logo Kladno

Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
po ukončení všech náležitostí 1. kola přijímacího řízení jsme k 13. a 27. 5. 2019 vyhlásili 2. kolo přijímacího řízení pro tyto maturitní a učební obory:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

  • 37-42-M/01 Logistické a finanční služby; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání; více informací zde.
  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání; více informací zde.

Střední vzdělání s výučním listem:

  • 65-51-H/01 Kuchař – číšník; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání; více informací zde.
  • 66-51-H/01 Prodavač; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání; více informací zde.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz ohledně přijímacího řízení, neváhejte kontaktovat pracovnice studijního oddělení školy (tel. 312 278 041).

Věříme, že přijímacím řízením projdete úspěšně a v září Vás přivítáme jako žáky naší školy. Přeji Vám hodně zdaru a těšíme se na setkání s Vámi, ředitel školy.

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2019/2020

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

37-42-M/01 Logistické a finanční služby; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, zde.

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, zde.

75-41-M/01 Sociální činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, zde.

Střední vzdělání s výučním listem

65-51-H/01 Kuchař – číšník; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání, zde

66-51-H/01 Prodavač; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání, zde

66-52-H/01 Aranžér; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání, zde

Pro školní rok 2019/2020 nebudeme otevírat tyto obory:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

66-41-L/01 Obchodník; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání
64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání 2 roky; denní forma vzdělávání
64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání 3 roky; dálková forma vzdělávání
65-41-L/51 Gastronomie; délka vzdělávání: 2 roky; denní forma vzdělávání

2. kolo přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Důležité informace k přijímacímu řízení

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Otevírané obory ve školním roce 2019/2020


Odborné učiliště

Otevírané obory ve školním roce 2019/2020


Nástavba

Pro školní rok 2019/2020 nebudeme otevírat žádný z oborů nástavbového studia

Kritéria přijímání a harmonogram přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní obory

Vážení uchazeči, v odkazech níže můžete získat konkrétní informace o kritériích přijímacího řízení i s důležitými daty pro všechny nabízené maturitní obory.

Přihláška na čtyřleté maturitní obory

V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy průběžně nejpozději do 1. 3. 2019 pro všechny obory vzdělávání.

Jak postupovat?

01. 03. 2019
Nejzazší termín odevzdání přihlášky ke studiu
25. 03. 2019
Nejzazší termín pro odeslání informačního dopisu (pozvánky) k přijímacímu řízení
29. 03. 2019
Od tohoto dne máte možnost informovat se o aktuálním pořadí přihlášky
PO–PÁ 8,00–14,00 hod.
12. 04. 2019
Jednotná přijímací zkouška v prvním termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
15. 04. 2019
Jednotná přijímací zkouška v druhém termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor v druhém termínu – od 12,30 hod.
28. 04. 2019
Zveřejnění výsledků jednotných testů společností Cermat
Předání lepších výsledků jednotných testů – v 8,00 hod.
Předání horších výsledků jednotných testů – v 10,00 hod.
Nahlížení do spisu a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – od 09,00 do 12,00 hod.
29. 04. 2019
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
30. 04. 2019
Možnost převzetí rozhodnutí o nepřijetí
Od 9,00 do 15,00 hod.
02. 05. 2019
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou odeslána poštou
ODVOLÁNÍ
Možnosti odvolání:
Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení či osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí.
Vzor odvolání.
13. 05. 2019
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín k prvnímu termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
14. 05. 2019
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín ke druhému termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
15. 05. 2019
Zápisový lístek
Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
25. 05. 2019
Předání výsledků jednotných testů v náhradních termínech
13. 06. 2019
Třídní schůzky žáků budoucích 1. ročníků
Od 15:00 hod.

Kritéria přijímání a harmonogram přijímacího řízení pro tříleté učební obory

Vážení uchazeči, v odkazech níže můžete získat konkrétní informace o kritériích přijímacího řízení i s důležitými daty pro všechny nabízené učební obory.

Přihláška na tříleté učební obory

V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy průběžně nejpozději do 1. 3. 2019 pro všechny obory vzdělávání.

Jak postupovat?

01. 03. 2019
Nejzazší termín odevzdání přihlášky ke studiu
13. 03. 2019
Nejzazší termín pro odeslání informačního dopisu k přijímacímu řízení
27. 03. 2019
Školní přijímací zkouška formou pohovoru (pouze pro učební obor Aranžér)
29. 03. 2019
Informace o pořadí přihlášky
Od tohoto dne máte možnost informovat se o aktuálním pořadí přihlášky. PO–PÁ 8:00–14:00 hod.
18. 04. 2019
Nahlížení do spisu – možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Od 12:00 do 16:00 hod.
23. 04. 2019
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
24. 04. 2019
Možnost převzetí rozhodnutí o nepřijetí
25. 04. 2019
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou odeslána poštou
ODVOLÁNÍ
Možnosti odvolání:
Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení či osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí.
Vzor odvolání .
09. 05. 2019
Zápisový lístek
Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
13. 06. 2019
Třídní schůzky žáků budoucích 1. ročníků
Od 15:00 hod.

Kritéria přijímání a harmonogram přijímacího řízení pro nástavbu

Vážení uchazeči, v odkazech níže můžete získat konkrétní informace o kritériích přijímacího řízení i s důležitými daty pro všechny nabízené nástavbové obory.

Jak postupovat?

01. 03. 2018
Nejzazší termín odevzdání přihlášky ke studiu
15. 03. 2018
Informace o pořadí přihlášky
Od tohoto dne máte možnost informovat se o aktuálním pořadí přihlášky – PO–PÁ 8,00–14,00 hod.
23. 03. 2018
Nejzazší termín pro odeslání informačního dopisu k přijímacímu řízení
12. 04. 2018
Jednotná přijímací zkouška v prvním termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
16. 04. 2018
Jednotná přijímací zkouška v druhém termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
27. 04. 2018
Předání výsledků jednotných testů
Předání lepších výsledků jednotných testů – v 8,00 hod.
Předání horších výsledků jednotných testů – v 10,00 hod.
Nahlížení do spisu a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – od 12,00 do 16,00 hod.
28. 04. 2018
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
30. 04. 2018
Možnost převzetí rozhodnutí o nepřijetí
Od 9,00 do 15,00 hod.
02. 05. 2018
Odeslání nevyzvednutých rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání poštou
ODVOLÁNÍ
Možnosti odvolání:
Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení či osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání je k dispozici na webových stránkách školy.
10. 05. 2018
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín k prvnímu termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
11. 05. 2018
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín ke druhému termínu
Písemný test z matematiky – od 8,30 do 10,00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10,50 do 12,10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12,30 hod.
25. 05. 2018
Předání výsledků jednotných testů v náhradních termínech
04. 07. 2018
Odevzdání evidenční karty
Nejzazší termín odevzdání evidenční karty (tím potvrdíte zájem o vzdělávání). Tuto kartu lze vyzvednout na studijním oddělení školy.
01. 09. 2018
Odevzdání evidenční karty
Výuční list odevzdejte neprodleně po jeho vydání. Nejpozději do dne, kdy se stanete žákem školy.