logo Kladno

Plán školního roku

28. 8. – 1. 9. 2017 přípravný týden, zkoušky v prodlouženém klasifikačním období a opravné zkoušky
1. 9. 2017 praktická maturitní zkouška
4. 9. 2017 zahájení školního roku
8. 9. 2017 obhajoby maturitních prací
11. – 12. 9. 2017 ústní maturitní zkouška
15. 9. 2017 písemná část ZUZ
18. 9. – 19. 9. 2017 praktická část ZUZ
18. 9. – 21. 9. 2017 adaptační kurz žáků 1. ročníků v RS Želivka
27. 9. 2017 ústní závěrečná zkouška
28. 9. 2017 státní svátek – Den české státnosti
17. 10. 2017 divadlo Kladno – muzikál v AJ
17. 10. – 18. 10. 2017 veletrh škol v DK Kladno
26. 10. – 27. 10. 2017 podzimní prázdniny
28. 10. 2017 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
7. 11. 2017 ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí
8. 11. 2017 pedagogická rada za 1. čtvrtletí
9. 11. 2017 třídní schůzky (15:30–17:00 hodin)
16. 11. 2017 2. ročník celoškolního volejbalového turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii
17. 11. 2017 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
20. 11. – 24. 11. 2017 ŘPP
22. 11. 2017 Den otevřených dveří
1. 12. 2017 poslední den k odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
13. 12. 2017 Den otevřených dveří
15. 12. 2017 odeslání přihlášek k MZ do Cermatu
20. 12. 2017 poslední termín podepsání přihlášek k MZ vygenerovaných Cermatem
22. 12. 2017 vánoční zpívání
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 vánoční prázdniny (nástup do školy ve středu 3. 1. 2018)
19. 1. 2018 ukončení klasifikace za 2. čtvrtletí
22. 1. 2018 pedagogická rada za 2. čtvrtletí
1. 2. 2018 vydání vysvědčení za 1. pololetí
1. 2. 2018 Den otevřených dveří
2. 2. 2018 pololetní prázdniny
18. 2. – 24. 2. 2018 lyžařský kurz
26. 2. – 4. 3. 2018 jarní prázdniny
19. 3. – 23. 3. 2018 souhrnné zkoušky pro maturující ročníky
29. 3. – 30. 3. 2018 velikonoční prázdniny
30. 3. 2018 státní svátek – Velký pátek
31. 3. 2018 poslední termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ
2. 4. 2018 Velikonoční pondělí
3. 4. 2018 ukončení klasifikace za 3. čtvrtletí
4. 4. 2018 pedagogická rada za 3. čtvrtletí
5. 4. 2018 třídní schůzky (15:30–17:00 hodin)
6. 4. – 8. 4. 2018 teambuilding zaměstnanců SOŠ a SOU
16. 4. – 27. 4. 2018 praktická maturitní zkouška
23. 4. – 27. 4. 2018 souhrnné zkoušky
26. 4. 2018 ukončení klasifikace za 4. čtvrtletí – maturující ročníky
27. 4. 2018 pedagogická rada – pouze pro maturující ročníky
30. 4. 2018 vydání vysvědčení – maturitní ročníky
2. 5. – 31. 5. 2018 maturitní zkoušky – didaktické testy a písemné práce, profilové zkoušky dle časového harmonogramu Cermatu
29. 5. 2018 ukončení klasifikace pro 3. ročníky učebních oborů
30. 5. 2018 pedagogická rada pro 3. ročníky učebních oborů
31. 5. 2018 výdej vysvědčení pro 3. ročníky učebních oborů
1. 6. 2018 závěrečné zkoušky – písemné práce – 3. ročníky učebních oborů
4. 6. – 29. 6. 2018 praktické a ústní závěrečné zkoušky učebních oborů
21. 6. 2018 projektový den
22. 6. 2018 ukončení klasifikace za 4. čtvrtletí
25. 6. 2018 pedagogická rada za 4. čtvrtletí
25. 6. 2018 poslední den k odevzdání přihlášek k MZ pro podzimní termín
29. 6. 2018 vydání vysvědčení za 2. pololetí
30. 6. 2018 poslední termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ pro podzimní termín MZ
30. 6. 2018 odeslání přihlášek k MZ pro podzimní termín do Cermatu
1. 7. – 31. 8. 2018 hlavní prázdniny