logo Kladno

Závěrečné zkoušky

Vážení žáci,

z organizačních důvodů dochází ke změně v obsazení zkušební komise závěrečných zkoušek. Místopředsedou zkušební komise byl ředitelem školy jmenován Mgr. et Mgr. Jan Smital.

Informace k závěrečným zkouškám aktualizace k 10. 2. 2021

Závěrečná zkouška se ve školním roce 2020/2021 skládá z praktické zkoušky, která je povinná, a dále z písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky podle výběru ředitele školy.

Vedení naší školy rozhodlo, že se letošní ZZ bude skládat pouze z praktické a písemné části.

Písemná zkouška trvá podle platných právních norem nejdéle 240 minut (4 hodiny). Nově se maximální možná délka trvání písemné zkoušky prodlouží o 30 minut, tzn., že písemná zkouška bude moci trvat nejdéle 270 minut (4,5 hodiny).

Praktická zkouška trvá maximálně 3 dny.

Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění, škola je povinna využít jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci.


Na konci třetího ročníku žáci tříletých učebních oborů skládají státní závěrečnou zkoušku, která se skládá ze tří částí.

Písemná část

Témata písemné závěrečné zkoušky jsou generovány bankou úkolů Národního ústavu pro vzdělávání, kdy následně ředitel školy přidělí každému žáku jedno téma. Tato zkouška trvá nejdéle 240 minut. Ke každému tématu jsou vždy vypracována kritéria a pravidla hodnocení, kterými se vyučující, kteří tyto práce opravují, řídí.

Praktická část

U praktické části vybere ředitel školy minimálně 1 téma, pokud vybere více témat, žáci si téma losují. Žáci konají praktickou závěrečnou zkoušku nejdéle 3 dny, v jednom dni trvá zkouška nejvýše 7 hodin.

Ústní část

Pro ústní zkoušku obsahuje jednotné zadání 30 témat, ze kterých ředitel školy vybere pro závěrečnou zkoušku nejméně 25 a žák si jedno téma vylosuje. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut a vlastní zkouška trvá také 15 minut. Součástí ústní zkoušky je i podotázka z obecného přehledu ze světa práce. Směřuje k ověření toho, zda mají žáci základní přehled o běžných problémech pracovního a občanského života, a nejsou zaměřeny pouze na paměťové osvojení teoretických vědomostí.

V případě úspěšného zvládnutí všech tří částí získají výuční list.

Seznam oborů

Písemná část

Písemnou závěrečnou zkoušku skládají žáci tohoto oboru z předmětu Aranžování, Teorie písma, Propagace, Dějiny umění, Zbožíznalství a Anglický jazyk.

Praktická část

U praktické části závěrečné zkoušky vybírá ředitel školy jedno téma, stejné pro všechny žáky, např. Výkladní skříň, Plakát. Každé téma praktické zkoušky obsahuje pět úkolů, žák musí absolvovat všechny. Ředitel školy stanovená témata následně konkretizuje dle námětů a sortimentu zboží, Ke každému tématu přiřadí odpovídající námět, sortiment a místo samotné realizace práce. Hodnocení a klasifikace praktické zkoušky probíhá v souladu s pravidly, která jsou součástí jednotného zadání.

Ústní část

Ústní závěrečnou zkoušku skládají žáci z předmětů Aranžování, Teorie písma nebo Propagace. Žák si téma vylosuje. Podotázka je z obecného přehledu ze světa práce.

Další informace o oboru

Více informací o oboru Aranžér naleznete zde.

Písemná část

Žáci učebního oboru Kuchař-číšník skládají písemnou závěrečnou zkoušku z předmětů Technologie, Stolničení, Potraviny a výživa, Ekonomika, Profesní etika a Organizace práce v provozu.

Praktická část

Praktická část závěrečné zkoušky začíná pro žáky tohoto učebního oboru již v lednu, kdy si vylosují téma Samostatné odborné práce. Tato práce je součástí závěrečné zkoušky. Žáci dle zadané osnovy vypracovávají písemnou dokumentaci ke stanoveným tématům. Témata jsou každý rok jiná, stanoví je vždy Národní ústav pro vzdělávání. Na vypracování práce mají žáci 2 měsíce. V rámci praktické zkoušky probíhá vlastní výroba a prezentace kuchařského výrobku, předvedení výseče tabule navržené v Samostatné odborné práci, obhajoba práce a komunikace k tématu v cizím jazyce. Žáci připravují hlavní pokrm s přílohou (10 porcí), obsluhují v běžném provozu a musí prokázat odbornou dovednost (např. flambování palačinky). Hodnocení a klasifikace probíhá v souladu s pravidly, která jsou součástí jednotného zadání.

Ústní část

Ústní závěrečnou zkoušku skládají žáci z předmětů Technologie, Stolničení nebo Potraviny a výživa. Žák si téma vylosuje. Podotázka je z obecného přehledu ze světa práce.

Další informace o oboru

Více informací o oboru Kuchař-číšník naleznete zde.

Písemná část

Písemnou část závěrečné zkoušky žáci skládají z předmětů Obchodní provoz, Administrativa prodejny, Daňová evidence, Ekonomika, Obchodní počty a Zbožíznalství.

Praktická část

Témata praktické závěrečné zkoušky vybere ředitel školy. Pokud vybere víc než jedno téma, žáci si témata losují. Praktická zkouška probíhá ve školní prodejně, zpravidla 2 dny. Žáci musí zvládnout zpracovat objednávku zboží, fakturu, práci na pokladně, zabalit zboží dle požadavků zákazníka a další kompetence vyučeného prodavače.

Ústní část

Ústní závěrečnou zkoušku skládají žáci z předmětů Obchodní provoz a Ekonomika. Žák si téma vylosuje. Podotázka je z obecného přehledu ze světa práce.

Další informace o oboru

Více informací o oboru Prodavač naleznete zde.

Pokračování fotogalerie ze závěrečných zkoušek