logo Kladno

Otevřená, efektivní, fungující
a moderní škola

SOŠ a SOU Kladno má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Máme výborné a šikovné mistrové, učí nás moderní techniky aranžérské práce, rozvíjejí naší kreativitu. Vyrábíme krásné a zajímavé věci.
V této škole jsem se vyučil. Je fajn, že je možné si tady udělat i nástavbu. Jsem spokojený s přístupem učitelů, hodně nás naučí.
Líbí se mi přístup učitelů. Ve škole jsem si udělal barmanský kurz. Odborný výcvik mám ve skvělé restauraci, hodně jsem se toho tam naučil, jsem fakt spokojenej.
Máme skvělou třídní učitelku, škola nás baví, máme zajímavé exkurze do firem. Pracovat budeme po škole určitě v bance nebo logistice.
Škola mu nabízí výuku v moderně vybavené škole s kvalitním pedagogickým sborem a praxi na atraktivních pracovištích.
Ve škole oceňujeme především skvělé zázemí a pedagogický sbor. Učitelé nás soustavně připravují na maturitu a vytvářejí výborné studijní podmínky.
Chodíme sem rádi. Máme příjemného pana ředitele, kterému záleží na tom, abychom měli ve škole dobré podmínky k učení. Učitelé nám pomáhají, oceňujeme jejich individuální přístup k žákům.
Jsme moc spokojení s učiteli a jejich výukou, máme rádi i odbornou praxi, kterou máme ve druháku a třeťáku.
Na škole oceňujeme férový přístup ke studentům. Na veřejce jsme spokojeni, dostáváme se k informacím, které se nám budou v praxi hodit.

Aktuality ze školy

Naši žáci se orientují ve světě financí

Naši žáci se orientují ve světě financí

21. 05. 2019

Napříč třídami pokračuje v naší škole cyklus přednášek z oblasti finanční gramotnosti. V minulém týdnu byli účastníky přednášky a následného workshopu žáci třídy V3. Ve čtyřhodinovém bloku je lektoři seznámili nejen s teoretickou stránkou fungování finančnictví, ale i s praktickými návody, které jim v běžném životě pomůžou orientovat se ve světě financí. Na foto z akce se podívejte zde.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

19. 05. 2019

Vážení uchazeči,

od pondělí 13. 5. 2019 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do učebního oboru Prodavač. Více informací naleznete zde.

Nejpozději na konci měsíce května po ukončení správního řízení ve věci odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí budeme vyhlašovat druhé kole přijímacího řízení pro učební obor Kuchař – číšník.

O týden později i pro maturitní obory Logistické a finanční služby a Veřejnosprávní činnost.

Přijímací zkoušky se ve druhém kole přijímacího řízení nekonají, rozhodující je datum doručení správně vyplněné přihlášky.

Začaly ústní maturity

Začaly ústní maturity

17. 05. 2019

Pondělí 13. května 2019 bylo dnem D. Našim žákům začala ústní část maturitních zkoušek, poslední meta, kterou je třeba zdolat, aby se člověk stal držitelem maturitního vysvědčení. Znalosti žáků budou až do konce příštího týdne hodnotit dvě komise.

Maturantům přejeme, aby byli úspěšní, se všemi se těšíme na viděnou v úterý 28. 5. 2019 ve 13:30 hodin při slavnostním předání maturitních vysvědčení v obřadní síni kladenského magistrátu.
Foto z průběhu maturit naleznete zde.

Armáda České republiky v naší škole

Armáda České republiky v naší škole

15. 05. 2019

Pondělí 13. 5. 2019 začalo pro žáky tříd S2 a A1 velmi zajímavým setkáním. Přišel mezi ně profesionální voják, aktivní účastník několika zahraničních misí. V atraktivním tříhodinovém bloku hovořil o české armádě, o tom jak se stát vojákem, ale především se věnoval zahraničním misím do Afriky a Afganistánu. Žákům přiblížil podmínky, ve kterých při těchto akcích vojáci žijí, jejich každodenní činnosti i dlouhodobé cíle zahraničních misí. Velmi zajímavou částí setkání bylo i vyprávění rodinného příslušníka o pocitech, které zažívají blízcí vojáků při jejich zahraničních výjezdech. Tato prezentace Armády České republiky se u žáků setkala s velkým ohlasem, byli nadšeni.

Prodloužení úředních hodin

Prodloužení úředních hodin

14. 05. 2019

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

ve středu 15. 5. 2019 jsme pro Vás prodloužili úřední hodiny studijního oddělení. Zápisový lístek nebo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí od Vás převezmeme v tyto dny od 6:30 do 17:00 hodin.

Odkazy