logo Kladno

Otevřená, efektivní, fungující
a moderní škola

SOŠ a SOU Kladno má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Máme výborné a šikovné mistrové, učí nás moderní techniky aranžérské práce, rozvíjejí naší kreativitu. Vyrábíme krásné a zajímavé věci.
V této škole jsem se vyučil. Je fajn, že je možné si tady udělat i nástavbu. Jsem spokojený s přístupem učitelů, hodně nás naučí.
Líbí se mi přístup učitelů. Ve škole jsem si udělal barmanský kurz. Odborný výcvik mám ve skvělé restauraci, hodně jsem se toho tam naučil, jsem fakt spokojenej.
Máme skvělou třídní učitelku, škola nás baví, máme zajímavé exkurze do firem. Pracovat budeme po škole určitě v bance nebo logistice.
Škola mu nabízí výuku v moderně vybavené škole s kvalitním pedagogickým sborem a praxi na atraktivních pracovištích.
Ve škole oceňujeme především skvělé zázemí a pedagogický sbor. Učitelé nás soustavně připravují na maturitu a vytvářejí výborné studijní podmínky.
Chodíme sem rádi. Máme příjemného pana ředitele, kterému záleží na tom, abychom měli ve škole dobré podmínky k učení. Učitelé nám pomáhají, oceňujeme jejich individuální přístup k žákům.
Jsme moc spokojení s učiteli a jejich výukou, máme rádi i odbornou praxi, kterou máme ve druháku a třeťáku.
Na škole oceňujeme férový přístup ke studentům. Na veřejce jsme spokojeni, dostáváme se k informacím, které se nám budou v praxi hodit.

Aktuality ze školy

Exkurzní vyučování ve Všehrdech

Exkurzní vyučování ve Všehrdech

19. 06. 2018

Dne 12. 6. 2018 se žáci třídy L2 a L3 zúčastnili exkurze ve věznici Všehrdy. Během exkurze měli žáci možnost vyslechnout si příběhy dvou odsouzených mladých chlapců, kteří se do vězení dostali za distribuci drog a jejich užívání. Toto autentické vyprávění bylo opravdu zajímavé. V další části prohlídky nahlédli žáci do cely předběžného zadržení, viděli soudní síň, která se nachází ve věznici. Po celou dobu žáky doprovázela paní asistentka a člen ostrahy, kteří jim odpovídali na mnoho dotazů. Exkurze se velmi vydařila a žáci si odnášeli domů nevšední zážitek.

Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové za organizaci této zajímavé akce.

Upozornění pro maturanty

Upozornění pro maturanty

16. 06. 2018

Dnes byl všem žákům, kteří maturovali na jaře 2018, poslán na jejich e-mail PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŽÁKA. Protokol si můžete vyzvednout také osobně na studijním oddělení.

Více informací k přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2018 najdete zde.

Beseda s úspěšným absolventem

Beseda s úspěšným absolventem

15. 06. 2018

Velice nás těší, když se k naší škole hlásí naši bývalí absolventi. Máme radost z toho, že jsme jim pomohli nastartovat kariéru v oboru, který u nás vystudovali, že nabyté vědomosti uplatňují v praxi. Jedním z nich je i pan Luboš Pondělíček, který ve středu 13. 6. 2018 besedoval s žáky 3. ročníku oboru Logistické a finanční služby. Neformálním způsobem a osobním příkladem zaujal všechny posluchače. V závěru besedy byl prostor i na zodpovězení otázek.

Vedení školy děkuje za přínosnou besedu panu Pondělíčkovi a Ing. Nobilisové za organizaci. Fotografie z besedy najdete zde.

Lidické události

Lidické události

15. 06. 2018

Ve středu 13. 6. 2018 se vybraní žáci třídy A1 zúčastnili spolu s vyučující českého jazyka Mgr. Zdeňkou Hlavničkovou besedy s přeživšími lidickými dětmi ve Státní vědecké knihovně v Kladně. Poutavé vyprávění paní Marie Šupíkové, která se dostala do německé rodiny v Polsku jako desetiletá, vzalo za srdce všechny zúčastněné. Přišla o otce i bratra, s maminkou se setkala po válce, ale ta brzy umřela a ona byla vychovávána tetou, které se její 3 děti nevrátily. Po svém návratu hovořila pouze německy. Pan Pavel Horešovský se narodil 16 dní před lidickou tragédií, než nacisté zastřelili jeho otce a dalších 172 lidických mužů. Jeho matka byla odvezena do koncentračního tábora a on strávil téměř 3 roky v německém sirotčinci v pražské Krči. Po válce si ho vyzvedl děda, vrátila se i maminka. Žáci odcházeli po besedě plní dojmů. Rozšířili si své poznatky o lidické tragédii.

Závodili jsme na dračích lodích

Závodili jsme na dračích lodích

15. 06. 2018

Ve středu 13. 6. 2018 se naši žáci účastnili závodů dračích lodí pro střední školy v Praze-Hostivaři. V deštivém počasí nastoupila posádka naší školy ve složení: Příhodová, Titlbachová, Mutínská, Ryzcová, Novotná, Petrová, Dlouhý, Kühnel (všichni V2), Jůzová (V1), Hrubešová, Houdová, Pokorná, Čipčalová, Fiedlerová, Vavřík (všichni S1), Holeček (L1), Moravec (PK2) a Hrubeš (VS3). Dračí loď je dlouhá 12,5 metru a váží 250 kg. Naši žáci i přes to, že neměli s takovouto lodí žádné zkušenosti, dojeli velmi dobře, se ztrátou pouhých 5 s na vítěznou loď.

Vedení školy jim všem děkuje za vzornou reprezentaci, Mgr. Kyrych a Bc. Neumannové za organizační zajištění. Fotografie z akce najdete zde.

Odkazy