logo Kladno

Dobročinné akce

10. 10. 2018 – Dopis z Afriky

Žáci a zaměstnanci naší školy již třetím rokem finančně podporují středoškolské vzdělání pro studenta z Keni Benjamina Mundiho. V současné době od něj přišel dopis, ve kterém shrnuje svoje studijní výsledky. Radostně sděluje, že úspěšně postoupil do vyššího ročníku, ale zároveň přiznává, že v některých předmětech musí ještě přidat. Děkuje nám za to, že díky našemu zapojení do projektu Afrika Africe může chodit na střední školu. Naše škola bude Benjamina podporovat i nadále, protože věříme, že díky vzdělání nalezne dobré pracovní uplatnění. Dopis z Keni uvidíte zde.


20. 3. 2018 – Nejsme lhostejní

Z iniciativy Mgr. Parmové a Mgr. Sudové je ve škole vyhlášena sbírka na úhradu léčení pejska Ronnyho, který byl brutálně zmlácen svým majitelem. Schránku, do které můžete přispívat, najdete u Mgr. Parmové v místnosti č. 120. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastní.


14. 2. 2018 – Statečné dárkyně krve

Žáci a pedagogové naší školy se každoročně zapojují do dárcovství krve. V únoru se do této velmi významné aktivity zapojila děvčata z VS3. Krev darovala: Anna Kindlová, Lucie Živná, Anna Kovaříková a Bára Chvojsíková. Lucie Živná byla dokonce letošní první dárkyní narozenou v roce 2000! Dívky byly statečné a celá akce proběhla bez problémů i zásluhou milého a vstřícného personálu Hematologicko-transfuzního oddělení nemocnice Kladno.

Vedení školy velmi děkuje dívkám i Mgr. Jelínkové, která je také aktivní dárkyní.


5. 1. 2018 – Světluška děkuje našim žákům

Nadační fond Českého rozhlasu, který na podzim pořádal 15. ročník sbírkových dní pro Světlušku, bilancoval výsledky. Naši žáci se aktivně zapojují již několik let. Jsme potěšeni, že v září 2017 se jim podařilo nasbírat krásných 5 470 Kč.


14. 12. 2017 – Spolupráce s Farní charitou Beroun

Ve středu 13. 12. 2017 uskutečnila Farní charita Beroun přednášku pro žáky oboru Sociální činnost ze třídy S1 a S2. Tématem byla pomoc osobám bez domova. Pracovníci Farní charity Beroun studentům podrobně popsali, jaký je hlavní úkol a cíl jejich práce. Studenti během přednášky kladli otázky, jakým způsobem je možné těmto osobám pomáhat, jak se tito lidé začleňují do běžného života a mnoho jiných dotazů. Během dne se ve škole uskutečnila pro Farní charitu Beroun sbírka dek a oblečení. Děkujeme všem, kteří přispěli a Mgr. Jelínkové za organizaci přednášky i charitativní sbírky.


23. 11. 2017 – Charitativní aktivity žáků školy

Ve středu 22. 11. 2017 proběhly v SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně hned dvě charitativní akce. Škola již několik let spolupracuje s kladenským Azylovým domem pro matky s dětmi. V předvánočním čase žákyně oboru Sociální činnost navštěvují klientky a jejich děti s vánoční hrou. Osvědčila se ale především materiální pomoc. V rámci školy byla zahájena sbírka hrnečků. V průběhu Dne otevřených dveří přicházejí žáci ze základních škol i široká veřejnost, proto se podařilo množství hrnečků ještě navýšit. Stejně tomu je i s dalším projektem, kdy žákyně navštíví domov důchodců, aby potěšili seniory nejen předvánočním kulturním vystoupením, ale i aktuální sbírkou plyšáků. Často se setkáváme s názory, že mladá generace nemá sociální cítění. Žáci naší školy svými aktivitami dokazují pravý opak. Jejich charitativní aktivity jsou chvályhodné.

Hrnečky a plyšáky můžete stále nosit do relaxační zóny. Vedení školy děkuje všem zaměstnancům a žákům, kteří se aktivit zúčastnili.


16. 11. 2017 – Naše žákyně darovaly krev

Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat krev. Krevní banka, kde se zásoby krve shromažďují, potřebuje stálý přísun krve od dobrovolných dárců. Ve dnech 7. a 11. 11. 2017 přišly do transfuzní stanice v Kladně darovat krev studentky naší školy. Byly to Tereza Bartoňová ze třídy POD2, Veronika Hulešová z L4, Lenka Vlasáková z L3, Kristýny Veselá a Holušová ze třídy POD1. Vedení školy dívkám moc děkuje, vážíme si jejich zodpovědného přístupu.

Poděkování za organizaci této skvělé akce patří i Mgr. Jelínkové, která je dobrovolnou dárkyní krve již mnoho let.


3. 11. 2017 – Pomáháme klientům z Letohrádku Vendula

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 jsme navázali na loňskou spolupráci s Letohrádkem Vendula. Do Horního Bezděkova odjeli žáci učebního oboru Aranžér-A2, aby pomohli při realizaci vánočních objednávek. Žáci pekli a zdobili perníčky, balili cukroví a vše aranžovali do dárkových krabiček. Akce se velice vydařila, na počátku prosince ji budeme opakovat.

Vedení školy děkuje učitelkám ODV pí Procházkové a pí Valerové a žákům za realizaci této spolupráce.


4. 10. 2017 – Výsledky soutěže Miss panenka

Naše škola se letos v květnu zapojila do projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě, který na podporu očkovacích programů v nejchudších zemích světa rozvíjí od roku 2002 český UNICEF. Panenky se tvoří podle jednotného střihu, každá má svůj rodný list, cena jedné panenky je 600 Kč, což odpovídá nákladům na očkování pro jedno dítě. Do letošní soutěže se přihlásilo 24 škol a institucí, které zaslaly 79 originálních panenek. V průběhu léta proběhlo hlasování o tu nejhezčí. Naše škola nevyhrála, ale pomohla dobré věci.

Vedení školy děkuje všem, kteří se na této akci podíleli.


13. 9. 2017 – Sbírka pro Světlušku

Ve středu 14. 9. 2017 se žáci z oboru Sociální činnost zapojili do dobročinné akce Světluška. Jedná se o dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu znovu a znovu se učit životu ve tmě bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

Vedení školy děkuje Mgr. Sudové a všem žákům ze třídy S2, kteří se dobročinné akce zúčastnili.


2. 3. 2017 – Náš africký student zahájil studium

O charitativní akci, kdy žáci a zaměstnanci naší školy vybrali finanční prostředky na podporu středoškolského vzdělání pro studenta z Keni, jsme na našich stránkách již informovali. Nyní doputovaly z Afriky aktuální informace. Benjamin Mundi nastoupil do chlapecké školy a poslal nám nejen poděkování, ale hlavně i slib, že se bude pilně učit. To jsou dobré zprávy, držíme mu palce a jsme rádi, že prostřednictvím projektu Afrika Africe můžeme tomuto chlapci pomoci.