logo Kladno

Konzultační hodiny

Vážení rodiče a žáci, pro lepší kontakt s vyučujícími Vám nabízíme možnost využití konzultačních hodin učitelů. V uvedených termínech Vám učitelé poskytnou informace o prospěchu a chování, poradí Vám se školní přípravou nebo s Vámi proberou doplnění učiva při nemoci. Na tyto konzultační hodiny se nemusíte objednávat.

Konzultační hodiny všech učitelů a školního metodika prevence jsou každou středu v čase 14:30–15:15 hodin.

Výjimky:

  • Ing. Sladká – středa od 7:00 do 7:45 hodin