logo Kladno

Otevřená, efektivní, fungující
a moderní škola

SOŠ a SOU Kladno má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Máme výborné a šikovné mistrové, učí nás moderní techniky aranžérské práce, rozvíjejí naší kreativitu. Vyrábíme krásné a zajímavé věci.
V této škole jsem se vyučil. Je fajn, že je možné si tady udělat i nástavbu. Jsem spokojený s přístupem učitelů, hodně nás naučí.
Líbí se mi přístup učitelů. Ve škole jsem si udělal barmanský kurz. Odborný výcvik mám ve skvělé restauraci, hodně jsem se toho tam naučil, jsem fakt spokojenej.
Máme skvělou třídní učitelku, škola nás baví, máme zajímavé exkurze do firem. Pracovat budeme po škole určitě v bance nebo logistice.
Škola mu nabízí výuku v moderně vybavené škole s kvalitním pedagogickým sborem a praxi na atraktivních pracovištích.
Ve škole oceňujeme především skvělé zázemí a pedagogický sbor. Učitelé nás soustavně připravují na maturitu a vytvářejí výborné studijní podmínky.
Chodíme sem rádi. Máme příjemného pana ředitele, kterému záleží na tom, abychom měli ve škole dobré podmínky k učení. Učitelé nám pomáhají, oceňujeme jejich individuální přístup k žákům.
Jsme moc spokojení s učiteli a jejich výukou, máme rádi i odbornou praxi, kterou máme ve druháku a třeťáku.
Na škole oceňujeme férový přístup ke studentům. Na veřejce jsme spokojeni, dostáváme se k informacím, které se nám budou v praxi hodit.

Aktuality ze školy

90. výročí založení školy

90. výročí založení školy

25. 09. 2020

Před devadesáti lety, úplně přesně 28. 9. 1930, byla naše škola založena jako Masarykova škola práce.

Historická výročí školy jsou vždy důvodem ke vzpomínání, bilancování a hlavně ke společnému setkávání generací absolventů, zaměstnanců i současných žáků školy. Je to příležitost zvolnit alespoň na chvíli uspěchané tempo dnešní doby a zavzpomínat na společné zážitky prožité ve školních lavicích i mimo ně.

Školu každoročně opouští absolventi, vybaveni odbornými znalostmi, které zúročí na trhu práce, jejich úspěšnost nás velmi těší. Jsme hrdi na to, že v současnosti patří naše škola k nejúspěšnějším v regionu Kladno.

Na pátek 25. 9. 2020 jsme měli pečlivě připravený program pro naše žáky i všechny příchozí hosty. Vše jsme pod tíhou současné epidemiologické situace přesunuli na červen 2021. Výročí si zaměstnanci připomněli 25. 9. 2020 pouze v komorním duchu. Byla to také příležitost k otevření nově vybavených prostor pro studenou kuchyni. Toto moderní zázemí bude sloužit našim žákům nejen pro výrobu občerstvení do školního bufetu, ale i pro přípravu cateringu na různé akce, které škola zajišťuje. Na foto se podívejte zde. Článek o výročí školy najdete zde.

Ředitelské volno

Ředitelské volno

22. 09. 2020

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 24, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuje dne 25. 9. 2020 z důvodu organizačního zabezpečení výuky volný den.

Pedagogičtí i provozní zaměstnanci včetně vedení školy budou na svém pracovišti.

Kladno hází

Kladno hází

17. 09. 2020

Sportovní příznivci měli ve středu 16. 9. 2020 jedinečnou příležitost zhlédnout hvězdně obsazenou sportovní událost Kladno hází. Naše škola se stala partnery akce, zajišťovali jsme občerstvení pro sportovce i hosty. Žáci v roli diváků byli nadšeni, pochvalu dostali i žáci učebního oboru Kuchař-číšník. Foto naleznete zde.

Pro větší bezpečnost našich žáků a zaměstnanců

Pro větší bezpečnost našich žáků a zaměstnanců

17. 09. 2020

Od počátku tohoto školního roku řeší vedení školy širokou škálu hygienických opatření, jejichž cílem je ochránit zdraví žáků i zaměstnanců. Ve čtvrtek 17. 9. 2020 byla ve vestibulu školy istalována termokamera. Byla pořízena za finanční podpory spolku Beneška s cílem zjednodušit ranní kontrolu žáků ve spojení s rozpoznáním totožnosti žáků a zaměstnanců. Tato pomůcka se jeví jako velmi užitečná. Její software umí do své paměti uložit obličeje žáků i zaměstnanců (získal je ze systému Bakaláři) a následně příjemný hlas sdělí, zda je žák z hlediska teploty způsobilý pro výuku, vyzve k nasazení roušky a určí, zda osoba na displeji je naším žákem. Naše škola disponuje výborným technickým vybavením a věříme, že tato bezpečnostní pomůcka nám pomůže ještě lépe zvládnout současné náročné období.

90. výročí založení školy

90. výročí založení školy

15. 09. 2020

Vzhledem k aktuální epidemické situaci dochází ke změnám plánovaných akcí. V pátek 25. 9. 2020 se ruší program pro veřejnost, respektive se přesouvá na červen 2021. Dopolední program pro žáky se bude realizovat formou projektového dne. Výročí si současní žáci a zaměstnanci připomenou hezky a důstojně.

Odkazy