logo Kladno

Otevřená, efektivní, fungující
a moderní škola

SOŠ a SOU Kladno má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Máme výborné a šikovné mistrové, učí nás moderní techniky aranžérské práce, rozvíjejí naší kreativitu. Vyrábíme krásné a zajímavé věci.
V této škole jsem se vyučil. Je fajn, že je možné si tady udělat i nástavbu. Jsem spokojený s přístupem učitelů, hodně nás naučí.
Líbí se mi přístup učitelů. Ve škole jsem si udělal barmanský kurz. Odborný výcvik mám ve skvělé restauraci, hodně jsem se toho tam naučil, jsem fakt spokojenej.
Máme skvělou třídní učitelku, škola nás baví, máme zajímavé exkurze do firem. Pracovat budeme po škole určitě v bance nebo logistice.
Škola mu nabízí výuku v moderně vybavené škole s kvalitním pedagogickým sborem a praxi na atraktivních pracovištích.
Ve škole oceňujeme především skvělé zázemí a pedagogický sbor. Učitelé nás soustavně připravují na maturitu a vytvářejí výborné studijní podmínky.
Chodíme sem rádi. Máme příjemného pana ředitele, kterému záleží na tom, abychom měli ve škole dobré podmínky k učení. Učitelé nám pomáhají, oceňujeme jejich individuální přístup k žákům.
Jsme moc spokojení s učiteli a jejich výukou, máme rádi i odbornou praxi, kterou máme ve druháku a třeťáku.
Na škole oceňujeme férový přístup ke studentům. Na veřejce jsme spokojeni, dostáváme se k informacím, které se nám budou v praxi hodit.

Aktuality ze školy

Školní parlament

Školní parlament

14. 09. 2019

V pátek 13. 9. 2019 proběhlo v budově školy první jednání školního parlamentu v tomto školním roce. Žáci se dozvěděli, co nového se podařilo ve škole v průběhu prázdnin, novinky o školní kuchyni a především byli seznámeni s organizací školního roku. Ředitel školy, výchovná poradkyně a školní metodik prevence seznámili žáky s jejich náplní práce, zejména se strategií školy u neprospívajících žáků. Na závěr jednání žáci měli možnost vyjádřit své náměty či připomínky. Zápis ze školního parlamentu najdete na nástěnce výchovného poradce, tj. v prvním patře budovy. Fotografie z jednání najdete zde.

Světluška

Světluška

11. 09. 2019

Žáci naší školy se již několik let pravidelně účastní sbírkových dnů pro Světlušku. Cílem dobročinné sbírky je pomoci dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. V letošním roce se v úterý 10. 9. 2019 zapojili do této akce žáci třídy S3. Vydali se do centra města, aby oslovili kladenské občany, posléze s kasičkami prošli i naši školu. Byli velmi spokojeni, protože se setkávali se vstřícnými občany, spolužáky i zaměstnanci školy. Vedení školy velmi děkuje žákům za jejich aktivitu, Mgr. Sudové za přípravu, organizaci a realizaci této charitativní akce. Foto naleznete zde, článek v Kladenském deníku zde.

Adaptační pobyt žáků

Adaptační pobyt žáků

10. 09. 2019

V týdnu od 9. 9. 2019 se žáci prvních ročníků účastní adaptačního pobytu v rekreačním středisku Kletečná u Humpolce. Téměř dvě stovky dětí a pedagogů před sebou mají velmi zajímavý týden. V bohatém programu jsou zastoupeny týmové soutěže, sportovní aktivity, kulturní zážitky i turistika. Adaptační pobyt je prioritně zaměřen na vytvoření pozitivních a přátelských vztahů nejen mezi žáky v třídních kolektivech, ale i mezi žáky a pedagogy. Prvákům držíme palce, aby se jim kurz vydařil, v jejich středoškolském studiu byli úspěšní a ve škole se jim líbilo. Na foto se můžete podívat zde.

Zahájení školního roku 2019 – 2020

Zahájení školního roku 2019 – 2020

02. 09. 2019

V pondělí 2. 9. 2019 jsme zahájili nový školní rok, kterého se účastnilo téměř 600 žáků. V průběhu prázdnin probíhaly v budově stavební úpravy, odkrývaly se nástěnné mozaiky, vybavení školy prošlo další modernizací. Vedení školy přeje žákům a pedagogům, aby pro ně byl letošní rok úspěšný.

Na foto se můžete podívat zde.

Zahájení školního roku 2019 – 2020

Zahájení školního roku 2019 – 2020

28. 08. 2019

Vážení rodiče, vážení žáci, školní rok 2019 - 2020 zahajujeme v pondělí 2. 9. 2019 od 8:00 hodin v budově školy. Rozmístění tříd do konkrétních učeben najdete na vstupních dveřích a dotykové obrazovce v přízemí školy. Budou probíhat třídnické hodiny – organizační záležitosti, žáci prvních ročníků končí v 11:30 hodin, ostatní ročníky a nástavbové studium v 10:40 hodin.

Těšíme se na Vás.

Odkazy