logo Kladno

Podnikání (dálkové)

64-41-L/51 | délka: 3 roky | denní forma vzdělávání

Možnost vzdělávání pro úspěšné absolventy s ukončením středního vzdělání s výučním listem ostatních oborů.

Žáci nástavbového maturitního studia se připravují na vedení malé firmy, na podnikání zejména ve sféře služeb. V teoretické výuce získávají znalosti z účetnictví, ekonomiky, práva, managementu, marketingu. Během 1. ročníku žáci absolvují 14 denní souvislou praxi v různých institucích, jsou to např. obecní úřady, malé firmy, státní organizace.

Obor ve školním roce 2021/2022 otevřen nebude

Ve škole oceňujeme především skvělé zázemí a pedagogický sbor. Učitelé nás soustavně připravují na maturitu a vytvářejí výborné studijní podmínky.

Lucie a Honza
Jaké absolvujete odborné předměty?
  • Účetnictví
  • Ekonomika
  • Management a marketing
  • Základy práva
  • Písemná a elektronická komunikace
  • Aplikovaná psychologie
Profil absolventa

Nástavbové vzdělání – dvouletý denní obor, nebo tříletý dálkový obor vzdělání pro absolventy učebních oborů s výučním listem. Obor je zakončen maturitní zkouškou. Absolvent získá kompetence potřebné k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. Důraz je kladen na  zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi. Absolventi budou moci v praxi vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Fotogalerie
Kritéria přijetí a přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení naleznete v sekci přijímací řízení

Další informace Vám rádi poskytneme na telefonu 312 278 041, e-mailu skola@sosasoukladno.cz nebo Vás uvidíme na dni otevřených dveří.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.