logo Kladno

Aktuality

Barmanský kurz

Barmanský kurz

01. 02. 2023

V termínu od 30. 1. do 3. 2. 2023 v naší škole opět začal tradiční barmanský kurz. Je určen všem žákům, kteří mají zájem rozšířit své znalosti a dovednosti v tomto oboru gastronomie. Pod vedením zkušeného lektora - barmana Miloše Trettera se žáci oboru Kuchař -číšník věnují intenzivní teoretické a praktické přípravě nejrůznějších nápojů. Získávají přehled o základních pracovních postupech při přípravě alkoholických i nealkoholických koktejlů, seznamují se s produkty, které se běžně používají na baru, s barovým inventářem i historií a výrobou alkoholických nápojů.

Kurz bude zakončen teoretickou i praktickou zkouškou. Po úspěšném absolvování žáci obdrží certifikát, který jim umožní pracovat za barmanským pultem.

Fotografie z kurzu najdete zde

Úspěšní řešitelé olympiád

Úspěšní řešitelé olympiád

01. 02. 2023

Naši žáci se každý školní rok aktivně zapojují do většiny olympiád pro středoškoláky. Jinak tomu nebylo ani v případě dějepisné a zeměpisné olympiády. Na předních příčkách se díky svým historickým znalostem umístili J. Chalupný L4, Š. Best KL4 a B. Fichtner KL1. V zeměpise ovládli první příčky V. Pichlíková KL3, B. Fichtner KL1, K. Renker KL1, O. Fujdiar L3 a Š. Best KL4. Vědomosti soutěžících byly obdivuhodné. Všem blahopřejeme a Mgr. Vídeňskému děkujeme za organizaci obou soutěží.

Foto z přijetí žáků v ředitelně školy naleznete zde.

Školní kolo olympiády z ČJ má své vítěze

Školní kolo olympiády z ČJ má své vítěze

01. 02. 2023

Slovotvorba, větná skladba, slovní zásoba, sloh - v těchto a dalších disciplínách změřilo ve čtvrtek 26. ledna své síly 29 žáků maturitních oborů v rámci 49. ročníku školního kola olympiády v českém jazyce. S mnohdy zapeklitými úkoly si nejlépe poradili Klára Tomášková ze třídy KL3, Matěj Lukeš ze třídy KL1 a Eliška Chalupová ze třídy S1. Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Naše poděkování patří i Mgr. Škvainové za realizaci soutěže.

Fotografie naleznete zde.

Andělé pro Allegro

Andělé pro Allegro

01. 02. 2023

Úspěšná spolupráce naší školy s Hudební akademie Praha Pavla Zumrová pokračuje i v letošním školním roce. Žáci oboru aranžér společně s učiteli vyrobili pro 14. ročník umělecké soutěže Allegro 2023 věcné ceny v podobě něžných andělů, které Hudební akademie společně s diplomy slavnostně předávala 22.1.2023 soutěžícím v překrásném prostředí Kaiserštejnského paláce v Praze. Usměvavé tváře mladých interpretů prozrazovaly, že jim ceny udělaly radost.

Naše poděkování patří žákům i učitelkám ODV paní Procházkové a paní Jiráskové.

Fotografie cen najdete zde.

Nepít je umění

Nepít je umění

31. 01. 2023

V letošním roce se žákyně a žáci tříd A1 a A2 aktivně zapojili do dalšího ročníku preventivní kampaně Suchej únor. Smyslem tohoto projektu je podpořit rozhodnutí vydržet celý měsíc bez kapky alkoholu. V rámci předmětu Aranžování a Propagace si žáci vytvořili koncepty a v odborném výcviku své originální projekty dokončili. Velmi pěknou motivační báseň napsala Tereza Šímová, ilustrace k této originální poezii vytvořila Mia Koblová a celý projekt tak získal nádech jedinečnosti.

Mgr. Pavlíčkové děkujeme za realizaci projektu a těšíme se na krásné výtvory aranžérů i příští školní rok.

Fotografie naleznete zde.

Půst se nekonal, slavili jsme masopust

Půst se nekonal, slavili jsme masopust

24. 01. 2023

Dne 24. 1. naši školní jídelnu ovládly masopustní hody. Období masopustu je spojováno s lidovými tradicemi, veselím, oslavami, dobrým jídlem a hodováním. A právě takové hodování bylo připraveno pro naše žáky, zaměstnance a další strávníky. Masopustní nabídka byla skutečně pestrá, a tak se měli všichni opravdu na co těšit. Tradiční masopustní menu nabízelo řadu specialit. Nechyběla uzená polévka s kroupami, opečená jitrnice se zelím, vepřové výpečky na černém pivu, cibuli a jablkách a bramborový knedlík. Nechyběl ani tradiční ,,smažák“. Pestrá paleta masopustních specialit byla doplněna lákavými smaženými koblihami.

Děkujeme kuchařkám za přípravu pokrmů, obsluze za milé úsměvy a aranžérkám za krásnou výzdobu.

Fotografie naleznete zde.

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

24. 01. 2023

Dne 5.1. proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo celkem 28 žáků z 1. až 4. ročníků studijních oborů. Na prvních čtyřech místech se umístili V. Pichlíková (KL3), B. Fichtner (KL1), Renker Kristian (KL1), O. Fujdiar (L3) a Š. Best (KL4). Všem žákům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a těšíme se, že nás budou úspěšně reprezentovat v okresním kole. Mgr. J. Vídeňskému děkujeme za organizaci zeměpisné olympiády.

Fotografie naleznete zde.

1. kolo přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení

20. 01. 2023

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
dne 20. 1. 2023 vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní a učební obory.

Příkaz ředitele č.2/2023 Kritéria přijímacího řízení do školního roku 2023/2024 zde [pdf].

Sladká vůně čokolády

Sladká vůně čokolády

20. 01. 2023

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 jsme měli opět tu čest přivítat na půdě naší školy světoznámou cukrářku Mirku van Gils Slavíkovou. Lákavé téma Od čokolády až po bonbón přitahovalo od samotného počátku velké množství příznivců oboru Kuchař -číšník. V rámci tohoto zážitkového workshopu mohli žáci nahlédnout do světa čokolády. Dozvěděli se všechny základní informace o výrobě čokolády a naučili se připravovat pralinky. Měli možnost sledovat, jak pod rukama Mirka van Gils Slavíková vznikají delikatesy v podobě kouzelných pralinek, které svým jedinečným vzhledem připomínaly umělecké dílo. Sladká vůně čokolády se opojně linula celou školou

Fotografie z workshopu můžete vidět zde.

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená

20. 01. 2023

V úterý 17. 1. do naší školy zavítala dvojice rodilých mluvčích Emily a Kate z Velké Británie a USA. Škola jejich prostřednictvím měla možnost vyzkoušet současné moderní trendy v oblasti jazykového vzdělávání. V hodinách anglického jazyka rodilé mluvčí zprostředkovaly žákům mnoho zajímavých informací o svých rodných městech a vhodně zvolenými aktivitami podporovaly rozvoj jazykových kompetencí žáků. V příjemné atmosféře se žáci nebáli komunikovat v cizím jazyce, kladli zvídavé otázky a vyměňovali si nejrůznější informace. Díky vhodně zvoleným tématům byla tato aktivita vnímána jako interaktivní příprava k maturitní zkoušce. Žáci si velice dobře uvědomují, že zdokonalování se v cizím jazyce jim otevírá nové možností v profesním uplatnění. Ne nadarmo naši předkové zdůrazňovali rčení ,,Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“

Naše poděkování patří Emily a Kate. Všichni se těšíme na další zajímavé hodiny anglického jazyka.

Fotografie z akce najdete zde.

Catering pro NROSku

Catering pro NROSku

20. 01. 2023

Ve středu 18. ledna se naši žáci zúčastnili slavnostního večera Neziskovka roku 2022, který pořádala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v prostorách Royal Theatre v Praze. Naše škola v rámci partnerské spolupráce zajišťovala catering a žáci oboru Kuchař-číšník (Aneta Turská, Karolína Chotašová, Kateřina Meškanová, Eliška Fílová) na této akci obsluhovali hosty a starali se o jejich občerstvení a pohodlí. Pedagogický dozor zajišťovali učitelé odborného výcviku Bc. Jana Poslušná a pan Daniel Sekanina. Těšíme se na další spolupráci.

Fotografie z akce naleznete zde.

Další netradiční den otevřených dveří

Další netradiční den otevřených dveří

19. 01. 2023

Ve čtvrtek 19.1. se uskutečnil na naší škole další den otevřených dveří a byl opět netradiční. Úderem 13. hodiny se otevřely dveře školy a usměvaví pedagogové a asistenti vítali první návštěvníky, kteří přišli nasát atmosféru školy a načerpat spoustu informací o studiu. Více než 100 návštěvníků mělo možnost se podrobně seznámit s jednotlivými studijními a učebními obory. Největšímu zájmu se těšil nově otevřený obor Kombinované lyceum. Všichni, kteří na den otevřených dveří přišli, se mohli těšit i na výjimečný doprovodný program v podobě různých workshopů, kvízů, poznávacích soutěží. Pozornost návštěvníků přitahovala zručnost žáků oboru Kuchař – číšník při přípravě nealkoholických nápojů či palačinek. Každý z oborů byl představen budoucím uchazečům osobitým způsobem. Milý, vstřícný a srdečný přístup pedagogů ocenili všichni návštěvníci dne otevřených dveří.

Fotografie z akce naleznete zde.

Článek v KL najdete zde

Futsaloví bojovníci v akci

Futsaloví bojovníci v akci

16. 01. 2023

V úterý 12. 1. 2023 se žáci naší školy zúčastnili 3. kola Středoškolské futsalové ligy v hale Bios na Kladně. Reprezentanti školy ve složení: Kvido Reitmaier (L3), Vojtěch Ptáček (L3), Václav Bolard (L3), Vladimír Větrovec (L3), Adam Skalák (L4), Roman Sojka (L2), Matěj Vácha (L2), Matyáš Kruml (L1), Tomáš Polák (P3), Marek Pospíšil (P3), David Jirásek (V2) obsadili čtvrté místo. Do dalších bojů už náš tým nezasáhne, ale přesto chlapcům patří velká pochvala a poděkování. Za organizaci a doprovod žáků děkuje vedení školy Mgr. Mudruňkovi.

Fotografii družstva najdete zde.

Přijďte se k nám podívat

Přijďte se k nám podívat

13. 01. 2023

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 se v naší škole uskuteční poslední den otevřených dveří v tomto školním roce. Zveme všechny zájemce o studium i jejich rodiče, rádi představíme učební a studijní obory. Připraveny jsou workshopy, soutěže i občerstvení.

Více informací zde (plakát).

Těšíme se na Vás.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

12. 01. 2023

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Naše škola pořádá pro žáky budoucích 1. ročníků maturitních oborů bezplatné přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Cílem těchto kurzů je seznámit uchazeče s učivem potřebným k absolvování přijímacích zkoušek.

Přihlášku do kurzů a organizační pokyny zveřejníme nejpozději 1. 3. 2023, podrobné informace obdržíte na studijním oddělení při odevzdání přihlášky.

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

11. 01. 2023

Dne 5.1. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 17 žáků z 1. - 4. ročníků studijních oborů. V 52. ročníku se soutěžící podrobněji věnovali tématu- Rozdělený svět a postavení Československa v něm. Žáci měli skvělou příležitost rozšířit své znalosti v oblasti moderních dějin. Na prvních třech místech se umístili Jan Chalupný z třídy L4, Štěpán Best z KL4 a Bronislav Fichtner ze třídy KL1. Žákům držíme palce a věříme, že naši školu budou úspěšně reprezentovat i v okresním kole.

Všem blahopřejeme k hezkým výsledkům, Mgr. Vídeňskému děkujeme za organizaci.

Foto naleznete zde.

Studentské prezidentské volby

Studentské prezidentské volby

09. 01. 2023

Volby prezidenta rezonují Českou republikou, u našich žáků byly aktuální v průběhu prosince. Tým žáků za bedlivého dohledu Mgr. Pěnkavové připravil volební místnost, organizoval dvoudenní aktivity voličů a odeslal výsledky agentuře Kantar Millward Brown, která celorepublikové výsledky vyhodnotila. Naleznete je na www.jsns.cz.

Studentské volby si užili voliči i organizátoři, vše proběhlo bez komplikací za velkého zájmu našich žáků. Byla to opravdu vydařená akce.

Šikovní němčináři

Šikovní němčináři

06. 01. 2023

V prosinci se zúčastnilo 26 žáků studijních oborů 1. - 3. ročníků olympiády v německém jazyce. Měli možnost porovnat si své znalosti z oblasti porozumění textu, poslechu a čtenářských dovedností. Nejlepší znalosti prokázala Natálie Vlčková ze třídy S1.Na dalším místě se pak se shodným počtem bodů umístili Tereza Kinterová z S1, Adam Tomeš ze třídy V3 a Kateřina Dupačová ze třídy L1.

Vedení školy děkuje Mgr. Hlavničkové a Mgr. Svobodové za organizaci olympiády.

Na foto se podívejte zde.

PF 2023

PF 2023

22. 12. 2022

Krásné a radostné Vánoce, do roku 2023 pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a hezkých zážitků přeje ředitel školy a kolektiv školy. PF ke stažení zde.

Zpívali jsme na schodech

Zpívali jsme na schodech

22. 12. 2022

Naše škola má mnohaletou tradici zpívání na schodech. Zpíváme vždy poslední den před vánočními prázdninami. Tato hezká tradice byla na dva roky přerušena proticovidovými opatřeními, letos nám nic nebránilo a tak jsme zpívali. Téměř 300 žáků a zaměstnanců zaplnilo schodiště a chodby školy a za doprovodu piana zpívalo známé koledy. Podával se nealkoholický punč, atmosféra byla milá a radostná. Na foto se podívejte zde.

A vánoční prázdniny začaly. Do školy se vracíme 3. ledna 2023.

Setkání s Donem Quijotem

Setkání s Donem Quijotem

21. 12. 2022

Dne 21. 12. jsme v naší škole přivítali Divadélko pro školy z Hradce Králové. Během poutavého představení měli žáci možnost zopakovat si znalosti ze španělské renesanční literatury a seznámit se s nejslavnějšími osobnostmi a dramatickými díly. Osobitý humor a způsob ztvárnění se žákům velmi líbil. Těšíme se na další představení. Děkujeme Mgr. Škvainové za organizaci divadelního představení.

Fotografie naleznete zde.

Ekonomická olympiáda byla náročná

Ekonomická olympiáda byla náročná

21. 12. 2022

Celkem 30 800 žáků středních škol se v prosinci zapojilo do ekonomické olympiády. V naší škole se zúčastnilo on-line formou 167 žáků. Pod přísným dohledem učitelů soustředěně pracovali v počítačových učebnách a zdolávali těžké otázky vytvořené Institutem ekonomického vzdělávání v Praze. Nejlepších výsledků dosáhli shodným procentem úspěšnosti 72% Nikola Huptychová ze třídy L1, Oliver Fujdiar z L3 a Libuše Pechová z V2. Jsou to opravdu výborné výsledky, celorepublikový průměr byl 44,4%. Tento průměr překročilo i dalších 23 žáků naší školy. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem žákům za účast, Ing. Nobilisové za organizaci akce. Foto vítězů naleznete zde.

Zajímal nás život v psychiatrické nemocnici

Zajímal nás život v psychiatrické nemocnici

20. 12. 2022

O tom, že je éra psychiatrických léčeben připomínajících nevábné zařízení s krutým zacházením dávno za námi, se mohly přesvědčit i třídy oboru sociální činnost S2, S3 a částečně i S1. Čtvrteční prosincové dopoledne jsme strávili v duchu života klientů Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, ve které se nachází přibližně 350 pacientů a 500 zaměstnanců. O klienta léčebny je v současné době blahodárně postaráno. Prochází řadou psychoterapeutických

programů nebo výtvarnými i divadelními aktivitami a také si nacvičí, jak se po propuštění z nemocnice o sebe postarat. Naši žáci měli zajímavé dotazy, které uměli zaměstnanci zařízení skvěle zodpovědět, prošli jsme zasněžený areál, s trochou zatajeného dechu jsme míjeli oddělení pro léčbu sexuálních deviací a odjížděli jsme plni dojmů zpět směr Kladno. Zcela jistě sem rádi zavítáme i s jinými třídami. Fotografie z exkurze najdete zde.

Životní prostředí nás zajímá

Životní prostředí nás zajímá

19. 12. 2022

V pátek 16. 12. 2022 se žáci druhého ročníku veřejné správy měli možnost setkat s Ing. Radovanem Vítem, vedoucím Odboru životního prostředí v Kladně. V odborné přednášce zazněla nejrůznější aktuální témata. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí o kvalitě vody a lesů, lesnictví, rybaření, myslivosti, údržbě komunikací, rekultivaci krajiny a péči o městskou zeleň. V průběhu přednášky si připomněli, že každý člověk může udělat něco pro své životní prostředí. Přednášející také odpověděl na všechny zvídavé otázky a poodhalil žákům, jaké množství agendy má odbor životního prostředí ve své kompetenci. Žákům se přednáška velmi líbila a uvědomili si, že životní prostředí na Kladensku je poměrně složité téma. Děkujeme Mgr. Vídeňskému za zprostředkování přednášky. Fotografie naleznete zde.

Dostali jsme pochvalu z Dánska.

Dostali jsme pochvalu z Dánska.

16. 12. 2022

Projekt Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti, jehož cílem je zvýšení kvality odborného vzdělávání, měl „kontrolní“ den. V on-line konferenci s týmem dánské univerzity v Aarhusu jsme hodnotili realizaci projektu, konzultovali jsme další připravované aktivity a diskutovali jsme o pozitivním přínosu projektu pro vzdělávání našich žáků, o konkrétních akcích, které ve škole proběhly od počátku školního roku. Byli jsme hodnoceni velmi dobře. Vedení školy děkuje Mgr. Mannové, která svým perfektním tlumočením přispěla k hladkému průběhu konference. Více o projektu najdete zde.

Mistryně světa chodí do naší školy.

Mistryně světa chodí do naší školy.

13. 12. 2022

V listopadu se v Rakousku konalo mistrovství světa v line dance. To je taneční směr, kde nepotřebujete partnera, dle pevně stanovených pravidel tančíte různé taneční styly. V mezinárodní konkurenci si skvěle vedla Andrea Sedláková (třída S3), která získala zlatou medaili. Andree moc blahopřejeme, je to krásný úspěch. Na foto z přijetí u ředitele školy se podívejte zde.

Setkání s poslancem Exnerem

Setkání s poslancem Exnerem

12. 12. 2022

V pátek 9. 12. 2022 proběhla v naší škole beseda na téma Český parlament v legislativním procesu EU. Pro žáky V1, V3 a V4 si ji připravil pan poslanec Martin Exner, který seznámil všechny zúčastněné s fungováním EU i procesem rozhodování. Velmi ochotně také odpovídal na řadu otázek, které si pro něho naši žáci připravili. Velké poděkování patří jak panu poslanci, tak organizátorovi celé akce Janu Hronkovi. Fotografie z akce najdete zde.

I naši učni umí anglicky

I naši učni umí anglicky

12. 12. 2022

Ve dnech 29.11 a 6.12. proběhla na naší škole olympiáda v anglickém jazyce žáků učebních oborů.17 nejlepších žáků se zapotilo při poslechu a čtenářských dovednostech. Mile nás překvapila účast i úspěch žáků z prvních ročníků. Vítězem se stal DAVID PORT ze třídy P2, na druhém místě se umístili DANIEL VALENTA z K1B a GROSSMAN TOMÁŠ STANISLAV z K3A. Třetí skončila žákyně SCHMALZOVÁ TEREZIE z A3.Všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně úspěchů do dalšího studia jazyka. Poděkování patří také paní učitelkám Mgr. Chovanové a Mgr. Gábor, které olympiádu pro učně připravily.
Foto najdete zde

Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

12. 12. 2022

Ve čtvrtek 08. 12. 2022 se žákyně naší školy zúčastnily florbalového turnaje Subterra cup 2022 ve Sportovním centru Eden v Berouně. Reprezentantky školy ve složení: Leontýna Káralová (V3), Nela Doušová (V3), Daniela Pipotová (V4), Nikola Mikulová (V4), Zuzana Sedlmajerová (V4), Natálie Kellnerová (S1), Tereza Šímová (A1), Adéla Jarošová (A1), Veronika Stolzová (KL4), Aneta Tadevosyan (K1B). Dívky hrály s velkým zápalem, bojovaly statečně a obsadily šesté místo. Děkujeme jim za reprezentaci školy, Mgr. Mudruňkovi za organizaci. Fotografie z turnaje najdete zde.

Projektová výuka v ANJ

Projektová výuka v ANJ

12. 12. 2022

V pátek 9. 12. 2022 se uskutečnila dlouho očekávaná závěrečná fáze projektové výuky třídy KL3.Hlavním cílem projektu bylo zlepšit komunikaci v anglickém jazyce a zároveň prohloubit znalosti v oblasti environmentální výchovy. Více než měsíc žáci pracovali ve 4 skupinách, které zaměřily svoji pozornost na recyklaci, omezení spotřeby, využití odpadu a jeho minimalizování opravou již zakoupeného zboží. Úkolem bylo shromáždit obecné i praktické informace z dané oblasti a vhodnou formou je předat svým spolužákům. Po celé čtyři vyučovací hodiny byli všichni studenti velmi aktivní. Anglický jazyk používali nejen při práci uvnitř své skupiny, ale i při diskusi, podpoře a hodnocení svých spolužáků. Nejvíce si užívali náhledu do života svých spolužáků (šatník, bydlení, nápady na využití odpadu, výrobu vlastního papíru…..) a obohacování své slovní zásoby s využitím moderních aplikací. Potvrdili tak názor, že přijímání nových poznatků od spolužáků, je mnohem živější a efektivnější než od učitele. Prezentace některých studentů byly jazykově i obsahově natolik kvalitní, že by obstály i v mezinárodním srovnání. Děkujeme Ing. arch. M. Sladké za realizaci projektu. Fotografie můžete vidět zde.

Otevřeli jsme dveře

Otevřeli jsme dveře

12. 12. 2022

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 jsme přivítali zájemce o studium v naší škole. Téměř 300 návštěvníků využilo možnost získat informace o studijních a učebních oborech, vyzkoušet si část přijímacích zkoušek a zapojit se do zajímavých workshopů. Jsme rádi, že jsme mohli téměř třem stovkám návštěvníků ukázat špičkové ICT vybavení i příjemné prostředí školy. Na foto se můžete podívat zde. Pokud jste tento den otevřených dveří nestihli, je tu pro Vás ještě jeden, tj. 19. ledna 2023. Fotografie z akce najdete zde.

Navštívili jsme Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích

Navštívili jsme Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích

09. 12. 2022

Dne 5. 12. 2022 se vydaly třídy KL3 a KL4 na exkurzi do Psychiatrické nemocnice Bohnice. Žáci kombinovaného lycea se seznámili s místem a chodem tzv. Centrálních terapií, kde mají možnost pacienti trávit svůj volný čas a věnovat se ergoterapii. Zajímavý pro žáky byl dokumente o historii psychiatrické péče. Úspěch měla i přednáška paní doktorky z oddělení sexuálních deviací a beseda se třemi pacienty z oddělení závislostí. Exkurze byla pro žáky velice zajímavá a podnětná. Děkujeme Mgr. et Mgr. K. Morávkové za její organizaci. Fotografie můžete vidět zde.

Pečeme s Mirkou van Gils

Pečeme s Mirkou van Gils

07. 12. 2022

Již v loňském školním roce začala naše škola spolupracovat se světoznámou cukrářkou Mirkou van Gils. Nyní probíhá pod jejím vedením série cukrářských workshopů, kde se žáci oboru Kuchař-číšník učí vyrábět rozličné sladkosti. Minulé setkání patřilo pečení dortových korpusů, ve čtvrtek 8. 12. 2022 bude následovat jejich zdobení. Na foto se podívejte zde. Článek o akci v Kladenském deníku najdete zde.

Školou chodil Mikuláš

Školou chodil Mikuláš

07. 12. 2022

Jako každý rok i letos naši školu 5. prosince navštívili čerti, andělé a Mikuláš. Asistenti pedagoga se oblékli do slušivých masek a odvážně se vydali do jednotlivých tříd. Řinčení řetězů se neslo celou školou. Zatímco čerti v knize hříchů hledali nepolepšitelné hříšníky a snažili se od nich získat příslib, že se v dalším roce polepší, Mikuláš a andělé odměňovali hodné žáky drobnými sladkostmi. Těšíme se, že k nám tyto nadpřirozené bytosti zavítají i příští rok.

Velké poděkování patří všem asistentům pedagoga, kteří tuto tradiční akci připravili. Fotografie můžete vidět zde.

Přijďte se k nám podívat

Přijďte se k nám podívat

07. 12. 2022

Ve čtvrtek 8.12.2022 se v naší škole uskuteční den otevřených dveří. V době od 12:30 do 18:00 hodin čeká na návštěvníky pestrý program. Bude to především představení studijních a učebních oborů, informace o přijímacím řízení i ukázky přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky. Aranžéři, kuchaři-číšníci a prodavači mají pro příchozí připravené workshopy a soutěže. Každý návštěvník obdrží i poukázku na drobné občerstvení. Neváhejte nás navštívit, těšíme se na Vás.

Více zde

V krabici od bot

V krabici od bot

05. 12. 2022

V tento adventní čas se žáci třídy S4 rozhodli, že se zapojí do 12.ročníku celorepublikového projektu nazvaného Krabice od bot. Organizace vánoční sbírky pro děti se ujala Tereza Barvenčíková, která od části třídy vybrala peníze a nakoupila za ně vánoční dárečky pro chlapce a dívku ve věku 6 let ze sociálně slabších rodin.

Dárky žáci uložili do tradiční krabice od bot a zabalili do vánočního papíru. Všichni věří, že roztomilé drobnosti přinesou dětem spoustu radosti. Fotografie naleznete zde.

Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

28. 11. 2022

V pátek 25. 11. 2022 jsme se zúčastnili florbalového turnaje Subterra cup 2022. První kolo turnaje jsme odehráli na ZŠ Brjanská ve složení Ptáček Vojtěch L3, Skalák Adam L4, Pelc Marek L4, Chromec Filip L4, Kučera Ondřej V2, Kopřiva Lukáš L4, Koflák Ladislav L4, Hozman Krištof KL3, Větrovec Vladimír L3, Anděl Sebastián KL4, Best Štěpán KL4 a Daníček Marek K1B. Naše mužstvo si vylosovalo opravdu silnou skupinu, bohužel, i přes výbornou týmovou spolupráci jsme skončili na 4. místě. Hoši, děkujeme Vám. Fotografie z turnaje najdete zde.

Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu ČR

Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu ČR

25. 11. 2022

Dne 22.11. byli žáci třídy V1 přivítáni na půdě Poslanecké sněmovny ČR. Čekal na ně bohatý program. Exkurze byla zahájena projekcí krátkého dokumentu, který pojednával o historii Parlamentu a zavedl žáky až do 19. století. Následovala zajímavá prohlídka prostor Poslanecké sněmovny, která byla zakončena u jednacího sálu v Thunovském paláci. Žáci si mohli prohlédnout jednací sál, kde probíhá zasedání Poslanecké sněmovny, a vyzkoušet si, jak se sedí v poslanecké lavici. Nejvíce se žáci těšili na besedu s panem poslancem Ing. Vojtěchem Munzarem. Fotografie z exkurze naleznete zde.

Upozornění pro maturanty - jaro 2023

Upozornění pro maturanty - jaro 2023

24. 11. 2022

Upozorňujeme žáky posledních ročníků maturitních oborů, že termín podání přihlášky k maturitní zkoušce je do 1. 12. 2022. Tento termín se také týká všech, kteří chtějí vykonávat na jaře 2023 opravnou zkoušku.

Přihlášky k maturitní zkoušce jsou k dispozici na studijním oddělení školy.

Toto sdělení se týká také všech bývalých žáků zaniklého SOŠ a SOU Stanislava Kubra Středokluky.

Projektový den Klíče ke svobodě a den otevřených dveří

Projektový den Klíče ke svobodě a den otevřených dveří

22. 11. 2022

V úterý 15. listopadu si žáci i učitelé projektovým dnem, který nazvali Klíče ke svobodě, připomněli významný svátek v naší historii. Na chodbách školy byla k 33. výročí pádu komunistického režimu připravena výstava s fotografiemi a dobovými dokumenty, které nikoho z kolemjdoucích nenechaly na pochybách, že 17. listopad je oslavou Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodním dnem studentstva. Po vstupu do budovy se tak žákům naskytla jedinečná možnost začíst se do historických textů a připomenout si nejdůležitější listopadové události a osobnosti.

Na žáky ve škole ale čekaly i další zajímavé aktivity. Tým učitelů si pro ně na jednotlivých stanovištích připravil zajímavý program. Každý z vyučujících zvolil svou vlastní osobitou cestu, a tak vznikla pestrá paleta činností. Žáci měli možnost vrátit se pomyslně v čase a prožívat to, co se dělo před 33 lety. Seznámili se s významnými osobnostmi Sametové revoluce, měli příležitost nahlédnout do historie 17. listopadu, zaposlouchat se do melodií tehdejší hudební scény, pousmát se nad tím, co kdysi nosily jejich maminky nebo babičky, zapojit se do řady interaktivních soutěží a kvízů. Na dalších stanovištích měli možnost zjistit, co si o této době pamatují z vyprávění pamětníků, dokumentárních filmů či hodin dějepisu. Dopolední projektová výuka na jednotlivých stanovištích tak přibližovala nejen běžný život lidí za totality, ale i dlouholetý boj našeho národa za demokracii.

Žáci byli vnímavými diváky a posluchači. Se zájmem se zapojovali do jednotlivých projektů a stávali se jejich nedílnou součástí. Děkujeme všem učitelům, kteří se na projektovém dni podíleli. Fotografie najdete zde.

Volejbalový turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii

Volejbalový turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii

21. 11. 2022

Těšili se žáci, pedagogové a dočkali se. V pátek 18. 11. 2022 se po dvouleté přestávce konal celoškolní volejbalový turnaj. V kladenské sportovní hale se shromáždilo téměř 300 žáků a pedagogů naší školy, z kterých se stali hráči, rozhodčí a publikum. Po slavnostním nástupu 20 třídních týmů zahájil volejbalové klání ředitel školy. Připomněl význam 17. listopadu, mnohaletou tradici školního turnaje a popřál hráčům hodně zdaru.

O výbornou atmosféru se postaraly super roztleskávačky z prvního ročníku oboru Kombinovaného lycea, maskot lemur Rostík a moderátoři Radia Relax Honza Ladra a Patrik Wolf, kteří touto akcí celý den provázeli a skvělou muziku zajišťovali. O pohár se za hlasitého fandění publika urputně bojovalo na třech hřištích. Poražení smutně odcházeli, vítězné týmy stoupaly vzhůru. Finálový duel svedly týmy tříd L4 a L2. Vítězní maturanti oboru Finanční a logistické služby nastoupili plni euforie do souboje s týmem pedagogů. Vedli si skvěle, ale bodové skóre hovořilo jasně: peďáci zvítězili.

Celoškolní volejbalový turnaj se opravdu vydařil. Hráči byli výborní, vůbec nevadila některá nemožná podání a úplně špatné přihrávky, důležitá byla snaha a herní nadšení. Vedení školy děkuje hráčům, divákům, rozhodčím i sponzorovi akce, kterým byl Central Kladno. Obrovský dík a uznání patří Mgr. Míše Kyrych, která turnaj dokonale zorganizovala. Letošní ročník celoškolního volejbalového turnaje byl opravdu super. Na foto se podívejte zde.

1. místo!!!

1. místo!!!

17. 11. 2022

V pátek 4. 11. 2022 se žáci naší školy zúčastnili 1. kola Středoškolské futsalové ligy v hale Bios v Kladně. Reprezentanti školy ve složení: Václav Bolárd, Kvido Reitmaier, Jakub Hladký, Vladimír Větrovec (všichni L3), Adam Skalák (L4), Roman Sojka (L2), Matyáš Kruml (L1), Michal Šťáhlavský (K2A), Václav Štanc (K3A) a Tomáš Polák (P3) obsadili 1. místo. Tento skvělý výsledek zaručuje postup naší školy do dalšího kola SFL. Kluci, děkujeme Vám za výbornou reprezentaci školy. Fotografie z turnaje najdete zde.

Zájezd do Drážďan na vánoční trhy

Zájezd do Drážďan na vánoční trhy

16. 11. 2022

Více informací zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

16. 11. 2022

V úterý 15. 11. 2022 jsme v naší škole realizovali první den otevřených dveří v letošním školním roce. Jeho mottem bylo: Chceš být úspěšný? Vzdělávej se! Pro žáky základních škol jsme připravili pestrý program s cílem představit studijní a učební obory, podat informace o přijímacích zkouškách a přípravných kurzech. Velký zájem měli žáci o aranžérské workshopy, výrobu palačinek, přípravu nealkoholických koktejlů, kvízy a poznávací soutěže. Potěšila nás opravdu vysoká účast, přišlo téměř 400 lidí. Moc rádi jsme vyslechli pochvaly za průběh dne otevřených dveří, vybavení školy a vstřícný přístup pedagogů. Na foto se podívejte zde. Video z akce najdete zde.

Preventivní program úspěšně pokračuje

Preventivní program úspěšně pokračuje

16. 11. 2022

Na počátku listopadu se završily aktivity, které pomáhají žákům prvních ročníků k úspěšné adaptaci na střední školu. Účastníky byli žáci tříd A1, K1B, P1 a V1. Lektorka Mgr. Jana Vožehová, PhD., která se dlouhodobě věnuje pomoci ohroženým dětem, realizovala, ve spolupráci s Mgr. Vídeňským, závěrečnou část preventivního programu. Na foto z akce se podívejte zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

11. 11. 2022

V úterý 15. 11. 2022 od 12:30 do 18:00 hodin pořádá naše škola den otevřených dveří pro žáky ze základních škol. Součástí dne bude prezentace maturitních a učebních oborů. Nebude chybět i doprovodný program ve formě workshopů a ukázky testů na přijímací zkoušky. Těšíme se na Vás. Další informace najdete zde.

Chystáme se do Londýna

Chystáme se do Londýna

11. 11. 2022

Adventní čas se kvapem blíží a s ním i zájezd více než padesáti žáků do Anglie. Hlavním cílem je prohlídka Londýna a návštěva velkolepých vánočních trhů. Žáci se těší na Winter Wonderland v Hyde Parku i tržiště Southbank Centre s jeho vyhlášenými vánočními pochoutkami. V minulých letech jsme z důvodů protiepidemických opatření do zahraničí nemohli cestovat, proto je o tento zájezd velký zájem. Přejeme výletníkům šťastnou cestu a krásné cestovatelské zážitky.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

08. 11. 2022

V úterý 8. 11. 2022 se konají od 16:30 do 17:30 hodin v budově školy třídní schůzky. Rozpis jednotlivých vyučujících včetně tříd najdete u vstupu do školy. Těšíme se na Vás.

Chceme delší přestávky

Chceme delší přestávky

08. 11. 2022

V pondělí 7. 11. 2022 se uskutečnilo setkání školního parlamentu. V úvodu ředitel školy poděkoval žákům za účast na akcích, které se ve škole od počátku školního roku uskutečnily, poté je informoval o blížících se událostech. Je před námi projektový den k 33. výročí sametové revoluce, den otevřených dveří a celoškolní volejbalový turnaj. Žáci přednesli své požadavky a připomínky. Jsou to jen drobné nedostatky v naší dobře fungující škole – z celkem 24 projektorů ve škole dva zlobí, interaktivní dotykový displej nechce kamarádit s třídou S1, zástupci dvou tříd by chtěli mít delší přestávky. Vždycky je co zlepšovat, vedení školy vezme všechny náměty v potaz. Zápis ze školního parlamentu najdete zde. Fotografie z parlamentu najdete zde.

Jak uspět na trhu práce

Jak uspět na trhu práce

07. 11. 2022

Ve čtvrtek 3. listopadu se maturitní třída S4 zapojila do nesmírně zajímavého tříhodinového workshopu, který vedla ceněná odbornice z oblasti personalistiky, headhunter a koučka, Ing. Lucie Kozáková. Společně se studenty prozkoumala například následující oblasti: kde a jak hledat pracovní nabídky, jak dobře napsat CV a motivační dopis, jak probíhá výběrové řízení a přijímací pohovor, jak je možné využít sociální sítě (především pak profesní síť LinkedIn), jak si pohlídat důležité body v Zákoníku práce. Řada studentů už má s pracovním trhem osobní zkušenost, takže možnost získat rady od profesionála a vyzkoušet si simulované situace na vlastní kůži velmi ocenila. Fotografie z workshopu najdete zde.

Halloweenské veselí

Halloweenské veselí

04. 11. 2022

Ve čtvrtek 3. 11. 2022 přišlo ráno do školy jen několik málo žáků. Úplně se ztráceli mezi velkým množstvím neuvěřitelných postav. Dostaveníčko si zde daly bytosti halloweenské. K vidění byla široká plejáda kostýmů, masek, přišly křehké dívenky, kouzelnice i čarodějnice. Výuka ohrožena nebyla, čtvrtletní písemky nikdo neodčaroval, ale všichni si to užili. Třešničkou na dortu bylo halloweenské menu ve školní jídelně. Na čem jsme si pochutnali, se podívejte zde, foto strašidelných, veselých i krásných stvoření uvidíte tady.

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

02. 11. 2022

V úterý 1. 11. 2022 se v naší škole uskutečnila beseda na téma „Práce u Policie ČR“, které se zúčastnily třídy KL 4 a V4. Naši budoucí absolventi se dozvěděli mnoho cenných informací, na jejichž základě se budou v následujícím období rozhodovat o svém dalším profesním životě. Zájemci o práci u bezpečnostních sborů měli možnost diskutovat zejména o podmínkách přijetí a základní odborné přípravě. Moc děkujeme paní Monice Pragerové ze skvěle připravenou a zrealizovanou školní akci.

Fyzika – můj oblíbený předmět

Fyzika – můj oblíbený předmět

24. 10. 2022

Vybraní zájemci z řad žáků naší školy se v průběhu října účastnili kurzu VYDRA (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice), jehož smyslem je podpořit zájem mladých lidí o vědu. Účastníci se seznámí se základními principy reálné vědecké práce, prakticky zkoušejí řešit drobnou badatelskou úlohu od přípravy experimentu až po finální prezentaci výsledků. Součástí VYDRY jsou i exkurze v laboratořích předních pracovišť AV ČR.
Vedení školy děkuje Mgr. Slezákovi, který se této akce s týmem nadšených žáků účastní. Fotografie ze soutěže najdete zde.

Propagace školy

Propagace školy

24. 10. 2022

Již tradičně se účastníme veletrhů škol nejen v Kladně, ale i za hranicemi okresu. V letošním školním roce jsme nabídku vzdělávání prezentovali také v Berouně a Rakovníku – foto naleznete zde. Těší nás, že i tam je o naši školu zájem a každoročně z těchto regionů přicházejí noví žáci.

Evropský MiniParlament

Evropský MiniParlament

23. 10. 2022

V pátek 21. 10. 2022 proběhl v naší škole Evropský MiniParlament. Tohoto edukativního projektu, který uspořádal spolek Mladí diplomaté, se zúčastnily třídy V3 a V4. Program byl bohatý a organizátorem panem Janem Hronkem skvěle připravený. Prostřednictvím různorodých aktivit žáci získali nejen spoustu nových informací, ale také zkušeností. Vyvrcholením celého dne bylo simulované zasedání Evropského parlamentu, kdy se účastníci v roli europoslanců podíleli na tvorbě evropské legislativy. Fotografie z akce najdete zde.

Prohlídka dětské skupiny v Kladně

Prohlídka dětské skupiny v Kladně

23. 10. 2022

Žákyně oboru Sociální činnost si v pátek 21. 10. 2022 prohlédly prostory dětské skupiny v Kladně. Žákyně s vedoucí zařízení hovořily o aktivitách skupiny včetně možnosti absolvovat souvislou praxi u malých dětí. Děkujeme vedoucí dětské skupiny za prohlídku. Jsme pyšní na svou absolventku školy. Fotografii z prohlídky najdete zde.

Naši žáci pomáhali

Naši žáci pomáhali

23. 10. 2022

Ředitel školy předal v pátek 21. 10. 2022 osvědčení žákům, kteří se ve čtvrtek 25.srpna skvěle zapojili do zajímavé akce, kterou pořádala naše partnerská Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) na opravdu neobvyklém místě - na střešní terase OC Nový Smíchov. Jejím cílem bylo mimo jiné představit zástupcům nejrůznějších neziskových organizací širokou plejádu aktivit a projektů, kterými se NROS zabývá, včetně projektu Odborné vzdělání, cesta k úspěšné budoucnosti, který realizujeme společně. Fotografie z předání osvědčení najdete zde. Více informací o projektu najdete zde.

Soutěž a podnikej

Soutěž a podnikej

19. 10. 2022

Máte nápad, nemáte nápad, máte čas, nemáte čas, máte peníze, nemáte peníze, máte strach, nemáte strach? To je začátek projektu, kterého se v pátek 14. 10. 2022 zúčastnili žáci tříd L1, L2 a L3. Po 45 minutách se každý přesvědčil, že není nutné bát se vyslovit nahlas své sny, které se mohou zdát neuskutečnitelné a pokusit se je proměnit v realitu. Poděkování patří panu Vojtěchu Sobotkovi z týmu Nadačního fondu vzdělávání a podnikání, který je letošním mentorem celorepublikové soutěže Soutěž a podnikej. Chválíme žáky za aktivitu na této akci, vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za organizační zajištění. Foto z akce najdete zde.

Floristická soutěž

Floristická soutěž

19. 10. 2022

Téměř dva měsíce docházky do prvního ročníku za sebou mají aranžéři. Ve středu 19. 10. 2022 si poměřovali své schopnosti při floristické soutěži. Zadání bylo jednoduché - vytvoř podzimní vazbu, použij dostupný materiál a dbej zásad, které jsme se učili. Všichni tvořili s velkým zaujetím a byli šikovní. Jak se žákům dařilo, se můžete podívat zde. Nejlépe byla hodnocena práce Karolíny Stříbrné, druhá se umístila Sára Fenyková a bronzová byla Michaela Ivaninová. Vítězkám blahopřejeme a věříme, že se žákům třídy A1 bude v naší škole dařit. Fotografie ze soutěže najdete zde. Video najdete zde.

Food festival Ochutnej Evropu

Food festival Ochutnej Evropu

16. 10. 2022

V sobotu 15. 10. 2022 hostilo náměstí Starosty Pavla v Kladně putovní food festival Ochutnej Evropu. Návštěvníci mohli ochutnat evropské gastronomické lahůdky a nápoje. Naše škola nesměla chybět. Žáci oboru Kuchař-číšník se svými učiteli odborného výcviku nabízeli italskou kuchyni. Konkrétně to byly italské masové taštičky, salát Caprese a lahodný dezert Panna cotta. Vše bylo skvělé a rychle se snědlo. Pro žáky to byla další příležitost k hezké prezentaci naší školy. Na foto z akce se podívejte zde.

Pomohli jsme v Zájezdu

Pomohli jsme v Zájezdu

16. 10. 2022

V sobotu 15. 10. 2022 se žákyně třídy S4 a KL4 zúčastnily dobrovolnické akce v rámci iniciativy "72 hodin". Žáci naší školy si mohli vybrat jednu z akcí, kterou by rádi podpořili. Zvolili a zvolili si Úklid Zooparku Zájezd. Zoopark je častým cílem výletů, ale účastníci této akce ho mohli pod vedením rangera Honzy poznat i z té druhé, provozní strany. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit z vykonané práce, ale i jízda malotraktorem, výborné trampské jídlo a komentovaná prohlídka Zooparku Zájezd. Žákyním, které se zúčastnily této dobrovolnické akce, patří velké díky. Vedení školy děkuji i Mgr. et Mgr. Morávkové, která tuto akci organizovala. Fotodokumentaci z akce najdete zde.

Naše škola je správná volba

Naše škola je správná volba

13. 10. 2022

V úterý 11. 10. 2022 se kulturní dům na Sítné proměnil v nabídková stanoviště středních škol. Na veletrhu vzdělávání byla pro žáky devátých tříd a jejich rodiče připravena pestrá nabídka možností, kam po základní škole směřovat. Prezentace naší školy představila učební a studijní obory, profesní zaměření i přátelskou atmosféru ve škole. Máme se čím chlubit, proto je naše škola správná volbou. První den otevřených dveří je již 15. 11. 2022 od 12:30 do 18:00 hodin. Na foto z veletrhu vzdělávání se podívejte zde. Článek v KL o veletrhu najdete zde.

Pomáháme žákům prvních ročníků

Pomáháme žákům prvních ročníků

11. 10. 2022

Přechod žáků ze základní na střední školu je náročný. Pomoci zvládnout tuto situaci je cílem preventivního programu, který probíhal ve škole ve středu 5. 10. 2022. Žáci prvních ročníků dostali odpovědi na otázky jak zvládnout náročnou situaci ve škole či doma, kdo jim pomůže s řešením, co je to psychohygiena a spánková hygiena. Žáci ocenili on-line schránku důvěry i fungování školního poradenského pracoviště. Vedení školy děkuje Mgr. Janě Vožehové, PhD., která se dlouhodobě věnuje pomoci ohroženým dětem a tento vzdělávací program v naší škole realizovala i metodikovi prevence Mgr. Vídeňskému. Fotografie z preventivního programu najdete zde.

!!!!!!POZOR ZMĚNA!!!!!!

!!!!!!POZOR ZMĚNA!!!!!!

06. 10. 2022

Z kapacitních důvodů bude možné stravování veřejnosti od pondělí 10. 10. 2022 jen v době od 12:00 do 13:30 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Papučový den

Papučový den

06. 10. 2022

Dne 5. 10. 2022 měli žáci naší školy možnost navštívit Hospic svaté Hedviky v Kladně, který poskytuje služby v terminální péči o klienty. Během této prohlídky se žáci seznámili s pozicí zdravotní sestry, sociální pracovnice i s tím, jak funguje fundraising. Dle slov žáků byla atmosféra velmi příjemná a edukativní. Zakoupením uměleckých výrobků či darováním hotovosti mohli žáci podpořit hospicové služby. Na závěr návštěvy se žáci ještě zamysleli nad smyslem života a na připravené tabuli mohli zanechat svá přání, která začínala slovy:,, Než zemřu ... Fotografie z návštěvy najdete zde.

Bylo to famózní

Bylo to famózní

06. 10. 2022

Naše škola dlouhodobě spolupracuje se známou cukrářkou Mirkou van Gils Slavíkovou. V úterý 4. 10. 2022 křtila v Praze v obchodním domě Kotva svou knihu Famózní od babičky. A my jsme samozřejmě nemohli chybět. Aranžéři vytvořili nádhernou květinovou výzdobu, kuchaři-číšníci zajišťovali catering, žákyně třídy S4 se staly hosteskami. Křest se vydařil, kmotrami byly dámy Jiřina BOHDALOVÁ, Andrea Verešová a Chantal Poullain. Od paní Mirky jsme dostali velikou pochvalu, naši žáci vše zvládli skvěle. Vedení školy jim i pedagogům děkuje a všichni se těšíme na další akce s Mirka van Gils Slavíková. Fotografie z akce najdete zde. Video z akce najdete zde.

Neviditelná …

Neviditelná …

04. 10. 2022

… výstava v pondělí 3. října nadchla studenty ze třídy S4 (Sociální činnost). V druhém patře Novoměstské radnice navštívili nejen interaktivní expozici tvořenou ukázkou nejrůznějších pomůcek a společenských her určených nevidomým, ale také unikátní, speciálně zatemněné prostory, v nichž bylo možné zakusit život nevidomého na vlastní kůži. Jaké to je pohybovat se ve tmě doma, na ulici, v přírodě, na kulturní akci? Jde vnímat svět i jinak než očima? Malá ochutnávka ze života lidí se zrakovým postižením byla pro všechny důležitým zážitkem. Fotografie z výstavy najdete zde.

Kroužky

Kroužky

02. 10. 2022

Kroužky, semináře, doučování ve školní roce 2022-2023, více informací zde

Super den se skvělým kuchařem.

Super den se skvělým kuchařem.

29. 09. 2022

Poslední zářijový den jsme v naší škole prožívali kulinářské hody. Do školní kuchyně přijel známý český kuchař Roman Paulus. Žáci měli jedinečnou možnost vařit společně s několikanásobným držitelem michelinské hvězdy, šéfkuchařem a autorem kuchařských knih. Co se vařilo, se podívejte zde. V kuchyni panovala pohodová atmosféra, žáci oboru Kuchař-číšník se opravdu snažili, pochvaly se dočkali i od pana Pauluse. Nadšení byli i strávníci. Po obědě byl prostor na besedu s žáky. Mistr kuchař vyprávěl o svém profesním životě, o svých začátcích i současném působení ve světě gastronomie, odpovídal i na mnoho zvídavých otázek.
Den s Romanem Paulusem byl opravdu báječný. Žáci měli jedinečnou příležitost získat od něj rady a doporučení a zároveň zjistit, že pan Paulus je velmi milý a příjemný člověk. Fotografie najdete zde.

Za Janem Žižkou do kina

Za Janem Žižkou do kina

28. 09. 2022

Dne 27. 9. 2022 se žáci třídy L2 a V2 zúčastnili filmového představení JAN ŽIŽKA. Žáci již dříve projevili zájem blíže se seznámit prostřednictvím filmového plátna s tímto historickým obdobím a životním příběhem jednoho z našich nejlepších vojevůdců a doplnit si tak své vědomosti z hodin dějepisu. Fascinující doba středověku, období před husitskými válkami, Žižkovo mládí a poutavé středověké bitvy nenechaly nikoho na pochybách, že si z tohoto filmového představení odnese velmi silný zážitek. Z kina žáci skutečně odcházeli nadšeni a plni dojmů. Fotografie z představení najdete zde.

Lyžařský a snowboardový výcvik

Lyžařský a snowboardový výcvik

27. 09. 2022

Sezony zimních sportů se zdá být daleko, ale v naší škole začíná přihlašování žáků na lyžařský a snowboardový výcvik. Po několika letech, kdy se tato akce realizovala v České republice, pojedeme do zahraničí. Konkrétně budou žáci a učitelé od 27. do 31. 3. 2023 pobývat v překrásném prostředí rakouských Alp. Podrobné informace si prohlédněte zde. Těšíme se na všechny lyžařské nadšence. S přihlašováním neotálejte, počet míst je omezen. Více informací najdete zde.

Jsme pyšní na své žáky a učitele.

Jsme pyšní na své žáky a učitele.

22. 09. 2022

V závěru školního roku se naši studenti spolu s Mgr. Kottovou a Mgr. Voborníkovou zúčastnili projektového dne v pražském sídle společnosti Deloitte.
Vedení školy děkuje všem žákům a učitelům za skvělou reprezentaci školy. Video z akce najdete zde.

Dort královny Alžběty II.

Dort královny Alžběty II.

22. 09. 2022

Dne 19. září se lidé po celém světě rozloučili s britskou královnou Alžbětou II. K uctění památky této výjimečné ženy připravili žáci třídy K1A s paní Ing. arch. Martou Sladkou během dvou hodin angličtiny její nejoblíbenější zákusek - Chocolate Biscuit Cake.
Žáci pracovali podle originálního anglického receptu, zvládli britské unce i novou slovní zásobu a během přípravy už komunikovali pouze v angličtině.
Paní učitelka hodinu angličtiny zpestřila i řadou zajímavostí ze života Alžběty II. Podle královského šéfkuchaře si panovnice tento dezert objednávala k odpolednímu čaji tak dlouho, až v kuchyni zbyl jen docela malý kousek. Pokud odjížděla na jiné sídlo, zbytek dortu vždy musel cestovat s ní.
Vedení školy děkuje Ing. Sladké za organizaci dne. Fotografie najdete zde.

Výukový vinohrad

Výukový vinohrad

22. 09. 2022

Dne 21. 9. 2022 navštívili žáci třídy K3A památkově chráněný výukový vinohrad v Botanické zahradě v Praze. Exkurze obohatila jejich vědomosti z odborných předmětů. Vinohrad je nyní v plné síle před sklizní, a tak žáci mohli vidět různé odrůdy pěstované v ČR, mohli si vyzkoušet sommelierské dovednosti v rámci rozlišování vůní vína, u historického lisu si připomněli výrobu vína i to, jak se víno snoubí s jednotlivými pokrmy. Další expozicí byla výroba korku s ukázkami jednotlivých typů korku a výroba dřevěných sudů pro produkci barrique vín. Žáci měli možnost se seznámit i s historií vinohradu. Jedinečným zážitkem byla rovněž návštěva kaple sv. Kláry a viničního domku.
Počasí účastníkům exkurze přálo, a tak měli možnost shlédnout i další pozoruhodné památky Praze. Vedení školy děkuje Mgr. Aleně Pavlíčkové za organizaci exkurze. Fotografie z akce najdete zde.

Adaptační kurzy trendem dnešní doby

Adaptační kurzy trendem dnešní doby

18. 09. 2022

Mnohé střední školy do úvodních dnů nového školního roku zařadily adaptační kurzy. Téměř 200 žáků z 1. ročníků se vypravilo se svými třídními učiteli v termínu od 12. do 15. 9. do malebného prostředí Vysočiny, kde v rekreačním středisku Kletečná uprostřed lesů strávili čtyři nezapomenutelné dny, během nichž se seznamovali se svými novými třídními učiteli a spolužáky.
Společně podnikli výlet k nedaleké Sedlické přehradě, vydávali se na toulky přírodou a své kouzlo mělo i posezení u táborového ohně.
Dle slov vedoucí adaptačního kurzu Mgr. Michaely Kyrych se program plný herních, sportovních, zážitkových a tvořivých aktivit žákům velmi líbil. Adaptační kurz tak splnil svůj účel. Žáci nenásilnou formou navázali sociální kontakty a přátelské vazby se svými vrstevníky a postupně se začlenili do třídního kolektivu. Fotografie z kurzu najdete zde. Videa z kurzu najdete zde. Článek v KL najdete zde.

Školní parlament

Školní parlament

17. 09. 2022

V pátek 16. 9. 2022 se uskutečnila 1. schůzka školního parlamentu v novém školním roce 2022-2023. Pan ředitel seznámil žáky s organizací školního roku a zrekapituloval významné akce, na které se žáci mohou v dohledné době těšit. Vyslechl si i dotazy a připomínky žáků, které se týkaly organizace jednotlivých školních akcí. Přislíbil, že se jim vedení školy bude v nejbližší době věnovat. Cílem je, aby žáci i zaměstnanci školy byli ve škole spokojeni. Zápis ze školního parlamentu najdete zde. Fotografie ze školního parlamentu zde.

Zaběhat si (zaplížit, zaprocházet) a pomoci zdravotním klaunům

Zaběhat si (zaplížit, zaprocházet) a pomoci zdravotním klaunům

04. 09. 2022

Na kladenském Sletišti se v sobotu 3. září 2022 do startovních bloků postavili zaměstnanci a žáci naší školy, aby se, spolu s dalšími 195 nadšenci, účastnili charitativního běhu Run 4 Children, pořádaný Sportovními areály města Kladna. Běžíme, jdeme, či se plížíme na trase o délce jeden až pět kilometrů. Výtěžek z dobrovolného startovného získá projekt Dr. Klaun, který už více než 20 let léčí úsměvem v nemocnicích. Tým naší školy tvořili žáci, pedagogové i nepedagogové. Palec nahoru jim, ale především naší žákyni – velké bojovnici Denise. Před rokem se pomocí rehabilitací zvedla z vozíku na nohy a v sobotu pomalým, berlemi jištěným krokem, řekla klaunům ano. Vedení školy děkuje nejen jí, ale i organizátorce Mgr. Kyrych a všem žákům a zaměstnancům školy za účast v této smysluplné akci. Foto zde.

Tak už nám to začalo

Tak už nám to začalo

01. 09. 2022

Čtvrtek 1. září 2022 byl prvním dnem nového školního roku. Učebny se zaplnily téměř šesti stovkami našich žáků, kteří absolvovali tradiční zahájení. Radostné setkání se spolužáky a učiteli, přivítání ředitelem školy. Ve třídách prvních ročníků byla atmosféra klidnější, poznávání nových spolužáku a pedagogu začalo. Přejme si, aby školní rok 2022 – 2023 byl pro žáky zajímavý, úspěšný a přinesl jim mnoho nových znalostí i hezkých zážitků. Jak to ve škole vypadalo, se můžete podívat v odkazu níže. Článek v KD najdete zde.

Cukrářka Mirka van Gils opět u nás

Cukrářka Mirka van Gils opět u nás

01. 09. 2022

Prvního září začal nový školní rok a my jsme dostali krásný dárek v podobě milé návštěvy paní Mirky. Přivezla s sebou svoji novou knížku Od babičky, která je plná skvělých receptů. Hlavním cílem setkání byly plány do budoucna. Těšíme se na spolupráci, která už má konkrétní cíle. Slovy paní Mirky: My už zase něco pečeme. Foto z návštěvy najdete zde.

Nový školní rok je za dveřmi

Nový školní rok je za dveřmi

30. 08. 2022

V období prázdnin je v naší škole vždy velmi živo. Žáky nahradili řemeslníci a dělali školu ještě hezčí a modernější. Letos na žáky čekají novinky v podobě dvou nových tabulí s interaktivními displeji, nové vestavěné skříně, zrekonstruované třídy. Foto naleznete zde.

Školní rok zahájíme 1. září, organizační pokyny naleznou žáci v systému Bakaláři a ve školním e-mailu. Těšíme se na Vás, ředitel školy.

Na střeše s NROSkou

Na střeše s NROSkou

30. 08. 2022

Ve čtvrtek 25.srpna se jedenáct žáků školy skvěle zapojilo do zajímavé akce, kterou pořádala naše partnerská Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) na opravdu neobvyklém místě - na střešní terase OC Nový Smíchov. Jejím cílem bylo mimo jiné představit zástupcům nejrůznějších neziskových organizací širokou plejádu aktivit a projektů, kterými se NROS zabývá, včetně projektu Odborné vzdělání, cesta k úspěšné budoucnosti, který realizujeme společně. Studentky oboru Sociální činnost se staraly o nově příchozí hosty, předávaly jim potřebné informace o harmonogramu dne, zajišťovaly tombolu. Naši budoucí kuchaři a číšníci se perfektně starali o občerstvení hostů, aranžérky pod vedením profesionální floristky vytvářely nádherné květinové vazby. Tento typ spolupráce se nám velice osvědčil, těšíme se na další takovou příležitost. Fotografie z akce najdete zde.

Zazvonil zvonec, školnímu roku je konec

Zazvonil zvonec, školnímu roku je konec

09. 07. 2022

Poslední den školního roku 2021 – 2022 bylo v naší škole velmi rušno. Již tradičně se vydávala vysvědčení, proběhlo i předání výučních listů. Mnoho květin, poděkování i slzy dojetí. Fotografie najdete zde. Článek v Kladenském deníku zde.

Prázdninový provoz školy 2022

Prázdninový provoz školy 2022

29. 06. 2022

Více informací zde

Neviditelná výstava

Neviditelná výstava

19. 06. 2022

Žáci třídy KL3 navštívili dne 20. 6. tzv. Neviditelnou výstavu v Novoměstské radnici v Praze. Žáci měli možnost projít si hodinu trvající exkurzi v úplné tmě, navštívit při tom nasimulovaný být, ulici, srub i galerii. Mohli se řídit jen instrukcemi nevidomého průvodce Tomáše a svým hmatem, čichem a sluchem. Tedy přesně tak, jak to musí v běžném životě činit nevidomí lidé. Na závěr si žáci mohli popovídat s průvodcem o životě se zrakovým handicapem, prohlédnout a vyzkoušet různé kompenzační pomůcky pro nevidomé a zahrát si i společenské hry uzpůsobené pro zrakově handicapované lidi. Fantastický zážitek, báječná výstava. Fotografie z výstavy najdete zde.

Co jste hasiči, co jste dělali?

Co jste hasiči, co jste dělali?

18. 06. 2022

O víkendu 18. a 19. června se v areálu Městského stadionu Sletiště v Kladně uskutečnila Krajská soutěž v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů.
Na první pohled nemá tato akce nic společného s naší školou, ale realita je jiná. Účastnili jsme se na dvou frontách. Po oba dny jsme zajišťovali celodenní catering pro soutěžící i hosty, žáci oboru Sociální činnost měli připravený program pro příchozí děti. Malovalo se na obličej, hrály se hry a vědomostní soutěže, děti se účastnily dílniček.
Vedení školy děkuje vedoucí školní jídelny Monice Grosmanové a jejímu týmu za bezchybné zajištění občerstvení po oba dny, pedagogům a žákům za výborně odvedenou práci s dětmi. Foto zde.

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

15. 06. 2022

Výsledky písemné a praktické části - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK zde.

Připravovali jsme raut atletům z celého světa

Připravovali jsme raut atletům z celého světa

14. 06. 2022

Již tradiční atletický meeting Kladno hází je atraktivní událost pro diváky i účastníky. V minulém týdnu žáci a učitelé zajišťovali raut pro sportovce.
Vedení školy děkuje všem žákům a zaměstnancům za skvělou organizaci. Více informací najdete zde. Fotografie z akce najdete zde.

Pohoda v Hrachově

Pohoda v Hrachově

14. 06. 2022

Žáci druhých ročníků maturitních oborů se ve dnech 8. – 10. 6. 2022 účastnili sportovního kurzu v Hrachově (okres Příbram). Program byl velmi pestrý. Pohybové hry, soutěže, turistika. Všeobecná spokojenost byla s jídlem a ubytováním, ne však s délkou pobytu. Všichni by rádi ještě pár dní zůstali. Ale co naplat, závěrečné písemky a testy nepočkají. Na foto se podívejte zde.

Dračí lodě

Dračí lodě

14. 06. 2022

Dračí lodě? Dragonboating je týmový sport na vodě, kde má 22 sportovců společný zájem a žije společným cílem. Do jedné lodi zasedají muži i ženy, aby poté společně předvedli, že jako jeden tým dokáží mnohem víc než jednotlivec. Sehranost a spolupráce týmu převyšuje individuální výkon a společný úspěch v závodě znamená společnou radost a oslavu.

Naši žáci se 15. 6. 2022 na Hostivařské přehradě utkali s týmy středních škol z Prahy a Středočeského kraje. Reprezentantovali nás Nicol Barbora Cábová, Eliška Kočinská, Filipp Michael Gavrilov, Filip Holman, Anna Pecharová (všichni V1), Jan Kačírek, Jan Cyprich, Matěj Vácha, Adéla Štefanová, Roman Sojka (všichni L1), Barbora Štrachová, Leontýna Káralová (obě V2), Kryštof Hozman (KL2) Vojtěch Červenka (K2B), Václav Bolárd, Vojtěch Ptáček, Jakub Hladký (všichni L2), Adam Skalák, Jaroslav Rubišar, Marek Pelc a Barbora Rážová (všichni L3).

O vítězství bojovalo 11 lodí. Víme, že někteří žáci měli v jízdě na lodi premiéru, proto vnímáme krásné šesté místo jako veliký úspěch. A příští rok budeme ještě lepší.

Vedení školy děkuje Mgr. Mudruňkovi a panu Haškovi za doprovod žáků. Fotografie z akce najdete zde.

Ojedinělý projektový den

Ojedinělý projektový den

14. 06. 2022

Žáci oborů Sociální činnost a Kombinovaného lycea mají v náplni studia i práci s dětmi. Jak by jim to šlo prakticky, si mohli ověřit ve středu 15. 6. 2022. Přípravy byly velmi pečlivé, což se opravdu vyplatilo. Příchozích 180 prvňáčků, druháčků a třeťáčků ze základní školy Amálská bylo programem naprosto nadšeno. Děvčata a chlapci se s radostí zapojovali do všech sportovních i vědomostních aktivit, naši žáci se o ně skvěle starali. Vedení školy děkuje vedoucí tohoto super projektu Mgr. Míše Kyrych a všem žákům za výborně odvedenou práci s dětmi. Foto naleznete zde.

Prezidenti a ministři z naší školy

Prezidenti a ministři z naší školy

13. 06. 2022

Dne 14. 6. 2022 se studenti L1, S1 a L3 spolu s Mgr. Kottovou a Mgr. Voborníkovou zúčastnili projektového dne v pražském sídle společnosti Deloitte.
Projektový den se týkal klimatických změn a schopnosti na ně reagovat v rámci vlád jednotlivých zemí. Celá akce byla koncipována jako desková hra "Climate Rules" velkého formátu, které se zúčastnili školy z celé republiky.
Studenti z každé školy představovali vládu jedné imaginární země na planetě Zemi a museli v souladu s udržitelným rozvojem a ekologickými principy svou zemi spravovat. Zohledňovat museli vzdělanost obyvatelstva, jeho spokojenost a průměrnou délku dožití. Dále národní hospodářství a hlavně rozvoj vědy a techniky. Komunikace probíhala celý den v angličtině každý ministr zodpovídal za svůj resort, ke kterému byla přiřazena i barva jeho slušivé kravaty.
Cílem hry bylo uspokojivě přežít jednotlivé etapy, které celkově trvaly až do roku 2119 a zachovat planetu Zemi obyvatelnou a zároveň zajistit prosperitu a rozvoj vlastní země.
Cíle se nakonec podařilo naplnit a my jsme skončili na krásném 4. místě. Zejména k tomu přispěl náš prezident Tomáš Brůža z L1, jednotliví ministři M. Vávrová a M. Pafelová z S1 a Z. Motyčková a M. Pelc z L3. Foto naleznete zde.

Kurz dárkového balení

Kurz dárkového balení

13. 06. 2022

S velkým zájmem se napříč studijními a učebními obory setkala možnost účastnit se kurzu dárkového balení. Na všechny zájemce se bohužel nedostalo. Ti, kteří se účastnili, byli velmi spokojeni. Nejhojněji byla zastoupena třída V3, V1, A2 a K1A. Na programu bylo balení krabiček – hranatých dárků, lahví a také výroba ozdob, kterými lze dárky doplnit. Vedoucí kurzu Mgr. Schröderová účastníky chválila, byli moc šikovní a po zásluze byli oceněni absolventským diplomem. Každý účastník obdržel účastnický list o absolvování kurzu. Na foto se podívejte zde.

Lidice

Lidice

12. 06. 2022

Na dnešní den připadá smutné výročí. V noci z 9. na 10. června roku 1942 nechali nacisté – jako odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha – srovnat se zemí Lidice. Ve škole si tuto tragickou událost každoročně připomínáme, mezi zastřelenými muži byli i bývalí žáci naší školy. Tato skutečnost je tématem obrazu, který vytvořil malíř, grafik a pedagog pan Alois Všetečka, bývalý učitel na naší škole. Krásnou báseň napsala absolventka Eliška Rambová. Báseň a foto naleznete zde.

Výstava Kladenští rodáci

Výstava Kladenští rodáci

12. 06. 2022

Dne 8. 6. navštívili žáci tříd P2 a V3 výstavu obrazů s názvem Kladenští rodáci. V Kladenském zámku se tak mohli seznámit s díly novodobých kladenských výtvarníků a obdivovat jejich umění. Prohlídka dočasné i stálé expozice obrazů byla doplněna poutavým komentářem paní průvodkyně. Tato akce byla velmi krásným kulturním zážitkem, který obohatil školní výuku. Vedení školy děkuje Mgr. Pěnkavové a Bc. Neumannové za organizaci této akce. Foto naleznete zde.

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - ARANŽER

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - ARANŽER

08. 06. 2022

Výsledky písemné a praktické části - ARANŽÉR zde.

Kutná Hora mnoha tváří

Kutná Hora mnoha tváří

07. 06. 2022

Ve středu 8. června podnikla třída S3 neobyčejnou cestu. Vydala se vlakem do Kutné Hory, překrásného středočeského města, které je díky svému historickému centru a unikátním památkám zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Chrám sv. Barbory všechny okouzlil svým zvláštním klidem a světlem uvnitř, pozorován z vyhlídky u kostela sv. Jakuba nadchl i svým unikátním zevnějškem. Po krátkém odpočinku ve stínu Vlašského dvora následovala literárně historická procházka kutnohorskými uličkami, osobnosti typu Jaroslava Vrchlického, Gabriely Preissové, Karla Havlíčka Borovského, Josefa Kajetána Tyla nebylo třeba představovat. Na své si přišli i milovníci adrenalinu - okusili totiž jízdu na zdejší bobové dráze. Na jednom se všichni shodli - v Kutné Hoře jsme určitě nebyli naposledy. Fotografie z exkurze najdete zde.

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

06. 06. 2022

Výsledky písemné a praktické části - PRODAVAČ zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

05. 06. 2022

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 od 16:00 hodin se budou konat třídní schůzky budoucích 1. ročníků.
Vzhledem k administrativně velice náročnému začátku školního roku je účast zákonných zástupců opravdu nutná.
Rozpis umístění jednotlivých tříd bude zveřejněn na vchodových dveřích a viditelných místech v budově školy.
Těšíme se na Vás.
Vedení školy

Byli jsme ve Strži

Byli jsme ve Strži

01. 06. 2022

Dne 1. 6. se žáci tříd V3, L3, KL3 a vybraní žáci S3 zúčastnili krásné exkurze do letního sídla Karla Čapka. Atmosféra byla báječná, na všechny dýchlo kouzlo klidného místa s bohatou historií. Žáků se ujaly dvě paní průvodkyně, které dokázaly žáky poutavě provést Čapkovým životem a dílem i samotným místem. Ke známým informacím jsme se např. dozvěděli, že byl vášnivým amatérským fotografem, sběratele kaktusů, gramofonových desek a milovníkem kávy. V odpoledních hodinách si žáci mohli posedět u táboráku, upéct špekáčky a zazpívat folkové písně. Na závěr exkurze dostali žáci drobné odměny za splnění literárních úkolů. Fotografie z exkurze najdete zde.

Na radnici děly se věci

Na radnici děly se věci

01. 06. 2022

V pondělí 30. 5. 2020 se v obřadní síni Magistrátu města Kladna sešla v radostné náladě početná skupina slavnostně oděných lidí. Tvořili ji učitelé a vedení školy, letošní maturanti, jejich rodiče a přátelé. Předávala se maturitní vysvědčení. Atmosféra byla vskutku slavnostní. Zazněla studentská hymna, promluvil pan ředitel a z rukou třídních učitelů si čerství absolventi převzali maturitní vysvědčení. V závěru se předávaly květiny, děkovalo se pedagogům a došlo i na slzy.

S maturanty jsme se zajisté nesetkali naposledy. V naší škole je dobrým zvykem, že se bývalí žáci ve škole zastavují i v následujících letech, popovídat si o tom, jak se jim daří. A to nás opravdu těší. Fotografie ze slavnostního předání vysvědčení najdete zde.

Batohy jsme nechali doma

Batohy jsme nechali doma

01. 06. 2022

Cesta do školy je pro každé dítě rozličná. Skutečností je, že po celém světě jsou miliony žáků, kteří do školy chodí kilometry pěšky s knihami v rukou. V pondělí 30. 5. 2022 jsme si v naší škole tuto skutečnost připomněli s notnou dávkou recese. Většina žáků si náš No BackPack Day opravdu užila. Školní batohy nahradila spousta roztodivných předmětů, ve kterých se daly knížky a sešity přinést. Ptačí klece, kočárky pro panenky, kočičí přepravky, hokejové přilby a jiné kuriozity. Byl to moc hezký začátek týdne. Na foto se podívejte zde.

Projekt úspěšně pokračuje

Projekt úspěšně pokračuje

25. 05. 2022

Naše škola v tomto roce pořádala již několik akcí, které byly financovány díky projektu Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti, který je financovaný z prostředků The VELUX Foundations. Více informací v podcastu Nahlídni.

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří

25. 05. 2022

V průběhu měsíce května se konaly exkurze tříd K2A a K2B pro zvýšení odborných vědomostí z předmětů Stolničení a Potraviny a výživa. Obě třídy v Praze navštívily Pivovar a Pivovarské muzeum U Fleků. První písemná zmínka o tomto podniku se datuje do roku 1499. Pivovar U Fleků je jedním z mála pivovarů ve střední Evropě, kde se pivo vaří bez přestávky déle než 500 let.

V úvodu exkurze byli žáci seznámeni s historií pivovarnictví a výrobou piva. Vždy v úterý pivovar připravuje pivovarské dílo na příští ležák. Žáci proto měli možnost vše vidět a výrobu piva vnímat všemi smysly. Součástí prohlídky byly prostory pivovaru, kabaretu a zahrady. Víte, že se U Fleků vypije každý den okolo dvou tisíc piv?

Exkurze žáky nadchla a zajímavé pro ně byly i další zastávky – pivnice u Pinkasů, kavárna Arco i Dům U Černé Matky Boží. Vedení školy děkuje Mgr. Pavlíčkové za organizaci těchto přínosných akcí. Fotografie z exkurze najdete zde.

Maturity jdou do finále

Maturity jdou do finále

18. 05. 2022

Od pondělí 16. 5. 2022 probíhá v naší škole ústní část maturitní zkoušky. Je nutné zdolat pomyslný poslední vrchol a maturitní vysvědčení bude v kapse. Lehce se řekne, hůře se koná. Nervozita žáků je viditelná, radost těch, kteří uspěli, je nekonečná. Ústní maturity potrvají do 23. 5. 2022, vedení školy věří, že se při slavnostním předávání maturitních vysvědčení setká s drtivou většinou maturantů.

Držíme palce a těšíme se na viděnou 30. 5. 2022 v 8:00 hodin na kladenské radnici. Fotografie z ústní části MZK najdete zde.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

15. 05. 2022

Vážení uchazeči,
dne 16. 5. 2022 jsme vyhlásili 2. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů; více informací zde.

Při soutěži šlehaly plameny

Při soutěži šlehaly plameny

15. 05. 2022

Ve středu 11. 5. 2022 soutěžili žáci učebního oboru Kuchař-číšník ve flambování. Účastnili se zájemci napříč všemi ročníky. Úkol zněl jasně: flambuje se banán a hovězí steak. Součástí hodnocení bylo i dodržování pracovních postupů, založení příborů, správnost servisu, vzhled, vystupování žáků.

Výsledky byly rozdílné. Nejlépe si vedl Tomáš Carabet, druhý skončil jeho bratr Michal, třetí místo získal Tomáš Petráček. Chválíme a gratulujeme. Na opačném konci hodnotící škály skončili žáci, kteří nezvládli pracovní postupy či práci s překládacím příborem. Vítězům gratulujeme, pro ostatní máme radu – snažte se, své znalosti a dovednosti si rychle doplňte. Foto z akce naleznete zde.

Jak si počínat s výučním listem v kapse?

Jak si počínat s výučním listem v kapse?

10. 05. 2022

Život ve školách se zvolna vrací do normálních kolejí. Po covidových omezeních obnovujeme naši tradiční mnohaletou spolupráci s Úřadem práce v Kladně. Na květen je naplánováno několik setkání s pracovnicí ÚP paní Evou Šíchovou.

Žáci končících ročníků učebních oborů dostávají konkrétní rady a návody, jak hledat zaměstnání, kterak řešit sociální a zdravotní pojištění. Vždy je dostatečný prostor pro konkrétní příklady ze života a dotazy posluchačů. První besedy se realizovaly 9. 5. 2022.

Vedení školy děkuje Bc. Šíchové za profesionální a milý přístup k našim žákům. Těšíme se na další společné akce. Fotografie z přednášky najdete zde.

Ano, navštívil nás šéf

Ano, navštívil nás šéf

10. 05. 2022

Velmi zajímavé setkání se událo ve čtvrtek 5. 5. 2022 v naší školní jídelně. Kuchařský fenomén Zdeněk Pohlreich a vítězka soutěže MasterChef Česko 2021 Besky se přijeli podělit o své zkušenosti a zážitky. Publikum tvořili žáci oboru Kuchař-číšník a fanoušci našich hostů.

Vyprávění a dotazy se točili kolem profesních zkušeností, mezinárodní kuchyně, současné práce, došlo i na kuchařské soutěže. Setkání končilo velkou autogramiádou. A hodnocení účastníků? S Pohlreichem a Besky to bylo moc hezký.

Článek v KD najdete zde. Videoreportáž z besedy najdete zde. Fotografie z akce najdete zde.

Podpořili jsme onkologicky nemocné i nádorovou prevenci

Podpořili jsme onkologicky nemocné i nádorovou prevenci

10. 05. 2022

Dne 11. 5. se žáci naší školy, tříd KL2 a S2, zapojili do sbírkové akce Ligy proti rakovině. Letos se jednalo již o 26. ročník této sbírky, jejíž výtěžek poputuje na prevenci a léčbu rakovinových onemocnění děložního čípku a varlat. Žáci se akce zhostili s nadšením a byli mile překvapeni, že i v této nelehké době lidé hojně přispívali. Pro Ligu proti rakovině získali prodejem kvítků měsíčku lékařského úctyhodnou částku. Žákům, kteří se sbírky zúčastnili, patří velké díky, vedení školy děkuje i Mgr. Morávkové a paní asistence Matouškové, které žáky doprovázely. Fotografie ze sbírky najdete zde.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

08. 05. 2022

Vážení uchazeči,

dne 9. 5. 2022 jsme vyhlásili 2. kolo přijímacího řízení do učebních oborů; více informací zde.

Výuka českého jazyka pro ukrajinské občany.

Výuka českého jazyka pro ukrajinské občany.

07. 05. 2022

Škola SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně byla vybrána Středočeským krajem pro pořádání kurzů českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny. Zájemci starší osmnácti let se mohou přihlásit na e-mailovou adresu panenkova@sosasoukladno.cz.
Výuka je zdarma.

Чеська мова для громадян України.

Наша школа організовує курси чеської мови для біженців з України.
Курси триватимуть з 23 травня до 17 червня 2022 року, завжди по понеділках, середах та п’ятницях з 15:00 до 16:30.
Заявки та іншу інформацію ви отримаєте, відправивши повідомлення на електронну пошту: panenkova@sosasoukladno.cz.
Курс розрахований на осіб старше 18 років, навчання безкоштовне.
У разі великої зацікавленості курси будуть відкриті і в інші дати.

Ми з нетерпінням чекаємо на Вас.

Více informací najdete zde.
Přihláška na kurz zde.

O životě ve věznici

O životě ve věznici

04. 05. 2022

Ve středu 4. 5. 2022 měli žáci oborů Sociální činnost a Kombinovaného lycea (S2,KL2,3) jedinečnou možnost získat informace o fungování nápravného zařízení. Mezi žáky přišel na besedu zástupce věznice ve Vinařicích, která je zařazena jako věznice s ostrahou a s dozorem. Ubytovací kapacita je 854 odsouzených, kteří jsou většinou ubytováni po šesti na jedné ložnici.

Hovořilo se o tom, jaký je ve věznici režim, někteří odsouzení pracují na nestřežených pracovištích mimo věznici, jiní přímo ve věznici. Žáci se seznámili i s širokou nabídkou vzdělávacích a sportovních aktivit.

Přednáška i následná diskuse se vydařily. Jak tuto akci hodnotili její účastníci, uvidíte zde. Vedení školy děkuje komisaři npor. Bc. Burešovi za jeho zajímavou přednášku.

Kde pracují politici

Kde pracují politici

03. 05. 2022

V pondělí 2. 5. 2022 se žáci prvního ročníku studijního oboru Veřejnosprávní činnost účastnili exkurze do Poslanecké sněmovny ČR. Program byl opravdu bohatý. Začal zhlédnutím dokumentu o historii Parlamentu ČR, pokračoval komentovanou prohlídkou budovy Poslanecké sněmovny, poté následovala 90 minutová beseda s panem poslancem Ing. Vojtěchem Munzarem. Žáci si prohlédli jednací sál, kde probíhá zasedání Poslanecké sněmovny, usedli do poslaneckých lavic, v doprovodu pana poslance navštívili i tiskové středisko. Za organizaci této přínosné exkurze děkuje vedení školy Mgr. Mudruňkovi, na foto se podívejte zde.

Krásné tvoření věnců

Krásné tvoření věnců

28. 04. 2022

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 se uskutečnil kurz aranžování věnců s řezanými květinami. Vedla ho Mgr. Dominika Honysová, která žáky seznamovala s aranžováním květinových dekorací na slaměné korpusy. Dozvěděli se, jak dekorace kombinovat, využívat v závaznosti na roční období a učili se své výtvory prezentovat. Kurz se líbil, účastníci by rádi zvládli i kurz pro pokročilé. V závěru workshopu se soutěžilo o nejhezčí věncové aranžmá. Zvítězila Eva Kotíková, druhá skončila Adéla Burešová a bronzová byla Klaudie Sinčáková, všechny z A1. Foto naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení maturitních oborů

Výsledky přijímacího řízení maturitních oborů

28. 04. 2022

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

78-42-M/06 Kombinované lyceum; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, více informací najdete zde.

37-42-M/01 Logistické a finanční služby; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, více informací najdete zde.

75-41-M/01 Sociální činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, více informací najdete zde.

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, více informací najdete zde.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (nástavbové studium):

64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání: 2 roky; denní forma vzdělávání, více informací najdete zde.

Vzor vyplněného zápisového lístku najdete zde.
Vzor odvolání najdete zde.

Bláznit je lidské

Bláznit je lidské

27. 04. 2022

V pondělí 25. dubna se studenti třetího ročníku oboru Sociální činnost zúčastnili velice zajímavé exkurze v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Průvodkyně je provedla areálem léčebny, ukázala jim farmu, která slouží k terapiím různého typu. V prostorách divadla zhlédli podnětný film o historii psychiatrie. Následovala přednáška paní doktorky Zuzany Řeřichové o problematice sexuálních poruch a deviací. Program byl završen setkáním s trojicí závislých mužů, kteří se zde léčí - studenti vyslechli jejich životní příběhy a následně se zapojili do živé diskuze. Akce byla velmi zdařilá, načerpané informace studenti nepochybně využijí nejen u maturitní zkoušky z odborných předmětů. Vedení školy děkuje Mgr. Richterové za organizaci této přínosné akce. Skupinovou fotografii žáků najdete zde.

Dnes naposled

Dnes naposled

27. 04. 2022

Maturanti před sebou mají velké finále. Čekají je didaktické testy a ústní část maturitní zkoušky. Aktuálním úkolem je převzít si vysvědčení za čtvrtý ročník a rozloučit se spolužáky a učiteli. Jak? Tradičně. Poslední zvonění je veselou tečkou za středoškolskou docházkou. Jak se dívky a chlapci vymódili, uvidíte zde.

Cukrářský výcvik pokračuje

Cukrářský výcvik pokračuje

26. 04. 2022

V pátek 22. 4. 2022 se ve školní kuchyni nevařilo. Cukrářský workshop zde vedla známá cukrářka paní Iveta Fabešová. Program byl opravdu pestrý. Žáci vyráběli tartaletky, větrníčky z odpalovaného těsta, éclair (česky světelný záblesk) s citronovým krémem a věnečky s několika druhy krémů. Vše se zdařilo a zákusky vypadaly a chutnaly stejně dokonale jako ty, které paní Fabešová nabízí ve své pražské kavárně ve Werichově vile. Foto z akce naleznete zde. Článek v Kladenských listech najdete zde.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do učebních oborů

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do učebních oborů

22. 04. 2022

Kuchař-číšník
65-51-H/01 | délka: 3 roky | denní forma vzdělávání více informací najdete zde.

Prodavač
66-51-H/01 | délka: 3 roky | denní forma vzdělávání více informací najdete zde.

Aranžér
66-52-H/01 | délka: 3 roky | denní forma vzdělávání více informací najdete zde.

Vzor vyplněného zápisového lístku najdete zde.
Vzor odvolání najdete zde.

Pomohli jsme psímu útulku

Pomohli jsme psímu útulku

21. 04. 2022

V lednu naše škola vyhlásila sbírku na pomoc zvířátkům. Minulý měsíc jsme obdarovali kočičí útulek a dnes došlo na pejsky v útulku na Bouchalce. Naložili jsme plný vůz dobrot, pelíšků a hraček a hurá na Bouchalku. Tentokrát byla naše výprava jenom dvoučlenná, protože ve škole probíhají maturity.

Před útulkem nás očekával uvítací výbor, kupodivu kočičí (více).

Mnoho krásných exkurzí

Mnoho krásných exkurzí

21. 04. 2022

Přijímací řízení má vždy pro školu jasné zadání. Uvolnit třídy a vytvořit klidné prostředí pro uchazeče, kteří přijdou zdolávat nástrahy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Žáci se svými učiteli zvolili rozličný program. Někteří se vydali do Kladna, jiní zamířili do Prahy. A cíle? Státní vědecká knihovna, Muzeum věžáků, Kladenský zámek, bowling, Jump Aréna Zličín, Centrum pro výcvik vodících psů, Muzeum fantastických iluzí. Všichni byli nadšeni, že po covidové éře mohou být zase spolu mimo budovu školy. Líbily se všechny aktivity, ale top byly jednoznačně Národní muzeum v Praze a komentovaná prohlídka líhnoucích se motýlů v Botanické zahradě. Foto z akcí naleznete zde.

Začaly maturity

Začaly maturity

20. 04. 2022

Duben je ve středních odborných školách měsícem, kdy začínají maturity. V tomto týdnu konají žáci praktickou část a píšou písemnou práci z českého jazyka a angličtiny. Přejeme všem, aby byli úspěšní. Foto naleznete zde.

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny

12. 04. 2022

Velikonoce jsou krásnými jarními svátky. Přeji Všem žákům i zaměstnancům, aby je strávili v klidu a pohodě, užili si velikonočních tradic a příjemných dní se svými blízkými. Přání naleznete zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

11. 04. 2022

Vážení rodiče, dnes 12. 4. 2022 se na Vás těšíme na třídních schůzkách v době 16:30 – 17:30 hodin. Rozpis tříd naleznete po vstupu do budovy školy.

Jak jsme pekli s Mirkou

Jak jsme pekli s Mirkou

10. 04. 2022

V pátek 8. 4. 2022 jsme v prostorách kuchyně uvítali velmi milého hosta. Na workshop s žáky oboru Kuchař-číšník přijela paní Mirka van Gils Slavíková. Česká cukrářka světového věhlasu jim vyprávěla o svém profesním životě a hlavně se peklo. Žáci byli rozděleni do skupin, každá pracovala na jiné dobrotě. Bábovka se skořicovou polevou, laskonky s pravým griliášovým krémem a indiánci. A pod vedením držitelky francouzského titulu Professeur en Sucre d'Art se všem velmi dařilo. Výsledkem byly opravdu lahodné zákusky.

Nejsladší tečkou za workshopem jsou slova uznání od paní Mirky. V naší škole se jí velmi líbilo, chválila žáky za jejich šikovnost, technické vybavení a hezké prostředí školy. Na foto z akce se podívejte zde.

Maturitní ples se vydařil

Maturitní ples se vydařil

10. 04. 2022

V pátek 8. 4. 2022 se Dům kultury na Sítné zaplnil krásnými róbami našich žáků a zaměstnanců. Po dvou letech si všichni přišli užít maturitní ples. A bylo to krásné. Maturanti skvěle zvládli nástup, šerpování, tanec s rodiči, učiteli i půlnoční překvapení. Radostně se plesalo, vše hezky plynulo, za což patří velké poděkování především hlavní organizátorce Mgr. Kyrych. Fotografie z plesu najdete zde.

Soutěžilo se v balení

Soutěžilo se v balení

06. 04. 2022

V březnu se naši žáci účastnili workshopu zaměřeného na dárkové balení. Ve středu 6. 4. 2022 nastal čas poměřit si nabyté znalosti a dovednosti. Zadání soutěžního úkolu bylo tedy zřejmé – zabalit svůj dárek co nejdokonaleji a nejkrásněji. Účastníci si dávali opravdu záležet. Na konkrétní výsledky jejich snahy se můžete podívat zde. Zvítězila Anna Kšírová (A2), druhé místo obsadila Tereza Holubová (P1), třetí příčka patřila Báře Fazekasové (P2).

Workshop jsme financovali z projektu Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti, který je financovaný z prostředků The VELUX Foundations.

Vedení školy děkuje Mgr. Schöderové za organizaci. Fotografie z akce najdete zde.

Školní parlament

Školní parlament

03. 04. 2022

Na pravidelné schůzce se 1. 4. 2022 sešel školní parlament. Bylo to aprílové setkání, ale všechna témata, o kterých se hovořilo, byla seriózní. Pan ředitel rekapituloval všechny důležité události, které žáky čekají – souhrnné zkoušky, tematické projektové dny, aktivity v rámci projektu Velux. V souvislosti s tragickou událostí v pražské škole se věnoval bezpečnostním pravidlům ve škole. Byl prostor i na dotazy a připomínky žáků. Vedení školy na ně bude reagovat, cílem je, aby žáci i zaměstnanci byli ve škole spokojeni. Foto je zde.

Vítali jsme jaro

Vítali jsme jaro

30. 03. 2022

Tematické dny ve školní kuchyni se v naší škole staly tradicí. Březnový byl, jak jinak, věnován příchodu jara. Jídlo bylo výborné, zákusek skvělý, prostředí příjemné. Na vše se podívejte zde.

Floristický kurz

Floristický kurz

30. 03. 2022

Každoročním obohacením odborného výcviku oboru Aranžér je možnost absolvovat floristický kurz. Celkem 15 zájemců se 29. 3. 2022 setkalo s lektorkou paní Keclíkovou. Celodenní workshop byl věnován seznámení se základními floristickými technikami, žáci se učili vázat kytice, vytvářet přírodní květinové dekorace, věnovali se sezónní floristice a především pracovali na tvorbě krásných vazeb. Jak se jim dařilo, uvidíte zde.

Maturity nanečisto

Maturity nanečisto

30. 03. 2022

V posledním březnovém týdnu jsme v naší škole realizovali novinku - maturitu nanečisto. Cílem této akce pro maturanty je vyzkoušet si písemnou práci z ČJL, ANJ či matematiky a ústní zkoušku z odborných předmětů. Je to simulace reálné maturitní zkoušky, která by každému maturantovi měla signalizovat, co je třeba ještě v přípravě na zkoušku dospělosti dohonit. Někteří žáci excelovali, jejich znalosti byly výborné. Jejich opakem byli dívky a chlapci, kteří úspěšní nebyli. Pro ně je tento nezdar zdviženým prstem a pobídkou k intenzivnímu studiu. Na foto se podívejte zde.

Česká pošta ve výuce

Česká pošta ve výuce

29. 03. 2022

Dne 28. 3. 2022 se žáci třídy L2 zúčastnili již druhého setkání se zástupci České pošty, kterou zastupovaly paní Petra Ščisláková a paní Jitka Kovaříková. Tento workshop byl zaměřen především na prezentační dovednosti. Žáci se během čtyřhodinového bloku dozvěděli jak pracovat s hlasem, s trémou, jak správně a nejlépe umět zaujmout posluchače při prezentaci. Na konci setkání si mohli žáci ve skupinách tyto dovednosti názorně vyzkoušeli. Tato akce byla pro žáky velkým přínosem, získané dovednosti uplatní ve svém profesním životě. Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové za organizaci. Foto naleznete zde.

Balíme dárky

Balíme dárky

29. 03. 2022

V úterý 22. 3. 2022 byl v rámci probíhajícího projektu připraven kurz dárkového balení pro žáky oboru Prodavač. Lektorka paní Křivánková v úvodu hovořila o historii dárkového balení a poté už došlo na praktické ukázky a tvorbu. Balily se předměty rozličných nepravidelných tvarů, vyráběly se přízdoby. Na průběh i výsledky workshopu se podívejte zde.

Závěrečné zkoušky nanečisto

Závěrečné zkoušky nanečisto

22. 03. 2022

Mít maximum žáků, kteří jsou úspěšní při závěrečných zkouškách a maturitě, je cílem každé střední školy. V letošním školním roce proto byla zařazena novinka, která má výborným výsledkům napomoci - závěrečné zkoušky a maturita nanečisto.

V začátku března se budoucí kuchaři-číšníci, aranžéři a prodavači účastnili praktické části závěrečných zkoušek v takových podmínkách, které budou mít při těch "opravdových." Některým se dařilo výborně, ale mnozí pochopili, že s těmito znalostmi by v červnu neuspěli. Na foto se podívejte zde.

Měli jsme hosty z Dánska

Měli jsme hosty z Dánska

16. 03. 2022

Projekt Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti pokračoval v úterý 15. 3. 2022 v naší škole setkáním s týmem dánské univerzity v Aarhusu a zástupci NROS. Hlavním cílem bylo realizovat workshop s učiteli zaměřený na zlepšování dovedností a kompetencí studentů středních odborných škol a propojení vzdělání s firmami. Atmosféra byla přátelská a tvůrčí, setkání se vydařilo. Dánští hosté se podívali i mezi žáky do výuky a velmi ocenili materiální a ICT vybavení školy. Více o projektu najdete zde. Fotografie z workshopu učitelů a prohlídky školy najdete zde.

Olympiáda v německém jazyce

Olympiáda v německém jazyce

11. 03. 2022

Dne 8.3 proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce, kterého se zúčastnilo 27 žáků 1. - 3. ročníků studijních oborů. Na prvních místech se umístily se stejným počtem bodů Kateřina Stöberová ze třídy KL3, Berenika Dalla-Valle z S2 a Tereza Barvenčíková ze třídy S3. První dvě jmenované reprezentovaly úspěšně naši školu v okresním kole.

Žákyním blahopřejeme k hezkým výsledkům, Mgr. Hlavničkové a Mgr. M. Svobodové děkujeme za organizaci. Foto naleznete zde.

Pomohli jsme kočičímu útulku

Pomohli jsme kočičímu útulku

11. 03. 2022

Některé smutné příběhy zvířátek mívají dobrý konec. Určitě to platí pro osazenstvo kočičího útulku Srdcem pro kočky ve Vrbičanech. Manželé Kacálkovi poskytují v domácím prostředí kočičkám základní i náročnou specializovanou péči. Vedle jejich bezmezné starostlivosti a lásky jsou důležitým pilířem i dary veřejnosti. Ve škole jsme vyhlásili sbírku Pomůžeme útulkům? Žáci i zaměstnanci přinášeli granule, konzervy, pelíšky, hračky, peníze, osušky. Osmého března 2022 žáci a ředitel školy výtěžek v útulku předávali.

Paní majitelka jim představila každodenní fungování a nekončící péči o kočičí svěřence. „Očekávaly jsme kočky v kotcích v nějaké budově. Místo toho jsme procházely rodinným domem, kde je úžasně pečováno o téměř 100 kočiček. Měly svoje škrabadla, pelíšky. Skvěle bylo postaráno o ty, které za sebou měly akutní veterinární zákroky,“ shodly se maturantky Natálky Zatloukalová a Ježková.

Tato mise potvrdila, že sbírky mají velký význam. Tato nebyla ve škole poslední. Fotografie z předání věcí najdete zde. Článek o nás najdete v KL zde.

 Městská policie lákala do svých řad

Městská policie lákala do svých řad

10. 03. 2022

Naši maturanti (třídy L4,V4, POD2) dostali možnost podrobně se seznámit s prací Městské policie Kladno. Na prezentaci přišel za žáky v doprovodu svých kolegů ředitel Městské policie Kladno Mgr. Michal Strieborný. Podal přítomným vyčerpávající informace o poslání a fungování policie, pracovní náplni i finančním ohodnocení jejich příslušníků. Na závěr policisté odpovídali na konkrétní dotazy, převážně zaměřených na výčet výhod, které povolání policisty skýtá. Nabídka této smysluplné práce některé žáky opravdu oslovila. Foto naleznete zde.

Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen

10. 03. 2022

V roce 1908 protestovaly 8. března newyorské švadleny za zlepšení pracovních podmínek žen, za volební právo pro ženy. O rok později se začala psát historie MDŽ.

V naší škole jsme si 8. 3. 2022 tento svátek připomněli. Ráno obdržely od vedení školy všechny zaměstnankyně nádhernou primulku a přání všeho dobrého. Byl to velmi milý začátek pracovního dne. Foto naleznete zde. Video na školním TikToku najdete zde.

Kuchaři-číšníci poznávají hotel Diplomat

Kuchaři-číšníci poznávají hotel Diplomat

07. 03. 2022

Žáci oboru Kuchař-číšník (K3a) absolvovali v únoru exkurzi v hotelu Vienna House Diplomat Prague. Tematicky na ni navázala 3. 3. 2022 přednáška pracovníků tohoto hotelu ve škole. Byli to vedoucí personálního oddělení a provozní hotelu.

V průběhu přednášky dívky a chlapci s odborníky diskutovali o hotelovém provozu, volbě typu pracovní kariéry, image a profesionálním chování při přijímacím pohovoru. Žáci měli možnost si nanečisto přijímací pohovor vyzkoušet a dostat zpětnou vazbu. Došlo i na vyjádření obav o uplatnění na pracovním trhu v současné době, kterou výrazně poznamenala situace spojená s epidemií.

Děkujeme zástupcům hotelu za besedu, Mgr. Pavlíčkové za její organizaci. Věříme, že žáci využijí získané zkušenosti v reálném pracovním životě. Fotografie z přednášky najdete zde.

Každý lidský život jednou skončí

Každý lidský život jednou skončí

07. 03. 2022

V rámci rozšíření obsahu odborných předmětů si vyučující zvou do výuky odborníky z praxe. Žáci oboru Sociální služby (S1,S2,S3,S4) se 3. 3. 2022 zúčastnili přednášky o hospicové péči. Hospic zajišťuje zdravotní a sociální podporu i všestrannou pomoc při péči o pacienty s nevyléčitelným onemocněním.

Do školy přišly pracovnice Hospicu Svaté Hedviky v Kladně Bc. Lucia Řepová a Mgr. Kateřina Petrová. Žáci se v průběhu přednášky dozvěděli co je cílem této služby, kdo o tuto službu může požádat, jaká je práce sociální pracovnice a mnoho dalších zajímavých informací. Beseda rozšířila jejich odborné znalosti a nastolila některé otázky, které vedou k dalšímu zamyšlení.

Vedení školy děkuje Mgr. Morávkové a Mgr. Jelínkové za organizaci akce, foto zde.

Podporujeme, sympatizujeme a pomůžeme

Podporujeme, sympatizujeme a pomůžeme

01. 03. 2022

Dění na Ukrajině je tématem napříč celou Evropou. Vyjádřit svůj postoj měli možnost naši žáci a zaměstnanci v pondělí 28. 2. 2022. Jako výraz podpory a solidarity si připnuli stužky v modrožlutých národních barvách. Aranžérky s učitelkami odborného výcviku vyrobily aktuální velkoplošnou koláž.

Téměř 400 žáků a zaměstnanců školy se úderem jedenácté hodiny shromáždilo na prostranství před školou, vytvořili srdce a vyslechli krátké vyjádření ředitele školy. Poté poslali svá imaginární srdce na podporu těm, které zasáhl vojenský konflikt. Nejsme lhostejní, jsme solidární a připraveni pomoci. Všichni si moc přejí, aby se situace uklidnila. Konkrétní formu pomoci sdělí vedení školy dle aktuální situace.

Píše se o nás v Kladenském deníku.

Fotografie naleznete zde.

Kdo rozšíří řady Policie ČR?

Kdo rozšíří řady Policie ČR?

01. 03. 2022

V rámci kariérového poradenství v projektu Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti se ve škole uskutečnila beseda se zástupci Policie České republiky. Dívky a chlapci maturitních ročníků byli velmi podrobně informováni o možnosti práce u PČR. Hovořilo se především o požadavcích, které musí budoucí policista splnit - vzdělání, fyzické i psychické předpoklady. Žáky zajímalo finanční ohodnocení a pracovní benefity, služební postup a mnoho dalších informací. Beseda byla velmi přínosná a mnohým naznačila cestu, kterou by se mohli po maturitě vydat

Fotografie naleznete zde.

Jarní prázdniny x přihlášky ke studiu

Jarní prázdniny x přihlášky ke studiu

15. 02. 2022

Od 14. do 18. 2. 2022 probíhají jarní prázdniny. Úřední hodiny na studijním oddělení jsou v PO, ÚT, ST od 7:00 do 15:00 hodin. Ve ČT od 7:00 do 17:00 hodin a v PÁ od 7:00 do 13:00 hodin. Přihlášky ke studiu přijímáme.

Barmanský kurz

Barmanský kurz

14. 02. 2022

Pravidelně každé dva roky nabízí škola žákům oboru Kuchař - číšník možnost absolvovat barmanský kurz. Ten letošní se konal v týdnu od 7. 2. 2022, šanci dostalo 24 dívek a chlapců. Zkušený mistr barman Miloš Tretter se intenzivně věnoval jejich teoretické i praktické přípravě. Žáci pracovali pilně a s velkým zájmem. A opravdu se jim dařilo. Všichni úspěšně složili závěrečné zkoušky, čímž získali certifikát o složení barmanských zkoušek s platností po celé Evropě. Mimořádně výborně si vedl Michal Carabet ze třídy K2a. Jeho cílem je pracovat jako barman. Pan Tretter jeho snahu a šikovnost ocenil tím, že mu jako bonus věnoval voucher na pokračovací barmanský kurz v Praze. Jsme moc rádi, že máme ve škole šikovné dívky a chlapce.

Fotografie z kurzu najdete zde. Článek v Kladenském deníku o kurzu najdete zde.

Na Božím Daru je to boží

Na Božím Daru je to boží

14. 02. 2022

V neděli 6. 2. 2022 odjelo téměř 50 žáků s pedagogy na lyžařský a snowboardový výcvik do Krušných hor. Po velmi dramatické cestě se dostali do chaty Pinokio na Božím Daru a bohatý program se mohl začít realizovat.

Sněhové podmínky byly již od počátku ideální, ale silný vítr vyřadil první den z provozu vleky. Následně se počasí umoudřilo a lyžaři a snowboarďáci sportují na svazích zalitých sluncem.

Večery patří vzdělávacím a zábavným aktivitám. Přednáška členů horské služby, společenské hry, karneval, diskotéka. Nožičky sice trochu bolí, ale atmosféra je radostná, přátelská a pohodová. Co víc si přát? Držíme palce, aby i další dny na kurzu byly krásné a veselé, cesta domů bezproblémová.

Fotografie z výcviku najdete zde.

V naší škole se četlo pro Kuře

V naší škole se četlo pro Kuře

10. 02. 2022

Posledním lednovým dnem skončila charitativní akce Čteme pro Kuře. Podrobné informace naleznete zde.

Žáci naší školy podpořili čtením sbírku Pomozte dětem částkou 4 250 Kč.

Chválíme všechny , kteří se zapojili, především ale žáky tříd L2, KL2, L4,V2, V3, KL3. A jaké knihy se četly? Byly to například Spalovač mrtvol, Petrolejové lampy, Audience, Evžen Oněgin, Krysař, To, Máj, Hamlet, Petr a Lucie, Lolita a mnoho jiných titulů.

Vedení školy děkuje Mgr. Romaně Vočkové, která tuto soutěž organizovala a koordinovala.

Jak v Praze žákům ošálili oči

Jak v Praze žákům ošálili oči

10. 02. 2022

V úterý 8. 2. 2022 se žáci druhého ročníku Kombinovaného lycea vydali na exkurzní vyučování do Muzea fantastických iluzí v Praze. Hlavním cílem bylo pochopit, jakým způsobem vznikají optické klamy a užít si příjemnou zábavu. Žáci propojili dohromady informace z hodin fyziky, biologie a výtvarné výchovy. Dozvěděli se, že umělecká díla, která vytváří optické iluze, označujeme jako trome-I´oeil (francouzsky ošal oko), že je optická iluze nesprávným vnímáním reality. Oko snímá obraz, ale mozek ho interpretuje jinak.

Vedení školy děkuje Mgr. Vídeňskému za realizaci této nadmíru zajímavé exkurze. Foto naleznete zde.

Dobře jsme se poměli, maškary tu nebyly

Dobře jsme se poměli, maškary tu nebyly

01. 02. 2022

řeklo by se o sto let dříve. Masopustní veselí je spojeno s obdobím mezi Vánocemi a Velikonocemi. Patří k němu veselí, masky a dobré jídlo. V pátek 28. 1. 2022 nabídla školní jídelna žákům a zaměstnancům menu inspirované právě masopustem. Nechyběly jitrnice, zelí, vepřové ani koblihy (proklik na plakát). Milovníci tradičních jídel byli nadšeni, radostí se tetelili i příznivci “smažáku“. Děkujeme kuchařkám, obsluze v jídelně, aranžérkám za výzdobu. Foto naleznete zde.

V naší škole už nikdo nezabloudí

V naší škole už nikdo nezabloudí

01. 02. 2022

Jsme škola, která má téměř 30 učeben, kanceláří a dalších prostor. Žáci vidí umístění své třídy v rozvrhu, aktuální změny naleznou v systému Bakaláři. Příchozí návštěvy se díky bezpečnostním opatřením nemůžou po budově pohybovat samostatně, proto by se zdálo, že u nás zabloudit nelze. Ale všichni víme, že štěstí přeje připraveným. V tomto týdnu byl v budově instalován skvělý orientační a informační systém. Nejenže je přehledný, ale i moc hezky vypadá. Podívejte se zde.

Inspirativní Gaudeamus Praha 2022

Inspirativní Gaudeamus Praha 2022

01. 02. 2022

Ve středu 26. ledna 2022 se početná skupina zájemců z 3. a 4. ročníků zúčastnila Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání, který se pravidelně koná na Výstavišti v pražských Letňanech. Představily se zde nejen školy pražské, ale také většina českých univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol a jazykových škol, svůj stánek zde mělo i přes 70 univerzit ze zahraničí.

Tematické přednášky poskytly návštěvníkům informace o studiu, fakultách, studijních programech, vybavení škol i doprovodných aktivitách. Přímo na veletrhu se zájemci mohli otestovat a zjistit tak, které studijní programy by pro ně byly nejvhodnější. Již tak pestrou nabídku doplnila ještě služba kariérového poradenství.

Exkurze splnila svůj účel, studenti získali potřebné informace i správný studijní zápal.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové za organizaci této akce. Hromadnou fotografii žáků s doprovodem najdete zde.

1. kolo přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení

31. 01. 2022

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
k 31. 1. 2022 jsme vyhlásili 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní a učební obory. Podrobnosti jsou uvedeny v záložce Přijímací řízení zde.

Den otevřených dveří se opravdu vydařil

Den otevřených dveří se opravdu vydařil

24. 01. 2022

Kladenské Rádio Relax odvysílalo v minulém týdnu několik spotů jako pozvánku na náš den otevřených dveří. Zcela jistě i to byl jeden z důvodů, proč se k nám ve čtvrtek 20. 1. 2022 přišlo podívat téměř 150 deváťáků a jejich rodičů. Byly pro ně připraveny podrobné informace o studiu, ukázky přijímacích zkoušek, workshopy a gastronomické minikurzy. Jsme rádi, že jsme tyto aktivity mohli financovat i díky projektu Odborné vzdělávání cesta k úspěšné budoucnosti. Velmi milé byly reakce příchozích na naši sbírku Pomůžeme útulkům?
Někdo přišel s konzervami, jiní darovali granule či finanční příspěvek. Velký zájem o školu nás opravdu těší. Jsme otevřená, efektivní, fungující a moderní škola.
Foto naleznete zde. Video z akce najdete zde.

Úspěšní i v zeměpise

Úspěšní i v zeměpise

24. 01. 2022

Na počátku ledna si žáci se zájmem o geografii ověřovali míru svých znalostí v zeměpisné olympiádě. V první části soutěže pracovali žáci s atlasem, následně to byly grafy a odborný text. Znalosti účastníků byly velmi dobré. Vítězem se stali se shodným počtem bodů žáci Chalupný (L3) a Gavrilov (V1), žáci Pelc (L3) a Vácha (L1) skončili druzí, třetí příčka patřila Petře Fialové (L1). Velká gratulace žákům, poděkování organizátorům soutěže Mgr. Vočkové a Mgr. Vídeňskému. Foto z přijetí žáků v ředitelně školy naleznete zde.

Dějepis - mé hobby

Dějepis - mé hobby

20. 01. 2022

Naši žáci se aktivně zapojují do většiny olympiád pro středoškoláky. Aktuálně za sebou mají 51. ročník dějepisného klání. Účastnilo se celkem 24 žáků. Nejlepším byl Jan Chalupný (L3), jako druhá se umístila Berenika Chlustinová (V1) a třetí příčku obsadila Andrea Forstová (L3). Vítězům blahopřejeme, Mgr. Vočkové a Mgr. Vídeňskému děkujeme za organizaci. Foto vítězů naleznete zde.

Průběžně hodnotíme projekt

Průběžně hodnotíme projekt

20. 01. 2022

Souběžně s výukou se ve škole realizuje projekt "Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti". V pondělí 17. 1. 2022 se konala schůzka s profesory z dánské univerzity v Aarhusu a pracovníky Nadace rozvoje občanské společnosti. Vedení školy zúročilo bohaté zkušenosti z distanční výuky a schůzka probíhala on-line. Tato efektivní a finančně nenáročná forma mezinárodních setkání je opravdu skvělá. Více informací o projektu najdete zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

18. 01. 2022

Ve čtvrtek 20. 1. 2022 otevírají v SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně dveře žákům devátých tříd, jejich rodičům i široké veřejnosti. Budou připraveny informace o studijních i učebních oborech, připraven je zajímavý doprovodný program. Přijďte se přesvědčit, že tohle je opravdu skvělá škola. Více informací najdete zde. Odkaz na video zde.

Studium angličtiny se žákům daří

Studium angličtiny se žákům daří

18. 01. 2022

V druhé polovině prosince se konala školní olympiáda v anglickém jazyce, které se účastnili žáci čtvrtých ročníků. Potvrdilo se, že jsou mezi nimi skvělí angličtináři. Vyučující ANJ Ing. arch. Sladká hodnotí jejich výkony jako vynikající. V soutěži zvítězil V. Krupka (V4), druzí byli T. Thien (L4) a K. Peslová(S4), pomyslnou bronzovou medaili si odnesl V. Janega (L4). Žákům blahopřejeme a věříme, že své výborné znalosti budou dále rozvíjet. Foto naleznete zde.

Pomůžeme útulkům?

Pomůžeme útulkům?

13. 01. 2022

Obracíme se na všechny naše žáky a zaměstnance s prosbou o pomoc kočičkám a pejskům. Vyhlašujeme sbírku pro kočičí útulek ve Vrbičanech a psí útulek Bouchalka.

Můžete přinášet granule, konzervy a jiné potřeby pro zvířátka. Je možné přispět i finančně. Prostor pro svoje dárky naleznete u vchodu do školy. Sbírka potrvá do konce ledna.

Všem dárcům moc děkujeme, ředitel školy.

Pro dotazy, náměty, nápady a připomínky je tu pro Vás Mgr. Jelínková, jelinkova@sosasoukladno.cz.

Leták naleznete zde.

Jsou naši žáci finančně gramotní?

Jsou naši žáci finančně gramotní?

06. 01. 2022

V počítačových učebnách se v průběhu prosince hodně prověřovaly znalosti. Probíhalo školní kolo 11. ročníku soutěže Finanční gramotnost, které se účastnili žáci čtyřletých studijních oborů. Dařilo se opravdu mnoha žákům, nejlepších výsledků dosáhli Kateřina Stöberová (KL3), Nikola Justová (L2), Anna Kovácsová (V4), Štěpán Best (KL3), Andrea Forstová (L3) a Zuzana Motyčková (L3). V okresním kole bude naší školu reprezentovat tříčlenné družstvo.

Úspěšným žákům gratulujeme. Za organizaci děkujeme Ing. Bíbové. Foto vítězů naleznete zde.

PF 2022

PF 2022

30. 12. 2021

Vážení žáci, vážení rodiče, přátelé školy, přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce. Do roku 2022 Vám přejeme pevné zdraví, hodně optimismu a pohody, ředitel školy a celý kolektiv zaměstnanců.

Úřední hodiny studijního oddělení - podatelny školy v době vánočních prázdnin zde.

Spolu po covidu

Spolu po covidu

20. 12. 2021

Žáci 1. a 2. ročníků učebních oborů se zúčastnili v prosinci třídenního vzdělávacího a relaxačního pobytu z projektu MŠMT Spolu po covidu. Uskutečnil se v krásném okolí Berounky ve Šlovicích.
Kurz byl zaměřen na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví. Součástí programu bylo i globální rozvojové vzdělávání. Žáci i učitelé absolvovali rozličné vědomostní i sportovní aktivity, účastnili se workshopů.

Děkujeme dodavateli za poskytnuté služby, žákům a pedagogům za aktivní přístup. I přes chladné počasí se pobyt vydařil. Fotografie z akce najdete zde.

Hezký den pro Zahradu

Hezký den pro Zahradu

16. 12. 2021

Dne 7. 12. 2021 si žáci třídy S3 (obor Sociální činnost) připravili krásný program pro klienty zařízení Zahrada, poskytovatele sociálních služeb Kladno. V rámci akce „Hezký den pro Zahradu“ s klienty žáci zdobili vlastnoručně napečené perníčky, vykrajovali vánoční ozdoby z keramické hmoty, malovali na obličej, fotili a zpívali. A nakonec to nebyl jen hezký den pro klienty Zahrady, ale i pro samotné žáky a jejich doprovod. Mimo připravených aktivit se vybraní žáci zapojili i do provádění úkonů hygienické péče, což bylo zcela spontánně vymyšleno pracovníci zařízení. Žáci byli velmi rádi, že si teorii z odborných předmětů získanou ve škole mohli vyzkoušet v praxi.

Celou akci provázela pozitivní atmosféra, nadšení a milá odezvu od klientů. Vedení školy děkuje Mgr. Morávkové, která tuto akci zorganizovala a žáky doprovázela. Fotodokumentaci z akce najdete zde.

Projekt za podpory města Kladna

Projekt za podpory města Kladna

16. 12. 2021

Naše organizaci získala v tomto roce dotaci z Fondu komise Rady města Kladna pro životní prostředí na akci „Revitalizace zahrady SOŠ a SOU Kladno“. Díky této akci bylo možné v listopadu uskutečnit odbornou firmou přesyp části plochy zahrady trávníkovým substrátem a založit nový trávník. Došlo k provzdušnění trávníku, k regeneraci stávajících zelených ploch a srovnání nerovnosti terénu. Od jara 2022 budou moci žáci naší školy tuto plochu využívat k různým sportovním aktivitám na čerstvém vzduchu. Foto z realizace najdete zde.

Prezentace školy se nám opravdu vydařila

Prezentace školy se nám opravdu vydařila

09. 12. 2021

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 jsme představovali naši školu žákům devátých tříd základních škol. Učitelé a žáci si pro příchozí připravili pestrý program, Čekaly na ně soutěže, tvořivé dílny, workshopy a podrobné představení studijních a učebních oborů. Organizované skupiny ze základních škol i rodiče s dětmi dostali odpovědi na všechny otázky, prohlédli si vybavení učeben a příjemné prostředí školy. Akci hodnotíme jako mimořádně zdařilou, přišlo téměř 200 návštěvníků. Fotografie z celého dne najdete zde. Aktivity byly podpořeny v rámci projektu Odborné vzdělávání cesta k úspěšné budoucnosti.

Přednáška odborníka

Přednáška odborníka

09. 12. 2021

Žákům třetího ročníku oboru Sociální činnost zpestřila výuku přednáška odborníka z vinařické věznice. Seznámil je s fungováním věznice, denním režimem vězňů, hovořil o pracovní činnosti odsouzených i výchovných aktivitách. Došlo i na četné dotazy. V závěru pan nadporučík informoval žáky o možnostech stát se zaměstnancem věznice. Přednáška se setkala s velkým zájmem žáků.

Fotografie z přednášky najdete zde.

Den otevřených dveří x projektový den

Den otevřených dveří x projektový den

07. 12. 2021

Ve čtvrtek od 12:30 hodin do 18:00 hodin se uskuteční pro žáky ze ZŠ den otevřených dveří. Na setkání s Vámi se těší vedení školy, žáci a zaměstnanci školy. Aktivity, na které se můžete těšit najdete zde.

Jak jsme všichni tleskali

Jak jsme všichni tleskali

06. 12. 2021

Covidové trápení doléhá, stejně jako na celou českou společnost, na žáky i zaměstnance naší školy. Covid pozitivní spolužáci, nemocní rodinní příslušníci, psychická nepohoda, třídy a učitelé v karanténě. A nemocnice se plní pacienty ve vážném stavu.

Nevyšli jsme do ulic, ale do chodeb a na schodiště naší školy. Nalezli jsme v sobě optimistickou energii i vděčnost těm, kteří pomáhají nemocným ve svém okolí. Mysleli jsme na všechny, kteří bojují se svým trápením a zdravotními problémy, děkovali jsme těm, kteří jim pomáhají.

Jsou to obyčejní lidé, ale i profesionálové. Děkujeme lékařům, sestřičkám a sanitářům, kteří pečují o naše blízké. Děkujeme a fandíme, my žáci a zaměstnanci SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše.

Video najdete zde. Fotografie najdete zde.

Nastal čas předvánočních aktivit

Nastal čas předvánočních aktivit

03. 12. 2021

Období adventu s sebou přináší do naší školy mnoho aktivit. Žáci učebního oboru Aranžér a jejich učitelky odborného výcviku vdechli vánoční výzdobou celé budově tu správnou adventní atmosféru. Fotografie z vánoční výzdoby školy najdete zde.

V pátek 3. 12. 2021 ráno na žáky při vstupu do školy čekali čerti, anděl a Mikuláš, který byl nápadně podobný řediteli školy. Všichni dostali drobný dárek a mnozí radu, aby zlepšili svoji docházku či aktivitu v hodinách, četlo se i z knihy hříchů. Byl to veselý začátek dne i hezké připomenutí české mikulášské tradice. Foto naleznete zde.

Ve školní restauraci nechyběla vánoční výzdoba ani Mikulášská nadílka. Děkujeme Mikuláši za nadílku, kuchařkám a obsluze za skvělý oběd. Fotografie z oběda najdete zde.

Olympiáda lidských práv

Olympiáda lidských práv

01. 12. 2021

Žáci 2. a 3. ročníku studijního oboru Veřejnosprávní činnost se v listopadu zúčastnili celostátní soutěže pod názvem Olympiáda lidských práv. Pro školní kolo, které proběhlo on-line formou, byly využity školní tablety. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy, Mgr. Pěnkavové za organizaci soutěže.

Prezenční výuka obnovena

Prezenční výuka obnovena

01. 12. 2021

Po distanční výuce, která z epidemických důvodů probíhala téměř dva týdny, se žáci a učitelé v pondělí 29. 11. 2021 vrátili do budovy školy. Ranní testování neodhalilo žádného pozitivního žáka, proto věříme, že se covidová situace bude zlepšovat. Děkujeme žáků i zaměstnancům, že opravdu dodržují všechna platná hygienická nařízení.

UZAVŘENÍ ŠKOLY X DISTANČNÍ VÝUKA OD 18. 11. 2021.

UZAVŘENÍ ŠKOLY X DISTANČNÍ VÝUKA OD 18. 11. 2021.

16. 11. 2021

Vážení žáci, vážení rodiče, mám pro Vás aktuální informace.

Epidemická situace v naší škole se stále zhoršuje, přibyli další covid pozitivní žáci i učitelé, zvýšil se i jejich počet v karanténě. V pondělí a úterý měli žáci ředitelské volno, od čtvrtka 18. 11. 2021 do pátku 26. 11. 2021 bude škola z nařízení Krajské hygienické stanice Kladno uzavřena. V systému Bakaláři najdete aktuální informace. V případě nejasností kontaktujte primárně svého třídního učitele.

Den otevřených dveří z výše uvedených důvodů rušíme. Náhradní termín zveřejníme do konce listopadu 2021 na webu školy.

Děkujeme Vám za součinnost. S přáním pevného zdraví, Petr Paták - ředitel školy.

Den otevřených dveří 18. 11. 2021 zrušen.

Den otevřených dveří 18. 11. 2021 zrušen.

15. 11. 2021

Protiepidemická opatření a zvyšující se počet covid pozitivních žáků i zaměstnanců zásadně ovlivňují chod školy. Z personálních důvodů jsme nuceni zrušit projektový den a den otevřených dveří, které se měly uskutečnit ve čtvrtek 18. 11. 2021.

Je nám to líto, byl připraven zajímavý program pro naše žáky i návštěvníky ze základních škol a jejich rodiče.

Náhradní termín bude včas zveřejněn na webu školy.

Odvážné srdce

Odvážné srdce

11. 11. 2021

Naše studentka Tereza Kouřilová ze třídy S3 se rozhodla k velmi odvážnému kroku - nechala si ustřihnout své nádherné dlouhé vlasy, aby je mohla darovat. Nadační fond Daruj vlasy z nich nechá vyrobit paruky pro onkologicky nemocné pacienty. Terezo, máš náš respekt!

Fotografie najdete zde.

Provádíme pilotní ověřování projektu v rámci Evropy

Provádíme pilotní ověřování projektu v rámci Evropy

10. 11. 2021

V úterý 9. 11. 2021 jsme ve škole přivítali zástupce dánské univerzity v Aarhusu pana profesora Bjarne Wahlgrena a pracovnice Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Důvodem je zapojení naší školy do projektu "Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti" financovaného z The Velux Foundations. Jsme ve skupině osmi evropských středních škol, které pilotně ověřují dílčí projektové výstupy podpořené nadací. Pro nás je to nová zkušenost, nová výzva, kterou rádi přijímáme. Foto ze setkání najdete zde.

Zajímavá přednáška

Zajímavá přednáška

10. 11. 2021

Dne 8. 11. 2021 měli žáci 4. ročníku oboru Sociální činnost v předmětu Učební praxe unikátní možnost „zažít“ velmi zajímavou přednášku. Navštívila nás paní Michaela, která pracovala jako sanitářka v kladenské nemocnici. Ve 44 letech jí byla diagnostikována rakovina vaječníků. Studentům umožnila nahlédnout do zákoutí duševních pochodů, které pacienti prožívají při tak náročné diagnóze. Poradila jim, jak jednat a jak mohou pomoci jednou i svým budoucím klientům. Další komplikací pro paní Michaelu byla ve vývoji onemocnění i stomie (vývod střeva stěnou břišní). Podrobně studentům vysvětlila a názorně ukázala praktické ošetřování stomie. Dvě vyučovací hodiny velmi rychle utekly a též zůstal prostor pro vnímavé dotazy žáků.

Vedení školy děkuje paní Míše za skvělou přednášku a souhlas se zveřejněním aktuality včetně fotodokumentace, kterou najdete zde.

Bomba ve školní kuchyni se opravdu konala

Bomba ve školní kuchyni se opravdu konala

05. 11. 2021

Plakáty ve škole i na webu inzerovaly na čtvrtek 4. 11. 2021 bombu ve školní kuchyni. Nelhaly. V brzkém ránu se ve školní kuchyni objevil michelinský kuchař Roman Paulus. On, naši žáci, kuchařky a další osazenstvo kuchyně začali realizovat čtvrteční oběd.

Podávala se čočková polévka, hovězí falešná svíčková na smetaně, losos na pánvi, Ceasar salát a kremrole s citronovým sněhem (konkrétně zde).

Vydařilo se to maximálně. Strávníci odcházeli s viditelnými boulemi za ušima. Pan hvězdný michelinový Roman Paulus v sobě nezapřel obyčejného kluka, který začínal jako učeň oboru Kuchař-číšník. Chválil naše žáky za jejich přístup a mezi vařením se s nimi bavil o tom, jak je důležité mít cíl, stále se učit a pilně pracovat.

Vedení školy děkuje všem zúčastněným za tento mimořádný kulinářský zážitek a věří, že pro žáky učebního oboru Kuchař –číšník je to katapult k závěrečným zkouškám i další profesní kariéře. Dobrou zprávou pro naši školu je příslib pana Pauluse: Přijedu znovu. A rád. Nejsme opravdu skvělá škola? Foto zde.

Výuka ve strašidelných kostýmech

Výuka ve strašidelných kostýmech

05. 11. 2021

Žáci se stále snaží o zpestření školní docházky. Třída S2 přišla v rámci Halloveenu do školy v zajímavých i maličko strašidelných kostýmech. Výuku to naštěstí neohrozilo. Dívkám to slušelo, dokonalou kulisu jim vytvořila halloweenská výzdoba školy i školní jídelny. Foto naleznete zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

05. 11. 2021

V úterý 9. 11. 2021 od 15:30 do 17:00 hodin proběhnou v budově školy třídní schůzky. Rozpis tříd a učitelů najdete u vchodu do budovy školy. Dovolujeme si upozornit všechny rodiče, že je v budově školy povinnost dodržovat covidová opatření. Těšíme se na setkání s Vámi.

 Upozornění pro maturanty - jaro 2022

Upozornění pro maturanty - jaro 2022

03. 11. 2021

Upozorňujeme žáky posledních ročníků maturitních oborů, že termín podání přihlášky k maturitní zkoušce je do 1. 12. 2021. Tento termín se také týká všech, kteří chtějí vykonávat na jaře 2022 opravnou zkoušku.

Přihlášky k maturitní zkoušce budou k dispozici na studijním oddělení po zpřístupnění projektu MZ2022 Cermatem od 15. 11. 2021.

Toto sdělení se týká také všech bývalých žáků zaniklého SOŠ a SOU Stanislava Kubra Středokluky.

Exkurze na Budeč

Exkurze na Budeč

26. 10. 2021

Dne 21. 10. 2021 se žáci tříd S1, L1 a A1 zúčastnili exkurze na hradiště Budeč nad obcí Zákolany. Hradiště Budeč patří mezi jeden ze symbolů české státnosti, podle legendy se zde učil svatý Václav, patron české země.
S historii tohoto místa žáky seznámil Mgr. Lukáš Krinke, který velmi zajímavě a poutavě vyprávěl o zajímavostech spojených s Budčí. V rotundě sv. Petra a Pavla zahrála na varhany žákyně třídy S1 Markéta Pafelová. Exkurze se povedla a žáci byli velmi spokojeni.

Netušili, že největší dobrodružství na ně teprve čeká. Popadané stromy na kolejích jim zkomplikovaly návrat domů. Nakonec vše dobře dopadlo a žáci, sice se zpožděním, ale šťastně do Kladna dorazili. Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové za organizaci této akce. Foto zde.

Krásná práce našich aranžérek

Krásná práce našich aranžérek

24. 10. 2021

Konzervatoř Jana Deyla si pro konání Podzimních slavností zvolilo novorenesanční palác Žofín. Tento architektonický skvost je nádherný, ale pro společenské akce je třeba aranžovat květinovou výzdobu. Žáci oboru Aranžér s učitelkou odborného výcviku paní Zahrádkovou tuto náročnou zakázku zrealizovali. Vedení školy jim děkuje, výsledek byl opravdu perfektní. Na video z přípravy výzdoby se podívejte zde.

Měli jsme se jako na posvícení

Měli jsme se jako na posvícení

24. 10. 2021

Tematické dny ve školní kuchyni se staly v naší škole tradicí. V pátek 22. 10. 2021 si strávníci užívali posvícenského menu. V příjemném prostředí jídelny si pochutnávali na hovězím vývaru, kachně i řízečku. Vedení školy děkuje kuchařkám i žákům, kteří vařili a obsluhovali. Foto naleznete zde. Video naleznete zde.

Pyžamový den

Pyžamový den

20. 10. 2021

Žáci prvního ročníku oboru Sociální činnost vytvořili po adaptačním pobytu dobrou partu a mají i veselé nápady. Poprosili třídní učitelku, zda by jeden den výuky mohli absolvovat v pyžamech. Bylo jim povoleno a 15. 10. 2021 si svůj pyžamový den užili. Foto naleznete zde.

Exkurze logistů

Exkurze logistů

18. 10. 2021

Žáci třídy L3 a L4 se zúčastnili exkurze ve společnosti CATC (Czech Aviation Training Centre) v areálu pražského letiště. Tato firma se specializuje na výcvik pilotů, palubních průvodčích, na technické výcviky leteckých mechaniků a jiné aktivity, které souvisí s leteckým provozem.

Žáci nahlédli do zákulisí této zajímavé firmy, poté se jim věnovali dva bývalí zkušení stevardi. Odpovídali na všetečné dotazy směřujícím k jejich bohaté praxi na palubě letadel. Žáci dostali nabídku práce v této společnosti, což je velmi zaujalo. Může to být jedna z možností, kam směřovat po maturitě.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové a Mgr. Jelínkové za organizaci skvělé exkurze. Fotodokumentaci z exkurze najdete zde.

Veletrhy vzdělávání se opět konají

Veletrhy vzdělávání se opět konají

14. 10. 2021

Loňským deváťákům zkomplikovala výběr středních škol proticovidová hygienická opatření. Oblíbené Burzy škol se neuskutečnily. Nyní se mohou tyto akce konat. Zástupci naší školy se účastnili veletrhů vzdělávání v Berouně i v Domě kultury v Kladně. Příjemně nás překvapil opravdu velký zájem o naši školu. Žáci i jejich rodiče sbírali informace o učebních i studijních oborech, o dění ve škole.

Ideálním doplněním těchto informací budou dny otevřených dveří. Všechny zájemce srdečně zveme na ten nejbližší – 18. 11. 2021.

Foto najdete zde.

Návštěva z Dánska

Návštěva z Dánska

13. 10. 2021

V pondělí 11. 10. 2021 nás navštívili partneři projektu Odborné vzdělávání cesta k úspěšné budoucnosti. Ze zahraničí přijeli zástupci dánské The Velux Foundations, setkání se účastnila i projektová manažerka z nadace NROS. Seznámili se s běžným školním dnem a organizací výuky. Hlavním výstupem setkání bylo natočit klip ze života naší školy, což se úspěšně zdařilo. Výše jmenovaný projekt se začíná realizovat, v listopadu nás čekají první aktivity a workshopy žáků hrazené z tohoto projektu.

Fotografie z natáčení najdete zde.

Liga proti rakovině

Liga proti rakovině

10. 10. 2021

Poslední zářijový den se žáci naší školy, tříd KL2 a KL3, zapojili do sbírkové akce Ligy proti rakovině. Letos se jednalo již o 25. ročník této sbírky, jejíž výtěžek putuje na prevenci a léčbu rakovinových onemocnění. Žáci se akce zhostili s nadšením. Pro Ligu proti rakovině získali prodejem kvítků měsíčku lékařského úctyhodnou částku. Žákům, kteří se sbírky zúčastnili, patří velké díky.

Vedení školy děkuje za organizace Mgr. Morávkové a Mgr. Vočkové. Foto ze sbírky najdete zde.

Zahraniční návštěva

Zahraniční návštěva

10. 10. 2021

V pátek 8. 10. 2021 navštívila naši školu dvanáctičlenná delegace z Turecka. Byla složena z pedagogů a ředitelů škol.

České školství pro ně je velkou neznámou, proto chtěli vidět, jak to u nás chodí. V rámci prohlídky školy si prošli celou budovu. Byli překvapeni, jakým špičkovým vybavením disponujeme. Zajímali se o každodenní chod školy, kladli mnoho otázek k zaměření jednotlivých oborů, uplatnění našich absolventů v praxi.

Velmi se jim u nás líbilo, proto mají velký zájem o další spolupráci. Nejsme proti. Pro naše žáky i pedagogy to bude zajisté vítané rozšíření mezinárodních vztahů. Fotografie ze setkání najdete zde.

Odborné exkurze v plném proudu

Odborné exkurze v plném proudu

08. 10. 2021

Covidové období nedovolovalo realizovat exkurze, nyní je čas vše dohonit.

Žáci třetího ročníku oboru Kuchař-číšník se vydali získat praktické znalosti do pražského historického soukromého pivovaru U Fleků.
Průvodce žáky seznámil formou poutavého vyprávění s historií pivovaru, viděli suroviny pro výrobu piva, prostory pivního sklepa a varnu. Seznámili se s výrobou piva,
prohlédli si i prostory pivnice – Rytířský sál, sál Jitrnici, kabaret, zahradu. Společensko- zábavní středisko si zachovalo svůj historický ráz a velmi se žákům líbilo.
Vedení školy děkuje Mgr. Pavlíčkové za organizaci exkurze. Foto naleznete zde.

Umíme třídit odpad?

Umíme třídit odpad?

30. 09. 2021

První podzimní den roku 2021 se na náměstí Sítná v Kladně nesl v duchu ekologie. Studenti ze třídy S3 se podíleli na organizaci akce nazvané Odpadiáda. Pět osmičlenných týmů složených ze žáků různých ročníků kladenských základních škol poměřilo své síly v několika disciplínách. Vedle velkoformátového pexesa, vědomostního kvízu, luštění křížovky a třídění surovin nechyběl ani závod v běhu s popelnicí. Uvedené aktivity pojilo téma třídění odpadu. Naši studenti zaštiťovali jednotlivá stanoviště, svých rolí se zhostili na výbornou a při práci s dětmi potvrdili, že si svůj studijní obor vybrali správně.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové za organizaci této smysluplné akce. Foto naleznete zde.

Krásně jsme oslavili založení školy

Krásně jsme oslavili založení školy

26. 09. 2021

V pátek 24. 9. 2021 jsme si celý den připomínali 90. výročí založení školy (se zpožděním jednoho covidového roku ). Dopolední program patřil současným žákům školy. Jejich učitelé pro ně připravili velmi pestrý a zajímavý program. Nahlédnutí do historie, kvízy v angličtině a němčině, workshopy, vědomostní soutěže, prevence zdraví, dobročinný bazárek. Žáci oboru Sociální činnost skvěle nacvičili divadelní představení. Na školním dvoře se tančilo a na veslovacím zařízení se soutěžilo a volný vstup do fitness MůjGym Kladno. Příjemným zpestřením a bonusem byl veselý fotokoutek.

Pokračovat

Video z oslavy naleznete zde.

Výstava Sluneční králové

Výstava Sluneční králové

16. 09. 2021

Ve středu 15. 9. 2021 vycestovali žáci tříd V1, L4 a KL2 do Národního muzea v Praze. Výstava Sluneční králové žákům umožnila spatřit archeologické památky zapůjčené Egyptským muzeem v Káhiře a doplnit tak své poznatky z hodin literatury a dějepisu. Žáci za doprovodu dramatické hudby a magického světla mohli zkoumat stovky archeologických artefaktů.

Vedení školy děkuje Mgr. Vočkové, Ing. Šafránkové a Mgr. Vídeňskému za organizaci této exkurze.

A událo se i nenadálé setkání. Hokejista Jakub Voráček a jeho bývalá paní učitelka Mgr. Vočková. Foto najdete zde.

Obědvali jsme tematicky. A skvěle.

Obědvali jsme tematicky. A skvěle.

15. 09. 2021

Středa 15. 9. 2021 byla prvním tematickým dnem školní jídelny po prázdninách. Tématem byla, jak anoncoval název Okénko do Evropy, evropská kuchyně. Vše se opravdu vydařilo. Aranžéři připravili krásné prostředí, osazenstvo kuchyně skvěle uvařilo. Poprvé se v roli obsluhy představili žáci prvních ročníků. Chválíme je. Dobrý začátek, ale mnoho učení před nimi. Vedení školy děkuje žákům i učitelům ODV, bylo to moc hezké. Jídelníček je zde, foto z akce naleznete zde.

Adaptační kurz

Adaptační kurz

10. 09. 2021

Ve dnech 7. – 10. 9. 2021 proběhl adaptační kurz 1. ročníků. Žáci a pedagogové ho prožili v krásném prostředí rekreačního areálu Kletečná na Vysočině. Bohatý zážitkový program byl umocněn nádherným slunečným počasím i nadšeným přístupem žáků. Kurz se opravdu vydařil a splnil svůj prvořadý cíl, žáci se při rozličných aktivitách lépe poznali, seznámili se i se svými pedagogy. Na foto se podívejte zde.

Sbírkové dny pro Světlušku

Sbírkové dny pro Světlušku

06. 09. 2021

Nadační fond Českého rozhlasu má dlouhodobý a všeobecně známý projekt Světluška, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Od pondělí 6. 9. 2021 probíhají po celé české republice Sbírkové dny pro Světlušku. Naši žáci oboru Sociální činnost se každoročně zapojují v rolích dobrovolníků v ulicích Kladna. Letos to byli žáci 4. ročníku, kteří nejprve oslovili své spolužáky a pedagogy ve škole, posléze se vydali se sbírkovými kasičkami a dárkovými předměty do centra města. Pro maturanty to byla velmi zajímavá zkušenost. Potěšily je vstřícné reakce většiny lidí, ale nebyli ušetřeni ani negativních komentářů některých jedinců.
Od roku 2003, kdy Sbírkové dny Světlušky proběhly vůbec poprvé, se vybralo v ulicích po celém Česku celkem 114 000 dobrovolníků přes 94 milionů korun. Děkujeme žákům třídy S4 a Mgr. Renatě Svobodové za jejich charitativní aktivitu.
Foto naleznete zde.

Zahájili jsme školní rok 2021 - 2022

Zahájili jsme školní rok 2021 - 2022

01. 09. 2021

Ve středu 1. 9. 2021 se budova školy zaplnila téměř 600 žáky studijních a učebních oborů. Euforie ze setkání se spolužáky byla veliká, na své svěřence se těšili i pedagogové. Žáci prvních ročníků byli ještě ostýchaví, ale plánovaný adaptační kurz zajisté vše změní. Poprvé k nám přišli i žáci školy ze Středokluk, která k 31. 8. 2021 zanikla. Věříme, že u nás budou spokojení a budou sem chodit rádi.

Všem žákům přejeme krásný a úspěšný školní rok.

Jak to u nás vypadalo první den, se můžete podívat zde. Článek v Kladenském deníku najdete zde.

Vážení žáci, vážení rodiče,

Vážení žáci, vážení rodiče,

30. 08. 2021

informujeme Vás, že jste dnes ráno prostřednictvím systému Bakaláři obdrželi od pana ředitele informace k začátku nového školního roku.

Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny

30. 08. 2021

I v novém školním roce se mohou žáci, zaměstnanci i veřejnost stravovat ve školní jídelně. Pro zaměstnance a veřejnost jsou obědy k dispozici od 30. 8. 2021. Pro strávníky, kteří nejsou zaměstnanci školy, jsou každý den vyhrazeny tyto časy: 11:45 – 12:10, 12:35 – 13:00, 13:10 – 13:30 hodin. Pro žáky budou obědy k dispozici od 1. 9. 2021, podrobné informace obdrží od svých třídních učitelů a v systému Bakaláři.

Těšíme se na skvělá jídla a přejeme dobrou chuť.
Pozdravy z prázdnin a naše logo v Tokiu

Pozdravy z prázdnin a naše logo v Tokiu

28. 07. 2021

Žáci i pedagogové si užívají prázdniny, provozní zaměstnanci dovolenou. A kde?

Pojďme se podívat, na jakých místech trávíte volný čas či letní brigádu. Jsme zvědaví, kam až vycestovalo logo naší školy, potěší nás ale i pozdrav z pobytu u babičky. Rádi fota zveřejníme a některé z nich určitě použijeme do školního kalendáře pro rok 2022.

Čeští olympionici s sebou vzali naše logo do Japonska. Není to náhoda, náš učitel tělesné výchovy Bc. Jan Pechr je kondičním trenérem jednoho z nich, spolupracuje s nimi i Vaše oblíbená učitelka tělocviku Mgr. Míša Kyrych. Sportovcům držíme palce, ať se jim daří.

Žákům a zaměstnancům přeji hodně hezkých zážitků a pohodových dní. Těším se na foto, ředitel školy.

PS: Vaši fotografii přikládejte do komentářů v příspěvku na facebookových stránkách školy. Připojte i popisek s Vaším jménem, třídou a místem, kde fotka vznikla (příklad: Jana Veselá, L2, na Berounce). Žáci budoucích prvních ročníků používají označení tříd S0, V0, L0, A0 atd.

Starší aktuality si můžete prohlédnout na této stránce.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.