logo Kladno

Otevřená, efektivní, fungující
a moderní škola

SOŠ a SOU Kladno má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Máme výborné a šikovné mistrové, učí nás moderní techniky aranžérské práce, rozvíjejí naší kreativitu. Vyrábíme krásné a zajímavé věci.
V této škole jsem se vyučil. Je fajn, že je možné si tady udělat i nástavbu. Jsem spokojený s přístupem učitelů, hodně nás naučí.
Líbí se mi přístup učitelů. Ve škole jsem si udělal barmanský kurz. Odborný výcvik mám ve skvělé restauraci, hodně jsem se toho tam naučil, jsem fakt spokojenej.
Máme skvělou třídní učitelku, škola nás baví, máme zajímavé exkurze do firem. Pracovat budeme po škole určitě v bance nebo logistice.
Škola mu nabízí výuku v moderně vybavené škole s kvalitním pedagogickým sborem a praxi na atraktivních pracovištích.
Ve škole oceňujeme především skvělé zázemí a pedagogický sbor. Učitelé nás soustavně připravují na maturitu a vytvářejí výborné studijní podmínky.
Chodíme sem rádi. Máme příjemného pana ředitele, kterému záleží na tom, abychom měli ve škole dobré podmínky k učení. Učitelé nám pomáhají, oceňujeme jejich individuální přístup k žákům.
Jsme moc spokojení s učiteli a jejich výukou, máme rádi i odbornou praxi, kterou máme ve druháku a třeťáku.
Na škole oceňujeme férový přístup ke studentům. Na veřejce jsme spokojeni, dostáváme se k informacím, které se nám budou v praxi hodit.

Aktuality ze školy

Upozornění pro maturanty

Upozornění pro maturanty

16. 08. 2018

V termínu 16. 8. 2018 byla všem maturantům, kteří se přihlásili k písemné maturitní zkoušce v podzimním termínu 2018, poslána na jejich e-mail Pozvánka k MZ.

Praktické maturitní zkoušky se konají v pondělí 10. 9. 2018, ústní zkoušky ve čtvrtek a v pátek 13. a 14. 9. 2018 dle rozpisu (viz hlavní nástěnka ve škole). Začátek zkoušek je v 8:00 hodin.

Volný den, letní prázdniny

Volný den, letní prázdniny

29. 06. 2018

Vážení žáci, vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji dne 29. 6. 2018 z organizačních a technických důvodů volný den, ředitel školy.

Krásné prázdniny, hodně radosti, veselých zážitků i neobyčejných dobrodružství přeje všem žákům, rodičům a zaměstnancům ředitel školy.

Úřední hodiny v době letních prázdnin 2018 jsou Po, Út, St, Pá od 8:00 do 13:00 hodin, Čt od 10:00 do 15:00 hodin. Po předchozí telefonické domluvě na tel. 312 278 041 i mimo úřední hodiny.

Upozornění pro maturanty

Upozornění pro maturanty

28. 06. 2018

Dnes byl zaslán všem maturantům email s přílohou „Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce“ konané v podzimním zkušebním období roku 2018.

Zkontrolujte si, prosím, zda informace obsažené v přiloženém výpisu odpovídají Vaší přihlášce k maturitní zkoušce (zaměřte se zejména na výčet přihlášených zkušebních předmětů). Výpis z přihlášky neobsahuje z důvodu ochrany osobních údajů Vaše rodné číslo. Dostavte se do školy k podpisu protokolu o předání výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce.

Pokud se nemůžete dostavit do školy a zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu cespiva@sosasoukladno.cz či telefonního čísla 312 278 041, a to nejpozději dne 29. 6. 2018. Pokud se nemůžete dostavit do školy k podpisu protokolu o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, zašlete poštou vytištěný a podepsaný protokol o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na adresu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, náměstí Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno, a to nejpozději dne 4. 7. 2018.

Kontrola pomůcek k maturitní zkoušce podzim 2018 (tabulky, slovníky a další pomůcky) proběhne ve spádové škole, tj. ve SZŠ a VOŠZ Kladno ve dnech 27. – 31. 8. od 8.00 do 12.00 hodin, 29. 8. od 8.00 do 16.00 hodin.

Známky uzavřeny, výlety povoleny

Známky uzavřeny, výlety povoleny

27. 06. 2018

Poslední týden tohoto školního roku patřil v naší škole rozličným aktivitám. Nejdůležitější akcí bylo slavnostní předání výučních listů. Šťastní absolventi, dojatí rodiče i spokojení pedagogové si společně tento významný okamžik opravdu užili.

Žáci se svými pedagogy realizovali rozličné aktivity. Velký úspěch měly opravdu všechny – vodácké putování po Berounce, výlet do Drážďan, návštěva ZOO Praha, boje v úžasném paintballovém areálu v Přelíci i zážitkové sportování v jump aréně v Praze. Foto z hezkého konce školního roku naleznete zde.

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

26. 06. 2018

Dne 19. 6. 2018 se v naší škole uskutečnila recitační soutěž. Mezi zúčastněnými studenty excelovala Kristýna Bušková ze třídy VS3 s básní Jana Skácela Píseň o veliké vině, pomyslné druhé místo obsadil Adam Kühnel ze třídy V2 s Baudelairovou básní Don Juan. Velmi dobře si vedly i Naďa Čermáková (VS3), Sabina Moravcová (VS3), Marie Ryzcová (V2), Natálie Šlégrová (V2), Anežka Tichá (S1), Kateřina Šubová (S1) a Kateřina Houdová (S1).

Vedení školy děkuje všem recitátorům za odvedené výkony, Mgr. Richterové a Mgr. Fellerovi za organizaci soutěže. Fotografie ze soutěže najdete zde.

Odkazy