logo Kladno

Otevřená, efektivní, fungující
a moderní škola

SOŠ a SOU Kladno má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Máme výborné a šikovné mistrové, učí nás moderní techniky aranžérské práce, rozvíjejí naší kreativitu. Vyrábíme krásné a zajímavé věci.
V této škole jsem se vyučil. Je fajn, že je možné si tady udělat i nástavbu. Jsem spokojený s přístupem učitelů, hodně nás naučí.
Líbí se mi přístup učitelů. Ve škole jsem si udělal barmanský kurz. Odborný výcvik mám ve skvělé restauraci, hodně jsem se toho tam naučil, jsem fakt spokojenej.
Máme skvělou třídní učitelku, škola nás baví, máme zajímavé exkurze do firem. Pracovat budeme po škole určitě v bance nebo logistice.
Škola mu nabízí výuku v moderně vybavené škole s kvalitním pedagogickým sborem a praxi na atraktivních pracovištích.
Ve škole oceňujeme především skvělé zázemí a pedagogický sbor. Učitelé nás soustavně připravují na maturitu a vytvářejí výborné studijní podmínky.
Chodíme sem rádi. Máme příjemného pana ředitele, kterému záleží na tom, abychom měli ve škole dobré podmínky k učení. Učitelé nám pomáhají, oceňujeme jejich individuální přístup k žákům.
Jsme moc spokojení s učiteli a jejich výukou, máme rádi i odbornou praxi, kterou máme ve druháku a třeťáku.
Na škole oceňujeme férový přístup ke studentům. Na veřejce jsme spokojeni, dostáváme se k informacím, které se nám budou v praxi hodit.

Aktuality ze školy

A po prázdninách do nové školy

A po prázdninách do nové školy

17. 06. 2019

Čtvrteční odpoledne 20. 6. 2019 patřilo v naší škole třídním schůzkám. Pro informace si přišli rodiče žáků budoucích prvních ročníků. Třídní učitelé je zahltili velkým množstvím údajů, pokynů, formulářů a dalších sdělení. Na nové žáky se těší pedagogický sbor a všichni věří, že společné několikaleté úsilí bude zakončeno úspěšně zvládnutou maturitou či získáním výučního listu.

Sociální činnost z pohledu praxe

Sociální činnost z pohledu praxe

17. 06. 2019

Ve čtvrtek 13. června se žáci tříd S1 a S2 zúčastnili velmi zajímavé besedy se sociální pracovnicí, terapeutkou a členkou kladenského Dobrovolnického centra v jedné osobě, Mgr. Veronikou Němcovou. V interaktivně koncipovaném programu zprostředkovala studentům velmi bohaté zkušenosti ze své praxe, debatovalo se mimo jiné o významu motivovanosti k výkonu sociální práce a o nezastupitelné úloze psychohygieny v pomáhající profesi. Milým zjištěním byl pro studenty fakt, že Veronika na naší škole absolvovala studium oboru Sociální činnost.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové za organizaci této skvělé besedy.

Beseda o sportu

Beseda o sportu

13. 06. 2019

Ve středu 12. 6. 2019 se žáci tříd G1 a V3 účastnili besedy s moderátorkou a sportovní komentátorkou Darinou Vymětalíkovou. Hlavním tématem byl samozřejmě sport, komentování přenosů a osobní zážitky. Své vyprávění paní redaktorka doplnila bohatou fotodokumentací, která žákům její zážitky vizuálně doplnila. V závěru setkání byl prostor i na dotazy. Většina z nich byla směřována na zkušenosti ze setkání se sportovci, jací jsou mimo hřiště. Beseda se setkala s velmi pozitivním ohlasem, sportovní fanoušci byli nadšeni. Fotografie z besedy najdete zde.

Závěrečné zkoušky učebních oborů

Závěrečné zkoušky učebních oborů

12. 06. 2019

V prvních červnových týdnech se naplno rozběhly závěrečné zkoušky žáků 3. ročníků učebních oborů. Zadání pro praktickou část závěrečné zkoušky si všichni žáci vylosovali z okruhu témat pro konkrétní obor. Úspěšně za sebou mají praktickou část aranžéři a prodavači. Žáci oboru Kuchař-číšník po práci v kuchyni ještě absolvují zkoušku ze stolničení. Připravili si zajímavé tabule, které vytvářeli dle vylosovaných témat, fantazii se meze nekladly. Na atmosféru zkoušek a výsledky žáků se podívejte zde.

Projekt Lidice

Projekt Lidice

11. 06. 2019

K tradicím naší školy patří každoroční připomínka smutného výročí vyhlazení Lidic. Svůj krutý osud skončilo na lidickém Horákově statku i 12 bývalých žáků naší školy. Letošní projekt byl dvouhodinový a žáci tříd S1, L1 a G1 nejenže si připomínali historická fakta, ale v druhé části absolvovali i obsáhlý test. Aby jejich odpovědi byly opravdu podrobné a přesné, pracovali v počítačové učebně. Vedení školy děkuje Mgr. Vočkové a Mgr. Parnahajové za přípravu a realizaci tohoto projektu.
Foto naleznete zde.
Článek v KL najdete zde.

Odkazy