 02. 2022

Ve středu 26. ledna 2022 se početná skupina zájemců z 3. a 4. ročníků zúčastnila Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání, který se pravidelně koná na Výstavišti v pražských Letňanech. Představily se zde nejen školy pražské, ale také většina českých univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol a jazykových škol, svůj stánek zde mělo i přes 70 univerzit ze zahraničí.

Tematické přednášky poskytly návštěvníkům informace o studiu, fakultách, studijních programech, vybavení škol i doprovodných aktivitách. Přímo na veletrhu se zájemci mohli otestovat a zjistit tak, které studijní programy by pro ně byly nejvhodnější. Již tak pestrou nabídku doplnila ještě služba kariérového poradenství.

Exkurze splnila svůj účel, studenti získali potřebné informace i správný studijní zápal.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové za organizaci této akce. Hromadnou fotografii žáků s doprovodem najdete zde.

1. kolo přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení

31. 01. 2022

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
k 31. 1. 2022 jsme vyhlásili 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní a učební obory. Podrobnosti jsou uvedeny v záložce Přijímací řízení zde.

Úspěšní i v zeměpise

Úspěšní i v zeměpise

24. 01. 2022

Na počátku ledna si žáci se zájmem o geografii ověřovali míru svých znalostí v zeměpisné olympiádě. V první části soutěže pracovali žáci s atlasem, následně to byly grafy a odborný text. Znalosti účastníků byly velmi dobré. Vítězem se stali se shodným počtem bodů žáci Chalupný (L3) a Gavrilov (V1), žáci Pelc (L3) a Vácha (L1) skončili druzí, třetí příčka patřila Petře Fialové (L1). Velká gratulace žákům, poděkování organizátorům soutěže Mgr. Vočkové a Mgr. Vídeňskému. Foto z přijetí žáků v ředitelně školy naleznete zde.

Den otevřených dveří se opravdu vydařil

Den otevřených dveří se opravdu vydařil

24. 01. 2022

Kladenské Rádio Relax odvysílalo v minulém týdnu několik spotů jako pozvánku na náš den otevřených dveří. Zcela jistě i to byl jeden z důvodů, proč se k nám ve čtvrtek 20. 1. 2022 přišlo podívat téměř 150 deváťáků a jejich rodičů. Byly pro ně připraveny podrobné informace o studiu, ukázky přijímacích zkoušek, workshopy a gastronomické minikurzy. Jsme rádi, že jsme tyto aktivity mohli financovat i díky projektu Odborné vzdělávání cesta k úspěšné budoucnosti. Velmi milé byly reakce příchozích na naši sbírku Pomůžeme útulkům?
Někdo přišel s konzervami, jiní darovali granule či finanční příspěvek. Velký zájem o školu nás opravdu těší. Jsme otevřená, efektivní, fungující a moderní škola.
Foto naleznete zde. Video z akce najdete zde.

Dějepis - mé hobby

Dějepis - mé hobby

20. 01. 2022

Naši žáci se aktivně zapojují do většiny olympiád pro středoškoláky. Aktuálně za sebou mají 51. ročník dějepisného klání. Účastnilo se celkem 24 žáků. Nejlepším byl Jan Chalupný (L3), jako druhá se umístila Berenika Chlustinová (V1) a třetí příčku obsadila Andrea Forstová (L3). Vítězům blahopřejeme, Mgr. Vočkové a Mgr. Vídeňskému děkujeme za organizaci. Foto vítězů naleznete zde.

Průběžně hodnotíme projekt

Průběžně hodnotíme projekt

20. 01. 2022

Souběžně s výukou se ve škole realizuje projekt "Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti". V pondělí 17. 1. 2022 se konala schůzka s profesory z dánské univerzity v Aarhusu a pracovníky Nadace rozvoje občanské společnosti. Vedení školy zúročilo bohaté zkušenosti z distanční výuky a schůzka probíhala on-line. Tato efektivní a finančně nenáročná forma mezinárodních setkání je opravdu skvělá. Více informací o projektu najdete zde.

Studium angličtiny se žákům daří

Studium angličtiny se žákům daří

18. 01. 2022

V druhé polovině prosince se konala školní olympiáda v anglickém jazyce, které se účastnili žáci čtvrtých ročníků. Potvrdilo se, že jsou mezi nimi skvělí angličtináři. Vyučující ANJ Ing. arch. Sladká hodnotí jejich výkony jako vynikající. V soutěži zvítězil V. Krupka (V4), druzí byli T. Thien (L4) a K. Peslová(S4), pomyslnou bronzovou medaili si odnesl V. Janega (L4). Žákům blahopřejeme a věříme, že své výborné znalosti budou dále rozvíjet. Foto naleznete zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

18. 01. 2022

Ve čtvrtek 20. 1. 2022 otevírají v SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně dveře žákům devátých tříd, jejich rodičům i široké veřejnosti. Budou připraveny informace o studijních i učebních oborech, připraven je zajímavý doprovodný program. Přijďte se přesvědčit, že tohle je opravdu skvělá škola. Více informací najdete zde. Odkaz na video zde.

Pomůžeme útulkům?

Pomůžeme útulkům?

13. 01. 2022

Obracíme se na všechny naše žáky a zaměstnance s prosbou o pomoc kočičkám a pejskům. Vyhlašujeme sbírku pro kočičí útulek ve Vrbičanech a psí útulek Bouchalka.

Můžete přinášet granule, konzervy a jiné potřeby pro zvířátka. Je možné přispět i finančně. Prostor pro svoje dárky naleznete u vchodu do školy. Sbírka potrvá do konce ledna.

Všem dárcům moc děkujeme, ředitel školy.

Pro dotazy, náměty, nápady a připomínky je tu pro Vás Mgr. Jelínková, jelinkova@sosasoukladno.cz.

Leták naleznete zde.

Jsou naši žáci finančně gramotní?

Jsou naši žáci finančně gramotní?

06. 01. 2022

V počítačových učebnách se v průběhu prosince hodně prověřovaly znalosti. Probíhalo školní kolo 11. ročníku soutěže Finanční gramotnost, které se účastnili žáci čtyřletých studijních oborů. Dařilo se opravdu mnoha žákům, nejlepších výsledků dosáhli Kateřina Stöberová (KL3), Nikola Justová (L2), Anna Kovácsová (V4), Štěpán Best (KL3), Andrea Forstová (L3) a Zuzana Motyčková (L3). V okresním kole bude naší školu reprezentovat tříčlenné družstvo.

Úspěšným žákům gratulujeme. Za organizaci děkujeme Ing. Bíbové. Foto vítězů naleznete zde.

PF 2022

PF 2022

30. 12. 2021

Vážení žáci, vážení rodiče, přátelé školy, přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce. Do roku 2022 Vám přejeme pevné zdraví, hodně optimismu a pohody, ředitel školy a celý kolektiv zaměstnanců.

Úřední hodiny studijního oddělení - podatelny školy v době vánočních prázdnin zde.

Spolu po covidu

Spolu po covidu

20. 12. 2021

Žáci 1. a 2. ročníků učebních oborů se zúčastnili v prosinci třídenního vzdělávacího a relaxačního pobytu z projektu MŠMT Spolu po covidu. Uskutečnil se v krásném okolí Berounky ve Šlovicích.
Kurz byl zaměřen na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví. Součástí programu bylo i globální rozvojové vzdělávání. Žáci i učitelé absolvovali rozličné vědomostní i sportovní aktivity, účastnili se workshopů.

Děkujeme dodavateli za poskytnuté služby, žákům a pedagogům za aktivní přístup. I přes chladné počasí se pobyt vydařil. Fotografie z akce najdete zde.

Hezký den pro Zahradu

Hezký den pro Zahradu

16. 12. 2021

Dne 7. 12. 2021 si žáci třídy S3 (obor Sociální činnost) připravili krásný program pro klienty zařízení Zahrada, poskytovatele sociálních služeb Kladno. V rámci akce „Hezký den pro Zahradu“ s klienty žáci zdobili vlastnoručně napečené perníčky, vykrajovali vánoční ozdoby z keramické hmoty, malovali na obličej, fotili a zpívali. A nakonec to nebyl jen hezký den pro klienty Zahrady, ale i pro samotné žáky a jejich doprovod. Mimo připravených aktivit se vybraní žáci zapojili i do provádění úkonů hygienické péče, což bylo zcela spontánně vymyšleno pracovníci zařízení. Žáci byli velmi rádi, že si teorii z odborných předmětů získanou ve škole mohli vyzkoušet v praxi.

Celou akci provázela pozitivní atmosféra, nadšení a milá odezvu od klientů. Vedení školy děkuje Mgr. Morávkové, která tuto akci zorganizovala a žáky doprovázela. Fotodokumentaci z akce najdete zde.

Projekt za podpory města Kladna

Projekt za podpory města Kladna

16. 12. 2021

Naše organizaci získala v tomto roce dotaci z Fondu komise Rady města Kladna pro životní prostředí na akci „Revitalizace zahrady SOŠ a SOU Kladno“. Díky této akci bylo možné v listopadu uskutečnit odbornou firmou přesyp části plochy zahrady trávníkovým substrátem a založit nový trávník. Došlo k provzdušnění trávníku, k regeneraci stávajících zelených ploch a srovnání nerovnosti terénu. Od jara 2022 budou moci žáci naší školy tuto plochu využívat k různým sportovním aktivitám na čerstvém vzduchu. Foto z realizace najdete zde.

Prezentace školy se nám opravdu vydařila

Prezentace školy se nám opravdu vydařila

09. 12. 2021

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 jsme představovali naši školu žákům devátých tříd základních škol. Učitelé a žáci si pro příchozí připravili pestrý program, Čekaly na ně soutěže, tvořivé dílny, workshopy a podrobné představení studijních a učebních oborů. Organizované skupiny ze základních škol i rodiče s dětmi dostali odpovědi na všechny otázky, prohlédli si vybavení učeben a příjemné prostředí školy. Akci hodnotíme jako mimořádně zdařilou, přišlo téměř 200 návštěvníků. Fotografie z celého dne najdete zde. Aktivity byly podpořeny v rámci projektu Odborné vzdělávání cesta k úspěšné budoucnosti.

Přednáška odborníka

Přednáška odborníka

09. 12. 2021

Žákům třetího ročníku oboru Sociální činnost zpestřila výuku přednáška odborníka z vinařické věznice. Seznámil je s fungováním věznice, denním režimem vězňů, hovořil o pracovní činnosti odsouzených i výchovných aktivitách. Došlo i na četné dotazy. V závěru pan nadporučík informoval žáky o možnostech stát se zaměstnancem věznice. Přednáška se setkala s velkým zájmem žáků.

Fotografie z přednášky najdete zde.

Den otevřených dveří x projektový den

Den otevřených dveří x projektový den

07. 12. 2021

Ve čtvrtek od 12:30 hodin do 18:00 hodin se uskuteční pro žáky ze ZŠ den otevřených dveří. Na setkání s Vámi se těší vedení školy, žáci a zaměstnanci školy. Aktivity, na které se můžete těšit najdete zde.

Jak jsme všichni tleskali

Jak jsme všichni tleskali

06. 12. 2021

Covidové trápení doléhá, stejně jako na celou českou společnost, na žáky i zaměstnance naší školy. Covid pozitivní spolužáci, nemocní rodinní příslušníci, psychická nepohoda, třídy a učitelé v karanténě. A nemocnice se plní pacienty ve vážném stavu.

Nevyšli jsme do ulic, ale do chodeb a na schodiště naší školy. Nalezli jsme v sobě optimistickou energii i vděčnost těm, kteří pomáhají nemocným ve svém okolí. Mysleli jsme na všechny, kteří bojují se svým trápením a zdravotními problémy, děkovali jsme těm, kteří jim pomáhají.

Jsou to obyčejní lidé, ale i profesionálové. Děkujeme lékařům, sestřičkám a sanitářům, kteří pečují o naše blízké. Děkujeme a fandíme, my žáci a zaměstnanci SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše.

Video najdete zde. Fotografie najdete zde.

Nastal čas předvánočních aktivit

Nastal čas předvánočních aktivit

03. 12. 2021

Období adventu s sebou přináší do naší školy mnoho aktivit. Žáci učebního oboru Aranžér a jejich učitelky odborného výcviku vdechli vánoční výzdobou celé budově tu správnou adventní atmosféru. Fotografie z vánoční výzdoby školy najdete zde.

V pátek 3. 12. 2021 ráno na žáky při vstupu do školy čekali čerti, anděl a Mikuláš, který byl nápadně podobný řediteli školy. Všichni dostali drobný dárek a mnozí radu, aby zlepšili svoji docházku či aktivitu v hodinách, četlo se i z knihy hříchů. Byl to veselý začátek dne i hezké připomenutí české mikulášské tradice. Foto naleznete zde.

Ve školní restauraci nechyběla vánoční výzdoba ani Mikulášská nadílka. Děkujeme Mikuláši za nadílku, kuchařkám a obsluze za skvělý oběd. Fotografie z oběda najdete zde.

Prezenční výuka obnovena

Prezenční výuka obnovena

01. 12. 2021

Po distanční výuce, která z epidemických důvodů probíhala téměř dva týdny, se žáci a učitelé v pondělí 29. 11. 2021 vrátili do budovy školy. Ranní testování neodhalilo žádného pozitivního žáka, proto věříme, že se covidová situace bude zlepšovat. Děkujeme žáků i zaměstnancům, že opravdu dodržují všechna platná hygienická nařízení.

Olympiáda lidských práv

Olympiáda lidských práv

01. 12. 2021

Žáci 2. a 3. ročníku studijního oboru Veřejnosprávní činnost se v listopadu zúčastnili celostátní soutěže pod názvem Olympiáda lidských práv. Pro školní kolo, které proběhlo on-line formou, byly využity školní tablety. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy, Mgr. Pěnkavové za organizaci soutěže.

UZAVŘENÍ ŠKOLY X DISTANČNÍ VÝUKA OD 18. 11. 2021.

UZAVŘENÍ ŠKOLY X DISTANČNÍ VÝUKA OD 18. 11. 2021.

16. 11. 2021

Vážení žáci, vážení rodiče, mám pro Vás aktuální informace.

Epidemická situace v naší škole se stále zhoršuje, přibyli další covid pozitivní žáci i učitelé, zvýšil se i jejich počet v karanténě. V pondělí a úterý měli žáci ředitelské volno, od čtvrtka 18. 11. 2021 do pátku 26. 11. 2021 bude škola z nařízení Krajské hygienické stanice Kladno uzavřena. V systému Bakaláři najdete aktuální informace. V případě nejasností kontaktujte primárně svého třídního učitele.

Den otevřených dveří z výše uvedených důvodů rušíme. Náhradní termín zveřejníme do konce listopadu 2021 na webu školy.

Děkujeme Vám za součinnost. S přáním pevného zdraví, Petr Paták - ředitel školy.

Den otevřených dveří 18. 11. 2021 zrušen.

Den otevřených dveří 18. 11. 2021 zrušen.

15. 11. 2021

Protiepidemická opatření a zvyšující se počet covid pozitivních žáků i zaměstnanců zásadně ovlivňují chod školy. Z personálních důvodů jsme nuceni zrušit projektový den a den otevřených dveří, které se měly uskutečnit ve čtvrtek 18. 11. 2021.

Je nám to líto, byl připraven zajímavý program pro naše žáky i návštěvníky ze základních škol a jejich rodiče.

Náhradní termín bude včas zveřejněn na webu školy.

Odvážné srdce

Odvážné srdce

11. 11. 2021

Naše studentka Tereza Kouřilová ze třídy S3 se rozhodla k velmi odvážnému kroku - nechala si ustřihnout své nádherné dlouhé vlasy, aby je mohla darovat. Nadační fond Daruj vlasy z nich nechá vyrobit paruky pro onkologicky nemocné pacienty. Terezo, máš náš respekt!

Fotografie najdete zde.

Zajímavá přednáška

Zajímavá přednáška

10. 11. 2021

Dne 8. 11. 2021 měli žáci 4. ročníku oboru Sociální činnost v předmětu Učební praxe unikátní možnost „zažít“ velmi zajímavou přednášku. Navštívila nás paní Michaela, která pracovala jako sanitářka v kladenské nemocnici. Ve 44 letech jí byla diagnostikována rakovina vaječníků. Studentům umožnila nahlédnout do zákoutí duševních pochodů, které pacienti prožívají při tak náročné diagnóze. Poradila jim, jak jednat a jak mohou pomoci jednou i svým budoucím klientům. Další komplikací pro paní Michaelu byla ve vývoji onemocnění i stomie (vývod střeva stěnou břišní). Podrobně studentům vysvětlila a názorně ukázala praktické ošetřování stomie. Dvě vyučovací hodiny velmi rychle utekly a též zůstal prostor pro vnímavé dotazy žáků.

Vedení školy děkuje paní Míše za skvělou přednášku a souhlas se zveřejněním aktuality včetně fotodokumentace, kterou najdete zde.

Provádíme pilotní ověřování projektu v rámci Evropy

Provádíme pilotní ověřování projektu v rámci Evropy

10. 11. 2021

V úterý 9. 11. 2021 jsme ve škole přivítali zástupce dánské univerzity v Aarhusu pana profesora Bjarne Wahlgrena a pracovnice Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Důvodem je zapojení naší školy do projektu "Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti" financovaného z The Velux Foundations. Jsme ve skupině osmi evropských středních škol, které pilotně ověřují dílčí projektové výstupy podpořené nadací. Pro nás je to nová zkušenost, nová výzva, kterou rádi přijímáme. Foto ze setkání najdete zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

05. 11. 2021

V úterý 9. 11. 2021 od 15:30 do 17:00 hodin proběhnou v budově školy třídní schůzky. Rozpis tříd a učitelů najdete u vchodu do budovy školy. Dovolujeme si upozornit všechny rodiče, že je v budově školy povinnost dodržovat covidová opatření. Těšíme se na setkání s Vámi.

Výuka ve strašidelných kostýmech

Výuka ve strašidelných kostýmech

05. 11. 2021

Žáci se stále snaží o zpestření školní docházky. Třída S2 přišla v rámci Halloveenu do školy v zajímavých i maličko strašidelných kostýmech. Výuku to naštěstí neohrozilo. Dívkám to slušelo, dokonalou kulisu jim vytvořila halloweenská výzdoba školy i školní jídelny. Foto naleznete zde.

Bomba ve školní kuchyni se opravdu konala

Bomba ve školní kuchyni se opravdu konala

05. 11. 2021

Plakáty ve škole i na webu inzerovaly na čtvrtek 4. 11. 2021 bombu ve školní kuchyni. Nelhaly. V brzkém ránu se ve školní kuchyni objevil michelinský kuchař Roman Paulus. On, naši žáci, kuchařky a další osazenstvo kuchyně začali realizovat čtvrteční oběd.

Podávala se čočková polévka, hovězí falešná svíčková na smetaně, losos na pánvi, Ceasar salát a kremrole s citronovým sněhem (konkrétně zde).

Vydařilo se to maximálně. Strávníci odcházeli s viditelnými boulemi za ušima. Pan hvězdný michelinový Roman Paulus v sobě nezapřel obyčejného kluka, který začínal jako učeň oboru Kuchař-číšník. Chválil naše žáky za jejich přístup a mezi vařením se s nimi bavil o tom, jak je důležité mít cíl, stále se učit a pilně pracovat.

Vedení školy děkuje všem zúčastněným za tento mimořádný kulinářský zážitek a věří, že pro žáky učebního oboru Kuchař –číšník je to katapult k závěrečným zkouškám i další profesní kariéře. Dobrou zprávou pro naši školu je příslib pana Pauluse: Přijedu znovu. A rád. Nejsme opravdu skvělá škola? Foto zde.

 Upozornění pro maturanty - jaro 2022

Upozornění pro maturanty - jaro 2022

03. 11. 2021

Upozorňujeme žáky posledních ročníků maturitních oborů, že termín podání přihlášky k maturitní zkoušce je do 1. 12. 2021. Tento termín se také týká všech, kteří chtějí vykonávat na jaře 2022 opravnou zkoušku.

Přihlášky k maturitní zkoušce budou k dispozici na studijním oddělení po zpřístupnění projektu MZ2022 Cermatem od 15. 11. 2021.

Toto sdělení se týká také všech bývalých žáků zaniklého SOŠ a SOU Stanislava Kubra Středokluky.

Exkurze na Budeč

Exkurze na Budeč

27. 10. 2021

Dne 21. 10. 2021 se žáci tříd S1, L1 a A1 zúčastnili exkurze na hradiště Budeč nad obcí Zákolany. Hradiště Budeč patří mezi jeden ze symbolů české státnosti, podle legendy se zde učil svatý Václav, patron české země.
S historii tohoto místa žáky seznámil Mgr. Lukáš Krinke, který velmi zajímavě a poutavě vyprávěl o zajímavostech spojených s Budčí. V rotundě sv. Petra a Pavla zahrála na varhany žákyně třídy S1 Markéta Pafelová. Exkurze se povedla a žáci byli velmi spokojeni.

Netušili, že největší dobrodružství na ně teprve čeká. Popadané stromy na kolejích jim zkomplikovaly návrat domů. Nakonec vše dobře dopadlo a žáci, sice se zpožděním, ale šťastně do Kladna dorazili. Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové za organizaci této akce. Foto zde.

Krásná práce našich aranžérek

Krásná práce našich aranžérek

25. 10. 2021

Konzervatoř Jana Deyla si pro konání Podzimních slavností zvolilo novorenesanční palác Žofín. Tento architektonický skvost je nádherný, ale pro společenské akce je třeba aranžovat květinovou výzdobu. Žáci oboru Aranžér s učitelkou odborného výcviku paní Zahrádkovou tuto náročnou zakázku zrealizovali. Vedení školy jim děkuje, výsledek byl opravdu perfektní. Na video z přípravy výzdoby se podívejte zde.

Měli jsme se jako na posvícení

Měli jsme se jako na posvícení

25. 10. 2021

Tematické dny ve školní kuchyni se staly v naší škole tradicí. V pátek 22. 10. 2021 si strávníci užívali posvícenského menu. V příjemném prostředí jídelny si pochutnávali na hovězím vývaru, kachně i řízečku. Vedení školy děkuje kuchařkám i žákům, kteří vařili a obsluhovali. Foto naleznete zde. Video naleznete zde.

Pyžamový den

Pyžamový den

21. 10. 2021

Žáci prvního ročníku oboru Sociální činnost vytvořili po adaptačním pobytu dobrou partu a mají i veselé nápady. Poprosili třídní učitelku, zda by jeden den výuky mohli absolvovat v pyžamech. Bylo jim povoleno a 15. 10. 2021 si svůj pyžamový den užili. Foto naleznete zde.

Exkurze logistů

Exkurze logistů

19. 10. 2021

Žáci třídy L3 a L4 se zúčastnili exkurze ve společnosti CATC (Czech Aviation Training Centre) v areálu pražského letiště. Tato firma se specializuje na výcvik pilotů, palubních průvodčích, na technické výcviky leteckých mechaniků a jiné aktivity, které souvisí s leteckým provozem.

Žáci nahlédli do zákulisí této zajímavé firmy, poté se jim věnovali dva bývalí zkušení stevardi. Odpovídali na všetečné dotazy směřujícím k jejich bohaté praxi na palubě letadel. Žáci dostali nabídku práce v této společnosti, což je velmi zaujalo. Může to být jedna z možností, kam směřovat po maturitě.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové a Mgr. Jelínkové za organizaci skvělé exkurze. Fotodokumentaci z exkurze najdete zde.

Veletrhy vzdělávání se opět konají

Veletrhy vzdělávání se opět konají

15. 10. 2021

Loňským deváťákům zkomplikovala výběr středních škol proticovidová hygienická opatření. Oblíbené Burzy škol se neuskutečnily. Nyní se mohou tyto akce konat. Zástupci naší školy se účastnili veletrhů vzdělávání v Berouně i v Domě kultury v Kladně. Příjemně nás překvapil opravdu velký zájem o naši školu. Žáci i jejich rodiče sbírali informace o učebních i studijních oborech, o dění ve škole.

Ideálním doplněním těchto informací budou dny otevřených dveří. Všechny zájemce srdečně zveme na ten nejbližší – 18. 11. 2021.

Foto najdete zde.

Návštěva z Dánska

Návštěva z Dánska

14. 10. 2021

V pondělí 11. 10. 2021 nás navštívili partneři projektu Odborné vzdělávání cesta k úspěšné budoucnosti. Ze zahraničí přijeli zástupci dánské The Velux Foundations, setkání se účastnila i projektová manažerka z nadace NROS. Seznámili se s běžným školním dnem a organizací výuky. Hlavním výstupem setkání bylo natočit klip ze života naší školy, což se úspěšně zdařilo. Výše jmenovaný projekt se začíná realizovat, v listopadu nás čekají první aktivity a workshopy žáků hrazené z tohoto projektu.

Fotografie z natáčení najdete zde.

Liga proti rakovině

Liga proti rakovině

11. 10. 2021

Poslední zářijový den se žáci naší školy, tříd KL2 a KL3, zapojili do sbírkové akce Ligy proti rakovině. Letos se jednalo již o 25. ročník této sbírky, jejíž výtěžek putuje na prevenci a léčbu rakovinových onemocnění. Žáci se akce zhostili s nadšením. Pro Ligu proti rakovině získali prodejem kvítků měsíčku lékařského úctyhodnou částku. Žákům, kteří se sbírky zúčastnili, patří velké díky.

Vedení školy děkuje za organizace Mgr. Morávkové a Mgr. Vočkové. Foto ze sbírky najdete zde.

Zahraniční návštěva

Zahraniční návštěva

11. 10. 2021

V pátek 8. 10. 2021 navštívila naši školu dvanáctičlenná delegace z Turecka. Byla složena z pedagogů a ředitelů škol.

České školství pro ně je velkou neznámou, proto chtěli vidět, jak to u nás chodí. V rámci prohlídky školy si prošli celou budovu. Byli překvapeni, jakým špičkovým vybavením disponujeme. Zajímali se o každodenní chod školy, kladli mnoho otázek k zaměření jednotlivých oborů, uplatnění našich absolventů v praxi.

Velmi se jim u nás líbilo, proto mají velký zájem o další spolupráci. Nejsme proti. Pro naše žáky i pedagogy to bude zajisté vítané rozšíření mezinárodních vztahů. Fotografie ze setkání najdete zde.

Odborné exkurze v plném proudu

Odborné exkurze v plném proudu

09. 10. 2021

Covidové období nedovolovalo realizovat exkurze, nyní je čas vše dohonit.

Žáci třetího ročníku oboru Kuchař-číšník se vydali získat praktické znalosti do pražského historického soukromého pivovaru U Fleků.
Průvodce žáky seznámil formou poutavého vyprávění s historií pivovaru, viděli suroviny pro výrobu piva, prostory pivního sklepa a varnu. Seznámili se s výrobou piva,
prohlédli si i prostory pivnice – Rytířský sál, sál Jitrnici, kabaret, zahradu. Společensko- zábavní středisko si zachovalo svůj historický ráz a velmi se žákům líbilo.
Vedení školy děkuje Mgr. Pavlíčkové za organizaci exkurze. Foto naleznete zde.

Umíme třídit odpad?

Umíme třídit odpad?

01. 10. 2021

První podzimní den roku 2021 se na náměstí Sítná v Kladně nesl v duchu ekologie. Studenti ze třídy S3 se podíleli na organizaci akce nazvané Odpadiáda. Pět osmičlenných týmů složených ze žáků různých ročníků kladenských základních škol poměřilo své síly v několika disciplínách. Vedle velkoformátového pexesa, vědomostního kvízu, luštění křížovky a třídění surovin nechyběl ani závod v běhu s popelnicí. Uvedené aktivity pojilo téma třídění odpadu. Naši studenti zaštiťovali jednotlivá stanoviště, svých rolí se zhostili na výbornou a při práci s dětmi potvrdili, že si svůj studijní obor vybrali správně.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové za organizaci této smysluplné akce. Foto naleznete zde.

Krásně jsme oslavili založení školy

Krásně jsme oslavili založení školy

27. 09. 2021

V pátek 24. 9. 2021 jsme si celý den připomínali 90. výročí založení školy (se zpožděním jednoho covidového roku ). Dopolední program patřil současným žákům školy. Jejich učitelé pro ně připravili velmi pestrý a zajímavý program. Nahlédnutí do historie, kvízy v angličtině a němčině, workshopy, vědomostní soutěže, prevence zdraví, dobročinný bazárek. Žáci oboru Sociální činnost skvěle nacvičili divadelní představení. Na školním dvoře se tančilo a na veslovacím zařízení se soutěžilo a volný vstup do fitness MůjGym Kladno. Příjemným zpestřením a bonusem byl veselý fotokoutek.

Pokračovat

Video z oslavy naleznete zde.

Výstava Sluneční králové

Výstava Sluneční králové

17. 09. 2021

Ve středu 15. 9. 2021 vycestovali žáci tříd V1, L4 a KL2 do Národního muzea v Praze. Výstava Sluneční králové žákům umožnila spatřit archeologické památky zapůjčené Egyptským muzeem v Káhiře a doplnit tak své poznatky z hodin literatury a dějepisu. Žáci za doprovodu dramatické hudby a magického světla mohli zkoumat stovky archeologických artefaktů.

Vedení školy děkuje Mgr. Vočkové, Ing. Šafránkové a Mgr. Vídeňskému za organizaci této exkurze.

A událo se i nenadálé setkání. Hokejista Jakub Voráček a jeho bývalá paní učitelka Mgr. Vočková. Foto najdete zde.

Obědvali jsme tematicky. A skvěle.

Obědvali jsme tematicky. A skvěle.

16. 09. 2021

Středa 15. 9. 2021 byla prvním tematickým dnem školní jídelny po prázdninách. Tématem byla, jak anoncoval název Okénko do Evropy, evropská kuchyně. Vše se opravdu vydařilo. Aranžéři připravili krásné prostředí, osazenstvo kuchyně skvěle uvařilo. Poprvé se v roli obsluhy představili žáci prvních ročníků. Chválíme je. Dobrý začátek, ale mnoho učení před nimi. Vedení školy děkuje žákům i učitelům ODV, bylo to moc hezké. Jídelníček je zde, foto z akce naleznete zde.

Adaptační kurz

Adaptační kurz

11. 09. 2021

Ve dnech 7. – 10. 9. 2021 proběhl adaptační kurz 1. ročníků. Žáci a pedagogové ho prožili v krásném prostředí rekreačního areálu Kletečná na Vysočině. Bohatý zážitkový program byl umocněn nádherným slunečným počasím i nadšeným přístupem žáků. Kurz se opravdu vydařil a splnil svůj prvořadý cíl, žáci se při rozličných aktivitách lépe poznali, seznámili se i se svými pedagogy. Na foto se podívejte zde.

Sbírkové dny pro Světlušku

Sbírkové dny pro Světlušku

07. 09. 2021

Nadační fond Českého rozhlasu má dlouhodobý a všeobecně známý projekt Světluška, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Od pondělí 6. 9. 2021 probíhají po celé české republice Sbírkové dny pro Světlušku. Naši žáci oboru Sociální činnost se každoročně zapojují v rolích dobrovolníků v ulicích Kladna. Letos to byli žáci 4. ročníku, kteří nejprve oslovili své spolužáky a pedagogy ve škole, posléze se vydali se sbírkovými kasičkami a dárkovými předměty do centra města. Pro maturanty to byla velmi zajímavá zkušenost. Potěšily je vstřícné reakce většiny lidí, ale nebyli ušetřeni ani negativních komentářů některých jedinců.
Od roku 2003, kdy Sbírkové dny Světlušky proběhly vůbec poprvé, se vybralo v ulicích po celém Česku celkem 114 000 dobrovolníků přes 94 milionů korun. Děkujeme žákům třídy S4 a Mgr. Renatě Svobodové za jejich charitativní aktivitu.
Foto naleznete zde.

Zahájili jsme školní rok 2021 - 2022

Zahájili jsme školní rok 2021 - 2022

02. 09. 2021

Ve středu 1. 9. 2021 se budova školy zaplnila téměř 600 žáky studijních a učebních oborů. Euforie ze setkání se spolužáky byla veliká, na své svěřence se těšili i pedagogové. Žáci prvních ročníků byli ještě ostýchaví, ale plánovaný adaptační kurz zajisté vše změní. Poprvé k nám přišli i žáci školy ze Středokluk, která k 31. 8. 2021 zanikla. Věříme, že u nás budou spokojení a budou sem chodit rádi.

Všem žákům přejeme krásný a úspěšný školní rok.

Jak to u nás vypadalo první den, se můžete podívat zde. Článek v Kladenském deníku najdete zde.

Vážení žáci, vážení rodiče,

Vážení žáci, vážení rodiče,

31. 08. 2021

informujeme Vás, že jste dnes ráno prostřednictvím systému Bakaláři obdrželi od pana ředitele informace k začátku nového školního roku.

Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny

31. 08. 2021

I v novém školním roce se mohou žáci, zaměstnanci i veřejnost stravovat ve školní jídelně. Pro zaměstnance a veřejnost jsou obědy k dispozici od 30. 8. 2021. Pro strávníky, kteří nejsou zaměstnanci školy, jsou každý den vyhrazeny tyto časy: 11:45 – 12:10, 12:35 – 13:00, 13:10 – 13:30 hodin. Pro žáky budou obědy k dispozici od 1. 9. 2021, podrobné informace obdrží od svých třídních učitelů a v systému Bakaláři.

Těšíme se na skvělá jídla a přejeme dobrou chuť.
Vyšel nám projekt a budeme pilotní školou

Vyšel nám projekt a budeme pilotní školou

29. 07. 2021

Ve čtvrtek 22. 7. 2021 se zúčastnil ředitel školy a ekonomka školy pí Ratajová podepsání memoranda o spolupráci mezi Středočeským krajem a Nadací rozvoje občanské společnosti. Téměř 30 milionů korun bude v následujících pěti letech investováno do odborných škol ve Středočeském kraji díky projektu zaměřenému na zvyšování kvality odborného vzdělávání a posilování dovedností studentů. Na území Středočeského kraje bude projekt zaměřený na podporu odborného školství realizovat Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci se SOŠ a SOU, Kladno, náměstí E. Beneše 2353 v následujících pěti letech.

Jak vidí zahájení projektu ředitel kladenské SOŠ a SOU, náměstí Edvarda Beneše 2353 na této škole Petr Paták? „Jsem opravdu rád, že pilotní ověřování budeme realizovat na naší škole. Pro nás je prioritou kvalita odborného vzdělávání s důrazem na posilování dovedností žáků tak, aby byli úspěšní při uplatnění na trhu práce. Těší mě, že zúročíme naše pedagogické zkušenosti a díky poskytnutým prostředkům budeme moci realizovat širokou škálu aktivit, které nám současný systém financování umožňuje realizovat velmi obtížně. Věřím, že tento projekt dynamicky a kvalitně nastartujeme.“

Odkaz na videoreportáž najdete zde.
Odkaz na článek najdete zde.

Pozdravy z prázdnin a naše logo v Tokiu

Pozdravy z prázdnin a naše logo v Tokiu

29. 07. 2021

Žáci i pedagogové si užívají prázdniny, provozní zaměstnanci dovolenou. A kde?

Pojďme se podívat, na jakých místech trávíte volný čas či letní brigádu. Jsme zvědaví, kam až vycestovalo logo naší školy, potěší nás ale i pozdrav z pobytu u babičky. Rádi fota zveřejníme a některé z nich určitě použijeme do školního kalendáře pro rok 2022.

Čeští olympionici s sebou vzali naše logo do Japonska. Není to náhoda, náš učitel tělesné výchovy Bc. Jan Pechr je kondičním trenérem jednoho z nich, spolupracuje s nimi i Vaše oblíbená učitelka tělocviku Mgr. Míša Kyrych. Sportovcům držíme palce, ať se jim daří.

Žákům a zaměstnancům přeji hodně hezkých zážitků a pohodových dní. Těším se na foto, ředitel školy.

PS: Vaši fotografii přikládejte do komentářů v příspěvku na facebookových stránkách školy. Připojte i popisek s Vaším jménem, třídou a místem, kde fotka vznikla (příklad: Jana Veselá, L2, na Berounce). Žáci budoucích prvních ročníků používají označení tříd S0, V0, L0, A0 atd.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

21. 07. 2021

2. kolo přijímacího řízení do učebních oborů zde.

2. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů zde.

Dobrý skutek dokonán

Dobrý skutek dokonán

20. 07. 2021

Dobrý skutek dokonán.

V závěru školního roku se ve škole uskutečnila sbírka pro rodinu Turčíkových z obce Hrušek, které ničivé tornádo zničilo dům. Díky solidaritě zaměstnanců, žáků i jejich rodičů se podařilo shromáždit 40 000 korun. Darovací šek si prohlédněte zde, videoreportáž zde.

Moc děkuji všem, kteří se zapojili, opravdu si toho vážím, ředitel školy.

Letní prázdniny, úřední hodiny

Letní prázdniny, úřední hodiny

30. 06. 2021

Krásné a bezstarostné léto, hodně sluníčka a pohody přeje všem žákům, zaměstnancům a přátelům školy ředitel školy a celý kolektiv zaměstnanců. Přání ke stažení zde.

Úřední hodiny během letních prázdnin jsou od 8:00 do 13:00 hodin. Individuální schůzky si prosím sjednejte na telefonním čísle 312 278 041.

Konečně spolu a bez roušek

Konečně spolu a bez roušek

28. 06. 2021

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se uskutečnila první velká společná akce všech našich žáků a učitelů. Projektový den Konečně spolu a bez roušek byl situován na školní zahradu. Pro žáky bylo připraveno na patnácti stanovištích mnoho vědomostních soutěží, kvízů a hlavolamů. Při workshopech se vyráběly náramky a náhrdelníky, míchaly se nealkoholické koktejly, na grilu se připravovaly mini hamburgery. Žáci třídy S3 představili svým spolužákům divadelní představení, které i přes nepříznivou covidovou dobu nacvičili. Celým dopoledním programem provázel účastníky moderátor Rádia Relax Honza Lukavský, zumba se tančila pod vedením profesionální lektorky Petry Doušové. Někteří účastníci si přinesli piknikové deky a užívali si hezkého počasí a pohodové atmosféry. Projektový den splnil očekávání. Spokojeni byli žáci i pedagogové.

Na foto se podívejte zde. Video z akce najdete zde.
Maturitní vysvědčení a výuční listy předány

Maturitní vysvědčení a výuční listy předány

23. 06. 2021

V průběhu černa téměř 150 žáků skládalo maturitní či závěrečné zkoušky. Několik komisí hodnotilo vědomosti a znalosti žáků, aby posléze zazněly konečné verdikty. Drtivá většina žáků uspěla, někteří opravdu excelentně.

Epidemická opatření zasáhla i do hromadných společenských akcí, v našem případě to bylo slavnostní předávání maturitních vysvědčení na kladenském magistrátu. Náhradní volbou byla školní zahrada. Přesto, že absolventi, pedagogové i rodiče byli vystaveni úmornému vedru, akce se vydařila.


Na foto se podívejte zde.
Článek v Kladenském deníku najdete zde.

Meeting Kladno hází

Meeting Kladno hází

17. 06. 2021

V úterý 15. 6. 2021 žilo Kladno atletickým kláním. Na Sletišti se představila celá plejáda vynikajících sportovců, zajímavý byl i doprovodný program. Naše škola byla partnerem této akce, zajišťovali jsme catering pro VIP zónu. Co vytvořili naši žáci s učiteli odborného výcviku, uvidíte zde.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

ŘEDITELSKÉ VOLNO

16. 06. 2021

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji dne 18. 6. 2021 z důvodu plánované odstávky vody volný den.

!!!POZOR!!!

Volný den se týká pouze žáků, kteří konají ODV v budově školy. Ostatní žáci, kteří konají ODV mimo budovu školy, volný den nemají.

Skončily maturitní zkoušky, do finále jdou i učni.

Skončily maturitní zkoušky, do finále jdou i učni.

15. 06. 2021

Letošní školní rok byl ve znamení proti covidových opatření, posunuly se termíny maturit i závěrečných zkoušek. Naše škola, až na několik málo praktických závěrečných zkoušek, má hotovo. Můžeme konstatovat, že maturity dopadly velmi dobře.

Velmi dobře si vedou i učni, kteří dokončují praktické zkoušky.

Těšíme se na slavnostní předání maturitních vysvědčení a výučních listů, které se uskuteční v pondělí 21. 6. 2021 na školní zahradě.

Na fotodokumentaci z maturitních a závěrečných zkoušek se podívejte zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

10. 06. 2021

Dnes ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 15:00 hodin se konají třídní schůzky žáků budoucí prvních ročníků. Těšíme se na Vás.

Otisky lidické minulosti

Otisky lidické minulosti

10. 06. 2021

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 uplynulo 79 let od lidické tragédie. Tuto smutnou událost jsme si připomněli u obrazu Lidice, který vytvořil malíř Alois Všetečka. Pracoval zde několik let jako učitel. Věnoval ho popraveným lidickým mužům, mezi kterými byli i bývalí žáci naší školy. Letošní maturantka Eliška Rambová napsala v roce 2018 krásnou báseň Lidice. Podívejte se na ni zde. Foto z dnešní piety naleznete zde.

Lidice

Eliška Rambová

Nastala noc a umlkly hlasy,
šerem se plížil ponurý stín,
na louce větrem šuměly klasy,
vzduchem se nesl podivný splín.

Hvězdy zas na nebi stříbrně září,
zklamaně se však na ruce mé tváří,
rozběhnu se, ač nevím, za čím běžím,
prodírám se tím nočním vzduchem svěžím.

Světlo se blížilo, motor již hučel,
oko se klížilo, pes teskně skučel.
Plameny jako jed létaly světem,
přinesly zkázu, ne život obětem.

Krvavé zbraně se ujaly moci,
nevinnost nechala na duši šrám,
stalo se neštěstí během té noci,
nezůstal netknutý ani ten trám.

Vozy se vzdalují,
oči již tesknou,
neštěstí malují,
slzy se lesknou.

Osud byl předurčen,
život zde bledne,
konec byl zaručen,
národ zas s hrdostí hlavy své zvedne.

Hodnocení didaktických testů v Českém rozhlase

Hodnocení didaktických testů v Českém rozhlase

09. 06. 2021

Výsledky didaktických testů už znají maturanti i učitelé. O jejich obsahu a náročnosti diskutují odborníci i široká veřejnost. Ředitele školy požádal o stanovisko Český rozhlas Region. Jaký názor má na letošní didaktické testy Mgr. Paták, si poslechněte zde.

Projekt Odborné vzdělávání cesta k úspěšné budoucnosti

Projekt Odborné vzdělávání cesta k úspěšné budoucnosti

01. 06. 2021

Symbolicky 1. 6. na Den dětí se veřejnosti představuje nový projekt, který je zaměřený na zvyšování kvality odborného vzdělávání a posilování dovedností studentů ve Středočeském kraji. Máme velkou radost, že pilotní ověřování projektu za 30 milionů korun bude probíhat právě v naší škole. Leták naleznete zde, článek o projektu zde.

Rozloučili jsme se s Pavlem Beňákem

Rozloučili jsme se s Pavlem Beňákem

27. 05. 2021

V letošním školním roce jsme se ve škole setkali s událostí nejsmutnější. V lednu zemřel žák třídy S4 Pavel Beňák. Byl to obrovský smutek nejen pro jeho rodinu, ale i pro spolužáky a zaměstnance školy. V úterý 25. 5. 2021 se jeho rodina, spolužáci, pedagogové a ředitel školy sešli na posledním rozloučení na rozptylové loučce kladenského hřbitova. Bylo to smutné a bolestné. Pavle, téměř čtyři roky jsme se vídali v naší škole. Jsme za to moc rádi, budeme na Tebe vzpomínat jako na velkého bojovníka. Nad nemocí jsi nezvítězil, ale pro nás budeš vždy ten obdivuhodný a statečný kluk.

Foto naleznete zde.

Maturanti jdou do finále

Maturanti jdou do finále

25. 05. 2021

V pondělí 24. 5. 2021 začaly žákům čtvrtých ročníků maturitních tříd didaktické testy. Prověří jejich znalosti z českého jazyka, angličtiny či matematiky. Nepíší je však všichni, MŠMT povolilo výjimku. Mnozí žáci oboru Sociální činnost doložili potvrzení o práci ve zdravotnických službách, a proto mohli být psaní didaktických testů zproštěni. Těm ostatním přejeme, aby se jim dařilo a testy úspěšně zvládli.

Píše se o nás v Kladenských listech.

Fotografie z maturitních zkoušek najdete zde.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

18. 05. 2021

ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

37-42-M/01 Logistické a finanční služby; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání zde
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání zde
75-41-M/01 Sociální činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání zde

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

65-51-H/01 Kuchař – číšník; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání zde
66-52-H/01 Aranžér; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání zde
66-51-H/01 Prodavač; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání zde

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání 2 roky; denní forma vzdělávání zde

Vzor odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání zde

Byli jsme pochváleni Českou školní inspekcí

Byli jsme pochváleni Českou školní inspekcí

12. 05. 2021

V uplynulých dnech navštívil naši školu tým České školní inspekce, aby zmapoval dopady distanční výuky. Víme, že naši pedagogové vyučují on-line opravdu velmi dobře, víme, že aktivita většiny žáků je výborná. Hospitační činnost inspektorů v on-line hodinách tuto skutečnost potvrdila. Jsme potěšeni, že kladné hodnocení teoretické i praktické výuky nedostáváme pouze od rodičů a žáků, ale potvrdili je i odborníci. A nejvíce potěšeni jsme z návratu žáků do školních lavic, který by se měl realizovat 24. 5. 2021.

Přijímací zkoušky začaly

Přijímací zkoušky začaly

10. 05. 2021

Epidemická situace komplikuje nejen výuku, ale i přijímací zkoušky. V týdnu od 3. 5. 2021 probíhají v naší škole přijímací zkoušky do nástavbového studia i do čtyřletých maturitních oborů. Uchazeči o nástavbové studium konají jednotnou přijímací zkoušku prezenčně v budově školy, zájemci o čtyřleté maturitní obory absolvují školní přijímací zkoušku on-line. Všem uchazečům přejeme, aby se jim dařilo, a na ty nejúspěšnější se těšíme 1. září ve škole.

Výuka, co má šťávu,

Výuka, co má šťávu,

28. 04. 2021

je motto vzdělávacího programu Energetická gramotnost, do kterého je naše škola zapojena. Tento projekt ukazuje žákům, že podstatné otázky energetiky se týkají i jich, seznamuje je s aktuálními energetickými tématy, poskytuje odborné materiály do výuky. V současné době jsou naplánovány další přednášky, aktuálně on-line. Na certifikát, kterým jsme zařazeni na mapu energeticky gramotných škol, se můžete podívat zde.

Nelehká cesta k výučním listům

Nelehká cesta k výučním listům

23. 04. 2021

Rozvolnění protiepidemických opatření umožnilo realizaci odborného výcviku pro žáky třetích ročníků. Aranžéři, kuchaři-číšníci i prodavači začali docházet na konzultace do budovy školy. Účast na těchto hodinách byla nepovinná, ale zájem měli všichni žáci. Programem setkání bylo především opakování praktických dovedností, které musí prokázat při závěrečných zkouškách ten, kdo chce uspět. Spolu se zvládnutím písemné části závěrečné zkoušky je to podmínka pro získání výučního listu. Foto naleznete zde.

Přijímací řízení - aktuální informace pro uchazeče

Přijímací řízení - aktuální informace pro uchazeče

23. 04. 2021

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

na základě četných dotazů připomínáme další harmonogram a organizaci přijímacího řízení. Pokyny se neliší od aktualizace ze dne 22. 3. 2021, více informací zde.

Praktická část maturitní zkoušky začala

Praktická část maturitní zkoušky začala

19. 04. 2021

V náročném on-line školním životě došlo konečně ke změně. Do budovy školy se vrátili maturanti a jejich pedagogové. Ve dnech 19. a 20. 4. 2021 probíhá praktická část maturitní zkoušky. Výsledky antigenních testů na COVID19 byly u všech testovaných žáků negativní, jejich účasti u této důležité zkoušky tedy nic nebrání. Držíme žákům palce, aby se jim dařilo a všichni uspěli. Fotografie z praktické maturitní zkoušky najdete zde.

Jerusalema aneb ve škole se tančilo

Jerusalema aneb ve škole se tančilo

15. 04. 2021

Milí žáci, chcete si připomenout, jak vypadá Vaše škola, ve které jste od 17. prosince nebyli? Zaměstnanci se připojili k taneční výzvě na podporu zdravotníků. Natočili video v prostředí, které dobře znáte. Život v časech koronavirové pandemie je složitý pro nás všechny. Děkujeme zdravotníkům, v jejichž řadách pracují i naše žákyně, ale i všem žákům, kteří zvládají distanční výuku. Jsem moc rád, že výuku vede náš tým pedagogů opravdu velmi dobře, Mgr. Petr Paták, ředitel školy. Video naleznete zde.

Aktuální dění ve škole

Aktuální dění ve škole

14. 04. 2021

V úterý 13. 4. 2021 jsme realizovali on-line třídní schůzky, na kterých třídní učitelé řešili s rodiči především prospěch a účast žáků na distanční výuce, odpovídali na dotazy k návratu žáků do budovy školy. Ten by uvítali nejen rodiče, učitelé ale i žáci. Rodiče pochvalně hodnotili fungování on-line výuky, spokojeni jsou s tím, že téměř všechny hodiny probíhají on-line. Věříme, že příště se s rodiči setkáme už v budově školy.

On-line třídní schůzky

On-line třídní schůzky

07. 04. 2021

Vážení rodiče, vážení žáci, třídní schůzky budeme opět realizovat ve virtuální podobě v úterý 13. 4. 2021 v době od 16:30 – 17:30 hodin. Třídní učitelé Vám poskytnou informace o docházce, prospěchu i aktuální informace o organizaci výuky v dalším období. Podrobnější informace ke vstupu na třídní schůzku obdržíte od třídního učitele prostřednictvím systému Bakaláři. V případě, že se nemůžete třídní schůzky zúčastnit, kontaktujte prosím třídního učitele.

Těšíme se na setkání s Vámi, ředitel školy.

Velikonoce

Velikonoce

03. 04. 2021

Velikonoce jsou svátky, které oslavují jaro a přinášejí naději.
Přeji Vám pevné zdraví, pohodu, radost, krásné a veselé slunečné dny.
Zvládneme to!

Podařila se nám skvělá akce

Podařila se nám skvělá akce

29. 03. 2021

V pátek 26. 3. 2021 jsme realizovali historicky první on-line projektový den J. A. Komenský vážně i nevážně. Náš ojedinělý projekt se nám opravdu vydařil. Jeho cílem bylo připomenout výročí narození Učitele národů a ukázat, jak důležité je vzdělání. Žáci si formou soutěží a kvízů připomněli důležité mezníky v životě této osobnosti, jeho ideje a dílo. Vizionářský pedagog a filozof se stal i námětem excelentní básně naší žákyně Elišky Rambové. Přečtěte si ji zde.

Projektový den navštívilo mnoho významných osobností, na všech stanovištích probíhal atraktivní program. Podrobné informace a jména hostů naleznete zde. Největší devizou této akce byla velká spokojenost žáků i pedagogů.

Videoreportáž z akce najdete zde. Článek v Kladenských listech zde.

J. A. Komenský vážně i nevážně

J. A. Komenský vážně i nevážně

24. 03. 2021

V pátek 26. 3. 2021 bude v naší škole probíhat první projektový den on-line. Vzhledem k tomu, že si v těchto dnech budeme připomínat výročí narození J. A. Komenského, bude tato akce zaměřena na význam vzdělání. Žáci se setkají se zajímavými osobnostmi, čekají na ně workshopy, soutěže a další zajímavé aktivity. Bude to vítané zpestření distanční výuky.

Krásný začátek projektového dne již po půl osmé ráno s moderátorem Honzou Lukavským na RADIU RELAX.

Plakát si prohlédněte zde.

Aktuální informace k přijímacímu řízení – aktualizace ze dne 22. 3. 2021

Aktuální informace k přijímacímu řízení – aktualizace ze dne 22. 3. 2021

22. 03. 2021

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci, na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu došlo k dalším změnám v probíhajícím přijímacím řízení, které se nově týkají všech oborů studia.

Připravili jsme pro Vás rekapitulaci změn podle oborů, více informací zde.

Přijímací zkoušky se blíží

Přijímací zkoušky se blíží

19. 03. 2021

V tomto týdnu jsme zahájili přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Žáci, kteří podali přihlášku ke studiu do některého maturitního oboru, mají možnost se pravidelně v pondělí a ve čtvrtek účastnit seminářů z českého jazyka a matematiky. Cílem těchto setkání je zopakovat a procvičit si učivo, které deváťáci musí zvládnout v rámci přijímacího řízení.

Vedení školy potěšilo, že zájem mezi uchazeči je velký, někteří žáci jsou podle informací vedoucích kurzů opravdu šikovní. Kurzy pokračují i v dalších týdnech. Pamatujte, že i zde platí: Štěstí přeje připraveným.

Naše děvčata stále v první linii

Naše děvčata stále v první linii

16. 03. 2021

Na školním webu průběžně informujeme o našich žákyních, které již od loňského roku vypomáhají ve zdravotnických a sociálních službách. Je správné, že právě na tuto skupinu maturantů bude pamatováno při úpravě podmínek letošních maturit, opravdu pracovat a studovat je velmi obtížné. Dívky jsou opravdu statečné. Zodpovědně se se účastní i očkování zdravotnického personálu, kde se potkaly i s ředitelem naší školy. Děvčata, vážíme si vašeho přístupu i aktivity.

Článek v Kladenských listech najdete zde.

Bezpečnost jako základ práce ve školství

Bezpečnost jako základ práce ve školství

11. 03. 2021

Každoročně musí všichni zaměstnanci škol absolvovat ze zákona povinné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví. Hygienická nařízení komplikují i realizaci přednášek tohoto typu. Naše škola disponuje výborným technickým vybavení, proto se ve středu 10. 3. 2021 mohlo více než 70 zaměstnanců účastnit této on-line akce. Lektor PaedDr. Pavel Skácelík, PhD. se vedle obvyklých bezpečnostních témat věnoval i současným opatřením ve školách. Hovořilo se o probíhajícím očkování pedagogů, testování žáků a zaměstnanců i o dodržování aktuálních bezpečnostních opatřeních v naší škole.

Proškolení všichni zaměstnanci uvítali. V současné době platí daleko více, že dodržování bezpečnostních předpisů chrání zdraví nás všech.

Starší aktuality si můžete prohlédnout na této stránce.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.