logo Kladno

Video

Měli jsme se jako na posvícení.



Krásná práce našich aranžérek. (2021)



Oslavy 90. výročí založení školy se vydařily. (2021)



Vyšel nám projekt a budeme pilotní školou. (2021)



Dobrý skutek dokonán. (2021)



Konečně spolu a bez roušek. (2021)



Hodnocení didaktických testů v Českém rozhlase. (2021)



Jerusalema Challenge v SOŠ a SOU Kladno. (2021)



ON-LINE PROJEKTOVÝ DEN "J. A. Komenský vážně i nevážně". (2021)



Vracíme se k normálnímu životu. Zatím jen částečně. (2020)



Návrat žáků do prezenční formy výuky (2020)



Virtuální výuka našich žáků (2020)



Celoškolní volejbalový turnaj se vydařil (2019)



Adaptační kurz (2019)



Projektový den se nám opět vydařil (2019)



Žáci ze školy E. Beneše oslavili 17. listopad volejbalovým turnajem



Reportáž z projektového dne „100 let republiky“



Mezinárodní den kuchařů



Veletrh celoživotního vzdělávání



Adaptační kurz 2018



Střední škola v Kladně slavnostně otevřela zmodernizované prostory



Žáci z kladenské školy E. Beneše si závěrem roku užili projektový den



Na škole E. Beneše mají žáci nové vybavení učeben



Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz



Reportáž z Vánočního zpívání 2017



2. ročník celoškolního volejbalového turnaje ke Dni za svobodu a demokracii



Muzikál v anglickém jazyce



Video z adaptačního kurzu



Otevření nových prostor ve škole



Projektový den SOŠ a SOU Kladno 15. 6. 2017



Exkurzní vyučování v hotelu Hilton 16. 5. 2017



Lyžařský výcvik SOŠ a SOU Kladno 2017