logo Kladno

Dobročinné akce

10. 01. 2020 – Tříkrálová sbírka

Chválíme naše žákyněŽáci naší školy se již tradičně zapojují do mnoha charitativních projektů. Tříkrálová sbírka slaví 20 let své celorepublikové existence. Stala se celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněním radost, a především ukazuje sílu lidské solidarity. V koledníky se v letošním roce proměnili žáci tříd S2, V3 a S4. Oslovili mnoho spoluobčanů, velká většina z nich do tříkrálových kasiček přispěla. Vybrané finanční prostředky pomohou těm, kteří si sami pomoci nemohou. Vedení školy děkuje všem žákům, kteří se účastnili, Mgr. Svobodové, Bc. Neumannové a Mgr. Morávkové, které žáky doprovázely. Foto zde.


10. 09. 2019 – Světluška

Chválíme naše žákyněŽáci naší školy se již několik let pravidelně účastní sbírkových dnů pro Světlušku. Cílem dobročinné sbírky je pomoci dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. V letošním roce se v úterý 10. 9. 2019 zapojili do této akce žáci třídy S3. Vydali se do centra města, aby oslovili kladenské občany, posléze s kasičkami prošli i naši školu. Byli velmi spokojeni, protože se setkávali se vstřícnými občany, spolužáky i zaměstnanci školy. Vedení školy velmi děkuje žákům za jejich aktivitu, Mgr. Sudové za přípravu, organizaci a realizaci této charitativní akce. Foto naleznete zde, článek v Kladenském deníku zde.


03. 06. 2019 – Chválíme naše žákyně

Chválíme naše žákyněČlenka pedagogického sboru Mgr. Šárka Jelínková je dlouholetou dárkyní krve. Svým příkladem motivuje žáky a každoročně se jí daří získat dárce krve i z řad studentů. V průběhu května doprovodila do transfuzního oddělení kladenské nemocnice čtyři žákyně. Byly to Simona Hlinková a Eliška Lahodná ze třídy K3, Barbora Cikánková a Brenda Proškovská z S3. Děvčata byla velmi statečná, odběry výborně zvládla. Vedení školy děkuje dárkyním i Mgr. Jelínkové. Svým aktivním a zodpovědným přístupem pomůžou lidem, kteří krev akutně potřebují. Na foto se podívejte zde.
Článek v KL najdete zde.


29. 03. 2019 – Přes bariéry s policií ČR

Ve středu 27. 3. 2019 se na kladenském sletišti konala sportovně charitativní akce, která byla určena pro střední školy. Žáci si mohli vyzkoušet fyzické testy, které jsou jednou z podmínek pro přijetí k Policii ČR. Za každé úspěšné složení těchto testů bude generálním sponzorem složena finanční částka určená konkrétní handicapované osobě ze středočeského regionu. Účastníky této akce byli i žáci naší školy, konkrétně třídy L4,VS4,L3,S3,V3. Počasí bylo nepříznivé, ale přesto se mnoho žáků aktivně zapojilo. Někteří neuspěli, ale tito žáci byli úspěšní: Josef Hrubeš, Josef Pospíšil, Pavel Kohout (L4), Dominika Semrádová (VS4) Josef Kináč(S3), Martin Kindl, Lucie Řezáčová, Marek Puverle (L3). Vedení školy děkuje všem žákům, kteří se fyzických testů účastnili a blahopřeje vítězům. Fotografie z akce najdete zde.


21. 03. 2019 – Světový den Downova syndromu

Světový den Downova syndromu

21. března si celý svět připomíná Den Downova syndromu. Toto datum bylo zvoleno záměrně kvůli číslu 21. Downův syndrom je totiž způsoben chybou na 21. páru chromozomu. Mezinárodní organizace Down Syndrom International připravila akci PONOŽKY, která má zvýšit povědomí právě o Downovu syndromu. Symbolem dne jsou veselé ponožky, které svým tvarem mají chromozomy připomínat. Zapojili jsme se také.

Na ponožky maturantek, jejich učitelek a pana ředitele se můžete podívat zde.


14. 03. 2019 – Dobročinný bazárek se vydařil

Dobročinný bazárek se vydařilŽáci 3. ročníku oboru Prodavač uspořádali charitativní akci za účelem získání peněz pro dobrou věc. Zorganizovali Dobročinný bazárek, aby ze získaných peněz přispěli na pořízení rehabilitační pomůcky pro žáka naší školy Pavla Beňáka. V uplynulém měsíci měli žáci a zaměstnanci za úkol přinést do školy oblečení, knihy, šperky, keramiku a různé jiné předměty, které už jim aktivně neslouží, ale mohly by udělat radost někomu jinému. Ve středu 13. 3. 2019 se všechny tyto donesené věci prodávaly v učebně odborného výcviku prodavačů v rámci Dobročinného bazárku. Příjemným překvapením byl velký zájem žáků i zaměstnanců. Za ceny vskutku symbolické se nakupovalo celý den. Výtěžek je velmi potěšující. Pavlovi přispějeme částkou 5 000 Kč.

Vedení školy děkuje žákům třídy PA3 a Mgr. Schröderové za organizaci této skvělé akce a všem, kteří přispěli finančně. Na foto z akce se podívejte zde.


16. 11. 2019 – Sněhuláci pro Afriku

Naše škola se zapojila do charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku. Tato akce proběhne v lednu či únoru (až bude dostatek sněhu), termín zveřejníme včas na webu školy. Cílem je postavit co nejvíce sněhuláků. Zapojit se mohou 1 – 5 členná družstva. Startovné za každého sněhuláka je doporučeno 50,- Kč. Vybranými finančními prostředky přispějeme k přepravě kol do Afriky. Věříme, že se na školním dvoře sejdeme v hojném počtu. Další info zde.


16. 1. 2019 – Dobročinný bazárek

Žáci 3. ročníku učebního oboru Prodavač vyhlašují charitativní dobročinný bazárek. Podívejte se doma po věcech, které už nenosíte, nepotřebujete a přineste je do školy. Možná, že se budou líbit někomu jinému. Prodáte je a peníze půjdou na dobrou věc. Z výtěžku bazárku přispějeme na koupi rehabilitační pomůcky pro našeho spolužáka Pavla Beňáka ze třídy S2. Plakát k akci naleznete zde.


19. 12. 2018 – Potěšili jsme seniory

V pondělí 17. 12. 2018 odjeli žáci třídy S2 na adventní setkání do Domova pro seniory v Novém Strašecí. Žáci Šlechtová, Tichá, Helisová, Klainová, Vavřík, Burková, Kročilová a Sadílková si pro klienty připravili hezký program, při kterém společně vyráběli drobné dárečky. Vánoční atmosféru dotvářely i koledy, klienti vzpomínali nejen na Vánoce, ale vyprávěli i své životní příběhy. Tato akce byla velmi příjemná, žáci se už teď těší na jaro, kdy se uskuteční další setkání.

Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové za organizaci. Fotografie z akce najdete zde.


10. 12. 2018 – Dárci krve a Janského plaketa

 

V průběhu prosince 2018 docházeli naši žáci do kladenské nemocnice na hematologicko-transfuzní oddělení, aby darovali pro lidský život tekutinu nejcennější - krev. Celkem 10 žáků přispělo do krevní banky téměř pěti litry této životadárné tekutiny. Byli to žáci Barát, Hubáček, Kloudová (všichni POD1), Šmídová, Peňázová (V4), Hurychová (L2), Snop, Müller, Vytřas a Hanušová (POD2). Svůj první odběr zvládli výborně i díky laskavé a profesionální péči zdravotních sestřiček.

Vedení školy všem jmenovaným moc děkuje za jejich odvahu a zodpovědný přístup, velmi si toho vážíme. Tuto akci organizovala Mgr. Jelínková, která je pro své žáky velkou inspirací. Pravidelně daruje krev již osmnáctým rokem, za dárcovství byla oceněna Stříbrnou medailí Prof. MUDr. Jana Janského. Velké poděkování patří i jí. Foto můžete nalézt zde.


10. 10. 2018 – Dopis z Afriky

Žáci a zaměstnanci naší školy již třetím rokem finančně podporují středoškolské vzdělání pro studenta z Keni Benjamina Mundiho. V současné době od něj přišel dopis, ve kterém shrnuje svoje studijní výsledky. Radostně sděluje, že úspěšně postoupil do vyššího ročníku, ale zároveň přiznává, že v některých předmětech musí ještě přidat. Děkuje nám za to, že díky našemu zapojení do projektu Afrika Africe může chodit na střední školu. Naše škola bude Benjamina podporovat i nadále, protože věříme, že díky vzdělání nalezne dobré pracovní uplatnění. Dopis z Keni uvidíte zde.


11. 9. 2018 – Světlo pro Světlušku

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Žáci oboru Sociální činnost každoročně patří mezi dobrovolníky, kteří s nasazenými tykadly a zapečetěnou pokladnou ve tvaru lucerny prodávají propagační předměty. V úterý 11. 9. 2018 žáci třídy S3 tyto předměty nejprve nabízeli svým spolužákům a učitelům, posléze se vydali do ulic Kladna. Výtěžek z prodeje je určen pro děti i dospělé s těžkým zrakovým postižením.

Vedení školy děkuje žákům z třídy S3 za aktivitu a Mgr. Sudové za koordinaci této smysluplné akce.


20. 3. 2018 – Nejsme lhostejní

Z iniciativy Mgr. Parmové a Mgr. Sudové je ve škole vyhlášena sbírka na úhradu léčení pejska Ronnyho, který byl brutálně zmlácen svým majitelem. Schránku, do které můžete přispívat, najdete u Mgr. Parmové v místnosti č. 120. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastní.


14. 2. 2018 – Statečné dárkyně krve

Žáci a pedagogové naší školy se každoročně zapojují do dárcovství krve. V únoru se do této velmi významné aktivity zapojila děvčata z VS3. Krev darovala: Anna Kindlová, Lucie Živná, Anna Kovaříková a Bára Chvojsíková. Lucie Živná byla dokonce letošní první dárkyní narozenou v roce 2000! Dívky byly statečné a celá akce proběhla bez problémů i zásluhou milého a vstřícného personálu Hematologicko-transfuzního oddělení nemocnice Kladno.

Vedení školy velmi děkuje dívkám i Mgr. Jelínkové, která je také aktivní dárkyní.


5. 1. 2018 – Světluška děkuje našim žákům

Nadační fond Českého rozhlasu, který na podzim pořádal 15. ročník sbírkových dní pro Světlušku, bilancoval výsledky. Naši žáci se aktivně zapojují již několik let. Jsme potěšeni, že v září 2017 se jim podařilo nasbírat krásných 5 470 Kč.


14. 12. 2017 – Spolupráce s Farní charitou Beroun

Ve středu 13. 12. 2017 uskutečnila Farní charita Beroun přednášku pro žáky oboru Sociální činnost ze třídy S1 a S2. Tématem byla pomoc osobám bez domova. Pracovníci Farní charity Beroun studentům podrobně popsali, jaký je hlavní úkol a cíl jejich práce. Studenti během přednášky kladli otázky, jakým způsobem je možné těmto osobám pomáhat, jak se tito lidé začleňují do běžného života a mnoho jiných dotazů. Během dne se ve škole uskutečnila pro Farní charitu Beroun sbírka dek a oblečení. Děkujeme všem, kteří přispěli a Mgr. Jelínkové za organizaci přednášky i charitativní sbírky.


23. 11. 2017 – Charitativní aktivity žáků školy

Ve středu 22. 11. 2017 proběhly v SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně hned dvě charitativní akce. Škola již několik let spolupracuje s kladenským Azylovým domem pro matky s dětmi. V předvánočním čase žákyně oboru Sociální činnost navštěvují klientky a jejich děti s vánoční hrou. Osvědčila se ale především materiální pomoc. V rámci školy byla zahájena sbírka hrnečků. V průběhu Dne otevřených dveří přicházejí žáci ze základních škol i široká veřejnost, proto se podařilo množství hrnečků ještě navýšit. Stejně tomu je i s dalším projektem, kdy žákyně navštíví domov důchodců, aby potěšili seniory nejen předvánočním kulturním vystoupením, ale i aktuální sbírkou plyšáků. Často se setkáváme s názory, že mladá generace nemá sociální cítění. Žáci naší školy svými aktivitami dokazují pravý opak. Jejich charitativní aktivity jsou chvályhodné.

Hrnečky a plyšáky můžete stále nosit do relaxační zóny. Vedení školy děkuje všem zaměstnancům a žákům, kteří se aktivit zúčastnili.


16. 11. 2017 – Naše žákyně darovaly krev

Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat krev. Krevní banka, kde se zásoby krve shromažďují, potřebuje stálý přísun krve od dobrovolných dárců. Ve dnech 7. a 11. 11. 2017 přišly do transfuzní stanice v Kladně darovat krev studentky naší školy. Byly to Tereza Bartoňová ze třídy POD2, Veronika Hulešová z L4, Lenka Vlasáková z L3, Kristýny Veselá a Holušová ze třídy POD1. Vedení školy dívkám moc děkuje, vážíme si jejich zodpovědného přístupu.

Poděkování za organizaci této skvělé akce patří i Mgr. Jelínkové, která je dobrovolnou dárkyní krve již mnoho let.


3. 11. 2017 – Pomáháme klientům z Letohrádku Vendula

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 jsme navázali na loňskou spolupráci s Letohrádkem Vendula. Do Horního Bezděkova odjeli žáci učebního oboru Aranžér-A2, aby pomohli při realizaci vánočních objednávek. Žáci pekli a zdobili perníčky, balili cukroví a vše aranžovali do dárkových krabiček. Akce se velice vydařila, na počátku prosince ji budeme opakovat.

Vedení školy děkuje učitelkám ODV pí Procházkové a pí Valerové a žákům za realizaci této spolupráce.


4. 10. 2017 – Výsledky soutěže Miss panenka

Naše škola se letos v květnu zapojila do projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě, který na podporu očkovacích programů v nejchudších zemích světa rozvíjí od roku 2002 český UNICEF. Panenky se tvoří podle jednotného střihu, každá má svůj rodný list, cena jedné panenky je 600 Kč, což odpovídá nákladům na očkování pro jedno dítě. Do letošní soutěže se přihlásilo 24 škol a institucí, které zaslaly 79 originálních panenek. V průběhu léta proběhlo hlasování o tu nejhezčí. Naše škola nevyhrála, ale pomohla dobré věci.

Vedení školy děkuje všem, kteří se na této akci podíleli.


13. 9. 2017 – Sbírka pro Světlušku

Ve středu 14. 9. 2017 se žáci z oboru Sociální činnost zapojili do dobročinné akce Světluška. Jedná se o dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu znovu a znovu se učit životu ve tmě bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

Vedení školy děkuje Mgr. Sudové a všem žákům ze třídy S2, kteří se dobročinné akce zúčastnili.


2. 3. 2017 – Náš africký student zahájil studium

O charitativní akci, kdy žáci a zaměstnanci naší školy vybrali finanční prostředky na podporu středoškolského vzdělání pro studenta z Keni, jsme na našich stránkách již informovali. Nyní doputovaly z Afriky aktuální informace. Benjamin Mundi nastoupil do chlapecké školy a poslal nám nejen poděkování, ale hlavně i slib, že se bude pilně učit. To jsou dobré zprávy, držíme mu palce a jsme rádi, že prostřednictvím projektu Afrika Africe můžeme tomuto chlapci pomoci.