logo Kladno

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení maturitních oborů do školního roku 2020/2021 – aktualizace k 15. 06. 2020

37-42-M/01 Logistické a finanční služby, zde.

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, zde.

75-41-M/01 Sociální činnost, zde.

64-41-L/51 Podnikání, zde.

2. kolo přijímacího řízení aktualizace k 26. 06. 2020

26. 06. 2020

2. kolo přijímacího řízení do učebního oboru Prodavač 66-51-H/01 zde.

2. kolo přijímacího řízení do ostatních učebních a maturitních oborů zde.

Přijímací řízení 2020-2021 aktualizace k 15. 5. 2020

Více informací pro uchazeče do maturitních oborů najdete zde.

Více informací pro uchazeče do učebních oborů najdete zde.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do učebních oborů

21. 04. 2020

Kuchař-číšník
65-51-H/01 | délka: 3 roky | denní forma vzdělávání více informací najdete zde.
Prodavač
66-51-H/01 | délka: 3 roky | denní forma vzdělávání více informací najdete zde.
Aranžér
66-52-H/01 | délka: 3 roky | denní forma vzdělávání více informací najdete zde.
Vzor vyplněného zápisového lístku najdete zde.

1. kolo přijímacího řízení

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
k 17. 1. 2020 vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení pro tyto maturitní a učební obory:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

  • 37-42-M/01 Logistické a finanční služby; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání; více informací zde.
  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání; více informací zde.
  • 75-41-M/01 Sociální činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání; více informací zde.

Střední vzdělání s výučním listem:

  • 65-51-H/01 Kuchař – číšník; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání; více informací zde.
  • 66-51-H/01 Prodavač; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání; více informací zde.
  • 66-52-H/01 Aranžér; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání; více informací zde.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (nástavbové studium):

  • 64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání: 2 roky; denní forma vzdělávání; více informací zde.


Věříme, že přijímacím řízením projdete úspěšně a v září Vás přivítáme jako žáky naší školy. Přeji Vám hodně zdaru a těšíme se na setkání s Vámi, ředitel školy.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz ohledně přijímacího řízení, neváhejte kontaktovat pracovnice studijního oddělení školy (tel. 312 278 041).

Pro školní rok 2020/2021 nebudeme otevírat tyto obory:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

66-41-L/01 Obchodník; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání
64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání 3 roky; dálková forma vzdělávání
65-41-L/51 Gastronomie; délka vzdělávání: 2 roky; denní forma vzdělávání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Otevírané obory ve školním roce 2020/2021


Odborné učiliště

Otevírané obory ve školním roce 2020/2021


Kritéria přijímání a harmonogram přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní obory

Vážení uchazeči, v odkazech níže můžete získat konkrétní informace o kritériích přijímacího řízení i s důležitými daty pro všechny nabízené maturitní obory.

Přihláška na čtyřleté maturitní obory

V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy průběžně nejpozději do 1. 3. 2020 pro všechny obory vzdělávání.

Jak postupovat?

02. 03. 2020
Nejzazší termín odevzdání přihlášky ke studiu
20. 03. 2020
Nejzazší termín pro odeslání informačního dopisu (pozvánky) k přijímacímu řízení
30. 03. 2020
Od tohoto dne máte možnost informovat se o aktuálním pořadí přihlášky
PO–PÁ 8:00–14:00 hod.
14. 04. 2020
Jednotná přijímací zkouška v prvním termínu
Písemný test z matematiky – od 8:30 do 10:00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10:50 do 12:10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – od 12:30 hod.
15. 04. 2020
Jednotná přijímací zkouška v druhém termínu
Písemný test z matematiky – od 8:30 do 10:00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10:50 do 12:10 hod.
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor v druhém termínu – od 12:30 hod.
28. 04. 2020
Zveřejnění výsledků jednotných testů společností Cermat
Předání lepších výsledků jednotných testů – v 8:00 hod.
Předání horších výsledků jednotných testů – v 10:00 hod.
Nahlížení do spisu a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – od 09:00 do 12:00 hod.
29. 04. 2020
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
30. 04. 2020
Možnost převzetí rozhodnutí o nepřijetí
Od 9:00 do 17:00 hod.
02. 05. 2020
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou odeslána poštou
ODVOLÁNÍ
Možnosti odvolání:
Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení či osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí.
Vzor odvolání.
13. 05. 2020
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín k prvnímu termínu
Písemný test z matematiky
Písemný test z českého jazyka a literatury
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor
14. 05. 2020
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín ke druhému termínu
Písemný test z matematiky
Písemný test z českého jazyka a literatury
Školní přijímací zkouška – motivační pohovor
15. 05. 2020
Zápisový lístek
Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
11. 06. 2020
Třídní schůzky žáků budoucích 1. ročníků

Kritéria přijímání a harmonogram přijímacího řízení pro tříleté učební obory

Vážení uchazeči, v odkazech níže můžete získat konkrétní informace o kritériích přijímacího řízení i s důležitými daty pro všechny nabízené učební obory.

Přihláška na tříleté učební obory

V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy průběžně nejpozději do 1. 3. 2020 pro všechny obory vzdělávání.

Jak postupovat?

02. 03. 2020
Nejzazší termín odevzdání přihlášky ke studiu
20. 03. 2020
Nejzazší termín pro odeslání informačního dopisu k přijímacímu řízení
23. 03. 2020
Informace o pořadí přihlášky
Od tohoto dne máte možnost informovat se o aktuálním pořadí přihlášky. PO–PÁ 8:00–14:00 hod.
16. 04. 2020
Nahlížení do spisu – možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Od 12:00 do 17:00 hod.
22. 04. 2020
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
23. 04. 2020
Možnost převzetí rozhodnutí o nepřijetí
24. 04. 2020
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou odeslána poštou
ODVOLÁNÍ
Možnosti odvolání:
Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení či osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí.
Vzor odvolání .
07. 05. 2020
Zápisový lístek
Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
11. 06. 2020
Třídní schůzky žáků budoucích 1. ročníků
Od 15:00 hod.

Kritéria přijímání a harmonogram přijímacího řízení pro nástavbu

Vážení uchazeči, v odkazech níže můžete získat konkrétní informace o kritériích přijímacího řízení i s důležitými daty pro všechny nabízené nástavbové obory.

Přihláška na nástavbu

V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy průběžně nejpozději do 1. 3. 2020 pro všechny obory vzdělávání.

Jak postupovat?

02. 03. 2020
Nejzazší termín odevzdání přihlášky ke studiu
20. 03. 2020
Nejzazší termín pro odeslání informačního dopisu (pozvánky) k přijímacímu řízení
30. 03. 2020
Informace o pořadí přihlášky
Od tohoto dne máte možnost informovat se o aktuálním pořadí přihlášky – PO–PÁ 8:00–14:00 hod.
14. 04. 2020
Jednotná přijímací zkouška v prvním termínu
Písemný test z matematiky – od 8:30 do 10:00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10:50 do 12:10 hod.
15. 04. 2020
Jednotná přijímací zkouška v druhém termínu
Písemný test z matematiky – od 8:30 do 10:00 hod.
Písemný test z českého jazyka a literatury – od 10:50 do 12:10 hod.
28. 04. 2020
Zveřejnění výsledků
Zveřejnění lepších výsledků jednotných testů společností Cermat – v 8:00 hod.
Zveřejnění horších výsledků jednotných testů společností Cermat – v 10:00 hod.
Nahlížení do spisu a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – od 9:00 do 12:00 hod.
29. 04. 2020
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
30. 04. 2020
Možnost převzetí rozhodnutí o nepřijetí
Od 9:00 do 17:00 hod.
04. 05. 2020
Odeslání nevyzvednutých rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání poštou
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou odeslána poštou
ODVOLÁNÍ
Možnosti odvolání:
Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení či osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání je k dispozici na webových stránkách školy.
13. 05. 2020
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín k prvnímu termínu
Písemný test z matematiky
Písemný test z českého jazyka a literatury
14. 05. 2020
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín ke druhému termínu
Písemný test z matematiky
Písemný test z českého jazyka a literatury
15. 05. 2020
Zápisový lístek
Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
11. 06. 2020
Odevzdání evidenční karty
Se konají třídní schůzky žáků budoucích 1. ročníků