logo Kladno

Suplování

Naše škola dává velký důraz na komunikaci s žáky, zákonnými zástupci a pedagogy. Efektivně využíváme systém Bakaláři, který zaručuje předávání aktuálních a důležitých informací, především průběžné klasifikace žáků.

Aktuální suplování