logo Kladno

Školská rada

  • Za zřizovatele: Ing. Radek Větrovec, Vojtěch Volf, MBA
  • Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Jonáková, Mgr. et Mgr. Jan Smital
  • Za plnoleté žáky školy: Yaskilka Viktoriia
  • Za zákonné zástupce neplnoletých žáků školy: Petra Beňáková