logo Kladno

Plán školního roku

Srpen

24. 8. – 31. 8. 2020 přípravný týden, zkoušky v prodlouženém klasifikačním období a opravné zkoušky

Září

1. 9. 2020 zahájení školního roku
4. 9. 2020 písemná část ZZ učebních oborů
7. 9. 2020 praktická část ZZ učebních oborů
7. 9. – 10. 9. 2020 adaptační kurz žáků 1. ročníků v RS Kletečná
8. 9. 2020 ústní část ZZ učebních oborů
14. 9. 2020 ústní maturitní zkouška
21. 9. – 30. 9. 2020 mapování znalostí žáků
25. 9. 2020 projektový den 90 let od založení školy

Říjen

6. 10. – 7. 10. 2020 veletrh škol v DK Kladno
28. 10. 2020 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
29. 10. - 30. 10. 2020 podzimní prázdniny

Listopad

6. 11. 2020 ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí
9. 11. 2020 pedagogická rada za 1. čtvrtletí
10. 11. 2020 třídní schůzky (15:30 – 17:00 hodin)
19. 11. 2020 Den otevřených dveří + projektový den

Prosinec

1. 12. 2020 poslední den k odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (nutno odevzdat do 29. 11. 2020)
10. 12. 2020 Den otevřených dveří
15. 12. 2020 odeslání přihlášek k MZ do Cermatu
20. 12. 2020 poslední termín podepsání přihlášek k MZ vygenerovaných Cermatem
20. 12. 2020 vánoční zpívání
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 vánoční prázdniny (nástup do školy v pondělí 4. 1. 2021)

Leden

21. 1. 2021 Den otevřených dveří
22. 1. 2021 ukončení klasifikace za 2. čtvrtletí
25. 1. 2021 pedagogická rada za 2. čtvrtletí
28. 1. 2021 vydání vysvědčení za 1. pololetí
29. 1. 2021 pololetní prázdniny

Únor

1. 2. – 7. 2. 2021 jarní prázdniny
8. 2. – 31. 3. 2021 zkoušky v prodlouženém klasifikačním období
13. 2. 2021 maturitní ples
14. 2. – 20. 2. 2021 lyžařský kurz

Březen

22. 3. – 26. 3. 2021 souhrnné zkoušky pro maturující ročníky
31. 3. 2021 poslední termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ

Duben

1. 4. 2021 velikonoční prázdniny
2. 4. 2021 statní svátek Velký pátek
4. 4. 2021 Velikonoční pondělí
9. 4. 2021 ukončení klasifikace za 3. čtvrtletí
12. 4. 2021 pedagogická rada za 3. čtvrtletí
13. 4. 2021 třídní schůzky (15:30 – 17:00 hodin)
19. 4. - 23. 4. 2021 praktická maturitní zkouška
26. 4. – 30. 4. 2021 souhrnné zkoušky postupujících ročníků
28. 4. 2021 ukončení klasifikace za 4. čtvrtletí – maturující ročníky
28. 4. 2021 pedagogická rada – pouze pro maturující ročníky
30. 4. 2021 vydání vysvědčení – maturitní ročníky

Květen

3. 5. - 31. 5. 2021 maturitní zkoušky – didaktické testy a písemné práce, profilové zkoušky dle časového harmonogramu Cermatu
27. 5. 2021 ukončení klasifikace pro 3. ročníky učebních oborů
28. 5. 2021 pedagogická rada pro 3. ročníky učebních oborů
31. 5. 2021 výdej vysvědčení pro 3. ročníky učebních oborů

Červen

1. 6. 2021 závěrečné zkoušky – písemné práce – 3. ročníky učebních oborů
2. 6. – 11. 6. 2021 praktické závěrečné zkoušky učebních oborů
14. 6. – 17. 6. 2021 ústní část závěrečné zkoušky učebních oborů
24. 6. 2021 projektový den
24. 6. 2021 ukončení klasifikace za 4. čtvrtletí
25. 6. 2021 pedagogická rada za 4. čtvrtletí
25. 6. 2021 poslední den k odevzdání přihlášek k MZ pro podzimní termín
30. 6. 2021 vydání vysvědčení za 2. pololetí
30. 6. 2021 poslední termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ pro podzimní termín MZ (nutno odevzdat do 28. 6. 2020)
30. 6. 2021 odeslání přihlášek k MZ pro podzimní termín do Cermatu