logo Kladno

Aktuality

90. výročí založení školy

90. výročí založení školy

25. 09. 2020

Před devadesáti lety, úplně přesně 28. 9. 1930, byla naše škola založena jako Masarykova škola práce.

Historická výročí školy jsou vždy důvodem ke vzpomínání, bilancování a hlavně ke společnému setkávání generací absolventů, zaměstnanců i současných žáků školy. Je to příležitost zvolnit alespoň na chvíli uspěchané tempo dnešní doby a zavzpomínat na společné zážitky prožité ve školních lavicích i mimo ně.

Školu každoročně opouští absolventi, vybaveni odbornými znalostmi, které zúročí na trhu práce, jejich úspěšnost nás velmi těší. Jsme hrdi na to, že v současnosti patří naše škola k nejúspěšnějším v regionu Kladno.

Na pátek 25. 9. 2020 jsme měli pečlivě připravený program pro naše žáky i všechny příchozí hosty. Vše jsme pod tíhou současné epidemiologické situace přesunuli na červen 2021. Výročí si zaměstnanci připomněli 25. 9. 2020 pouze v komorním duchu. Byla to také příležitost k otevření nově vybavených prostor pro studenou kuchyni. Toto moderní zázemí bude sloužit našim žákům nejen pro výrobu občerstvení do školního bufetu, ale i pro přípravu cateringu na různé akce, které škola zajišťuje. Na foto se podívejte zde. Článek o výročí školy najdete zde.

Ředitelské volno

Ředitelské volno

22. 09. 2020

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 24, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuje dne 25. 9. 2020 z důvodu organizačního zabezpečení výuky volný den.

Pedagogičtí i provozní zaměstnanci včetně vedení školy budou na svém pracovišti.

Kladno hází

Kladno hází

17. 09. 2020

Sportovní příznivci měli ve středu 16. 9. 2020 jedinečnou příležitost zhlédnout hvězdně obsazenou sportovní událost Kladno hází. Naše škola se stala partnery akce, zajišťovali jsme občerstvení pro sportovce i hosty. Žáci v roli diváků byli nadšeni, pochvalu dostali i žáci učebního oboru Kuchař-číšník. Foto naleznete zde.

Pro větší bezpečnost našich žáků a zaměstnanců

Pro větší bezpečnost našich žáků a zaměstnanců

17. 09. 2020

Od počátku tohoto školního roku řeší vedení školy širokou škálu hygienických opatření, jejichž cílem je ochránit zdraví žáků i zaměstnanců. Ve čtvrtek 17. 9. 2020 byla ve vestibulu školy istalována termokamera. Byla pořízena za finanční podpory spolku Beneška s cílem zjednodušit ranní kontrolu žáků ve spojení s rozpoznáním totožnosti žáků a zaměstnanců. Tato pomůcka se jeví jako velmi užitečná. Její software umí do své paměti uložit obličeje žáků i zaměstnanců (získal je ze systému Bakaláři) a následně příjemný hlas sdělí, zda je žák z hlediska teploty způsobilý pro výuku, vyzve k nasazení roušky a určí, zda osoba na displeji je naším žákem. Naše škola disponuje výborným technickým vybavením a věříme, že tato bezpečnostní pomůcka nám pomůže ještě lépe zvládnout současné náročné období.

90. výročí založení školy

90. výročí založení školy

15. 09. 2020

Vzhledem k aktuální epidemické situaci dochází ke změnám plánovaných akcí. V pátek 25. 9. 2020 se ruší program pro veřejnost, respektive se přesouvá na červen 2021. Dopolední program pro žáky se bude realizovat formou projektového dne. Výročí si současní žáci a zaměstnanci připomenou hezky a důstojně.

Aktuální informace

Aktuální informace

07. 09. 2020

Všechny informace o nově zaváděných protiepidemiologických opatřeních souvisejících s COVID 19 a změny v organizaci výuky najdete v systému Bakaláři. V případě technických problémů s přihlášením kontaktujte ZŘŠ Mgr. et Mgr. Jana Smitala (smital@sosasoukladno.cz).

Školní rok úspěšně zahájen

Školní rok úspěšně zahájen

01. 09. 2020

Prázdniny skončily, nový školní rok je tady. Zajisté bude v návaznosti na současnou koronavirovou situaci trochu jiný než roky předešlé. Prvního září se naše škola zaplnila více než 500 žáky a výuka začala. Přejeme žákům i pedagogům pevné zdraví a úspěšný školní rok 2020 – 2021. Na foto ze zahájení se podívejte zde.

90. narozeniny školy

90. narozeniny školy

26. 08. 2020

Vážení kolegové, žáci, rodiče, absolventi a přátelé naší školy, před námi je výročí 90 let od založení školy. Srdečně Vás všechny zvu na setkání v naší škole, které proběhne v pátek 25. 9. 2020 od 11:00 do 18:00 hodin. Potěší nás Vaše účast, Mgr. Petr Paták, DiS. - ředitel školy.

Pozvánka ke stažení zde

Upozornění pro žáky, kteří maturovali na jaře 2020

Upozornění pro žáky, kteří maturovali na jaře 2020

30. 07. 2020

Na studijním oddělení si vyzvedněte "Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka". Protokol je vypracován, orazítkován a podepsán ředitelem CERMATu. Nelze jej posílat poštou ani emailem. Žáků, kteří jsou přihlášeni do VPŽ se tato výzva netýká. Protokol již obdrželi a mohli si ho stáhnout.

Upozornění pro žáky, kteří se přihlásili do podzimního kola maturit 2020

Upozornění pro žáky, kteří se přihlásili do podzimního kola maturit 2020

30. 07. 2020

Do emailové pošty jste 29. 7. 2020 obdrželi "Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce". Výpis pozorně přečtěte, v případě nějakých nesrovnalosti do 4. 8. 2020 nesouhlasné údaje nahlaste k opravě. Později již nelze nic opravit.

Upozornění: Ti, kteří se přihlásili k opravnému termínu k ČJL nebo cizímu jazyku a byli již přihlášení na jaře 2020, mají zaškrtnutou písemnou práci - zároveň je tam poznámka, že ji podle §22 a 28 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nekonají.

Žáci žádající o PUP obdrželi dva emaily, v druhém jsou specifikovány upravené podmínky zkoušek u konkrétního žáka.

V průběhu měsíce srpna obdržíte pozvánku k písemným zkouškám. Nezapomeňte si nechat na sběrné škole, kde budete konat zkoušky, ověřit pomůcky (kalkulačku).

Ústní zkoušky se budou konat 14. 9. 2020 od 8 hodin.

Krásné prázdniny, úřední hodiny

Krásné prázdniny, úřední hodiny

07. 07. 2020

Vedení školy přeje všem žákům a zaměstnancům krásné a pohodové léto. Úřední hodiny jsou od 1. 7. do 31. 8. 2020 jsou od 8:00 do 13:00 hodin. Po telefonické domluvě je možné si domluvit i jiný termín (tel: 312 278 041).

Přání ke stažení zde.

Děkovali jsme hasičům a policistům

Děkovali jsme hasičům a policistům

06. 07. 2020

Začátkem prázdnin skončila platnost některých hygienických opatření a všichni si přejí, aby se život navrátil do normálních kolejí. Je to ale i čas, kdy je třeba ohlédnout se do týdnů minulých. Vedení střední školy na náměstí Edvarda Beneše v Kladně zorganizovalo akci, v rámci které poděkovalo hasičům i policistům za jejich práci při zvládání pandemie.

Střední škola sídlí v těsném sousedství hasičského záchranného sboru a Policie ČR. O příslušnících těchto složek se hovoří jako o lidech v první linii. Těm je opravdu třeba poděkovat.

V pondělí 29. června přijali hasiči i policisté pozvání na přátelské setkání do prostor školní jídelny. V úvodu si vzal slovo ředitel školy Petr Paták a glosoval uplynulé měsíce z úhlu pohledu žáků a učitelů, kteří to zajisté neměli lehké. Poté vzdal velký hold přítomným hasičům, policistům a jejich kolegům. „Vážíme si jejich práce, jsme vděčni, že se na ně můžeme v této komplikované době opravdu spolehnout. Děkujeme profesionálům,“ uvedl ředitel. Malým dárkem pro všechny zúčastněné byl sváteční oběd.

Článek s fotografiemi najdete zde.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM v podzimním termínu

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM v podzimním termínu

30. 06. 2020

Příkaz ředitele č. 4/2020 Závěrečné zkoušky v podzimním termínu zde.

Příkaz ředitele č. 4/2020 Tabulka závěrečné zkoušky v podzimním termínu zde.

Končí školní rok 2019 – 2020

Končí školní rok 2019 – 2020

29. 06. 2020

Pátek 26. 6. 2020 byl v naší škole dnem předávání vysvědčení. Mnozí žáci se fyzicky viděli poprvé od 6. března. Tehdy odešli na jarní prázdniny, v průběhu kterých se uzavřely školy. Dnešní den se proto nesl v duchu radostných setkání spolužáků. Příznivá byla díky ministerských pokynům i drtivá většina vysvědčení. Na atmosféru ve škole se můžete podívat zde.

2. kolo přijímacího řízení aktualizace k 26. 6. 2020

2. kolo přijímacího řízení aktualizace k 26. 6. 2020

26. 06. 2020

2. kolo přijímacího řízení do učebního oboru Prodavač 66-51-H/01 zde.

2. kolo přijímacího řízení do ostatních učebních a maturitních oborů zde.

Předání maturitních vysvědčení

Předání maturitních vysvědčení

23. 06. 2020

Letošní školní rok spěje zvolna ke konci, pro maturanty bylo posledním dnem působení ve škole pondělí 22. 6. 2020. Ti, kteří maturitu zvládli, dostali z rukou svých třídních učitelů maturitní vysvědčení. Majestátní prostředí kladenské radnice bylo výjimečně nahrazeno prostorami naší školy. Foto naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení maturitních oborů do školního roku 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení maturitních oborů do školního roku 2020/2021

15. 06. 2020

Výsledky přijímacího řízení maturitních oborů do školního roku 2020/2021 – více informací zde.

Úřední hodiny studijního oddělení jsou stanoveny PO – PÁ od 8:00 do 13:00 hodin. V případě potřeby je možné si domluvit na telefonních číslech 312 278 043 a 312 278 041 jednání mimo úřední hodiny.

Čím žije naše škola

Čím žije naše škola

13. 06. 2020

V tomto týdnu se žáci postupujících ročníků potkávali na třídnických hodinách. Třídní učitelé je seznámili s aktuálními informacemi o konzultacích i klasifikaci. Maturanti přicházejí na ústní část maturitní zkoušky, která se od let minulých liší jen přísnějšími hygienickými opatřeními. Jedno z nich je používání tabletů, které nahradily papírovou formu otázek. Neliší se ale ve výsledcích žáků. Někteří podávají excelentní výkony, jiní zvládají velmi dobře, ale objeví se i tací, kteří přípravu podcenili. Maturity končí příští týden, na foto z dosavadního průběhu se můžete podívat zde.

Vyučeni a šťastni

Vyučeni a šťastni

10. 06. 2020

V úterý 9. 6. 2020 patřilo v naší škole slavnostnímu předávání výučních listů. Poprvé po mnoha letech se tohoto radostného setkání nemohli z důvodů hygienických opatření zúčastnit rodiče. V průběhu dne se v budově školy vystřídali žáci třetích ročníků učebních oborů Aranžér, Kuchař-číšník a Prodavač. Výuční listy převzali z rukou svých třídních učitelek, milý projev k nim měl ředitel školy Mgr. Paták, účastnili se i vyučující. Všichni přítomní měli úplně stejný pocit – radost, že se žákům podařilo získat výuční list a vědomosti a dovednosti, které jsou velmi důležité pro jejich profesní život. V naší škole prožili hezké tři roky a my jim přejeme, ať se jim daří v pracovním a osobním životě, těšíme se, že se k nám budou vracet. Fotografie z předání výučních listů najdete zde.

Připomínáme si lidickou tragédii

Připomínáme si lidickou tragédii

10. 06. 2020

Dnes 10. 6. 2020 uplynulo 78 let od vyhlazení Lidic nacisty. Trvalou připomínkou je obraz bývalého učitele naší školy Aloise Všetečky, který můžeme vidět v nejvyšším patře budovy. Je na něm uvedeno i 12 jmen mladých mužů, absolventů a žáků naší školy, kteří v Lidicích zemřeli. Nejen na ně dnes vzpomínáme. Fotografie najdete zde.

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška

09. 06. 2020

V pondělí 8. 6. 2020 konali žáci ze základních škol jednotnou přijímací zkoušku, která se skládala z didaktického testu z matematiky a didaktického testu z českého jazyka a literatury.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách či v budově školy nejpozději v úterý 16. 6. 2020. Zápisové lístky je nutné odevzdat do 23. 6. 2020.

Fotografie z průběhu jednotné přijímací zkoušky najdete zde.

Skončily závěrečné zkoušky

Skončily závěrečné zkoušky

06. 06. 2020

Od středy 2. 6. 2020 skládali žáci učebních oborů ústní část závěrečné zkoušky. Atmosféra byla plná trémy, kterou ale v drtivé většině vystřídalo uvolnění po úspěšně zvládnuté zkoušce. Žáci podali v letošním školním roce výborné výkony, téměř 20 z nich prospělo s vyznamenáním. Foto ze zkoušek naleznete zde.

Výuční listy obdrží žáci z rukou třídních učitelů a ředitele školy v úterý 9. 6. 2020.

Třídní schůzky budoucích prvních ročníků

Třídní schůzky budoucích prvních ročníků

03. 06. 2020

Termín třídních schůzek zákonných zástupců žáků budoucích prvních ročníků byl z důvodu změny harmonogramu přijímacího řízení přesunut na čtvrtek 25. 6. 2020 od 16:00 hodin. Budeme se na Vás těšit.

Maturitní a závěrečné zkoušky 2020

Maturitní a závěrečné zkoušky 2020

29. 05. 2020

V úterý 26. 5. 2020 začala praktická část maturitních zkoušek a praktická část závěrečných zkoušek učebních oborů. V uplynulých dvou týdnech sice přicházeli žáci na konzultace, ale i přesto na mnohých z nich byla patrná nervozita. Nová byla situace pro aranžéry, kuchaře-číšníky a prodavače, kteří praktickou část v letošním školním roce z důvodů nestandardní situace v ČR vykonávají ve zkrácené verzi.

Všem žákům přejeme, aby se jim podařilo tyto zkoušky úspěšně zvládnout. Foto ze slavnostního zahájení i aktivit žáků naleznete zde.

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení

25. 05. 2020

Přijímací řízení do MATURITNÍCH OBORŮ aktualizace k 22. 5. 2020

Text průvodního dopisu, který byl odesílán na e-mail uvedený na přihlášce ke studiu k nahlédnutí zde.

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Organizační pokyny k JPZ najdete zde.

MOTIVAČNÍ POHOVOR

pro vyplnění dotazníku klikněte zde.

Čestné prohlášení ke stažení zde.

Čím žije naše škola?

Čím žije naše škola?

22. 05. 2020

Distanční výuka žáků stále trvá, ale škola v uplynulých dnech výrazně ožila. Na pravidelné konzultace přicházejí žáci končících ročníků, v budově pracuje více než polovina členů pedagogického sboru. Funguje bufet i školní jídelna, ale do klasického provozu školy má současná situace daleko. Vzhledem k dodržování přísných hygienických pravidel se žáci o přestávkách neshlukují na chodbách a chybí zde klasický hluk běžného provozu. Jsou to ideální podmínky pro přípravu přítomných žáků, kterým 26. 5. 2020 začíná praktická část maturitní zkoušky a praktická část závěrečné zkoušky.

Velmi veselo je ale v jedné z učeben. Funguje zde „firemní školka“ pro děti našich zaměstnanců. Trochu učení, hodně hraní a mnoho aktivit na školní zahradě. Vedení školy děkuje "ředitelce školky" Mgr. Kyrych, která program pro děti zajišťuje.

Je zřejmé, že škola funguje velmi dobře. Fotografie ze života firemní školky najdete zde.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

19. 05. 2020

2. kolo přijímacího řízení do učebního oboru Prodavač 66-51-H/01 zde.

Přijímací řízení aktualizace k 15. 5. 2020

Přijímací řízení aktualizace k 15. 5. 2020

15. 05. 2020
více informací naleznete zde.
Už jsme začali

Už jsme začali

12. 05. 2020

V pondělí 11. 5. 2020 se do škol vrátili maturanti a žáci učebních oborů, kteří budou vykonávat závěrečné zkoušky. Nejinak tomu bylo i v SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně, kam na konzultační hodiny dorazili téměř všichni žáci končících ročníků. Čekala je celá řada nových hygienických opatření a aktuálních informací o studiu. Po vstupu do budovy jim byla bezkontaktně měřena teplota, k dispozici byla dezinfekce na ruce. V učebnách byl maximální počet přítomných 15, rozestupy byly dostatečné, bylo možné odložit roušku. Dopolední konzultace byly věnovány nejen učivu, ale i konkrétním informacím o klasifikaci žáků ve druhém pololetí, termínech a organizaci maturit a závěrečných zkoušek.

Celý článek najdete v Kladenských listech zde. Fotografie ze zahájení výuky najdete zde.

Aktuální informace

Aktuální informace

05. 05. 2020

Od 11. 5. 2020 budou ve škole probíhat konzultace pro žáky, kteří v letošním školním roce maturují a pro žáky, kteří vykonávají závěrečné zkoušky. Podrobnější informace pro žáky a rodiče zveřejnilo vedení školy v systému Bakaláři.

Pokyny MŠMT pro hodnocení žáků naleznete zde, pokyny MŠMT Ochrana zdraví a provoz středních škol pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku v období do konce školního roku 2019 – 2020 naleznete zde.

Školní jídelna opět v provozu - v souladu s pokyny MŠMT pro úpravu provozních podmínek od 11. 5. 2019 zahajuje provoz školní jídelna. V prostorách jídelny budou obědy poskytovány žákům, kteří docházejí na konzultace a zaměstnancům. Strávníci z řad veřejnosti si budou odebírat obědy u výdejního okénka v jednorázových plastových boxech v době 11:30 – 12:30 hodin. Obědy si objednávejte standardní cestou.

Distanční výuka se nám daří

Distanční výuka se nám daří

24. 04. 2020

Naše škola v současné situaci využívá k výuce žáků především virtuální hodiny, kdy učitel komunikuje prostřednictvím počítače. Na počátku každé hodiny je prostor pro to, aby si spolužáci krátce popovídali a vzájemně se podpořili. Výuka je náročná pro ně i jejich učitele, ale více než 90% žáků pracuje velmi dobře. Na velmi zajímavý výběr z prací žáků se podívejte zde. Článek v Kladenských listech najdete zde.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do učebních oborů

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do učebních oborů

21. 04. 2020

Kuchař-číšník
65-51-H/01 | délka: 3 roky | denní forma vzdělávání více informací najdete zde.

Prodavač
66-51-H/01 | délka: 3 roky | denní forma vzdělávání více informací najdete zde.

Aranžér
66-52-H/01 | délka: 3 roky | denní forma vzdělávání více informací najdete zde.

Vzor vyplněného zápisového lístku najdete zde.

Velikonoční svátky

Velikonoční svátky

09. 04. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče, vážení zaměstnanci, Velikonoce 2020 jsou tak trochu jiné, přesto Vám všem přeji pevné zdraví, hodně fyzických i psychických sil a věřme v dobrý konec. Užívejte si jarní svátky se svými blízkými hezky a radostně, buďte optimističtí a v pohodě.

Krásné Velikonoce, ředitel školy.

MATURITNÍ, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

MATURITNÍ, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

06. 04. 2020

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020 najdete zde.
Informace k závěrečným zkouškám ve školním roce 2019/2020 najdete zde.
Informace k přijímacímu řízení pro učební obor najdete zde.
Informace k přijímacímu řízení do maturitního oboru najdete zde.

Virtuální výuka našich žáků

Virtuální výuka našich žáků

30. 03. 2020

Reportáž najdete zde.

Zpíváme pro lepší náladu

Zpíváme pro lepší náladu

25. 03. 2020

V naší škole má mnohaletou tradici vánoční zpívání na schodech. Ve středu 25. 3. 2020 od 12:30 hodin zpívalo Česko pod taktovkou pana Zdeňka Svěráka, že není nutno, aby bylo příliš veselo, ale nesmí býti smutno ...

Žáci nejsou ve škole, schodiště i chodby jsou prázdné, ale přesto jsme zpívali také. Mnozí učitelé a žáci ze svých domovů, zaměstnanci ve škole se připojili také. Veselá mysl je to, co potřebují žáci, zaměstnanci i rodiče. A na Vánoce budeme zase všichni společně zpívat na schodech.

Fotografie najdete zde.

Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky: Jak to letos bude?

Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky: Jak to letos bude?

23. 03. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny.

Více informací najdete zde.

Chválíme naše žáky a zaměstnance

Chválíme naše žáky a zaměstnance

19. 03. 2020

Článek z Kladenských listů najdete zde.

Přijímací řízení 2020-2021

Přijímací řízení 2020-2021

16. 03. 2020

Více informací pro uchazeče do čtyřletého studia najdete zde.

Více informací pro uchazeče do nástavbového studia zde.

Sdělení ředitele školy, provoz školy od 16. 3. 2020

Sdělení ředitele školy, provoz školy od 16. 3. 2020

15. 03. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci, upozorňuji Vás, že z technických důvodů v neděli 15. 3. 2020 od 20:00 hodin nebude fungovat systém Bakaláři. Aktuální informace k organizaci výuky od 16. 3. 2020 přihlášení do systému Bakaláři obdržíte v průběhu pondělí 16. 3. 2020 od svých třídních učitelů.

Dovoluji si Vám připomenout, že v souvislosti s nařízením vlády bude probíhat výuka od 16. 3. 2020 do odvolání dálkovou formou. Úřední hodiny studijního oddělení školy budou od pondělí 16. 3. 2020 každý den od 8:00 do 12:00 hodin. V případě, že se nemůžete dostavit ve výše uvedeném čase, je možné si dohodnout individuální návštěvu na telefonním čísle +420 312 278 041.

Zároveň Vás žádáme o omezení osobního jednání. Pokud je možné věc vyřídit prostřednictví telefonu či e-mailu, jsme Vám k dispozici na telefonních číslech +420 312 278 041 a +420 312 278 043 nebo na e-mailu koryntova@sosasoukladno.cz, panenkova@sosasoukladno.cz .

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

13. 03. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci,

v pátek 13. 3. 2020 končí jarní prázdniny. Od pondělí 16. 3. 2020 zůstává naše škola dle nařízení vlády uzavřena. Žáci nebudou docházet na teoretické vyučování ani na odborný výcvik.

Komunikace pedagogů s žáky a zákonnými zástupci bude probíhat v systému Bakaláři. Učitelé zadají všem žákům dílčí úkoly včetně studijních materiálů začátkem příštího týdne, tzn. od 16. 3. 2020.

V průběhu jarních prázdnin proběhl úklid a dezinfekce školy, v budově bylo z preventivních důvodů instalováno několik desítek zásobníků s dezinfekčním gelem.

Dbejte prosím pokynů vedení školy a vyučujících, věříme, že společně tuto složitou situaci zvládneme.

Děkuji Vám za spolupráci, Mgr. Petr Paták, DiS. - ředitel školy.

Nařízení vlády najdete zde.

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

Informace ohledně koronaviru

Informace ohledně koronaviru

10. 03. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci, vážení zaměstnanci,

níže Vám posílám aktuální informace ohledně vývoje epidemie koronaviru.

Vláda od úterního večera dne 10. 3. 2020 od 18:00 hodin zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň uzavřela základní a střední školy a zavřené budou i univerzity.

Toto nařízení platí i pro žáky, kteří vykonávají odborný výcvik, to znamená, že žáci od 11. 3. 2020 nebudou docházet na teoretické ani praktické vyučování. To znamená, že žáci nebudou docházet na odborný výcvik ani na smluvní pracoviště mimo budovu školy.

Přijatá opatření platí do odvolání.

V pátek 13. 3. 2020 Vás budeme prostřednictvím systému Bakaláři informovat o aktuálním dění. Informace najdete též na webu školy.

Děkuji Vám za spolupráci. S pozdravem, ředitel školy.

Jarní prázdniny, provozní doba

Jarní prázdniny, provozní doba

06. 03. 2020

V termínu od 9. do 13. 3. 2020 jsou jarní prázdniny. Provozní doba studijního oddělení je každý den od 7:00 do 14:00 hodin. Ve čtvrtek bude z organizačních důvodů studijní oddělení uzavřené.

Květiny pro ženy

Květiny pro ženy

05. 03. 2020

Poslední den před prázdninami přinesl zaměstnancům naší školy příjemné překvapení. Třídami, kabinety i kancelářemi procházel ředitel školy se svými zástupci a přáli kolegyním při příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne žen. Dámy dostaly jako poděkování pestrobarevné primule, které je opravdu potěšily. Byl to velmi milý konec týdne. Foto naleznete zde.

Projektová výuka v angličtině

Projektová výuka v angličtině

03. 03. 2020

V pondělí 2. 3. 2020 si žákyně S2 vyzkoušely metodu výuky CLIL. Metoda CLIL je obsahově a jazykově integrované učení, propojení výuky cizího jazyka a jiného předmětu. Žáci si osvojují znalosti a vědomosti z jednoho předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Dívky získaly informace o historii Kladna a jeho architektuře, zároveň si procvičily aktuálně probíranou látku anglického jazyka (trpný rod, orientace ve městě). V devadesátiminutovém bloku obrázků a vzájemné komunikace se nenudili ani žáci ani jejich učitelka. Vedení školy děkuje Ing. arch. Sladké za realizaci tohoto smysluplného projektu. Fotografie z projektové výuky najdete zde.

Byli jsme úspěšní v Kladenské veverce

Byli jsme úspěšní v Kladenské veverce

03. 03. 2020

V pátek 28. 2. 2020 proběhlo v prostorách kina Hutník vyhodnocení 31. ročníku mezinárodní výtvarné, literární a fotografické soutěže Kladenská veverka, která je pořádána pod záštitou Magistrátu města Kladna, Středočeského kraje a je zaměřena především na ochranu životního prostředí. Do letošního ročníku bylo přijato 5 100 prací, 1 800 postoupilo do dalšího kola. Pro nás bylo velkým úspěchem umístění našich dvou žákyň. V kategorii keramiky získala první místo žákyně třídy V3 Zuzana Nistorová, ve fotografické sekci obsadila druhé místo Veronika Jůzová (také V3).

Vedení školy děvčatům blahopřeje a děkuje Ing. Kautznerové, která každoročně soutěž Kladenská veverka organizuje a zajišťuje. Foto naleznete zde.

Spolupráce s Univerzitou Pardubice

Spolupráce s Univerzitou Pardubice

29. 02. 2020

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 navštívili naší školu zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera z Univerzity Pardubice. Cílem návštěvy bylo upřesnění spolupráce na projektu, který Univerzita ve spolupráci s Českou poštou připravuje pro Asociaci logistických školl, ve které je naše škola mnoho let zapojena. Projekt je zaměřen na tvorbu elektronických výukových materiálů, které budou moci učitelé i žáci využít on-line při výuce, ale i při přípravě doma.

Informace k prevenci před koronavirem

Informace k prevenci před koronavirem

29. 02. 2020

Informaci z KÚ najdete zde. Plakát ke stažení zde.

Seminář pro kuchaře-číšníky

Seminář pro kuchaře-číšníky

27. 02. 2020

V úterý 25. 2. 2020 se ve školní kuchyni uskutečnil workshop zaměřený na přípravu drůbežích specialit. Vedl ho mistr kuchař Michal Krulich, který učil žáky třídy K2a rozličným dovednostem. Připravovala se kuřecí roláda, galantina z kuřete, cvičila se technika vykosťování drůbeže, příprava nádivky. Nedílnou součástí aktivit byla i moderní prezentace pokrmů. Workshop byl skvělý, žáci nadšeni, foto je zde.

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

25. 02. 2020

Zajímavé setkání maturantů s Policií České republiky se uskutečnilo v úterý 25. 2. 2020. Beseda měla posluchačům především přiblížit fungování policie s důrazem na prevenci směrem k široké veřejnosti. V druhé části setkání byly nastíněny perspektivy a možnosti zaměstnání, požadavky na fyzickou připravenost, uplatnění v konkrétních složkách a v neposlední řadě i finanční ohodnocení. Tato akce byla velmi přínosná, setkala se s velkým zájmem našich žáků. Fotografie z besedy najdete zde.

Vzhůru na lyže a snowboardy

Vzhůru na lyže a snowboardy

23. 02. 2020

V neděli 16. 2. 2020 přijel do Krušných hor na Boží Dar autobus s našimi žáky a pedagogy. Začal lyžařský výcvik. Již tradičně je místem jejich týdenního pobytu chata Slovanka, kde budou vedle lyžařského a snowboardového výcviku absolvovat i pestrý doprovodný vzdělávací a relaxační program. Letošní sněhové podmínky nejsou zatím ideální, ale všichni věříme, že se situace vylepší. Přejeme našim lyžníkům příjemný pobyt bez zranění a krásné zážitky. Na foto se podívejte zde.

Srdce kam se podíváš

Srdce kam se podíváš

14. 02. 2020

Letmá procházka školou v tomto týdnu nenechala nikoho na pochybách, že svatý Valentýn je tady. Žáci oboru Aranžér pilně vyráběli květinové a srdíčkové dekorace, kterými vyzdobili prostory školy. Krásnou kulisu vytvořili k tematickému valentýnskému obědu ve školní jídelně. Vedení školy chválí všechny žáky, aranžéry i kuchaře, kteří se na této zdařilé akci podíleli, a děkuje učitelkám odborného výcviku za skvělou práci. Na menu se podívejte zde, foto naleznete zde.

Barmanský kurz

Barmanský kurz

13. 02. 2020

Naše škola se snaží vzdělávat žáky i nad rámec učebních plánů. Důkazem toho je i barmanský kurz pro žáky oboru kuchař-číšník. Od pondělí 10. 2. 2020 se frekventanti snaží pod vedením pana Miloše Trettera proniknout do barmanského řemesla. Celý týden se budou učit teorii barmanství a cvičit se v praktických činnostech tak, aby mohli v pátek 14. 2. 2020 úspěšně složit závěrečnou zkoušku. Odměnou jim bude certifikát.

Fotografie z průběhu barmanského kurzu najdete zde.

Benjamine, hodně štěstí, vítej Georgi!

Benjamine, hodně štěstí, vítej Georgi!

13. 02. 2020

Náš africký kamarád Benjamin Muindi vstoupil do života. Díky finanční podpoře naší školy získal vzdělání a my mu přejeme, aby získal důstojné místo ve společnosti. Všem, kteří se projektu zúčastňovali, patří velký dík. Mezi žáky a zaměstnanci je velký zájem pomáhat v rámci projektu Afrika Africe i dalším žákům.

Náš nový kamarád se jmenuje George Odhiambo, je mu 15 let a bydlí se svým sedmdesátiletým tátou v malé vesnici 400 km od Nairobi, hlavního města Keni. Georgova matka zemřela před dvěma roky a zůstalo po ní šest dětí. Tato situace je pro otce finančně neúnosná. My můžeme pomoci.

Geoffrey nyní vstupuje do druhého ročníku střední školy. Školné na celý rok činí 8 500 Kč, věříme, že se opět zapojíte. Podrobné informace u třídních učitelů, koordinátorkou sbírky je Mgr. Richterová a Mgr. Feller.

Planeta Země

Planeta Země

07. 02. 2020

Ve středu 5. 2. 2020 se žáci tříd L1, L2 a V2 účastnili v kině Hutník programu Kolumbie - ráj slasti a neřesti, pořádaným v rámci unikátního projektu Planeta Země 3000. Ve velmi pěkném dokumentu, který představil Kolumbii opravdu v mnoha podobách, si žáci udělali představu o této krásné a rozporuplné zemi. Velkým přínosem pro školu, konkrétně pro výuku zeměpisu, jsou pracovní listy a digitální výukové materiály, které obdrželi vyučující. Jako bonus si žáci odnášeli geografický časopis Koktejl.

Legenda V+W

Legenda V+W

07. 02. 2020

Z Hradce Králové k nám do školy již podruhé v tomto školním roce zavítalo Divadélko pro školy s literárním pořadem Legenda V+W. Umělci zábavnou formou žákům 3. a 4. ročníků přiblížili slavnou trojici Osvobozeného divadla J. Voskovce, J. Wericha a J. Ježka. Pásmo přispělo k prohloubení literárních znalostí žáků o meziválečné divadelní avantgardě. Do projektu byli zapojeni i samotní diváci, což přispělo k dobré pohodě, zvýšení pozornosti a zájmu o pořad. Foto naleznete zde.

Rozšíření profesního portfolia

Rozšíření profesního portfolia

06. 02. 2020

Žákům třetích ročníků učebních oborů škola průběžně nabízí rozšiřování odborných znalostí nejen ve výuce, ale i formou zajímavých setkání. V úterý 4. 2. 2020 přednášel žákům třídy K3 pan Petr Vinš - Ambassador Havana Club. Žákům odkryl taje historie a výroby rumů, jejich zrání v 80 let starých sudech, hovořil o nejvybranější kubánské cukrové třtině a mnoha dalších zajímavostech. Jeho vystoupení se setkalo u posluchačů s velmi pozitivním ohlasem. Vedení školy děkuje Mgr. Parmové za organizaci této akce. Foto naleznete zde.

Olympiáda v angličtině zná své vítěze

Olympiáda v angličtině zná své vítěze

05. 02. 2020

V lednu probíhala školní olympiáda v anglickém jazyce. Účastnilo se celkem 31 žáků, zadání bylo náročné, ale žáci si vedli velmi dobře, některé slohové práce byly opravdu moc pěkné. V kategorii maturantů zvítězila Denisa Ševčíková (S4), druhý se umístil Karel Prach (L4) a bronzový byl Josef Kludský (V4). V kategorii žáků 1. – 3. ročníku SOŠ se nejvíce dařilo Andree Frostové (L1), druhá byla Anna Konštacká (S1), na třetí příčce se shodně umístili Zoe Biterová (V1), Lukáš Petrák (V1) a Veronika Janoutová (S1).

Vedení školy blahopřeje všem účastníkům, děkuje Ing. arch. Sladké a Mgr. Mannové za výbornou organizaci olympiády. Foto zde.

Ples se nám vydařil

Ples se nám vydařil

04. 02. 2020

Pátek 31. 1. 2020 probíhal v Domě kultury na Sítné maturitní ples naší školy. Bylo tam úplně všechno, co k maturitnímu plesu patří. Dámy oblékly skvostné róby, přítomní si užili slavnostní nástup, projevy, děkování, šerpování, mnoho tance i půlnoční překvapení. Vše můžete vidět zde. Ředitel školy děkuje všem účastníkům plesu za vytvoření úžasné atmosféry, Mgr. Míše Kyrych za mimořádně skvěle zvládnutou organizaci této akce. Fotografie z plesu najdete zde.

Článek v Kladenských listech najdete zde.

Vše o ginu

Vše o ginu

27. 01. 2020

Výuka žáků oboru Kuchař-číšník je každoročně zpestřena přednáškou o ginu. Ve čtvrtek 23. 1. 2020 přijela za žáky 3. ročníku reprezentantka společnosti Beefeater Ambassador Czech Republic paní Kateřina Kluchová. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o historii ginu, jeho složení a výrobě. Další část setkání patřila recepturám míchaných nápojů s ginem. Paní lektorka žáky nadchla svými neobyčejnými teoretickými i praktickými znalostmi, akci hodnotili jako skvělou. Vedení školy děkuje Mgr. Parmové za organizaci, foto naleznete zde.

Školní parlament

Školní parlament

27. 01. 2020

V pátek 17. 1. 2020 se konala další schůzka školního parlamentu. Na programu byla aktuální situace ve škole – klasifikace žáků za 1. pololetí, vydání vysvědčení, pololetní prázdniny a mnoho dalších informací. Prostor byl i na dotazy a připomínky žáků, což je pro dobrý chod školy velmi důležité. Foto ze setkání naleznete zde.

Den otevřených dveří byl úspěšný

Den otevřených dveří byl úspěšný

24. 01. 2020

Ve středu 22. 1. 2020 jsme naposledy v letošním školním roce otevřeli dveře veřejnosti. Zaznamenali jsme velký zájem deváťáků i jejich rodičů a byli jsme potěšeni, že se jim v naší škole líbilo. Byl pro ně připraven zajímavý program a informace o studijních a učebních oborech. Příchozí si mohli například vyzkoušet přijímačky nanečisto, namíchat koktejl, vyrobit palačinku nebo zkusit svoji šikovnost v učebně aranžérek. Den otevřených dveří se opět vydařil. Na foto se podívejte zde.

Bývalá studentka fandí těm současným

Bývalá studentka fandí těm současným

20. 01. 2020

Hned na počátku čtvrtého lednového týdne jsme ve škole zažili mimořádně příjemné setkání. Naše bývalá žákyně Veronika Hošková se na nás před časem obrátila s přáním odměnit a motivovat některou z našich současných žákyň. Sítem výběru prošla Eliška Rambová z V3. Dosahuje hezkých studijních výsledků, reprezentuje školu, píše básničky. Právě s jednou z nich zvítězila v soutěži vypsané KÚ Středočeského kraje. Jako povzbuzení do dalších školních aktivit obdržela skvostný náramek Pandora. Vedení školy moc děkuje Veronice a Elišce přeje mnoho dalších úspěchů. Foto z předání je zde.

Masopustní oběd

Masopustní oběd

20. 01. 2020

K zimě neodmyslitelně patří masopust. V naší škole jsme si ho připomněli v pátek 17. 1. 2020 ve školní jídelně. Nabízely se nefalšované zabíjačkové speciality- ovarová kroupová polévka, jitrnice, prejt se zelím a nechyběly ani koblihy. Jídlo bylo výborné, prostředí nádherné, aranžéři vytvořili veselou maškarní atmosféru svými obrázky a rozličnými výrobky. Vše si prohlédněte zde.

Den otevřených dveří se blíží

Den otevřených dveří se blíží

18. 01. 2020

Ve středu 22. 1. 2020 otevřeme dveře veřejnosti. Pro všechny zájemce o studium na naší škole je připraven zajímavý program a informace o studijních a učebních oborech. Těšíme se na Vás v době od 13 do 18 hodin. Přijďte a uvidíte, že naše škola je opravdu dobrá volba. Více informací zde.

Ekonomická olympiáda 2019 – 2020

Ekonomická olympiáda 2019 – 2020

17. 01. 2020

V průběhu prosince 2019 se vybrané třídy studijních oborů zúčastnily školního kola Ekonomické olympiády, kterou pořádá Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV). Nejlepších výsledků dosáhly Kateřina Křepelková a Kristýna Martínková (L4), které budou mít příležitost reprezentovat naši školu v krajském kole. Vedení školy oběma dívkám gratuluje a Ing. Bíbové děkuje za organizaci olympiády

Finfo ve škole

Finfo ve škole

17. 01. 2020

Naše škola se zapojila do projektu Daně a cla do škol, který vznikl za spolupráce Finanční a Celní správy (Finfo ve škole). Jeho cílem je nabídnout možnost doplnit výuku finanční gramotnosti o informace z oblasti daní i cel a osvětlit význam a účel jejich výběru. Ve čtvrtek 16. ledna 2020 jsme v naší škole přivítali JUDr. Ivu Baumgartnerovou a JUDr. Daniela Huška z Finančního úřadu Středočeského kraje, kteří žákům tříd L4, V4 a POD2 přiblížili problematiku daní. S daňovým systémem seznámili žáky nejen obecně, ale zaměřili se především na daň z příjmu a DPH. Daňové otázky pak byly doplněny i praktickými radami, jak postupovat při jednání s úřady. Účastníci přednášky obdrželi prezentaci a zajisté získané informace žáci uplatní i při své přípravě k maturitní zkoušce. Vedení školy děkuje Ing. Bíbové za organizaci této přínosné akce. Fotografie z projektu najdete zde.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

10. 01. 2020

Žáci naší školy se již tradičně zapojují do mnoha charitativních projektů. Tříkrálová sbírka slaví 20 let své celorepublikové existence. Stala se celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněním radost, a především ukazuje sílu lidské solidarity. V koledníky se v letošním roce proměnili žáci tříd S2, V3 a S4. Oslovili mnoho spoluobčanů, velká většina z nich do tříkrálových kasiček přispěla. Vybrané finanční prostředky pomohou těm, kteří si sami pomoci nemohou. Vedení školy děkuje všem žákům, kteří se účastnili, Mgr. Svobodové, Bc. Neumannové a Mgr. Morávkové, které žáky doprovázely. Foto zde.

Futsalová liga se nám vydařila

Futsalová liga se nám vydařila

10. 01. 2020

V úterý 7. 1. 2020 se žáci naší školy zúčastnili třetího kola Středoškolské futsalové ligy v hale Bios ve Slaném. Reprezentanti školy ve složení: Martin Kindl L4, Adam Skalák L1, Andreas Jůza L1, Lukáš Kopřiva L1, Matěj Veiner L2, Vojtěch Baruzzi L2, Štěpán Menšík L2 a Erik Šverčič L2 obsadili sice 4. nepostupové místo ve skupině, ale zajistili naší škole v celkovém hodnocení 4. místo v divizi B Střední Čechy. Všem žákům děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy, Mgr. Mudruňkovi za organizaci. Fotografii mužstva najdete zde.

Exkurzní vyučování v nápravném zařízení

Exkurzní vyučování v nápravném zařízení

10. 01. 2020

Dne 7. 1. 2020 se žáci z třídy V4 a vybraní žáci ze třídy POD 2 a L3 zúčastnili exkurze do věznice Všehrdy u Chomutova. Žáci si prohlédli prostory věznice, školu, oddělení kuchyně a pracovní skupinu, která vyráběla vázání k lyžím. Poté se všichni účastnili rozhovoru s dvěma odsouzenými muži, kteří jim vyprávěli své příběhy, které je dovedly k pobytu za mřížemi zdejší věznice, odpovídali i na dotazy žáků.

Velké poděkování patří i Mgr. Charvátové, která studentům nastínila, jak vypadá reálný život ve věznici, seznámila je s chodem tohoto zařízení. Exkurze se velmi vydařila, žáci si uvědomili, jak těžký je život za mřížemi bez rodiny, svobody a pro mnohé je to nezapomenutelný zážitek na celý život. Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové a za organizaci této smysluplné akce.

Putování japonskou kuchyní

Putování japonskou kuchyní

10. 01. 2020

Ve středu 8. 1. 2020 se v prostorách školní kuchyně uskutečnil kurz zaměřený na japonské speciality. Žáci třetího ročníku oboru Kuchař-číšník si po jeho absolvování mohli do svého portfolia připsat kladné body za zvládnutí sushi a dalších specialit. Kurz vedl profesionální kuchař Michal Krulich, žáci připravovali například sushi maki (losos, okurka), sushi nigiri (kreveta, pórek), california roll (avokádo, černý sezam), grilovali lososové kostky a podle originálního receptu vytvořili tvarohové suflé. Seznámili se s moderní prezentací pokrmů i současnými novinkami ve světové gastronomii. Tato akce byla opravdu velmi zdařilá. Fotografie z akce najdete zde.

Jak jste to myslel, pane Shakespeare?

Jak jste to myslel, pane Shakespeare?

08. 01. 2020

Z Hradce Králové k nám opět zavítalo Divadélko pro školy, tentokrát s literárním pásmem o W. Shakespearovi. Mladí umělci zábavnou formou přiblížili žákům 1. a 2. ročníku studijních oborů známou i méně známou tvorbu tohoto velikána světové literatury. Do programu byli zapojení také někteří diváci, což přispělo k dobré pohodě, zvýšení pozornosti a zájmu o pořad.

Pásmo jistě přispělo k prohloubení literárních znalostí našich žáků. Foto naleznete zde. Vedení školy děkuje Mgr. Vočkové za organizaci tohoto projektu.

Fotografie z představení najdete zde.

Šťastný nový rok

Šťastný nový rok

20. 12. 2019

Vážení zaměstnanci, milí žáci, jsem moc rád, že jsme v naší škole společně strávili rok 2019. Dovolte mi, abych Vám popřál hezké vánoční prázdniny, krásné a pohodové Vánoce. V roce 2020 buďte zdraví, veselí a úspěšní.

Přeji Vám, aby Vám nový rok přinesl jen samé pozitivní zážitky, radost a štěstí.

Těším se na Vás v roce 2020, ředitel školy. PF ke stažení zde.

Příjemné zakončení roku ve škole

Příjemné zakončení roku ve škole

19. 12. 2019

Poslední den před vánočními prázdninami je v naší škole již mnoho let velmi krásný. Nejinak tomu bylo i v pátek 20. 12. 2019. Při příchodu do budovy vítaly žáky koledy a vánoční písně. Hned po osmé hodině začalo první ze tří divadelních představení, které výborně nastudovali žáci třídy S3. Hru skvěle napsal, hudbu složil a režíroval pan učitel Mgr. Feller. Po skončení vánoční hry se všichni žáci a zaměstnanci, současní i bývalí, shromáždili ve vestibulu školy, na schodech a chodbách. Každý účastník dostal horký punč, texty koled a zpívání rozeznělo budovu. Když program skončil veselou písní Vánoce, vánoce přicházejí, ředitel školy se s každým žákem rozloučil podáním ruky a přáním krásných Vánoc. Bylo to moc hezké.

Zpátky do školních lavic usedneme v pondělí 6. 1. 2020. Fotografie z příjemného zakončení roku najdete zde.

Úřední hodiny školy v průběhu vánočních prázdnin

Úřední hodiny školy v průběhu vánočních prázdnin

18. 12. 2019

Provoz školy je zajištěn přes celé prázdniny. Úřední hodiny pro veřejnost najdete zde.

Vítězná básnička je z naší školy

Vítězná básnička je z naší školy

17. 12. 2019

Patří k dobrým zvykům, že se na naši žáci účastní různých soutěží. Krajský úřad vyhlásil výtvarnou a literární soutěž na téma Středočeský kraj. Nyní byly vyhlášeny nejlepší práce. Máme velkou radost, v kategorii poezie máme na prvním místě žákyni Elišku Rambovou z třídy V3. Vítězce blahopřejeme, vedení školy děkuje za skvělou reprezentaci. Na video z předávání cen se můžete podívat zde.

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

17. 12. 2019

V pátek 13. 12. 2019 se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce určené pro žáky čtyřletých maturitních oborů. V okresním kole nás budou reprezentovat úspěšní řešitelé, kteří obsadili první příčky. 1. místo- Eliška Rambová V2, 2. místo- Kateřina Prošková V2 a 3. místo- Anna Šímová V2. Všem soutěžícím gratulujeme k pěkným výsledkům, Mgr. Vočkové vedení školy děkuje za organizaci školního kola. Fotografii vítězů najdete zde.

Olympiáda v německém jazyce podruhé

Olympiáda v německém jazyce podruhé

13. 12. 2019

Soutěž se konala 6. prosince a zúčastnilo se jí 21 žáků z 1. - 3. ročníku studijních oborů. Soutěžní úlohy byly zaměřené na poslech, čtení s porozuměním a jazykovou kompetenci.

Nejlépe si s řešením poradili: Pavel Samšiňák (S1) a Karolína Wlachová (V3) - oba získali 22 bodů. Třetí nejlepší výsledek patřil Natálii Matouškové (V2), která zadání splnila na 21 bodů.

Vedení školy děkuje Mgr. Svobodové a Mgr. Hlavničkové, které olympiádu organizovaly.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

13. 12. 2019

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 otevřela naše škola dveře veřejnosti. Pro více než 100 návštěvníků byly připraveny workshopy, kvízy a vědomostní soutěže. Nanečisto se zkoušely přijímačky z matematiky a českého jazyka, pedagogové i žáci naší školy podávali podrobné informace o učebních a studijních oborech. Na foto se podívejte zde.

Dobrá zpráva pro všechny, kteří tento den otevřených dveří nestihli je, že šanci prohlédnout si školu budou mít ještě 22. 1. 2019.

Olympiáda lidských práv

Olympiáda lidských práv

12. 12. 2019

V úterý 10. 12. 2019 proběhlo školní kolo Olympiády lidských práv. Zúčastnili se ho žáci všech ročníků studijního oboru Veřejnosprávní činnost. Vědomostní test prověřil teoretické znalosti soutěžících a krátká esej je přiměla k zamyšlení nad nejpalčivějšími problémy současného světa. Testové otázky zodpověděla nejlépe Veronika Kyselá ze třídy V3, která získala 9 bodů z 10. Gratulujeme a držíme palce při další části soutěže. Vedení školy děkuje Mgr. Pěnkavové, která skvěle zvládla organizaci i PC techniku.

Úspěch ve futsalu

Úspěch ve futsalu

12. 12. 2019

Ve středu 11. 12. 2019 se žáci naší školy zúčastnili druhého kola Středoškolské futsalové ligy v Novém Strašecí. Reprezentanti naší školy ve složení: Martin Kindl L4, Adam Skalák L1, Andreas Jůza L1, Matěj Veiner L2, Vojtěch Baruzzi L2, Štěpán Menšík L2, obsadili 2. místo ve skupině, které naší škole zajistilo postup do 3. kola Středoškolské futsalové ligy. Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a těšíme se na další hezké výsledky. Poděkování patří i Mgr. Mudruňkovi za organizaci. Foto zde.

Česká televize v naší škole

Česká televize v naší škole

12. 12. 2019

V pátek 6. 12. 2019 natáčela Česká televize reportáž v naší škole na téma povinná maturitní zkouška z matematiky. Reportáž najdete zde.

Čokoládový workshop v Muzeu čokolády

Čokoládový workshop v Muzeu čokolády

11. 12. 2019

Dne 10.12. 2019 žáci třídy K1A a P1 navštívili Muzeum čokolády v Praze. Součástí této exkurzní výuky byl workshop, kde si žáci vytvořili z různých druhů čokolád a surovin vlastní čokoládu. Práce se jim dařila, výrobky byly pěkné. Prohlídka muzea a následná procházka adventním Starým městem byla příjemně stráveným časem a věříme, že i praktickým propojením s odbornými předměty. Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci školy. Fotografie z workshopu najdete zde.

Činy hodné velké chvály

Činy hodné velké chvály

10. 12. 2019

Každoročně se mezi našimi žáky a učiteli objevují dárci krve. Tato ušlechtilá a životy zachraňující aktivita proběhla i v letošním školním roce. Do hematologicko-transfuzního oddělení kladenské nemocnice se dostavila žákyně čtvrtého ročníku oboru Sociální služby Denisa Ševčíková. Příkladem jí byly Mgr. Jelínková a Mgr. Burantová. Ředitel školy velmi všem třem děkuje. Všichni víme, že lidskou krev nelze v medicíně ničím nahradit.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

10. 12. 2019

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 pořádáme od 13:00 do 18:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Těšíme se na Vás. Více informací najdete zde.

Olympiáda v německém jazyce

Olympiáda v německém jazyce

09. 12. 2019

Dne 28. 11. 2019 měli žáci oboru kuchař - číšník možnost poměřit své síly ve znalostech němčiny. Otázky byly ušity na míru tomuto oboru. Olympiády se zúčastnili vybraní žáci všech ročníků. Největší znalosti předvedl Petr Hajný (K1a), na druhém místě se umístila Valerie Klainová ( K2b), 3. místo obsadila Kateřina Topinková (K2b). Fotografie z vyhlášení výsledků olympiády najdete zde.

Upozornění pro maturanty

Upozornění pro maturanty

09. 12. 2019

V pátek 6. 12. 2019 byl všem přihlášeným žákům maturujícím na jaře 2020 zaslán "Výpis z přihlášky k maturitě", součástí přílohy. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ VÝPISŮ Z PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE podepište na studijním oddělení nebo vytiskněte a podepište doma a doručte do 20. 12. 2019.

Šikovné aranžérky

Šikovné aranžérky

09. 12. 2019

Adventní výzdoba již více než týden těší obyvatele a návštěvníky Kladna. Žákyně naší školy, aranžérky 1. a 2. ročníku, se podíleli na vánoční výzdobě galerie kladenského zámku. Všechny dekorace si žáci vyráběli sami, následně instalovali do výstavních místností kladenské galerie. Výsledek je nádherný. Vedení školy chválí žáky a děkuje učitelce ODV Lucii Zahrádkové za výbornou práci s žáky. Foto naleznete zde.

České tradice v naší škole

České tradice v naší škole

09. 12. 2019

První prosincový týden byl v naší škole vedle vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit ve znamení mikulášských tradic. Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se ráno za hlomozu přeukrutného zjevil Mikuláš obklopený skupinou andělů a čertů (pokud by někdo hledal podobnost s žáky L4, mohl by uspět). Objemná kniha hříchů vydala svá tajemství ve třídách, kabinetech i v ředitelně. Bylo to veselé a příjemné. Školní jídelna byla na své strávníky připravena také. Mikulášské menu nadchlo, nadílka všechny příjemně překvapila. Foto z hezkého dne naleznete zde.

Křížem krážem staletími

Křížem krážem staletími

06. 12. 2019

V pátek 29. 11. se žáci školy zúčastnili již tradiční školní soutěže Křížem krážem staletími, při níž si mohli vzájemně porovnat své znalosti dějepisné i literární. Smyslem této soutěže bylo rozšiřování všeobecného přehledu u žáků, ale i připomenutí slavné historie českého národa. Nejlepší znalosti prokázal Jakub Mařík (S1), druhý se umístil Štěpán Menšík (L2) , třetí skončil Marek Pelc (L1). Vedení školy děkuje Mgr. Vočkové a Ing. Vočkové za organizaci této tradiční zajímavé a přínosné soutěže.

Poměřování znalostí v anglickém jazyce

Poměřování znalostí v anglickém jazyce

05. 12. 2019

V pátek 29. 11. 2019 se 27 žáků naší školy zapojilo do soutěže Best in English. K počítačům usedli se sluchátky žáci maturitních i učebních oborů. Texty i poslechy byly náročné, obtížnost byla dle hodnocení vyučující angličtiny vyšší než u maturitního didaktického testu. Nejlépe uspěla Andrea Forstová L1(77%), následovali Karel Prach L4 (75%), Marek Nový L3 (70%), Denisa Ševčíková S4, Michaela Šímová V3 (69%) a Mariana Rácová S2 (66%). Vedení školy chválí žáky za jejich znalosti a aktivitu a děkuje Mgr. Chovanové za organizaci této akce.

Exkurzní vyučování pro maturanty oboru Sociální služby

Exkurzní vyučování pro maturanty oboru Sociální služby

05. 12. 2019

Zařízení Fontána v Kladně poskytuje terénní a ambulantní sociální služby osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Ve středu 4. 12. 2019 sem přišly načerpat praktické informace žákyně maturitní třídy S4. Po prohlídce celého objektu se v učebně univerzity třetího věku setkaly s ředitelkou Mgr. Homolkovou. Hovořila s nimi o současné situaci, uvedla příklady praktického fungování služeb ve Fontáně a předestřela plány do budoucna. Všechny informace vhodně doplnily vědomosti žákyň z odborných předmětů. Jistě je pozitivně zúročí u maturitní zkoušky. Vedení školy děkuje Mgr. Sudové za organizaci této přínosné akce.

O dva dny později se třída S4 vydala do kavárny Bez konce, která nabízí alternativu k běžným restauracím a kavárnám. Pracují zde lidé s mentálním postižením jako pomocní barmani, snaží se je zde zapojit do běžného života. Naše žákyně v doprovodu vyučujícího Mgr. Patáka získaly další praktickou zkušenost, jak lze zapojit do aktivního života znevýhodněné občany. Fotografie z exkurzního vyučování najdete zde.

Skvělá reprezentace školy, gratulujeme!

Skvělá reprezentace školy, gratulujeme!

05. 12. 2019

Dne 3. a 4. 12. 2019 naši žáci reprezentovali školu na florbalovém turnaji středních škol ve sportovní hale ve Stochově. První den turnaj odehráli hoši ve složení: Jan Dlouhý (V4), Patrik Šmatlák (GP2), Martin Kindl (L4), Dominik Kučera (L4), Michal Nusl (P2), Jiří Ondráček (K3), Lukáš Kopřiva (K2A) a Matěj Jiřičný (L1). Hoši skončili na osmém místě. Děkujeme za super hru.

Den poté se uskutečnil turnaj dívek. Dívky nastoupily v sestavě: Lucie Řezáčová (L4), Gabriela Krézlová (S4), Veronika Jarešová (V4), Veronika Jůzová (V3), Adéla Hrabětová (V3), Denisa Klainová (S3), Denisa Běloušková (V2), Kristýna Vyskočilová (V2), Martina Juzlová (S1) Dívky hrály skvěle. Nastřílely 29 branek a již potřetí obhájily v tomto každoročním turnaji prvenství. Moc gratulujeme a děkujeme za úžasnou reprezentaci školy. Mgr. Míše Kyrych děkujeme za organizaci těchto akcí.
Fotografie z turnaje najdete zde.

Návštěva reprezentačních prostor Pražského hradu

Návštěva reprezentačních prostor Pražského hradu

05. 12. 2019

V úterý 3. 12. 2019 se uskutečnila dlouho očekávaná návštěva Pražského hradu. V krásné předvánoční atmosféře tuto školní akci absolvovaly třídy V1, V2, S1 a L1. U Matyášovy brány proběhla nezbytná bezpečnostní kontrola a poté již všichni žáci za doprovodu hudby vstupovali do vyzdobených reprezentačních prostor. Mohli tak nerušeně obdivovat krásy Španělského či Trůnního sálu nebo Habsburského salonu. Krásný kulturní zážitek tak velmi důstojným způsobem doplnil a oživil výuku společenskovědních předmětů. Vedení školy děkuje Mgr. Pěnkavové za organizaci této akce.

Studijní oddělení

Studijní oddělení

03. 12. 2019

Z organizačních důvodů bude dne 5. 12. 2019 (čtvrtek) studijní oddělení otevřeno pouze do 15:00 hodin. Děkujeme Vám za pochopení.

Třeťáci sbírají zkušenosti

Třeťáci sbírají zkušenosti

02. 12. 2019

V úterý 26. 11. probíhalo ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní vyhlášení Národní ceny kvality ČR. Pro pětistovku účastníků byl připraven i raut. Do skupiny obsluhujících číšníků patřili i naši žáci třetího ročníku oboru Kuchař-číšník Patrik Mauer, Daniel Klain a Jakub Hanuš. Byla to pro ně velká výzva a výborná zkušenost. Vedení školy tyto žáky velmi chválí za jejich aktivitu a reprezentaci školy. Foto naleznete zde.

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

29. 11. 2019

V budově naší školy můžeme někdy potkat i studenty- seniory. Kladenská univerzita třetího věku nabízí jako jeden za svých studijních oborů regionální dějiny. Ve středu 27. 11. 2019 přišli studenti této zajímavé historické disciplíny na prohlídku školy. Doprovázela je PaedDr. Irena Veverková, která se celoživotně zabývá historií a osobnostmi Kladna. Příchozí si prohlédli funkcionalistickou budovu školy, obnovené fresky malíře Aloise Všetečky i současné atraktivní vybavení školy. Průvodcem byl ředitel školy Mgr. Petr Paták, který velmi rád odpovídal na všetečné dotazy účastníků o současném dění i plánech do budoucnosti. Příjemná exkurze byla zakončená v kavárně-čajovně u šálků výborných horkých nápojů. Bylo to milé setkání.

Anglická literatura s anglickým čajem

Anglická literatura s anglickým čajem

28. 11. 2019

Ve středu 27. 11. 2019 si žákyně třídy S2 vyzkoušely, že strávit za sychravého počasí hodinu s knížkou a dobrým čajem, je velmi příjemné. Teď už pro ně nebude těžké si na zjednodušenou četbu klasické anglické literatury udělat čas i během vánočních prázdnin. Schopnost rychlé orientace v textu i znalost děl G. Chaucera, J. Swifta, M. Shelly nebo Ch.Dickense určitě využijí při maturitní zkoušce. Vedení školy děkuje Ing. arch. Sladké za organizaci této formy výuky. Fotografie najdete zde.

Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

27. 11. 2019

Dne 27.11.2019 naši žáci reprezentovali školu na florbalovém turnaji KB Florbal challenge ve složení: Fík David (K1A), Kučera Matyáš (K1A), Chochola Adama (K2B), Ondráček Jiří (K3), Zíka Patrik (V1), Dlouhý Vojtěch (S2), Hofmann Pavel (L1), Kopřiva Lukáš (L1), Skalák Adam (L1), Pelc Marek (L1), Chromec Filip (L1), Jiřičný Matěj (K2A), Kohlíček David (V2), Nusl Michal (P2) a Elicer Tomáš (K1A). Turnaj se konal ve sportovní hale BIOS v Kladně. Hráči postoupili ze základního kola a hráli o 3.-4.místo.

Na turnaji jsme skončili čtvrtí. Vedení školy děkuji všem hráčům za bojovnost a týmovou spolupráci, Mgr. Kyrych za organizaci. Fotografie z turnaje najdete zde.

Chceš být úspěšný? Vzdělávej se.

Chceš být úspěšný? Vzdělávej se.

23. 11. 2019

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 byl dalším dnem otevřených dveří v naší škole. Žáci a pedagogové připravili s podporou KÚ Středočeského kraje projektový den Chceš být úspěšný? Vzdělávej se. Nosnou myšlenkou byla důležitost vzdělání pro život, pro lepší uplatnění na trhu práce. Učební a studijní obory se příchozím představily prostřednictvím workshopů, kvízů a vědomostních soutěží. Nanečisto se zkoušely přijímačky z matematiky a českého jazyka, žáci si mohli zábavnou formou ověřit své znalosti z angličtiny a češtiny. Svůj stánek zde měl i hotel Marriott Prague Airport, ve kterém naši kuchaři a číšníci vykonávají odborný výcvik.

Bilancování návštěvnosti dne otevřených dveří je nadmíru pozitivní. Uvítali jsme minimálně 250 žáků a stovku dospělých. Všichni po prohlídce školy odcházeli velmi spokojeni. Vedení školy děkuje žákům a pedagogům, kteří tento projekt připravili a výborně realizovali. Foto naleznete zde.

Přátelé v Evropě

Přátelé v Evropě

22. 11. 2019

Naše škola začala v letošním roce spolupracovat s polskou střední školu. Konkrétně je to Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki ve Wieliczce. Naše školy jsou si podobné svým studijním zaměřením, máme žáky stejné věkové kategorie i podobných zájmů. V úterý 12. 11. 2019 jsme přivítali první skupinu polských žáků a pedagogů. Byl pro ně připraven atraktivní program (více zde). Spolupráce byla navázána, žáci i pedagogové se seznámili s českým vzdělávacím školským systémem, účastnili se workshopů i vyučovacích hodin. Aktivně se zapojili do připravených kulturních a sportovních akcí. Tuto akci hodnotíme jako skvělou. Více informací o spolupráci s partnerskou školou najdete zde. Fotodokumentaci najdete zde.

Upozornění pro maturanty

Upozornění pro maturanty

21. 11. 2019

Přihlašování k maturitní zkoušce podle Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, § 4 odst. (1), žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období. Protože 1. 12 2019 je neděle, musí být přihláška podána (doručena) na studijní oddělení do pátku 29. 11. 2019 (zde je možné si vyzvednout tiskopis). Pracovní doba studijního oddělení je v pátek do 15:00 hodin.

Den otevřených dveří, projektový den pro žáky ZŠ

Den otevřených dveří, projektový den pro žáky ZŠ

20. 11. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na projektový den CHCEŠ BÝT ÚSPĚŠNÝ? VZDĚLÁVEJ SE! Projektový den se uskuteční ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 12:30 hodin v budově školy. Věříme, že tento den otevřených dveří Vám pomůže při rozhodování o dalším studiu. Těšíme se na Vás.

Pozvánku včetně programu dne najdete zde.

Celoškolní volejbalový turnaj se vydařil

Celoškolní volejbalový turnaj se vydařil

19. 11. 2019

Se Dnem boje za svobodu a demokracii je v naší škole spojen volejbalový turnaj. Ten letošní jsme pořádali v pátek 15. 11. 2019. Výjimečný byl tím, že se do něj zapojili i polští žáci Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki z Wieliczky. Slavnostního zahájení se účastnili radní Středočeského kraje Mgr. Aneta Heřmanová a pan radní Martin Draxler. Celoškolní volejbalové klání mělo i bohatý doprovodný program. Ve velmi dynamickém vystoupení se představila žákyně Marie Řezáčová (V1) se svým týmem Aerobic Dancers Kladno, Veronika Kárská (S2) předstoupila před zaplněné hlediště s krásnou písní, ve skupině Street dance tančil náš žák Lukáš Petrák (V1). Mezi amatérské volejbalisty zavítali i profesionální hráči extraligového Kladna. Předvedli ukázky volejbalových technik a potrénovali s dobrovolníky. Jejich vystoupení se setkalo s velkým ohlasem. Touto zdařilou akcí provázel přítomné slovem i hudbou moderátor Honza Lukavský. Nechyběly roztleskávačky, maskoti, skandování, třídní vlajky i originální dresy. Mezitřídní boje byly dramatické, vyhrát však mohl jen jeden tým. Velká gratulace vítězi turnaje - loňské prvenství obhájil tým GP2, který porazili v nesoutěžních utkání jen polští sportovci.

Byl to příjemný sportovní den, důstojně jsme si připomněli listopadové události. Fotografie ze turnaje najdete zde. Reportáž uvidíte zde.

Ohlédnutí za gastrofestivalem

Ohlédnutí za gastrofestivalem

18. 11. 2019

K listopadovým aktivitám naší školy patří již několik let účast našich žáků na gastrofestivalu v Lysé nad Labem. Tato každoroční přehlídka prezentuje kuchařské umění nejen profesionálů, ale i začínajících kuchařů a studentů středočeských škol. K vidění byla show profesionálních kuchařů i kulturní akce. Žáci naší školy v letošním roce nabízeli klasické české zabíjačkové speciality. Zájem byl obrovský. Vedení školy děkuje žákům za reprezentaci a učiteli ODV panu Hlouškovi za organizaci. Na foto se podívejte zde. Video z gastrofestivalu najdete zde.

Volejbalový turnaj středních škol

Volejbalový turnaj středních škol

14. 11. 2019

Ve středu 13. 11. 2019 se žákyně naší školy zúčastnily volejbalového turnaje středních škol na Stochově. Turnaje se účastnilo osm týmů. Všechna utkání byla náročná, náš tým obsadil páté místo. Školu reprezentovala tato děvčata: Helisová Tina (S3), Vyskočilová Kristýna (V2), Běloušková Denisa (V2), Zachová Michaela (V2), Sokolová Kateřina (V2), Skalníková Veronika (L1) a Nosálová Tereza (A1). Děkujeme dívkám za reprezentaci školy a Mgr. Kyrych za organizaci. Fotografie z turnaje najdete zde.

Svatomartinské posvícení

Svatomartinské posvícení

11. 11. 2019

Tematické obědy ve školní jídelně se těší velké oblibě. Pátek 8. 11. 2019 patřil svatomartinskému posvícení. Na jídelníčku byly kachní stehna, bramborové knedlíky, zelí a posvícenské koláče. V nabídce byla i tortilla s kuřecím masem či zeleninový salát s grilovanými kousky lososa. Strávníci byli nadšeni, jídla byla výborná, aranžérkami vytvořená výzdoba krásná.

Vedení školy děkuje týmu školní kuchyně a učitelům ODV kuchařů i aranžérek za skvěle odvedeno práci. Fotografie z posvícení najdete zde.

Vlčí máky na polích flanderských

Vlčí máky na polích flanderských

11. 11. 2019

V pátek 8. 11. 2019 se naši žáci a učitelé účastnili vzpomínkového setkání na náměstí Svobody. Zástupci Československé obce legionářské, kladenského magistrátu a dalších spolků a organizací si spolu s veřejností připomněli Den válečných veteránů. Pietní akt se uskutečnil u pomníku obětí 1. světové války, součástí programu bylo vystoupení žákyně Elišky Rambové, která recitovala báseň Johna McCraa Na polích flanderských.

Vedení školy děkuje žákům tříd S1 a L2 za reprezentaci školy, Mgr. Vočkové a Mgr. Richterové za organizaci této akce. Fotografie ze vzpomínkového setkání najdete zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

08. 11. 2019

V úterý 12. 11. 2019 se od 15:30 do 17:00 hodin konají třídní schůzky. Dostavte se prosím do školy, třídní učitelé pro Vás mají připravené podrobné informace o prospěchu, chování i akcích, které škola připravuje. K dispozici Vám budou všichni pedagogové naší školy. Vaše účast je nutná. V případě, že se nemůžete třídních schůzek zúčastnit, kontaktujte prosím neprodleně třídního učitele.

Schůze spolku Beneška

Schůze spolku Beneška

07. 11. 2019

Vážení rodiče, vážení zletilí žáci,

v úterý 12. 11. 2019 se koná členská schůze spolku Beneška, která proběhne jako součást třídních schůzek. K nahlédnutí jsou pro Vás připraveny doklady o hospodaření spolku Beneška, v 1. patře v kanceláři 115 - u ekonomky spolku Beneška paní Evy Panenkové.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Michaela Kyrych
předsedkyně spolku Beneška

Středoškolská futsalová liga

Středoškolská futsalová liga

07. 11. 2019

V úterý 5. 11. 2019 se žáci naší školy zúčastnili 1. kola Středoškolské futsalové ligy ve Slaném. Reprezentanti naší školy ve složení: Martin Kindl L4, Adam Skalák L1, Jan Dlouhý V4, Andreas Jůza S1, Matěj Veiner L2, Erik Šverčič L2, Vojtěch Baruzzi L2 obsadili 2. místo, které naší škole zajistilo postup do 2. kola. Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme další hezké výsledky. Vedení školy děkuje Mgr. Mudruňkovi za organizaci. Hráče postupového týmu najdete zde.

Basketbalový turnaj středních škol

Basketbalový turnaj středních škol

05. 11. 2019

Dne 5. 11. 2019 se naši žáci zúčastnili basketbalového turnaje středních škol. Naši školu reprezentovali tito hráči: Hubáček Petr GP2, Dvořák Jan K1A, Kraus Filip K1A, Elicer Tomáš K1A, Fík David K1A, Hofman Pavel L1, Pelc Marek L1, Mikuš Adam L3, Botoš Pavel L3 a Hanuš Jakub K3. V základní skupině byly odehrány dva zápasy. Bohužel se nám nepodařilo s jednou výhrou a jednou prohrou dostat do dalšího kola. Našim sportovcům děkujeme za reprezentaci školy, Mgr. Kyrych za organizaci. Fotografie z turnaje najdete zde.

Video z adaptačního kurzu

Video z adaptačního kurzu

02. 11. 2019

V týdnu od 9. 9. 2019 se žáci prvních ročníků účastnili adaptačního pobytu v rekreačním středisku Kletečná u Humpolce. Video z kurzu najdete zde.

Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna

31. 10. 2019

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 navštívily třídy V1 a L3 Poslaneckou sněmovnu PČR. Po zhlédnutí dokumentu v informačním středisku a nezbytné bezpečnostní kontrole následovala komentovaná prohlídka historické budovy. Žáci obdivovali zejména jednací sál, ve kterém dokonce usedli přímo do poslaneckých lavic. Vyvrcholením celé akce bylo osobní setkání s panem poslancem Vojtěchem Munzarem. Jeho poutavé vyprávění o výkonu poslaneckého mandátu udělalo krásnou tečku za tímto výborným exkurzním vyučováním. Vedení školy děkuje Mgr. Pěnkavové a Mgr. Mudruňkovi za organizaci. Fotografie z exkurze najdete zde.

Zlatá dívka z naší školy

Zlatá dívka z naší školy

29. 10. 2019

V říjnu 2019 se v nizozemském Leidenu uskutečnilo mistrovství světa v aerobiku. V juniorské kategorii soutěžila i pětice dívek za Sport Academy Kladno. Jednou z nich byla i žákyně naší školy Anna Hrabovská. Se svými týmovými kolegyněmi předvedly vystoupení nazvané Charlie Chaplin. A byly skvělé. V náročné konkurenci světového šampionátu vybojovaly zlato. Velmi blahopřejeme a jsme moc rádi, že do naší školy chodí takováto šikovná sportovkyně. Článek v KD najdete zde, fotografii diplomu zde.

Účastnili jsme se veletrhu školy

Účastnili jsme se veletrhu školy

25. 10. 2019

Ve středu 23. 10. 2019 probíhala v Mělníku přehlídka středních škol a firem Vzdělávání 2019. U našeho stánku jsme prezentovali učební a studijní obory, příchozí se dozvěděli o konkrétním zaměření oboru, náplni studia a uplatnění absolventů na trhu práce. Mělník a Kladno sice rozděluje značná vzdálenost, ale v naší škole studují i žáci z této oblasti. Prezentace naší školy byla velmi úspěšná. Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové a paní Procházkové, které se této akce skvěle zhostily. Fotografie z veletrhu najdete zde.

Evropský MiniParlament

Evropský MiniParlament

25. 10. 2019

Dne 25. 10. 2019 se v naší škole uskutečnil projekt Evropský MiniParlament Mladých diplomatů. Zúčastnili se ho žáci druhého a třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost.
Hostem programu byl JUDr. Pavel Telička, který zastával funkci Evropského komisaře, Místopředsedy EP i stálého představitele ČR při EU. Vzhledem ke svým osobním zkušenostem přiblížil posluchačům problematiku evropské integrace a velmi ochotně odpovídal na jejich dotazy. Po vystoupení významného evropského politika následovala simulace zasedání EP, kterou vedli zástupci spolku Mladí diplomaté. Žáci si při ní vyzkoušeli, jak náročné je hledání názorové shody při řešení celoevropských problémů.

Tento edukativní projekt byl velmi zdařilý. Vedení školy děkuje Bc. Neumannové a Mgr. Pěnkavové za přípravu a realizaci. Foto zde.

Hezké rozloučení před podzimními prázdninami

Hezké rozloučení před podzimními prázdninami

25. 10. 2019

V pátek 25. 10. 2019 se strávníci těšili na halloweenský oběd. Celá škola byla krásně tematicky i podzimně vyzdobená, k vidění byly i roztodivné svítící dýně. Mimořádně dobré menu a strašidelné zákusky čekaly na žáky i zaměstnance ve školní jídelně. Vedení školy děkuje všem aranžérům, kuchařům-číšníkům, učitelům ODV i osazenstvu kuchyně za úžasné nápady, vkusnou výzdobu a výborné jídlo.

Vše bylo perfektní. Těšíme se na Vás po podzimních prázdninách, tj. ve čtvrtek 31. 10. 2019. Fotografie ze dne najdete zde.

Projekt v angličtině pro maturanty

Projekt v angličtině pro maturanty

22. 10. 2019

V pátek 18. 10.2019 třída GP2 absolvovala projektovou výuku ANJ. Prostřednictvím tvorby zjednodušeného filmového scénáře se žáci podrobně seznámili s klasickým dílem anglické literatury Ch. Dickense- A Christmas Carol (Vánoční koleda). Vyzkoušeli si svoji schopnost získat, předávat a třídit informace v anglickém jazyce. Společně skládali příběh, popisovali postavy a upravovali dialogy.

Úroveň znalosti anglického jazyka jednotlivých studentů se výrazně lišila, ale přesto po celou dobu čtyřhodinového bloku pracovali všichni s maximálním nasazením. Nejvíce si žáci užili soutěž jednotlivých týmů o nejlepší scénu připravovaného filmu. Foto z akce naleznete zde.

Vedení školy velmi děkuje Ing. arch. Sladké za přípravu a realizaci tohoto výborného projektu.

Halloweenský oběd v naší skvělé jídelně

Halloweenský oběd v naší skvělé jídelně

18. 10. 2019

I v letošním školním roce nabídne naše školní jídelna tematické obědy. Začínáme v pátek 25. 10. 2019. Dýně, strašidelné rekvizity, čarodějnice a černé kočky jsou symbolem tohoto původně keltského, následně amerického svátku. Zveme všechny žáky i zaměstnance na výborný oběd v halloweenském duchu. Menu naleznete zde.

Lyžařský a snowboardový kurz

Lyžařský a snowboardový kurz

18. 10. 2019

Mohlo by se zdát, že únor 2020 je ještě hodně daleko. Záleží ale na úhlu pohledu. Pokud se chcete účastnit letošního lyžařského a snowboardového kurzu, je nyní ten správný čas pro přihlášení. Podrobné informace naleznete zde.

Veletrh vzdělávání v Berouně

Veletrh vzdělávání v Berouně

18. 10. 2019

Naše škola si již tradičně účastní přehlídek vzdělávání ve středních Čechách. Ve středu 16. 10. 2019 jsme se prezentovali v Berouně. Tato burza škol byla ve znamení mimořádného zájmu žáků a jejich rodičů. Naši pedagogové poskytovali příchozím informace o studijních a učebních oborech, zájmové činnosti i uplatnění absolventů na trhu práce. Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych a učitelce odborného výcviku paní Procházkové za reprezentaci školy a zvládnutí celodenního maratonu rozličných otázek mnoha zájemců. Foto z akce naleznete zde.

Přátelé v Evropě

Přátelé v Evropě

16. 10. 2019

Ve dnech 9. – 12. 10. 2019 realizovalo vedení naší školy návštěvu do partnerské školy v polské Wielicze. Tato státní škola Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki poskytuje žákům středoškolské vzdělání s maturitou, svým studijním zaměřením jsou obě naše školy velmi podobné. Partnerství se podařilo řediteli školy navázat v dubnu tohoto roku na mezinárodní konferenci ředitelů v Německu, tj. Forum for headmasters and members of school management.

Hlavním pilířem návštěvy byla prohlídka školy, setkání s polskými kolegy a žáky. Budova školy prošla v uplynulých letech zásadní rekonstrukcí, proto poskytuje svým 700 žákům ideální podmínky pro vzdělávání - moderně vybavené učebny i multifunkční hřiště.

Druhou rovinou pobytu v Polsku byla nesmírně zajímavá prohlídka solných dolů ve Wielicze a návštěva historického města Krakow. Pro setkání s polskými partnery byla charakteristická jejich dokonalá hostitelská péče a konstruktivní domluva o dalším společném programu mezi školami. V listopadu naši školu navštíví žáci z Polska, kteří se zúčastní i celoškolního volejbalového turnaje. V březnu čeká naše žáky cesta do partnerské školy ve Wielicze. Fotografie z návštěvy najdete zde.

Web partnerské školy
Mezinárodní odborný veletrh v Letňanech

Mezinárodní odborný veletrh v Letňanech

16. 10. 2019

V pátek 11. 10. 2019 třídy K2A a P2 navštívily specializovaný odborný veletrh FOR GASTRO & HOTEL, FOR INTERIOR v Praze, který je zaměřený na gastronomické zařízení, vybavení restaurací a hotelů, potraviny a nápoje. Součástí jsou odborné přednášky a workshopy pro profesionály, prezentace kulinářských specialit a novinek na trhu. Žáci viděli praktické ukázky z gastronomie na soutěži Kuchař roku a Czech teatenders. Součástí veletrhu byla i největší přehlídka toho nejlepšího z bytového designu, nábytku a interiérů. Žáci byli touto akcí nadšeni, rozšířili si své gastronomické znalosti a viděli mnoho novinek ze svého oboru.

Vedení školy děkuje Mgr. Pavlíčkové a Mgr. Schröderové, které tuto přínosnou akci zorganizovaly. Fotografie z exkurze najdete zde.

Veletrh vzdělávání 2019

Veletrh vzdělávání 2019

08. 10. 2019

V Domě kultury na Sítné probíhá ve dnech 8. a 9. října 2019 veletrh vzdělávání, který nabízí ucelenou přehlídku středních škol. Jeho hlavním cílem je přiblížit jednotlivé vzdělávací instituce žákům, kteří v letošním školním roce ukončí povinnou školní docházku. Tradiční místo na této přehlídce má i naše škola. Deváťáci a jejich rodiče zde obdrží od našich pedagogů a žáků vyčerpávající informace o maturitních i učebních oborech. Máme co nabídnout, jsme opravdu dobrá škola.

Vedení školy děkuje všem zaměstnancům a žákům za skvělou reprezentaci a propagaci školy. Foto z akce naleznete zde.

Olympionici ve škole

Olympionici ve škole

07. 10. 2019

Atraktivní zpestření výuky si užili v pátek 4. 10. 2019 vybraní žáci naší školy. Na zajímavé setkání s žáky přijeli účastníci olympijských her v Pchjongčchangu – bobisté Dominik Dvořák, Jan Šindelář, Jakub Nosek a Jaroslav Kopřiva, s sebou přivezli i čtyřbob (respektive jeho polovinu). Tento sport rozhodně nepatří k masovým, proto posluchačům nejdříve vysvětlili způsoby tréninku a fyzické přípravy i charakteristiku závodů. Žáci zhlédli videa ze soutěží, pokládali zvídavé otázky a sledovali videa. Setkání s těmito vynikajícími sympatickými bobisty zakončila autogramiáda. Byla to opravdu skvělá akce. Bobisté, děkujeme. Foto naleznete zde.

Keramický kroužek

Keramický kroužek

03. 10. 2019

Chcete se naučit pracovat s hlínou? Rádi byste si osvojili ty kouzelné modelářské malířské a dekorační techniky, ale nemáte příležitost? Zde Vám nabízíme možnost vyrobit si mnoho výrobků rozličného charakteru od jednoduchého vyřezávání z plátů až po modelování těch složitějších.

Výroba keramiky je příjemně strávený čas. Ne nadarmo je práce s hlínou jednou z psychorelaxačních metod.

Připojte se k nám.

Muzikál v anglickém jazyce

Muzikál v anglickém jazyce

02. 10. 2019

Naše škola pokračovala v několikaleté tradici spolupořádání muzikálu v anglickém jazyce. S pražskou partnerskou Hudební akademií Pavly Zumrové připravila pro naše žáky i žáky základních škol krásný kulturní zážitek. V úterý 1. 10. 2019 zhlédli návštěvníci ve dvou představeních broadwayský muzikál The sound of music. Příběh novicky z kláštera, která nastoupí jako guvernantka do rodiny ovdovělého námořního kapitána se sedmi dětmi, nabídl krásné muzikálové melodie i příběh se šťastným koncem. Žáci i pedagogové byli představením nadšeni, s výukovými materiály k muzikálu budou dále žáci pracovat v hodinách angličtiny. Na foto se podívejte zde.

Projekt Ireas pokračuje

Projekt Ireas pokračuje

01. 10. 2019

V týdnu od 23. 9. 2019 se vybraní žáci třetího ročníku oboru Kuchař-číšník účastnili exekutivního týdne v rámci projektu Ireas, který je zaměřen na dovednostní rozvoj žáků s ohledem na jejich praktické uplatnění. Žákům se věnovali odborníci z Asociace kuchařů a cukrářů paní Maria Horníková,pan Pavel Bortník a další profesionálové Součástí programu bylo několik velmi zajímavých workshopů. Žáci se seznámili například se způsobem, jak se vyrábějí nože, jejich rozdělení a praktické využití. Vyvrcholení týdenního programu byl opulentní raut, který si účastníci připravili od nanormování, přes nákup surovin až k profesionálnímu založení tabule. V jejich režii byla i obsluha účastníků.

Vedení školy chválí žáky za jejich aktivní práci v celém týdnu a děkuje Mgr. Schröderové, která žáky doprovázela. Fotografie z exekutivního týdne najdete zde.

Staňme se dárci kostní dřeně

Staňme se dárci kostní dřeně

27. 09. 2019

Dne 25. 9. 2019 navštívila naši školu paní Věra Šilerová z Českého národního registru dárců kostní dřeně. Přednášky se zúčastnily třídy L4,V4,S4, jejím cílem bylo žákům objasnit co je to registr dárců kostní dřeně a jak se člověk dárcem kostní dřeně může stát. Přednáška byla velmi poutavá, žáci měli i mnoho dotazů ohledně kampaně registru. Celá akce byla velmi přínosná a zajímavá. Nikdo nikdy neví, kdy bude cizí pomoc potřebovat. Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové, která tuto akci zorganizovala. Na foto se podívejte zde a na leták zde.

Exkurzní vyučování na vinici svaté Kláry

Exkurzní vyučování na vinici svaté Kláry

25. 09. 2019

V pátek 20. 9. 2019 navštívili žáci třídy GP2 vinici svaté Kláry v Botanické zahradě v Praze. Průvodkyní jim byla žena z nejpovolanějších – vedoucí vinice Ing. Vladimíra Egertová. Vysvětlila žákům, jak tato vinice funguje, jaké jsou jednotlivé fáze práce ve vinohradu. Následně je zahrnula velkým množstvím informací o druzích vín a jejich charakteristických vlastnostech, provedla je výrobnou vína, kde proběhla i ochutnávka moštu z hroznového vína. Všechny informace, které se žáci při exkurzi dozvěděli, uplatní v letošním školním roce při profilové maturitní zkoušce. Vedení školy děkuje Mgr. Pavlíčkové za organizaci této skvělé akce. Foto naleznete zde.

Pobytový a poznávací zájezd do Anglie

Pobytový a poznávací zájezd do Anglie

23. 09. 2019

V červnu 2020 pořádá škola pro naše žáky zájezd do Anglie. Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Richterové (kabinet 107) nebo u Mgr. Chovanové (kabinet 010) nejpozději do 1. října 2019. Podrobné informace naleznete zde.

Klub mladého diváka

Klub mladého diváka

20. 09. 2019

V letošním školním roce si příznivci divadla opět přijdou na své. V rámci Klubu mladého diváka mohou navštívit tři vybraná představení v různých pražských divadlech. Celková cena za tato tři představení je 325 Kč. Zájemci se můžou přihlásit u Mgr. Barbory Richterové (kabinet č. 107) nejpozději do 7. října 2019.

Atraktivní odborný výcvik

Atraktivní odborný výcvik

20. 09. 2019

Nedílnou součástí vzdělávání učebního oboru Kuchař-číšník je odborný výcvik. Žáci tohoto oboru vykonávají odborný výcvik na zajímavých pracovištích, k nejatraktivnějším z nich patří hotel Courtyard by Marriott Prague Airport. Několikaletá spolupráce je pro žáky velkým přínosem, v prostředí mezinárodního hotelu získávají velmi cenné zkušenosti, V říjnu se uskuteční setkání rodičů žáků, kteří sem na praxi docházejí, s vedením hotelu. Cílem je, aby rodiče poznali prostředí, ve kterém jejich děti pracují. Pozvánku si prohlédněte zde.

Úspěšné zakončení studia

Úspěšné zakončení studia

19. 09. 2019

První polovina září je obdobím, kdy probíhají maturitní a závěrečné zkoušky v podzimním termínu. Žáci, kteří z nejrůznějších důvodů nevyužili jarní termín, mají šanci získat maturitní vysvědčení či výuční list. Ti, kteří nepodcenili přípravu, byli úspěšní, studium zdárně zakončili. Atmosféru zkoušek si můžete prohlédnout zde.

Školní parlament

Školní parlament

14. 09. 2019

V pátek 13. 9. 2019 proběhlo v budově školy první jednání školního parlamentu v tomto školním roce. Žáci se dozvěděli, co nového se podařilo ve škole v průběhu prázdnin, novinky o školní kuchyni a především byli seznámeni s organizací školního roku. Ředitel školy, výchovná poradkyně a školní metodik prevence seznámili žáky s jejich náplní práce, zejména se strategií školy u neprospívajících žáků. Na závěr jednání žáci měli možnost vyjádřit své náměty či připomínky. Zápis ze školního parlamentu najdete na nástěnce výchovného poradce, tj. v prvním patře budovy. Fotografie z jednání najdete zde.

Světluška

Světluška

11. 09. 2019

Žáci naší školy se již několik let pravidelně účastní sbírkových dnů pro Světlušku. Cílem dobročinné sbírky je pomoci dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. V letošním roce se v úterý 10. 9. 2019 zapojili do této akce žáci třídy S3. Vydali se do centra města, aby oslovili kladenské občany, posléze s kasičkami prošli i naši školu. Byli velmi spokojeni, protože se setkávali se vstřícnými občany, spolužáky i zaměstnanci školy. Vedení školy velmi děkuje žákům za jejich aktivitu, Mgr. Sudové za přípravu, organizaci a realizaci této charitativní akce. Foto naleznete zde, článek v Kladenském deníku zde.

Adaptační pobyt žáků

Adaptační pobyt žáků

10. 09. 2019

V týdnu od 9. 9. 2019 se žáci prvních ročníků účastní adaptačního pobytu v rekreačním středisku Kletečná u Humpolce. Téměř dvě stovky dětí a pedagogů před sebou mají velmi zajímavý týden. V bohatém programu jsou zastoupeny týmové soutěže, sportovní aktivity, kulturní zážitky i turistika. Adaptační pobyt je prioritně zaměřen na vytvoření pozitivních a přátelských vztahů nejen mezi žáky v třídních kolektivech, ale i mezi žáky a pedagogy. Prvákům držíme palce, aby se jim kurz vydařil, v jejich středoškolském studiu byli úspěšní a ve škole se jim líbilo. Na foto se můžete podívat zde.

Zahájení školního roku 2019 – 2020

Zahájení školního roku 2019 – 2020

02. 09. 2019

V pondělí 2. 9. 2019 jsme zahájili nový školní rok, kterého se účastnilo téměř 600 žáků. V průběhu prázdnin probíhaly v budově stavební úpravy, odkrývaly se nástěnné mozaiky, vybavení školy prošlo další modernizací. Vedení školy přeje žákům a pedagogům, aby pro ně byl letošní rok úspěšný.

Na foto se můžete podívat zde.

Zahájení školního roku 2019 – 2020

Zahájení školního roku 2019 – 2020

28. 08. 2019

Vážení rodiče, vážení žáci, školní rok 2019 - 2020 zahajujeme v pondělí 2. 9. 2019 od 8:00 hodin v budově školy. Rozmístění tříd do konkrétních učeben najdete na vstupních dveřích a dotykové obrazovce v přízemí školy. Budou probíhat třídnické hodiny – organizační záležitosti, žáci prvních ročníků končí v 11:30 hodin, ostatní ročníky a nástavbové studium v 10:40 hodin.

Těšíme se na Vás.

Upozornění

Upozornění

23. 08. 2019

Z důvodu rekonstrukce vestibulu školy je hlavní vchod od 26. do 30. 8. 2019 uzavřený. Do budovy školy vstupujte vedlejším vchodem, tj. z ulice Pavlisova. Do 30. 8. 2019 probíhají v areálu zemní a stavební práce související s odizolováním budovy.

Rozpis zkoušek v prodlouženém klasifikačním období a rozpis opravných zkoušek najdete na hlavní nástěnce školy v přízemí.

Upozornění pro maturanty

Upozornění pro maturanty

16. 08. 2019

Dnes 16. 8. 2019 byla všem maturantům,kteří vykonávají písemnou část maturitní zkoušky, poslána emailem pozvánka k maturitní zkoušce na spádové škole tj. Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Kladno, Havířská 1141.

Prázdninový provoz 2019

Prázdninový provoz 2019

28. 06. 2019

Vedení školy přeje všem žákům, rodičům, zaměstnancům a přátelům školy krásné a pohodové léto.

Úřední hodiny studijního oddělení, podatelny v době letních prázdnin najdete zde. Z organizačních důvodů bude dne 4. 7. 2019 studijní oddělení zcela uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Informace pro žáky maturující v září 2019

Informace pro žáky maturující v září 2019

27. 06. 2019

Dnes byl všem přihlášeným odeslán na jejich email výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Přihlášku pečlivě zkontrolujte a na studijním oddělení podepište protokol. Protokol můžete odeslat také emailem na adresu školy. V sekci maturitní zkoušky najdete termíny ústní zkoušky včetně jmenování maturitní komise.
Kontrola pomůcek k maturitní zkoušce podzim 2019 (tabulky, slovníky a další pomůcky) proběhne ve škole SZŠ a VOŠZ Kladno ve dnech 27. - 31. 8. od 8.00 do 12.00 hodin, 29. 8. od 8.00 do 16.00 hodin.

Projektový den se nám opět vydařil

Projektový den se nám opět vydařil

26. 06. 2019

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 se uskutečnil projektový den Workshop studijních a učebních oborů, aneb Den plný zážitků. Tato akce byla spolufinancována a pořádána ve spolupráci se Středočeským krajem v rámci projektu EU – Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje. Účastnilo se jí téměř 400 žáků naší školy i škol základních, pozvání přijali významní hosté – primátor města Kladna pan Dan Jiránek a zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje. Jednotlivá stanoviště představovala konkrétní studijní a učební obory školy, a to formou tvořivých dílen, soutěží, ochutnávek a kvízů. V doprovodném programu se představili příslušníci HZS, kteří vyprošťovali naše žákyně z vraku automobilu, džudisté TJ Praha-Vršovice vystoupili nejen s ukázkami, ale zapojili do klání na tatami i žáky. Velmi atraktivní byly bloky cvičení zumby pod vedením profesionálního fitness trenéra pana Macha, k vyhledávaným patřil i stánek České pošty. Vyvrcholením programu byla autogramiáda hokejistů Rytíři Kladno.

Projektový den se setkal s nadšeným ohlasem účastníků a velkou spokojeností organizátorů, lze konstatovat, že byl opravdu skvělý. Vedení školy děkuje všem zaměstnancům, kteří se na této akci podíleli, žákům za aktivní účast.
Foto naleznete zde, videoreportáž zde.

Dobojováno, výuční listy předány

Dobojováno, výuční listy předány

26. 06. 2019

Žáci třetích ročníků učebních oborů v minulém týdnu zvládli ústní zkoušky, což byl poslední krok k získání výučních listů. V pondělí 24. 6. 2019 se sešli čerství absolventi, pedagogové, rodiče a přátelé žáků ke slavnostnímu předání výučních listů. Uskutečnilo se v budově školy, bylo hezké a dojemné. Přejeme našim čerstvým absolventům hodně štěstí v profesním a osobním životě. Na foto se můžete podívat zde.

Ředitelské volno

Ředitelské volno

20. 06. 2019

Vážení žáci, vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji dne 21. 6. a 28. 6. 2019 z provozních důvodů volný den.

Vedení školy včetně všech zaměstnanců budou na pracovišti dle úředních hodin, ředitel školy.

Zábavná maturita

Zábavná maturita

19. 06. 2019

Naše škola se již podruhé zapojila do projektu podporovaného KAP Zábavná maturita. V týdnu od 10. 6. 2019 se uskutečnilo celkem šest ukázkových hodin.
Vedení školy děkuje všem učitelům za skvěle připravené hodiny. Více informací najdete na webu KAP.

Sociální činnost z pohledu praxe

Sociální činnost z pohledu praxe

17. 06. 2019

Ve čtvrtek 13. června se žáci tříd S1 a S2 zúčastnili velmi zajímavé besedy se sociální pracovnicí, terapeutkou a členkou kladenského Dobrovolnického centra v jedné osobě, Mgr. Veronikou Němcovou. V interaktivně koncipovaném programu zprostředkovala studentům velmi bohaté zkušenosti ze své praxe, debatovalo se mimo jiné o významu motivovanosti k výkonu sociální práce a o nezastupitelné úloze psychohygieny v pomáhající profesi. Milým zjištěním byl pro studenty fakt, že Veronika na naší škole absolvovala studium oboru Sociální činnost.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové za organizaci této skvělé besedy.

A po prázdninách do nové školy

A po prázdninách do nové školy

17. 06. 2019

Čtvrteční odpoledne 20. 6. 2019 patřilo v naší škole třídním schůzkám. Pro informace si přišli rodiče žáků budoucích prvních ročníků. Třídní učitelé je zahltili velkým množstvím údajů, pokynů, formulářů a dalších sdělení. Na nové žáky se těší pedagogický sbor a všichni věří, že společné několikaleté úsilí bude zakončeno úspěšně zvládnutou maturitou či získáním výučního listu.

Beseda o sportu

Beseda o sportu

13. 06. 2019

Ve středu 12. 6. 2019 se žáci tříd G1 a V3 účastnili besedy s moderátorkou a sportovní komentátorkou Darinou Vymětalíkovou. Hlavním tématem byl samozřejmě sport, komentování přenosů a osobní zážitky. Své vyprávění paní redaktorka doplnila bohatou fotodokumentací, která žákům její zážitky vizuálně doplnila. V závěru setkání byl prostor i na dotazy. Většina z nich byla směřována na zkušenosti ze setkání se sportovci, jací jsou mimo hřiště. Beseda se setkala s velmi pozitivním ohlasem, sportovní fanoušci byli nadšeni. Fotografie z besedy najdete zde.

Závěrečné zkoušky učebních oborů

Závěrečné zkoušky učebních oborů

12. 06. 2019

V prvních červnových týdnech se naplno rozběhly závěrečné zkoušky žáků 3. ročníků učebních oborů. Zadání pro praktickou část závěrečné zkoušky si všichni žáci vylosovali z okruhu témat pro konkrétní obor. Úspěšně za sebou mají praktickou část aranžéři a prodavači. Žáci oboru Kuchař-číšník po práci v kuchyni ještě absolvují zkoušku ze stolničení. Připravili si zajímavé tabule, které vytvářeli dle vylosovaných témat, fantazii se meze nekladly. Na atmosféru zkoušek a výsledky žáků se podívejte zde.

Projekt Lidice

Projekt Lidice

11. 06. 2019

K tradicím naší školy patří každoroční připomínka smutného výročí vyhlazení Lidic. Svůj krutý osud skončilo na lidickém Horákově statku i 12 bývalých žáků naší školy. Letošní projekt byl dvouhodinový a žáci tříd S1, L1 a G1 nejenže si připomínali historická fakta, ale v druhé části absolvovali i obsáhlý test. Aby jejich odpovědi byly opravdu podrobné a přesné, pracovali v počítačové učebně. Vedení školy děkuje Mgr. Vočkové a Mgr. Parnahajové za přípravu a realizaci tohoto projektu.
Foto naleznete zde.
Článek v KL najdete zde.

 Třídní schůzky

Třídní schůzky

10. 06. 2019

Dne 13. 6. 2019 od 15:00 hodin se budou konat v budově školy třídní schůzky rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Těšíme se na Vaši účast.

Klub mladého diváka úspěšně završil další divadelní sezónu

Klub mladého diváka úspěšně završil další divadelní sezónu

08. 06. 2019

Dvacet sedm milovníků divadla si i tento školní rok přišlo na své. V lednu navštívili v Divadle ABC představení Na miskách vah - strhující drama o hledání pravdy a společenské zodpovědnosti v totalitní společnosti. V březnu vsadili na osvědčené Divadlo V Celetné, kde se občerstvili svéráznou komedií Osiřelý západ. Na vlně smíchu se v květnu přenesli do Divadla Na Fidlovačce; muzikál Jeptišky byl „totiž něco jako apo-katoli-ptický muzikál, u kterého se chvílemi možná až modlili smíchy".

Máte rádi divadlo? Chcete využít exkluzivní možnost navštívit vyhlášené pražské divadelní scény za výrazně snížené vstupné? Pak neváhejte kontaktovat své třídní učitele nebo Mgr. Barboru Richterovou (kabinet č. 107).

Velice pěkné exkurzní vyučování

Velice pěkné exkurzní vyučování

06. 06. 2019

Každoročně nastupují absolventi naší školy do společnosti Dachser. Tato firma má v Kladně největší českou pobočku s 200 zaměstnanci. Zbývajících 30 tisíc pracovníků je na pobočkách ve 44 zemích celého světa. Žáci 3. ročníku oboru Logistické a finanční služby 4. 6. 2019 byli nahlédnout pod pokličku této firmy. Prohlédli si pracoviště dispečerů vnitro i mezinárodní dopravy, prošli sklady a na vlastní oči mohli vidět, jak společnost optimálně a koordinovaně řídí a řeší pohyby zboží. Přesvědčili se o výborné perspektivě budoucího zaměstnání v tomto globálním logistickém řetězci. Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za organizaci této smysluplné exkurze.

Týden mezinárodní kuchyně ve školní jídelně

Týden mezinárodní kuchyně ve školní jídelně

05. 06. 2019

Blíží se prázdniny, žáci i zaměstnanci mají před sebou cestování a poznávání cizích zemí a jejich kuchyní. Vedoucí školní jídelny proto s týmem kuchařek připravily týden ochutnávek jídel z různých částí světa. Od pondělí 27. 5. 2019 patřil každý den jedné zemi. Již tradičně byla jídelna i tematicky vyzdobena a dle očekávání byla skvělá i jídla. Zájem strávníků byl opravdu veliký a každý den nadšeně hodnotili předkládané pokrmy. Vedení školy děkuje celému týmu školní kuchyně za realizaci tohoto výborného nevšedního gastronomického zážitku. Foto naleznete zde.

Chválíme naše žákyně

Chválíme naše žákyně

03. 06. 2019

Členka pedagogického sboru Mgr. Šárka Jelínková je dlouholetou dárkyní krve. Svým příkladem motivuje žáky a každoročně se jí daří získat dárce krve i z řad studentů. V průběhu května doprovodila do transfuzního oddělení kladenské nemocnice čtyři žákyně. Byly to Simona Hlinková a Eliška Lahodná ze třídy K3, Barbora Cikánková a Brenda Proškovská z S3. Děvčata byla velmi statečná, odběry výborně zvládla. Vedení školy děkuje dárkyním i Mgr. Jelínkové. Svým aktivním a zodpovědným přístupem pomůžou lidem, kteří krev akutně potřebují. Na foto se podívejte zde.
Článek v KL najdete zde.

Závěrečné zkoušky učebních oborů začínají

Závěrečné zkoušky učebních oborů začínají

31. 05. 2019

Pátek 31. 5. 2019 byl dnem, kdy žáci třetích ročníků oborů Kuchař-číšník, Aranžér a Prodavač dostávali ročníkové vysvědčení. Den začali tradičním „posledním zvoněním", pobavili své spolužáky, v ředitelně i zatančili. Náročné období jim začíná hned v pondělí 3. 6. 2019, čeká na ně první část závěrečné zkoušky. Všem žákům přejeme při písemné práci hodně úspěchů. Společnou fotografii žáků z třídy PA3 najdete zde.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

29. 05. 2019

Předávání maturitních vysvědčení je každoročně krásným zážitkem pro žáky i pedagogy. V úterý 28. 5. 2019 se do posledního místečka zaplněná obřadní síň kladenské radnice stala důstojnou kulisou pro tento slavnostní akt. Projevy, poděkování i slzy dojetí. Atmosféra byla úžasná, umocnila ji i přítomnost a milá řeč kladenského radního a zastupitele RNDr. ThMgr. Petra Soudka, Ph.D. Vedení školy upřímně gratuluje absolventům – máte to v kapse. Na foto z akce se podívejte zde.

Žijme zdravě

Žijme zdravě

27. 05. 2019

V pondělí 27. 5. 2019 se žáci třídy L1 účastnili programu, který pro střední školy připravil sociální odbor Magistrátu města Kladna ve spolupráci s Národní linkou pro odvykání kouření. Ve dvouhodinovém interaktivním bloku se žáci pod vedením lektorky zabývali prevencí kouření, dopadem tohoto škodlivého návyku na lidské zdraví a diskutovali o zdravém životním stylu. Preventivní programy v rámci primární prevence se u žáků setkávají vždy s pozitivním ohlasem, ani v tomto případě tomu nebylo jinak.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

25. 05. 2019

Vážení uchazeči,

od pondělí 27. 5. 2019 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do dalších oborů. Více informací naleznete zde.

Přijímací zkoušky se ve druhém kole přijímacího řízení nekonají, rozhodující je datum doručení správně vyplněné přihlášky.

Přednáška UNICEF

Přednáška UNICEF

24. 05. 2019

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se žáci tříd S1 a S2 účastnili velmi zajímavé přednášky pracovníka UNICEF. Tento Dětský fond OSN pomáhá v téměř 200 zemích dětem přežít a podporuje jejich rozvoj, zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Tato témata byla ve dvouhodinové přednášce lektorem velmi poutavě prezentována, žáci se seznámili s fungováním pracovníků UNICEF v praxi a zamýšleli se nad tím, jakým způsobem je možné se do programů konkrétně zapojit. Ohlas přednášky byl velmi pozitivní, foto naleznete zde.

Ústní maturitní zkoušky skončily

Ústní maturitní zkoušky skončily

24. 05. 2019

Od 16. do 23. 5. 2019 probíhaly v budově školy ústní maturitní zkoušky. Blahopřejeme všem maturantům za dílčí výsledky. Se všemi se těšíme na viděnou v úterý 28. 5. 2019 ve 13:30 hodin při slavnostním předání maturitních vysvědčení v obřadní síni kladenského magistrátu. Doporučujeme všem žákům, aby byli na místě již ve 13:00 hodin.

Fotografie z průběhu maturitních zkoušek najdete zde.

Projekt IREAS pokračuje

Projekt IREAS pokračuje

22. 05. 2019

V týdnu od 13. 5. 2019 se vybraní žáci oboru Kuchař-číšník účastnili v rámci realizace projektu IREAS exekutivního týdne. Soustředění probíhalo v hotelu Berounka v obci Liblín, na soutoku řek Střely a Berounky. Na žáky čekal pestrý, ale zároveň náročný týden. Věnovali se úkolům ryze profesním - odborný workshop příprava masa, koření a grilování, komunikace- životopis, pracovní pohovory, sociální síť LinkedIn. Žáky nadchly teambuildingové aktivity, plnění týmových úkolů i sportovní aktivity. Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové za organizaci akce, žákům za reprezentaci, mezi účastníky z pěti škol byli za svůj aktivní přístup velmi pochváleni. Fotografie z projektu najdete zde.

Naši žáci se orientují ve světě financí

Naši žáci se orientují ve světě financí

21. 05. 2019

Napříč třídami pokračuje v naší škole cyklus přednášek z oblasti finanční gramotnosti. V minulém týdnu byli účastníky přednášky a následného workshopu žáci třídy V3. Ve čtyřhodinovém bloku je lektoři seznámili nejen s teoretickou stránkou fungování finančnictví, ale i s praktickými návody, které jim v běžném životě pomůžou orientovat se ve světě financí. Na foto z akce se podívejte zde.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

19. 05. 2019

Vážení uchazeči,

od pondělí 13. 5. 2019 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do učebního oboru Prodavač. Více informací naleznete zde.

Nejpozději na konci měsíce května po ukončení správního řízení ve věci odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí budeme vyhlašovat druhé kole přijímacího řízení pro učební obor Kuchař – číšník.

O týden později i pro maturitní obory Logistické a finanční služby a Veřejnosprávní činnost.

Přijímací zkoušky se ve druhém kole přijímacího řízení nekonají, rozhodující je datum doručení správně vyplněné přihlášky.

Začaly ústní maturity

Začaly ústní maturity

17. 05. 2019

Pondělí 13. května 2019 bylo dnem D. Našim žákům začala ústní část maturitních zkoušek, poslední meta, kterou je třeba zdolat, aby se člověk stal držitelem maturitního vysvědčení. Znalosti žáků budou až do konce příštího týdne hodnotit dvě komise.

Maturantům přejeme, aby byli úspěšní, se všemi se těšíme na viděnou v úterý 28. 5. 2019 ve 13:30 hodin při slavnostním předání maturitních vysvědčení v obřadní síni kladenského magistrátu.
Foto z průběhu maturit naleznete zde.

Armáda České republiky v naší škole

Armáda České republiky v naší škole

15. 05. 2019

Pondělí 13. 5. 2019 začalo pro žáky tříd S2 a A1 velmi zajímavým setkáním. Přišel mezi ně profesionální voják, aktivní účastník několika zahraničních misí. V atraktivním tříhodinovém bloku hovořil o české armádě, o tom jak se stát vojákem, ale především se věnoval zahraničním misím do Afriky a Afganistánu. Žákům přiblížil podmínky, ve kterých při těchto akcích vojáci žijí, jejich každodenní činnosti i dlouhodobé cíle zahraničních misí. Velmi zajímavou částí setkání bylo i vyprávění rodinného příslušníka o pocitech, které zažívají blízcí vojáků při jejich zahraničních výjezdech. Tato prezentace Armády České republiky se u žáků setkala s velkým ohlasem, byli nadšeni.

Prodloužení úředních hodin

Prodloužení úředních hodin

14. 05. 2019

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

ve středu 15. 5. 2019 jsme pro Vás prodloužili úřední hodiny studijního oddělení. Zápisový lístek nebo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí od Vás převezmeme v tyto dny od 6:30 do 17:00 hodin.

Maturitní zkoušky, výlet učitelů

Maturitní zkoušky, výlet učitelů

09. 05. 2019

Školní rok je pro žáky, rodiče i učitele náročný průběžně, ale květnové a červnové období je zajisté nejobtížnější.

Maturanti za sebou mají písemnou a praktickou část maturitní zkoušky. Skončili výuku podle rozvrhu, obdrželi i vysvědčení za 4. ročník. Tento okamžik pro ně byl signálem k rozloučení se školní docházkou. Při tradičním posledním zvonění byly ve škole viděny veselé skupiny roztodivných lidiček a zvířátek, které recitovaly skvosty z vlastní tvorby a loudily finanční dary. Zazvonil zvonec a legrace je konec. Nastal čas intenzivní přípravy k závěrečné části maturitní zkoušky. V prvních květnových dnech prověřily znalosti žáků didaktické testy z českého jazyka, matematiky, angličtiny i dalších cizích jazyků.

Od 15. května je na programu ústní část maturitních zkoušek a je jisté, že kdo úspěšně zvládne i tento poslední křest ohněm, nejenom potěší své učitele a rodiče, ale může se těšit na slavnostní předání maturitního vysvědčení na kladenské radnici.

Žáci mají svůj náročný závěrečný finiš jasně daný. Na opačné straně stojí pedagogové. Jak v této škole zvládají maturitní a závěrečné učňovské zkoušky oni? Odkud čerpají svoji pozitivní energii? Na tyto otázky odpovídá ředitel školy Petr Paták: „V naší škole se osvědčil model budování přátelských vztahů v pracovním kolektivu při rozličných aktivitách. K tradičním několikadenním teambuildingům se nyní přidal exkluzivní výlet zážitkovým vlakem, který byl pro zaměstnance školy vypraven na Křivoklát. Cesta úžasnou krajinou, prohlídka tajemného hradu, společné zážitky, příjemná, pohodová a veselá komunikace účastníků, to je ten správný recept pro získání sil.“

Je tedy zřejmé, že naše škola je na závěr školního roku připravena více než dobře.
Fotografie ze života školy najdete zde.
Článek v KL najdete zde.

Přijímací řízení a úprava úředních hodin

Přijímací řízení a úprava úředních hodin

03. 05. 2019

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
v pondělí 6. 5. 2019 a úterý 7. 5. 2019 jsme pro Vás prodloužili úřední hodiny studijního oddělení. Zápisový lístek nebo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí od Vás převezmeme v tyto dny od 6:30 do 17:00 hodin.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do školního roku 2019/2020 najdete zde.

2. kolo přijímacího řízení
Pokud jste nebyli přijati v prvním kole přijímacího řízení či nestihli včas odevzdat přihlášku ke studiu nezoufejte, v průběhu měsíce května budeme vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení do maturitních i učebních oborů. Všechny informace budou vždy zveřejněny na webových stránkách školy. V případě, že byste se rádi na cokoliv zeptali, jsme Vám k dispozici na telefonních číslech 312 278 041 a 312 278 043.

Maturanti se loučili

Maturanti se loučili

02. 05. 2019

Květen s sebou přináší poslední část maturitní zkoušky. Než začnou didaktické testy a ústní zkoušky, je každoročně prostor pro trochu recese. V úterý 30. 4. 2018 se po škole pohybovaly skupiny roztodivných lidiček a zvířátek, recitovaly skvosty z vlastní tvorby a loudily finanční dary. Poslední zvonění, zábava končí, nastává realita maturity. Všem maturantům přejeme hodně úspěchů. Veselé foto naleznete zde.

Aktivity ve školní kuchyni

Aktivity ve školní kuchyni

02. 05. 2019

Naše školní jídelna se profiluje jako „tak trochu jiná školní jídelna". Je to dáno příjemným barevným prostředím i tím, že obsluhu strávníků zajišťují naši žáci oboru Kuchař- číšník. Máme ale i dvě další zajímavosti. Velmi populárními se staly tematické obědy, jakými byly Valentýn či masopust. Atraktivní je pro žáky spolupráce se zajímavými osobnostmi, v dubnu například vařil ve školní kuchyni indický mistr kuchař pan Swami (foto zde). Mimořádná akce se chystá v týdnu od 27. května 2019. Každý den bude věnován jedné zahraniční kuchyni, budou představena typická jídla evropských, amerických i asijských kuchyní.

Literární a dějepisná soutěž

Literární a dějepisná soutěž

02. 05. 2019

Dne 30. 4. 2019 se uskutečnila interaktivní soutěž Labyrintem literatury a historie. Smyslem této soutěže bylo aktivním způsobem s žáky zopakovat učivo za 1. a 2. ročník studia, upevnit jejich vědomosti a naučit je pracovat s informacemi z českého jazyka, literatury a historie. Výsledky řešení úkolů následovaly bezprostředně po jednotlivých kolech soutěžního klání. V samotném závěru soutěže byla vyhodnocena nejlepší družstva a potleskem oceněny vědomosti ostatních žáků. Nejúspěšnějším družstvem byl tým třídy V2 ve složení M. Kuzďasová, N. Hladilová, druhé skončily E. Rambová, M. Panovská, J. Šmídová taktéž třída V2, třetí příčku obsadily dívky z L2 - A. Tomanová, T. Holubová, L. Brdíčková. Vedení školy blahopřeje žákům a děkuje organizátorkám této skvělé akce Mgr. Vočkové a Bc. Vočkové.

Kurz dárkového balení

Kurz dárkového balení

30. 04. 2019

Ve dnech 24. a 25. 4. 2019 se žáci oboru Prodavač a Aranžér zúčastnili kurzu dárkového balení. Lektorkou byla paní Radka Křivánková, která je nejenom propagátorkou nápaditého a originálního dárkového balení, ale je také zapsána v Guinnessově knize rekordů za nejmenší a největší zabalený dárek. Díky ní se žáci naučili nové techniky a způsoby práce s ozdobnými materiály.

Fotografie z kurzu naleznete zde.
Keramická dílna již v plném provozu

Keramická dílna již v plném provozu

30. 04. 2019

Naše škola byla vybavena novou keramickou pecí, která bude sloužit nejen aranžérkám, ale i žákům studijních oborů se sociálním zaměřením. Na počátku dubna zahájily svoje keramické aktivity jako první žákyně oboru Aranžér. Děvčata byla seznámena se základy práce s hlínou, pomůckami a fungováním keramické pece. Nyní pod vedením Mgr. Miloše Fellera a paní učitelky odborného výcviku Lucie Zahrádkové začínají vznikat zajímavé výrobky, které následně doplní krásnou výzdobu školy.

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2019/2020

29. 04. 2019

37-42-M/01 Logistické a finanční služby; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, zde.

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, zde.

75-41-M/01 Sociální činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, zde.

Informace k vyhlášení výsledků
Evidenční list žáka

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2019/2020

23. 04. 2019

65-51-H/01 Kuchař – číšník; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání, zde

66-51-H/01 Prodavač; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání, zde

66-52-H/01 Aranžér; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání, zde

Informace k vyhlášení výsledků
Evidenční list žáka

Velikonoční období

Velikonoční období

18. 04. 2019

Pro žáky i pedagogy začaly velikonoční prázdniny. V naší škole se Velikonoce promítly nejen do krásné jarní výzdoby školy, ale v úterý 16. 4. 2019 jsme si tento významný křesťanský svátek zvolili jako motiv pro další tematický oběd ve školní jídelně. Nezaměnitelná vůně velikonočních bochánků, skvělé obědové menu, moučníky i sladké dárky potěšily všechny strávníky.

Vedení školy přeje všem žákům a zaměstnancům příjemné, pohodové, krásné a veselé Velikonoce. Foto ze školní jídelny je zde, přání naleznete zde.

Prezentace naší školy na zahraničním setkání

Prezentace naší školy na zahraničním setkání

16. 04. 2019

Ředitel školy Mgr. Petr Paták se v termínu od 8. 4. do 12. 4. 2019 účastnil v německém Bad Münster am Stein-Ebernburg mezinárodního setkání Management a vedení ve školách. Toto fórum bylo určeno ředitelům škol z regionů Opole, Středočeského kraje, Burgundska-Franche-Comté a Porýní-Falcka. Středočeskou delegaci spolu s řediteli čtyř škol tvořili vedoucí odboru Mgr. et Mgr. Martin Müller, Mgr. Ingrid Vavřínková a ředitel VISK Mgr. Jiří Holý. Nosným pilířem programu byl profesní rozvoj škol a jejich mezinárodní komunikace. Pro naši školu to konkrétně znamená příslib spolupráce a výměnných pobytů do Německa, Francie i Polska, což je pro žáky i pedagogy velmi dobrá zpráva. Fotodokumentaci z fóra najdete zde.

Juniorský maraton

Juniorský maraton

15. 04. 2019

V pondělí 15. 4. 2019 se naši žáci zúčastnili semifinálového závodu juniorského maratonu - Běžíme pro Evropu 2019 v Praze ve Stromovce. Na start se postavilo 700 studentů z Prahy a Středočeského kraje. Naši žáci vytvořili dvě štafety a uběhli celkem 81 km. Jmenovitě to byli Pulkertová Hana S1, Zikánová Karolína S1, Stádníková Kateřina S2, Sadílková Adéla S2, Vavřík Robin S2, Neradová Zuzana S2, Klainová Denisa S2, Helisová Tina S2, Drábková Kateřina S3, Krézlová Gabriela S3, Červenková Věra S3, Ramešová Kateřina S3, Cikánková Barbora S3, Drdová Věra S3, Řezáčová Lucie L3, Pinkasová Alexandra G1 a Marák Lukáš POD1.

Tento závod se uskutečnil v rámci běžeckého seriálu závodů RUN CZECH. Žáci, kteří se probojují do finále v rámci Volkswagen Maratonu Praha, startují z první řady společně s elitními atlety v přímém TV přenosu. Žákům děkujeme za výborný sportovní výkon, Mgr. Kyrych za motivaci žáků a organizaci akce. Fotografie z maratonu najdete zde.

Logisté na americké ambasádě

Logisté na americké ambasádě

14. 04. 2019

V pátek 12. 4. 2019 žáci třídy L2 zamířili do American Center při US Embassy v Praze. V současné době probíhají v 50 zemích světa přednášky Ženy ve vědě, které vzešly ze setkání vědeckých pracovnic v USA. V úvodu byl promítnut film v anglickém znění Hidden Figures (Skrytá čísla) o černošských vědkyních, které v 60. letech pracovaly v NASA. Poté následovala beseda s Mgr. Annou Fučíkovou Ph.D., která se zabývá nanočásticemi, ale především se setkala s vědkyněmi, o kterých film vypráví. Bylo to velmi podnětné, poučné a nesmírně zajímavé. Vedení školy děkuje Mgr. Kottové za organizaci. Na foto z akce se podívejte zde.

Přijímací řízení

Přijímací řízení

10. 04. 2019

V pátek 12. 4. 2019 a v pondělí 15. 4. 2019 se koná ve škole přijímací řízení. Při vstupu do budovy budou žáci i rodiče informováni o rozmístění uchazečů a časovém harmonogramu. Přejeme všem hodně štěstí při zvládání testů i motivačního pohovoru.

Fotbalový turnaj

Fotbalový turnaj

08. 04. 2019

V úterý 9. 4. 2019 se žáci naší školy zúčastnili fotbalového turnaje o Pohár Josefa Masopusta v Pcherách. Reprezentanti naší školy ve složení: Martin Kindl L3, Jaroslav Nedvěd K3, Jan Dlouhý V3, Adam Chochola K1b, Daniel Sekanina G1, Patrik Šmatlák G1, Matěj Veiner L1, Erik Šverčič L1, Štěpán Menšík L1, Ondřej Slabý L1, Vojtěch Baruzzi L1 a Vojtěch Janiga L1 obsadili hezké 6. místo. Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy. Mgr. Mudruňkovi za organizaci akce.
Fotografie z turnaje najdete zde.

Soutěžili jsme v grafických předmětech

Soutěžili jsme v grafických předmětech

07. 04. 2019

Dne 26. 3. 2019 se žáci třídy L2 Jakub Ryšlink a Ondřej Šlechta zúčastnili v Čáslavi krajského kola soutěže v grafických předmětech, v disciplíně Wordprocessing (formátování a úprava dlouhých dokumentů podle zadaných požadavků za využití textového editoru, hromadná korespondence). Zástupci naší školy se ve velmi silné konkurenci sice neumístili na předních místech, ale vedli si velmi dobře.

Vedení školy blahopřeje a děkuje oběma žákům, děkuje i jejich učitelce Ing. Šmejkalové za přípravu a organizaci této akce.
Fotografie ze soutěže najdete zde.

Je to tady – začaly maturity

Je to tady – začaly maturity

07. 04. 2019

Středa 10. 4. 2019 byla prvním dnem maturitních zkoušek. Po dvanácté hodině se škola zaplnila elegantně oblečenými maturanty, kteří přišli vykonat první část zkoušek z dospělosti. Začínají slohovou prací z českého jazyka, ve čtvrtek navážou písemkou z anglického či německého jazyka. V týdnu od 15. 4. 2019 se bude realizovat praktická část maturitních zkoušek. Všem žákům přejeme hodně úspěchů.

Baristický kurz v naší škole

Baristický kurz v naší škole

05. 04. 2019

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se pro vybrané zájemce učebního oboru Kuchař-číšník uskutečnil kurz Barista junior. Vedl ho certifikovaný lektor a barista Tomáš Zahradil. Kurz byl zaměřen na práci na profesionálních pákových kávovarech a profesionálních mlýncích kávy. Během teoretické části získali účastníci základní informace týkající se kávy, jejího pěstování, pražení a jiné poznatky, které by měli o kávovém světě vědět.
Vyzkoušeli si výrobu a přípravu kávy espresso a cappuccino i seřízení mlýnku. Na konci kurzu obdrželi účastníci certifikát a praktickou barevnou příručku BARISTA se všemi potřebnými informacemi a radami. Tato akce se setkala s opravdu velkým zájmem.
Fotografie z akce najdete zde.

Floristický kurz

Floristický kurz

05. 04. 2019

V úterý 2. 4. 2019 se dívky oboru Aranžér účastnily floristického kurzu. Lektorka paní Dagmar Volná přijela vybavena růžemi, chryzantémami, fréziemi a dalšími krásnými jarními květinami. Žákyně se naučily vázat jednoduché svatební kytice, biedermeier, vypichované kytice i korsáž pro ženicha na klopu.
V tvůrčí a příjemné atmosféře se podařilo uvázat mnoho pěkných květinových vazeb. Zájem byl veliký a úspěch kurzu ještě větší. Fotografie z kurzu najdete zde.

Navštívili jsme Štrasburk

Navštívili jsme Štrasburk

05. 04. 2019

V pátek 29. 3. 2019 se žáci ze třídy V2, L2, L3 zúčastnili exkurze do Štrasburku. Žáci třídy V2 měli celodenní program v Evropském parlamentu. Mladí zástupci 24 zemí EU krátce představili svoji školu a zemi, kterou reprezentují. Program se uskutečnil v jednacím sále EU, účastníci plnili zadané úkoly. Završením dne byla vědomostní soutěž, kde si velmi dobře vedla naše žákyně Veronika Kyselá.
Žáci oboru Logistické a finanční služby L2 a L3 si prohlédli památky Štrasburku, navštívili místní katedrálu Notre-Dame, Evropskou čtvrť, kde sídlí Evropský parlament, Evropská rada a další instituce. Všechny potěšila vyjížďka lodí po kanálech a okouzlila je procházka křivolakými uličkami i hrázděné domy. Exkurze se opravdu vydařila. Vedení školy děkuje Bc. Neumannové, Mgr. Kottové, Mgr. Jelínkové a Ing. Rokůskové za organizaci této výborné exkurze.
Fotografie ze Štrasburku najdete zde.

Logisté soutěžili v Brně

Logisté soutěžili v Brně

03. 04. 2019

Letošní setkání žáků třetích ročníků oboru Logistické a finanční služby se konalo ve dnech 25. – 27. 3. 2019 v Brně. Sešli se zde zástupci škol z celé republiky. V přátelské, tvůrčí, ale soutěžní atmosféře, se tři dny bojovalo o příčky nejvyšší. Kateřina Křepelková, Gabriela Havelková a Martin Paul uplatnili své znalosti z poštovního provozu, zeměpisu a všeobecného rozhledu. Odměnou za jejich vytrvalost, pěkné komunikační schopnosti a umění kreativně prezentovat svůj projekt, bylo hezké umístění a úžasné představení muzikálu Rent v Městském divadle Brno.

Vedení školy děkuje žákům za výborný výkon a reprezentaci, Ing. Nobilisové za přípravu a doprovod žáků. Fotogalerii připravujeme

Třídní schůzky

Třídní schůzky

02. 04. 2019

Vážení rodiče, vážení žáci, třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 15:30 do 17:00 hodin. Rozpis tříd včetně rozmístění učitelů bude zveřejněný u hlavního vstupu do budovy. Účast na třídních schůzkách je nutná. Těšíme se na Vás, vedení školy.

Matematický klokan

Matematický klokan

29. 03. 2019

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. V roce 1991 se rozšířila do Evropy, v roce 1995 se zapojila Česká republika, před několika lety se začala pravidelně účastnit i naše škola. Letošní ročník se konal v pátek 22. 3. 2019. Matematičtí příznivci se nadšeně vrhli do zpracování příkladů. Výsledky měli všichni velmi dobré, ale postoupit do dalšího kola mohou pouze tři. Nejvyššího počtu bodů dosáhli Barbora Richterová (L1), Zuzana Nistorová (V2) a Vojtěch Janega (L1).

Vedení školy děkuje všem účastníkům soutěže a blahopřeje vítězům. Poděkování patří i Mgr. Lechnerovi, který soutěž organizačně zajišťoval. Foto naleznete zde.

Síla lidskosti

Síla lidskosti

29. 03. 2019

Ve středu 27. 3. 2019 se žáci tříd L1,S1,S2 a A1 zúčastnili v kině Hutník filmového představení a besedy o Nicholasi Wintonovi. Ten v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim umožnil odcestovat do Anglie. Tento emotivně laděný pořad oslovil všechny žáky a zanechal v nich hluboký zážitek.

Přes bariéry s Policií ČR

Přes bariéry s Policií ČR

29. 03. 2019

Ve středu 27. 3. 2019 se na kladenském sletišti konala sportovně charitativní akce, která byla určena pro střední školy. Žáci si mohli vyzkoušet fyzické testy, které jsou jednou z podmínek pro přijetí k Policii ČR. Za každé úspěšné složení těchto testů bude generálním sponzorem složena finanční částka určená konkrétní handicapované osobě ze středočeského regionu. Účastníky této akce byli i žáci naší školy, konkrétně třídy L4,VS4,L3,S3,V3. Počasí bylo nepříznivé, ale přesto se mnoho žáků aktivně zapojilo. Někteří neuspěli, ale tito žáci byli úspěšní: Josef Hrubeš, Josef Pospíšil, Pavel Kohout (L4), Dominika Semrádová (VS4) Josef Kináč(S3), Martin Kindl, Lucie Řezáčová, Marek Puverle (L3). Vedení školy děkuje všem žákům, kteří se fyzických testů účastnili a blahopřeje vítězům. Fotografie z akce najdete zde.

Úspěšný angličtinář

Úspěšný angličtinář

29. 03. 2019

V úterý 26. 3. 2019 se v prostorách Gymnázia Kladno konalo krajské kolo olympiády v anglickém jazyce žáků středních škol. Jsme potěšeni, že v silné konkurenci obsadil Marek Nový z třídy L2 pěkné deváté místo. Vedení školy Markovi děkuje za výbornou reprezentaci a blahopřeje k dosaženým výsledkům. Fotografii z vyhlášení soutěže najdete zde.

Národní finále KB Florbal challenge

Národní finále KB Florbal challenge

26. 03. 2019

Dne 18. 3. 2019 naše žákyně reprezentovaly naší školu na florbalovém turnaji KB Florbal challenge – Národní finále Západ ve Sportovním areálu Hamr Braník v Praze. Na tomto turnaji se utkalo 16 nejlepších týmů z ČR, my jsme tady byli také, protože naše škola patří mezi TOP 16. Děvčata nastoupila ve složení Řezáčová Lucie L3, Krézlová Gabriela S3, Švejcarová Tereza V2, Jůzová Veronika V2, Kyselá Veronika V2, Klainová Denisa S2, Běloušková Denisa V1, Vyskočilová Kristýna V1, Vaitová Nikola S1, Hlavničková Nikola S1 a Zatloukalová Natálie S1. Tým bojoval s velkým nasazením, došlo i na drobná zranění. Výsledkem jejich báječného sportovního výkonu je 7. místo.

Děvčatům děkujeme za skvělou reprezentaci, Mgr. Kyrych za sportovní přípravu dívek a organizaci akce.

Odborná přednáška pro kuchaře-číšníky

Odborná přednáška pro kuchaře-číšníky

26. 03. 2019

V úterý 19. 3. 2019 si měli možnost žáci druhého ročníku oboru Kuchař-číšník rozšířit své znalosti z oblasti hygieny práce. Přišla mezi ně paní Martina Dragounová z oddělení hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Kladně. Hovořila s žáky o činnosti KHS, ale především o předpisech, které je nutno dodržovat na všech pracovištích - v kuchyních, jídelnách, restauracích a potravinářských provozech. Žáci byli také informováni o sankcích, které při nedodržení předpisů hrozí. Vedení školy děkuje paní Dragounové za vynikající profesionální přednášku.

Maturitní zpravodaj

Maturitní zpravodaj

25. 03. 2019

Cermat informuje o nové maturitní zkoušce - Český jazyk a literatura ke stažení zde.

Maturitní zpravodaj - Matematika ke stažení zde.

Světový den Downova syndromu

Světový den Downova syndromu

21. 03. 2019

21. března si celý svět připomíná Den Downova syndromu. Toto datum bylo zvoleno záměrně kvůli číslu 21. Downův syndrom je totiž způsoben chybou na 21. páru chromozomu. Mezinárodní organizace Down Syndrom International připravila akci PONOŽKY, která má zvýšit povědomí právě o Downovu syndromu. Symbolem dne jsou veselé ponožky, které svým tvarem mají chromozomy připomínat. Zapojili jsme se také.

Na ponožky maturantek, jejich učitelek a pana ředitele se můžete podívat zde.

Starší aktuality si můžete prohlédnout na této stránce.