logo Kladno

Zaměstnanci školy

SOŠ a SOU Kladno má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Ředitel školy

Petr Paták Mgr. Petr Paták, DiS. reditel@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 044

Statutární zástupce ředitele školy

Mgr. Vladimír Češpiva cespiva@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 042

Zástupkyně ředitele školy a výchová poradkyně

Mgr. Dana Kolářová kolarova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 042

Vedoucí učitelka odborného výcviku

Mgr. Hana Parmová parmova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 064

Ekonomka školy

Kamila Ratajová ratajova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 063

Asistentka ředitele

Eva Panenková panenkova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 043

Pedagogičtí pracovníci

Ing. Bůžková Marcela buzkova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 053
Mgr. Čermák Václav cermak@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 058
Ing. Čuříková Hana curikova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 043
Mgr. Feller Milošfeller@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 057
Mgr. Froňková Nellyfronkova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 060
Ing. Grundová Stanislava grundova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 059
Mgr. Fichtnerová Martina fichtnerova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 060
Bc. Havelková Jana havelkova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 045
Mgr. Hlavničková Zdeňka hlavnickova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 049
Mgr. Chovanová Alena chovanova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 058
Mgr. Jelínková Šárka jelinkova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 059
Mgr. Jonáková Jana jonakova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 049
Kánská Dagmar kanska@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 051
Mgr. Kottová Irena kottova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 060
Ing. Kautznerová Iva kautznerova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 057
Mgr. Kyrych Michaela kyrych@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 045
Mgr. Lechner Jindřich lechner@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 065
Mgr. Lechnerová Tamara lechnerova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 048
Mgr. Michalski Václav michalski@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 048
Mösnerová Milena mosnerova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 051
Mgr. Mudruňka Pavel mudrunka@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 065
Bc. Neumannová Růžena, DiS. neumannova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 059
Ing. Nobilisová Stanislava nobilisova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 059
Mgr. Parnahajová Lucie parnahajova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 049
Mgr. Pavlíčková Alena pavlickova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 053
Procházková Marcela prochazkova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 056
Ing. Rokůsková Monika rokuskova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 055
Mgr. Richterová Barbora richterova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 045
Mgr. Schröderová Světlana schroderova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 055
Mgr. Sklenářová Zuzana sklenarova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 056
Ing. arch. Sladká Marta sladka@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 060
Mgr. Soukupová Monika soukupova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 045
Mgr. Svobodová Marcela svobodova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 060

Koordinátor EVVO

Mgr. et Mgr. Jan Smital smital@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 043

Školní metodik prevence

Mgr. Renata Sudová sudova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 045
Mgr. Štorková Jiřina storkova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 053
Valerová Marcela valerova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 056
Valušová Lucie valusova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 056
Mgr. Vejrážková Hana vejrazkova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 048
Mgr. Vočková Romana vockova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 049
Mgr. Vohradská Vlasta vohradska@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 049

Studijní oddělení

Magdalena Koryntová koryntova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 041
Jana Šmídová smidova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 041

Účetní

Suchá Kateřina sucha@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 054

Mzdová účetní

Lucie Šlajchrtová slajchrtova@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 047

Technický pracovník – správce budovy, provozní zaměstnanci

František Paták skolnik@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 050
Petra Břendováskolnik@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 050
Jarmila Černáskolnik@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 050
Eva Krausováskolnik@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 050
Jindra Krejžíkováskolnik@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 050
Lucie Beránkováskolnik@sosasoukladno.cz Tel: 312 278 050