logo Kladno

Přijímací řízení

Vážení budoucí žáci a vážení rodiče,

jsem velmi rád, že jste si ke svému dalšímu vzdělávání vybrali právě naší školu, je to dobrá volba. Vím, že většina z Vás prožívá období plné napětí, zda budete přijati. V současné době jsme již zpracovali všechny doručené přihlášky a v minulém týdnu jsme odeslali informační dopis, ve kterém najdete registrační číslo uchazeče a další propozice.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz ohledně přijímacího řízení, neváhejte kontaktovat pracovnice studijního oddělení školy (tel. 312 278 041).

Věříme, že přijímacím řízením projdete úspěšně a v září Vás přivítáme jako žáky naší školy. Přeji Vám hodně zdaru a těšíme se na setkání s Vámi, ředitel školy.

Kritéria přijímacího řízení do školního roku 2019/2020 budeme vyhlašovat v pátek dne 18. 1. 2019.

2. kolo přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Důležité informace k přijímacímu řízení

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Otevírané obory ve školním roce 2018/2019

Odborné učiliště

Otevírané obory ve školním roce 2018/2019

Nástavba

Otevírané obory ve školním roce 2018/2019

Kritéria přijímání a harmonogram přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní obory

Vážení uchazeči, v odkazech níže můžete získat konkrétní informace o kritériích přijímacího řízení i s důležitými daty pro všechny nabízené maturitní obory.

Přihláška na čtyřleté maturitní obory

V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy průběžně nejpozději do 1. 3. 2018 pro všechny obory vzdělávání.

Jak postupovat?

01. 03. 2018
Nejzazší termín odevzdání přihlášky ke studiu
15. 03. 2018
Informace o pořadí přihlášky
Od tohoto dne máte možnost informovat se o aktuálním pořadí přihlášky – PO–PÁ 8,00–14,00 hod.
23. 03. 2018
Nejzazší termín pro odeslání informačního dopisu k přijímacímu řízení
12. 04. 2018
Jednotná přijímací zkouška v prvním termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
16. 04. 2018
Jednotná přijímací zkouška v druhém termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
27. 04. 2018
Předání výsledků jednotných testů
Předání lepších výsledků jednotných testů – v 8,00 hod.
Předání horších výsledků jednotných testů – v 10,00 hod.
Nahlížení do spisu a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – od 12,00 do 16,00 hod.
28. 04. 2018
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
30. 04. 2018
Možnost převzetí rozhodnutí o nepřijetí
Od 9,00 do 15,00 hod.
02. 05. 2018
Odeslání nevyzvednutých rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání poštou
ODVOLÁNÍ
Možnosti odvolání:
Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení či osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání je k dispozici na webových stránkách školy.
10. 05. 2018
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín k prvnímu termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
11. 05. 2018
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín ke druhému termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
15. 05. 2018
Zápisový lístek
Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
25. 05. 2018
Předání výsledků jednotných testů v náhradních termínech
13. 06. 2018
Třídní schůzky žáků budoucích 1. ročníků
Od 15:00 hod.

Kritéria přijímání a harmonogram přijímacího řízení pro tříleté učební obory

Vážení uchazeči, v odkazech níže můžete získat konkrétní informace o kritériích přijímacího řízení i s důležitými daty pro všechny nabízené učební obory.

Přihláška na tříleté učební obory

V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy průběžně nejpozději do 1. 3. 2018 pro všechny obory vzdělávání.

Jak postupovat?

01. 03. 2018
Nejzazší termín odevzdání přihlášky ke studiu
09. 03. 2018
Nejzazší termín pro odeslání informačního dopisu k přijímacímu řízení
15. 03. 2018
Informace o pořadí přihlášky
Od tohoto dne máte možnost informovat se o aktuálním pořadí přihlášky. PO–PÁ 8:00–14:00 hod.
19. 03. 2018
Školní přijímací zkouška formou pohovoru (pouze pro učební obor Aranžér)
19. 04. 2018
Nahlížení do spisu – možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Od 12:00 do 16:00 hod.
23. 04. 2018
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
24. 04. 2018
Možnost převzetí rozhodnutí o nepřijetí
Od 7:00 do 16:00 hod.
25. 04. 2018
Odeslání nevyzvednutých rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání poštou
ODVOLÁNÍ
Možnosti odvolání:
Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení či osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání je k dispozici na webových stránkách školy.
09. 05. 2018
Zápisový lístek
Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
13. 06. 2018
Třídní schůzky žáků budoucích 1. ročníků
Od 15:00 hod.

Kritéria přijímání a harmonogram přijímacího řízení pro nástavbu

Vážení uchazeči, v odkazech níže můžete získat konkrétní informace o kritériích přijímacího řízení i s důležitými daty pro všechny nabízené nástavbové obory.

Přihláška na nástavbu

V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy průběžně nejpozději do 1. 3. 2018 pro všechny obory vzdělávání.

Jak postupovat?

01. 03. 2018
Nejzazší termín odevzdání přihlášky ke studiu
15. 03. 2018
Informace o pořadí přihlášky
Od tohoto dne máte možnost informovat se o aktuálním pořadí přihlášky – PO–PÁ 8,00–14,00 hod.
23. 03. 2018
Nejzazší termín pro odeslání informačního dopisu k přijímacímu řízení
12. 04. 2018
Jednotná přijímací zkouška v prvním termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
16. 04. 2018
Jednotná přijímací zkouška v druhém termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
27. 04. 2018
Předání výsledků jednotných testů
Předání lepších výsledků jednotných testů – v 8,00 hod.
Předání horších výsledků jednotných testů – v 10,00 hod.
Nahlížení do spisu a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – od 12,00 do 16,00 hod.
28. 04. 2018
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
30. 04. 2018
Možnost převzetí rozhodnutí o nepřijetí
Od 9,00 do 15,00 hod.
02. 05. 2018
Odeslání nevyzvednutých rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání poštou
ODVOLÁNÍ
Možnosti odvolání:
Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení či osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání je k dispozici na webových stránkách školy.
10. 05. 2018
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín k prvnímu termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
11. 05. 2018
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín ke druhému termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
25. 05. 2018
Předání výsledků jednotných testů v náhradních termínech
04. 07. 2018
Odevzdání evidenční karty
Nejzazší termín odevzdání evidenční karty (tím potvrdíte zájem o vzdělávání). Tuto kartu lze vyzvednout na studijním oddělení školy.
01. 09. 2018
Odevzdání evidenční karty
Výuční list odevzdejte neprodleně po jeho vydání. Nejpozději do dne, kdy se stanete žákem školy.