logo Kladno

Otevřená, efektivní, fungující
a moderní škola

SOŠ a SOU Kladno má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Máme výborné a šikovné mistrové, učí nás moderní techniky aranžérské práce, rozvíjejí naší kreativitu. Vyrábíme krásné a zajímavé věci.
V této škole jsem se vyučil. Je fajn, že je možné si tady udělat i nástavbu. Jsem spokojený s přístupem učitelů, hodně nás naučí.
Líbí se mi přístup učitelů. Ve škole jsem si udělal barmanský kurz. Odborný výcvik mám ve skvělé restauraci, hodně jsem se toho tam naučil, jsem fakt spokojenej.
Máme skvělou třídní učitelku, škola nás baví, máme zajímavé exkurze do firem. Pracovat budeme po škole určitě v bance nebo logistice.
Škola mu nabízí výuku v moderně vybavené škole s kvalitním pedagogickým sborem a praxi na atraktivních pracovištích.
Ve škole oceňujeme především skvělé zázemí a pedagogický sbor. Učitelé nás soustavně připravují na maturitu a vytvářejí výborné studijní podmínky.
Chodíme sem rádi. Máme příjemného pana ředitele, kterému záleží na tom, abychom měli ve škole dobré podmínky k učení. Učitelé nám pomáhají, oceňujeme jejich individuální přístup k žákům.
Jsme moc spokojení s učiteli a jejich výukou, máme rádi i odbornou praxi, kterou máme ve druháku a třeťáku.
Na škole oceňujeme férový přístup ke studentům. Na veřejce jsme spokojeni, dostáváme se k informacím, které se nám budou v praxi hodit.

Aktuality ze školy

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

14. 12. 2018

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 jsme potěšili žáky základních škol i jejich rodiče. Zaměstnanci i žáci připravili pro příchozí velmi pestrý program, jehož cílem bylo představit možnosti studia na naší škole. Formou testů, kvízů, workshopů i ochutnávek byly příchozím prezentovány konkrétní studijní a učební obory. Ze strany veřejnosti byl o prosincový Den otevřených dveří již tradičně velký zájem. Na atmosféru akce se můžete podívat zde.

Florbalové klání

Florbalové klání

13. 12. 2018

V uplynulém týdnu se naši žáci účastnili florbalového turnaje 10 středních škol ve stochovské Sportovní hale. Náš tým chlapců ve složení Hudec Matěj (G1), Šmatlák Patrik (G1), Kondl Martin (L3), Kučera Dominik (L3), Barát Jan (POD1), Hubáček Petr (POD1), Nusl Michal (P2), Kohlíček David (V1) a Ondráček Jiří (K2) bojoval statečně, ale na postup ze základní skupiny to nestačilo.

Již tradičně se však velmi dařilo týmu dívek ve složení Lucie Řezáčová (L3), Gabriela Krézlová (S3), Veronika Jarešová (V3), Veronika Jůzová (V2), Tereza Švejcarová (V2), Veronika Kyselá (V2), Adéla Hrabětová (V2), Denisa Kleinová (S2), Denisa Běloušková (V1), Kristýna Vyskočilová (V1), Barbora Veselá (L1), Nikola Vaitová (S1), Nikola Hlavničková (S1), Hana Pulkertová (S1), Daniela Pipotová (S1) a Natálie Zatloukalová (S1). Děvčata byla ve skvělé formě, s velkým přehledem vybojovala 1. místo.

Všem výše jmenovaným sportovcům děkujeme za reprezentaci školy, Mgr. Kyrych patří poděkování za zajištění organizace obou akcí. Foto ze zápasu můžete nalézt zde.

Upozornění pro maturanty

Upozornění pro maturanty

11. 12. 2018

Informujeme všechny maturanty, že v pondělí 10. 12. 2018 byl všem maturantům poslán na jejich e-mailovou adresu výpis z přihlášky k maturitě. Přihlášku pozorně přečtěte a dostavte se do školyb na studijní oddělení k podpisu protokolu o předání výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Pokud se nemůžete dostavit do školy a zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu cespiva@sosasoukladno.cz či telefonního čísla 312278041, a to nejpozději dne 14. 12. 2018.

Pokud se nemůžete dostavit do školy k podpisu protokolu o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, zašlete poštou vytištěný a podepsaný protokol o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na adresu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, náměstí Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno, a to nejpozději dne 20. 12. 2018.

Náš student Benjamin

Náš student Benjamin

10. 12. 2018

Naše škola podporuje při studiu Benjamina Muindiho, černošského chlapce z Keni. Díky naší podpoře studuje druhým rokem na střední škole. Nyní je opět třeba vybrat finanční prostředky na financování dalšího studia. Je advent, předvánoční doba, kdy si lidé dávají dárky. Uvědomme si, že pro někoho je tím největším dárkem dostat možnost se vzdělávat. Podpoříme-li navíc mladého člověka a pomůžeme mu nalézt lepší život, o to může být radost větší. Jako škola mu pošleme i vánoční dárek s přáním, aby se mu při studiu i v životě dařilo. Děkujeme všem žákům i zaměstnancům, kteří se do sbírky zapojují. Příspěvky odevzdávejte u třídních učitelů.

Dárci krve a Janského plaketa

Dárci krve a Janského plaketa

10. 12. 2018

V průběhu minulého měsíce docházeli naši žáci do kladenské nemocnice na hematologicko-transfuzní oddělení, aby darovali pro lidský život tekutinu nejcennější - krev. Celkem 10 žáků přispělo do krevní banky téměř pěti litry této životadárné tekutiny. Byli to žáci Barát, Hubáček, Kloudová (všichni POD1), Šmídová, Peňázová (V4), Hurychová (L2), Snop, Müller, Vytřas a Hanušová (POD2). Svůj první odběr zvládli výborně i díky laskavé a profesionální péči zdravotních sestřiček.

Vedení školy všem jmenovaným moc děkuje za jejich odvahu a zodpovědný přístup, velmi si toho vážíme. Tuto akci organizovala Mgr. Jelínková, která je pro své žáky velkou inspirací. Pravidelně daruje krev již osmnáctým rokem, za dárcovství byla oceněna Stříbrnou medailí Prof. MUDr. Jana Janského. Velké poděkování patří i jí. Foto můžete nalézt zde.

Odkazy